EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

eu-dwingt-nederland-tot-invoering-van-de-5g-telecomwet-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

12-08-19 07:43:00,

Of we er nu op zitten te wachten of niet, snel ‘5G’ internet komt eraan en zal vanaf volgend jaar over het land worden uitgerold, te beginnen met enkele grote steden en proefprojecten als het Johan Cruijffstadion in Amsterdam. Via frequentieveilingen zullen de te gebruiken frequentiebanden onder de providers worden verdeeld. Het Europees parlement heeft lidstaten daartoe verplicht en in de komende Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Op dit ogenblik is er een inspraakronde voor belanghebbenden.

In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van de opstelpunten van 4G zenders en wordt met relatief lage frequenties tot 2600 MHz gestart omdat die een groot doordringingsvermogen hebben. Enig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G toepassingen ontbreekt. Het blijft dus afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen.

Draadloze communicatie in Europees verband

De EU heeft vorig jaar de Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad […] tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie’ opgesteld. Voor Nederland geldt dat dus ook. Momenteel worden voorbereidingen getroffen tot het opstellen van de ‘Telecommunicatiewet’.

De procedure is dat nu eerst een consultatieronde is opgestart die de voorlopige plannen tot inrichting van die wet onder de bevolking moet sonderen. Bepaalde soorten betrokken groeperingen kunnen reageren op een open platform en hun voorstellen tot wijziging aangeven. Sluitingsdatum is 9 september a.s. De motivatie van de Telecommunicatiewet is aangegeven in de Memorie van Toelichting. Deze en andere teksten kunnen hier gedownload worden.

Frequentiegebruik nog onzeker

Over de te gebruiken frequenties heerst enige onzekerheid, hangende de uitslag van frequentieveilingen door het ministerie van EZK later dit jaar of begin 2020, de mogelijkheid om de Europees gedeelde 3,5 GHz band te mogen gebruiken (NB. nu nog door de afluisterschotels in Burum in gebruik) en de mogelijkheden om hypersnel internet te kunnen ontwikkelen voor de 26 GHz en vrije pioniersband.

Het Agentschap Telecom van EZK heeft door het bureau Stratix een verkenning van de mogelijkheden voor providers laten uitvoeren, maar hangende de oplossing van de 3 onzekerheden kan de telecomresearch nu even niet verder. Men hoop de uitrol vanaf volgend jaar te starten en tegen eind 2020 een landelijke dekking te hebben gerealiseerd.

 » Lees verder

Vaccinegate Nederland: pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

vaccinegate-nederland:-pijnlijke,-verzwegen-waarheid.!!

23-07-19 06:18:00,

Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

We willen je wijzen, op de aanleiding van de indrukwekkende manier waarop Frank Ruesink, zijn kruistocht tegen onvolledige, vertekende en regelrecht vervalste voorlichting rondom vaccinaties is begonnen. Het gaat dan over de brief die VVD-Tweede Kamerfractievoorzitter Klaas Dijkhof vorig jaar in het VVD-ledentijdschrift plaatste. Daarin deed hij nogal wat, uiterst ongenuanceerde uitspraken, die meer zijn mening verkondigden, dan dat ze ook maar een beetje gebaseerd waren op weloverwogen en op WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GEBASEERDE FEITEN.. Inmiddels noemt iedereen deze brief van Dijkhoff de ‘KLAASBRIEF’. Een verhaal van Dijkhoff, dat wij HIER al volledig ondersteboven trokken..

Klaas Dijkhoff schreef o.a. in zijn verhaal:

“Wetenschap! Ik hou ervan!
In onze vaccins zitten geen schadelijke doses en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.”

Maar Klaas Dijkhoff, hoe ánders liggen de simpele, wetenschappelijke feiten. Vooralsnog kunnen we concluderen, dat je hele relaas niets anders was dan de z.g. ‘politieke spierballentaal’, die gebaseerd is op opgepompte luchtfietserij, in plaats van gedegen studie van beschikbaar medisch-wetenschappelijk bewijs rondom vaccins en vaccinaties.. Hoe pijnlijk is het werkelijke verhaal, waarover Frank Ruesink het onderstaande actuele deel aan toevoegt!

x
x
Vaccinegate Nederland:
pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

2019  © Frank Ruesink | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Terwijl de heer Rens Ramaekers (D66) in zijn wetsvoorstel ‘Wijziging in de Kinderopvang claimt dat ‘er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn’, komt in deze video met de Minister van Volksgezondheid een andere pijnlijke waarheid aan het licht…

WAT IS DE VERZWEGEN WAARHEID?

In de sneltreinvaart komen in de onderstaande presentatie van Frank Ruesink, ná zijn ontmoeting met minister Hugo de Jong in Den Haag, de volgende onderwerpen voorbij:

 1. De jarenlang verzwegen onderzoeksresultaten van Merck & Co, waaruit blijkt dat het BMR vaccin helemaal niet veilig is en dat er heel weinig onderzoek is gedaan. Dus waar is het onderzoek dat aantoont, dat we niet met onze kinderen aan het experimenteren zijn? HIER
 2. De US$ 4 miljard die in de VS al is uitgekeerd aan ouders en kinderen met vaccinatieschade.

 » Lees verder

Nederland wil bijenbescherming afzwakken met rekenmethode van pesticidenfabrikant

07-06-19 06:59:00,

Begin april liet FTM zien dat Nederland invoering van de Bee Guidance, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Die onthulling leidde tot een Kamerdebat, waarin minister Schouten (Landbouw) de Kamer gedetailleerde inzage in het dossier beloofde. Uit de stukken die zo openbaar zijn geworden, blijkt opnieuw iets opmerkelijks: Nederland heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een nieuw rekenmodel om bijenpopulaties te monitoren. En dat model wordt gepusht door de chemische industrie.

Dit stuk in 1 minuut

 • In april beschreef FTM hoe Nederland zijn oren had laten hangen naar de lobby van pesticidenfabrikanten. Daarna werd minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door de Tweede Kamer onder druk gezet om e-mails openbaar te maken over de Nederlandse inbreng bij de onderhandelingen over de Bee Guidance, het Europese richtsnoer om bijen beter te beschermen.

 • Uit deze nieuw ontsloten e-mails blijkt dat ons land in Brussel heeft gepleit om het beschermingsniveau voor bijen te verlagen. Het gaat om aanpassing van de ‘drempelwaarden’ in de Bee Guidance: normen die bepalen wanneer een bestrijdingsmiddel als veilig of mogelijk gevaarlijk voor bijen wordt aangemerkt. Nederland wil de drempelwaarden met een ander rekenmodel vaststellen: Beehave. Dat model is mede-ontwikkeld door Syngenta, een pesticidenfabrikant.

 • Op basis van Beehave kan het beschermingsniveau voor bijen sterk worden afgezwakt. Dat stelt de Brusselse lobbygroep van de agrochemische industrie ECPA in een analyse die in juni 2017 met de Europese Commissie is gedeeld. De Commissie heeft nu een ‘implementatieplan’ opgesteld waarin staat dat de drempelwaarden zullen worden herzien, mogelijk op basis van het Beehave-model.

 • De Tweede Kamer heeft op 21 mei een motie aangenomen waarin zij de regering oproept om niet akkoord te gaan met dit implementatieplan. Minister Schouten liet vorige week weten dat zij desondanks met dat plan wil instemmen. Inmiddels hangt de minister een motie van wantrouwen boven het hoofd, omdat zij de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd over de Nederlandse inbreng bij de onderhandelingen over de Bee Guidance.


Lees verder

‘Is er oppositie tegen de Bee Guidance? Dat bevreemdt me,’ zegt Fabio Sgolastra. Hij is entomoloog aan de universiteit van Bologna, en een van de opstellers van het bijenrichtsnoer dat op verzoek van de Europese voedseltoezichthouder EFSA werd geschreven.

 » Lees verder

Nederland zoekt vrede met Rusland – De Lange Mars Plus

nederland-zoekt-vrede-met-rusland-8211-de-lange-mars-plus

25-03-19 07:50:00,

De stichting Vredesdag 9 mei wil ‘vrede voor Europa en Rusland…in een periode van spanning…’ Op die dag in mei wordt in bruggenstad Arnhem een vredesmars en een concert georganiseerd met als doel verbroedering tussen volkeren in plaats van geweld en oorlog. Wat is er mooier dan over de brug te komen en aan elkaar te laten merken dat we vredelievende wezens zijn die helemaal geen oorlogen willen. Spanningen tussen landen ontstaan meestal doordat politici nog meer macht willen dan ze al hebben. Het zijn de ‘gewone mensen’ die de prijs voor hoogmoed en arrogantie van regeringsleiders betalen met hun levens. Daarom vind ik de handreiking naar de Russen zo mooi.

Marie-Thérèse ter Haar legt kort uit wat de Russen in de negentiger jaren van de vorige eeuw hebben meegemaakt en wat hen heeft beïnvloed. Meer kennis over elkaar brengt onze volkeren dichter tot elkaar.

Zij is voorzitter van de stichting Vredesdag 9 mei.

Op 9 mei slaan we een brug tussen Oost en West.

Dat wat het Oosten met het Westen verbindt is de vrede die ontstond door de gezamenlijke overwinning van het fascisme tijdens WOII.
Tijdens de Slag om Arnhem hebben geallieerden (Engelsen, Amerikanen en Polen) voor vrede en vrijheid gevochten. Net als de Sovjet-Unie, die met zijn 28 miljoen doden, een groot offer bracht voor de bevrijding van Europa. Een vredestocht draagt bij aan een betere verhouding tussen Rusland en het Westen en legt de nadruk op wat ons met elkaar verbindt.

