Hoe het RIVM Nederland naar een faillissement leidt

hoe-het-rivm-nederland-naar-een-faillissement-leidt

02-06-20 07:00:00,

Van de buitenkant bezien lijkt het draagvlak voor de coronamaatregelen van het kabinet nog steeds hoog. Tegelijkertijd manifesteren critici zich steeds luider. Niet via de reguliere media die in hun ogen louter staatspropaganda bedrijven maar via blogs en online tv-kanalen. Grootste boosdoener: het RIVM dat de economie ‘naar de jaren dertig terug knuppelt’. Meest gehoorde oplossing: ‘Om een pandemie te voorkomen moet je alle virologen in quarantaine nemen.’

Virale abacadabra van Jaap van Dissel

In politiek opzicht zijn deze maanden met afstand de gemakkelijkste die het kabinet-Rutte III in zijn regeerperiode tot nu toe heeft beleefd. De Tweede Kamer komt vrijwel niet meer bij elkaar en als ze dat wel doen, dutten de volksvertegenwoordigers in bij de virale abacadabra van Jaap van Dissel of stellen, eenmaal wakker, een paar intelligent overkomende vragen en kibbelen daarna een end weg over kwesties als: mag je in de trein nu wel of geen nutteloos mondkapje dragen?

Zorg voor coronapatiënten heeft honderdduizenden gezonde levensjaren gekost

Zelfs het feit dat het kabinetsbeleid rampzalige gevolgen heeft voor andere patiënten, bijvoorbeeld hart- en kankerpatiënten die in de voorbije periode niet behandeld konden worden, inspireert Kamerleden niet. Na de publicatie vorige week van een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de ziekenhuiszorg voor coronapatiënten 13- tot 21-duizend gezonde levensjaren heeft gered maar 100- tot 400-duizend gezonde levensjaren heeft gekost, bleef het oorverdovend stil in het parlement.

Grondrechten opgeheven door noodverordeningen

Van burgers en ondernemers die het niet eens zijn met de draconische maatregelen, heeft Rutte III zo mogelijk nog minder te vrezen. Zij zijn met een paar noodverordeningen buiten gevecht gesteld. Alle zalen en cafés zijn gesloten. Binnenskamers met meer dan drie personen bijeenkomen is verboden. Buitenshuis demonstreren is verboden. En zo zijn er met een beroep op de Wet publieke gezondheid nog meer grondrechten opgeheven. Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap, maakte zich hier zo boos over dat hij opriep de coronaboetes niet te betalen.

Journalisten hebben zich laten muilkorven

En tenslotte bezorgt ook de pers het kabinet geen kopzorgen, zelfs geen frons. De Wet openbaar bestuur waarmee journalisten lastig overheidsdossiers boven water kunnen krijgen, is afgeschaft. ‘Zorgt voor een onredelijke extra belasting van ambtenaren,’ liet minister De Jonge weten. Niet dat er een lange rij wachtenden voor het Wob-loket stond.

 » Lees verder

Stop5g Nederland – Stop5g Nederland

24-05-20 08:15:00,

De Nederlandse staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020 in heel Nederland uit te rollen, zonder dat het is getest op mensen, dieren en het milieu.

Help ons de uitrol van 5G stoppen!

Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt onrechtmatig nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting light namelijk vast in de wet. Ons rest dan ook geen andere keus dan de rechterlijke macht in te schakelen. 

De overheid slaat alle waarschuwingen in de wind

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook wijzen we bestuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen. Dit alles leidt tot nu toe niet tot het gewenste resultaat, integendeel: de landelijke overheid gaat onverminderd door met het voorbereiden van de uitrol van 5G.

Geen onderzoek gedaan naar de risico’s van 5G

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV.

 » Lees verder

GRECO: ‘Nederland heeft nog altijd geen goed systeem van toezicht op partijfinanciering’

19-05-20 08:04:00,

Jan Kleijssen, die namens de Raad van Europa verantwoordelijk is voor het secretariaat van anti-corruptiewaakhond GRECO, waarschuwt al jaren dat Nederland tekortschiet in het toezicht op de financiering van politieke partijen. Hij constateert grote manco’s in de wetgeving op dat vlak. Aan Follow the Money legt hij uit hoe de Nederlandse democratie beter bewaakt kan worden. ‘Integriteit zou een zelfstandig hoofdstuk moeten zijn in de politiek, geen voetnoot.’

