Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatietechnologie – Interview met Dr. Carrie Madej

13-01-21 06:23:00,

Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatietechnologie – Interview met Dr. Carrie Madej

www.kla.tv/1791713.01.2021

Dr. Carrie Madej, een arts voor interne geneeskunde en osteopathie, leidde 19 jaar lang twee klinieken in de staat Georgia, Amerika. Ze raakte al vroeg gefascineerd door vaccins, vooral het tetanusvaccin, waarvoor veel reclame werd gemaakt. Ze was verbaasd dat er geen collega kon worden gevonden die ooit een “tetanusgeval” had gezien. Dit liet haar niet met rust, wat haar ertoe aanzette om onderzoek te doen. Tot haar verbazing kwam ze erachter dat er een toevoeging voor de sterilisatie van vrouwen in het vaccin zat.
Haar scepsis over vaccins groeide en Dr. Madej begon het gebied van de vaccins steeds meer te onderzoeken. Haar diepgaande onderzoek leidde tot de ontdekking van nieuwe technologieën in de nieuwe vaccins tegen COVID-19, en ze sloeg alarm.
Dr. Madej is een klokkenluider geworden die haar kennis door middel van lezingen, interviews en videomateriaal beschikbaar stelt aan een breed publiek. Haar oproep aan de wereld om te ontwaken: “Human 2.0: Wake Up Call To The World” vond een snelle verspreiding op het internet, totdat deze het slachtoffer werd van de censuur van YouTube & Co.
Dr. Madej schuwt het echter niet om onvermoeibaar door te gaan met het blootleggen van deze dingen. Momenteel openbaart zij dat regeringen samen met de farmaceutische industrie en technische giganten zoals Google en Microsoft enz. het doel nastreven om de hele wereldbevolking zo snel mogelijk te vaccineren.
Onze Kla.TV-correspondent uit de VS heeft Dr. Carrie Madej kunnen winnen voor een interview. Wat ze in dit interview onthult, is tegelijk beangstigend en alarmerend.
Maar kijkt u zelf welke technologieën en methoden worden geïntroduceerd in verband met het Covid-19-vaccin. De veronderstelling dat er een enorme strijd woedt die de hele mensheid betreft, kan op grond van haar ontdekkingen niet worden ontkend.

Interview:
Dan: Goedendag, Dr. Madej! Bedankt dat u uw instemming hebt gegeven voor dit interview!
Dr. Madej: Bedankt voor de uitnodiging, Danny! Het is een genoegen om hier met u te kunnen praten!
Dan: Oké, laten we zeggen dat ik volledig geloof in het gevaar van het Coronavirus om er ziek door te worden en dat ik het eens ben met alle regels die de overheid heeft ingevoerd.

 » Lees verder

De mensheid is volwassen aan het worden…

24-11-20 11:10:00, x De mensheid is volwassen aan het worden

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Toenemende polarisering.. Wat we momenteel globaal in alle landen kunnen waarnemen is dat er, in het kader van de historisch beproefde tactiek van verdeel en heers, een kunstmatig geïnitieerde polarisering plaatsvindt. Voor mij begint het steeds duidelijker te worden wat de oorzakelijke achtergrond hiervan is. Het grootste deel der wereldbevolking leeft al sinds langere tijd in een dualistische werkelijkheid. De ondersteuning en fysieke vormgeving van die werkelijkheidsbeleving is de taak geweest van verdeeldheid zaaiende en tegenstrevende geestelijke krachten. Zij deden en doen dit nog steeds door in iedere cultuur maatschappijvormen te scheppen, die met alle binnen die cultuur voorhanden zijnde middelen onderdrukkend en misleidend zijn.

Daarbij spiegelen zij telkens wat er in iedere individuele mensenziel aan geestelijk polaire krachtenwerkingen aanwezig is. Dit is historisch en cultureel waarneembaar. Deze maatschappijvormen waren en zijn fundamenteel onrechtvaardig door de hiërarchische machtsstructuren die op sociaal gebied werden vormgegeven. En dat alles is gericht op het stapsgewijs veroveren van een totale macht over de gehele mensheid en alle levensvormen op Aarde.

Egowerking
Het is de kracht van de Luciferische egowerking in de mens, die zich meent superieur te kunnen voelen boven alle andere schepselen. Alle middelen die het ego ter beschikking staan om die superioriteit te doen gelden, worden ingezet om macht te verkrijgen. Dit geldt zowel voor individuele relaties, de geüniformeerde ambtsdragende wetsdienaren die waakzaam zijn voor en dienstbaar aan het ontmenselijkend wettelijk gezag, als voor de top van de machtspiramide.

De onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet de achterliggende structuur en wie deze figuren zijn..!

Om die kleinere top van de piramide de mogelijkheid te geven over de veel grotere basislagen daaronder macht uit kunnen oefenen, hebben de duistere occulte clubs een (bloed)pact gesloten met satanische krachten in een lagere geestelijke realiteit, die aan de onze grenst. De deelnemers aan de occulte clubs hebben hun individuele ego’s op laten gaan in een versterkend groepsego. Ze tonen daarmee op een spiegelende wijze wat de kracht van eenheid is.

(klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

Het Egyptische piramidemodel is hierbij al millennia lang als leidraad gebruikt. Aan de top is er een selecte groep van ingewijden,

 » Lees verder

De mensheid in 2020: Cognitief zeer intelligent – emotioneel infantiel | KenFM.de

08-06-20 09:48:00,

Een commentaar van Franz Ruppert.

Boeken lezen maakt slim

Aangezien ik noch een viroloog, noch een epidemioloog, noch een arts ben, voelde ik me aan het begin van deze coronapandemie, zoals waarschijnlijk de meeste mensen, verrast door de argumenten van de „chief virologists“, die ons dit verhaal van de zeer besmettelijke, nieuwe Sars-CoV-2 keer op keer vertelden en beweerden dat ze in staat waren om het precies te detecteren door middel van testprocedures en zo te wijzen op de infecties en infectieketens en -trajecten. Ik moest, net als iedereen, hun beweringen geloven dat dit specifieke virus deze ernstige longziekten veroorzaakt, die vervolgens aan veel mensen het leven kosten. Een leek gelooft eerst wat experts zeggen.

Nu er steeds meer twijfels over deze experts in mij opkwamen, kocht ik speciale boeken en probeerde ik mijn eigen mening te vormen over virologie. De titel van het boek van de virus- en kankeronderzoeker Prof. Karin Mölling „Virussen: Superpower of life“ (2020) heeft al tot doel virussen te dematerialiseren. Het verklaart dat het niet alleen het coronavirus kan zijn dat een ziekte veroorzaakt, maar dat er „bijkomende risicofactoren zijn, zoals luchtvervuiling, gezinsstructuren of gezondheidszorg, bevolkingsdichtheid. (Mölling 2020, blz. 176 versie van het e-boek).

Torsten Engelbrecht en Dr. Claus Köhnlein’s boek „Virus-Wahn“ (2020) verjaagt grondig de mythes van de virologie dat een virus verantwoordelijk is voor een ziekte. De ondertitel is: Hoe de medische industrie voortdurend epidemieën verzint en miljardenwinsten maakt ten koste van het grote publiek.

Hier worden uitspraken gevonden die het verhaal van de coronapandemie in twijfel trekken. In China bijvoorbeeld waren lang niet alle geteste corona-positieve personen in contact geweest met deze markt in Wuhan, waar de epidemie zou zijn ontstaan. Ook waren niet alle familieleden in families die als coronageval werden onderzocht, besmet (pg. 364). Degenen die stierven zijn misschien niet gestorven aan sars-cov-2, maar aan de drugs die ze kregen: „Op 15 februari werd in het Lancet een studie gedrukt waarin de gevallen werden beschreven van 41 Chinezen die aan een ernstige longontsteking leden en ‚positief‘ werden getest.

Allen kregen antibiotica, waarvan sommige intraveneus werden toegediend, en bijna allemaal (93 procent) kregen ze het antivirale middel oseltamivir.

 » Lees verder

Ten dienste van de mensheid: Bill Gates laat een Coronavaccin testen – Wakker Mens

20-04-20 09:30:00,

blankGeen ondernemer heeft een dergelijke bekendheid als Bill Gates. Zijn miljarden vermogen gebruikt de niet onomstreden oprichter van Microsoft, vooral voor de ontwikkeling van vaccins. Het Coronavirus maakt hiervoor geen uitzondering.

Microsoft goeroe Bill Gates wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke ondernemers uit de recente geschiedenis. Inmiddels stelt hij zichzelf voor een veel grotere taak dan alleen de mensheid gelukkig te maken met zijn software. Het zijn niet de oorlogen, de strijd tegen armoede of de wereldwijde vernietiging van het milieu als de primaire oorzaken van het lijden, dood en ziekte, die de Amerikaanse miljardair ertoe brengt om de wereld door te trekken in talk shows en nieuws uitzendingen.

