We MOETEN weigeren aan deze GESCHIFTE mondkapjesplicht te voldoen – CSTV

we-moeten-weigeren-aan-deze-geschifte-mondkapjesplicht-te-voldoen-–-cstv

28-11-20 09:27:00,

Stoppen met deze levensgevaarlijke waanzin!

Het moet gezegd worden. Het móet. Dit kan gewoonweg niet meer en dit moet stoppen.

Er is niets, maar dan ook niets, dat het verplichten van een mondkapje kan goedpraten. En er is alles voor te zeggen om ze NIET te dragen.

Over alle gevaren van mondkapjes wordt gezwegen. Dat ze niet werken is allang bekend en tóch een verplichting? Met alle negatieve effecten en gevaren die het dragen van mondkapjes met zich meebrengt? Zijn we helemaal gek geworden?

Het is voor onze eigen gezondheid en voor die van onze kinderen. Je kunt jezelf gewoonweg NIET laten verplichten iets te dragen dat NIET werkt maar WEL de gezondheid (ernstig) kan schaden en ook gaat schaden. Wanneer een overheid u daartoe gaat dwingen dan moeten we inzien dat deze overheid ons onverantwoordelijke dwangmaatregelen oplegt. Volkomen absurd en onnodig. Kom uit de droom dat deze overheid om ons geeft.

Neemt u het aan van mensen die in een land wonen waar mondkapjes al maanden verplicht zijn. Hoe de mensen die mondkapjes twee-derde van de dag dragen eruit zien? Hoe de maatschappij wordt ontwricht? Hoe u uw kinderen niet meer terug gaat herkennen? Als u een mondkapje gaat dragen en uw kinderen een mondkapje op gaat zetten, dan heeft u geen idee waar u aan begint!

Bezint eer ge begint! Alstublieft zeg…

Mocht u het niet van ons aannemen, lees dan even goed..

De Rijksoverheid over de mondkapjesplicht:

“Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.”

“Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg;

 » Lees verder

“Ouders moeten kinderen tijdens quarantaine isoleren” – Viruswaarheid

“ouders-moeten-kinderen-tijdens-quarantaine-isoleren”-–-viruswaarheid

07-08-20 05:25:00,

Gezondheidsautoriteiten Duitse deelstaten dreigen met opsluiting

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 7 augustus 2020 –  In de corona-crisis roepen de gezondheidsautoriteiten in verschillende Duitse deelstaten ouders op om hun kinderen in huiselijke quarantaine apart van de familie in één kamer te isoleren als er een vermoeden van corona bestaat.

Het bericht verscheen in de online editie van het dagblad “Neue Westfälische” in  Bielefeld verschijnt. Volgens het artikel vaardigden de gezondheidsdiensten van de districten Offenbach en Karlsruhe een bevel uit waarin zij eisen dat de ouders geen gemeenschappelijke maaltijden met de kinderen gebruiken.

Bovendien bedreigen ze de ouders dat, als ze zich niet aan de regels houden, het kind voor de duur van de quarantaine in een gesloten inrichting wordt geplaatst. De ontvangers van de sommaties zijn ouders van kinderen tussen drie en elf jaar

Meer lezen:

http://www.presseportal.de/pm/65487/4671896

 » Lees verder

De Yanks, ze moeten wel gek zijn… | KenFM.de

de-yanks,-ze-moeten-wel-gek-zijn…-|-kenfm.de

04-08-20 06:09:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Zo zou Asterix de huidige situatie in de Verenigde Staten van Amerika hebben beschreven. Waar je ook kijkt, in het voormalige „land van de onbegrensde mogelijkheden“ staat vandaag de dag alles op zijn kop. De Amerikaanse droom van de zoektocht naar persoonlijk geluk en de afwasmachine/miljonairscarrière is nu meer dan ooit een droom. Cynici zouden echter beweren dat alles nog steeds mogelijk is in de VS, met name zelfvernietiging en sociale desintegratie.

Veel doet denken aan Lenin’s beschrijving van een pre-revolutionaire situatie die, in een notendop, zegt: „Wie onderin zit wil niet meer en wie bovenin zit kan niet meer“.

Degenen die daarboven zijn kunnen het niet meer doen omdat hun bedrijfsmodel van de neoliberale globalisering, dat tot nu toe zeer winstgevend was, in verval is en er geen genezing in zicht is. Hoewel velen president Trump hier de schuld van geven, begon deze ontwikkeling al lang voor zijn aantreden, namelijk met de grote economische en financiële crisis in het bankwezen die in 2007 / 2008 begon en zich voortzette tijdens de Grote Recessie. Als gevolg daarvan heeft het neoliberalisme zichzelf overbodig gemaakt, op zijn laatst nadat duidelijk was geworden dat de heersende ideologie geen uitweg uit de crisis kon bieden.

Deze ontwikkeling wordt nog verergerd door het feit dat steeds meer landen – onder leiding van Rusland en China – zich verzetten tegen de aanspraak op hegemonie van de Amerikaanse oligarchie in Washington en de westerse, onwaardige samenleving die zij leidt.

De zogenaamde (neo-) „liberale wereldorde“, die al enkele jaren in toenemende mate wanordelijk is, is in de loop van dit jaar met het uitbreken van de Corona-pandemie alleen maar veel erger geworden en heeft de samenleving in alle westerse staten, maar vooral in de Verenigde Staten, zowel horizontaal als verticaal, diep verdeeld.

De horizontale verdeling van de Amerikaanse samenleving loopt langs de steeds breder wordende kloof tussen de groeiende massa van de armen en de enorme concentratie van onmetelijke rijkdom in de handen van een steeds kleiner wordend aantal superrijken, met desastreuze gevolgen voor het kleine beetje democratie en vrijheid van meningsuiting dat in de huidige VS en ook in dit land is blijven bestaan.

