Minister Hoekstra wil publieke betaalbank tegenhouden (maar weet zelf niet waarom)

29-06-20 01:21:00,

In dezelfde week dat Europese banken 1308 miljard euro noodkrediet ophalen, bagatelliseert Wopke Hoekstra de problemen in de bancaire sector. De minister van Financiën negeert drie jaar onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ontraadt de oprichting van een publieke betaalbank.

Maar liefst 1308 miljard euro haalden ze op bij de Europese Centrale Bank. En dan krijgen de 742 banken die zich hadden gemeld voor een noodkrediet daar ook nog geld op toe. Ze lenen tegen negatieve rente. Dat publieke geld, óns geld, komt echter nauwelijks terecht in de reële economie. Uit onderzoek van journalistiek platform Investico bleek afgelopen week dat duizenden kleine bedrijven géén noodkrediet konden krijgen bij hun bank om de lockdown te overbruggen. 

Dat het bancaire stelsel zo functioneert is geen natuurwet, maar een gevolg van ontwerpkeuzes. In samenwerking met toneelgroep ‘De Verleiders’ wist de stichting Ons Geld hiervoor bewustzijn te creëren en 110.000 handtekeningen op te halen. Daarmee kwam de fundamentele discussie over de inrichting van het geldstelsel in 2016 op de politieke agenda te staan. 

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer hierover opnieuw: het notaoverleg ‘Toekomst van het geldstelsel’ in de vaste commissie Financiën. 

Veilige alternatief voor banktegoed 

Centraal in dat overleg stond de introductie van ‘een veilige haven voor banktegoeden’, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aanbeveelt in het onderzoeksrapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’ (2019). Een veilige haven zou volgens de WRR een disciplinerend effect hebben op commerciële banken en daarmee ‘verantwoorder’ gedrag afdwingen. 

Die aanbeveling van de WRR kwam niet uit de lucht vallen. Ze sloot aan op de motie die de Tweede Kamer in 2016 unaniem had aangenomen: ‘Overwegende dat we Nederlanders de keuze willen geven om ook te kunnen sparen bij een instelling die het geld puur digitaal voor hen bewaart; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de huidige wetgeving voor vergunningverlening moet worden aangepast om een depositobank mogelijk te maken.’ 

Ondanks die steun van de Kamer kreeg de private ‘depositobank’ van stichting Full Reserve, na jaren pingpongen tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën, geen bankvergunning. Haar poging strandde op onwil. 

In 2018 kwam Kamerlid Mahir Alkaya (SP) daarom met een initiatiefnota om een publieke variant van zo’n bewaarbank op te richten.

 » Lees verder

Marokkaanse minister: “Chloroquine werkt, ook bij ons”..!

marokkaanse-minister:-“chloroquine-werkt,-ook-bij-ons”.!

10-06-20 08:28:00,

Hoe hypocriet de geneesmiddelenindustrie reageert op de effectieve werking en positieve invloed, die hydro-chloroquine heeft, als (ook preventief) geneesmiddel tegen de COVID-19-verschijnselen, is veelzeggend. Zij zien hun toekomstige afzet van een Corona-vaccin in rook opgaan. Maar de feiten blijven de  feiten en wellicht is die negatieve houding van de cowboys van Big Pharma’ wel een extra stimulans en bevestiging van de werking van de hydro-chloroquine-cocktail, zoals die hieronder staat afgebeeld. Er is wéér een nieuw substantieel bewijs geleverd, van die werking, doordat Marokko publiekelijk verklaart, dat het middel UITERST EFFECTIEF werkt.

Alle personen die in contact zijn geweest met coronapatiënten, krijgen in Marokko inmiddels preventief chloroquine toegediend. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid besloot om alle mogelijke gevallen van COVID-19 het antimalaria-medicijn chloroquine en azythromicyne toe te dienen, vaak nog voordat besmetting is bevestigd. Zodra de test negatief blijkt wordt de behandeling stopgezet.

En ja, daar waren ze.. De Franse farmaceut Sanofi benadrukte nog maar eens dat chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben (HIER). De Amerikaanse president Donald Trump baarde de afgelopen tijd juist opzien door het middel (zonder waarschuwingen voor bijwerkingen) aan te prijzen als wapen tegen COVID-19. Vorige maand overleed een man in Arizona na het innemen van chloroquinefosfaat, een vorm van chloroquine voor het schoonmaken van aquariums. Of het fosfaat de oorzaak was, wordt er niet bijgezegd door Sanofi, maar dat ze bezig zijn spijkers op laag water te zoeken, is wel overduidelijk.

En verwijt de pot nu  de ketel dat ie zwart ziet, wanneer Sanofi spreekt over bijwerkingen..?? Werkelijk om te lachen natuurlijk; alsof andere medicijnen géén bijwerkingen zouden hebben en de artsen die de hydro-chloroquine toedienen, amateurs zouden zijn..!! Het is in onze ogen een bewijs van de effectieve werking van het middel, mits verstandig en vakkundig toegediend en in de volle breedte van de bewezen werking; dus MET het hydro-chloroquine, MET zink en ook een anti-bioticum ala additie..!

In Nederland heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgeroepen het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine niet te gebruiken als preventief middel (HIER) tegen het coronavirus. Feitelijk een grof schandaal, omdat ook in Nederland KEIHARD BEWEZEN is, dat het middel effectief werkt en DODELIJKE SLACHTOFFERS HEEFT VOORKOMEN..!! (HIER en HIER) Lees hieronder het verslag van de verklaring van de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid.

 » Lees verder

Minister negeert Kamerverzoek om ECB ter verantwoording te roepen

29-05-20 06:58:00,

Minister Wopke Hoekstra reageerde op aandringen van de vaste Kamercommissie Financiën op een artikel van FTM over de ECB-steun aan multinationals. Hoewel het ministerie bevestigt dat grote bedrijven meer profiteren van het ECB-geld dan het mkb, weigert Hoekstra hierover de discussie aan te gaan in Brussel of Frankfurt.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft op verzoek van de vaste Kamercommissie Financiën gereageerd op het Follow the Money-artikel ‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van 23 april jongsleden. FTM onthulde dat de Europese Centrale Bank (ECB) 7 miljard euro per maand overmaakt naar bedrijven als Shell, British American Tobacco en Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — bedrijven die nog altijd voornemens zijn om dit jaar dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. 

De ECB doet dit in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): een corona-steunprogramma van 750 miljard euro. Binnen dat programma creëert de ECB nieuw geld voor de financiering van staten, maar ook voor het bedrijfsleven. Het PEPP komt bovenop het zogeheten Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) dat al sinds 2016 loopt. De ECB heeft zo al meer dan 206 miljard nieuwe euro’s voor multinationals gecreëerd. Daarvan kwam 37 miljard euro rechtstreeks op de rekening van grote bedrijven terecht; en meer dan 165 miljard via de omweg van een tussenpartij.

Een deel van de nieuwe corona-euro’s verdwijnt zo dus in de zakken van de rijke aandeelhouders van deze multinationals. Dat was voor Kamerlid Renske Leijten (SP) aanleiding om het artikel te bespreken in de commissievergadering. Leijten: ‘Het is stuitend dat de ECB geld creëert voor de rijke aandeelhouders van oliebedrijven en tabaksproducenten, terwijl de rest van de samenleving dat geld keihard nodig heeft. Het is ook niet in lijn met de doelstellingen van de EU.’

Leijten vindt dat het opkoopprogramma moet stoppen. Er zijn volgens haar betere alternatieven denkbaar: ‘Als je de economie echt wil stimuleren, kun je beter alle Europese burgers rechtstreeks geld geven.’ 

Wie bepaalt het economische beleid van Europa?

De commissie stemde unaniem in met Leijtens verzoek aan minister Hoekstra om opheldering te geven over het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties en zich in Frankfurt en Brussel in te zetten voor een einde aan deze praktijken. Leijten: ‘Het huidige beleid is gestoeld op het sprookje van trickle down economics: dat als het met de rijken goed gaat,

 » Lees verder

Minister staat dumping kankerverwekkende stof in natuurplassen toe – de lange mars plus

minister-staat-dumping-kankerverwekkende-stof-in-natuurplassen-toe-–-de-lange-mars-plus

12-03-20 11:23:00,

Zaltbommel (Foto Rob Vellekoop)

Tot verbazing van betrokken Kamerleden keurt Minister Stientje van Veldhoven de extra granulietstort van 250.000 ton goed. Zelfs nu blijkt dat allerlei zaken niet kloppen en zelfs een kankerverwekkende stof wordt meegestort. Dit bleek maandag tijdens een rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer over dumpingen in de Maasplassen.

Rondetafelbijeenkomst 9 maart over granuliet in Maasplassen

Tijdens de twee en een half uur durende rondetafelbijeenkomst horen Kamerleden naar hun oordeel ‘verbijsterende’ feiten. Zo blijken het productcertificaat bij de granulierstort niet te kloppen, het Besluit Bodemwet niet van toepassing en de stof die meegestort wordt met granuliet kankerverwekkend te zijn (polyacrylamide). Hiervan ligt straks 75.000 kg  op de bodem van de plas.

Deskundigen geven eveneens aan dat alleen grond mag worden gebruikt om de kwaliteit van de plas te verbeteren. Een heel belangrijk gegeven is echter dat nota bene grond de ecologische kwaliteit van een plas niet verbetert. Daarom is de gevoerde discussie over de vraag of granuliet grond is of niet, irrelevant.

Van de minister mochten niet aanwezig zijn twee uitgenodigde ambtenaren, namelijk een medewerker van bureau Bodemplus van Rijkswaterstaat en de directeur-generaal Rijkswaterstaat.  Voor het rondetafelgesprek Granuliet Maasplassen waren eveneens uitgenodigd twee vertegenwoordigers van Granuliet Import Benelux (GIB). Zij zagen af van deelname, maar wilden wel “zonder aanwezigheid van de media met de leden van uw commissie te spreken.”

