Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin | Stichting Vaccin Vrij

30-03-21 01:20:00,

“Artsen kunnen aansprakelijk zijn voor gezondheidsschade die het door hen toegediende Covid-19 vaccin onverhoopt teweegbrengt”, waarschuwt oud-advocaat Frank Stadermann in een artikel in het advocatenblad op 16 maart 2021. Niet allen advocaten, maar ook burgers en vooral ook artsen zouden van deze informatie op de hoogte moeten zijn. Deel het alstublieft.

 
Dit artikel verscheen eerder in het Advocatenblad, een vaktijdschrift voor advocaten.

Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin

Frank Stadermann
 
De afgelopen week kwam in het nieuws dat de minister van Volksgezondheid heeft besloten om het gebruik van het vaccin AstraZeneca op te schorten in verband met gerapporteerde mogelijke onverwachte bijwerkingen. Er wordt echter al veel langer gewaarschuwd dat de vaccins die ons tegen het Covid-19 virus moeten beschermen, onvoorziene bijwerkingen kunnen hebben. Zo verscheen reeds in oktober 2020 een serieuze studie waarin werd geconcludeerd dat zij die het Covid-19-vaccin krijgen toegediend, ernstiger ziek kunnen worden dan degenen die het vaccin niet ontvangen.[1] In september 2020 maakte een Enschedese huisarts zich ook al openlijk zorgen over het vaccin.[2] Deze huisarts krijgt steeds meer bijval, bij voorbeeld van de Stichting Artsencollectief.[3]

Zowel op korte als op lange termijn zouden gevaccineerden derhalve gezondheidsschade kunnen oplopen. Zulks kan op grond van artikel 6:185 BW leiden tot productaansprakelijkheid van de fabrikant van het Covid-19-vaccin. Over dat onderwerp werd al eerder gepubliceerd.[4]

De vraag rijst of behalve de fabrikant ook de arts die het Covid-19-vaccin heeft toegediend, aansprakelijk kan zijn. Zeker nu op een nog nooit vertoonde grote schaal aan mensen dit nieuwe vaccin wordt toegediend, is er alle reden om eens bij die vraag stil te staan.

Het is weliswaar zo dat de overheid de artsen vrijwaart voor claims in verband met vaccinatieschade.[5] Maar dat betekent niet anders dan dat de overheid de arts schadeloos stelt als deze verplicht is om een vaccinatieschade te vergoeden. De arts wordt daardoor niet ontheven van zijn eventuele eigen aansprakelijkheid.
 

Informed consent en gezondheidsschade waarvoor is gewaarschuwd in de bijsluiter

 

A prima vista zullen we misschien geneigd zijn te denken dat artsen niet aansprakelijk zijn in het geval voor de naderhand optredende gezondheidsschade is gewaarschuwd in de bijsluiter.

 » Lees verder

Mogelijk een nieuwe crisis aan de grenzen met Rusland

21-12-18 08:44:00,

Op het verrassende nieuws dat de VS hun troepen terugtrekken uit Syrië volgde gisteravond het omineuze bericht dat dit mogelijk gebeurt om ze met spoed in te zetten bij een andere militaire operatie. Hetzelfde zou gelden voor de Amerikaanse troepen in Afghanistan.

Ook werd gisteravond het ontslag van de Amerikaanse minister van defensie bekendgemaakt.

Het is goed denkbaar dat deze ontwikkelingen samenhangen met de politieke en militaire mobilisatie die in Oekraïne gaande is tegen de twee gebieden die zich van deze staat hebben losgemaakt. Maar het kan ook gaan over de Krim.

Militair analist The Saker spreekt al geruime tijd van een zeer reëel gevaar van een oorlog waarbij Rusland betrokken raakt. Zie het recente interview met hem hieronder en dan met name het deel vanaf 53:57. Zie ook de index onder deze posting.

Zo vlak voor Kerstmis zijn dit hele nare berichten. Laten we hopen en bidden dat het loos alarm is.

Eerdere nare berichten geven mij echter te denken. Ik noem er drie:

Why today’s troops fear a new war is coming soon (Military Times,16 oktober)

China’s Xi tells military to prepare for war as US Navy warns of high seas encounters (RT, 20 oktober)

A senior Russian diplomat confirms: “Russia is preparing for war – is anybody listening? (The Saker, 2 november)

Inhoudsopgave interview The Saker met South Front

8:26   Current geopolitical trends

10:59  How the S-300 delivery does impact Israel’s capabilities of striking Syria

18:39  Russian-Israeli relations

26:29  Offensive on Syria’s Idlib

30:48  A new Turkish military operation in norhern Syria

33:00  The US strategy in Syria

47:52  The situation in Ukraine

53:57  How will the NATO react to a new escalation in Ukraine?

56:26  The Kerch Strait incident

1:02:48  Should we expect a further escalation in Ukraine in the near future?

1:07:09  The current situation in the DPR and the LPR

1:10:30  What could happen in case of an open conflict?

 » Lees verder

Hoe is het mogelijk…?!

17-08-18 04:06:00,

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!
x
x
Hoe is het mogelijk..?!

x
2018 © Mr. Drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Hoe is het toch mogelijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, over het algemeen toch goed opgeleide en weldenkende mensen, zich zo heeft laten beïnvloeden door overheden, artsen en farmaceutische industrieën? En dat de pers en media er nog steeds hardnekkig het zwijgen toe doen? Dat geldt uiteraard voor meerdere situaties, maar hier wil ik het hebben over vaccinaties en over mogelijk verplichte vaccinaties. En dan in het bijzonder over vaccinaties van pas geboren baby’s wier immuunsysteem nog niet goed ontwikkeld is. Laten we de hoofdrolspelers in dit drama eens de revue laten passeren.

De overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe is het toch mogelijk dat het ministerie van VWS haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van haar onderdanen zo heeft verkwanseld? Het ministerie dat bij uitstek moet waken over onze gezondheid en ons welzijn. Een prachtige opdracht, aangezien het de gezondheid van onze kinderen betreft. Ons belangrijkste kapitaal. Ons meest waardevolle bezit. De toekomst van onze samenleving.

Waarom sluit VWS nog steeds de ogen voor de steeds duidelijker wordende gevaren van vaccins voor pasgeboren baby’s? En waar komt die bijna ziekelijke aandacht voor de vaccinatiegraad vandaan? Want waar gaat het nu eigenlijk om? Om onze gezondheid en ons welzijn of om de vaccinatiegraad?

En waarom die verplichte vaccinaties?
Ten tijde van de invoering van de grootschalige, vrijwillige vaccinatieprogramma’s (1957) waren de meeste epidemieën allang verleden tijd als gevolg van schoon drinkwater, voldoende te eten en betere hygiënische omstandigheden. Vanwaar dan nu die focus op de invoering van verplicht vaccineren? Waarom besteedt het ministerie niet meer aandacht aan veel schrijnender gevallen.

Zoals huiselijk geweld, pedofilie, verkeersongelukken, ernstige ziekten als kanker en leukemie, slechte voeding, slechte eetgewoonten, luchtvervuiling, weinig sport en de gevaren van elektromagnetische straling om nog maar te zwijgen van alcohol- en drugs verslavingen?

 » Lees verder