Dit stuk in 1 minuut

 • Nederland krijgt al jaren kritiek van anti-corruptiewaakhond GRECO omdat Den Haag de wetgeving rondom partijfinanciering niet op orde heeft. Onderzoekers van GRECO stellen vooral dat de geldstromen naar politieke partijen slecht worden gecontroleerd.

 • Jan Kleijssen, verantwoordelijk voor het secretariaat van de organisatie, legt in een gesprek met Follow the Money uit waarom de Nederlandse democratie beter bewaakt moet worden.

 • Kleijssen betreurt het dat hij niet genoeg onderzoekers tot zijn beschikking heeft om de Nederlandse toezichthouder aan een kritisch oog te onderwerpen.


Lees verder

In 1973 sprak het Comité van Ministers van de Raad van Europa voor het eerst over een gezamenlijke aanpak van fraude, omkoping of corruptie in het bedrijfsleven en de politiek. Acht jaar later, in 1981, werd afgesproken wat de speerpunten zouden moeten worden van die aanpak. Bijna twee decennia later, in 1999, zag GRECO het levenslicht. Deze anti-corruptiewaakhond zou voortaan alle Europese lidstaten plus enkele andere landen – waaronder de Verenigde Staten, Turkije en Wit-Rusland – evalueren en aanbevelingen doen om corruptie, fraude en omkoping tegen te gaan.

Dat deze controles geen overbodige luxe waren en de Raad van Europa ook zichzelf beter moest monitoren, bleek in 2017: ‘Het ogenschijnlijk keurige instituut Raad van Europa raakte betrokken in een enorm omkoopschandaal. Leden van de raad bleken te zijn omgekocht door Azerbeidzjan,’ schreef Dennis Mijnheer in 2017 op Follow the Money.

‘Er bestond geen systeem van toezicht op belangenverstrengeling in de parlementaire assemblee. En Nederland heeft dat nog steeds niet,’ laat Jan Kleijssen telefonisch weten vanuit zijn kantoor in Straatsburg.

Nederland krijgt pak slaag van GRECO

Corruptie is een breed begrip, je kunt het van veel kanten bekijken.

 » Lees verder

Nederland Politiestaat

nederland-politiestaat

07-04-20 02:45:00,

YouTube censuur

En zo verging de vrijheid, met een daverend applaus

Kit Knightly

Afgelopen weekend deed ik boodschappen. De straten waren spookachtig stil. Onderweg zag ik meerdere keren een patrouileerende politieauto. Een vriendin uit Den Haag belde mij. Tijdens een wandeling op het strand zweefden er drones boven de wandelaars om de juiste afstand tussen mensen te bewaken.

In de supermarkt lopen mensen zenuwachtig met een boog om elkaar heen. Betalen met content geld is vanwege de sociale druk nauwelijks mogelijk. Bij het aanbieden van een wettig betaalmiddel word ik aangekeken alsof ik radioactief afval aanbied. Ik heb toch ook net die boodschappen aangeraakt? En de mensen voor mij de pin toetsen?

Samen met de mensen om mij heen probeer ik de situatie te begrijpen. We wisselen video’s uit. Regelmatig krijgen we een zwart beeld met de melding dat deze video een thoughtcrime betrof en niet geschikt is om naar te kijken. Verschillende steden openen kliklijnen. In bejaardentehuizen worden inwoners beboet wanneer ze stiekem hun kinderen of kleinkinderen ontvangen. In de krant lees ik dat onze telefoons vanwege corona gevolgd worden. Nu openlijk – de sleepwet was er toch al door? Ondanks dat er tegen was gestemd..

Al voor de corona uitbraak maakte ik me ernstige zorgen om de uitrol van 5G. Samen met andere burgers in mijn stad organiseerden we ons, informeerden andere burgers, probeerden de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken. We hadden het gevoel dat er eindelijk een kritieke massa begon te ontstaan – in Italië zeiden meer dan 150 gemeentes nee tegen 5G, de beweging zette zich door naar Europees niveau.