GIB beweerde dat er een heuse samenzwering tegen hen in gang is gezet:”Het toepassen van granuliet – geframed als het storten van giftig afval – moest onmiddellijk stoppen.” Zij zagen de tegenstand die zij ondervonden als activisme gebaseerd op bedrog en ook verweten ze de betrokken ambtenaren machtsmisbruik.

Blijkbaar gedoogt het ministerie van Van Veldhoven dat wordt gestort met een verkeerd certificaat.

En aarzelt de minister niet om de stort van een extra 250.000 ton in de natuurplas goed te keuren, dat zegt ze tijdens de behandeling in de Tweede kamer op 10 maart.

Ze zegt zelfs dat zij geen bewijs ziet dat er iets mis is. Daarom weigert ze mee te gaan met de drie ingediende moties om de stort op te schorten.

 » Lees verder

Minister beloont zorggroep Pluryn voor gesjoemel met subsidies

24-02-20 03:26:00,

Hoewel vaststaat dat zorggroep Pluryn miljoenen aan subsidies onrechtmatig heeft besteed, besloot het ministerie van VWS dat geld niet terug te vorderen om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Geldlijn:

  • In 2015 ontvangt Intermetzo ruim 8,7 miljoen euro subsidie.
  • In 2016 ontvangt Intermetzo ruim 10,7 miljoen euro. Daarvan is ruim 1,7 miljoen tijdelijke liquiditeitssteun.
  • Op 1 september 2016 fuseert het noodlijdende Intermetzo met de stichting Pluryn.
  • In 2017 verstrekt het ministerie op advies van de TAJ ruim 11,2 miljoen euro subsidie.
  • In 2018 volgt nog eens ruim 1,3 miljoen.
  • Subsidies bij elkaar: 32 miljoen, in 4 jaar tijd.
  • In 2018 moet de accountant van Pluryn zich van een oordeel onthouden over het al dan niet juiste gebruik van 16,3 miljoen subsidiegeld.
  • De TAJ concludeert na eigen onderzoek dat bovendien 3,9 miljoen onrechtmatig is besteed.
  • Dat is opgeteld 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt Pluryn in november 2019 kwijtgescholden, kennelijk zonder voorwaarden.


Lees verder

In november 2019 is de spanning binnen Pluryn, een van de grootste zorginstellingen van het land, te snijden. Of de instelling blijft bestaan, hangt af van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat heeft miljoenen euro tegoed van Pluryn aan ten onrechte uitgekeerde subsidiegelden. Maar de instelling wankelt na een verlies in 2018 van 15,6 miljoen euro, en staat op het punt om een van haar meest gespecialiseerde jeugdzorg-onderdelen te sluiten: De Hoenderloo Groep

Als het ministerie Pluryn aan de regels houdt en dat geld terugvordert, is de toch al noodlijdende zorggroep niet meer te redden. Wat wordt de beslissing?

De kwestie heeft alles te maken met een subsidieregeling die eind 2014 in het leven is geroepen. Dat jaar maakt het kabinet bekend dat de jeugdhulp van het Rijk wordt overgeheveld naar de gemeenten. Die zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor organisatie en financiering van de zorg voor jongeren die hulp nodig hebben.

Subsidies voor transitie jeugdzorg

De Eerste Kamer vreest dat jeugdzorginstellingen door deze plotselinge overgang organisatorische en/of financiële problemen krijgen. De instellingen hebben bijvoorbeeld met de provincies langdurige afspraken gemaakt over woonplekken en behandelingen.

 » Lees verder

Minister Wiebes onthult buitensporige zelfverrijking windmoleninvesteerders – Climategate

minister-wiebes-onthult-buitensporige-zelfverrijking-windmoleninvesteerders-–-climategate

20-02-20 08:37:00,

De exploitanten van windmolenprojecten, zoals Vattenfal/Nuon, RWE, Engie en Eneco/Mitsubishi, en de banken, zoals Rabo, Triodos, ING en ABN AMRO, hebben er aan de klimaattafels voor gezorgd, dat de rendementen op windmolenprojecten buitensporig hoog zijn en risicovrij. Inmiddels staan deze zelfde partijen in de rij om heel Nederland vol te zetten met windturbines.

Hoe lucratief zijn deze projecten precies? Daarover berichtte minister Eric Wiebes de Tweede Kamer in zijn brief van 14 februari 2020.1) De conclusie is dat er aan de klimaattafels van het Klimaatakkoord sprake is geweest van exorbitante zelfverrijking van bovengenoemde partijen.

Een bijdrage van Kees Pieters (Democratisch Energieinitiatief).

Rendement versus risico

Het belangrijkste risico bij een kapitaalsintensieve lange termijn investering in een elektriciteitscentrale is de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Stijgt deze prijs dan zal de investering een super rendement hebben. Een sterk dalende elektriciteitsprijs kan leiden tot een verlieslatend project.

De investeerder zal een afweging moeten maken tussen rendement en risico. Dit is het normale ondernemersrisico.

Wiebes: risicovrij investeren in windmolens

Minister Wiebes geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 februari 2020 een toelichting op de subsidieregeling (SDE+) bij investering in windmolenparken. De regeling garandeert de windmolenexploitant een vaste elektriciteitsprijs, zodanig dat hij een risicovrij rendement op eigen vermogen maakt van 12 procent. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat er wordt gewerkt met 20 procent eigen vermogen en 80 procent vreemd vermogen. Bij het vreemd vermogen wordt uitgegaan van een rente percentage van anderhalf procent.

Minister Wiebes geeft ook aan in zijn brief, dat er in de subsidie rekening is gehouden met een bijdrage van ca. €5.600 per windturbine voor de lokale gemeenschap. Dit soort douceurtjes, waar menig wethouder mee kan pronken, gaan dus niet af van de winst van de investeerder, maar worden gewoon betaald door iedere burger via een heffing (ODE – Opslag Duurzame Energie) in de energierekening.

Hoe lucratief?

Hoe lucratief is deze regeling? Hoe goed is een risicovrij rendement op eigen vermogen van 12 procent? Ter vergelijking: het rendement op het eigen vermogen van Shell, toch geen zieltogend bedrijf en de hoeksteen van menige beleggingsportefeuille, was in 2019 acht-en-een-half procent.2) Let wel: Shell loopt, in tegenstelling tot de windmolenexploitanten, wél ondernemersrisico over dit rendement.

 » Lees verder

Minister gaat met Stop5GNL in gesprek over uitrol #5G –

minister-gaat-met-stop5gnl-in-gesprek-over-uitrol-#5g-–

16-02-20 07:46:00,

Stichting Stop5GNL is op 17 februari voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken.

Gezondheid

De overheid heeft de verplichting de gezondheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en dat doet ze niet met de uitrol van 5G. Volgens de stichting liggen er te veel studies die grote en ernstige gezondheidsschade aantonen bij blootstelling aan straling. Zij vinden het onrechtmatig als de overheid de Nederlandse bevolking aan een dergelijk risico blootstelt.

Naar 5G is nauwelijks onderzoek gedaan. Zeer recent (op 11 februari) heeft het Europees Parlement gewaarschuwd voor de uitrol van 5G (Lees hier de briefing). Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G. De richtlijnen zijn bovendien 20 jaar oud!

Vervolgstap

De sommatiebrief is door de stichting verstuurd op 18 december 2019.
Deze brief moet verstuurd worden voordat een kort geding wordt aangespannen.
Hierop heeft het Ministerie nu gereageerd en een uitnodiging gedaan voor een gesprek. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is dan verstuurt de stichting de dagvaarding naar de staat.

Binnen 4 tot 6 weken zal de zitting daarna plaatsvinden. De stichting Stop5GNL start dan het kort geding om de uitrol van 5G te stoppen.

De initiatiefnemers hebben om de uitrol van 5G te kunnen stoppen de stichting opgericht. Het doel is de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. Eén van de middelen om dit te bereiken is een kort geding tegen de Nederlandse staat.

Waarom een kort geding of spoedprocedure?

Er is spoed geboden bij het stopzetten van 5G want met de veiling van de 5G-frequenties die in 2020 en 2022 gepland staan en de inwerkingtreding van de Wet Telecomcode zal 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zal betekenen.

 » Lees verder

Van minister Dekker moeten schuldenaren nog meer deurwaarderskosten betalen

07-02-20 09:45:00,

De marktwerking onder deurwaarders zorgt voor ernstige misstanden, die de problemen van schuldenaren alleen maar verergeren. Maar de kritiek hierop legt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD) naast zich neer, blijkt uit zijn kamerbrief deze week. Sterker nog: schuldenaren krijgen jaarlijks 32 miljoen euro éxtra deurwaarderskosten voor hun kiezen.

Kleine schulden worden in Nederland grote schulden, mede vanwege op hol geslagen deurwaarders. De kosten van invordering die zij in rekening brengen, staan vaak in geen enkele verhouding meer tot de oorspronkelijke schuld. Schuldenaren in een moeilijke financiële situatie zakken zo weg in uitzichtloze ellende. Inmiddels gaat het om minimaal een half miljoen huishoudens die samen een geschatte 22 miljard euro in het krijt staan. Betrokkenen kijken daarom met argusogen naar de bereidheid van dit kabinet om het systeem ter discussie te stellen.

Voorlopig is van die bereidheid echter weinig te merken, zo blijkt uit een een brief die minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD) deze week aan de Kamer stuurde. Schuldenaren gaan niet minder, maar meer deurwaarderskosten betalen: de minister is van plan de tarieven die deurwaarders mogen rekenen te verhogen met 16 procent. In totaal komt dat neer op zo’n 32 miljoen euro per jaar extra. Waarom de minister dat noodzakelijk acht, licht hij niet toe.

Dat is opvallend nu er veel kritiek is op hoe deurwaarders met hun kosten schulden opdrijven onder invloed van marktwerking. Die is ‘doorgeslagen’, stelt de beroepsgroep zelf. Bulkopdrachtgevers (zoals zorgverzekeraars, banken en factoringbedrijven) hebben scherpe contracten zoals no-cure-no-pay afgesloten met deurwaarders, die veel van hen financieel pijn doen. Dat schaadt hun onafhankelijkheid, met als gevolg dat de ambtenaar vooral aan zijn eigen portemonnee denkt als hij op de stoep staat.