Vredestocht 9 mei 2019

De organisatie nodigt Russen en voormalige Sovjetburgers, die in Nederland wonen, uit om op 9 mei 2019 om 16.00 uur mee te lopen met de Nederlandse bevolking in Arnhem over de Nelson Mandelabrug. Start: hoofdingang van Gelredome naar het Audrey Hepburnplein. De tocht wordt muzikaal begeleid door leden van de zanggroepen Zarjanka, Zarnitsa en Wjetsherinki uit Nederland. Aanmelding per email naar info@ruslandacademie.nl met de tekst ‘Aanmelden vredestocht’, dan word je op de hoogte gehouden van de tocht .

Vredesconcert 9 mei 2019

Na de tocht volgt een concert in Arnhem met onder meer het 12-koppige Russisch-orthodoxe koor Zlatoust (‘Gouden Stem’) onder leiding van dirigent Mikhail Borodyanski,

 » Lees verder

Armoede in Nederland blijft stijgen: 140.000 mensen bij voedselbanken – De Lange Mars Plus

armoede-in-nederland-blijft-stijgen-140.000-mensen-bij-voedselbanken-8211-de-lange-mars-plus

14-03-19 08:58:00,

Foto 123rf

De regeringspartijen verdringen elkaar in deze verkiezingsperiode met mooie en vooral sociaal goed klinkende beloften. Daarom nemen we de cijfers over de armoede er maar eens bij om te kijken hoe sociaal kabinet Rutte nu werkelijk is wanneer de verkiezingen ver weg zijn. De cijfers van Eurostat liegen er niet om: opnieuw neemt de armoede toe. Ook de voedselbanken draaien nog meer op volle toeren.

Volgens de getallen van het Europese Bureau voor Statistiek Eurostat leven opnieuw meer Nederlanders in armoede of in de directe de gevarenzone daarvan. Waren er dat in 2015 nog 2,7 miljoen voor 2016 zijn dat 2,8 miljoen medelanders en voor 2017 zelfs 2,9 miljoen. De cijfers voor 2018 ontbreken nog.

De cijfers bevestigen dat ondanks dat het ‘goed gaat met de economie’ een toenemend aantal landgenoten dit niet in hun portemonnee merken.

Eurostat

Het Europese Bureau voor Statistiek hanteert als armoedegrens dat mensen zich minstens 4 van de volgende 9 zaken niet kunnen permitteren:
1) huur betalen of water/energienota,
2) woning voldoende warm kunnen houden,
3) te maken met onverwachte uitgaven,
4) het eten van vlees, vis of gelijksoortig om de andere dag,
5) een week vakantie van huis,
6) een auto,
7) een wasmachine,
8) een kleuren-tv,
of 9) een telefoon

Nederland en andere Europese landen (cijfers Eurostat)
Mensen die in armoede leven of in directe gevarenzone daarvan

in miljoenen
2014
2015
2016
2017

Nederland
2,8
2,7
2,8
2,9

België
2,3
2,3
2,3
2,3

Duitsland
16,5
16,0
16,0
15,5

 

in percentage
2014
2015
2016
2017

Nederland
16,5
16,4
16,7
17,0

België
21,2
21,1
20,7
20,3

Duitsland
20,6
20,0
19,7
19,0

CBS

In Nederland leven volgens het Centraal Bureau Statistiek 1,1 miljoen mensen in armoede (op basis van het niet-veel-maar-toereikend criterium), hiervan is 1 op de 12 een kind. Dit getal wijkt dus af van het hierboven genoemde aantal dat van een andere definitie uitgaat.

Tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas.

Honger / kleding & spullen

Dat iedere burger in beginsel geen honger hoeft te lijden en zich deugdelijk kan kleden is niet te danken aan de overheid maar aan particuliere initiatieven.

 » Lees verder

‘Wij zijn de gele hesjes, het volk van Nederland, wij stoppen niet voordat er een BRIB is’ – De Lange Mars Plus

8216wij-zijn-de-gele-hesjes-het-volk-van-nederland-wij-stoppen-niet-voordat-er-een-brib-is8217-8211-de-lange-mars-plus

12-03-19 06:34:00,

DLM PLus in gesprek met Ingeborg Westerhoff, een van de Gele Hesjes, die op 11 maart was uitgenodigd om te komen praten in De Rode Werf in Amsterdam. Ondanks dat de Gele Hesjes wel degelijk actief zijn in Nederland worden ze doodgezwegen door de massa media.

Ingeborg doet haar verhaal.

Gisteren waren we uitgenodigd bij De Rode Werf, politiek café in Amsterdam. Volgens zeggen, is dit een onafhankelijk politiek café, maar wel gelieerd aan de PvdA. We kunnen je nu wel zeggen dat ze niet onafhankelijk zijn.

We zaten daar samen met klimaatspijbelaars en een professor die onderzoek heeft gedaan naar het demonstreren. Daar hebben we wel iets van opgestoken. Zoals de “gele hesjesbeweging” eerst werd weggezet als tokkieclub, blijkt dus nu dat demonstranten over het algemeen hoog opgeleid zijn.

We hebben nu dus aan den lijve kunnen ondervinden met welk publiek we te maken hebben. De klimaatdemonstranten zijn studenten, veelal aan een universiteit, maar als je vraagt: “Ken je de EU”?, dan krijg je als antwoord: “Ja we zijn in Brussel geweest”. Ze hebben het gebouw gezien, wellicht ook van binnen, maar ze kennen de Europese Unie en waar het voor staat, blijkbaar niet. Zij houden zich liever bezig met liedjes zingen, toneelstukjes opvoeren, daten en vooral naar gezellige feestjes gaan en oh ja, samen leuk naar de klimaatdemonstraties. Niet denken aan de toekomst en wat de consequenties zijn als je klaar bent met je studie. Want ja, we leven toch nu en oh wat hebben we het gezellig.

Waarom zaten jullie gisteren in De Rode Werf?

We zijn ingegaan op de uitnodiging omdat wij ons en onze standpunten duidelijk konden en mochten maken. Daar hebben we 10 minuten de tijd voor gehad. Er waren 2 vragen maar als wij zelf ergens op in wilden gaan, werd ons de mond gesnoerd. We hebben dat maar zo gelaten, want we zijn wel opgevoed en geen tokkieclub. Daar is de politiek overigens wel achter. De politiek is bang voor onze beweging. Niet zozeer in aantal, maar wel over wat we weten, onze kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat meer mensen zich gaan aansluiten bij de gele hesjes zodra zij weten waar we voor staan,

 » Lees verder

Nederland koopt JSF met gebreken, Defensie houdt kritiek achter

nederland-koopt-jsf-met-gebreken-defensie-houdt-kritiek-achter

07-02-19 02:57:00,

Nederland heeft eind januari de eerste JSF geleverd gekregen. De overdracht was feestelijk, maar uit rapporten van Amerikaanse toezichthouders doemt een beeld op van een gemankeerd toestel: onopgeloste gebreken, te lage betrouwbaarheid, en een te hoge onderhoudsbehoefte. Dit leidt tot hogere kosten en een lagere inzetbaarheid van de JSF dan jarenlang is voorgespiegeld. Het ministerie van Defensie heeft de Tweede Kamer niet op de hoogte gebracht van kritische passages uit Amerikaanse rapporten over verbeteringen aan het toestel.

In totaal telt de Amerikaanse toezichthouder op wapensystemen (Director Operational Test & Evaluation) 102 ‘kritische’ beperkingen bij het toestel, die op korte termijn waarschijnlijk niet worden verholpen; dat blijkt uit het rapport, dat op 31 januari verscheen. Vijftien beperkingen zijn van dien aard dat ze de veiligheid van personeel in gevaar kunnen brengen. De overige 87 gebreken kunnen ‘succesvolle afronding van de missie belemmeren of beperken.’ Zo is bij het boordwapen van het type toestel dat Nederland koopt al meerdere jaren op rij een afwijking naar rechts geconstateerd. ‘Onacceptabel,’ oordeelt de toezichthouder.

Ook zijn er nog steeds structurele problemen met ALIS, het ICT-systeem in en rond het toestel dat het onderhoud en de vluchtoperaties efficiënter moet laten verlopen. Handelingen die door ALIS geautomatiseerd hadden moeten verlopen, moet personeel handmatig verrichten. Mede daardoor loopt de JSF bij het opstijgen juist vertragingen op ten opzichte van de oudere gevechtsvliegtuigen die het moet gaan vervangen.

Uit het Amerikaanse rapport blijkt verder dat de prestaties op een ander vlak al drie jaar op rij stagneren: van de acht doelstellingen waar de JSF op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid aan moet voldoen, gaat het toestel er waarschijnlijk slechts vier halen.

‘Het spreekt voor zich dat minder betrouwbare vliegtuigen meer onderhoud en onderdelen nodig hebben dan gepland,’ legt de Amerikaanse rekenkamer uit in een rapport uit juni 2018, ‘en dat kan ertoe leiden dat een vliegtuig niet beschikbaar is voor operaties. Als betrouwbaarheidsdoelen niet gehaald worden, moeten de krijgsmachtdelen en de belastingbetaler genoegen nemen met een vliegtuig dat minder betrouwbaar is, duurder in gebruik is en meer tijd nodig heeft voor onderhoud.’

Lockheed Martin en het Pentagon zijn van plan om de vastgestelde gebreken pas later op te lossen

In haar jaarrapportage uit september 2018 erkent het ministerie van Defensie de problematiek,

 » Lees verder

Nederland potentieel doelwit in kernoorlog

nederland-potentieel-doelwit-in-kernoorlog

04-02-19 04:25:00,

Door het opzeggen van het INF-verdrag is Nederland teruggekomen in de wereld van de Koude Oorlog. In de oorlog van nucleaire dreigingen is Nederland echter niet een passieve speler, maar speelt het ook zelf actief mee op het nucleaire speelveld. 

