Hong Kong en Minneapolis | KenFM.de

hong-kong-en-minneapolis-|-kenfm.de

11-06-20 08:36:00,

Een standpunt van Rüdiger Pauls.

Twee steden staan wereldwijd in het middelpunt van de belangstelling. Ze staan niet alleen. Ze staan voor fundamentele zaken. In Minneapolis wordt het sociale verval van het Westen, met name van de leidende macht USA, onthuld. Hong Kong is een manifestatie van zijn angst voor dit verval. Hong Kong bewijst de machteloosheid van het Westen ten opzichte van China.

Amerikaanse omstandigheden

Meer dan 100.000 coronadoden, ongeveer 40 miljoen werklozen, steeds rijker en steeds armer. Dit is de situatie in het land van de kansen. Maar de mogelijkheden zijn alleen voor investeerders en kapitaalbezitters onbegrensd. Alle andere bereiken zeer snel de grenzen van de Amerikaanse manier van leven. Vooral de zwarte burgers verzinken steeds meer in de ellende. Hun aantal werklozen is meer dan twee keer zo hoog als hun aandeel in de Amerikaanse bevolking. Dezelfde verhouding geldt voor hun doden als gevolg van de Corona-epidemie en het politiegeweld.

In het moederland van de westerse waarden lijken deze niet te gelden voor een groot deel van de eigen bevolking.

De mensenrechten, die de Verenigde Staten, niet alleen onder Trump, herhaaldelijk hebben proberen af te dwingen tegen Rusland en China, zouden voor de woordvoerders in het Witte Huis het gemakkelijkst in eigen land kunnen worden uitgevoerd. Om nog maar te zwijgen van Guantanamo, dat nu volledig is verdwenen uit de westerse hypocrisie op het gebied van de mensenrechten. Niet dat dit probleem is opgelost. De woordvoerders zijn niet meer geïnteresseerd en de alternatieve woordvoerders ook niet.

In Minneapolis verspreidt de woede en wanhoop over de sociale omstandigheden zich, maar niet alleen daar. Het feit dat de herhaalde dood van een zwarte Amerikaanse burger door politiegeweld een dergelijke golf van verontwaardiging heeft veroorzaakt, maakt duidelijk dat dit een landelijk probleem is.

De Amerikaanse samenleving valt uiteen onder de druk van de werkloosheid, de ellendige gezondheidssituatie, de tienduizend doden door corona, het verval van steden en infrastructuur, de criminaliteit, de achteruitgang van de industrie en, in toenemende mate, van de landbouw. De VS verschijnt steeds duidelijker als een opgeblazen heteluchtballon waaruit de lucht ontsnapt.

Ongepast

Vermoedelijk zullen de protesten snel afnemen,

 » Lees verder

Hongkong und Minneapolis • STANDPUNKTE | KenFM.de

hongkong-und-minneapolis-•-standpunkte-|-kenfm.de

10-06-20 11:04:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Standpunkt von Rüdiger Pauls.

Zwei Städte stehen im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Sie stehen nicht nur für sich alleine. Sie stehen für Grundsätzliches. In Minneapolis offenbart sich der gesellschaftliche Verfall des Westens, besonders seiner Führungsmacht USA. An Hongkong offenbart sich seine Angst vor diesem Verfall. Hongkong belegt die Ohnmacht des Westens gegenüber China.

Amerikanische Zustände

Über 100.000 Corona-Tote, etwa 40 Millionen Arbeitslose, Reiche, die immer reicher werden, und Arme, die immer mehr werden. Das ist die Lage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Unbegrenzt sind die Möglichkeiten aber nur für Investoren und Kapitalbesitzer. Alle anderen stoßen sehr schnell an die Grenzen des American way of life. Besonders die schwarzen Bürger versinken immer mehr im Elend. Ihre Zahl an den Arbeitslosen ist mehr als doppelt so hoch wie ihr Anteil an der amerikanischen Bevölkerung. Dasselbe Verhältnis gilt auch für ihre Toten durch die Corona-Epidemie und durch Polizeigewalt.

Im Mutterland der westlichen Werte scheinen diese für einen Großteil der eigenen Bevölkerung nicht zu gelten.

Die Menschenrechte, denen die USA nicht nur unter Trump immer wieder gegenüber Russland und China Geltung verschaffen wollen, wären für die Wortführer im Weißen Haus am leichtesten im eigenen Land umzusetzen. Von Guantanamo ganz zu schweigen, das mittlerweile aus der westlichen Menschenrechtsheuchelei ganz verschwunden ist. Nicht dass dieses Problem gelöst wäre. Es interessiert die Wortführer nicht mehr, auch nicht die alternativen.

In Minneapolis entladen sich Wut und Verzweiflung über die gesellschaftlichen Verhältnisse, aber nicht nur dort. Dass der wiederholte Tod eines schwarzen US-Bürgers durch Polizeigewalt eine solche Welle der Empörung auslöste, macht deutlich, dass es sich um ein landesweites Problem handelt.

