Video: 1,5 meter zombiemaatschappij – De Lange Mars plus

video:-1,5-meter-zombiemaatschappij-–-de-lange-mars-plus

22-05-20 03:31:00,

Volgzaam, mak, afgericht en gehoorzaam.

De mens was ooit spontaan en kritisch. Toen openden de main stream media een corona-offensief dat miljarden mensen veranderde in doodsbange wezens.

Vervolgens maakten bijna alle regeringen ter wereld de klus af en richten een 1,5 of 2 meter zombie maatschappij in.

Grondwetten blijken even waardeloos als het papier waarop ze gedrukt staan.

De massa is zo angstig voor het virus dat noodwetten moeiteloos door parlementen aangenomen kunnen worden.

De zombies wandelen allemaal in de richting van de volgende verplichting: vaccinatie.

Tegelijkertijd rollen de westerse landen 5G netwerken uit die de onderdrukking straks compleet zullen maken.

 

Mak, afgericht, volgzaam en gehoorzaam.

Zijn ook de regeringen en volksvertegenwoordigers. Zij zijn net zulke zombies als de burgers die zij denken aan te sturen.

Een kleine groep hyperrijken waarvan niemand de namen kent, trekt ondertussen het touw om de nek van miljarden aan.

Wanneer zij daar zin in hebben kelen ze straks het grootste deel van de wereldbevolking.

Ondertussen wandelen de zombies door, met mondkapjes, hun ondergang tegemoet.

 

Afgericht, volgzaam, mak en gehoorzaam.

Natuurlijk is uitstel altijd mogelijk. De regeringen richten daarom de kinderen op scholen af tot 1,5 meter zombiesoldaten.

Mocht er opstand uitbreken onder de ouderen dan kunnen de kinderen dit later altijd corrigeren.

Zonder dat de hyperrijken achter de schermen hun handen vuil hoeven te maken.

De route ligt vast. Het is aan de volgzame mens hoe lang de lange mars naar het einde zal duren.

 

Wakker, zelfbewust, kritisch en inventief.

Zullen er voortdurend mensen langs de kant staan van de 1,5 meter maatschappij.

Zij weten zich los te maken van de illusies en verleidingen die de hyperrijken rondstrooien.

Zij laten zich niet tegen elkaar uitspelen. Zij zullen hun verbeeldingskracht benutten.

Om ooit de wereld vrij te maken van onderdrukking en geweld.

 

Antizombie,

 » Lees verder

Hoe een slimme meter weigeren?

08-04-20 06:42:00,

Gegevens

Geschreven: zaterdag 07 september 2019 08:01

U wil de slimme elektriciteits- en gasmeter weigeren in afwachting dat de bekabelde versie beschikbaar is vanaf 1.1.2023? En/of u wil een slimme watermeter weigeren? Dan is volgende informatie belangrijk.

Indien het nutsbedrijf (netbeheerder) u schriftelijk informeert dat ze de slimme meter komen installeren, stuur ze dan een aangetekende brief waarin u uitdrukkelijk meldt dat u die meter weigert wegens gezondheidsredenen (eventueel doktersattest bijvoegen) en/of de inbreuk tegen je privacy, brandgevaar, cyberveiligheid, … Een overzicht van argumenten vindt u in onze brochure “Digitale of slimme meter, aan wat mag u zich verwachten” of op onze slimme meter-webpagina.

Alle nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water) die een klant voor het gerecht dagen kunnen dit enkel en alleen via het vredegerecht.

Omgekeerd, als u een rechtszaak wil aanspannen tegen een nutsbedrijf, kan u ook enkel en alleen uw zaak indienen bij het vredegerecht van uw kanton.

Als u bedreigd wordt met afsluiting van het net, stuur dan opnieuw een aangetekende brief waarin u meldt dat u het nutsbedrijf voor de vrederechter daagt.

U kan u laten bijstaan door een advocaat, maar dat is geen verplichting. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan u heel waarschijnlijk beroep doen op een gratis advocaat.

Om de kosten te drukken kan u het nutsbedrijf (netwerkbeheerder) voor het vredegerecht dagen met een enkele buren, familieleden, vrienden, … die in hetzelfde kanton als u wonen.