Reeds lang wordt vermoed dat er ook op Nederlands grondgebied kernwapens worden opgeslagen, namelijk op de luchtmachtbasis in Volkel. Deze vermoedens werden bevestigd toen Wikileaks een cable naar buiten bracht uit 2009 over een bijeenkomst tussen de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland (Phil Murphy), assistent-staatssecretaris Phillip Gordon en Christoph Heusgen, buitenlandse en veiligheidszakenadviseur van bondskanselier Angela Merkel.

In het gesprek merkt Gordon op een gegeven moment op dat het belangrijk is om het voorstel van het verwijderen van kernraketten in het coalitieakkoord goed te doordenken. In de cable staat:

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

“Bijvoorbeeld, een terugtrekking van nucleaire wapens uit Duitsland en mogelijk uit België en uit Nederland zou het Turkije politiek erg moeilijk maken om haar eigen voorraad te handhaven, ondanks dat het nog steeds overtuigd was van de noodzaak dit te doen.”

Ruud Lubbers

Ook vertelde in 2013 oud-premier Ruud Lubbers in een interview aan National Geographic Channel over zijn tijd als vaandrig op vliegbasis Volkel. In het interview vertelt de oud-premier dat hij in zijn diensttijd ‘nucleaire onderdelen’ heeft moeten categoriseren. Ook vertelt hij over 2013:

“Ik had toch nooit gedacht, dat wij in 2013 nog die onderdelen in Volkel zouden hebben. Ik had toen al lang gedacht dat na Reykjavik en het succes van de 0-0 en na het einde van de Koude Oorlog, dat er op één of andere manier dit allemaal verder zijn weg zou vinden. Maar ergens is nog altijd toch die, ook nu nog weer, die verleiding om weer in een conflict als het ware in een soort Koude Oorlog-verhouding weer te komen.”

Naast de aanwezigheid van nucleaire wapens op de luchtbasis Volkel zijn er geruchten dat er nabij de marinebasis in Den Helder eveneens op enig moment kernwapens opgeslagen zijn. Deze informatie is echter gedateerd, indien correct zou het gaan om kruisraketten.

Kernwapentaak voor Nederland

De atoomwapens die hoogstwaarschijnlijk op vliegbasis Volkel liggen zijn geen wapens die zelfstandig naar hun doel kunnen komen: daar zijn vliegtuigen voor nodig.

 » Lees verder

Deel van christelijk Nederland volhardt in gedogen Israëlische misdaden – The Rights Forum

deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden-8211-the-rights-forum

12-01-19 05:07:00,

Nieuws

Mensenrechten

PKN NCCOP ChristenUnie CDA SGP

Mensenrechten / Deel van christelijk Nederland volhardt in gedogen Israëlische misdaden

Nog steeds wordt de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen gedoogd of actief gesteund door Nederlandse kerken, christelijke instellingen en politici. In de protestantse kerk is debat gaande over de band met Israël.

Kerstmis in de Palestijnse stad Bethlehem, waar een aanzienlijk deel van de inwoners christelijk is. De verlichte Geboortekerk markeert de plek waar volgens de traditie Jezus ter wereld kwam. Het plein op de voorgrond heet het Kribbeplein.Oren Ziv / Middle East Eye  

In juni 2017 stuurde de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP) een noodkreet naar haar christelijke zusters en broeders rond de wereld. Aanleiding tot die schreeuw om hulp was de Israëlische onderdrukking – in de vorm van apartheid, bezetting en kolonisering – waaraan de Palestijnse christenen ten onder dreigen te gaan; en met hen de Palestijnse samenleving als geheel.

The Rights Forum heeft zich ingespannen de noodkreet van de Palestijnse christenen over te brengen aan Nederlandse kerken en christelijke organisaties, kerkleiders en politici. Dat initiatief bleef goeddeels onbeantwoord. De vraag staat open waarom zoveel christenen de handen hebben afgetrokken van hun Palestijnse zusters en broeders, nota bene de hoeders van het christelijk erfgoed in het Heilige Land.

Worsteling

Navraag bij kerkelijke instellingen en hun vertegenwoordigers levert het beeld op van extreme verdeeldheid. Waar een deel van christelijk Nederland zich laat leiden door waarden als christelijke solidariteit, mensenrechten en internationaal recht, heeft een ander deel die opgeofferd aan extreme ideologische beginselen; voor die groep is de tekst van de Bijbel van groter belang dan het leed van miljoenen mensen van vlees en bloed.

Die worsteling met christelijke kernwaarden werd afgelopen maanden zichtbaar in dagblad Trouw, dat een aantal opinie-artikelen publiceerde over wat in de protestantse kerkorde de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ wordt genoemd. De soms felle discussie over het onderwerp krijgt op 14 januari een vervolg tijdens een debatmiddag binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Vaagheden en misverstanden

Aanleiding tot de discussie was het artikel ‘De kerk kan prima zonder Israëltheologie’ van 14 september 2018.

 » Lees verder

Ambassadeur VS: “Nederland moet niet deelnemen aan Nord Stream 2” – Geotrendlines

ambassadeur-vs-8220nederland-moet-niet-deelnemen-aan-nord-stream-28221-8211-geotrendlines

19-12-18 02:08:00,

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland doet in een open brief aan de Telegraaf de oproep aan Nederland om niet langer deel te nemen aan het Nord Stream 2 project. Volgens ambassadeur Pete Hoekstra vormt deze nieuwe pijpleiding door de Oostzee een geostrategische bedreiging voor de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Hij vreest dat Rusland de Nord Stream 2 zal gebruiken om meer politieke macht uit te oefenen.

Pete Hoekstra probeert Rusland neer te zetten als onbetrouwbare bondgenoot. Hij noemt het conflict in Oekraïne en de ramp met de MH17 als redenen om niet samen te werken aan het energieproject. Ook waarschuwt de ambassadeur dat de Verenigde Staten eventueel sancties kunnen opleggen aan bedrijven die meewerken aan het project.

Nord Stream 2

Met de aanleg van de Nord Stream 2 kan Europa veel meer aardgas uit Rusland importeren. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Russische Gazprom en vijf Europese energiebedrijven, waaronder Royal Dutch Shell. De aanleg van de pijpleiding is al begonnen en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed zal zijn. De nieuwe pijpleiding loopt parallel aan de bestaande Nord Stream en verdubbeld de capaciteit van deze transportroute van 55 naar 110 miljard kubieke meter gas op jaarbasis.

Volgens de voorstanders is de Nord Stream 2 een economisch zinvol project, omdat het goedkope Russische gas zorgt voor lagere energiekosten voor Europese burgers en bedrijven. Tegenstanders vrezen een te grote afhankelijkheid van Rusland en willen dat Europese landen meer aardgas uit andere landen importeren. Een ander bezwaar is dat Rusland met de ingebruikname van deze nieuwe pijpleiding een deel van de gastoevoer naar Oekraïne zou kunnen afsluiten.

De toekomst van de Nord Stream 2 pijpleiding is nog steeds onzeker, ook nu het Europees Parlement zich in meerderheid tegen het project heeft uitgesproken. In een resolutie die vorige week werd aangenomen staat dat de pijpleiding een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de energieveiligheid van Europa.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden.  » Lees verder

Nederland hielp industrie bij potentiële ondermijning productveiligheid

nederland-hielp-industrie-bij-potentiele-ondermijning-productveiligheid

04-12-18 09:08:00,

Op initiatief van Nederland werden in 2016 de criteria veranderd waaraan toekomstig EU-beleid wordt getoetst. Het zogenaamde innovatieprincipe werd geïntroduceerd, een idee van de bedrijfslobby, om ervoor te zorgen dat de EU niet te snel hinderlijke regels oplegt omwille van productveiligheid. De Tweede Kamer werd hierover niet geïnformeerd.

Dit stuk in 1 minuut

 • Europa kent het voorzorgsbeginsel. Dat beginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht en stelt dat je geen zaken moet goedkeuren wanneer er gerede twijfel is dat ze slecht zijn voor mens, dier of milieu. Oftewel: ‘bij twijfel, niet doen’ .

 • Het European Risk Forum (ERF), een denktank die voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door chemiebedrijven, introduceerde in 2013 het ‘innovatieprincipe’. Volgens de organisatie moet dat tegenwicht bieden aan het voorzorgsbeginsel. Al gauw toonde de Europese Commissie interesse, waarna ook andere zwaargewichten uit de industrie zich bij de lobby aansloten.

 • De inspanningen van het ERF kwamen in een stroomversnelling toen Nederland in 2016 een half jaar EU-voorzitter was. Nederlandse bewindslieden namen het voortouw om met de andere EU-lidstaten tot een akkoord te komen over de introductie van het ‘innovatieprincipe’. Terwijl de lobby de hele tijd betrokken was bij het proces, werd de Tweede Kamer hierover niet geïnformeerd.

 • Nadat de andere lidstaten akkoord waren gegaan, werd het innovatieprincipe opgenomen in voorstellen van de Europese Commissie. De eerste plannen liggen nu bij het Europees Parlement. Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen voor de potentiële ondermijnende werking van het innovatieprincipe ten opzichte van het voorzorgsbeginsel.

 • Follow the Money vergaarde in samenwerking met lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) informatie over de totstandkoming van dit nieuwe Europese principe en schreef een reconstructie.


