Stop5GNL gaat in gesprek met het ministerie van EZK – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stop5gnl-gaat-in-gesprek-met-het-ministerie-van-ezk-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

14-02-20 10:12:00,

Stichting Stop5GNL is op 17 februari a.s. voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december 2019 aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL hen dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken.

De overheid heeft de verplichting de gezondheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en dat doet ze niet met de uitrol van 5G. Er liggen te veel studies die grote en ernstige gezondheidsschade aantonen bij blootstelling aan straling. Het is onrechtmatig als de overheid de Nederlandse bevolking aan zo’n groot risico blootstelt.

Naar 5G is nauwelijks onderzoek gedaan. Zeer recent ook, op 11 februari jl., heeft het Europees Parlement gewaarschuwd voor de uitrol van 5G. Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G. De richtlijnen zijn bovendien 20 jaar oud. Terecht dus dat het Europees Parlement zijn zorgen uitspreekt. Een waarschuwing waar de overheid niet omheen kan.

Vandaar ook de oproep in de sommatiebrief aan de minister om 5G te stoppen. Met daarin het verzoek om – als de minister geen gehoor geeft aan die oproep – met Stop5GNL in overleg te gaan. Hiertoe hebben we nu een uitnodiging ontvangen. Een uniek moment! Het gesprek vindt plaats op maandag 17 februari. Het doel van het gesprek is om te bespreken of de regering bereid is om (alsnog) tegemoet te komen aan onze dringende oproep. Laten we hopen dat ze hiervoor openstaan. Zo niet dan zullen vervolgstappen worden genomen, te weten een kort geding.

Stichting Stop5GNL

Lees ook: Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen

Download Folder Stichting Stop5GNL

 » Lees verder

Ministerie voor schut met rapport over alternatieve media –

31-10-19 10:32:00,

foto 123rf

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal toch verwachtingen gekoesterd hebben bij dit rapport over de beïnvloeding van de verkiezingen in ons land.  Maar er bleek geen sprake van inmenging te zijn. Vervolgens liet het ministerie slechts een kant onderzoeken en vergat de andere kant van werkelijke intriganten en manipulanten.

Rapport over manipulatie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft wetenschappelijke onderzoekers echter verder laten spitten, waardoor ze gelukkig kan schrijven “…de onderzoekers constateren dat er sprake is van verspreiding van aanzienlijke hoeveelheden tendentieus en nep/junknieuws”. Hierdoor kon zij een rapport laten maken over de alternatieve media in Nederland. Het heet Rapport politiek en sociale media manipulatie. De titel verraadt meteen de intenties. Het brengt het alternatieve medialandschap in kaart en schroomt niet om hen direct te beschuldigen.

Ook DLM Plus valt in de prijzen. De inhoud van het rapport vormt echter “niet per definitie een weergave van het standpunt van de Minister van Binnenlandse Zaken”. Ondertussen worden wel tientallen alternatieve media sites als ‘junk nieuws sites’ aangemerkt. Blijkbaar is O. niet erg gelukkig met deze media.

Alle nieuws dat niet bevalt wordt door de freule weggezet als nepnieuws. Onwelgevallige verkiezingsuitkomsten zijn áltijd verdacht… Ik vraag me zo vaak af, wie denken dit soort takkelui wel niet wie ze zijn? God? Ollongren is gewoon een antidemocratische wolf in schaapskleren. pic.twitter.com/hCm8EtFnky

— René Kemp ⭐ (@rkemp59) October 22, 2019

De onderzoekers concluderen dat “wanneer men nauwe definities hanteert van desinformatie en nepnieuws is er nauwelijks zoiets te vinden in Nederland.” Met andere woorden er is in ons land geen beïnvloeding van de verkiezingen door de sociale media waarvoor Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren zo bang was.
Ze hebben gekeken naar het effect van “desinformatie en zogenaamd junknieuws in de online politieke arena’s op sociale media, voor en tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen van 2019 in Nederland.”