Dat zit zo: wanneer de opdrachtgever (schuldeiser) te weinig betaalt, moet de deurwaarder op een andere manier de buit binnen halen. Daarom is hij geneigd een verlies in het ene (oninbare) dossier te compenseren met bijvoorbeeld een extra bankbeslag in het andere. Dat levert namelijk omzet op. Voor ieder beslag mag de deurwaarder kosten rekenen aan de schuldenaar. Door deze prikkel kan een huurachterstand van 100 euro oplopen tot een veelvoud daarvan. Ook (te) snel dagvaarden voor kleine schulden om geld te verdienen aan een procedure en de daaropvolgende executie, is een veelgehoorde klacht.

 » Lees verder

Minister Scheuer und das Strafrecht. Kanzlerin Merkel als Komplizin hinter Gitter! | KenFM.de

minister-scheuer-und-das-strafrecht-kanzlerin-merkel-als-komplizin-hinter-gitter!-|-kenfm.de

19-12-19 11:36:00,

Von Uli Gellermann.

Betrug ist ein Tatbestand im deutschen Strafrecht. „Wer“, sagt der § 263 des Strafgesetzbuches, „in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Da unterzeichnet der Herr Scheuer Ende des Jahres 2018 einen Vertrag mit den Betreibern eines möglichen PKW-Mautsystems, obwohl zur Zeit des Abschlusses über mehrere Hundert Millionen Euro noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausstand, das wahrscheinlich die deutsche Pkw-Maut für unzulässig erklären würde. Das war allgemein bekannt und auch dem bescheidenen Wissen des Herrn Ministers zugänglich. Prompt entschied das Gericht im Juni 2019, dass die Maut EU-Recht widerspricht. Bis dahin wäre noch Schlamperei oder Fahrlässigkeit am Rande galoppierender Blödheit denkbar.

Doch Scheuer unterschrieb den Maut-Bieterfirmen einen Vertrag über rund drei Milliarden Euro, obwohl der Haushaltsausschuss des Bundestags nur zwei Milliarden Euro für das Geschäft zur Verfügung gestellt hatte. Hier ist der erste Schritt aus der scheinbaren Blödheit in den Betrug erkennbar: Der Gesetzgeber will nur zwei Milliarden ausgeben, falls der Gerichtshof das Verfahren billigen würde, Scheuer, der als Minister dem Gesetzgeber untergeordnet ist, gibt aber eine Milliarde großzügig mehr. Dazu war er in doppelter Hinsicht nicht befugt. Verschafft also „einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil“ und beschädigt „durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen“ das Vermögen des deutschen Volkes.

Damit nicht genug: Das Parlament, der Dienstherr des Ministers, hat einen Untersuchungsausschuss gebildet, um Licht in die trübe Scheuer-Maut-Affäre zu bringen. Damit alles schön im Dunkeln bleibt, versucht der Maut-Minister seine Machenschaften zu verschleiern, veranlasst Scheuer Beamte des Bundesverkehrsministeriums dazu, Akten zur PKW-Maut aus dem Bundestag zu transportieren und als vertrauliche Verschlusssachen einzustufen. Macht also eidespflichtige Staatsdiener zu Komplizen seiner düsteren Schiebung. Unter § 263 des Strafgesetzbuches fällt auch, wer „seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger mißbraucht.“ Dieser Missbrauch liegt bei Scheuer auf der Hand.

Doch das Strafrecht kennt noch mehr Unrecht. Den Tatbestand der Untreue: 㤠266 Untreue.

 » Lees verder

Passieve minister Blok brengt vrede tussen Israëli’s en Palestijnen steeds verder weg – The Rights Forum

passieve-minister-blok-brengt-vrede-tussen-israeli’s-en-palestijnen-steeds-verder-weg-–-the-rights-forum

14-11-19 08:54:00,

Stef Blok tweestatenoplossing Gaza Westoever

Merijn Drenth / Passieve minister Blok brengt vrede tussen Israëli’s en Palestijnen steeds verder weg

De kritiek op Stef Blok zwelt aan. Vanuit de Tweede Kamer wordt de VVD-minister van Buitenlandse Zaken een gebrek aan daadkracht verweten. Een dossier waarvoor dat in extreme mate geldt is de kwestie-Palestina/Israël. Blok brengt vrede niet dichterbij, maar verder weg.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.BZ 

Stef Blok is een ‘onzichtbare minister’, schreven de Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Bram van Ojik (GroenLinks) deze week in NRC. Dat ligt niet alleen aan Blok persoonlijk, maar ook aan de ‘hopeloze verdeeldheid’ binnen de regeringscoalitie, menen zij. Onlangs schreef de NOS dat ook de regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 Blok een gebrek aan daadkracht verwijten: ‘Ze vinden dat hij te weinig initiatief neemt en te snel oordeelt dat iets niet kan.’ Ploumen en Van Ojik concluderen dat ‘Nederland geen buitenlandbeleid meer heeft, en enkel volgend is geworden’.

Timide

Een dossier waarvoor dat in extreme mate geldt is Palestina/Israël. In een scherp commentaar schreef The Rights Forum vorig jaar al dat Bloks stevige taal over ‘failed states’ en de multiculturele samenleving in schril contrast stond met zijn wel zeer timide beleid ten opzichte van Israël. The Rights Forum somde een reeks van punten op waarop actie van de regering geboden was. Wat deed Blok? ‘Stef Blok vraagt vriendelijk aan Israël of het alsjeblieft wil stoppen met de mensenrechtenschendingen.’

Dit jaar trok Blok die lijn door. In een toespraak tot de VN-Veiligheidsraad stelde hij afgelopen mei dat het beschermen van ‘civilians’ tegen oorlog, geweld en lijden de eerste plicht is van dit orgaan. Dappere woorden van Blok, maar volkomen ongeloofwaardig.

Minder dan een jaar daarvoor had Nederland namelijk, als lid van diezelfde Veiligheidsraad en onder zijn hoede, iets heel anders laten zien. Bij een stemming over het in bescherming nemen van Palestijnse burgers gedurende de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties in Gaza besloot Nederland dit voorstel als een van de weinige landen niet te steunen.

 » Lees verder

Ukrainischer Minister will Abkommen von Minsk nicht umsetzen – Kein Wort in den deutschen Medien | Anti-Spiegel

ukrainischer-minister-will-abkommen-von-minsk-nicht-umsetzen-–-kein-wort-in-den-deutschen-medien-|-anti-spiegel

15-09-19 08:02:00,

Der neue ukrainische Außenminister hat, kaum im Amt, schon angekündigt, dass Kiew nicht bereit ist, das Abkommen von Minsk umzusetzen. Natürlich findet sich wieder einmal kein Wort dazu in den deutschen „Qualitätsmedien“.

Das Abkommen vom Minsk wurde im Februar 2015 geschlossen und enthält nur 13 Punkte. Zehn dieser Punkte enthalten Maßnahmen, die Kiew umsetzen muss, um den Krieg zu beenden. Allerdings hat Kiew noch nicht einen einzigen dieser Punkte umgesetzt. Die Details will ich nicht wiederholen, wer sich dafür interessiert, findet sie hier.

In letzter Zeit hörte man aus Kiew immerhin Stimmen aus dem Umfeld des neuen Präsidenten, dass das Abkommen nun endlich vollständig umgesetzt werden soll.

 » Lees verder

Bescheuert. Ein Minister macht Verträge ohne Rechtssicherheit und sichert so die Profite von Investoren.

bescheuert-ein-minister-macht-vertrage-ohne-rechtssicherheit-und-sichert-so-die-profite-von-investoren.

11-09-19 08:47:00,

Nach der Absage des Europäischen Gerichtshof an die deutsche „Ausländermaut“ rüsten sich die verhinderten Betreiber für die Klageschlacht gegen die BRD. Die Regressforderungen könnten Hunderte Millionen Euro schwer sein, nachdem bisher schon über 50 Millionen Euro für das Projekt verbrannt worden sind. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll jetzt Licht ins Dunkel der Machenschaften des Bundesverkehrsministers und seiner Getreuen bringen. Das verspricht allerhand Erhellendes über Rechentricks, Rechtsbeugung und Rechthaberei. Wollte man böse sein, könnte man das korrupt nennen. Für die handelnden Akteure läuft so etwas unter Politik. Von Ralf Wurzbacher.

Was wollte Andreas Scheuer (CSU) mit seiner „Ausländermaut“ nicht alles bewirken: Für „Gerechtigkeit“ auf Deutschlands Autobahnen sorgen, höhere Staatseinnahmen generieren, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur vorantreiben, politische Handlungsfähigkeit beweisen, die bayerische Volksseele besänftigen, beim Wähler punkten und noch viel mehr. Und was wird bei der Sache herauskommen? Weniger als gar nichts. Bekanntlich hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Herzensanliegen des Bundesverkehrsministers gestoppt und den deutschen Sonderweg einer Straßennutzungsgebühr für Nichtdeutsche durchkreuzt. Das allein wäre bestens und ein versöhnlicher Schlusspunkt hinter einem selten dämlichen Projekt gewesen.

Aber das dicke Ende steht noch aus. Weil die verhinderten Betreiber sich um ihre Profite betrogen fühlen, bereiten sie eine Schadensersatzklage vor, die nach Lage der Dinge ein gewaltiges Loch in die Staatskasse reißen wird. So rechnet etwa der FDP-Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic damit, dass die vermasselte PKW-Maut bis zu 500 Millionen Euro kosten wird. Bis dato wurden schon über 50 Millionen Euro für Berater und Gutachter verbrannt. Und wozu das alles? Für nichts und wieder nichts – sofern man nicht in der Chefetage von CTS Eventim und Kapsch TrafficCom sitzt. Dort war man nämlich so „vorsichtig“, die Verträge über die Mauterhebung schon lange im Vorfeld des Luxemburger Richterspruchs abzuschließen und darin für den Fall eines negativen Entscheids großzügige Entschädigungsregelungen zu implementieren. Und Scheuer war „nachsichtig“ genug, dabei mitzumachen.