Lees verder

Op 26 mei 2016 schreef Nederland Europese geschiedenis. Op initiatief van onze bewindslieden besloten de EU-lidstaten die dag dat Europese wetten en regels voortaan aan een nieuwe toets worden onderworpen, wat een grote impact kan hebben op toekomstig Europees beleid.

Tot dan toe vormde het voorzorgsbeginsel (‘precautionary principle’) een belangrijk uitgangspunt voor Europees beleid. Dat principe houdt in dat wanneer een beleidsmaatregel ernstige schade kan veroorzaken aan mens of milieu, men beter het zekere voor het onzekere kan nemen.

 » Lees verder

Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan? Willeke Slingerland en Syp Wynia – Café Weltschmerz

hoe-corrupt-is-nederland-en-wat-doen-we-er-aan-willeke-slingerland-en-syp-wynia-8211-cafe-weltschmerz

03-12-18 10:08:00,

Willeke Slingerland is lector aan Hogeschool Saxion en promoveerde dit jaar op het thema ‘netwerkcorruptie’. Syp Wynia is columnist van Elsevier Weekblad en publiceert veel over handel in politieke invloed, oftewel ‘lobbycratie’. Slingerland en Wynia komen tot de slotsom dat het de hoogste tijd is om de bezem door de Nederlandse lobbycratie te halen. Ze dringen aan op meer wetenschappelijk onderzoek naar corruptie in Nederland. Die corruptie ondermijnt de democratie en de rechtsstaat veel heftiger dan vaak wordt gedacht. Zo schoon is Nederland namelijk niet. En anders moet er maar een Staatscommissie Lobbycratie worden ingesteld, om orde op zaken te stellen.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

Nederland helpt terroristen

nederland-helpt-terroristen

25-11-18 10:28:00,

Nieuwsuur een programma van de Nederlandse publieke televisieomroep en het dagblad Trouw en ook enkele leden van de Tweede Kamer hebben ontdekt dat de Nederlandse regering al wat jaren in Syrië die salafistische terreurgroepen steunt.

Dit niet alleen diplomatiek en met propaganda via de gezagsgetrouwe media maar ook met allerlei materiaal essentieel om oorlog te voeren zoals pick-ups, communicatiemateriaal en kledij. Geen enkele verbazing natuurlijk.

Dat ondanks die onthullingen het Nederlandse openbare ministerie voor zover geweten tot heden geen vervolging instelde tegen de verantwoordelijken binnen de regering en de administratie voor dit beleid is merkwaardig maar uiteraard al evenmin verrassend.

Nederlandse Belgenmop

Het Nederlands OM heeft nochtans gesteld dat die Nederlandse steun gaat naar groepen die zij als terroristisch ziet. En in een ander land een gewapende opstand steunen en dan nog zeker aan terreurgroepen materiaal leveren is gewoon een misdaad tegen het internationaal recht, een oorlogsmisdaad en ook een tegen de menselijkheid.

Maar Stef Blok had al een uitleg: Ze moesten toen ze aan die salafisten dat materiaal gaven tekenen dat ze het niet in hun strijd zouden gebruiken. Wat hij echter goed wist dat het niet gebeurde. Het is een Belgenmop in Nederland.

Stef Blok voor Rijksoverheid.nl

Voor minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) was er geen probleem want hij had die salafistische terreurgroepen een papiertje laten tekenen dat ze hun materiaal niet voor oorlogsdoeleinden gingen gebruiken.

Maar ja Stef Blok is dan ook een groothandelaar in prietpraat en beledigingen zoals toen hij België een onleefbaar land noemde en Suriname een ‘failed state’. En dat is dan de baas van de Nederlandse diplomatie. Een man die bijwijlen met moeite het peil van een toogprater haalt. Maar het is dan ook de opvolger van leugenaar Halbe Zijlstra (VVD). Dat past.

En de zaak lijkt evenmin een probleem voor Mark Rutte (VVD), de Nederlandse regeringsbaas, die blijft zitten alsof er niets is gebeurd. Geen enkele van de opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken die de leiding hadden over dit programma wordt echt verontrust. Nou, er zou nu in de Tweede Kamer eventueel een vertrouwensstemming komen rond de persoon van Stef Blok.

Dronken en tegen 130 km per uur rijden betekent de rechtbank. Terecht. Salafistische terreurgroepen steunen is geen probleem.

 » Lees verder

De VS Chanteert Nederland en Shell

de-vs-chanteert-nederland-en-shell

07-11-18 01:17:00,

De emeritus hoogleraar Kees van der Pijl wees hier al enkele weken geleden op:

Ambassadeur VS: Shell riskeert sancties vanwege Russische gasleiding

Ambassadeur VS: Shell riskeert sancties vanwege Russische gasleiding
07 november 2018 12:03
Laatste update: 48 minuten geleden
   
De Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra, waarschuwt Nederlandse ondernemingen als Shell, Boskalis en Van Oord dat zij sancties uit de Verenigde Staten lopen door hun medewerking aan een Russische gaspijpleiding.

Dat zegt Hoekstra woensdag in gesprek met radioprogramma De Nieuws BV. De ambassadeur kan niet zeggen of er daadwerkelijk sancties komen, maar hij benadrukt dat de Amerikaanse regering klaarstaat om de beslissing te nemen.

De Amerikaanse president Donald Trump kan deze sancties instellen op basis van een vorige maand getekend besluit, de sanctiewet CAATSA. Met deze wet kan de Amerikaanse overheid onder meer bezittingen en rekeningen van bedrijven of particulieren in de VS bevriezen.

Het gaat specifiek om betrokkenheid van de bedrijven bij de gaspijpleiding Nord Stream II die in de Oostzee wordt gebouwd. De Verenigde Staten zijn tegen de bouw van de pijpleiding.

Bedrijven ondernemen nog geen actie
“Het is enorm belangrijk voor sommige Nederlandse bedrijven. Als er sancties worden opgelegd, zitten ze met allerlei juridische verplichtingen”, zegt Hoekstra tegen het radioprogramma. “Maar belangrijker: eerst moeten zij besluiten of ze door willen gaan met Nord Stream, en wanneer zij dat doen heeft dat sowieso gevolgen.”

Van Oord en Boskalis volgen de ontwikkelingen en hebben ook afspraken met de klant gemaakt over hoe om te gaan mogelijke sancties. “Wij zien momenteel geen aanleiding om vooruit te lopen op eventuele consequenties”, aldus de ondernemingen in een gezamenlijke verklaring. Shell zegt het belangrijk te vinden de verplichtingen als financiële investeerder in Nord Stream II na te komen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) verklaart dat de bedrijven met de Amerikaanse regering in contact moeten treden en moeten kijken wat de consequenties voor de ondernemingen zijn.

https://www.nu.nl/economie/5558477/ambassadeur-vs-shell-riskeert-sancties-vanwege-russische-gasleiding.html

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=2jY1Bpthnlw

 » Lees verder

Nederland doneert zes miljoen extra aan UNRWA – The Rights Forum

nederland-doneert-zes-miljoen-extra-aan-unrwa-8211-the-rights-forum

03-11-18 07:34:00,

Nieuws

Vluchtelingen

Pierre Krähenbühl vluchtelingen Sigrid Kaag UNRWA

Vluchtelingen / Nederland doneert zes miljoen extra aan UNRWA

Het kabinet geeft zes miljoen euro aan extra steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De organisatie verkeert in een financiële crisis sinds de VS eerder dit jaar zijn steun opzegde.

Distributie van UNRWA-hulpgoederen in de Gazastrook.Palestine Chronicle 

Het kabinetsbesluit werd in een Kamerbrief bekendgemaakt door minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Kaag wijst daarin op het financieringstekort van ruim 400 miljoen dollar waarmee de UNRWA dit jaar plotseling werd geconfronteerd door het wegvallen van de Amerikaanse steun. President Trump besloot eind augustus die steun definitief te staken.

Kaag somt de vele landen op die er met extra bijdragen voor hebben gezorgd dat het begrotingsgat grotendeels is gedicht. Er resteert dit jaar echter nog een tekort van 63 miljoen dollar, schrijft ze. Met het extra bedrag komt de totale Nederlandse bijdrage over 2018 uit op 19 miljoen euro. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in de voorgaande jaren.

Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland hekelde UNRWA-topman Pierre Krähenbühl de Amerikaanse poging de UNRWA te ontwrichten. Daarmee willigt Trump de wens in van de Israëlische premier Netanyahu, die hoopt met de ontmanteling van de UNRWA ook het recht van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen te kunnen saboteren. Krähenbühl noemde het om politieke redenen staken van humanitaire steun ‘heel, heel erg fout’.

De Nederlandse extra bijdrage komt uit het budget voor noodhulp. Traditioneel wordt het nog resterende deel daarvan aan het eind van het jaar toegewezen. Extra Nederlandse bijdragen gaan ook naar de algemene vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR), het Wereldvoedselprogramma, het Internationale Rode Kruis, Jemen, Syrië en Zuid-Sudan.

Waardeert u ons journalistieke werk? Help ons dat voort te zetten.

Meest gelezen

European Legal Support Center / Call for applications – ELSC Coordinator

Vliegers / Israël-lobby drukt ‘antisemitisch’ kunstproject in Vlissingen de kop in

Recht van terugkeer / Topman UNRWA ontkracht mythen Israël-lobby over Palestijnse vluchtelingen

Achtergronden
JPEG / 01-image_gallery_72116_29226_1484224401

Dossiers / Palestijnse vluchtelingen en de UNRWA

Het rigoureuze beleid van de regering-Trump heeft de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen op de agenda gezet.

