Mondkapjes en andere Corona-angstmiddelen..

mondkapjes-en-andere-corona-angstmiddelen.

18-09-20 12:51:00,

Een artikel van de befaamde arts, Dr. Russell Blaylock, auteur van de nieuwsbrief ‘The Blaylock Wellness Report’. Hij is een wereldwijd erkend neurochirurg, gezondheidswerker, auteur en docent. Hij studeerde aan de Louisiana State University School of Medicine en voltooide zijn opleiding neurologie aan de Medische Universiteit van South Carolina. Hij beoefent al 26 jaar zijn vak als neurochirurg en heeft ook een praktijk als voedingsdeskundige.

Niet lang geleden trok hij zich terug als neurochirurg, om zijn volledige aandacht te besteden aan het steeds voortschrijdende voedingsonderzoek. Dr Blaylock heeft vier boeken geschreven, Excitotoxines: ‘The Taste That Kills’, ‘Health and Nutrition secrets that can save your life’, ‘Natural strategies for cancer patients’ en zijn meest recente werk, ‘Cellular and molecular biology of autism spectrum disorders’.

Blaylock werd vooral ook bekend om zijn ongekende protesten tegen het ongebreideld toepassen van vaccins. Hij is ervan overtuigd dat vaccins een grote, zo niet essentiële rol spelen in de uiterst verontrustende opkomst van autisme. De neurologische schade die optreedt als gevolg van vooral de juvenanten in vaccins, zoals het pas enkele jaren geleden afgeschafte timerosal, een kwikverbinding, is voor hem een uitgemaakte zaak. Het feit dat de farmaceutische industrie ALLES in het werk stelt om dit te verbloemen, via agressieve aanpak van wetenschappelijk onderzoek, dat deze schade aantoont, is voor hem alleen maar een teken dat hij het bij het rechte end heeft..

In dit artikel laat hij geen spaan heel van de belachelijke ‘hype’ om vanuit pure angst mondkapjes te gaan dragen. Ook de overheidmaatregelen die wereldwijd op dit gebied worden afgekondigd, zijn hem een doorn in het oog. Fysiologisch is het zelfs volledig onverantwoord in zijn optiek, om mondkapjes te dragen. Juist de frisse lucht, zuurstofrijk en voedend, is essentieel voor het menselijk lichaam. De volgende uitspraak van Blaylock zal je dan ook niet verbazen.

“Door het dragen van een gezichts/mondkapje,
zullen uitgeademde virussen niet kunnen ontsnappen
en zich concentreren in de neusgangen,
en de reukzenuwen binnendringen en naar de hersenen reizen.”

– Russell Blaylock, MD –

 

Wellicht is het toepasselijk in dit kader, om hier ook deze video te laten zien, met het commentaar van huisarts dr.

 » Lees verder

“Verplichting” van mondkapjes in het middelbaar onderwijs – mondkapjes zijn niet verplicht! | Stichting Vaccin Vrij

“verplichting”-van-mondkapjes-in-het-middelbaar-onderwijs-–-mondkapjes-zijn-niet-verplicht!-|-stichting-vaccin-vrij

10-09-20 07:53:00,

De middelbare scholen zijn weer begonnen, en daarmee sluipen de corona-maatregelen het onderwijs binnen. Wordt er gesold met onze kinderen? Wat zijn de effecten van Corona maatregelen op de jeugd? Op hun gezondheid, op hun psychisch welbevinden, op hun sociale ontwikkeling?

 
Onthutsend onderzoek dat is gedaan in Duitsland naar de effecten van de lockdown op kinderen laat zien dat er diepgaande effecten zijn.

In een notendop: Wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan op 2600 kinderen in het lager en middelbaar onderwijs in Duitsland laat zien dat de noodzaak om scholen te betrekken in de maatregelen niet aanwezig was.Nul procent van de kinderen uit het onderzoek bleek besmet te zijn met het virus. Het onderzoek laat ook zien dat het (tijdelijk) sluiten van scholen een hele lijst van negatieve effecten heeft gehad op kinderen in het lager en middelbaar onderwijs. Bijvoorbeeld: een toename van kindermishandeling, een toename van depressiviteit bij kinderen (“mijn leven wordt nooit meer zoals voor de Coronatijd”), een toename van extreem gebruik van het internet, een toename van eenzaamheid als gevolg van het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten, een toename van kindermishandeling en zelfs een toename van lichamelijke aandoeningen als gevolg van onder andere de verstoorde medische zorg.1

Is er op dit moment een noodzaak voor corona-maatregelen?

