Mexico to Spain and Vatican: Apologize for Your Crimes | New Eastern Outlook

mexico-to-spain-and-vatican-apologize-for-your-crimes-new-eastern-outlook

01-04-19 08:24:00,

POPE

Several years ago, the renowned linguist and thinker, Noam Chomsky, asked me, point blank, as we were working on our book: “On Western Terrorism – From Hiroshima to Drone Warfare”:

“Do you think it is possible that most of Europeans really don’t know about crimes their countries committed all over the world?”

“They don’t know… They don’t want to know… They make sure that they will never know,” I replied.

That Europe and North America have been constructed on hundreds of millions of corpses of, what George Orwell used to call,un-people, is fairly well established and proven fact. But somehow it never entered the sub-consciousness of the white race which is inhabiting what we now call the West, but also many parts of the ‘conquered’ world, from Latin America, to Africa and Asia.

Horrors of the past are carefully softened by shock-absorbing academic jargon, when they are addressed at such institutions like Cambridge, Oxford or Sorbonne universities. Or they are belittled, even dismissed, by loud cheers and clicking of the glass, in the Europeans pubs.

It is not something that is mentioned directly in ‘polite society’.

And yet, the topic is not only related to the terrible world history.

All that we are experiencing now, all over the world, is to some extent related to this past. From wars to plunder of the natural resources; from shameless ‘regime changes’, to fearless provocations of the West against Russia, China and Iran.

Even what people read and how they think has roots in colonialism, holocausts and slavery.

To even mention the topic cost many brave men and women their lives. Patrice Lumumba, who denounced colonialism, was murdered by the Brits and the U.S., without any scruples. President Sukarno was overthrown and imprisoned, until his death. So were many others.

Denouncing colonialism and crimes against humanity committed by the West; its kings, armies, religions, even common citizens, is a dangerous undertaking, often ‘punishable’ by death.

Yet crimes have been so monstrous, that regularly, great and brave people keep standing up and pointing fingers at Europe, the United States, and at the elites of the European stock, in South America and elsewhere.

 » Lees verder

Ondertussen in Mexico … | Uitpers

Ondertussen in Mexico … | Uitpers

02-07-18 09:28:00,

Is de Peso in waarde gestegen tegenover de USDollar …

Zegt de toekomstige minister van financiën dat de nieuwe regering die op 1 december zal aantreden de pensioenen wil hervormen en een primair begrotingsoverschot wil aanhouden …

En zegt de nieuwe president dat hij Trump een akkoord heeft voorgesteld: meer projecten met nieuwe banen in Mexico voor minder migranten en meer veiligheid …

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Zij is voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu) en werkt momenteel aan een project voor ‘social commons’ (www.socialcommons.eu ) voor een transformatieve en universele sociale bescherming.

 » Lees verder

Mexico vs Mexico | Uitpers

Mexico vs Mexico | Uitpers

02-07-18 05:56:00,

foto Alfaro Galan

De klinkende verkiezingsoverwinning van Andres Manuel Lopez Obrador in Mexico betekent zonder meer een mijlpaal in de geschiedenis van het land. Voor het eerst sinds … nee, gewoon voor het eerst is het een linkse kandidaat die de presidentsverkiezingen won, zeer waarschijnlijk ook een meerderheid haalt in de twee wetgevende kamers en bovendien heeft gewonnen in de ‘deelstaat’ van Mexico City.

Definitieve cijfers zijn er nog lang niet. Maar “AMLO” haalde om en bij de 53 % van de stemmen. De participatiegraad lag voor Mexico bijzonder hoog op 62,5 %. In zijn eerste toespraak, vannacht op de grote ‘zócalo’ van de hoofdstad, beloofde hij te streven naar verzoening, geen loze belofte in een erg gepolariseerd land. Vandaar dat we met en kwinkslag naar het voetbal en de nakende Mexico-Brazilië wedstrijd rustig mogen zeggen dat Mexico een strijd met zichzelf zal moeten aangaan. Het wordt de ‘mafia van de macht’, zoals AMLO ze noemt, tegen een meerderheid van de bevolking die snakt naar verandering, rechtvaardigheid en vrede.

Pragmatisme en ervaring

Lopez Obrador had verzoenende woorden voor iedereen: de Bank van Mexico blijft autonoom, er wordt niet geraakt aan de vrijheid van ondernemen, zomin als aan de vrijheid van vereniging en het recht op vrije meningsuiting. Er wordt verder gestreefd naar financiële en begrotingsstabiliteit. De overheidsinvesteringen worden opgetrokken en de interne markt wordt versterkt om te streven naar voedselsoevereiniteit. De Staat moet er zijn voor iedereen en wie wil emigreren moet dat doen met zin en overtuiging, niet uit noodzaak. Er gaat bijzondere aandacht naar de inheemse en armste bevolking van het land, AMLO wil ten strijde trekken tegen corruptie, geweld en armoede en wil streven naar relaties van wederzijds respect met de Verenigde Staten.

Wie denkt dat met Lopez Obrador een nieuwe ‘Chavez’ is opgestaan in Latijns Amerika is er aan voor de moeite. Mexico kan moeilijk vergeleken worden met andere landen op het continent, de politieke en sociale verhoudingen liggen  er ook anders. AMLO is bovendien een man met bestuurservaring, hij was zes jaar lang burgemeester van Mexico Stad. Zijn programma is ook niet ‘populistisch’ zoals de oppositie hem graag afschildert. Wel wil hij de nationale soevereiniteit voor zover als mogelijk herstellen. Hij zal niet raken aan de energiehervormingen (de liberalisering van de aardoliesector),

 » Lees verder