7500 miljard dollar door het riool… (SDG 6: Schoon water) – Interessante Tijden

7500-miljard-dollar-door-het-riool…-(sdg-6:-schoon-water)-–-interessante-tijden

22-09-20 07:44:00,

Dutch Water Sector: zoveel willen ze graag omzetten op merendeels publieke kosten

Vanochtend namen we bij Blue Tiger Studio in Groningen de aflevering op voor de Sustainable Development Goal 6: Clean Water and Sanition (Schoon water en rioolwaterzuivering). Dit belooft morgen de meest optimistische aflevering tot nu toe te zijn, omdat Nederland dit SDG-Doel invult met gezonde Hollandse koopmansgeest, Zodat  Nederlandse ngo’s (niet gekozen organisaties) en bedrijven genoeg klusjes hebben in zoveel mogelijk buitenlanden.

De oude zeedijk met Tzummarum op de achtergrond

Hup Holland Hup
Als er nu 1 land kan scoren op het thema water, dan is dat natuurlijk Nederland met haar Waterschappen en haar eeuwenoude traditie van waterbeheersing. Zie hier hoe de Unie van Waterschappen zichzelf aan het internationale publiek verkoopt als voorbeeld voor de rest van de wereld. Hup Holland.

Nederland zet zich via de website ‘Dutchwatersector’.com internationaal in de markt als partner voor waterveiligheid, en met een congres in 2019 waar Ivanka Trump gastspreker was. .

Diverse ngo’s zijn opgericht om SDG6 uit te voeren onder de evenaar, zoals de ‘Made Blue Foundation (2014, en een ngo-bundeling ‘Aqua for All’ in Den Haag. Die zijn beide in Afrika en Azie actief met geld van het Ministerie van Ontwikkelingshulp en Buitenlandse Zaken.

Rioolwaterzuiveringsbiodiversiteit. Nederland is sinds 1970 kampioen RZWI met 360 installaties die 99 procent van het effluent behandelen

Er is een Netherlands Water Partnership (NWP) actief met het programma ‘Waterworx’, en het Sanitation and Water Entrepeneurship Pact (SWEP uit Zwitserland), dat ook onder de evenaar de Afrikanen en Aziaten op het toilet zet. Iets vergelijkbaars doet ook het Water Operator Partnership (WOP).

Wie wist dat waterbedrijf Vitens sinds 2004 ook geld afdroeg om Afrikaantjes aan de waterkraan te krijgen? Dat doen ze via de VEI, waaraan nu alle Nederlandse drinkwaterbedrijven bijdragen, gezamenlijk 22 miljoen euro in 2019 aldus het jaarverslag ‘Making Sustainable Impact’. 

Door de virushysterie zal aan de aandacht ontsnapt zijn, dat het 22 maart ‘Wereld Waterdag’ was. Het thema ‘waterschaarste’ moet via de WHO en de Verenigde Naties tussen de oren geperst van de Wereldbevolking, die zich ook als zodanig moet zien. Niet als bewoner van een land, maar van ‘de wereld’,

 » Lees verder

DNB laat bewust 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar: Een idiote politiek van bankbestuurder Knot, stelt Pieter Lakeman – INDIGNATIE

dnb-laat-bewust-500-miljard-pensioenreserves-onzichtbaar:-een-idiote-politiek-van-bankbestuurder-knot,-stelt-pieter-lakeman-–-indignatie

08-11-19 08:08:00,

De Nederlandse Bank verplicht pensioenfondsen reeds jarenlang hun pensioenreserves te laag weer te geven door een onjuiste rekenrente te gebruiken. 500 miljard euro wordt nu verkeerd weergegeven.

Een idiote politiek van bankbestuurder Klaas Knot, stelt Pieter Lakeman. De rendementen van de pensioenfondsen zijn ondanks de onvriendelijke ingrepen in het financiële stelsel door Draghi nog steeds zo hoog dat er 500 miljard euro aan reserves aanwezig is. Door de onjuiste rekenrente voor te schijven dwingt DNB de pensioenfondsen deze 500 miljard onzichtbaar te maken en buiten de balans te houden en daardoor op uitkeringen te korten. De zelfstandigheid van kleine, onafhankelijke pensioenfondsen wordt hierdoor bedreigd.

De rekenrente is de contantmakingsfactor waarmee de pensioenfondsen de waarde haar toekomstige betalingsverplichtingen berekent. Door de rekenrente jarenlang onjuist vast te stellen lijken de pensioenfondsen arm te zijn terwijl ze enorm rijk zijn..

Lakeman is het daar niet mee eens.

(lees onder video verder)

Waar maakt Klaas Knot van de DNB zich druk over?