Geen enkel nutsbedrijf kan de politie op u afsturen, tenzij ze een bevelschrift zouden ontvangen hebben van een vrederechter, wat weinig waarschijnlijk is.

Wij vernemen graag indien u dergelijke procedure opstart.

Hier vindt u 2 modelbrieven om de digitale elektriciteitsmeter te weigeren:

  • Eenvoudige versie.
  • Een een meer uitgebreide versie geïnspireerd op de Amerikaanse ‘Notice of Liability’ aanpak vindt u op deze webpagina van stralingsbewustbelgië.be.

Hier vindt u een modelbrief om een slimme watermeter te weigeren.
Aangeduid in het rood zijn de velden die individueel moeten ingevuld worden, zoals het meternummer, uw adres etc. Voor mensen die lijden aan EHS, is het goed om een extra paragraaf toe te voegen plus een doktersattest. Ook kunnen er extra links en informatie toegevoegd worden in de bijlage.

 » Lees verder

Der Smart Meter Roll Out kann beginnen

der-smart-meter-roll-out-kann-beginnen

07-02-20 09:33:00,

Einbau eines zertifizierten Smart Meter Gateway im Zählerlabor der Netze BW, Karlsruhe. Bild: Franziska Fahrbach / CC-BY-SA-4.0

Bislang fehlte das dritte vom BSI zertifizierte Smart Meter Gateway. Nun liegt sie ebenso vor wie die noch benötigte Markterklärung

Kurz vor Weihnachten 2019 ging die Zertifizierung des dritten Smart Meter Gateways in den Nachrichten schier unter.

Auch von der darauf folgenden aktualisierten Marktanalyse vom 31. Januar 2020 und der Veröffentlichung des Verwaltungsakts zur Feststellung der technischen Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme war in der Öffentlichkeit kaum etwas zu bemerken, dabei sind beide die Voraussetzung für den staatlich verordneten Roll Out mit welchem die alten, nicht mehr produzierten Ferraris-Zähler sukzessive durch sogenannte Smart Meter ersetzt werden sollen, die aus der Ferne ausgelesen werden können.

Der Aufwand, der, getrieben wurde, um die Sicherheit der Gateways zu gewährleisten, ist dabei beachtlich und nicht jeder Anbieter hat ein nachhaltiges Transportsystem entwickelt, bei welchem die Transporteinheit mehrfach nutzbar ist. Zumindest teilweise kommen Einweg-Kunststofffolien zum Einsatz, die nicht erneut genutzt werden können. Nachhaltigkeit war jedoch offensichtlich kein Kriterium bei der Zertifizierung der Gateways und ihrer Transportsysteme zwischen dem Lager des Anbieters und dem Einbau beim Kunden.

Die erste Generation der Gateways bietet nur Grundfunktionen

Fest implementiert sind bei den Gateways der ersten Generation die Messfunktionen. Im Zusammenhang mit den Anforderungen die für den Aufbau eines Smart Grids benötigt werden und Speicher oder steuerbare Verbrauchsanlagen, sogenannte Controllable Local Systems (CLS) umfassen, haben die Gateway-Hersteller inzwischen entsprechende Funktionen in ihr erstes Softwareupdate implementiert und hierfür bereits ein Re-Zertifizierungsverfahren beim BSI angestoßen. Was daneben jedoch noch fehlt ist die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Hier sind bislang nicht alle derzeit gültigen Vorschriften miteinander kompatibel. Bis sich das System eingespielt hat, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen.

Ein Vorteil für den normalen Strom-Kunden ist bislang noch nicht so deutlich erkennbar und für den Netzbetreiber genügen bei diesen Kunden zumeist die Daten vom jeweiligen Ortsnetztrafo. Nur im Falle von einspeisenden PV-Anlagen sieht die Situation anders aus. Aber da gibt es bislang noch Kommunikationsprobleme zwischen den einzelnen Komponenten.

Von den Geräteanbietern wird erklärt, dass man zusätzliche Funktionen nach der Zertifizierung als Upgrade anbieten will. Nach Aussage des BSI werden derartige Firmware-Updates der Hersteller dann immer durch das BSI überprüft.