 » Lees verder

ABN Amro, ING en Rabobank in Nederland stil over onopgeloste mensenrechtenschendingen

ABN Amro, ING en Rabobank in Nederland stil over onopgeloste mensenrechtenschendingen

09-10-18 07:20:00,

De drie Nederlandse grootbanken, ING, Rabobank en ABN Amro, leenden voor in totaal meer dan 10 miljard euro aan vijf grote mijnbouw- en olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en de slachtoffers daarvan niet of onvoldoende compenseren. Dit blijkt uit nieuwe publicatie van de Eerlijke Bankwijzer.

De leningen liepen tussen 2013 en 2016. Banken behoren volgens internationale standaarden actie te ondernemen richting deze bedrijven, maar ING, Rabobank en ABN Amro willen niet laten zien of zij dit in de praktijk ook doen. Voor de slachtoffers van deze schendingen en ook voor de samenleving blijft het zo onduidelijk in hoeverre de drie grootbanken invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het onderzoek richtte zich op vijf grote bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Voorbeelden zijn Freeport-McMoran en Shell, beide betrokken bij schendingen van het recht op voedsel, werk, schoon drinkwater en gezondheid als gevolg van zware vervuiling van water en landbouwgebied. ING leende in totaal bijna 5 miljard euro uit aan alle vijf bedrijven. ABN Amro leende in totaal 2,4 miljard euro uit aan vier van de vijf bedrijven. Rabobank leende 3,5 miljard euro uit aan twee van de vijf bedrijven. NIBC, Triodos Bank, Volksbank (inclusief ASN Bank) en Van Lanschot financierden deze bedrijven niet, zo blijkt uit het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.  

Een van de bedrijven is de Zweedse olie- en gasmaatschappij Lundin Petroleum, dat tussen 1997 en 2003 naar olie zocht in Zuid-Soedan. In Zweden loopt een strafrechtelijk onderzoek naar dit bedrijf vanwege medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden gepleegd door strijdende partijen in gevecht om controle over de olievelden. Slachtoffers van deze oorlogsmisdaden roepen al vanaf mei 2016 investeerders in Lundin op om het bedrijf aan te sporen om tot compensatie over te gaan. Zowel ING als ABN Amro leenden tussen 2013 en 2016 geld uit aan Lundin. In het duurzaamheidsverslag van Lundin over 2016 complimenteerde ABN Amro het bedrijf 2016 wel uitgebreid met de op duurzaamheid gerichte bedrijfscultuur, maar wijdde daarin geen woord aan de slachtoffers in Zuid-Soedan.

Gedurende anderhalf jaar probeerde de Eerlijke Bankwijzer de banken te er toe te bewegen mee te werken aan dit onderzoek. De banken beargumenteerden onder meer dat dat niet mogelijk was vanwege klantvertrouwelijkheid. Informatie over de individuele klantrelatie en dialoog met zakelijke klanten (engagement) kan echter wel gegeven worden als de klant daar toestemming voor geeft.

 » Lees verder

Hoe Nederland groot is in het steunen van terreurgroepen nu Iran – FREESURIYAH

Hoe Nederland groot is in het steunen van terreurgroepen nu Iran – FREESURIYAH

25-09-18 12:15:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Gerelateerde afbeelding

(Foto Fars News)

De Iraanse regering heeft de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (VK) op het matje geroepen.  Het Iraanse Staatspersbureau IRNA schreef  dat Iran de landen ervan beschuldigt heeft, dat ze onderdak bieden aan gewapende Iraanse oppositiegroepen, die door Iran worden beschouwd als terreurgroepen. Welke groepen zijn dat en waarom worden ze in Nederland als “helden” gezien?

Nederland, heeft net als veel “pseudo” democratische “vrije”landen al jaren kritiek op Iran, i.v.m. mensenrechten, schending van vrouwenrechten, homorechten etc etc. Natuulijk zullen er best verkeerde dingen gebeuren in Iran, net als in Nederland, of elk ander land in de wereld.  Bij alles, wat niet volgens hun normen is,  staat het westen direct klaar met een oordeel, zonder oog voor de cultuur en achtergrond van een land, volgens de “pseudo” democratieën, moet het in landen als Iran, net als in Europa worden. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, regime-change, color-revolutie, de hulp inroepen van Amnesty of andere organisaties zoals PAX, die dan vernietigende rapporten schrijven, zonder er soms maar geweest te zijn, het aloude liedje, deden de Nederlanders (kerk – VOC) dat vroeger via de zending of de VOC, met kraaltje en spiegeltjes, nu via regime-change en mensenrechten. Doel het imperialistische gedachtengoed, daaruit voort vloeiend de religie van de VVD; handel.

ASMLA

De Iraanse verzetsgroep “The Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz” (ASMLA) ontkent dat zij achter de aanslag op de militaire parade in Iran zit. ASMLA heeft een kantoor in Delft.

Ja een ARABISCHE partij uit Iran die in Nederland kantoor houdt (even laten inwerken, er gaan belletjes rinkelen Witte Helmen).  De aanslag in Ahvaz (west Iran) is opgeëist door het “landelijk verzet van al-Ahvaz”. Op hun website (ASMLA); ahwazona.net, verklaart ASMLA dat de groep(en) die de aanslag claimt in Ahvaz, al in 2015 uit de ASMLA is gezet. Volgens verwarrende berichten op het NOS  e.a., is ISIS verantwoordelijk voor de aanslag!

De vermoorde leider van ASMLA; Ahmad Mola Nissi, is in november 2017, vermoord in Den Haag, Nederland, volgens ASMLA zat Iran erachter.

 » Lees verder

Syrië – Nederland Jihadistenvriend

Syrië – Nederland Jihadistenvriend

19-09-18 03:49:00,

Wat insiders reeds lang vermoeden is de voorbije dagen duidelijk geworden. De Nederlandse regering steunt al jaren met militair materieel de salafistische terreurgroepen in Syrië. Was dat vanaf 2011 voor zover geweten alleen via politieke en diplomatieke steun en via de propaganda van de in wezen regeringsgetrouwe massamedia dan ging dat daarna verder.

Volgens het dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur gebeurde dit vanaf 2015 immers ook onder meer via de levering van voor die terreurgroepen cruciale communicatieapparatuur en pick-ups.

Waarop zij dan door andere landen van de Westerse alliantie geschonken wapens monteerden en eventueel gebruikten om te folteren gevangenen te vervoeren of hun eigen troepen naar het front te brengen. Een oorlogsmisdaad lijkt het.

Witwasserij Ko Colijn

In totaal ging het volgens die informatie om 25 miljoen euro aan materiaal waaronder eveneens laptops en pakken ander materieel bruikbaar voor een leger. Dit dan bestemd voor 22 groepen waarvan er echter maar twee namen tot heden bekend raakten. Feiten die de regering van Mark Rutte (VVD) niet betwist.

Bert Koenders - 4

Bert Koenders, De Nederlandse sociaaldemocraat en gewezen minister van Buitenlandse Zaken. De man is een trouwe vazal van Washington die in 2015 hoogstnodig militair materieel moest leveren aan jihadistische terreurgroepen in Syrië. 

Dat het dan toch openbaar kwam is deels het werk van onder meer parlementslid Pieter Omtzigt (CDA) en natuurlijk die betrokken journalisten die hier ditmaal alle eer verdienen voor hun degelijk onderzoekswerk. Vraag is nu echter wat de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse regering die al zeker vanaf 2015 die groepen met militair materieel steunde. Men noemde het mooi ‘niet-dodelijke hulp’.

Een ding viel al snel op, en dat is de operatie ‘beperk de schade’ die onmiddellijk in gang schoot. Waarbij de vermeende kwaliteitskrant NRC blijkbaar voorop staat. Zo stelde de krant dat het allemaal zo erg niet was en ook logisch toen in 2015 deze beslissing viel.

Ook is het zenden van dit materiaal naar gewapende groepen in Syrië niet in strijd met de internationale rechtsregels en is die Jabhat al Shamiya (het Front van de Levant) geen salafistische terreurorganisatie. Het zijn in wezen goede jongens zelfs al begaan ze al eens een misdaad. Maar dat doet daar iedereen.

Dit allemaal ondanks de tegengestelde visies van Amnesty International en het Nederlandse openbare ministerie.

 » Lees verder

Nederland en Amerika ondertekenen defensieverdrag

Nederland en Amerika ondertekenen defensieverdrag

15-09-18 04:12:00,

Nieuwsbericht | 02-07-2018 | 17:49

En marge van de ontmoeting van premier Mark Rutte met president Donald Trump is vandaag in Washington een samenwerkingsverdrag ondertekend. Dat gebeurde door de Amerikaans ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra en zijn Nederlandse ambtgenoot in Amerika Henne Schuwer. Het verdrag gaat over (versterkt) partnerschap op militair materieel en operationeel gebied.


Denk hierbij aan het uitwisselen van personeel, zoals vliegers, verbindingsofficieren en technici. Ook het delen van informatie over nieuwe technologische systemen valt onder het akkoord. Dat is vooral belangrijk bij grote materieelprojecten, zoals de vervanging van helikopters (Chinook en Apache), de aanschaf van onbemande vliegtuigen (Reaper), of de informatie-uitwisseling bij de vervanging van onderzeeboten en fregatten. Verder gaan beide landen samenwerken op het gebied van raketverdediging.

Amerika en Nederland doen overigens al veel samen op defensiegebied. Met dit nieuwe verdrag worden specifieke deelverdragen in een overkoepelend pakket ondergebracht.

Dezelfde waarden

Defensieminister Ank Bijleveld-Schouten is blij met de overeenkomst. ”We delen dezelfde waarden.” Ze doelt daarbij onder meer op het geven van trainingen en gezamenlijke operaties zoals in Afghanistan en Irak. Daarnaast verwijst ze naar de verplaatsing van Amerikaanse materieel afgelopen maand. Met inzet van Nederlandse militairen ging dat via Nederland naar Duitsland.

