NachDenkSeiten:ㅤWilly Wimmer: Selenskyj wordt gek

29-06-22 02: 35: 00, De eindeloze acteur in de internationale media lijkt alle resten van goede moed te hebben achtergelaten, zo blijkt uit berichten over de NAVO-conferentie in Madrid, als we Deutschlandfunk mogen geloven. Volgens dit bericht riep hij op tot een oorlog van de NAVO tegen de Russische Federatie toen hij in de uitzending was voor de bijeenkomst van de Amerikaanse club in Madrid. Het zou begrijpelijk zijn geweest als hij had opgeroepen tot

NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “Faktencheck zu Unterrichtsmaterialien der Bundeszentrale für politische Bildung zum Ukraine-Krieg: Tendenziöse Sprache und nachweislich falsche “Fakten””

29-06-22 12: 00: 00, Wij hebben veel interessante brieven over dit artikel ontvangen. Florian Warweg heeft de brochure "De oorlog van Rusland tegen Oekraïne" van het Bundesamt für Bürgerliches Bildung geanalyseerd en aan een feitenonderzoek onderworpen. "Talrijke inconsistenties, ernstige afkortingen en eenzijdige en deels expliciet onjuiste voorstellingen" springen in het oog. Zo zou de bewering dat Rusland de Sovjet-Unie overheerste, ontkracht kunnen worden door de herkomst van de partijleiders. Het Bundesamt für Bürgerbildung, als federaal

NachDenkSeiten:ㅤPrijsplafonds, tarieven, goudembargo – een stel drankideeën

29-06-22 10: 00: 00, De G7-landen willen de sancties tegen Rusland verscherpen en tegelijkertijd de inflatie in hun eigen land terugdringen. Met het oog daarop onderzoeken zij thans de haalbaarheid van prijsplafonds voor de invoer van Russische olie. Maar dit is - net als de besproken tarieven op Russische olie- en gasimporten in Duitsland - een economisch onzinnig idee dat uiteindelijk de inflatie alleen maar verder zou aanwakkeren. Puur symbolische politiek is het aangenomen invoerverbod

NachDenkSeiten:ㅤDe straat op: de nijpende “wending der tijden” moet worden gestopt

29-06-22 08: 53: 00, De huidige poging van veel redacteuren en politici om de samenleving te militariseren moet nu snel worden tegengegaan met een duidelijk signaal. Omdat veel invloedrijke maatschappelijke groeperingen het asociale, milieuonvriendelijke en zelfdestructieve beleid van de federale regering toestaan of zelfs actief verdedigen, blijft op dit moment alleen de straat over als forum. De opiniemakers over de thema's "defensie" (herbewapening) en "speciale fondsen" zouden daar geconfronteerd moeten worden met een groot "NEE!"

NachDenkSeiten:ㅤHet verhaal afgekapt vertellen – dat is de belangrijkste manipulatiemethode in de gebruikelijke beoordeling van de Oekraïne-oorlog

29-06-22 07: 30: 00, Op 5 mei had ik hier reeds op gewezen: Voor de evaluatie van de oorlog en vooral voor het beeld dat in het openbaar van Rusland en zijn leiders moet worden geschetst, is het van immens belang vast te stellen dat deze oorlog moedwillig door Rusland is begonnen en dat er geen bedreiging voor Rusland bestond die op zijn minst de militaire invasie zou kunnen verklaren, zo niet rechtvaardigen. Wij hebben

NachDenkSeiten:ㅤLinks ontwaken? Veldverslag van een partijconferentie afgevaardigde

29-06-22 06: 38: 00, Wij hebben een partijcongres meegemaakt dat niet helemaal van deze wereld was. Personeelsbesluiten en politieke debatten die zich onder de regenboog van het toneelbeeld afspeelden, stonden ver af van wat zich in onze samenleving buiten de tentoonstellingshal van Erfurt afspeelt. Door Alexander King De mensen buiten het beursgebouw van Erfurt kwamen nauwelijks aan bod in de debatten op het partijcongres. De centrale sociale vraagstukken (lonen, arbeid, kosten van levensonderhoud, huurprijzen) speelden

