Van ‘Kleine mensen, grote oorlogen’ | Uitpers

van-‘kleine-mensen,-grote-oorlogen’-|-uitpers

01-10-19 06:36:00,

Een week na de Duitse inval op 10 mei 1940 vertrekt Frans Reyniers (linksonder) richting Frankrijk met vijf vrienden uit hun dorp, nog boordevol enthousiasme om zich te verzetten. Foto: archief Jan Reyniers

Vijftig jaar nadat hij per toeval het dagboek van zijn te jong gestorven moeder las en daarna nooit meer terugvond reconstrueert Jan Reyniers het leven van zijn ouders en grootouders. Het resultaat ‘Kleine mensen, grote oorlogen’ is tegelijk intens droevig, om zoveel onrecht, verkeerde keuzes en verloren dromen, als vertederend mooi om zoveel wilskracht, om er ondanks alles het beste van te maken. Hartverwarmende literatuur.

Oorlog en vrede: de geschiedenis van generaals, koningen, keizers, tsaren, strategen, staatsmannen (alleen ‘mannen’), stof voor klassieke geschiedschrijving en heldenverering, verplichte leerstof op school, voorspelbaar groots en grandioos. Werkelijk?

Vergeten en genegeerd, diep verborgen in de historische statistieken, zijn de miljoenen gewone mensen die het echte werk deden, in de loopgraven, het verzet, de lijf-aan-lijfgevechten, tegen medemensen die zich net als zijzelf afvroegen wat ze in hemelsnaam tegen die ‘vijand’ hadden. Europa, zelfverklaarde bakermat van democratie en mensenrechten, laat een gruwelijke erfenis na.

In Parijs woedt mei ’68. Het gaat voorbij aan de 19-jarige Jan Reyniers die zijn amper 48-jarige moeder Simonne verliest. Tijdens het opruimen van haar garenwinkeltje vindt hij toevallig een schriftje met losse aantekeningen.

“Ze schreef hoe ze als jonge, ambitieuze vrouw aan het leven begon en hoe er uiteindelijk niets van dat leven geworden was.” Hij leest dat haar man, zijn vader, “van bij de start al tweede keus was”.

In een reeks korte nota’s haalt Simonne herinneringen op aan haar ouders, haar schoonouders, aan haar enige zoon en aan Jack, een Canadese piloot die ze tijdens de oorlog in Groot-Brittannië even heeft gekend, tot hij ‘missing in action‘ ging en nooit werd teruggevonden …

Vijftig jaar later, in mei 2018, is Jan zelf 70 jaar oud, 22 jaar ouder dan zijn moeder ooit is geworden. Hij beslist diep in zijn geheugen te graven en het boek te schrijven dat zijn moeder verdiende.

“Nu ik zeventig ben en zelfs haast voltooid verleden tijd, moet ik dringend haar plan overnemen en een geschiedenis schrijven van gewone mensen zoals moeder, vader, mijn grootouders,

 » Lees verder

Ruim duizend mensen demonstreren in Den Haag tegen 5G – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

ruim-duizend-mensen-demonstreren-in-den-haag-tegen-5g-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

10-09-19 01:16:00,

Gisteren vond de Landelijke Demonstratie Stop 5G plaats in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G.

Er werd vanaf het Centraal Station een route gelopen waarna er op het Lange Voorhout een manifestatie was waar diverse sprekers de gezondheidseffecten en de gevolgen voor onze privacy belichten. De overheid werd opgeroepen om burgers te beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) vond het niet belangrijk genoeg om op te komen dagen.

Overheid neemt gezondheidsrisico’s niet serieus

Staatssecretaris Mona Keijzer was uitgenodigd om een informatiemap in ontvangst te komen nemen, maar helaas bleek zij de grote afwezige te zijn bij de manifestatie. Aangezien zij al drie maanden geleden was uitgenodigd en er regelmatig contact is geweest met het Ministerie, was het zeer teleurstellend dat zij het op het laatste moment volledig liet afweten. Er werd zelfs geen afvaardiging namens haar gestuurd. De actiegroep heeft dit ervaren als een uiting van minachting van een grote groep burgers.