 » Lees verder

Vrijheid moeten we zélf bewaken

vrijheid-moeten-we-zelf-bewaken

30-07-20 01:32:00,

“Een bevolking die haar vrijheden en verworvenheden niet actief bewaakt, valt altijd en onherroepelijk ten prooi aan dictatuur”.

Hoewel hij deze zin nooit letterlijk heeft uitgesproken, schuif ik hem graag in de schoenen van George Orwell. Voor mij vat deze zin de essentie van zijn werk en zijn boodschap uitstekend samen.

Het betekent dat de bevolking altijd zélf verantwoordelijk is voor de bewaking van haar eigen vrijheid. Instituties en personen met zeggenschap over anderen (wat de definitie is van macht) zullen immers altijd méér macht willen. Het is hun business. Precies zoals varkenshouders altijd méér controle over het gedrag en de productiviteit van hun varken nastreven, streven de “menshouders” dat per definitie na over de bevolking.

De enigen die hier grenzen aan kunnen stellen, zijn de leden van de bevolking zelf. Er is dus altijd sprake van een spanningsveld tussen tegengestelde belangen. Die van mensen en die van de menshouders.

Privacy

Wij (de bevolking) hebben regering en overheid krachtige instrumenten in handen gegeven. Het idee daarachter is dat een slagvaardig bestuur die instrumenten nodig heeft om het land efficiënt te kunnen besturen. In het belang van de bevolking.

Maar daarin schuilt ook een groot risico. Diezelfde instrumenten kunnen ook worden ingezet tegen de bevolking. Wetgeving, handhaving en bestraffing kunnen immers ook worden ingezet als instrumenten voor het vergroten van de zeggenschap en de macht van de bestuurlijke klasse, ten koste van de vrijheden en verworvenheden van die bevolking. Onze menselijke geschiedenis staat letterlijk bol van dit verschijnsel.

In het verleden hebben mensen daarom grenzen gesteld aan overheidsbemoeienis. Dat kwam omdat die mensen door schade en schande hadden geleerd dat het zeer verstandig is om een overheid op een gezonde en veilige afstand te houden. En dus een mate van privacy te waarborgen. Tot hier en niet verder! Met wat de overheid niet weet, kan ze zich immers ook niet bemoeien. Met wat ze wel weet, zal ze zich bemoeien.

Privacy is dus niet primair een moreel thema, maar eerst en vooral een praktisch onderwerp: het op veilige afstand houden van een overheid. Een overheid die beschikt over krachtige dwangmiddelen. En daarmee letterlijk gevaarlijk kan zijn.

Overheden die beweren dat onze gegevens bij hen altijd in veilige handen zijn,  » Lees verder

Paul Blokhuis, RIVM – moeten we dit geloven? | Stichting Vaccin Vrij

paul-blokhuis,-rivm-–-moeten-we-dit-geloven?-|-stichting-vaccin-vrij

22-07-20 06:00:00,

Op 29-06-20 stuurt staatssecretaris Paul Blokhuis een vervolgbrief naar de Tweede Kamer getiteld: Kamerbrief Aanbieding Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang ‘Verder met vaccineren’.[1] Sinds de aankondiging van Blokhuis op 25-06-18 waarin hij voor het eerst mededeelde dat de vaccinatiegraad in Nederland licht was gedaald heeft de staatssecretaris op gezette tijden de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.

Wij zouden graag willen weten hoeveel miljoenen euro’s belastinggeld er zijn besteed aan “het verbeteren van de voorlichting”. Maar ondanks alle (media)-campagnes, voorlichting op scholen, de denktanks, de instructies voor CB-artsen etc. etc. – heeft noch het RIVM, noch Paul Blokhuis antwoord kunnen geven op de volgende twee vragen:

1. Waar is de wetenschap die bewijst dat het RVP veilig is?
2. Wat zijn de zogenaamde “misvattingen” die door de stichting Vaccinvrij zouden worden verspreid?

Het gevolg is uiteraard dat het wantrouwen door het holle: “vaccins zijn veilig” (en dat moeten jullie maar van ons aannemen), en “iedereen die kritisch nadenkt of vragen stelt over het RVP verspreidt misvattingen” alleen maar toeneemt.

Kunnen we politici en overheidsinstanties vertrouwen?

 
De COVID-crisis heeft veel angst gegenereerd die naar later bleek ongegrond was. Het heeft het vertrouwen in de media die, zoals Pieter Blok, hoofdredacteur van de Volkskrant stelt: “met één mond spreken”, een flinke deuk gegeven. Het heeft het vertrouwen in het RIVM/ OMT, die weigeren transparant te zijn over de wetenschap die de maatregelen zouden moeten kunnen onderbouwen, een flinke deuk gegeven. En het heeft het vertrouwen in politici die, zoals zij op film verklaard hebben: “nooit nagedacht hebben over vaccinveiligheid” eveneens een flinke deuk gegeven.

Paul Blokhuis stelt in zijn kamerbrief – 1:

“Zoals vermeld aan uw Kamer op 3 juni jl., was er ten tijde van het begin van de crisis een terugloop van ongeveer 5% ten opzichte van vorig jaar te zien in de deelname van zuigelingen aan het RVP.”
 
“Ik heb vanuit het RIVM en de JGZ (red: Jeugdgezondeheidszorg) vernomen dat deze daling in deelname – die dankzij de enorme inzet van de JGZ beperkt is gebleven – inmiddels is verminderd doordat kinderen op een later moment alsnog worden gevaccineerd.” (let op de formulering: niet ‘ZIJN’ gevaccineerd,

 » Lees verder