NachDenkSeiten:ㅤRussische oorwormen zijn nu taboe

28-06-22 12: 46: 00, De escalatiecarrousel in naam van de vrijheid van de Oekraïners gaat door en door in het zicht van de oorlog. Geen teken, zo lijkt het, van pogingen om eindelijk aan de onderhandelingstafel te komen: nu is het spelen van Russische muziek verboden in het buurland van Rusland. Het gewone volk is waarschijnlijk niet gevraagd, de Oekraïense burgers niet, de Russisch-Oekraïense burgers in hetzelfde land niet, de musici ook niet. Maar waar

NachDenkSeiten:ㅤG7 top in Elmau – het Westen tegen de rest van de wereld

28-06-22 10: 28: 00, Terwijl de leiders van de G7-landen in Elmau, Beieren, blijk gaven van eensgezindheid, is het Westen dat zij vertegenwoordigen nu op wereldschaal geïsoleerd. Parmantige foto's in een prachtige Alpenomgeving kunnen niet verhullen dat de tijden voorbij zijn waarin de zeven min of meer belangrijke naties van het Westen hun regels aan de wereld konden dicteren. Dit geldt niet alleen voor de kwestie van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen

NachDenkSeiten:ㅤ It’s a rush ..

28-06-22 07: 00: 00, ... dat zeggen ze in Beieren als iets snel, met spoed, dringend gedaan moet worden. In het leven, en ook in het samenleven, gaat er soms vanzelf tijd open. In dit open venster van tijd is iets mogelijk, kan iets worden gedaan, maar slechts voor een bepaalde tijd. Dan sluit het venster van de tijd zich weer en heeft men weer spijt van een gemiste kans. Door Michael Fitz In Oekraïne

NachDenkSeiten:ㅤDenemarken geniet van de zomer en Duitsland plant al de volgende Corona-maatregelen

27-06-22 10: 00: 00, "Onze boodschap is dat u onbezorgd van de zomer moet genieten. Vier, omhels en kus zonder zorgen" - met deze blijde boodschap presenteerde de Deense regeringsleider Mette Frederiksen de nieuwe nationale Corona-strategie aan haar landgenoten. De Denen sluiten ook voor de herfst en de winter maatregelen zoals afsluiting of verplicht afplakken uit. Tegelijkertijd waarschuwt Karl Lauterbach in Duitsland voor een zware golf en denkt de Bondskanselarij hardop na over een O-bis-O

NachDenkSeiten:ㅤLINKE: Is dat het?

27-06-22 08: 45: 00, Op het partijcongres van LINKS hebben de afgevaardigden nagelaten essentiële signalen af te geven. Om de kritiek op de NAVO af te zwakken, werden dubieuze ensceneringen gebruikt. Tenminste: nu is er duidelijkheid. Een commentaar van Tobias Riegel. Op het Partijcongres van LINKS in Erfurt heeft de rechtervleugel van de zogenaamde hervormers duidelijk de overhand genomen - de verliezers van deze machtsstrijd zijn vele burgers die nu (eindelijk?) een politiek alternatief zijn

NachDenkSeiten:ㅤFactcheck van lesmateriaal van het Federaal Agentschap voor Burgereducatie over de oorlog in Oekraïne: tendentieus taalgebruik en aantoonbaar onjuiste “feiten

27-06-22 07: 07: 00, Onder de rubriek "Leren" heeft het Federaal Agentschap voor Burgereducatie (bpb) een brochure voor leerlingen gepubliceerd over het thema "De oorlog van Rusland tegen Oekraïne". De NachDenkSeiten hebben dit officiële lesmateriaal voor scholen onder de loep genomen en zijn daarbij gestuit op talrijke inconsistenties, ernstige afkortingen en eenzijdige en soms expliciet onjuiste voorstellingen. Door Florian WarwegDe vier pagina's tellende brochure "What's up?" van het Federaal Agentschap voor Burgereducatie richt zich tot