Eerst besteden we aandacht aan de manier waarop de reguliere media nieuws selecteren. Na lezing kan nooit iemand meer over manipulatie spreken zonder het besef dat al het nieuws manipulatief is met dat van de conservatieve media in het bijzonder.

 » Lees verder

Het ministerie van de waarheid

het-ministerie-van-de-waarheid

05-10-19 09:30:00,

Toch mooi die helden van de revolutie in Hong Kong zoals we die op onze televisie en in de kranten en weekbladen te zien krijgen. Vandaag had men het op de VRT zelfs over DE mensen van Hong Kong die het verbod op het dragen van maskers door de betogers niet nemen en massaal op straat komen.

Hetzelfde voor de Britse staatsomroep BBC die vandaag op haar werelduitzendingen alleen betogers aan het woord liet. Wat al van bij het begin praktisch altijd het geval is. Ook hier was de uitgedragen boodschap dat Hong Kong als één man/vrouw achter die eisen van de betogers staat. Nou.

Propaganda

Journalistieke regels zeggen dat men bij conflicten genuanceerd verslag moet uitbrengen. Waarbij men beide zijden op een evenwichtige en ook kritische wijze aan het woord laat. Vergeet het: Er is hier al wekenlang maar een klok die men in beeld krijgt of die aan het woord komt. Dissidentie is uit den boze.

Deze dame met haar oogletsel is een typerend voorbeeld van propaganda. Volgens de betogers liep ze dit op toen een rubberen politiekogel haar oog trof. Waarna onze media het verhaal zo overnamen en men overal foto’s publiceerde van deze dame. Met betogers die overal rondliepen met een symbolisch bloedend doekje voor hun oog. Klassieke agitprop. Wat er juist gebeurde weten we echter niet. Politie schoot toen inderdaad met rubberen kogels maar de betogers gooiden met stenen, molotovcocktails en gebruikten katapulten en stokken. De politie is dan een onderzoek begonnen naar de ware toedracht van de zaak. Ze dook echter onder. 

Uiteraard zijn er massa’s mensen in Hong Kong die wat hier gebeurt zoals het vernielen van metrostations kordaat afkeuren. Toch pure logica. Maar als zij al eens reageren dan is het antwoord in onze media zo gevonden: Dit zijn de triaden, Chinese maffia, die betaalt door China hondsbrutaal optreden tegen die onschuldige naar vrede, vrijheid, democratie en dies meer snakkende jongeren.

Amnesty International

Typerend is zeker ook het persbericht van Amnesty International hierover (1) waar men op basis van wat men alleen een neponderzoek kan noemen de Hong Kong politie zelfs folterpraktijken verwijt. Dat die betogers de politie aanvielen met onder meer petroleumbommen die dodelijk kunnen zijn hierover echter geen woord.

 » Lees verder

Ministerie vraagt om ‘ongepaste en onwettelijke’ inzage in onderzoeksopzet Shell Papers

31-07-19 11:09:00,

Bijna vier maanden geleden diende Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken in om de relatie tussen de overheid en Shell te openbaren. Vooral het overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat zich zonder machtigingen opwerpt als woordvoerder van dertien van de zeventien bestuursorganen, verloopt stroef en rommelig. De meest recente eis van het ministerie is dat PAJ een toelichting op het onderzoek levert. Ongepast en onwettelijk, oordeelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Afgelopen 18 juli viel een brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op de deurmat van Roger Vleugels, Wob-expert, juridisch adviseur en onze vertegenwoordiger in dit Wob-proces. ‘Toelichting verzoek’, luidde het onderwerp. Of we ‘door verstrekking van een onderzoeksopzet’ kunnen ‘verduidelijken waarop ons onderzoek concreet betrekking heeft’, lazen we in de brief. In het kort: EZK vraagt onderzoeksplatform PAJ uitgebreider toelichting te geven over de aard van ons onderzoek als voorwaarde voor behandeling van ons Wob-verzoek, een belangrijk onderdeel van het dossier Shell Papers op FTM.nl.