Wie für den Steuerzahler könnte die Angelegenheit vielleicht auch für Scheuer selbst teuer werden. FDP, die Grünen und die Linkspartei werden aller Voraussicht nach einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Umstände einsetzen, unter welchen das Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht worden und gescheitert ist, und dazu, welche Rolle dabei im Speziellen der Minister gespielt hat. Grüne und Liberale kündigten schon zu früherer Gelegenheit an, den Schritt gehen zu wollen. Am Montagabend sprach sich dann auch Die LINKE im Bundestag vom Grundsatz dafür aus.

 » Lees verder

‘Open discussie’ minister Kaag – CIDI zonder lastige critici van Israël – DocP

‘open-discussie’-minister-kaag-–-cidi-zonder-lastige-critici-van-israel-–-docp

09-09-19 03:09:00,

Gisteren 8 september vond in Den Haag een merkwaardige bijeenkomst plaats, georganiseerd door het CIDI in het Mauritshuis. Geen goedkope locatie maar een organisatie die zo naadloos aansluit bij de Israëlische propaganda kan het wat breder laten hangen dan organisaties die niet de zegen van Jeruzalem hebben.

Wantrouwen

Het CIDI had minister Kaag uitgenodigd voor een gesprek, tegen de achtergrond van het wantrouwen bij de achterban van het CIDI tegen de persoon van Kaag. Minister Kaag is getrouwd met een Palestijn, een voormalig PLO-politicus. In Kaag’s carrière zit bovendien een periode die een rechtgeaarde zionist extra wantrouwig maakt. Zij was vertegenwoordiger van de VN in Libanon, een land waar leger en luchtmacht van Israël veertig jaar lang dood en verderf hebben gezaaid. Om het gezellig te maken had het CIDI zelf 120 mensen uitgenodigd. De minister ‘mocht’ ook relaties uitnodigen; daaronder waren twee mensen van The Rights Forum, de voorzitter van Een Ander Joods Geluid en verder de oud-journalist en blogger Maarten-Jan Heijmans, in docP-kringen welbekend. Deze gasten weigerde CIDI omdat zij ‘het CIDI voortdurend aanvallen en zwart maken’. Minister Kaag overwoog hierop de hele zaak af te blazen, maar besloot uiteindelijk toch aan de CIDI-eis te voldoen omdat: „Een volledige annulering van de CIDI-bijeenkomst en de daaropvolgende discussie zou een inhoudelijk debat onmogelijk hebben gemaakt.”

Kaag krijgt zaal plat

Uit het NRC-verslag blijkt dat Sigrid Kaag een wantrouwige zaal ‘plat’ kreeg door het persoonlijke niet uit de weg te gaan. De volgende passage mag niet onvermeld blijven:

‘Er is bijna een uur voorbij als een vrouw in het publiek er een vraag over stelt. Ze zegt eerst hoe „aangenaam verrast” ze was door Kaags toespraak – over armoede, klimaat, ongelijkheid, veiligheid. Dan: „Ik ben even benieuwd. U bent uit een gemengd huwelijk. Welk gedachtengoed was de leidraad in de opvoeding van uw kinderen?” In de zaal klinkt zacht commentaar. Dit is wel heel direct. Kaag reageert kribbig. „Nou, dit gaat misschien meer over uw eigen opvoeding dan die van mij.” Er wordt gelachen. Kaag gaat door: „Ik zag laatst interessante tweets. Ik moest bewijzen dat ik geen moslim ben. Oké, dat ben ik niet. Ten tweede: mijn man is geboren in de islam, maar is al zo lang overtuigd atheïst.

 » Lees verder

Minister Israël: joden die met niet-joden trouwen oorzaak ‘tweede Holocaust’ – The Rights Forum

minister-israel:-joden-die-met-niet-joden-trouwen-oorzaak-‘tweede-holocaust’-–-the-rights-forum

10-07-19 06:58:00,

Nieuws

Diaspora

Holocaust Bezalel Smotrich Het Joodse Huis Jewish Voice for Peace Duitsland IHRA Verenigde Staten BDS-beweging antisemitisme Israël-lobby

Diaspora / Minister Israël: joden die met niet-joden trouwen oorzaak ‘tweede Holocaust’

Door de assimilatie van joden in de VS en elders in de wereld ‘heeft het joodse volk zes miljoen mensen verloren’, meent Israëls minister van Onderwijs Rafi Peretz. De ontwikkeling staat volgens hem gelijk aan een ‘tweede Holocaust’.

Minister Rafi Peretz, leider van de ultrarechtse Unie van Rechtse Partijen.Flash90 

Peretz deed zijn uitspraak tijdens een kabinetszitting op 1 juli, schrijft de Israëlische journalist Barak Ravid. De afgelopen zeventig jaar ‘heeft het joodse volk zes miljoen mensen verloren’, stelde hij. Oorzaak daarvan is volgens hem het groeiende percentage joden in de Verenigde Staten en elders dat met niet-joden huwt. Het ‘verlies’ van de zes miljoen joden betekent zoveel als ‘een tweede Holocaust’, aldus de minister.

Ultrarechts en religieus

Peretz, voormalig opperrabijn van het leger, is leider van de Unie van Rechtse Partijen, een alliantie van drie ultrarechtse religieuze partijen die in sterke mate steunen op de extremistische kolonistenbeweging: Habayit Hayehudi (Het Joodse Huis), Ichud Leumi (Nationale Unie) en Otzma Yehudit (Joodse Kracht). De partijen bundelden eerder dit jaar de krachten, omdat zij vreesden bij de verkiezingen van 9 april jl. de kiesdrempel niet te zullen halen. Bij die verkiezingen behaalde de alliantie vijf zetels.

Joodse Kracht wordt gezien als de erfgenaam van de beruchte Kach-partij van de racistische rabbijn Meir Kahane, die in 1990 in New York werd vermoord. De partij werd in 1988 vanwege haar openlijke racisme uitgesloten van de verkiezingen. Maar dertig jaar later zijn de mores veranderd. De kopstukken van Joodse Kracht zijn voormalige volgelingen en politieke erfgenamen van Kahane.

De fusie tussen de partijen kwam tot stand op initiatief van premier Benjamin Netanyahu, die vreesde dat verdeeldheid op rechts hem een nieuw premierschap zou kosten. Netanyahu stelde de alliantie twee ministersposten in het vooruitzicht in een nieuw kabinet. Zijn poging een kabinet te vormen mislukte echter,

 » Lees verder

Ein Minister von Bahrain gibt einem israelischen Fernsehsender ein Interview

ein-minister-von-bahrain-gibt-einem-israelischen-fernsehsender-ein-interview

29-06-19 07:38:00,

Der von den Vereinigten Staaten in Bahrain organisierte Workshop, um den ökonomischen Teil des “Deal des Jahrhunderts” vorzustellen, scheint nicht zu konkreten Beteiligungen geführt zu haben. Die arabische öffentliche Meinung bleibt auf der Stellung des Boykotts der palästinensischen Autonomiebehörde und die arabischen Führer wagen nicht gegen ihre Völker zu handeln.

Das Treffen hatte nichts einer diplomatischen Konferenz. Der Sondergesandte des Präsidenten Trump, Jared Kushner, hat eine Sitzung abgehalten, die denen seiner Immobilien-Entwicklungsgesellschaft ähnlich war: Vortrag mit PowerPoint, Verteilung einer Werbebroschüre, usw.

Das wichtigste war woanders: am Rande des Workshops hat der Bahrain-Minister für auswärtige Angelegenheiten, Scheich Khalifa Ben Ahmed al-Khalifa, das Tabu verletzt und der israelischen TV-Kette 13 ein Interview gewährt. Er hat darauf hingewiesen, dass, laut ihm, Israel ein Staat sei, der dauern würde, und dass er friedliche Beziehungen mit ihm wünschte. Bis heute hatten sich unter den arabischen Persönlichkeiten nur ägyptische Führer auf einem israelischen Fernsehen geäußert.

Wenn die Beziehungen zwischen den Führern des Golfs und dem jüdische Staat auch allgemein bekannt sind, einschließlich der Reisen nach Israel von Persönlichkeiten (wie der saudische Thronfolger Mohamed Ben Prinz Salman), werden sie jedoch nie bestätigt.

Übersetzung
Horst Frohlich

 » Lees verder

Britischer Minister unterzeichnet US-Auslieferungsgesuch für Assange

britischer-minister-unterzeichnet-us-auslieferungsgesuch-fur-assange

13-06-19 01:50:00,

Screenshot von RT-Video von der Festnahme.

Entscheidung ermöglicht Gerichtsverhandlung. WikiLeaks-Gründer wird in den USA nach Anti-Spionagegesetz angeklagt

Großbritanniens Innenminister Sajid Javid hat nach eigenen Angaben einen Antrag auf Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA unterzeichnet. Dort ist der 47-Jährige unter anderem wegen Computer-Hackings angeklagt. Die US-Staatsanwaltschaft gründet ihre Anklage auf ein fast 100 Jahre altes Anti-Spionagegesetz, nach dem sogar die Todesstrafe verhängt werden kann (Julian Assange in USA offiziell der Spionage angeklagt).

Gegenüber der BBC sagte Javid am heutigen Donnerstag, Assange sei “zu Recht hinter Gittern”. Es gebe einen Auslieferungsantrag der USA, über den am morgigen Freitag vor Gericht verhandelt werde. “Gestern habe ich den Auslieferungsantrag gegengezeichnet und damit bestätigt, und das wird morgen vor Gericht gehen”, so Javid.

Die formelle Entscheidung des britischen Innenministers ermöglicht ein Gerichtsverfahren über den Fall. Möglich wäre eine Auslieferung an die USA. Assange ist dort wegen 18 Delikten angeklagt, wie das US-Justizministerium inzwischen eingestanden hat. Darunter befinden sich auch Anklagen nach dem Anti-Spionagegesetz, das auf das Jahr 1917 zurückgeht. Ihm wird auch vorgeworfen, geheime Informationen zusammengetragen und veröffentlicht zu haben. Assange sei zudem an einer Verschwörung beteiligt gewesen, um einen Regierungscomputer zu hacken.