NachDenkSeiten:ㅤFaktencheck zu Unterrichtsmaterialien der Bundeszentrale für politische Bildung zum Ukraine-Krieg: Tendenziöse Sprache und nachweislich falsche „Fakten“

27-06-22 07: 07: 00, Unter der Rubrik „Lernen“ hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) eine Broschüre für Schüler zum Thema „Krieg von Russland gegen die Ukraine“ herausgebracht. Die NachDenkSeiten haben sich dieses offizielle Lernmaterial für Schulen näher angeschaut und sind dabei auf zahlreiche Ungereimtheiten, gravierende Verkürzungen sowie einseitige und teilweise explizit falsche Darstellungen gestoßen. Von Florian Warweg.Die vierseitige Broschüre „Was geht?“ der Bundeszentrale für politische Bildung wendet sich an Jugendliche und ist in mehrere

NachDenkSeiten:ㅤZ – Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Jean-Louis Xavier Trintignant

26-06-22 09: 45: 00, Ik dacht eerst dat er weer een symbolische strijd zou beginnen toen ik de Z op een foto zag. Gaat het om de Z die de Russische legervoertuigen die oorlog voeren in Oekraïne, "siert"? Toen kreeg ik rillingen over mijn rug. "Z" is een film over de "sluipende" overgang van een kwart-democratie naar een militaire dictatuur. Costa Gavras regisseerde het, die ik beschouw als een van de meest briljante filmmakers. Een

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan “De Groene Sarrazin

25-06-22 12: 00: 00, Jens Berger wijst er hier op dat er ophef ontstond toen de toenmalige Berlijnse senator van financiën, Thilo Sarrazin, aanraadde om vanwege de stijgende energieprijzen gewoon de verwarming lager te zetten en een dikke trui aan te trekken. In de huidige economische oorlog tegen Rusland reageert de federale minister van Economische Zaken, Habeck, "op een wijze die zelfs een satiricus niet had kunnen bedenken" en laat hij bijvoorbeeld onderzoeken of een

NachDenkSeiten:Nog één hervorming. BAföG blijft een armoederisico, zelfs met de laatste wijziging

25-06-22 09: 45: 00, Volgens een recente studie wordt een op de drie studenten in Duitsland als arm beschouwd; onder ontvangers van een federale studietoelage ligt dit cijfer op bijna 45 procent. In het licht hiervan is de hervorming van BAföG donderdag door de Bundestag goedgekeurd 27. De BAföG-hervorming die donderdag door de Bundestag is goedgekeurd, is opnieuw slechts een druppel op een gloeiende plaat. Zelfs de inflatie die door de oorlog in Oekraïne is

NachDenkSeiten:ㅤVerplichte beroepsvaccinatie verergert de noodsituatie in de gezondheidszorg

24-06-22 01: 04: 00, Momenteel zorgt een beslissing van de administratieve rechtbank van Schleswig-Holstein voor heel wat opschudding in het hele land. Uit het besluit van 13. Juni 2022 bepaalt dat de gezondheidsautoriteiten geen bewijs van vaccinatie mogen eisen van het verplegend personeel door middel van administratieve handelingen. De klacht werd ingediend door een tandartsassistente uit Flensburg. Net als zij ontvangen veel werknemers in de gezondheidszorg sinds enkele weken verschillende brieven waarin de desbetreffende instantie

NachDenkSeiten:ㅤHoe worden de NachDenkSeiten gefinancierd?

