Open brief aan minister Grapperhaus – Viruswaarheid

open-brief-aan-minister-grapperhaus-–-viruswaarheid

28-08-20 12:36:00,

Rotterdam, 28 augustus 2020

Geachte minister,

Met uw bruiloft afgelopen zaterdag gaf u een duidelijke boodschap af aan de bevolking: de rampzalige regelterreur van de onmenselijke 1,5-meter geldt niet voor u en de uwen.

Wat ook opvalt, is dat bij de feestgangers elke angst voor het ‘killervirus’ ontbreekt. Dit terwijl u heel Nederland al zes maanden in een angstpsychose houdt. Niet alleen met doemscenario’s maar ook met bedreigingen.

U weet kennelijk, net als wij, dat de kans om getroffen te worden door dit virus ongelooflijk klein is.

Weet u het nog? Mensen die feestjes vieren, daar ga je niet mee in gesprek. Dat zijn ‘aso’s’ die snoeihard aangepakt moeten worden. Want we moeten het samen doen. Toch?

En nu? U biedt excuses aan en gaat over tot de orde van de dag?

Tot wie richten deze excuses zich?

De honderdduizenden ondernemers die in een faillissement gedreven worden?
De mensen die geen afscheid mochten nemen van hun dierbaren?
De ouderen die hun laatste dagen in eenzaamheid moesten doorbrengen?
De mensen die in eenzaamheid moesten sterven?
De honderdduizenden die hun baan verloren?
De bedrijven die gesloten werden na overtreding van de regels?
De evenementenbranche?
De tienduizenden die op uw gezag een boete kregen?

Of zou u de excuses richten tot de jongeren die maandenlang thuiszaten?
De miljoenen Nederlanders die hun levenslust en hoop verloren?
De patiënten die geen zorg kregen en voortijdig overleden?
De mensen die uit angst hun huizen niet durven te verlaten?
De toekomstige generaties die met enorme schulden opgezadeld zijn?
De mensen die in onmin raakten met hun familie en vrienden omdat zij door hun vragen als onsolidair en asociaal weggezet werden?
De demonstranten die door knokploegen van de politie met grof geweld van het Malieveld afgeslagen werden?

U bevestigt wat wij al wisten: de aso’s zijn niet degenen die de absurde en onmenselijke regels overtreden. Het zijn zij, die deze regels maken en met harde hand handhaven.

Het minste wat u kon doen, was het goede voorbeeld geven. Namelijk dat in het Nieuwe Normaal leuke feestjes mogelijk zijn met 1,5 meter afstand en mondkapjes.

 » Lees verder

Minister Hoekstra wil publieke betaalbank tegenhouden (maar weet zelf niet waarom)

29-06-20 01:21:00,

In dezelfde week dat Europese banken 1308 miljard euro noodkrediet ophalen, bagatelliseert Wopke Hoekstra de problemen in de bancaire sector. De minister van Financiën negeert drie jaar onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en ontraadt de oprichting van een publieke betaalbank.

Maar liefst 1308 miljard euro haalden ze op bij de Europese Centrale Bank. En dan krijgen de 742 banken die zich hadden gemeld voor een noodkrediet daar ook nog geld op toe. Ze lenen tegen negatieve rente. Dat publieke geld, óns geld, komt echter nauwelijks terecht in de reële economie. Uit onderzoek van journalistiek platform Investico bleek afgelopen week dat duizenden kleine bedrijven géén noodkrediet konden krijgen bij hun bank om de lockdown te overbruggen. 

Dat het bancaire stelsel zo functioneert is geen natuurwet, maar een gevolg van ontwerpkeuzes. In samenwerking met toneelgroep ‘De Verleiders’ wist de stichting Ons Geld hiervoor bewustzijn te creëren en 110.000 handtekeningen op te halen. Daarmee kwam de fundamentele discussie over de inrichting van het geldstelsel in 2016 op de politieke agenda te staan. 

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer hierover opnieuw: het notaoverleg ‘Toekomst van het geldstelsel’ in de vaste commissie Financiën. 

Veilige alternatief voor banktegoed 

Centraal in dat overleg stond de introductie van ‘een veilige haven voor banktegoeden’, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aanbeveelt in het onderzoeksrapport ‘Geld en schuld: De publieke rol van banken’ (2019). Een veilige haven zou volgens de WRR een disciplinerend effect hebben op commerciële banken en daarmee ‘verantwoorder’ gedrag afdwingen. 

Die aanbeveling van de WRR kwam niet uit de lucht vallen. Ze sloot aan op de motie die de Tweede Kamer in 2016 unaniem had aangenomen: ‘Overwegende dat we Nederlanders de keuze willen geven om ook te kunnen sparen bij een instelling die het geld puur digitaal voor hen bewaart; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de huidige wetgeving voor vergunningverlening moet worden aangepast om een depositobank mogelijk te maken.’ 

Ondanks die steun van de Kamer kreeg de private ‘depositobank’ van stichting Full Reserve, na jaren pingpongen tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën, geen bankvergunning. Haar poging strandde op onwil. 

In 2018 kwam Kamerlid Mahir Alkaya (SP) daarom met een initiatiefnota om een publieke variant van zo’n bewaarbank op te richten.

 » Lees verder

Marokkaanse minister: “Chloroquine werkt, ook bij ons”..!

marokkaanse-minister:-“chloroquine-werkt,-ook-bij-ons”.!

