België moet niet meedoen aan nieuwe wapenwedloop | Uitpers

10-08-19 01:42:00,

Onlangs maakte die bekend dat er de komende vijf jaar 2,4 miljard euro extra nodig is om de normale werking van ons leger te verzekeren. In de vorige legislatuur tekende de Belgische regering nochtans een groeipad uit waarin voorzien is dat het defensiebudget tegen 2030 moet stijgen tot 1,3% van het BBP of 6,6 miljard euro. Ze bleef niet bij de pakken zitten en legde de investeringen voor nieuw materieel vast in een militaire programmatiewet ter waarde van 9,4 miljard, waarvan ongeveer 80% al gerealiseerd of opgestart is. Het is daar dat de budgettaire problemen pas echt zijn begonnen. De betaling van de facturen is naar de toekomst verschoven waardoor de werking zelf in het gedrang komt. Dat merk je nu al aan de nieuwe cijfers die de NAVO halfweg dit jaar heeft vrijgegeven. Volgens de NAVO steeg het defensiebudget in verhouding tot het BBP lichtjes van 0,9% in 2017 naar 0,93% midden 2019. Als we kijken naar de enveloppe investeringen in dat defensiebudget dan zien we dat die in dezelfde periode met een sterke inhaalbeweging is begonnen van 6,52% in 2017 naar 10,78% midden 2019.

Gevechtsvliegtuigen

De belangrijkste aankoop waartoe de regering besliste is die van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen ter waarde van 4 miljard. Al heel vroeg werd duidelijk dat legertop en regering hun voorkeur uitdrukten voor de F35 van het Amerikaanse wapenbedrijf Lockheed Martin, hoewel het om het duurste toestel ging, zowel qua aankoop als qua werkingskosten. De vliegurenkost voor een F35 bedraagt rond de 24.000 euro, wat merkelijk hoger is dan die van concurrenten Eurofighter en Rafale (tussen de 16 en 18.000 euro) en zeker die van het Zweedse Gripentoestel waarvan de kost per uur ‘amper’ 5.000 euro bedraagt. Voor de huidige F16s is dat rond de 8.000 euro. Om een idee te geven van de financiële repercussies. Tussen oktober 2014 en maart 2017 hadden de Belgische F16s in Syrië en Irak 7000 vlieguren op de teller staan wat ruwweg overeenkomt met 56 miljoen euro vliegurenkost. Met de F35 zou dat bedrag verdriedubbelen naar 168 miljoen euro. Het illustreert dat defensie zich blijkbaar geen zorgen maakte over de beperkte budgetten als het over nieuwe gevechtsvliegtuigen gaat.

NAVO is kern van het probleem

De kern van het probleem is dat sinds de val van de muur de NAVO – mede uit lijfsbehoud – besliste om zich te transformeren van een strikt defensiebongenootschap naar een alliantie die voortaan buiten de verdragszone zou moeten optreden.

 » Lees verder