Voor de Bill & Melinda Gates Foundation is het de strijd tegen ziektes en mogelijke pandemieën, die over het lot van de mensheid zullen beslissen. Dienovereenkomstig is de ontwikkeling en de verspreiding van vaccins de focus van het Stichtingswerk, in samenwerking met grote invloedrijke farmaceutische bedrijven.

Nadat Washington onlangs de wereld gezondheidsorganisatie de financiering onttrok, is Gates opgestegen tot de grootste en invloedrijkste donateur van de internationale organisatie WHO. Een in de ogen van veel deskundigen uiterst twijfelachtig toename van macht voor de Silicon Valley godfather.

Op dinsdag had Trump sterke kritiek geuit op de WHO vanwege het zogenaamde slechte Corona-management. Bovendien verweet de president de organisatie veel te goedgelovig met de officiële informatie van de Chinese overheid t.a.v. de COVID-19 pandemie om te gaan. Men neemt nu 60 tot 90 dagen de tijd om opnieuw te overwegen of de betalingen van officieel jaarlijks $ 500 miljoen weer zullen worden voortgezet.

Een besluit wat Gates woensdag via Twitter kritiseerde:

Het blokkeren van de financiering van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis is precies zo gevaarlijk als het klinkt. Hun werk vertraagt de verspreiding van COVID-19, en als dit werk stopt, kan geen andere organisatie dit vervangen. De wereld heeft de WHO nu meer nodig dan ooit.
— Bill Gates (@Bill Gates) 15 April 2020

Gates zelf is met zijn missionaris ijver niet op de WHO aangewezen. Zo ging in de internationale berichtgeving bijna onder wat het kleine biotech bedrijf Inovio Pharmaceuticals plant. Zoals een paar dagen geleden bekend werd wil het bedrijf uit Pennsylvania,

 » Lees verder

Mensheid leidt aan hebzucht, maar beterschap is mogelijk – De Lange Mars Plus

08-10-18 06:34:00,

Bijdrage van Peter Van Els –

Het comfort van rijke mensen is afhankelijk van een overvloedig aanbod aan arme mensen. -Voltaire

Dat hebzucht van alle tijden is weet iedereen. Zolang er mensen zijn, zal hebberigheid, inhaligheid en schraapzucht blijven bestaan. In het Oude Griekenland hadden ze er een speciaal woord voor: ‘Pleonexia’. Pleonexia is een begrip dat zaken als hebzucht en inhaligheid verenigt in een filosofisch gegeven. Strikt gesproken is het ‘de onverzadigbare wens om te hebben wat rechtmatig eigendom is van anderen’. Met andere woorden, meedogenloze zelfzucht en ‘de arrogante veronderstelling dat andere mensen en dingen uitsluitend bestaan om er eigen voordeel uit te halen’.

Maar pleonexia is meer dan dat. Het is een ziekte, een vorm van psychopathie. Pleonexia is niet alleen hebzucht in de gebruikelijke zin, maar ook de onverzadigbare wens om iets te verwerven, te verzamelen of te verkrijgen, of het nu gaat om geld, eigendom of macht. Mensen die lijden aan pleonexia, zou je kunnen zeggen, verkeren in een staat van voortdurende ontevredenheid, het gevoel nooit genoeg te hebben.

De hebzucht van pleonexia is dus geen gewone hebzucht, maar een onverzadigbare hebzucht. Het gaat niet om geld of bezit, maar om het eindeloos vergaren van geld en bezit. Dit zou je een vorm van neurose kunnen noemen. Een ziektebeeld. En dat is ook precies wat de Grieken ermee bedoelden. Aristoteles zag het als een symptoom van een gestoorde ziel.

Pleonexia door de eeuwen heen

Het principe van hebzucht als ziektebeeld of pathologie komt regelmatig terug, niet alleen bij de Oude Grieken. In Prediker 5:9 lezen we: ‘Iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te denken dat geld gelukkig maakt. Hoe meer u hebt, des te meer mensen ervan willen profiteren.’ En in Lucas 12:15 zegt Jezus: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

In het Boeddhisme is hebzucht een van de drie vergiften, de drie bronnen die verantwoordelijk zijn voor al het lijden; te weten lobha, dvesha en moha, meestal vertaald als ‘hebzucht’, ‘haat’ en ‘onwetendheid’.

 » Lees verder