Kwik uit geïndustrialiseerde landen vervuilt de Noordpool – en dat gebeurt zo

19-12-17 04:15:00,

Wetenschappers weten al langer dat er op de Noordpool vervuilend kwik terug te vinden is. Alleen wisten ze niet helemaal precies hoe die stof daar terechtkomt. Hoe kan zo’n afgelegen en schijnbaar ongerept stuk natuur aangetast zijn met dit giftige metaal, vraagt aardwetenschapper Daniel Obrist van de universiteit van Massachusetts zich af.

Ik ben nog maar recent terug van een twee jaar durend onderzoeksproject in Alaska waar ik samen met collega’s van de universiteiten van Colorado, Toulouse, de Sorbonne in Parijs en het Gas Technology Institute in Illinois onderzoek heb gedaan naar de aanwezigheid van kwik in het noordpoolgebied.

Onze bevindingen tonen aan dat gasvormig kwik, uitgestoten door de verbranding van kolen, mijnbouw en andere industriële processen in de geïndustrialiseerde wereld, tot duizenden kilometers verderop kan worden teruggevonden.

In de Arctische gebieden wordt het gas in de bodem van de toendra afgezet en vandaar stroomt het uiteindelijk naar de oceaan, waardoor het dierenrijk en de mensen in de regio worden bedreigd.

De wereld rond

Kleinschalige, ambachtelijke goudwinning en kolengestookte elektriciteitscentrales zijn wereldwijd de voornaamste bronnen van kwikemissie.

De uitstoot van kwik kan verschillende vormen aannemen. Kwik in oxidatietoestand wordt veelal weggespoeld uit de atmosfeer door de regen, dicht bij de emissiebron. Gasvormig kwik blijft echter veel langer in de atmosfeer en kan op die manier de wereld rondreizen.

In het noordpoolgebied zijn er hoge niveaus van kwikvervuiling aangetroffen in witte dolfijnen, ijsberen, zeehonden, vissen, zeearenden en andere vogels. Dit betekent dat ook mensen getroffen zijn, met name de Inuit, de lokale bevolking die grotendeels afhankelijk is van de jacht en de visvangst. Wie lange tijd wordt blootgesteld aan kwik heeft meer kans op neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Van de atmosfeer tot in de grond

Wetenschappers proberen al meer dan twintig jaar te achterhalen hoe kwik van de geïndustrialiseerde landen uiteindelijk op de Noordpool terecht komt. Uit onze studie blijkt dat gasvormig kwik de dominante vorm is van het type van kwik dat wordt aangetroffen in het Arctisch gebied. Nochtans focusten wetenschappers zich tot nu toe vooral op de geoxideerde variant maar wij berekenden dat 70 procent van het aangetroffen kwik gasvormig, en dus via de atmosfeer is terechtgekomen in de ondergrond van de toendra. Dit atmosferische kwik wordt door de bladeren van planten opgenomen,

 » Lees verder