Die amerikanische Gesellschaft zerfällt unter dem Druck der Arbeitslosigkeit, der miserablen Gesundheitslage, dem zehntausendfachen Sterben infolge von Corona, dem Verfall der Städte und Infrastruktur, der Kriminalität, dem Niedergang der Industrie und zunehmend auch der Landwirtschaft. Die USA erscheinen immer deutlicher als ein aufgeblasener Heißluftballon, aus dem die Luft entweicht.

Unangemessen

Vermutlich werden die Proteste bald wieder abklingen, wie sie immer abgeklungen sind, nachdem die Wut erschöpft war.

 » Lees verder

The Minneapolis Putsch

the-minneapolis-putsch

01-06-20 08:04:00,

Well, it looks like the Resistance’s long-anticipated “Second Civil War” has finally begun … more or less exactly on cue. Rioting has broken out across the nation. People are looting and burning stores and attacking each other in the streets. Robocops are beating, tear-gassing, and shooting people with non-lethal projectiles. State National Guards have been deployed, curfews imposed, “emergencies” declared. Secret Servicemen are fighting back angry hordes attempting to storm the White House. Trump is tweeting from an “underground bunker.” Opportunist social media pundits on both sides of the political spectrum are whipping people up into white-eyed frenzies. Americans are at each other’s throats, divided by identity politics, consumed by rage, hatred, and fear.

Things couldn’t be going better for the Resistance if they had scripted it themselves.

Actually, they did kind of script it themselves. Not the murder of poor George Floyd, of course. Racist police have been murdering Black people for as long as there have been racist police. No, the Resistance didn’t manufacture racism. They just spent the majority of the last four years creating and promoting an official narrative which casts most Americans as “white supremacists” who literally elected Hitler president, and who want to turn the country into a racist dictatorship.

According to this official narrative, which has been relentlessly disseminated by the corporate media, the neoliberal intelligentsia, the culture industry, and countless hysterical, Trump-hating loonies, the Russians put Donald Trump in office with those DNC emails they never hacked and some division-sowing Facebook ads that supposedly hypnotized Black Americans into refusing to come out and vote for Clinton. Putin purportedly ordered this personally, as part of his plot to “destroy democracy.” The plan was always for President Hitler to embolden his white-supremacist followers into launching the “RaHoWa,” or the “Boogaloo,” after which Trump would declare martial law, dissolve the legislature, and pronounce himself Führer. Then they would start rounding up and murdering the Jews, and the Blacks, and Mexicans, and other minorities, according to this twisted liberal fantasy.

I’ve been covering the roll-out and dissemination of this official narrative since 2016, and have documented much of it in my essays, so I won’t reiterate all that here. Let’s just say, I’m not exaggerating, much. After four years of more or less constant conditioning,

 » Lees verder

Minneapolis George Floyd moord door politie methode om burgeroorlog te ontketenen?

minneapolis-george-floyd-moord-door-politie-methode-om-burgeroorlog-te-ontketenen?

01-06-20 01:01:00,

bron: vip.pt

De moord door politieagenten Derrek M. Chauvin in Minneapolis op de negroïde man George Floyd, heeft de nodige verdachte elementen in zich die de indruk wekken dat er bewust een burgeroorlog ontketend wordt. Het zou erg kort door de bocht zijn te stellen dat we met een filmproductie te maken hebben en we willen natuurlijk niet als complotdenkers betiteld worden.

Toch is het nuttig om ons te beseffen dat het met de greenscreen en CGI technieken van heden ten dage niet moeilijk is om deepfake personages en levensecht lijkende gebeurtenissen volledig in scene te zetten (inclusief smartphone filmpjes en getuigenverklaringen). Lees daarover meer hier.

Het feit dat George Floyd 4 minuten lang met de knie op de nek gedrukt wordt en het feit dat het zo uitgebreid gefilmd is, mag verdacht heten.

Om het stigma complotdenker te vermijden is het handig om ook even naar de mainstream media te verwijzen. De gigantische plunderingen en in brand gestoken hoeveelheid gebouwen, rieken naar professioneel rellen. Als zelfs de media hier naar verwijzen, moet er toch een alarmbelletje af gaan.

De explosieve reactie van Black Lives Matters demonstranten staat niet op zichzelf, want ook Antifa demonstranten mengen zich in het rellen. Lara Logan van Fox News legt in onderstaand interview met de transgender host uit dat dit professionele relschoppers zijn. Wat zij niet zegt, maar waar ik u op wijs, is dat de dames en heren van het masterscript deze chaos al lang gepland hebben. Amerika moet in chaos vervallen. Dat betekent dat we vermoedelijk met militairen in burger te maken hebben; professionele relschoppers die de aanstaande burgeroorlog moeten doen ontvlammen.

Het overslaan van de rellen naar andere steden is op zichzelf ook een teken aan de wand dat hier een gecontroleerd krachtveld achter zit. Het valt bijna niet te verklaren dat de Derrek M. Chauvin politiemoord (want zo mogen we het wel noemen) op 1 man, zoveel heftigheid veroorzaakt. Het valt eigenlijk al niet te verklaren dat deze moord door de agent zo uitgebreid gefilmd is en dat collega politieagenten niets doen. Het is alsof er aangestuurd is op een burgeroorlog met de politie als grote vijand.

Ook de website DFNS Veterans onderzocht beeldmateriaal uit Detroit,

 » Lees verder