Mona Keijzer blijkt in de praktijk steeds hardnekkig vast te houden aan het eenzijdige statement dat “als we ons maar houden aan de internationale blootstellingsnormen die de ICNIRP heeft vastgesteld, dat we er dan vanuit kunnen gaan dat het veilig is”. Ondanks dat er een overweldigende hoeveelheid bewijs van het tegendeel is. Dit bleek onlangs ook weer tijdens het Tweede Kamer-debat over 5G dat op 4 juli jl. plaats vond. Ze wilde hier niet over in discussie gaan en bleef naar haar brief en statement verwijzen. De uitgebreide en goed onderbouwde schriftelijke reactie van de Stichting EHS, die al haar punten weerlegde, werd volledig genegeerd.

Alle politieke partijen waren uiteraard ook uitgenodigd voor de manifestatie. Alleen de Partij voor de Dieren kwam opdagen. Deze partij blijkt de problematiek wel serieus te nemen. Onlangs stelde Tweede Kamerlid Lammert van Raan van De Partij voor de Dieren nog een twintigtal scherpe vragen aan de staatssecretaris van EZK en de minister van LNV over de uitrol van 5G. Daar kunnen vele andere partijen nog een voorbeeld aan nemen!

 » Lees verder

Meer dan 100.000 mensen en organisaties hebben het 5G Appeal al ondertekend! En onze overheid doet alsof er niets aan de hand is… – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

meer-dan-100.000-mensen-en-organisaties-hebben-het-5g-appeal-al-ondertekend!-en-onze-overheid-doet-alsof-er-niets-aan-de-hand-is…-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

12-08-19 07:40:00,

De internationale oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen is per vandaag om precies te zijn 100.091 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. En onze overheid blijft zich verschuilen achter verouderde normen (1998) en eenzijdige visies. Ze vinden de industrie en de economie (€€€) nog steeds belangrijker dan de volksgezondheid en het beschermen van de natuur en de Aarde.

Alle signalen en waarschuwingen worden stelselmatig genegeerd. Als er iets is dat we hebben geleerd uit het verleden, dan is het wel dat de overheid de allerlaatste partij is die ingrijpt. Het is dus aan ons als burgers om hier iets aan te doen. Naar verwachting zal het Kamer-debat over 5G binnen enkele weken gaan plaatsvinden. Het is dus van groot belang dat wij als burgers NU van ons laten horen. Afwachten is geen optie meer.

Vanwege de enorme urgentie vermelden we onderstaand de volledige tekst van het 5G Space Appeal in het Nederlands, zodat je het makkelijk kunt lezen. Je kunt nu echt niet meer zeggen dat je het niet wist. Er is iets ernstigs aan de hand en jij wordt hierbij dringend opgeroepen om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid, onze leefomgeving, de natuur en onze planeet!

Dus onderteken het 5G Appeal en stuur dit bericht door naar je familieleden, vrienden, collega’s, huisarts, de school van je kinderen, je werkgever, alle gemeenteraadsleden van jouw gemeente, de GGD, alle politieke partijen, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken), Hugo de Jonge (Minister van Volksgezondheid), Mark Rutte, Koning Willem-Alexander en iedereen die je verder maar kunt bedenken. Kom in actie en dring aan op maatregelen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen, zodat er geen onomkeerbare schade wordt aangericht. Het gaat hier om de toekomst van ons allemaal.

Mede namens alle (ongeboren) baby’s, kinderen, toekomstige generaties en onze Aarde:
Dank je wel voor je inzet om onze wereld te beschermen.


Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen

Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit (…) landen,

 » Lees verder

Dat mensen voor Europese wapens vluchten was geen verkiezingsthema | Uitpers

dat-mensen-voor-europese-wapens-vluchten-was-geen-verkiezingsthema-|-uitpers

29-05-19 07:50:00,

Want als het over de oorzaken gaat, dan zouden de Europeanen het ook over zichzelf moeten hebben: de decennialange ontwrichtende oorlogs- en handelspolitiek gericht op goedkope arbeid, toegang tot grondstoffen en markten.

Stel nu dat Irak bespaard was gebleven van de Amerikaans-Britse Golfoorlog in 2003 en de daaropvolgende geweldspiraal, zouden dan ook zoveel Irakezen de oversteek naar Europa maken? Het is ontstellend hoe weinig Britse (Europese) politici en media de link leggen tussen het oorlogsavontuur van voormalig premier Blair en de Irakees die naar het Verenigd Koninkrijk probeert te vluchten. Ook in andere conflicten van onze ‘periferie’ speelt de Europese verantwoordelijkheid.