24-06-22 10: 19: 00, Af en toe worden ons door commentatoren vragen gesteld over de financiering van de NachDenkSeiten; soms bevatten deze commentaren herkenbare insinuaties, kennelijk van mensen die zich niet kunnen voorstellen dat een orgaan dat kritisch staat tegenover de VS, de NAVO en andere westerse narratieven zoals de NDS zou kunnen bestaan zonder door de andere partij te worden gefinancierd. Wie zoiets suggereert, onderschat het potentieel van mensen die bereid zijn te betalen

NachDenkSeiten:ㅤDe macht van geld

24-06-22 08: 45: 00, Waarom laten de grote Duitse bedrijven hun lobbyisten niet optrommelen om tegen de economisch suïcidale sancties tegen Rusland te lobbyen? Deze vraag werd onlangs gesteld door Tobias Riegel en ook onze gastauteur Michael Fitz heeft zich ermee beziggehouden en herinnert aan de invloed van BlackRock en Co. Tobias Riegel verwijst in zijn NDS artikel van 21.6.2022 onder andere naar wat ik een zeer interessante observatie vind. Terwijl zeer weinig vertegenwoordigers van

NachDenkSeiten:ㅤDIE LINKE voor het partijcongres – alles open

24-06-22 07: 22: 00, In het eerste deel werd de ontstaansgeschiedenis van de neergang van LINKS opgespoord, die nauw samenhangt met de objectief mislukte strategie om de partij resoluut te oriënteren op jonge, activistische academici uit de grote steden en zich te geliefd te maken bij Groene kiezers. Bovendien houdt het overgrote deel van de controverse die in de media wordt gesleept, rechtstreeks verband met de vraag welke strategie de partij moet kiezen. Het tweede

NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “‘Economische zelfmoord’? Maar waarom zwijgen de industrielobby’s dan?”

24-06-22 07: 00: 00, In dit artikel bespreekt Tobias Riegel het economische en energiebeleid van de Duitse regering. Dit zou "fatale gevolgen kunnen hebben voor de industriële basis van Duitsland en dus indirect en op lange termijn voor zijn burgers". Talrijke waarnemers hebben dit de afgelopen weken beschreven - er is zelfs gesproken van "economische zelfmoord". Niettemin hullen machtsgroepen zoals de BDI of het "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (Initiatief Nieuwe Sociale Markteconomie) zich grotendeels in

NachDenkSeiten:ㅤVideo notities – uitzonderlijk op donderdag

23-06-22 12: 00: 00, Hier vindt u meestal op woensdag en zaterdag een overzicht van interessante videobijdragen van andere media en publicaties. Als u op "lees meer" klikt, wordt het aanbod geopend en kunt u kiezen wat u wilt bekijken. De videoreferenties zijn ook beschikbaar op onze YouTube-pagina als een speciale afspeellijst . Er is ook een speciale playlist (CG: Christian Goldbrunner) Hier is het overzicht; u kunt aanklikken wat u interesseert: China: De fatale

NachDenkSeiten:ㅤMacron krijgt extreem-rechts aan boord

23-06-22 10: 30: 00, De president van de rijken, zoals Emmanuel Macron in Frankrijk ook wel wordt genoemd, blijft zijn naam eer aandoen: zijn politieke alliantie "De Marchers" heeft zojuist de absolute meerderheid in het parlement verloren, en Macron schurkt al tegen de extreem-rechtse Marine Le Pen aan. De Rassemblement National (RN) van deze laatste partij zit ook in het parlement, en is een steeds opkomende oppositiepartij. Samen staan we sterk, denkt Macron, of het

NachDenkSeiten:ㅤDIE LINKE voor het partijcongres – kroniek van een ondergang

23-06-22 09: 00, Aan het begin van het jaar kon men lezen dat Gregor Gysi voor enkele dagen de rol van de verteller in de musical "Rocky Horror Show" op zich zou nemen. Om een horrorshow van de afgelopen jaren te beleven, hoefde een naar LINKS neigende burger echter zeker niet naar de frivole enge musical van Richard O'Brien te gaan - het was voldoende om de gebeurtenissen van de partij te volgen: Het vasthouden

NachDenkSeiten:ㅤKlingbeil (SPD): “Zie militair geweld als een legitiem politiek middel”.