Defensiebudget

Bijleveld stelt dat er fricties zijn op andere dossiers, zoals handel. “Maar dat geldt niet voor defensie. Uiteraard willen de Verenigde Staten dat wij ons defensiebudget verhogen. Dat ben ik met ze eens en daar gaan we naar kijken.”

Exclusief

Met de ondertekening treedt Nederland toe tot een kleine exclusieve groep bondgenoten en partners. Amerika heeft soortgelijke overeenkomsten met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada.

 » Lees verder

Nederland verst verwijderd van Europese energiedoelstelling

Nederland verst verwijderd van Europese energiedoelstelling

06-09-18 09:53:00,

In 2020 wil Nederland 14 procent hernieuwbare energie gebruiken maar het land blijkt nog ver van dat doel verwijderd. Nederland is van alle Europese landen zelfs het verst verwijderd van de duurzame energiedoelstelling die met Europa werd afgesproken.

Nederland is van alle Europese landen het verst verwijderd van de Europees afgesproken doelstelling voor hernieuwbare energie. Dat schrijft duurzaambedrijfsleven.nl op basis van constateringen uit de tweejaarlijkse evaluatie Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving.

Energieakkoord

In het Energieakkoord heeft Nederland vastgelegd dat het land in 2020 minstens 14 procent energie uit hernieuwbare bronnen wil halen. In de laatste MIR staat echter dat Nederland nog ver van dat doel verwijderd is. Zo moeten er onder andere nog veel meer windmolens bij.

Het aandeel uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, waterkracht, biomassa) opgewekte energie is in de afgelopen jaren toegenomen, van 1,3 procent in 2000 naar 6,7 procent in 2017. “Het gerealiseerde aandeel ligt daarmee nog ver af van de doelstelling voor 2020”, stelt het MIR.

België staat twee plaatsen hoger dan Nederland in de lijst van de 28 EU-landen, gewogen naar hun aandeel hernieuwbare energie in relatie tot het vooropgestelde doel in 2020. Bovenaan de lijst prijken Zweden, Finland en Letland.

Teloorgang van soorten

Naast duurzaamheid haalt Nederland ook een heel aantal doelstellingen niet op vlak van natuur en water. Het evaluatierapport spreekt onder meer over een achteruitgang van zeldzame soorten in ecosystemen door de aanwezigheid van te veel aan stikstof in de bodem, met name in de vorm van ammoniak.

Deze stof is hoofdzakelijk afkomstig uit de landbouw. Ook verkeer en industrie zorgen voor verhoogde stikstofwaarden in de bodem.

Economie en mobiliteit

Een heel aantal van de economische en mobiliteitsdoelen heeft Nederland wel gehaald, zoals het versterken van de concurrentiekracht van stedelijke regio’s en het vergroten van het aanbod van infrastructuur. Door de fiscale stimulering voor de aanschaf van zuinige auto’s neemt de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden af, terwijl het autogebruik wel nog toeneemt. De CO2-uitstoot is sinds 2015 ook weer licht gestegen.

 » Lees verder

Syrië is nu “staatsgeheim” in Nederland – FREESURIYAH

Syrië is nu “staatsgeheim” in Nederland – FREESURIYAH

22-08-18 10:27:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor Syrie nederland cartoon

Ja bijna was het al van de agenda af, Syrië, de boel is nu verloren, die “nare” Assad heeft gewonnen en is gewoon blijven zitten, wat een ramp voor de Nederlandse politiek, op het verkeerde paard gewed. Obama, ja die voelde er wel wat voor, samen met de “deep-state”, o.l.v. van John McCain, om eens lekker het vuurtje op te stoken en hij en zijn “deep-state” hadden al veel voorbereidingen genomen, al vóór 2011, om de “Arabische Lente”, ook een succes te laten worden in Syrië, gewoon wat terroristen in Dara’a neergezet, bewapend en daar heb je de revolutie (even kort door de bocht).

http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/12/14/de-laatste-stuiptrekkingen-in-jobar-ghouta-en-idlib-het-einde-van-de-proxy-oorlog-in-syrie

Natuurlijk moest het heldhaftige Nederland meehelpen om al die nare soldaten en “regime” getrouwen en af en toe wat burgers, af te schieten, dus beschuldig je Assad die zijn eigen bevolking afslacht en ondertussen gooi je zelf wat bommen, eerst in Irak en toen Syrië, landen die je volgens het Internationaal Recht niet zomaar mag aanvallen, maar ach dat Internationaal Recht, dat kun je zo draaien dat het net legaal lijkt toch!

Mossad en andere geheime diensten en organisaties bekennen oprichting ISIS

https://anonhq.com/the-dark-star-rises-the-new-osama-bin-laden-made-by-the-usa-fiction-or-deception/

We hadden toch IS (gemaakt en getraind in Kamp Bucca – Irak en Jordanië gerecruteerd), die moesten zogenaamd bestreden worden, nu is een groot deel van hen gered, de kopstukken, de BBC heeft er opnamen van dat ze gered zijn, ook veel “vluchtelingen” (niet alle) in 2015 bestonden uit IS en andere terroristische elementen. De rest die Assad samen met die “boze” Poetin (ook al gedemoniseerd, hij is gevraagd door Assad te helpen, dus ja stront aan de knikker voor het westen) om de “westerse” gesponsorde terroristen te bestrijden. 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2016/12/06/syrie-exploitatie-van-kinderen-wie-is-bana-uit-aleppo

Afgelopen weken is het laatste bolwerk (op Idlib na) gevallen Dara’a, de propaganda werkte al niet heel goed meer, van de reguliere MSM en de politiek (in het westen), wist het al, het is een verloren zaak. Ze hadden het hoog opgespeeld in Aleppo en Ghouta,

 » Lees verder

Nederland gaf miljoenen aan terroristen vervolg…regering geeft geen openheid omdat er geen rebellen waren maar terroristen! – FREESURIYAH

Nederland gaf miljoenen aan terroristen vervolg…regering geeft geen openheid omdat er geen rebellen waren maar terroristen! – FREESURIYAH

04-07-18 09:08:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Onderstaand artikel is het bewijsmateriaal aan wie de Nederlandse Regering haar steun gaf, afgelopen jaren, ik heb het precies gedocumenteerd, wie de groepen zijn en hoe de Nederlandse regering gewoon een ordinaire oorlog voerde tegen een soeverein land, Syrië, haar leiders wilden verwijderen, volgens het Internationaal Recht, strafbaar! Pieter Omtzigt van het CDA heeft onlangs vragen gesteld en sinds gisteren hebben zij een antwoordt, eigenlijk geen antwoordt, maar een regelrechte schoffering voor de miljoenen slachtoffers in Syrië, gedood met 25.6 miljoen, Nederlands belastinggeld.

Ik benoem enkele groepen, die door de Nederlandse regering gesteund zijn, de 22 of 70 groeperingen zijn uit de lucht gegrepen, de belangrijkste groepen (terroristen) benoem ik en uit bewijsmateriaal blijkt dat zij gesteund werden! De kleine fracties zijn allemaal onderdeel van het grote geheel en konden zonder steun van de “grote”niet overleven!

Inline afbeelding 1

De geheime lading wapens van Nederland naar Syrië

De Nederlandse regering heeft geen 22 miljoen uitgegeven zoals de NOS en NU.nl beweren, maar volgens hun eigen memorandum 25.600.00 miljoen, naar verluidt zogenaamd aan de oppositie, om tegen terroristische groeperingen te vechten!

Lees het artikel van 19 mei j.l.:

Nederlandse Regering gaf miljoenen aan terroristen in Syrië

En dan het verbazingwekkende antwoordt van Minister Blok van Buitenlandse zaken: 

ZE HEBBEN 70 GROEPEN DOORGELICHT de VS…waar halen ze in godsnaam de getallen vandaaan? Zomaar uit de duim gezogen, anders zouden ze openheid van zaken gegeven, laat we eens kijken naar de groepen die in Syrië vochten:

 1. De Syrische regering, het SAA (Syrian Arab army), natuurlijk geen steun van de Nederlandse Regering (NR), de NR wilden samen met de VS Assad verwijderen, dus eigenlijk vocht Nederland tegen Syrië.
 2. Rusland, bondgenoot van Syrië (op verzoek van de Syrische regering) daar) een vijand van Nederland, indirecte oorlog tegen hen via de VS en Nederland.
 3. Al-Queda, bingo, gefinancierd door de NR, Al-Queda is immers het huurlingenleger van de VS, sinds Afghanistan, krijgen geld, wapens etc..
 4. Jays-al-Islam, bingo, terroristische organisatie, salafistische stroming aan wie de NR dus miljoenen gaf mijn artikel daarover:   http://www.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/01/24/wie-is-de-syrische-mohammed-alloush-de-gevierde-anti-asad-rebel-van-het-westen

Deze groep hield Alawieten,

 » Lees verder

Nederland breekt bewust met Dublin immigratie regels – Lang Leve Europa!

29-06-18 07:47:00,

Als (Nederlandse) politici ergens goed in zijn is dat liegen en regels breken als het hen uit komt. Nu is in het nieuws dat Nederland van een boot die onder valse redenen onder de Nederlandse vlag voer, illegale mensensmokkel verrichte en dat Nederland nu van die illegale boot die betrokken was bij illegale mensensmokkel vrijwillig twintig illegale gelukszoekers (het zijn geen legale vluchtelingen) opneemt.