Een gesprek over de ‘schijnellende’ van de pensioenfondsen. Op dit moment, anno 2019 is er bij de pensioenfondsen 1500 miljard euro in kas.

Er wordt ca. 33 miljard euro aan de pensioenfondsen afgedragen en opmerkelijk genoeg hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het uitkeringsbedrag groeit echter met 22 miljard langzaam naar een jaarlijkse uitkering van 55 miljard, omdat de generatie post-babyboomers nu ook met pensioen gaan.

De pensioenpremies zullen daarentegen wat minder meestijgen door een beperkte inkomensverbetering. Het gat tussen de inkomende premies en uitgekeerde pensioenen zal daarom stijgen naar maximaal ca 15 miljard en vervolgens weer kleiner worden.

Volgens De Brouwer hebben we ruim, meer dan honderd jaar de tijd om die ‘pot leeg te eten’.

Degenen die op dit moment recht hebben op deze pot zijn over zeventig jaar dood. Er blijft dus een groot deel over dat besteedt moet gaan worden aan de volgende generatie pensioengerechtigden. De dekkingsgraad zal dus zonder ingrepen van de DNB in de toekomst vanzelf steeds groter worden.

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:

IBAN: DE97100110012628055249

BIC:NTSBDEB1XXX

Op naam van: Erich brink

Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers.

 » Lees verder

Over 2018 betaalden we 12 miljard te veel belastingen – De Lange Mars Plus

over-2018-betaalden-we-12-miljard-te-veel-belastingen-–-de-lange-mars-plus

16-05-19 10:48:00,

Voor het derde jaar op rij houdt de overheid miljarden over. Er is opnieuw meer belasting door de belastingbetaler opgebracht dan uitgegeven. Dat betekent dat de Nederlandse burger voor het derde jaar op rij de overheidskas aan het spekken is door te veel te betalen, zonder dat daar extra overheidsuitgaven tegenover staan.

In 2016 is er een slordige 2,7 miljard en in 2017 een overschot van 9,1 miljard euro, terwijl volgens het gisteren gepresenteerde Samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk voor 2018 zelfs 12,1 miljard over is.

Volgens diezelfde samenvatting bedragen:
De totale inkomsten in 2018 zijn 286 miljard, 2017 zijn 273,7 miljard euro (260,8 miljard in 2016)
De totale uitgaven in 2018 zijn 274 miljard, 2017 zijn slechts 264,6 miljard euro (258,1 miljard in 2016)

Dit levert een overschot op van 12 miljard euro.

Een ander voor Rutte belangrijk cijfer is de overheidsschuld die daalde in 2018 naar 405,5 miljard.
Daarmee is deze schuld minder dan 60% van de SGP-norm (gemeten in procenten van het Bruto Binnenlands product).

In het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) hebben de deelnemende landen in de Europese Unie vastgelegd aan welke eisen de overheidsfinanciën moeten voldoen. Deze afspraken gelden dus ook voor Nederland. De bekendste grens van het SGP is een schuld van 60 procent van het bbp en maximaal een feitelijk begrotingstekort van 3 procent van het bbp.

Stand Overheidsschuld

2015
2016
2017
2018

Als % BBP
64,6
61,9
57,0
52,4

miljarden
446
428
420
405

Vraag is waarom doet de overheid de bevolking 12 miljard euro tekort of anders gezegd waarom haalt Rutte 12 miljard euro teveel aan belastingen op, Terwijl dit ook in 2017 en 2016 al het geval was?

Met deze miljarden overschotten op de achtergrond is het vreemd dat per 1 januari 2019 de Omzetbelasting (BTW) op de eerste levensbehoeften met 50% is verhoogd van 6 naar 9 procent.

De opbrengst aan Omzetbelasting is in 2018 zo’n 52,5 miljard. Nergens blijkt uit dat deze verhoging noodzakelijk is. Met andere woorden iedere Nederlander wordt opgezadeld met hogere kosten voor het levensonderhoud zonder dat daarvoor een aanleiding is.

 » Lees verder

Waarom 1 miljard uitgeven een crisis is maar 221 miljard verliezen niet

Waarom 1 miljard uitgeven een crisis is maar 221 miljard verliezen niet

01-07-18 11:26:00,

“Fiscale spitstechnologie en belastingontwijking kosten ons land tweehonderd keer zoveel als de opvang van asielzoekers. Bij dat eerste haalt men de schouders op; dat tweede vult dagelijks de kranten, de zendtijd, en de sociale media. En enkel het tweede blijkt de term ‘crisis’ waard.” Jan Blommaert herleidt de ‘asielcrisis’ tot zijn ware dimensie

Het beeld van de samenleving dat we de afgelopen jaren zeer systematisch hebben ingelepeld gekregen is kreupel. Het kan eenvoudig samengevat worden: het kleine wordt systematisch uitvergroot, terwijl het grote systematisch gemininaliseerd wordt. We zijn op die manier een domme bevolking aan het worden, die het tegendeel gelooft van wat zich in de feiten voordoet en dit geloof dagelijks hoort en ziet bevestigen door degenen die autoriteit hebben.