Oorlogsmisdaden

Wie herinnert zich nog hoe in de beginjaren van de Syrische burgeroorlog politici zoals Verhofstadt ervoor pleitten om de oppositie te bewapenen? Ze zorgden ervoor dat het Europees wapenembargo tegen het land in juni 2013 werd opgeheven. Franse en Britse wapens gingen naar zogenaamde ‘gematigde’ rebellen, om nadien vast te stellen dat ze in handen vielen van extremisten die de oorlog in Syrië deden escaleren, mensen op de vlucht joegen en een terreurbewind op poten zetten. In Jemen zijn de Saudische oorlogsmisdaden maar mogelijk omdat de VS en een aantal Europese landen meer belang hechten aan hun militair-economische belangen dan aan het lot van de Jemenieten. Het trieste resultaat: 15 miljoen mensen gaan volgens de VN een gewisse hongerdood tegemoet. Om de paar minuten sterft een kind van ontbering en geweld. Drie miljoen mensen zijn gevlucht. Natuurlijk dat mensen aan die hel willen ontsnappen, maar weinig politici die daar hun electoraat op weg naar het stemhokje op wijzen.

En dan is er ook nog Libië waar de “meest succesvolle operatie in de NAVO-geschiedenis” – dixit oud-secretaris-generaal Rasmussen – uitmondde in een gefragmenteerde staat, met twee regeringen en machtige lokale warlords die met geweld de controle proberen te verwerven over olie-installaties en transportinfrastructuur. De ontwrichting van het land heeft catastrofale gevolgen voor de mensenrechten. Door het wegvallen van het centraal gezag is het een paradijs geworden voor mensensmokkelaars en slavenhandelaars die de geldstapels zien groeien naarmate de Europese grenzen dichter worden gemaakt. Ondertussen hindert een VN-wapenembargo van 2011 niet dat Europese wapens, eerder geleverd aan regionale bondgenoten, de Libische oorlog helpen aanwakkeren. Alleen, je leest, ziet of hoort er amper over.

‘Profiterende vluchtelingen’

Tijdens de verkiezingen waren deze Europese oorlogs- en wapenhandelpraktijken geen voorwerp van debat.

 » Lees verder

GEZOCHT: 10.000 mensen die willen meedoen aan kleinschalige economie – De Lange Mars Plus

gezocht-10.000-mensen-die-willen-meedoen-aan-kleinschalige-economie-8211-de-lange-mars-plus

30-01-19 07:52:00,

Foto R. Vellekoop

Op 29 januari plaatst Ad Broere een oproep. Hij legt het idee voor om als consumenten, producenten, opzetters van een alternatief geldsysteem en mensen die hun eigen belang ondergeschikt maken aan het algemene belang een netwerk op te zetten. Hij stelt voor een netwerk op te bouwen zonder profiteurs,

‘om straks als de chaos is uitgebroken in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien.’

Oproep

 

GEZOCHT
GEZOCHT

10.000 mensen die willen meewerken aan een kleinschalige economie, waarbinnen in alle belangrijke behoeftes kan worden voorzien

Mensen die de energie en de kennis hebben om een rente- en speculatievrij geldsysteem op te zetten, waardoor het netwerk (de coöperatie) loskomt van het bankengeld.
100 producenten die voeding (permacultuur), kleding, off grid energie, reparatie van apparaten, onderhoud van woningen, circulair bouwen et cetera, et cetera kunnen leveren.

Mensen die het belang van de gemeenschap boven hun eigen belang willen en kunnen stellen
Mensen die de energie en de kennis hebben om een goed netwerk op te zetten, waardoor de producenten weten wat ze moeten produceren en de consumenten krijgen waaraan ze behoefte hebben.

 

Ad schrijft verder als toelichting:
‘Het doel is dus om op een uiterst praktische manier te voorzien in zoveel mogelijk essentiële levensbehoeftes, door direct verbinding te leggen tussen producenten van die levensbehoeftes (‘100’ producenten) en de gebruikers van die levensbehoeftes (‘10.000 consumenten). Dit wordt gedaan op een manier die doelmatig is, zonder franje en die betaalbaar is, doordat alleen degenen die echt iets leveren daarvoor worden beloond. Alle deelnemers delen gelijkmatig in de voordelen van deze aanpak en omdat er geen geld met geld binnen het netwerk wordt verdiend, is er geen mogelijkheid voor hebzuchtigen om onevenredig veel te profiteren.’

