Fred Burks’ 911-memo to the president…

Fred Burks’ 911-memo to the president…

10-08-18 12:58:00,


x
Geheime waardepapieren voor een
geheime economische GOUD-oorlog
tegen Rusland..
x

Fred Burks: 911 waste US$ 240 miljard wit..!

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Fred Burks

Zoals je waarschijnlijk weet, is Fred Burks de oprichter van http://www.wanttoknow.info, de zustersite van wanttoknow.nl/be. Eigenlijk dus de Engelstalige-Amerikaanse uitvoering van deze site. En Fred Burks is de man, die van nabij heeft meegemaakt, als voormalig presidentieel vertaler (Maleis), hoe er gesproken werd in het Witte Huis, over de zaken rondom de aanslagen van 11 september.
Voor meer info kun je verder over hem in dit artikel HIER of HIER lezen. Niet zo vreemd natuurlijk dat Fred Burks ook één van de vooraanstaande mensen is, die een memo schreven aan president Donald Trump, om hem te houden aan verkiezingsbeloften rondom het heropenen van de 911-onderzoeken.

Dit is nodig omdat het officiële 911-onderzoek een totale farçe is gebleken te zijn, waarvan de leden van de 911-commissie, die het rapport samenstelden, al uithaalden naar de opdrachtgevers voor dit onderzoek, president George Bush jr. en vice-president Dick Cheny.

Cheney, een havik die voor, tijdens en ná 9/11 meer dan dubieuze rollen speelde. Een van de masterminds achter deze valse-vlag-aanslagen.

Kijk eens naar één van de vele uitspraken van de leden van deze commissie. Dus dient er een nieuw onderzoek te komen, met aansluitend een rapport met conclusies over de ware toedracht van deze aanslagen, die voor ieder weldenkend mens, alleen maar valse-vlag-aanslagen zijn geweest. Voor meer achtergrondinfo over dit plan om een boekwerk van memo’s te maken, gericht aan Donald Trump, lees je HIER verder.

Dit is het memo van Fred Burks inzake één specifiek aspect dat in zijn ogen onderzocht dient te worden, náást al die andere aspecten, die door de andere auteurs van het memorandum-boek zijn geschreven.

Dear Mr. President,

Er is zeer sterk bewijs dat de aanslagen van 11 september 2001 zijn gebruikt om een grote financiële misdaad te plegen, namelijk het witwassen van maar liefst US$ 240 miljard aan geheime waardepapieren. De onderstaande punten rondom deze misdaad, zijn een extract van een 59-paginadik rapport, opgesteld door E.P. Heidner, getitled ‘Collateral Damage: U.S. Covert Operations and the Terrorist Attacks on September 11,

 » Lees verder

Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

06-08-18 03:50:00,


x
x
9/11-Memoranda aan Trump:
X
Tijd voor de waarheid
– ‘Deep State’-valse-vlag-Waarheid..! –
x
x
Zwaar 9/11-memo aan Trump: onderzoek 911..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Hoe krachtig een samenwerkingsverband van gelijkgestemden kan zijn, blijkt ook nu weer. Een krachtig 911-memo, dat aan president Donald Trump van de VS is gestuurd, bevat een geselecteerde hoeveelheid, kwalitatief hoogwaardige info, die onomstotelijk aantoont, dat in de eerste plaats het ‘officiële’ uitgevoerde onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de aanslagen van 11 september 2001, een volledig onjuiste en volstrekt onvolledige weergave geeft van de daders van de aanslagen.

In de tweede plaats brengen deze memo’s zaken aan het licht, die voor velen nog volstrekt onbekend waren. En ja, mogelijk dus ook voor de huidige president van de USA. Zo niet, dan ziet iedereen, dat ze nu WEL bekend zullen zijn bij de president van ‘We The People’.. Een man, Donald Trump dus, die had beloofd, deze 911-kwestie OPNIEUW te willen onderzoeken.

Jazeker, een heropening van de 911-kestie, in 2015 al.. (HIER) Zijn commentaar, vooral als New Yorkse onroerendgoed-magnaat, over deze aanslagen, kort ná de gebeurtenissen op 911 (HIER op de site), logen er al niet om.

Maar dit is wat hij in een verkiezingsbijeenkomst te melden had over deze zaak; op 15 februari 2016, sprekend tot een wild-enthousiaste menigte in Bluffton, South Carolina, beloofde Trump dat hij zou laten onderzoeken én de resultaten aan het Amerikaanse publiek zou tonen: ‘WIE DAADWERKELIJK HET WTC OMVER HEEFT VERWOEST‘..

Robert David Steele

Wat behelst dit samenwerkingsverband?
Het initiatief is te danken, vooral door de motivatie van Robert David Steele, een voormalige officier van het Marinecorps Infanterie en medewerker van de CIA , die in 2017 werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede.Hij is auteur van een behoorlijk aantal boeken over hervormingen (HIER) die in zijn ogen dienen plaats te vinden, op het gebied van inlichtingendiensten, waarbij in de VS heel simpel de CIA nu de dienst uitmaakt, áchter de schermen (HIER). En op het gebied van hervorming van de verkiezingssystematiek in de VS. Congresleden en senatoren zijn regelmatig als auteur van een voorwoord in zijn boeken te vinden.

 » Lees verder