 

 
Nu de scholen weer begonnen zijn, is de door de overheid niet gestelde vraag: Wat zijn de effecten van de maatregelen die nu het middelbaar onderwijs binnendringen?

 
Dit artikel gaat over het “verplichten” van mondkapjes op verschillende colleges in Nederland. Waarom wordt dit überhaupt gedaan? Heeft de verplichting een noodzaak? Heeft het een juridische basis? Is het slechts een klein “dingetje” en hoeven we er niet bij stil te staan? We maken ons zorgen om verregaande en waarschijnlijk moeilijk omkeerbare gevolgen van het subtiele psychologische en manipulatieve spel dat met onze kinderen wordt gespeeld.

Het “verplichten” van mondkapjes

Op 21-08-20 bericht regionale krant ‘De Gelderlander’: Verplicht mondkapje voor 2000 leerlingen van Merletcollege

“GRAVE – Leerlingen van het Merletcollege (met vestigingen in Grave, Mill en Cuijk) moeten een mondkapje op als ze van het ene leslokaal naar het andere lopen. De 2000 leerlingen hoeven het kapje niet op in de klas,

 » Lees verder

Mondkapjes: zin of onzin? | Stichting Vaccin Vrij

mondkapjes:-zin-of-onzin?-|-stichting-vaccin-vrij

29-08-20 05:48:00,

Er is veel te doen over het dragen van mondkapjes. Het is een van de adviezen door “experts” die onze regering klakkeloos heeft overgenomen. Maar is het dragen van mondkapjes zinvol? Dit artikel verscheen op dodelijkeleugens.nl en is geschreven door C.F. van der Horst
 

Mondkapjes: zin of onzin?

Op 11 augustus schreef Arthur Firstenberg een interessante nieuwsbrief met een opsomming van wetenschappelijk bevindingen over het gebruik van mondkapjes. Firstenberg is een wiskundige en studeerde vier jaar geneeskunde. Hij is een expert op het gebied van elektromagnetische straling en de auteur van The Invisible Rainbow, een uitstekend boek over de invloed van elektriciteit op onze gezondheid.

Hieronder vindt u een (bewerkt) uittreksel van zijn nieuwsbrief. Deze gegevens hebben betrekking op medische mondkapjes. Ze zijn echter net zo goed van toepassing op de wegwerp- of stoffen maskers die de overheid aanspoort om te gebruiken – en gezien de hogere kwaliteit van medische mondkapjes naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog meer.

Onderzoek naar medische mondkapjes

“Als iemand die medisch geschoold is, was ik geschokt toen ik het onderzoek van Neil Orr las dat in 1981 werd gepubliceerd in de Annals of the Royal College of Surgeons of England. Dr. Orr was een chirurg in de Severalls Surgical Unit in Colchester. En gedurende zes maanden, van maart tot augustus 1980, besloten de chirurgen en het personeel van die afdeling te onderzoeken wat er zou gebeuren als ze geen mondkapjes droegen tijdens de operaties. Ze gebruikten zes maanden lang geen maskers en vergeleken het aantal chirurgische wondinfecties van maart tot augustus 1980 met het aantal wondinfecties van maart tot augustus van de voorgaande vier jaren.

Tot hun verbazing ontdekten ze dat wanneer niemand mondkapjes droeg tijdens operaties, het percentage wondinfecties minder dan de helft was van wat het was toen iedereen maskers droeg. Hun conclusie: ‘Het lijkt erop dat een minimale besmetting het best kan worden bereikt door helemaal geen masker te dragen‘ en het dragen van een mondkapje tijdens de operatie ‘is een standaardprocedure die kan worden afgeschaft.’ [nadruk toegevoegd] Medische literatuur over mondkapjes

Ik was zo verbaasd dat ik de medische literatuur doorzocht. Ik was ervan overtuigd dat dit een toevalstreffer was en dat nieuwere studies het nut van maskers tegen de verspreiding van ziekten moesten aantonen.

 » Lees verder