Mehdi Guizani heeft aangegeven dat hij een rol wil spelen in de organisatie. Hij schrijft:’ Voor alle mensen die dit idee willen opzetten en deelnemen, voeg me toe en dit weekend creëer ik een Mastermind-groep om te beginnen met de 1e stappen van de uitvoering en brainstorm sessies. Ik zal geen leider zijn van de groep maar meer een gastheer en dirigent. Samen aan 1 ronde tafel en een begin maken.’

Kleinschaligheid voor alles

In 2016 schreef ik over dit onderwerp een toekomstvoorspelling,

 » Lees verder

Sinds 2007 zijn 37.000 mensen verdwenen in Mexico

sinds-2007-zijn-37.000-mensen-verdwenen-in-mexico

22-11-18 11:54:00,

Terwijl de mainstream media elk mogelijk geval van schending van de mensenrechten in Venezuela wijten aan de aard van het ‘regime’ is de toestand in Mexico al tientallen jaren vreselijk. In zijn rapport klaagt de VN aan dat in Mexico de voorbije tien jaar 37.000 mensen ‘verdwenen’ zijn zonder dat enig degelijk onderzoek werd gedaan. Daders zijn vooral drugsbendes die vrij spel krijgen van corrupte politici en collaborerende politie. Het Mexicaanse ‘regime’?

Op 1 december geeft de conservatieve president Enrique Peña Nieto de fakkel door aan zijn linkse opvolger Andrés Manuel López Obrador. Op de valreep veegt het Comité tegen Gedwongen Verdwijningen van de VN hem nog flink de mantel uit.

Het comité, onderdeel van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Rechten van de Mens, “betreurt diep” dat in Mexico “nog altijd sprake is van gedwongen verdwijningen op grote schaal op een groot deel van het grondgebied.” Sinds 2007 zijn 37.435 gedwongen verdwijningen geregistreerd in Mexico.

Meerdere keren slachtoffer

Het comité, dat bestaat uit tien onafhankelijke deskundigen uit landen die het VN-verdrag tegen gedwongen verdwijningen hebben geratificeerd, betreurt ook dat de straffeloosheid in Mexico aanhoudt en verschillende mensen meerdere keren slachtoffer worden.

De Mexicaanse regering krijgt voorts een blaam voor het “gebrek aan betrouwbare gegevens over de gedwongen verdwijningen”. Roberto Cabrera, van de Nationale Commissie voor het Onderzoek naar Vermiste Personen, geeft alleen toe dat ze “data van zeer slechte kwaliteit” hebben.

Van de 37.435 gevallen heeft de Nationale Commissie er ongeveer 26.000 kunnen identificeren met geboortedatum en de namen van vader en moeder. Van ongeveer 16.000 mensen zijn biometrische gegevens (foto’s en vingerafdrukken) gevonden, zegt Cabrera.

Geringe aantal veroordelingen

Het Comité verwijt de Mexicaanse overheid dat amper mensen worden veroordeeld in processen rond gedwongen verdwijning. Grace Fernández Moran van de Beweging voor Onze Verdwenen Mensen in Mexico, spreekt van “43 veroordelingen: tegenover meer dan 37.000 gevallen is dat niets.”

In hun conclusies, die deze week zijn bekendgemaakt, tonen de tien VN-experts zich bezorgd over “het hoge aantal niet-geïdentificeerde lijken en massagraven die niet op een geschikte manier zijn behandeld”.

Zwaarste uitdaging

De vertrekkende Mexicaanse regering erkent dat de verdwijningen zijn uitgegroeid tot “de zwaarste uitdaging” op het vlak van mensenrechten, zei vice-minister voor Multilaterale Zaken en Mensenrechten,

 » Lees verder

Het aantal mensen – wereldwijd – die denken dat er een link is tussen vaccins en autisme, is enorm groot!! – Stichting Vaccin Vrij

Het aantal mensen – wereldwijd – die denken dat er een link is tussen vaccins en autisme, is enorm groot!! – Stichting Vaccin Vrij

06-09-18 09:38:00,

‘Ipsos Perils of Perception’ is een enquêtebureau die laat zien hoe mensen in 38 landen denken over belangrijke kwesties. Vaccins kunnen geen autisme veroorzaken?? De nieuwsbrief van J. B. Handley, de schrijver van ‘How to end the autism epidemic’ vermeldt het volgende:

“Ik ben VERBAASD over de resultaten van de onderstaande enquête, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Zij stelden een simpele vraag aan mensen over de hele wereld over de link tussen vaccins en autisme. Het aantal mensen dat of gelooft dat vaccins autisme veroorzaken of hier niet zeker van zijn is ENORM!! Farma heeft een groter probleem dan ze denken.” J.B. Handley

 

 
Enquete verband tussen vaccins en autisme
Bron:https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2017-12/ipsos-mori-perils-of-perception-2017-charts.pdf

 

 

Denkt u dat de volgende uitspraak waar is of niet?