23-06-22 08: 00, Ook Willy Wimmer (CDU): De Oostenrijkse diplomaat praatte non-stop met de Amerikaanse vertegenwoordiger. Het gesprek was zo luid in het Lufthansa vliegtuig op weg van Belgrado naar Frankfurt dat de andere passagiers niet anders konden dan luisteren naar wat de man uit Wenen voortdurend voorstelde aan de man uit Washington. Amerika moet "leiderschap" tonen in de Balkan, leiderschap, leiderschap. Beide heren waren op weg naar Rambouillet, de laatste nagel aan de doodskist

NachDenkSeiten:ㅤKlingbeil (SPD): “Zie militair geweld als een legitiem politiek middel”

23-06-22 08: 00, Ook Willy Wimmer (CDU): De Oostenrijkse diplomaat praatte non-stop met de Amerikaanse vertegenwoordiger. Het gesprek was zo luid in het Lufthansa vliegtuig op weg van Belgrado naar Frankfurt dat de andere passagiers niet anders konden dan luisteren naar wat de man uit Wenen voortdurend voorstelde aan de man uit Washington. Amerika moet "leiderschap" tonen in de Balkan, leiderschap, leiderschap. Beide heren waren op weg naar Rambouillet, de laatste nagel aan de doodskist

NachDenkSeiten:ㅤVerenigd vredesproject EU zinkt in de roes van oorlogszuchtig nationalisme

23-06-22 07: 00, Oorlogen in Europa voorkomen door het diep verankerde agressieve nationalisme van voorheen vijandige naties om te zetten in consensuele samenwerking; dit creatieve levensteken van empathische politiek heeft destijds na de Tweede Wereldoorlog uitzonderlijk veel bijval geoogst, is tot op de dag van vandaag gestaag verder ontwikkeld, en blijft een essentiële rechtvaardiging van de Europese Unie. Bij de verwezenlijking van dit toekomstgerichte project werd blijkbaar niet gedacht aan de mogelijkheid dat een woedend

NachDenkSeiten:ㅤPower failure paralyses NachDenkSeiten

23-06-22 06: 47: 00, 23. June 2022 om 8: 47 Een artikel door: Redactie Gisteren heeft een stroomstoring, gevolgd door een brand in een datacentrum van onze serverbeheerder, helaas geleid tot langdurige technische problemen, waardoor de site tijdelijk slecht bereikbaar was. Wij verontschuldigen ons voor deze fout, die niet onder onze directe verantwoordelijkheid valt. Onze technische dienst werkte de hele nacht door om onze systemen weer online te brengen. Voor zover wij weten zijn de

NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan “Journalisten: Gladbeck, Oekraïne Oorlog en de Emotionele Dronkenschap”

22-06-22 09: 00, Tobias Riegel becommentarieert hier de gevaren die mogelijk uitgaan van "geëmotioneerde en ontremde" journalisten. Naar aanleiding van de nieuwe documentaire "Gladbeck: Het gijzeldrama" wordt een vergelijking gemaakt met de "overweldigende huidige campagne over de oorlog in Oekraïne". De film documenteert "de morele eed van openbaring van een hele beroepsgroep". Er wordt gezegd: "Een parallel zou echter kunnen zijn dat in beide gevallen een emotionele dronkenschap wordt toegestaan of zelfs aangewakkerd om de

NachDenkSeiten:ㅤ60 ton hulp is aangekomen in Donetsk, mede gefinancierd door Duitse donaties

22-06-22 08: 00, Liane Kilinc uit Wandlitz organiseert al acht jaar humanitaire hulp voor mensen in de internationaal niet-erkende "Volksrepubliek" Donetsk. Dezer dagen is de activiste in Moskou, waar ze de 40 organiseert. Hulptransport - drie vrachtwagens elk met 20 ton hulp - van Moskou naar Donetsk. Het transport is zondag in Donetsk aangekomen. Het werd medegefinancierd door de Duitse vereniging "Friedensbrücke - Kriegsopferhilfe" (Brug van de Vrede - Hulp voor Oorlogsslachtoffers), die Kilinc acht

NachDenkSeiten:ㅤ100 miljard euro voor het leger en de bewapening. Meer bekrompen politiek is niet mogelijk – genoeg is genoeg!