 » Lees verder

Slimme meter is eenvoudig te weigeren –

slimme-meter-is-eenvoudig-te-weigeren-–

24-01-20 09:01:00,

Foto Henk Joosen

Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Eind december komt  uitgerekend de Europese privacy waakhond met een waarschuwing voor misbruik van de meter voor massasurveillance. Gelukkig hebben we in ons land de mogelijkheid de meter te weigeren. Wij namen de proef op de som.

Weigeren van de ‘slimme meter’

Dat weigeren blijkt de afgelopen jaren niet overal even gemakkelijk te zijn verlopen.

In hun poging de ‘oude meter’ zonder tegenwerk te vervangen door de slimme meter blijken er allerlei trucjes door de leveranciers te zijn gebruikt.

Zo werd bijvoorbeeld beweerd dat de meter aan vervanging toe was. Of dat vanwege de zonnepanelen de nieuwe meter ineens nodig was. Ook wordt gedreigd dat de nieuwe meter later voor eigen rekening geplaatst moet worden (terwijl gelijkertijd leveranciers aangeven dat vervanging in de toekomst gratis zal zijn). Er zijn zelfs leveranciers die stellen dat de nieuwe meter verplicht is.

Omdat onze energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd (of verwijderd) kan worden op verzoek van de consument hebben we de proef op de som genomen en de plaatsing van de meter geweigerd en dit schriftelijk meegedeeld aan de leverancier.

Enige tijd later kregen we van Stedin te horen dat het geen probleem was de meter te weigeren en dat we hem zelfs in de toekomst gratis konden vervangen.

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

Nu het einde van de uitrol van de ‘slimme meters’ dit jaar in zicht komt worden de leveranciers blijkbaar toegeeflijker. Per slot van rekening bestaat er geen wettelijke verplichting voor de consument.

Massasurveillance

Een netwerk van slimme meters kan worden gebruikt voor massasurveillance van burgers, schrijft de European Data Protection Supervisor (EDPS) in een recent gepubliceerd TechDispatch. Ook het profileren en volgen van personen in hun dagelijks leven voor commerciële of criminele doeleinden is mogelijk.

De slimme meter meet het energieverbruik van gebruikers en geeft dit door aan energieleveranciers,

 » Lees verder

Pas op! slimme meter is niet verplicht –

pas-op!-slimme-meter-is-niet-verplicht-–

11-01-20 04:51:00,

Foto Henk Joosen

Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Aangezien de energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd of verwijderd kan worden op verzoek van de consument lopen we nog even door wat de stand van zaken is. Bijgaand een vriendelijke brief van een energieleverancier als voorbeeld van wat u als consument ieder moment kan verwachten of wat u al gekregen heeft.

Uitrol slimme meter

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

De site wijvertrouwenslimmemetersniet.nl levert voorbeeldbrieven op welke manier een meter geweigerd kan worden en dat is hard nodig want de slimme meter is de volgende volgende aanslag op onze privacy in een lange reeks.

De slimme meter kan zonder meer geweigerd worden door de consument en mocht er eentje toch geïnstalleerd zijn dan kan deze op verzoek van de consument verwijderd worden.

Volgens de initiatiefnemers is het doel van de slimme meter energiebesparing, maar wanneer je de voordelen op een rijtje zet is het uitsluitend te doen om kostenbesparing en winstmaximalisatie.

De consument ontvangt bijvoorbeeld deze brief

Let op dat er nergens wordt gewezen op de mogelijkheid om de slimme meter te weigeren! Het wordt als vanzelfsprekend voorgesteld dat de consument een nieuwe meter zal nemen, want waarom zou hij daarover moeilijk doen?

Dit is trouwens de tweede actie van onze energieleverancier om ons een slimme meter te leveren. De vorige keer hebben we ook al aangegeven geen interesse te hebben. Dat doen we nu dus weer per brief.
(zie voorbeeld)

Voordelen slimme meter voor energieleverancier/overheid

– zo min mogelijk kosten maken om energie te leveren gebaseerd op het gedrag van de klanten (let op: minder kosten betekent meer winst en niet perse minder dure stroomrekening)

Nadelen slimme meter voor consument

– de slimme meters bieden stille toegang tot huishoudens en daarmee is het zelfs mogelijk dat de energiemaatschappij niet levert op basis van de wensen van de consument,

 » Lees verder