Tirannie in een handomdraai

Op dit moment kunnen we niet meer samenkomen. Informatie uitwisselen wordt steeds lastiger, referenties naar 5G worden snel verwijderd van ‘social’ media. Wel laat de Nederlandse staat de veiling van 5G frequenties doorgaan, terwijl vragen van de Tweede Kamer over risico’s voor de volksgezondheid onbeantwoord blijven. Daarbovenop probeert het kabinet er zonder democratisch debat stapels (84) wetten door te duwen terwijl de volksvertegenwoordigers thuis zitten.

Het lijkt op een dystopische science fiction film. Of, op 1984 maar dan met meer geavanceerde technologie. Hier zou de Stasi van dromen.

 » Lees verder

De sterilisatie van Nederland en wat daartegen te doen is – Transitieweb

de-sterilisatie-van-nederland-en-wat-daartegen-te-doen-is-–-transitieweb

09-03-20 10:37:00,

De premier heeft vanavond via de pers het volk toegesproken en er bij ons allen op aangedrongen voorlopig af te zien van handen schudden in het sociale verkeer.

Uch.

Corona handshake verbod

Ik heb het voorspeld in mijn vorige posting over de psydemie die ons al dagenlang teistert: er komt een verbod op aanrakingen.

Dat klinkt idioot en het is idioot. En het is een totaal verkeerd signaal.

Want… hoe zat dat ook alweer met infectieziekten?

Correct me if I am wrong…

Natuurlijke weerstand

Door met ‘zeiktekiemen’ in contact te komen – met al die bacterieen, schimmels, virussen en wat er nog meer rondspookt dus – bouw je een natuurlijke, gezonde weerstand op. Van viezigheid word je sterker, bij wijze van spreken.

Zo werkt de natuur. Maar niet de farmaceutische industrie. O nee. Die ziet virussen niet als afweeropbouwers, maar als staatsvijanden, waartegen via vaccins een kunstmatige afweer moet worden aangebracht. Daar is heel erg veel geld mee gemoeid.

Dat de premier nu oproept to de sterilisatie van Nederland is symbolisch. En dat de baas van het RIVM bij die gelegenheid naast hem staat is zo mogelijk nog symboloscher. Het RIVM popelt immers om de volgende vaccinatiegolf op ons los te laten.

Deze twee elementen – steriliteit en vaccinatie – gaan net zo broederlijk samen als de premier en het RIVM. Samen staan ze aan de basis van een kunstmatige weerstand. Dat is het fundament van de Big Pharma goudmijn.

Onderwijl wordt daarmee de natuurlijke weerstand ondermijnd.

Dat is gevaarlijk. Een gesteriliseerd volk is kwetsbaar voor de minste of geringste aandoening.

Althans, dat is wat ik er altijd van begrepen heb.

Nationaal Handshake Event

Daarom stel ik een Nationaal Weerstandsversterkend Handshake Event voor. Op de Dam stellen we een stuk of tien handenschud-rijen op van elk pakweg 100 mensen. De eerste in de rij begint met schudden en gaat de hele rij af, dan de tweede enzovoort.

Idee?

Hieronder nog een belangrijk artikel van Jon Rappoport over de situatie in Italie waar….. 16 miljoen mensen in quarantaine zijn.

Italy quarantines 16 million people: “the effect proves the cause”

Gerelateerd

We zitten middenin een psydemie

Door vaccinatie verandert mazelen van een onschuldige kinderziekte in een potentieel levensgevaarlijke aandoening voor alle leeftijden

Artsen verliezen hun vertrouwen in vaccinatie

Verplichte vaccinatie is onwettig,

 » Lees verder

Nederland is de weg kwijt – een ‘factcheck’ – Climategate

nederland-is-de-weg-kwijt-–-een-‘factcheck’-–-climategate

16-02-20 07:43:00,

Foto: Stockeld Park.

Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

Het begint wat breder door te dringen dat de oplossing niet ‘hernieuwbaar’ is. In 2018 kwam 1,7% van ons totale finale energiegebruik van 2100 PJ uit wind en 0,6% van zonnepanelen. (1 PJ= 277.777.778 kWu). Zie hier.