22-06-22 06: 30: 00, Bundestag en Bundesrat besluiten tot massale herbewapening. Het is moeilijk te geloven, maar het is de bittere waarheid. Tot grondwettelijk gewaarborgde en massaal verhoogde wapenuitgaven werd in een sociaal verscheurd Duitsland met een armoedecijfer van ongeveer 16 procent, waar elk 5de kind in armoede moet opgroeien, op 3 juni 2022 in de Bondsdag en op 10 besloten. Juni in de Bundesrat. En dit tegen de achtergrond van aanhoudende chronische werkloosheid en

NachDenkSeiten:ㅤ “Alleen de Russen zijn homofoob!” of: Hoe een geopolitiek conflict wordt geïdeologiseerd

21-06-22 11: 00: 00, De nieuwe confrontatie tussen het Westen en het Oosten wordt ook steeds ideologischer geladen. Terwijl de eerste Koude Oorlog ging over "vrijheid versus socialisme", zijn genderidentiteiten nu het ideologische slagveld geworden. Waarbij de geconstrueerde polariteiten aan beide zijden vals zijn. Door Leo Ensel Jaren geleden 50, in de zomer 1972, vonden de Olympische Zomerspelen plaats in een land dat de mensenrechten schaamteloos schond - en niemand merkte het! Het land heette

NachDenkSeiten:ㅤNa de verkiezingen in Frankrijk, mist de president een meerderheid in het parlement

21-06-22 08: 20: 00, Nu zijn ze voorbij, de parlementsverkiezingen in Frankrijk. In de eerste ronde van de parlementsverkiezingen heeft de pas opgerichte linkse alliantie NUPES meer dan een respectabel succes geboekt. In de tweede ronde heeft de alliantie van president Macron niet de gehoopte absolute meerderheid behaald. Maar ook de NUPES-alliantie is er "slechts" in geslaagd een oppositierol op zich te nemen, ondanks de grote stemmenwinst. Wat gaan we nu doen? Frank Blenz voor

NachDenkSeiten:ㅤ “Economische zelfmoord”? Maar waarom zwijgen de industrielobby’s dan?

21-06-22 07: 18: 00, Talrijke waarnemers waarschuwen dat de Duitse regering met de huidige economische sancties "economische zelfmoord" zou kunnen aanmoedigen. Maar er is weinig teken van verzet van vertegenwoordigers van machtige brancheorganisaties. Burgers hebben vaak ervaren dat lobbygroepen uit de particuliere sector effectieve campagnes kunnen voeren wanneer zij hun belangen bedreigd zien door maatschappelijke eisen - maar op dit moment lijken deze machtsgroepen ervan af te zien invloed uit te oefenen. Wat zouden de

NachDenkSeiten:ㅤ “Onberekenbaar” – Hoorzitting in Berlijn over de gevolgen van een olie- en gasembargo voor de economie en de bevolking

20-06-22 12: 02: 00, Ondanks vele waarschuwende stemmen wil de Duitse regering een volledig embargo instellen tegen Russische olie, en er is ook een gasembargo in de maak. Vooral de metropoolregio Berlijn-Brandenburg zou hierdoor worden getroffen: 75 procent van de energievoorziening van Berlijn is momenteel gebaseerd op olie en gas. 95 procent van de totale oliebehoefte van Berlijn is afkomstig van de raffinaderij in Schwedt, die tot dusver uitsluitend Russische olie heeft verwerkt. Tegen deze