Sommige vaccins kunnen autisme veroorzaken in gezonde kinderen.

 
Gemiddeld zeggen bijna zes op de tien mensen in alle ondervraagde landen dat ze geloven dat er is een link bestaat tussen vaccins en autisme bij gezonde kinderen – of hierover twijfelen – ondanks het feit dat dit verband op grote schaal wordt ontkend.

 

 

 

 
autistische jongen Ouders die denken dat hun kind een aandoening in het autismespectrum heeft gekregen door vaccinatie en hierover in een interview willen delen – neem alstublieft via het contactformulier van de stichting Vaccinvrij contact met ons op.
 

 

 

 

 

 

Over de auteurs:
 
Ellen Vader onderzoekt, verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccingerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij! – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

 » Lees verder

Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening – The Rights Forum

Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening – The Rights Forum

13-08-18 12:06:00,

Norman Finkelstein Inreisverbod Lydia de Leeuw SOMO Jewish Nation State Bill Breaking the Silence Al-Khalil Hebron BDS

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Simcha de Vries / Israël: alleen nog voor mensen met de juiste mening

Steeds vaker wordt joden zowel als niet-joden vanwege hun opvattingen de toegang tot Israël geweigerd. Simcha de Vries sprak erover met de Amerikaanse schrijver en politicoloog Norman Finkelstein, de Israëlische historicus Ilan Pappe en het Nederlandse SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Israëlische troepen in Al-Khalil (Hebron) op de bezette Westelijke Jordaanoever lijken het selectieve inreisbeleid van Israël uit te beelden: wie pleit voor een boycot van Israël, of er andere onwelgevallige ideeën op nahoudt, komt het land niet in.Socialist Worker 

Begin juli werd de joods-Amerikaanse activiste Ariel Gold, ondanks een geldig visum, bij aankomst op de luchthaven van Tel Aviv de toegang tot Israël ontzegd. Het bleek de voorbode van een stroom weigeringen van – vooral vrouwelijke – activisten en onderzoekers.

De weigeringen worden gebaseerd op een in maart vorig jaar door het Israëlische parlement aangenomen anti-BDS-wet. Deze wet maakt het mogelijk iemand de toegang tot het land te weigeren die een boycot van Israël voorstaat.

Aanvankelijk werd de wet getypeerd als vaag, omdat niet duidelijk was in hoeverre iemand een boycot moest steunen om geweigerd te worden. Viel iemand die alleen de boycot van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet gebied voorstaat onder de wet? Moest je een aantoonbare band hebben met een organisatie die een algehele boycot van Israël propageert?

Inmiddels wijst de praktijk uit dat er door zogeheten ‘guilt by association’ ruime reikwijdte aan de wet wordt gegeven. Ik sprak hierover met de Amerikaanse schrijver en politicoloog Norman Finkelstein en de Israëlische historicus Ilan Pappe.

‘Misbruik van joodse identiteit’

Norman Finkelstein zelf werd de toegang tot Israël ontzegd in 2008.

 » Lees verder

“Mensen sterven omdat medicinale cannabis niet legaal is”

“Mensen sterven omdat medicinale cannabis niet legaal is”

02-07-18 05:52:00,

Wie meer wil te weten komen over het thema medicinale cannabis (MC) doet er goed aan om zich voor meer dan het medische luik te interesseren. Vandaag zijn we zelf in een situatie verzeild geraakt waarbij een arts en professor expliciet stelt dat er mensen sterven omdat medicinale cannabis niet legaal is[1].

Hoe de wereld in deze situatie aanbelandde, heeft in de eerste plaats te maken met ideologie, politieke vriendschappen en geld. Veel geld! Dat de dubieuze situatie en passant op verschillende manieren de mensenrechten schendt, lijkt de betrokken politici (zijn ze niet allemaal betrokken?) niet te deren. Enkele dagen geleden sprak ik over deze hallucinante kwestie met de Amerikaanse arts, dr. Sunil Aggarwal.