Welcome back my friends to the show that never ends…

Hee, maar wacht eens even: dat is overheidsparticipatie in mensensmokkel! Dat is overheidsparticipatie in illegale activiteiten van private bedrijven. Dat lijkt dus een misdaad. En omdat niet voldaan wordt aan de Dublin regels (opvang in land waar migranten zich aanmelden) breekt Kabinet Rutte ook nog eens met heel expliciete EU regelgeving. En daarna: het zijn geen 20 echte vluchtelingen, dus de migranten hebben ook geen recht op verblijf hier. En daarmee geeft de Nederlandse politiek 20x gratis en blijvend verblijf, gratis uitkering en een gratis leven in Nederland weg, in plaats van tijdelijke opvang in de regio wat de afspraken zijn.

Ja: Je moet echte vluchtelingen inderdaad goed opvangen, in de regio, tijdelijk en met als doel de terugkeer naar eigen land. Dat is de wet-/regelgeving. De Nederlandse overheid doet hiermee dus weer een heleboel illegale dingen tegelijkertijd!

Come inside, the show’s about to start
Guaranteed to blow your head apart

Kan iemand mij uitleggen hoe dat werkt? Het kulstukje bij NOS klopt alvast niet met de feiten.

een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. “We willen niet meewerken aan het cynische businessmodel van mensensmokkelaars. Als we mensen rechtstreeks van de boot zouden overnemen, dan zou een verkeerd signaal afgeven in Europa.”

En dat is natuurlijk precies wat er wel gebeurt. Herinner: illegale mensenhandel (met die NGO’s en mensenhandelaren in Libië, de migranten betalen 10.000 euro aan de mensensmokkelaars voor een overtocht naar een EU-visum), op een illegaal schip (niet legaal onder Nederlandse vlag), van illegale ‘vluchtingen’ (het zijn gelukszoekers) die op illegale manier (tegen Dubin-regels v/d EU) door de politiek (niet door de bevolking) ‘vrijwillig’ naar Nederland getransporteerd worden.  En dat, wat J&V hier doet,

 » Lees verder

Frankrijk en Nederland starten Europese interventiemacht buiten VN, EU en NAVO om – Lang Leve Europa!

26-06-18 08:22:00,

De EU als Unie lijkt onlangs te zijn overleden. Om dat te ‘vieren’ tekenden Frankrijk en Nederland, aangevuld met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Estland, België en Denemarken – los van de Brusselse EU! – voor een nieuwe Europese militaire interventiemacht.

Deze nieuwe interventiemacht staat los van de NAVO. De NAVO, u herinnert zich, die graag 30 bataljons en 30 squadrons en 30 oorlogsschepen paraat willen hebben staan om Rusland mee aan te vallen. De NAVO, u herinnert zich, waar onlangs ook Colombia is toegetreden.

En de nieuwe Europese militaire interventiemacht staat ook los van het EU-leger (zoals Eufor, ESDP, Pesco, etc), de lezer weet dat de ongekozen EU technocraten graag zelf ook een leger willen én hebben, zelfs met eigen nucleaire wapens.

Even speculeren: Is dit wellicht een militaire macht om de migratieplannen te handhaven in zowel buiten- als binnenland? De timing van Macron is uiteraard wel een indicatie voor het doel van deze interventiemacht. Ze willen hiermee dus militair kunnen ingrijpen zonder participatie van VN, Brusselse EU én NAVO.

En hoe zou de democratische inspraak van de Nederlandse bevolking hierbij geregeld zijn? Het klinkt als een zoveelste Rutte-heeft-besloten-dus-geen-inspraak actie.

Lees meer over onze mooie nieuwe interventiemacht: voor hier, ook hier en hier.

 » Lees verder

Nederland mengt zich in verkiezingen in Syrië – FREESURIYAH

Nederland mengt zich in verkiezingen in Syrië – FREESURIYAH

24-06-18 11:36:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De opbouw van Syrië (Aleppo, dankzij de Russiche en Chinese regeringen en het moedig Syrische volk wat standhield onder het juk en aanvallen van het westen! (Foto Maram)

Afgelopen week stond er een klein bericht in het Algemeen Dagblad en de Volkskrant (spreekbuis van de politiek), dit opmerkelijk bericht stond er: 

Nederland draagt financieel bij aan lokale verkiezingen Syrië (AD)

De Nederlandse overheid heeft door een hulporganisatie te steunen lokale verkiezingen in Syrië gefinancierd, dat schrijft de Volkskrant. De verkiezingen werden in vier gemeenten gehouden in het gebied Oost-Ghouta. Dat gebied was lang in handen van rebellen, maar is dit jaar heroverd door het leger van president Bashar al-Assad.

Nederland heeft dus steun gegeven aan LOKALE OVERHEDEN. Deze lokale overheden bestonden tot afgelopen april uit TERRORISTISCHE groepen, zoals ISIS, Jahbat-al-nusra en vele andere, wiens naam er eigenlijk niet toe doet, het zijn stuk voor stuk terroristen die de bevolking van bovengenoemde gebieden jarenlang gegijzeld gehouden hebben, vermoord, verkracht, ontvoerd!

Zelf schreef ik al het volgende over o.a. Idlib:

Nepnieuws uit Idlib – Idlib is bezet door terroristen !

De Nederlandse regering heeft geld gegeven aan deze rebellen, na zeggen ze, aanbeveling van een stichting:

De organisatie LDSPS krijgt in totaal 3,6 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot op heden is daarvan 1,2 miljoen al uitbetaald. Het geld wordt volgens de organisatie gebruikt om lokale verkiezingen op te zetten in gebieden waar de rebellen aan de macht zijn. Nu Assad de macht in Oost-Ghouta terug heeft, is de uitslag van de verkiezingen niet meer geldig. In andere gebieden gaan de acties nog wel door.Directeur van LDSPS, Fady Dayoub, denkt dat het de moeite waard was in Oost-Ghouta. ,,Ik ben ervan overtuigd dat het zich in iets goeds zal vertalen.

Ja de terroristen hebben 1,2 miljoen al gekregen van de Nederlandse belastingbetaler. Maar wie zijn zij en wie is deze stichting LDSPS? Dat schrijven de reguliere MSM er natuurlijk niet bij , onderzoeksjournalistiek is zo dood als een pier,

 » Lees verder

Nederland zet oorlog in Afghanistan voort, voert druk op Rusland op – De Lange Mars Plus

Nederland zet oorlog in Afghanistan voort, voert druk op Rusland op – De Lange Mars Plus

16-06-18 07:59:00,

Foto 123rf

De regering meldt op 15 juni in de kamerbrief ‘Toekomstige Nederlandse inspanningen in missies en operaties’ dat troepen uit Mali worden teruggetrokken en dat Nederlandse soldaten zeker tot 2020 in Litouwen en Noord-Syrië zullen blijven, uit angst voor Rusland en om dreiging uit oosten te verminderen.

Ruttes ploeg verdedigt dit beleid doordat ze aan de ene kant een ‘eerlijk deel’ in de militaire inspanningen van de NAVO wil leveren en aan de andere kant zich bedreigd voelt door ‘het voortdurende en zorgwekkende Russische optreden in de Krim en Oost-Oekraïne”.

Het kabinet schrijft dat de bijdrage aan de VNmissie MINUSMA in Mali per 1 mei 2019 wordt gestopt.

Afghanistan

Nederland intensiveert haar deelname aan de oorlog die in NAVO verband (Resolute Support missie) in Afghanistan gevoerd wordt tegen de Taliban tot en met 2021 toe. Hier worden Afghaanse troepen zoals dat luidt in officieel jargon ‘getraind, geadviseerd en geassisteerd’.

“Op verzoek van de NAVO, de VS en Afghanistan worden zestig militairen extra gestuurd, voor de  begeleiding van de Afghan Special Security Forces (ASSF).”

Litouwen

Het kabinet heeft ook besloten tot een bijdrage van meerdere jaren (tot en met 2020) aan de NAVO-troepen in Litouwen. Zij wijten dit aan de opstelling van de Russen, daarom vinden ze dat deze NAVO-eenheid in de Baltische landen en Polen nodig is.

Eind 2016 werd al besloten tot de grootste troepenopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog. De NAVO legert 4.000 militairen langs de Russische grens in de grootste troepenopbouw sinds de Koude Oorlog volgens de Engelse Independent.

Vier bataljons zijn gelegerd in Polen, Litouwen, Estland en Letland met pantser infanterie tot drones. De VS, Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen leiding geven en de NAVO zoekt steun bij andere leden inclusief Frankrijk, Italië en Denemarken. Nederland draagt zijn steentje bij het heeft 200 militairen in Litouwen. Verder vliegen vier Nederlandse F16’s boven de Baltische Staten.

Dat hiermee de spanningen met Rusland oplopen, daarover wordt met geen woord gerept in de brief. Het is zoals met de meeste kamerstukken, twijfel niet aan wat je leest, maar beredeneer wat achterwege gelaten wordt. 

 » Lees verder

Hoe deze Fries in Nederland een vereniging als alternatief voor dure medicinale cannabis opricht

Hoe deze Fries in Nederland een vereniging als alternatief voor dure medicinale cannabis opricht

22-05-18 07:14:00,

Medicinale cannabis helpt een groeiende groep zieken in hun strijd voor welzijn. In Nederland, waar medicinale cannabis legaal verkrijgbaar is bij de apotheker, vormt de hoge prijs vaak een rem op de aankoop ervan. Maar vandaag bestaat er in Nederland een vereniging als alternatief voor de dure medicinale cannabis van de reguliere apotheek. Het verhaal van de vereniging en haar leidsman, een altruïst met een boevenverleden, leest u hieronder.