In cijfers 36 PJ wind en 13 PJ zon waar ook warmte in zit. En in 2019 kwam er 6 PJ zon bij. Al zou je nog 10 x zoveel zon er bij zetten het lost niets op. De universiteit Wageningen heeft berekend dat je met een ha zonneakker netstroom kunt leveren voor 150 huishoudens. Hier het rapport.

We hebben nu 7,8 miljoen huishoudens die samen 4% van het totale finale energiegebruik in de vorm van stroom gebruiken. Zonneakkers leveren relatief weinig energie en dat is nog moeilijk in te passen ook. Zonde van het geld daar kun je veel beter voedselgewassen op zetten.

Windenergie

In 2010 had ik een discussie met RVO over de inzet van windstroom op het net en we bereiken nu de grens, als naast de wisselende levering van wind ook de pieken van zonnestroom er bij gezet wordt. Zie dit rapport.

In 2015 had ik een discussie over elektrisch rijden met RVO en wat bleek? Het rapport van TNO waar het beleid op gebaseerd zou zijn, bestaat niet. Er was geen sprake van wetenschappelijk onderzoek – alleen een factsheet (een mening van ‘deskundigen’. Er wordt nog steeds van een onduidelijk verhaal uitgegaan. Zie hier.

Elektrificeren

Gezien het feit dat nu net 3%van ons totale finale energiegebruik van wind en zon afkomstig is, is er geen groene stroom voor de elektrische auto’ s en de warmtepompen in de winter beschikbaar. Elektrische auto’s rijden voornamelijk op centrale stroom. Daar zit geen besparing van CO2-uitstoot in.

De 0 op de meter woning van Urgenda brengt in de zomer de zonnestroom in grote pieken op het vraaggestuurde net, stroom die niets waard is omdat ze in Duitsland nu al met pieken zitten, die ze op het eigen net niet kwijt kunnen (nu gratis stroom voor ons). In de winter als de warmtepompen veel stroom vragen moet die uit centrales komen,

 » Lees verder

Boeren van Nederland: je kunt geen akkoord sluiten bovenop een leugen – Uitgeverij De Blauwe Tijger

boeren-van-nederland:-je-kunt-geen-akkoord-sluiten-bovenop-een-leugen-–-uitgeverij-de-blauwe-tijger

18-12-19 06:37:00,

Je wilt constructief protesteren, je wilt gehoord worden en resultaten bereiken. Je hebt meer dingen te doen, een gezin te onderhouden, een sociaal leven te leiden. Ook jij hebt geen oneindig geduld. Je wilt ook niet onsportief zijn, de hakken in het zand zetten, er slecht op staan voor je omgeving. De demonstraties met je collega’s zijn een middel tot een doel, en je wilt geen kwaad bloed zetten. Dus het Landbouwcollectief schuift namens jou aan bij Mark Rutte en de Minister van landbouw, Carola Schouten voor een ontbijtje. Een dag later staat er in de Telegraaf: ‘akkoord bereikt tussen kabinet en landbouworganisaties.’

Dat bleek niet waar, er was volgens de Farmers Defence Force slechts een belofte gemaakt om verder te praten in het nieuwe jaar. Over de inhoud van de gesprekken kun je dus verder niet veel zeggen. Er was alleen ‘een gespreksverslag’ gemaakt, meer niet.

Boeren, ken uw politieke tegenstanders. Politici hebben er belang bij ‘vooruitgang’ te verzilveren, hoe marginaal ook, en ook Jesse Klaver zorgde er gisteren in Den Haag voor dat de camera’s op hem gericht waren – in de sfeer van ‘het gesprek’. Feit is ook dat mensen massaal ‘het geduld van Klaver’ en zo’n nieuwsbericht van de Telegraaf delen en het verhaal in de wandelgangen een ‘principe-akkoord’ gaan noemen. Media pakken het vervolgens op om de sentimenten verder in een bepaalde richting te duwen:

 

Dit gaat niet goed zo, vandaar wat advies:

Boeren in Nederland moeten meer nog dan hun eisen op tafel leggen hun tegenstanders begrijpen. Les 1: In een land dat gekenmerkt wordt door polderen, ‘de boel bij elkaar houden’ en conflictbemiddeling is aanhoudend demonstreren en met je trekker de weg op gaan een teken dat je het conflict opzoekt. Dat vind ík niet, maar zo wordt dat nou eenmaal gezien. De ‘wat heb jíj eraan gedaan om het op te lossen?’-vraag duikt in het Nederlandse bedrijfsleven en de ambtenarij al gauw op, ook al ligt de fout niet bij jou, en ook al ligt de oplossing niet bij jou. (In Duitsland speelt dit niet, daar geldt hiërarchie als een natuurlijk, historisch gegeven dat protesteren legitimeert ook zonder constructieve inzet van mensen met de verkeerde toon).