Terwijl Sunil Aggarwal de artsenopleiding aan de University of Washington State volgde, kreeg hij de kans om aan een doctoraatsschrift als medisch geograaf te werken. Bedoeling van de studie was om de relatie tussen het ons omringende milieu en onze gezondheid te onderzoeken. In het verleden had een van de grondleggers van de westerse geneeskunde, Hippocrates, hem dit voor gedaan. Dr. Aggarwal zijn interesse gaat onder andere uit naar de relatie die samenlevingen met de hun omgevende medicinale planten hebben. Mogelijke onderzoeksvragen voor een medisch geograaf zijn bijvoorbeeld: In hoeverre staat een samenleving open, of niet, voor het gebruik van medicinale planten? Worden er planten door de politieke klasse van een gegeven samenleving verbannen?

Voorts heeft de arts belangstelling voor palliatieve zorg, pijnbeheersing en rehabilitatietechnieken. Vandaag is hij als professor aangesloten aan zijn mater alma. Dat betekent dat hij mee onderzoek doet, studenten als mentor bij hun proefschrift begeleidt en af en toe een cursus geeft. Daarnaast is hij zijn eigen medische praktijk aan het uitbouwen.

Oorspronkelijk komt hij uit Oklahoma. Een zeer conservatieve staat ten noorden van Texas. Toch zal enkele dagen na ons gesprek Oklahoma de eenendertigste Amerikaanse staat worden die cannabis voor medicinale doeleinden legaliseert.

Dat medicinale cannabis therapeutische eigenschappen heeft, staat binnen de onderzoekswereld ondertussen buiten kijf. Dat wil niet zeggen dat men geen artsen meer vindt, die het tegendeel beweren. Alleen is het voor hen een onbegonnen zaak om hun pleidooi te blijven verdedigen tegenover de groeiende bewijslast, die de therapeutische eigenschappen van medicinale cannabis onderbouwen.

Het is interessant om naast de puur medische kwestie,

 » Lees verder

Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

29-01-18 10:01:00,

Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, vraagt dringende uitvoering van het zomerakkoord over armoede.

In het zomerakkoord van de regering Michel was een budget voorzien voor de verhoging van de sociale minima (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten): 80 miljoen in 2018, 120 miljoen in 2020 en 150 miljoen in 2022. Het zomerakkoord beschouwde deze verhogingen als een eerste stap naar het optrekken van deze minima naar de armoedegrens. Twee verhogingen gaan pas in met de volgende legislatuur, Decenniumdoelen laakte voordien al deze goedkope beloftes.

Over de invoering van de vele akkoorden binnen het zomerakkoord werd de afgelopen maanden soms heftig gediscussieerd. Nu zijn deze werven ofwel afgerond (verlaging vennootschapsbelasting) of zitten ze in de pijplijn (effectentaks). Over de uitvoering van de verhoging van de bijstandsminima blijft het echter verdacht stil. Te stil.

De vergeten armoede-werven

Het verhogen van de minima tot de armoedegrens is de verwaarloosde werf van deze regering. De belofte van het regeerakkoord werd door Zuhal Demir, staatssecretaris voor armoedebestrijding, al geminimaliseerd. Je zou echter minstens verwachten dat ze dan wel de engagementen van het zomerakkoord zou uitvoeren. Daar wordt echter met geen woord meer over gerept. Sinds november 2017 wordt er niet meer over armoedebestrijding gesproken. 

Het resultaat is dat de regering tot vandaag nog geen enkele stap heeft gezet in de uitvoering van deze bescheiden verhoging van de sociale minima. Wat er intussen bij kwam gebeurde enkel op basis van het bestaande mechanisme voor de welvaartsvastheid, en met minder middelen dan de wet voorziet. Minder middelen, ook dankzij deze regering.

Een zoveelste armoedewerf is ‘on hold’ gezet. Het illustreert het triestige traject dat deze regering inzake armoedebestrijding aflegt. Terwijl 1 op 5 Belgen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De beloofde verhoging van 80, 120 en 150 miljoen is echter een fractie van wat er echt nodig is. Het Rekenhof en armoede-experten ramen een bedrag tussen 1,5 en 2,4 miljard. De 80, 120 en 150 miljoen vormen samen amper een tiende van wat nodig is, maar zijn wel belangrijk voor mensen in armoede. 

Wie hoort nog bij de welvaartstaat?

Intussen zorgde de regering voor het dramatisch stijgen van het aantal leefloners en een duurder leven voor veel gezinnen die het doen met een schamel inkomen.

 » Lees verder