10-06-20 08:28:00,

Hoe hypocriet de geneesmiddelenindustrie reageert op de effectieve werking en positieve invloed, die hydro-chloroquine heeft, als (ook preventief) geneesmiddel tegen de COVID-19-verschijnselen, is veelzeggend. Zij zien hun toekomstige afzet van een Corona-vaccin in rook opgaan. Maar de feiten blijven de  feiten en wellicht is die negatieve houding van de cowboys van Big Pharma’ wel een extra stimulans en bevestiging van de werking van de hydro-chloroquine-cocktail, zoals die hieronder staat afgebeeld. Er is wéér een nieuw substantieel bewijs geleverd, van die werking, doordat Marokko publiekelijk verklaart, dat het middel UITERST EFFECTIEF werkt.

Alle personen die in contact zijn geweest met coronapatiënten, krijgen in Marokko inmiddels preventief chloroquine toegediend. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid besloot om alle mogelijke gevallen van COVID-19 het antimalaria-medicijn chloroquine en azythromicyne toe te dienen, vaak nog voordat besmetting is bevestigd. Zodra de test negatief blijkt wordt de behandeling stopgezet.

En ja, daar waren ze.. De Franse farmaceut Sanofi benadrukte nog maar eens dat chloroquine ernstige bijwerkingen kan hebben (HIER). De Amerikaanse president Donald Trump baarde de afgelopen tijd juist opzien door het middel (zonder waarschuwingen voor bijwerkingen) aan te prijzen als wapen tegen COVID-19. Vorige maand overleed een man in Arizona na het innemen van chloroquinefosfaat, een vorm van chloroquine voor het schoonmaken van aquariums. Of het fosfaat de oorzaak was, wordt er niet bijgezegd door Sanofi, maar dat ze bezig zijn spijkers op laag water te zoeken, is wel overduidelijk.

En verwijt de pot nu  de ketel dat ie zwart ziet, wanneer Sanofi spreekt over bijwerkingen..?? Werkelijk om te lachen natuurlijk; alsof andere medicijnen géén bijwerkingen zouden hebben en de artsen die de hydro-chloroquine toedienen, amateurs zouden zijn..!! Het is in onze ogen een bewijs van de effectieve werking van het middel, mits verstandig en vakkundig toegediend en in de volle breedte van de bewezen werking; dus MET het hydro-chloroquine, MET zink en ook een anti-bioticum ala additie..!

In Nederland heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgeroepen het reuma- en malariamedicijn (hydroxy)chloroquine niet te gebruiken als preventief middel (HIER) tegen het coronavirus. Feitelijk een grof schandaal, omdat ook in Nederland KEIHARD BEWEZEN is, dat het middel effectief werkt en DODELIJKE SLACHTOFFERS HEEFT VOORKOMEN..!! (HIER en HIER) Lees hieronder het verslag van de verklaring van de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid.

 » Lees verder

Minister negeert Kamerverzoek om ECB ter verantwoording te roepen

29-05-20 06:58:00,

Minister Wopke Hoekstra reageerde op aandringen van de vaste Kamercommissie Financiën op een artikel van FTM over de ECB-steun aan multinationals. Hoewel het ministerie bevestigt dat grote bedrijven meer profiteren van het ECB-geld dan het mkb, weigert Hoekstra hierover de discussie aan te gaan in Brussel of Frankfurt.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft op verzoek van de vaste Kamercommissie Financiën gereageerd op het Follow the Money-artikel ‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van 23 april jongsleden. FTM onthulde dat de Europese Centrale Bank (ECB) 7 miljard euro per maand overmaakt naar bedrijven als Shell, British American Tobacco en Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — bedrijven die nog altijd voornemens zijn om dit jaar dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. 

De ECB doet dit in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): een corona-steunprogramma van 750 miljard euro. Binnen dat programma creëert de ECB nieuw geld voor de financiering van staten, maar ook voor het bedrijfsleven. Het PEPP komt bovenop het zogeheten Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) dat al sinds 2016 loopt. De ECB heeft zo al meer dan 206 miljard nieuwe euro’s voor multinationals gecreëerd. Daarvan kwam 37 miljard euro rechtstreeks op de rekening van grote bedrijven terecht; en meer dan 165 miljard via de omweg van een tussenpartij.

Een deel van de nieuwe corona-euro’s verdwijnt zo dus in de zakken van de rijke aandeelhouders van deze multinationals. Dat was voor Kamerlid Renske Leijten (SP) aanleiding om het artikel te bespreken in de commissievergadering. Leijten: ‘Het is stuitend dat de ECB geld creëert voor de rijke aandeelhouders van oliebedrijven en tabaksproducenten, terwijl de rest van de samenleving dat geld keihard nodig heeft. Het is ook niet in lijn met de doelstellingen van de EU.’

Leijten vindt dat het opkoopprogramma moet stoppen. Er zijn volgens haar betere alternatieven denkbaar: ‘Als je de economie echt wil stimuleren, kun je beter alle Europese burgers rechtstreeks geld geven.’ 

Wie bepaalt het economische beleid van Europa?

De commissie stemde unaniem in met Leijtens verzoek aan minister Hoekstra om opheldering te geven over het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties en zich in Frankfurt en Brussel in te zetten voor een einde aan deze praktijken. Leijten: ‘Het huidige beleid is gestoeld op het sprookje van trickle down economics: dat als het met de rijken goed gaat,

 » Lees verder