Die Entscheidung werde letztlich von den Gerichten gefällt, sagte Javid: “Aber der Innenminister hat in dieser Sache ein Wort mitzureden und ich möchte, dass das Recht herrscht. Wir haben einen legitimen Auslieferungsantrag, also habe ich ihn unterzeichnet, aber die endgültige Entscheidung liegt jetzt bei den Gerichten.”

Im vergangenen Monat war der 47-jährige Australier zu krank, um an einer Anhörung vor dem Amtsgericht Westminster zum Antrag der USA zu erscheinen. Diese Anhörung wurde auf Freitag verschoben und kann – je nach Zustand Assanges – auch im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten von London stattfinden, wo er inhaftiert ist.

Javids Entscheidung erfolgte eine Woche, nachdem die schwedische Justiz einen neuen Haftbefehl gegen Assange abgelehnt hatte. Das zuständige schwedische Bezirksgericht in Uppsala entschied, die Voruntersuchungen in Ermittlungen wegen Sexualdelikten zwar weiter zu verfolgen. Allerdings müsse Assange dafür nicht ausgeliefert werden, sondern könne in Großbritannien befragt werden. Die Ermittlungen aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen gegen Assange waren in Schweden seit Mai 2017 mehrfach eingestellt und wieder aufgenommen worden (Schweden ermittelt zum zweiten Mal in gleicher Sache gegen Julian Assage).

 » Lees verder

Israeli minister’s diaries reveal Mossad involvement in anti-BDS push abroad

israeli-minister’s-diaries-reveal-mossad-involvement-in-anti-bds-push-abroad

12-06-19 01:22:00,

Israeli intelligence arm Mossad has worked with the BDS-fighting Strategic Affairs Ministry to counter the international Boycott Divestment and Sanctions movement, government diaries reveal.

The Strategic Affairs Ministry has been referred to as Israel’s ‘anti-BDS start up,’ and was behind the blacklist of 20 international BDS groups. It also set up the secretive Kella Shlomo corporation –now called Concert– with $36 million in government funding to carry out covert “mass awareness activities” and online engagement efforts to counter boycotts supporting Palestinians and the “delegitimization” of Israel.

Also on rt.com
Israel launches secret squad to challenge negative image & boycott campaign

The 2018 diaries of Strategic Affairs Minister Gilad Erdan reveal he met with Yossi Cohen, the head of Israel’s foreign intelligence agency Mossad, to discuss “the struggle against the boycott.”

The diaries were obtained as part of a Freedom of Information Act request by the Hatzlaha movement which requested the same information from all ministers. Erdan’s office told Haaretz the meeting was just a “review,” but its sources confirmed the ministry works with the Mossad.

Also on rt.com
Manufacturing dissent: Leaked footage reveals US Israel lobby astroturfing student event (VIDEO)

Further to the Mossad revelation, Erdan held meetings with the head of Israel’s National Security Council and its intelligence branch. The diaries show that the minister also met with a number of US Jewish organizations, including the American Jewish Committee, the American Jewish Congress and the US Reform Movement.

His chief of staff, meanwhile, met and had phone calls with a number of foreign leaders and diplomats, as well as with leaders of Israeli settlements. 

Many of Erdan’s meetings were reportedly about Concert, which is exempt from Israel’s freedom of information law.

Like this story? Share it with a friend!

 » Lees verder

Prime Minister of Poland Signs Global Appeal to Stop 5G

prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g

09-06-19 07:00:00,

By Julian Rose

In what is surely an unprecedented and  groundbreaking action, the Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, has personally backed an International Appeal to stop the controversial roll-out of 5G electromagnetic microwave telecommunication transmissions.

5G, a new millimetre band frequency range being introduced by the telecommunications industry worldwide has been identified by over 2,000 scientists and 1,400 medical doctors from all over the world, as presenting a direct threat to human health, as well as to animal, insect and plant life.

There have been no safety tests carried out to ensure its safety, in spite of the fact that 5G operates at between 10 and 100 times higher frequencies than current 3 and 4G cell phone tower transmitters.

The roll-out of 5G will involve the placement of millions of transmitter boxes at distances of no more than 10 to 12 houses apart in urban areas. Scientists have established that this will subject citizens living in urban areas to an unavoidable barrage of electromagnetic pollution.

A 2017 report by more than 230 scientists and doctors from 41 countries express serious concerns about steadily expanding exposure to Electromagnetic Frequencies (EMF). They state that even before the roll-out of 5G, “Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most national and international guidelines.”*

These effects include cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes to the human reproductive system, learning and memory defects, neurological disorders and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond humans, as there is mounting evidence of deleterious  affects to both plants and animals.

In Poland, the public are being used as guinea pigs in a 5G experiment to test the efficacy of the technology. The following cities are being used in the trial: Warsaw, Lodz, Gliwice.

The same procedure is taking place all over Europe, North America and many other countries.

The world’s largest study ‘National Toxicology Program’ (NTP) revealed significant increases in the incidence of heart and brain cancer in animals exposed to EMF below the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) guidelines that are followed by most countries.

 » Lees verder

New Zealand minister calls ‘ridiculous’ anti-vaxx parents ‘pro-plague’

new-zealand-minister-calls-‘ridiculous’-anti-vaxx-parents-‘pro-plague’

08-05-19 04:28:00,

New Zealand’s education minister said parents who chose to not vaccinate their children are “pro-plague,” amid his frustration over refusals to immunize kids.

Education Minister Chris Hipkins made the comments while criticizing one New Zealand health board’s suggestion that unvaccinated children stay home from school for two weeks over confirmed local measles cases. Hipkins said children of anti-vaxxers should not be denied their right to education, as they are the ones most deserving to “learn about science.”

Also on rt.com
At least 8 states now pushing to outlaw non-medical vaccine exemptions

Those people who are anti-vaccination are pro-plague. It is a ridiculous position, it is not based on science,” said Hipkins. “Kids should not be excluded from their education because their parents are pro-plague.”

Hipkins went on to criticise “ridiculous” parents being “irresponsible” over their children’s immunization, and pleaded with anti-vaxxers to change their stance before the country faces a measles outbreak like that seen in the US.

Questioned on the issue, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern stood by Hipkins’ comments and added that people should avail of “modern medicine to try and protect kids from illnesses that can cause grave damage, even death.”

READ MORE: Measles outbreak set to smash 10-year yearly record in first months of 2019

The current measles outbreak in the US is on course to become the biggest since the highly infectious disease was declared eliminated in the country in 2000, according to the Centers for Disease Control and Prevention. The recent outbreak has been blamed on the wider ongoing anti-vaccinations movement.

Think your friends would be interested? Share this story!

 » Lees verder

German Minister Wants To Fine Anti-Vax Parents Up To $2,800, Mandate Compulsory Shots

german-minister-wants-to-fine-anti-vax-parents-up-to-$2,800,-mandate-compulsory-shots

06-05-19 12:13:00,

Germany’s Health Minister Jens Spahn wants to fine parents who refuse to vaccinate their children €2,500 ($2,800) in a bid to “eradicate measles,” according to an interview Spahn gave to Bild am Sonntag

“Anyone going to a kindergarten or school should be vaccinated against measles,” he said, adding “Whoever does not get their child vaccinated, faces up to 2,500 euros in fines.” 

A draft law put forward by Spahn would also throw unvaccinated children out of kindergarten, which he says would help protect children too young to receive immunizations. 

“Kindergartens have children under 10 months of age, who are too young for vaccinations and are therefore especially threatened,” he said. 

According to the Robert Koch Institute of Germany, 93% of children are immunized, however this falls short of the recommended rate of 95% to maintain herd immunity. 

Spahn believes he has broad support for his draft law in the ruling coalition of Chancellor Angela Merkel’s conservatives, to which he belongs, and the left-leaning Social Democrats (SPD).

SPD health policy expert Karl Lauterbach spoke of a “very good basis” for a joint discussion. “It will not work without fines,” he told the Augsburger Allgemeine newspaper. –Reuters

Spahn’s bill has a different solution for parents of older schoolchildren, which are required by law to receive an elementary school education. So instead of removing the children from school, parents would just pay a fine. 

For children with health conditions preventing them from getting vaccinated, such as organ recipients or people suffering from leukemia, parents would be required to provide proof of the medical condition. 

By July 2020, all parents who attempt to sign their kids up for kindergartens or schools would be required top provide evidence that their children have been vaccinated. 

Vaccinations would also become mandatory for hospital and other healthcare workers under the new law – which is currently being discussed in the Cabinet and is expected to be adopted this year, with a March 2020 enforcement date. 

 The World Health Organization (WHO) and the United Nations have repeatedly called for action over a recent increase in measles outbreaks across the world.

 » Lees verder

French minister slammed for twisting ‘truth’ after fake claim of hospital attack by Yellow Vests

french-minister-slammed-for-twisting-‘truth’-after-fake-claim-of-hospital-attack-by-yellow-vests

03-05-19 03:41:00,

Yellow Vests protesters and opposition politicians have slammed French Interior Minister Christophe Castaner for describing an incident at a Paris hospital as an “attack.” Social media footage tells a different story.

After thousands of protesters took to the streets of Paris to mark International Workers’ Day on Wednesday, Castaner took to Twitter to condemn what he said was an attack on the city’s Pitié-Salpêtrière hospital.

The protesters, he said “assaulted nursing staff,” and “wounded a policeman mobilized to protect it.”

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.
On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.
Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR

— Christophe Castaner (@CCastaner) May 1, 2019

Health Minister Agnes Buzyn described the alleged break-in as “unspeakable,” while Prime Minister Edouard Philippe condemned it as “totally irresponsible.”

A damning indictment of France’s often unruly Yellow Vests for sure. However, social media footage that surfaced in the aftermath paints a different picture.

Footage shot from inside the hospital appears to show crowds of demonstrators chased toward the building by charging riot police.