Rinus Beintema is een minzame Fries met guitige oogjes, kort geknipt grijs haar en een lange grijze sikbaard. De vijftigplusser zette een behoorlijk raar project in Nederland op poten. In een niet zo ver verleden was hij werkzaam in de illegale cannabiswereld. Een handelaar als u wil, maar omdat hij buiten de wet opereerde, zou men hem ook een crimineel kunnen noemen. Dat deed de Nederlandse overheid.

Maar wanneer men de kwestie op een iets andere manier bekijkt, worden de rollen makkelijk ingewisseld. Nu speelt de Nederlandse overheid de schurkenrol, en wel omdat ze het nalaat een genotsmiddel te reguleren waardoor er een criminele sector ontstaat, welke een bedreiging voor al haar burgers vormt.

Bovendien is deze stelling makkelijk te verdedigen, gezien de Nederlandse overheid enerzijds al meer dan veertig jaar cannabis en coffeeshops, die cannabisproducten verkopen, gedoogt. Maar anderzijds verbiedt dezelfde overheid deze shops om cannabis aan te kopen.

Nederlandse overheid heeft boter op hoofd

Dit probleem is de zogeheten achterdeurproblematiek. Hoe kan volgens de Nederlandse overheid de koopwaar nu, anders dan op een illegale manier, een plaats achter de coffeeshoptoog krijgen? Sinterklaas? Heilige Geest? En wie zet haar burgers aan om een coffeeshop op een illegale manier te bevoorraden omdat ze een andere manier uitsluit? Inderdaad de Nederlandse overheid heeft de facto boter op haar hoofd.

Maar nu terug naar het verhaal van Rinus. Hij heeft een passie voor de cannabisplant, die hij al meer dan dertig jaar teelt. Het was moeilijk om de liefde voor het, ook wel lucratieve, plantje in toom te houden. Eer hij het goed besefte, beheerde de Fries enkele cannabiskwekerijen. Gedurende enkele jaren baatte de door autonomie gedrevene entrepreneur zelfs een coffeeshop, Dizzy Duck, te Heerenveen uit. Om zijn cannabisboetiek van rookgerief te voorzien kweekte hij de cannabisplanten zelf.Bron: Patrick Dewals

Enkele jaren boert Rinus goed.

 » Lees verder

Nederland dient actieve rol te spelen in vredesproces – The Rights Forum

Nederland dient actieve rol te spelen in vredesproces – The Rights Forum

16-05-18 09:04:00,

Nieuws

Verantwoordelijkheid

Europa Gelijke rechten Oslo-akkoorden vredesproces

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Commentaar The Rights Forum

Verantwoordelijkheid / Nederland dient actieve rol te spelen in vredesproces

Nu de Amerikanen zich hebben gediskwalificeerd, dient de Europese Unie resoluut de leiding te nemen in het vredesproces. Europa heeft de mogelijkheid een rechtvaardige en duurzame vrede af te dwingen. Nederland is de aangewezen initiatiefnemer.

Beloftevolle handdruk: Rabin, Clinton en Arafat bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden op 13 september 1993 in Washington. Van de akkoorden is niets terecht gekomen.Vince Musi / The White House  

De Europese strategie is altijd geweest om de Amerikanen de leiding te geven over het zogenoemde ‘Midden-Oosten Vredesproces’. Dat gebeurde onder druk van Israël, dat alleen tot zo’n proces bereid was met een Amerikaan achter het stuur.

Europese houding

Europa schikte zich graag in die rol. Ondanks de historische verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het conflict is Europa verdeeld. In Brussel is bovendien een machtige pro-Israël-lobby actief, die eventuele initiatieven ten bate van de Palestijnen te vuur en te zwaard en met bedenkelijke methoden bestrijdt.

Zo kwam – en bleef – Europa op de tweede rang. Die passieve rol heeft consequenties. Het moet Europa worden aangerekend dat het de Palestijnen zelfs na zeventig jaar niet heeft weten te beschermen tegen de agressie van een regime dat als ‘speciale vriend en bondgenoot’ te boek staat. Dat valt niet langer uit te leggen.

Met de Amerikanen ‘out of the ballgame’ – maandag bezegeld door de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem – heeft Europa nu geen keus meer: het zal de leiding moeten nemen in het vredesproces. Nederland is daarvoor de gedroomde initiator.

Nederlandse rol

Ons land behoort naar eigen zeggen tot een select aantal landen met toegang tot zowel de Palestijnen als de Israëli’s.

 » Lees verder

15 jaar na de invasie van Irak Nederland en de VS worden er rijk door!

15 jaar na de invasie van Irak Nederland en de VS worden er rijk door!

03-03-18 11:34:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Vijftien jaar de invasie van Irak, kunnen we spreken over de bezetting van Irak, door de grote oliemaatschappijen.

De meeste gesmokkelde ISIS olie gaat naar Turkije,- Verslag uit Noorwegen

Exxon Mobil Corporation of ExxonMobil (NYSE: XOM), hoofdkantoor in Irving, Texas, VS is een olieproducent en is ontstaan op 30 november 1999, door de fusie van Exxon en Mobil, maatschappijen die ieder op zich waren voortgekomen uit de opbraak van Standard Oil in 1911 na een proces. Exxon kwam voort uit Standard Oil of New Jersey en Mobil Oil uit Standard Oil of New York.

ExxonMobil is het moederbedrijf van de tankstations Exxon, Mobil en Esso rond de wereld. Het behoort tot de ‘Supermajor’ maatschappijen, de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen.

 Wie is de CEO van exxon mobile?

De president-directeur van exxon mobile is Rex Tillerson, minister in de Trump regering.

Rex Wayne Tillerson ) is een Amerikaans ondernemer, bestuurder en diplomaat. Op 13 december 2016 werd Tillerson door president Donald Trump voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken in zijn kabinet.

Hij was voorheen de CEO van ExxonMobil, van 2006 tot 2016. Zijn vermogen wordt geschat op 150 miljoen en 237 miljoen aan aandelen in ExxonMobil.

Bij zijn aantreden als minister beschikte Tillerson niet over ervaring in de internationale diplomatie. Als topondernemer bouwde hij daarentegen een breed internationaal netwerk op in de energiesector

ExxonMobil is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. De activiteiten zijn in drie onderdelen verdeeld, upstream, downstream en chemie. De bijdrage van de olie- en gaswinning aan de totale concernwinst was gemiddeld zo’n 75% in de jaren 2008 tot en met 2012. 

ExxonMobil is betrokken bij de productie van olie en aardgas in 40 landen wereldwijd. In de periode 2008 tot en met 2012 schommelde de totale productie tussen de 4 en 4,5 miljoen vaten olie per dag. Het aandeel van gas was ongeveer 40%. ExxonMobil is betrokken bij alle vormen van olie- en gaswinning, op land en ter zee en conventioneel en niet-conventioneel.

 » Lees verder

Nederland betaalde extreem-rechts TV station in Oekraïne, draagt zo bij aan “regime-change”! – FREESURIYAH

Nederland betaalde extreem-rechts TV station in Oekraïne, draagt zo bij aan “regime-change”! – FREESURIYAH

13-01-18 10:31:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Sinds een paar dagen kunnen we eindelijk de documentaire “Ukraine on Fire” van de beroemde regisseur Oliver Stone (Platoon, Born on the Fourth of July, Wallstreet) bekijken, de film die eindelijk de waarheid laat zien over het “zieke-geniale”brein van  veel “westerse” regeringsleiders en inlichtingendiensten!

Na zelf twee keer in Odessa (aan het eind van docu wordt uitgelegd wat er in Odessa gebeurde) geweest te zijn (2016-2017) en aan levende lijven ondervonden te hebben, hoe extreem-rechts daar de macht heeft, verbaasd mij niets meer over Oekraïne, maar toch kwam er een detail in de film naar voren, zo even tussendoor, waar ik graag meer van wilde weten, namelijk Nederland stond hoog op de lijst met het financieren van een “rechts-extreem” nieuw TV station, nog voor er een zogenaamde coup of revolutie was!

Oekraïne ,Odessa 2 mei en het religieuze fascisme, 1 jaar later.

Een uitdraai van de betaling van Nederland ! Bron: Ukraine on Fire

Hromadske.TV

Hromadske.TV

Hromadske.TV  is een internettelevisiestation in Oekraïne dat op 22 november 2013 van start ging.  Het project werd in juni 2013 aangekondigd door 15 journalisten. Die zijn  geregistreerd als een NGO, zo ook het TV station (NON-GOVERNMENTAL-ORGANIZATION).

Het idee is afkomstig van journalist Roman Skrypin (opgeleid en getraind door een SOROS foundation zie de documentaire) in september 2012.

Na het eigendomsgeschil van april 2013 bij station TVi 31 (TV Station) hebben bij dit genoemde station veel journalisten op 29 april 2013 ontslag genomen bij deze TVi. Zij geloofden dat zij als TVi-werknemers niet langer ‘de doelgroep konden garanderen en objectieve en onpartijdige informatie aan te bieden’. Vervolgens hebben ze op 30 april 2013 aangekondigd om een ‘webproject op te zetten waarin ze hetzelfde werk doen’.  De voormalige TVi 31-journalisten zijn uiteindelijk in dienst getreden bij Hromadske.TV.  Met inbegrip van de bekende (in Oekraïne) Mustafa Nayem.

Mustafa Nayem.

Nayyem geboren Kabul, Afghanistan in 1981, Zegt dat hij Pashtun en Moslim van geboorte is . Echter is zijn voormalige levenpartner en zoon, Mark-Mikhei, Joods (niet dat het iets uit zou maken,

 » Lees verder