Geen akkoord bovenop een leugen

Les 2: het is een regel uit de leer van de goed onderhandelen dat je dat niet doet op basis van een valse premisse.

 » Lees verder

Annexatie van Nederland krijgt geen officiële feestdag – Wakker Mens

annexatie-van-nederland-krijgt-geen-officiele-feestdag-–-wakker-mens

02-12-19 01:39:00,

Na enkele decennia van voorbereiding is Nederland er klaar voor. Minister-president Rutte geeft gas want hij wil de geschiedenis ingaan als de bewindsman die Nederland tot de 51ste staat van Amerika heeft gemaakt.

In een kort telefoongesprek met president Trump, waarbij Rutte vroeg of er nu wel of geen nationale feestdag aan verbonden zou moeten worden, verwees Trump Rutte door naar de belanghebbende organisaties. Dat Trump de machtselite niet onnodig op de tenen wil trappen is begrijpelijk, wel onhandig voor Rutte, want de lijst van belanghebbenden is lang.

Gedacht werd aan de 5de mei als feestdag voor deze formele integratie van Nederland in de USA. Want sinds de 5de mei 1945 viert Nederland de intocht van de Amerikanen. Op deze dag vieren we dat Amerika vaste voet in Europa kreeg en sindsdien Europa bezet. Het zou voor de heersende media geen grote moeite zijn om deze bezetting, nu al bekend als bevrijding, verder tot integratie positief om te vormen.

Al snel klonk vanuit de belanghebbende organisaties, dat met het toekennen van een nationale feestdag aan deze integratie van Nederland, onnodig veel slapende mensen gewekt zouden worden en er misschien onaangename vragen zouden op kunnen komen.

Nepnieuws

Het bovenstaande is in deze vorm niet waar. Het is, zoals gebruikelijk in de media, de halve waarheid die vervolgens tot leugen wordt.

De geschiedenis wordt altijd door de overwinnaar geschreven.
Feitelijk is het natuurlijk wel juist dat Europa sinds 1945 door de Amerikanen bezet wordt. En voor Nederland geldt niet alleen dat er op de luchtmachtbasis Volkel nog steeds 22 kernbommen liggen. Over het gebruik, het inzetten van deze kernwapens dus, heeft Nederland niets te zeggen. Nee, ook niet via de NAVO, want deze club heeft ook geen bevoegdheid over deze nucleaire wapens. De bevoegdheid ligt alleen bij Amerika, bij de Amerikaanse president dus.

45 jaar na de landing van de Amerikanen, waren er rond 1990 nog steeds ruim 300.000 militairen op Europees grondgebied gestationeerd op ca. 100 Amerikaanse basissen. Inmiddels en nog eens 30 jaar verder, zijn er nog steeds ca. 60.000 Amerikaanse militairen in Europa aanwezig. De afname wordt in Europa graag verklaart doordat door het uiteenvallen van de Sovjet Unie, de grote bedreiging die daar vanuit ging,

 » Lees verder

MH17 en Nederland – Democratie aan banden

mh17-en-nederland-–-democratie-aan-banden

30-10-19 10:52:00,

Vorige week woensdag toonde men in het vergadercentrum Nieuwspoort in Den Haag de documentaire van de Russische journaliste Jana Yerlashova en haar Nederlandse collega Max van der Werff over het neerhalen van de vlucht MH17 van Malaysian Airlines en het Nederlands onderzoek ernaar. Zowat gans politiek Den Haag kreeg daarbij een uitnodiging incluis ook de media en vele van de andere betrokkenen.

Het grote stilzwijgen

In Nederland is er nu eenmaal erg veel belangstelling voor deze zaak. Zo loopt het onderzoek hiernaar in Nederland en stierven er 298 mensen, waaronder 196 Nederlanders, toen de Boeing 777-200ER op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 boven Oekraïne in het gebied van de zelf uitgeroepen republiek van Donetsk neerkwam. In oorlogsgebied dus en waar toen fel gevochten werd..