EZK wil dus weten met welk doel we overheidsdocumenten over Shell opvragen. Is dat normaal? Mag dat zomaar? Nee, laat Vleugels weten. ‘Ik zie het in wel meer Wob-zaken gebeuren, maar het is absoluut verboden.’

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat een bestuursorgaan de indiener mag vragen zijn verzoek te verduidelijken en concretiseren als het te algemeen en te vaag geformuleerd is. Het achterliggende motief, het zogeheten ‘belang’ van de verzoeker, hoeft de verzoeker volgens de wet niet kenbaar te maken. Die bepaling heeft een reden: de overheid moet documenten wel of niet openbaren op basis van juridische gronden, niet op basis van de motieven van de verzoeker.

Vleugels is niet de enige die het verzoek van EZK onrechtmatig vindt. We legden de brief voor aan de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Zij lieten in een reactie weten het verzoek ‘ongepast’ en ‘onwettelijk’ te vinden. Bovendien zou het een ‘ongewenst precedent in de Wob-praktijk’ scheppen als we ermee akkoord gaan, stelt de VVOJ: ‘Indien de wens van het ministerie wordt ingewilligd, kan elk bestuursorgaan voortaan vereisen dat de Wob-verzoeker eerst maar eens vertelt waarom hij/zij documenten wil hebben. Dat is immers bij de Shell/EZK-zaak ook gebeurd!’

Vereniging van Onderzoeksjournalisten: ‘Het ministerie kan en mag dit niet vragen’

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) zegt verontrust te zijn over de vraag van het ministerie van Economische Zaken aan het Platform Authentieke Journalistiek om te vertellen welk onderzoeksdoel achter hun uitgebreide Wob-verzoek over Shell zit.

 » Lees verder

Ministerie trekt 5 miljoen uit voor schikkingen vaccinatieschade door Mexicaanse griep-vaccin – Stichting Vaccin Vrij

Ministerie trekt 5 miljoen uit voor schikkingen vaccinatieschade door Mexicaanse griep-vaccin – Stichting Vaccin Vrij

21-09-18 09:59:00,

SlaapziekteOp 20-09-2018 berichten alle grote kranten, waaronder de Volkskrant:

‘Het kabinet heeft 5 miljoen euro uitgetrokken als schadevergoeding voor mensen die ernstig ziek zijn geworden na een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.’

De Volkskrant heeft het over de schade die ‘na’, dus niet persé door het vaccin zou komen, en daarmee verdoezelt zij de werkelijkheid. De overheid zou er nog wel even mee wachten om 5 miljoen euro uit te trekken als niet onomstotelijk was vastgesteld dat de narcolepsie het directe gevolg is van de vaccinatie.

‘Het gaat volgens de Volkskrant om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter het vaccin Pandemrix kreeng toegediend en daarna narcolepsie kreeg. Narcolepsie is een zeldzame aandoening in de hersenen waardoor de patiënt op elk willekeurig moment in slaap kan vallen. De ziekte is niet te genezen, maar symptomen kunnen met medicijnen wel worden bestreden.’1

 

Laten we ons geheugen even opfrissen wat betreft de Mexicaanse griep

 
In 2009 lieten de media zich weer eens voor het karretje spannen van de farmaceutische industrie. Maandenlang werd de wereldbevolking in een toestand van angst gehouden. Onderzoeksjournalist Daan de Wit schreef het boek:‘Dossier Mexicaanse griep – een kleine griep met grote gevolgen’, waaruit de volgende citaten komen:

(..)‘In februari 2009 krijgt een vijfjarig jongetje in Mexico pijn in zijn keel. Anderhalf jaar later worden alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins vernietigd. Overheden hebben enorme verliezen geleden – de farmaceutische industrie maakte een miljardenwinst. Wat is er gebeurd? Zijn we door het oog van de naald gekropen of is er schaamteloos misbruik gemaakt van de angst voor een dodelijk griepvirus? 2

(..)‘Door een definitieverandering kon een milde griep uitgeroepen worden tot pandemie, werden vaccins op de markt gebracht die nog niet of nauwelijks waren getest en werd de vaccinatie van de wereldbevolking één groot experiment. Langzaamaan worden de gevolgen zichtbaar. En die stemmen niet vrolijk.’2

Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep.

 

 

Het boek ‘Dossier Mexicaanse griep’ onthult:

 

Verkouden student* De ingrediënten van de vaccins zijn mogelijk minder onschuldig dan minister Klink heeft doen geloven.

 » Lees verder

Het Russische Ministerie van Defensie waarschuwt voor nieuwe, gefabriceerde chemische aanval in Deir-ez-zor! – FREESURIYAH

Het Russische Ministerie van Defensie waarschuwt voor nieuwe, gefabriceerde chemische aanval in Deir-ez-zor! – FREESURIYAH

12-06-18 12:24:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor false flag chemical attack syria

Het Russische Ministerie van Defensie heeft onthuld dat terroristische organisaties containers vol met chloorgas naar Jafra in Deir-ez-zor hebben gebracht om een nieuwe chemische aanval uit te voeren en het Syrische leger ervan te beschuldigen. Zoals gewoonlijk, een terugkerend fenomeen, nu de terroristen verloren hebben en hun laatste bolwerk nog Idlib is. Ook ligt Deir-ez-zor aan de Irakese grens, waar the VS nog delen van Irak bezet houdt!

De woordvoerder van het ministerie, majoor-generaal Igor Konashnikov,zei in een persverklaring “bevestigde informatie te hebben ontvangen” dat terroristische groeperingen, bijgestaan door de Amerikaanse “Special forces”, een nieuwe provocatie voorbereiden voor een chemische aanval in de provincie Deir-ez-zor.

Volgens Konashnikov zal de geplande aanval natuurlijk worden gefilmd en gebruikt om een zo weer een luchtaanval door de Internationale Coalitie te rechtvaardigen tegen Syrische regeringsdoelen en terroristische aanslagen tegen Syrische legerplaatsen in het gebied.

Zoals President Assad, afgelopen zondag vertelde tegen de “The Sunday Mail” :

President Assad’s interview met “The Sunday Mail”: De VK heeft de Witte Helmen publiekelijk gesteund terwijl zij een onderdeel van Al Qaida zijn!

President Bashar al-Assad zei tegen de journalist van de “Sunday Mail” het VK (Engeland) heeft de Witte Helmen, een tak van Al Qaeda en Jabhat al-Nusra, in verschillende gebieden van Syrië, gesteund, met de nadruk dat Syrië de Witte Helmen beschouwt als een dodelijke PR-stunt van het VK.

In een interview vandaag, zondagmorgen, dat werd gegeven aan de Britse krant “The Sunday Mail”, beweerde president al-Assad dat de vermeende chemische aanval in Douma werd opgevoerd als een toneelstuk door het VK, Frankrijk en de VS.

Hij zei ook dat er communicatie was geweest van verschillende geheime diensten in Europa, maar deze is onlangs gestopt omdat ze niet serieus zijn.

Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat dergelijke provocaties om de situatie in Syrië te destabiliseren onaanvaardbaar is!

Afgelopen april voerde de VS, het VK en Frankrijk luchtaanvallen uit,  tegen Syrië, waarbij Damascus werd beschuldigd van een chemische aanval in de stad Douma. De Syrische en Russische regering, hebben de door de VS en het VK gefinancierde Witte Helmen (Al-Queda)  opdracht gegeven om een valse chemische aanval te organiseren,

 » Lees verder