Fleeing tear gas and batons, the protesters apparently tried to enter the hospital to seek refuge.

A nurse in the hospital, which houses surgical patients in intensive care, told BFMTV that staff inside “did not feel especially attacked. There were even some people trying to calm things down. They understood that we couldn’t let them inside the hospital.”

Left-wing opposition leader Jean-Luc Melenchon savaged Castaner’s accusation, accusing the minister of fabricating a “pseudo attack” to turn public opinion against the Yellow Vests.

“Truth is the first victim of Macron’s sidekicks,” he tweeted, calling Castaner’s take on the incident “an attempt to manipulate the system.”

“If it was a deliberate lie intended solely to delegitimize and tarnish a social movement, then the interior minister should be fired without delay,” socialist politician Benoit Hamon chimed in.

After a barrage of criticism,

 » Lees verder

De Italiaanse Minister van Defensie over Militaire Bemoeienis voor «vrede» in Afghanistan, door Manlio Dinucci

de-italiaanse-minister-van-defensie-over-militaire-bemoeienis-voor-vrede-in-afghanistan-door-manlio-dinucci

19-12-18 09:48:00,

JPEG - 43.8 kB

Minister van Defensie Elisabetta Trenta (5-sterren beweging), aan de microfoon van een muzikaal radiostation, zong «C’era un ragazzo che come me amava, de Beatles en de Rolling Stones», en verklaarde «Dit liedje doet me denken aan de waarde van vrede, een onschatbare waarde die we altijd moeten behouden ».

Tien dagen later, in Afghanistan, prees de Militair geklede Minister «onze gewapende aanwezigheid buiten de grenzen van Italië, geleid door de waarden van onze Grondwet, op een fundamentele missie voor vrede ».

De missie is Resolutie Ondersteuning, geïnitieerd door de NAVO in Afghanistan in 2015, na de International Security Assistance Force (ISAF), een missie van de Verenigde Naties waarvan de NAVO in 2003 het commando van de strijdkrachten had overgenomen.

Dus de VS/NATO oorlog gaat door in Afghanistan, voor het achttiende jaar op rij. Het werd gelanceerd door de VS op 7 oktober 2001 het officiële motief was om Osama Bin Laden te achtervolgen, beschuldigd van de aanslagen van 11 september, die zich zogenaamd schuilhield in een Afghaanse grot onder de bescherming van de Taliban.

De ware redenen werden onthuld door het Pentagon in een rapport dat een week voor het begin van de oorlog werd gepubliceerd – «Er bestaat een mogelijkheid dat een militaire rivaal in Azië opduikt met een formidabele bron van middelen. Onze strijdkrachten moeten het vermogen behouden om de wil van de Verenigde Staten op te leggen aan een tegenstander, om het regime van een vijandelijke Staat te veranderen of een buitenlands gebied te bezetten totdat de Amerikaanse strategische doelstellingen zijn verwezenlijkt ».

In de periode vóór 11 september 2001 waren er sterke signalen van een toenadering tussen China en Rusland, die werd geactualiseerd toen de twee landen het «Verdrag van Nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking» op 17 juli 2001 ondertekenden. Washington was van mening dat deze toenadering tussen China en Rusland een uitdaging vormden voor Amerikaanse belangen, precies op het kritieke moment dat de VS probeerden de leegte in Centraal-Azië te vullen door de desintegratie van de USSR – een regio van kapitaalbelang zowel voor zijn geostrategische positie in termen van Rusland als China en voor zijn grensreserves van olie en aardgas in de Kaspische Zee. De sleutelpositie voor de beheersing van deze regio is Afghanistan.

Dit verklaart de halsstarrige betrokkenheid bij een oorlog die de Verenigde Staten al meer dan 1.000 miljard dollar heeft gekost.

 » Lees verder

UK Prime Minister May Sells Out Her Country – PaulCraigRoberts.org

uk-prime-minister-may-sells-out-her-country-8211-paulcraigroberts.org

16-11-18 01:55:00,

How Much Was The Duplicitous Bitch Paid To Sign Away British Sovereignty?

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/11/15/nothing-could-worse-brexit-deal-struck-mrs-may-weakest-duplicitous/

Nigel Farage

Events are moving rapidly in Westminster today but as MPs reflect on the terms of Theresa May’s draft Brexit deal, one thing is constant: the prime minister’s self-delusion.

People from all sides of the political divide have been warning Mrs May for weeks that only strong and honest leadership would guarantee a meaningful and honest Brexit. Her refusal to heed this advice has resulted in a series of resignations at all levels of her government from both Brexiteers and Remainers. She is responsible for the chaos which could easily seal her fate. Bearing in mind the manifesto commitments she made in 2017, her disregard for democracy is disgraceful.

It has been clear to me since Mrs May made her Florence Speech in September 2017 that she was taking the UK down a route of betrayal. Those of us who believe in Britain’s independence have spent the last three decades trying to opt out of key elements of the European Union machine. But at Florence, it was obvious that she actually wanted to opt the country back in to most of it.

This fact was spelled out most clearly this week by Angela Merkel. During her visit to the European Parliament in Strasbourg Merkel stated: “Mrs May wants to stay in Europe.” This just about sums up the whole fraudulent situation. As Mrs May voted to Remain in 2016, perhaps we shouldn’t be too surprised.  

With the draft deal that’s been unveiled to the public, it’s easy to see that this Brexit betrayal is complete. Under its terms, Britain has assumed a submissive position. Thanks to Mrs May, our country has agreed to behave like a nation that has been defeated militarily in war and is now pleading for the kindest possible terms from our victors. Of course, no such concessions have been made from the other side.

When I formally met the EU’s chief Brexit negotiator Michel Barnier back in January, his one goal was made clear to me: to make sure the United Kingdom did not diverge from European Union rules. He was adamant that we would not be allowed any competitive advantage.

 » Lees verder

Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Euronews | The Vineyard of the Saker

Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Euronews | The Vineyard of the Saker

19-10-18 08:05:00,

Foreign Minister Sergey Lavrov’s interview with Euronews, Moscow, October 16, 2018

Question: The issue of Russia’s financial contribution to the Council of Europe has long been on the agenda after Russia’s voting right was suspended. How important is the Council of Europe to Russia? What, in your view, is the likely solution to this impasse?

Sergey Lavrov: The Council of Europe is going through a serious crisis and not because Russia suspended its contribution more than a year ago but due to the reasons you mentioned: because Russia was denied the right to vote. This happened in 2014 as punishment for the free expression of will by Crimea residents, who voted in favour of reintegration with Russia at a referendum. This punishment was imposed on the members of parliament that were elected by the population of Russia and sent as a delegation to the Council of Europe.

The sanctions imposed in 2014 became tougher in 2015. As a result, the Russian members of parliament were stripped of all rights whatsoever and were only allowed to be present at the meetings of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and listen to anti-Russia statements without having an opportunity to answer, which is, strictly speaking, regular practice in any normal parliament where, even if tensions are running high, it is always possible to answer and compare different positions. Our members of parliament were denied this right for three years even though from 2014 until 2017 we made the required contributions. In so doing, we warned that this could not go on forever because without due representation at the assembly and without the opportunity to state its position it would be unwise for Russia to pay for Russophobic activities; the same goes for any other country that might end up in a similar situation for that matter. So we warned everyone that we would be forced to suspend our contributions at some point. We did this in the summer of 2017, making it clear that as soon as the rights of our members of parliament at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe were unconditionally and fully reinstated, we would immediately pay our debts.

I want to stress that our decision on this point has worked. Many sensible MPs and functionaries in the Council of Europe have become aware of the seriousness of the situation.

 » Lees verder

Ik had het mis: minister Schouten van Landbouw heeft lef én visie

Ik had het mis: minister Schouten van Landbouw heeft lef én visie

14-09-18 10:40:00,

Vorig jaar vreesde politicoloog Herman Lelieveldt nog dat van de nieuwe minister van Landbouw Carola Schouten geen enkele vernieuwing van het voedselbeleid viel te verwachten. Hij heeft zijn beeld moeten bijstellen.

Lyndon Johnson, de 36ste president van de Verenigde Staten. Aan hem moest ik denken toen ik onlangs het nieuws las over de nieuwe visie op landbouw en voedsel van minister Carola Schouten. In Nederland kennen we hem misschien vooral als de man die Amerika hopeloos het moeras van de Vietnam-oorlog in liet lopen, maar Johnson was ook dé grote voorvechter van burgerrechten.

Het is maart 1965. Demonstranten belagen het Witte Huis en eisen dat Johnson tot actie overgaat na het weerzinwekkende neerslaan van de demonstraties in Selma, Alabama. Iedere avond hoort hij in zijn slaapkamer in het Witte Huis het We Shall Overcome, het lijflied van de burgerrechtenbeweging. Op 15 maart stapt hij in zijn limousine op weg naar Capitol Hill om in een speech voor de verzamelde leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat aan te kondigen dat hij snel met wetgeving zal komen om het racisme te bestrijden. ‘There is no Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern problem. There is only an American problem.’ En even later: ‘And we shall overcome.’ Bij het horen van die laatste vier woorden breekt dominee Martin Luther King, die de speech op televisie volgt in Selma, in tranen uit. Johnson heeft ten lange leste de woorden van de burgerrechtenbeweging tot zijn eigen woorden gemaakt. Na jaren van strijd maakt de gevestigde orde de woorden van de oppositie tot de hare.

Dat is precies wat we nu zien in de visie van Schouten: kringlooplandbouw is het sleutelwoord in haar nota. Het is een term die al jaren rondzingt in het koor van de criticasters van het landbouwbeleid. En nu is er een minister die de term tot de hare maakt. Die zegt dat het gebruik van kunstmest drastisch omlaag moet. En die ook het woord ‘natuurinclusief’ in de mond durft te nemen. Ik vind het een verademing. Net zoals ik het een verademing vind dat de minister eerst deze visie neerlegt en niet meteen met allerlei maatregelen op de proppen komt. Maar wel een meetlat waarop allerlei criteria staan die voor iedere voorstander van duurzaamheid als muziek in de oren klinken (en in heel kleine lettertjes er nog bijzet dat voedsel ook veilig moet zijn,

 » Lees verder

Italian Minister Savona Wants Italy To Withdraw From The ‘Funk 1940’ Plan: The Euro

Italian Minister Savona Wants Italy To Withdraw From The ‘Funk 1940’ Plan: The Euro

31-08-18 08:41:00,

Via GEFIRA,

Italy’s economic growth is decelerating, which is even more inevitable in view of the country’s population decline. It looks as if the Italian business cycle had reached its peak in 2017, with a meagre 1.5% growth rate, and is now receding. 