We kunnen dit kreupele maatschappijbeeld heel eenvoudig illustreren aan de hand van drie feiten van de afgelopen dagen.

  • Feit 1. Het wereldwijde collectief van onderzoeksjournalisten dat twee jaar terug de Panama papers uitbracht doet er nog een schepje bovenop. Er komen nog 1,2 miljoen documenten bovenop de al gigantische stapel die in detail toonde hoe wereldwijde elites via een carroussel van belastingsparadijzen honderden miljarden buiten de greep van de fiscus houdt. Tot die wereldwijde elites behoren ook Belgen. Er waren er al ruim 700 vermeld in 2016; nu komen er nog 133 bij. En tot de organisatoren van de carrousel behoort ook de bank Belfius. Toen die bank nog Dexia heette mocht de Belgische belastingbetaler tientallen miljarden ophoesten om een faling tegen te gaan. En die bank biedt haar steenrijke topklanten al jaren gespecialiseerde diensten aan die hen zoveel mogelijk buiten de categorie van de belastingbetalers houden.

  • Feit 2. Minister  Van Overtveldt geeft zijn administratie de opdracht ‘milder’ te zijn voor bedrijven die bij de fiscus in het rood staan wegens BTW-fraude. Concreet: boetes die aan bedrijven worden opgelegd omwille van overtredingen van de BTW-wetgeving moeten vlotter kwijtgescholden worden. De uitleg is eenvoudig: Van Overtveldt wil een maatregel van de regering-Di Rupo terugdraaien. BTW-boeten werden door ondernemers immers gezien als een ‘pestbelasting’ (niet, dus, als een juridisch gegronde straf voor een vergrijp). En ondernemers pesten, daaraan wil Van Overtveldt niet meewerken.

  • Feit 3. Staatssecretaris Theo Francken doet een ‘eenmalige geste’: ons land zal 15 (vijftien) vluchtelingen opnemen die na een penibele tocht op de Middellandse Zee met het reddingsschip Lifeline in Malta zijn geland.

 » Lees verder

6 miljard euro voor buitenlandse ambassadekampen migranten – Lang Leve Europa!

26-06-18 05:22:00,

De lucht is geklaard: zoals onlangs aangegeven heeft de EU voor u besloten om buitenlandse EU migrantenkampen te creëren die als EU ambassade EU visums gaan uitdelen aan migranten om die vervolgens gratis naar de EU lidstaten te verschepen, conform de door de EU afgesproken quotums. Gratis EU visums, EU vervoer en EU verblijf, dus voor iedereen die zich meld bij deze EU ambassadekampen. En uiteraard zonder tussenkomst van al die lastige lidstaat ambassadeurs. En: Weigeren = Sancties.

Kosten? 6 miljard euro. Wie moet het gaan betalen? U. En die 6 miljard is uitgezonderd vervoer en verblijfkosten die uiteraard ook voor uw kosten zijn. Want herinner: de EU deelt definitief verblijf uit aan alle migranten die zich aanmelden. Ze zijn immers op zoek naar 60 miljoen blijvende migranten.

Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger wil op korte termijn vers geld zoeken in de Europese begroting om de opvang voor migranten in Noord-Afrikaanse landen te financieren. Een kostprijs van 6 miljard euro is volgens hem niet onrealistisch.

Migranten komen Europa redden

Wilt u alvast uw portemonnee trekken? We spreken hier over kosten van honderden miljarden euro’s. Dat is heel veel geld voor heel weinig echte vluchtelingen. En de EU regelt, terwijl u dit leest, een uitgebreide transferunie in, dus u gaat niet alleen voor gelukszoekers in Nederland betalen, maar ook voor de gelukszoekers in landen als Italië en Griekenland.

“Europa zou instorten zonder de instroom van immigranten.”
— EU MinBuZa Federica Mogherini

En u betaalt uiteraard niet alleen voor de EU ambassadekampen, maar ook de gratis overtocht en daarna gratis woning, gratis inboedel, gratis studie, gratis uitkering, gratis medische zorg, gratis juridische bescherming, etc. En het overgrote merendeel van deze economische migranten zijn (strijdlustige) jongemannen, dus dan volgt uiteraard gezinshereniging. En start alles weer opnieuw. En integreren? Nee dus. En terugsturen? Doen we ook niet.

 » Lees verder