DSC_0816

Er waren op de voorstelling in Den Haag van de film ‘Call for Justice’ verslaggevers uit o.m. Spanje, Tsjechië, Rusland en Oekraïne met zelfs de Amerikaanse regeringszender RFE die aanwezig was. Nederland ontbrak echter geheel. Geen toeval. Als men het niet kan bekladden dan kan men het nog altijd doodzwijgen. De Groene Amsterdammer had het eerder dit jaar over: ‘Russische trollen, ideologisch gemotiveerde burgerjournalisten en uitgesproken complotdenkers.’

De documentaire stelt een boel kritische vragen over het onderzoek en de zaak in het algemeen. Vragen die de Nederlandse traditionele media tot heden niet stellen. Maar wie dacht dat er vanuit dit milieu hiervoor grote belangstelling was zat fout. Geen enkel politicus of vertegenwoordiger van de massamedia daagde op. En er kwamen in de media nadien ook geen persverslagen. Alleen een oorverdovende stilte.

Ooit kritische media als De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland of de VPRO bleven weg. Ze zijn gelijkgeschakeld met de rest. Geen interesse voor vragen bij dit voor Nederland zo belangrijk dossier. Dit toont de sfeer in Nederland in die zaak. Het is het grote stilzwijgen. Er vielen 298 doden waaronder dus 196 Nederlanders en wat de overheid zegt is voor de media en de politiek DE WAARHEID. De rest zijn leugens.

Vervalste geluidsopnames

Reeds 4 uur na het neerhalen van het vliegtuig had de Oekraïense veiligheidsdienst SBU al een bandopname klaar waaruit ondubbelzinnig moest blijken dat die opstandelingen in Donetsk en/of hun Russische vrienden dat ook feitelijk toegaven.

 » Lees verder

Zo rolt AmCham in Nederland de rode loper uit voor het Amerikaanse bedrijfsleven

26-10-19 09:07:00,

De American Chamber of Commerce is een van de grootste lobbyorganisaties ter wereld. Sinds 1961 maakt ze zich hard voor goede Nederlands-Amerikaanse handelsbetrekkingen. Haar voornaamste doel is zorgen dat de Nederlandse overheid de rode loper uitrolt voor hoofdkantoren van Amerikaanse multinationals. ‘AmCham,’ zoals de vooraanstaande lobbyclub kortweg wordt genoemd, kan bogen op toegang tot onze minister-president, de regering, het parlement en de ambtenarij.

Dit stuk in 1 minuut

 • Zo’n vierhonderd bedrijven, banken, consultancybureaus en advocaten- en accountantskantoren zijn lid van de American Chamber of Commerce, één van de invloedrijkste lobbyclubs van Nederland. 

 • ‘AmChams’ doel is het bewerkstelligen van een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat, daarom pleit ze continu voor belastingverlaging en andere fiscale voordelen voor multinationals. Verschillende comités die onderdeel zijn van de organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.  

 • Met een volle evenementenkalender houdt AmCham een uitgebreid netwerkcircuit in stand. Niet alleen mensen uit de private sector bezoeken de borrels en partijen, ook mensen uit de publieke sector laten daar hun gezicht zien.  

 • Ieder jaar overhandigt AmCham op Kasteel de Wittenburg in Wassenaar haar ‘Priority Points’ (wensenlijstje) aan een bewindspersoon, meestal een minister of een staatssecretaris.


Lees verder

Als de eerste genodigden op 25 januari 2017 aankomen bij het fraai verlichte Kurhaus in Scheveningen valt de schemering al in. Buiten ligt de gevoelstemperatuur enkele graden onder nul, binnen wacht een warm weerzien tussen goede bekenden tijdens een receptie en een aansluitend galadiner. Naast talloze corporate executives van multinationals druppelen diplomaten, (voormalige) politici, burgemeesters en enkele BN’ers een voor een binnen met hun partners. Onder de vijfhonderd aanwezigen zijn twee eregasten: prins Constantijn en prinses Laurentien. 