Within ten years, Italy will have business cycles with only negative highs and lows. Unemployment is at 10% and it cannot be tackled because Rome is prohibited by the European Union from following the Japanese monetary and fiscal policies to counter the financial fallout as a result of a declining population. Italian academia still believes that replacing the highly-efficient European workforce with Africans will stimulate future economic growth. Italy appears to have been deliberately flooded by Africans, while white workers from Italy are moving to Germany and the Netherlands.

Paolo Savona, the new Italian Minister of Economic Affairs, believes that Germany is executing the 1940 Walther Funk plan. Walther Funk was Director of the Bank of International Settlements and, in 1939, Hitler appointed him as the President of the Reichsbank. He laid down his views in a 2012 letter to his German and Italian friends.

“The Funk Plan, provided for national currencies to converge into the German mark’s area and this is what you would like and have partially achieved,” Paolo Savona wrote. “It also envisaged,” he continued, “that industrial development only pertained to yourselves and that you would only be accompanied by France, your historical ally, a solution now caused by the common European market and the single currency. The Plan wanted other countries to devote themselves to agriculture and tourist services, something that will happen out of necessity or because of a natural ‘calling’ and they will lend skilled labour to your leadership project.”

As it is, Paolo Savona, a representative of the Italian establishment, expressed the feeling of a big part of the Italian elite.

The establishment is divided over how to solve Italy’s demographic and economic problems. Matteo Renzi, previous Italian Prime Minister, believed that he could save the country by letting in hundreds of thousands of undocumented Africans. To show that they are committed to repopulate Italy with Africans, the Italian establishment appointed a Congo-born African woman as their Minister for Integration in 2013,

 » Lees verder

Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

23-07-18 01:20:00,

2 Van de daders achter de revolutie in Oekraïne in beeld..? De leider van de ulta-rechtse partij in de regering van Oekraïne, En natuurlijk de leider van de Amerikaanse goeddoeners.. John McCain, overal volop aanwezig, voordat er ergens in de wereld Amerikaanse wapens en ‘adviseurs’ geleverd gaan worden.. Maar vooral een einde gemaakt wordt aan ‘ondemocratische toestanden’..
x
x
Italiaanse minister: revolutie Oekraïne is ‘NEP’..!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Wat de meeste politici wel uit hun hoofd laten, is de waarheid vertellen.. Zéker als het gaat om de daden van de geo-politieke machten, durven maar weinig politici het aan om het ‘beestje bij zijn naam te noemen’. Sinds de nieuwe regering in Italië is aangetreden, zien we daar mensen op het toneel verschijnen, die lak hebben aan ‘hoe het hoort’.. Kijk naar de opstelling van Italië rondom de vluchtelingenopvang, waarbij o.a. Nederland zo ‘lekker ver weg zat van het vuur’, dat het zich meende te kunnen veroorloven, om buiten dit vraagstuk van de vluchtelingenopvang te blijven. Italië verdomde het om alleen voor het verhaal op te draaien en het was paniek in de EU-tent..

Nu speelt een dergelijk geval, nadat Matteo Salvini, de nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de in 2014 gepleegde staatsgreep van Euromaidan in Kiev, na weken van heftige neergeslagen protesten, als een ‘pseudo-revolutie’ had betiteld. Inmiddels heeft Oekraïne de Italiaanse ambassadeur uitgenodigd voor een gesprek over deze kwestie. Deze revolutie werd vanuit het buitenland geïnitieerd en gesponsord, aldus Salvini. Tja, wij denken dan, dat er eindelijk eens een politicus op is gestaan, die de dingen ook hier bij naam durft te noemen..

Volgens Olena Zerkal, de Oekraïense onderminister van Buitenlandse Zaken, op vrijdag, zal aanstaande maandag de 23ste juli deze ontmoeting met de Italiaanse ambassadeur, Davide La Cecilia plaatsvinden. “Hij is een vriendelijke persoon en we begrijpen ook, dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de woorden van de politici in zijn thuisland”, aldus Olena Zerkal.

Salvini maakte de opmerkingen over de Oekraïense revolutie, in een interview met de Washington Post, dat eerder deze week werd gepubliceerd. De Amerikaanse journalist Lally Weymouth probeerde de minister te grillen, vanwege zijn steun voor de terugkeer van de Krim naar Rusland. De journalist noemde het referendum dat in de regio plaatsvond ‘nep’,

 » Lees verder

Minister Blok loog over handel in West-Saharaanse roofbuit

Minister Blok loog over handel in West-Saharaanse roofbuit

20-07-18 12:23:00,

(19 juli 2018) Het Europese Hof van Justitie vonniste dat de handels- en visserijverdragen tussen de EU en Marokko geen betrekking (mogen) hebben op het grondgebied van West-Sahara. De EU probeert echter de formuleringen in die verdragen zodanig aan te passen dat de handel in producten en diensten vanuit dit bezette gebied gewoon door gaan. Onze minister Blok van Buitenlandse Zaken ondersteunt deze poging en heeft daarover gelogen in de Tweede Kamer.

(Door Frank Willems (Stichting Zelfbeschikking West-Sahara), oorspronkelijk verschenen op supermacht.nl foto: Ms Bente in Bremen (foto Michael Braunschädel – WSRW)

Het label ´Marokko´

Voormalig VVD-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken had het al moeilijk met de handel in producten uit de bezette West-Sahara. In augustus 2012 antwoordde hij op vragen van het toenmalige SP-kamerlid Harry van Bommel over producten uit de Westelijke Sahara onder het label Marokko die in de Nederlandse supermarkten liggen [1].

Hij verzekerde de Tweede Kamer dat op de invoer van producten uit West-Sahara een ander importtarief van toepassing is dan op producten uit Marokko. Tenslotte is West-Sahara geen Marokkaans grondgebied. Rosenthal voegde er aan toe dat de douane er op toeziet dat de juiste tarieven worden berekend.

Uitspraken Europees Hof duidelijk

De toenmalige VVD-minister kreeg later tot in hoogste instantie volkomen gelijk van het Europees Hof van Justitie [2]. Tomaten en andere groente uit West-Sahara maar ook fruit, vis, zout, fosfaat en zand vallen niet onder de regelingen en verdragen die Europa -en dus Nederland- met Marokko heeft gesloten. De handels- en visserijverdragen met Marokko gelden niet voor producten uit West-Sahara. Het is allemaal niet moeilijk en wel duidelijk.

Minder helder was echter hoe de Nederlandse douane onderscheid maakte tussen producten afkomstig uit West-Sahara en uit Marokko. De Marokkaanse douane verstrekte namelijk in beide gevallen papieren met als oorsprongsland Marokko.

Douane maakt(e) geen onderscheid

Uiteindelijk is gebleken dat de Nederlandse douane helemaal geen onderscheid maakte – en nog steeds niet. Daar heeft Rosenthal dus over gelogen. Maar hij loog wel in commissie. De Europese Commissie wel te verstaan. Want deze club heeft het maken van onderscheid door de douane effectief weten te blokkeren [3]

Nadat het Europees Hof van justitie VVD-minister Rosenthal gelijk gaf in vonnissen van december 2016 en februari 2018 dat West-Sahara geen deel uitmaakt van het koninkrijk Marokko,

 » Lees verder

Minister Kaag: DTIB-overleg tussen bedrijfsleven en overheid is geen lobby, maar ‘samenwerking’

Minister Kaag: DTIB-overleg tussen bedrijfsleven en overheid is geen lobby, maar ‘samenwerking’

04-07-18 06:13:00,

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gaf vorige week antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het FTM-artikel over de invloed van de Dutch Trade and Investment Board (DTIB) op het Nederlandse economisch beleid. In haar antwoorden ontkent Kaag dat er lobbypraktijken plaatsvinden binnen deze raad en verdedigt zij het gebrek aan transparantie over de DTIB en diens opvolger, de ISB-NL.

Begin mei verscheen op FTM het eerste artikel over de Dutch Trade and Investment Board (DTIB). Binnen dit ‘adviesorgaan’ vindt sinds 2004 achter de schermen regelmatig overleg plaats tussen het Nederlandse bedrijfsleven en topambtenaren uit de hoogste rangen (ministers en staatssecretarissen van EZ en BuZa) over allerlei economische beleidsvraagstukken.

De DTIB wordt gepresenteerd als een ‘publiek-privaat samenwerkingsverband’

Naar buiten toe wordt de DTIB gepresenteerd als een ‘publiek-privaat samenwerkingsverband’. Van een lobby zou geen sprake zijn. Het FTM-onderzoek laat echter zien dat er binnen de DTIB ook stevig wordt gelobbyd ten gunste van bedrijfsbelangen. Zo pleit het bedrijfsleven in de DTIB voor het ‘verbeteren’ van het vestigingsklimaat en voor fiscale voordelen voor het bedrijfsleven (zoals de kenniswerkersregeling).

SP-kamerlid Renske Leijten vroeg daarover opheldering: ze stelde minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op 16 mei twintig Kamervragen over de DTIB. Leijten vroeg Kaag onder andere het verschil uit te leggen tussen een ‘adviesorgaan’ en een ‘lobby-organisatie’, wilde weten of er democratische controle bestaat op de DTIB en haar opvolger, de International Strategic Board  (ISB-NL), en vroeg met welke andere vergelijkbare ‘adviesorganen’ de ministeries geregeld contact hebben. Op 21 juni gaf minister Kaag schriftelijk antwoord. Maar ‘de antwoorden zijn ernstig ontwijkend,’ liet Leijten in een reactie aan FTM weten.

Minister Kaag ontkent dat er lobby-activiteiten plaatsvinden in de DTIB

In haar antwoord stelt minister Kaag dat de DTIB en de ISB-NL ‘geen lobbyorganisaties, maar platforms voor publiek-private samenwerking van (regionale) overheden, kennisinstellingen en bedrijven’ zijn. Volgens de minister vindt er binnen de DTIB geen lobby maar ‘samenwerking’ plaats tussen overheid en bedrijfsleven en zij ‘acht deze samenwerking van groot belang voor de totstandkoming van effectief overheidsbeleid’.

Het antwoord van Kaag is vergelijkbaar met het antwoord dat DTIB-voorzitter Thecla Bodewes eerder aan FTM gaf op de vraag of er in de DTIB wordt gelobbyd: ‘Publieke en private partijen zijn [in de DTIB] op een evenwichtige manier vertegenwoordigd en [de DTIB] heeft een neutrale (private) voorzitter.’

Op Leijtens vraag hoe de minister voorkomt dat de DTIB of de ISB-NL,

 » Lees verder

Minister Kaag’s ISDS dodenmars

Minister Kaag’s ISDS dodenmars

27-06-18 08:18:00,

Volgens de regering is investor-to-state dispute settlement (ISDS) dood en begraven. Dat klinkt bemoedigend, omdat ISDS, onderdeel van investeringsverdragen, buitenlandse investeerders het recht geeft buiten de rechter om staten aan te klagen – en het systeem is uit de hand gelopen. Echter, de regering gedraagt zich niet alsof ISDS dood en begraven is.

(Bron: vrijschrift)

Om te beginnen, de nieuwe Nederlandse model verdragstekst is neo-kolonialistisch: in zaken kan een Nederlandse ambtenaar alle drie de arbiters benoemen. (*1) Hoe enthousiast zullen ontwikkelingslanden daar over zijn?

En de regering verlengt ook het oude investeringsverdrag met Burkina Faso. Dit betekent dat bedrijven er nog 30 jaar gebruik van kunnen maken. Dit blijkt uit een brief die BothEnds aan minister Kaag stuurde (medeondertekend door onder andere Vrijschrift).

Na de brief van BothEnds dienden Kamerleden Alkaya en Diks een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen het investeringsverdrag tussen Burkina Faso en Nederland op tijd op te zeggen. Het kabinet ontraadt deze motie en licht dat toe in een brief.

Deze brief is misleidend. Zo suggereert de brief dat het investeringsverdrag goed is voor de bestrijding van klimaatverandering. Het is, echter, (vooral) andersom. (*2)Dergelijke investeringsverdragen kunnen een zeer schadelijke invloed hebben op het bestrijden van klimaatverandering.

Van Harten schreef, in Foreign Investor Protection and Climate Action: A New Price Tag for Urgent Policies:

“To respond to climate change, the world needs to shift rapidly from high-carbon assets, especially fossil fuel resources and related infrastructure, into clean energy. This will require a massive change in investment and the adoption of public policies to support and incentivize the right kinds of investment.”

Hij concludeerde:

“Already, ISDS has been used to undermine legislatures and governments in areas closely linked to climate-friendly policies of prevention, mitigation, and adaptation. Public funds should be used to support the shift to clean energy not to compensate polluters for their lost future revenues when they have not adapted their business model in a timely and responsible way.” (*3)

Waarom misleidt minister Kaag de Tweede Kamer? Nederland heeft een hoofdkantorenbeleid. We willen de hoofdkantoren van multinationals aantrekken. Wat hebben we in de aanbieding?

 » Lees verder

Minister Lieberman: Israël doodde 160 ‘terroristen’ tijdens demonstraties in Gaza – The Rights Forum

Minister Lieberman: Israël doodde 160 ‘terroristen’ tijdens demonstraties in Gaza – The Rights Forum

12-06-18 07:19:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Avigdor Lieberman Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Mars van Terugkeer / Minister Lieberman: Israël doodde 160 ‘terroristen’ tijdens demonstraties in Gaza

Israëlische militairen schoten volgens Lieberman in Gaza niet circa 130, maar 160 demonstranten dood. Afgelopen vrijdag vielen tijdens demonstraties opnieuw Palestijnse doden: een 15-jarige jongen en drie volwassenen.

Beeld van de demonstratie van afgelopen vrijdag in Gaza, waarbij vier Palestijnen door Israëlische militairen werden gedood.The Palestinian Information Center 

Israël heeft de afgelopen weken in Gaza veel meer demonstranten gedood dan Palestijnse en andere bronnen meldden. Dat beweert althans Israëls minister van Defensie Avigdor Lieberman. Hij maakte vandaag bekend dat Israëlische militairen 160 Palestijnen hebben gedood sinds de demonstraties in het kader van de Grote Mars van Terugkeer op 30 maart begonnen.

Volgens de telling van The Rights Forum ligt het dodental op 134. Tellingen van Palestijnse autoriteiten en andere bronnen komen tot vrijwel hetzelfde aantal. Waarop Lieberman zich baseert is onduidelijk.

Lieberman stelde verder dat ‘gewone’ Palestijnse burgers zich verre van de demonstraties hebben gehouden, een uitspraak die haaks staat op het gegeven dat de demonstraties juist door burgers zijn georganiseerd. Volgens de minister ontvingen alle demonstranten ‘indirect of direct salaris en opdrachten van Hamas’. De 160 doden – onder wie medisch personeel en journalisten – waren derhalve allemaal ‘terroristen’, aldus Lieberman.

Opnieuw doden en gewonden

Afgelopen vrijdag demonstreerden opnieuw meer dan tienduizend Palestijnen bij het zogenoemde grenshek in Gaza. Israëlische scherpschutters schoten vier demonstranten dood, onder wie een 15-jarige jongen. Daarnaast raakten meer dan zeshonderd demonstranten gewond, onder wie 117 door scherpe munitie. Dat meldde de krant Haaretz (€) op basis van gegevens van het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

Onder de gewonden waren een fotograaf van persbureau AFP,

 » Lees verder

Organisaties aan minister Blok: spreek Israël aan op geweld in Gaza – The Rights Forum

Organisaties aan minister Blok: spreek Israël aan op geweld in Gaza – The Rights Forum

09-06-18 07:51:00,

Nieuws

Open brief

Razan al-Najjar Stef Blok oorlogsmisdaden Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Open brief / Organisaties aan minister Blok: spreek Israël aan op geweld in Gaza

Dertig organisaties en medische professionals doen een klemmend beroep op minister Blok om Israël aan te spreken op het beschieten van medisch personeel, journalisten, kinderen en ongewapende burgers.

Razan al-Najjar, de Palestijnse hulpverleenster die op 1 juni door een Israëlische scherpschutter werd gedood.Palestine Live  

Stichting Kifaia, Stichting Groningen-Jabalya, Dokters van de Wereld en een groot aantal medische professionals roepen minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een open brief op om tegenover Israël zijn afkeuring uit te spreken over het beschieten van medisch personeel, kinderen, journalisten en ongewapende burgers, zoals dat zich sinds eind maart in de Gazastrook op grote schaal heeft voorgedaan.

De brief volgt op de dood van de 21-jarige verpleegster Razan al-Najjar, die op vrijdag 1 juni in de Gazastrook door een Israëlische scherpschutter werd neergeschoten. Al-Najjar was duidelijk herkenbaar als hulpverlener en bevond zich op tweehonderd meter van het grenshek.

Het geweld dat Israël sinds 30 maart tegen de Palestijnse burgerbevolking in Gaza heeft ontketend heeft tot dusver niet geleid tot een Nederlandse veroordeling, ook niet nadat Israël op 14 mei een bloedbad aanrichtte. Minister Blok wacht eerst de resultaten af van een Israëlisch onderzoek naar de Israëlische misdaden. De VN-Mensenrechtenraad besloot een eigen onderzoek naar het Israëlische geweld te starten.

De organisaties willen dat Blok Israël nú aanspreekt. Hieronder hun open brief.

 

Open brief aan minister S. A. Blok


6 juni 2018

Geachte minister Blok,

Vrijdag 1 juni stierf de 21-jarige verpleegkundige Razan al Najjar door een kogel van een Israëlische scherpschutter.

 » Lees verder

Danish Minister: “Dangerous For All Of Us” If Muslims Work During Ramadan

Danish Minister: “Dangerous For All Of Us” If Muslims Work During Ramadan

23-05-18 08:42:00,

Back in March of last year, Erico Matias Tavares , asked Iben Thranholm – one of Denmark’s most widely read columnists on such matters – if Denmark was on the brink?

Thranholm is a former editor and radio host at the Danish Broadcasting Corporation (DR), at which she created a religious news program that set a new standard for religious analysis in the newsroom. She has traveled extensively in the Middle East, Italy, the United States and Russia to carry out research and interviews. She has been awarded for her investigative research into Danish media coverage of religious issues.

Her response now seems prophetic..

IT: Yes, Denmark is on the brink. And Europe is on the brink. We completely lost our culture, our values and our moral compass. What used to be good is now evil and vice-versa. 

You mentioned Denmark being the happiest country in the world but I am not sure that is true. We have high alcohol consumption and about half a million people on happy pills for a reason. 

Channel 1, our main TV channel here, recently aired a documentary on three Danish girls who converted to Islam out of their own will, not because they got married or anything like that. They all had the same background, coming from broken homes, dealing with alcoholism and so forth – basically part of the legacy of the 1968 revolution we had across Europe. What these girls lacked was structure, and they found it in Islam because it regulates all aspects of your life: how you dress, what you eat, with whom you can socialize with, how to pray, how to interact as a wife and so on. 

That is what the right-wing parties in Europe don’t understand. This is a spiritual battle. There is no political freedom without spiritual freedom. If you go around just forbidding things, like don’t wear the head cloth and so forth, it will not work. Our civilization will gradually disappear.

The only thing that can save Europe right now is a true spiritual, dare I say Christian, revival across the Continent. This played a significant role in the demise of communism in the Soviet Union and East Germany.

 » Lees verder