Aan de voorzitter van de Senaat Ankie Broekers-Knol de eer om de openingsrede te houden. Daarna valt de beurt aan onder meer het plaatsvervangend missiehoofd bij de Amerikaanse ambassade, Shawn Crowley, om zich tot de zaal te richten. Behalve plichtmatige toespraakjes is er ook vermaak. Het kinderkoor van de Amerikaanse school in Den Haag is opgetrommeld om het grote gezelschap toe te zingen, Hans Klok laat met de gebruikelijke bombarie zijn assistentes verdwijnen en ter afsluiting treedt soulzangeres Shirma Rouse op met een begeleidende band.  

 » Lees verder

Politiek Nederland – niet gehinderd door enige kennis – wat nu? – Stichting Vaccin Vrij

politiek-nederland-–-niet-gehinderd-door-enige-kennis-–-wat-nu?-–-stichting-vaccin-vrij

17-10-19 08:51:00,

Op 14 oktober spraken Tweede Kamerleden over een initiatiefvoorstel van de heer Raemakers van de fractie van D66 waarmee hij regelt dat kinderopvangcentra zelf kunnen beslissen om uitsluitend gevaccineerde kinderen toe te laten. De aanleiding is de voorgestelde wijziging van de heer Hijink (SP) om vaccineren verplicht te maken om toegelaten te kunnen worden tot een kinderdagverblijf.[1]

De situatie in vaccinatieland valt misschien nog het beste te omschrijven zoals iemand onlangs op Facebook deed: “Help mijn buurvrouw is de pil vergeten en nu ben ik zwanger!”. Ik zat op de publieke tribune tijdens het plenaire ‘debat’ en ik kan het alleen maar omschrijven als het ultieme dieptepunt van het afgelopen jaar. Domme, domme buurvrouw, hoe kan ze me dit aandoen? Ze is gestoord… Politiek Nederland gaat ervoor zorgen dat ze snel wordt opgeborgen.

 

 

Het ‘debat’

 
Ik kan waarschijnlijk beter zeggen – het toneelstuk. Er is geen debat. Er zijn alleen maar voorstanders. Het ‘debat’ ging over de vraag hoeveel haast er gemaakt moet worden met het weigeren van ongevaccineerde kinderen op een kinderdagverblijf. Het vond plaats in een bijna lege zaal; een handjevol politici, welgeteld 10 leden van de Tweede Kamer, namen eraan deel. Een aantal van hen lazen een speech voor waarin ongefundeerde aannames aan elkaar werden geregen, en de belangrijkste zaken in een grote blinde vlek verdwenen leken te zijn. De teneur is dat er ‘veiligheid’ moet zijn op kinderdagverblijven. En het gevaar is niet eens meer de ziekte, het gevaar is een gezond kind (dat niet is gevaccineerd). De vragen die werden gesteld gaan over praktische zaken. Over logistiek. Over administratie. En het sleutelwoord waar alles aan opgehangen wordt is ‘de vaccinatiegraad’.2

 

 

Verwarring en vragen die niet gesteld (mogen) worden

 
De verwarring over wat wordt bedoeld met vaccinatiegraad is groot. Dat is logisch. De politici zijn kennelijk alleen geïnformeerd over de mythe, de marketingboodschap. De basiskennis ontbreekt, de wetenschap ontbreekt, en de cijfers ontbreken. Ze hebben niet de informatie om na te kunnen denken. En ze vragen zich niet af of het klopt wat de lobbyisten of ‘deskundigen’ hen vertellen.

 

 

1. Klopt de theorie van de ‘vaccinatiegraad’?

 
Politici geloven dat er een vaccinatiegraad van 95% nodig is om de ‘kudde-immuniteit’ te bewaken.

 » Lees verder

EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

eu-dwingt-nederland-tot-invoering-van-de-5g-telecomwet-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

12-08-19 07:43:00,

Of we er nu op zitten te wachten of niet, snel ‘5G’ internet komt eraan en zal vanaf volgend jaar over het land worden uitgerold, te beginnen met enkele grote steden en proefprojecten als het Johan Cruijffstadion in Amsterdam. Via frequentieveilingen zullen de te gebruiken frequentiebanden onder de providers worden verdeeld. Het Europees parlement heeft lidstaten daartoe verplicht en in de komende Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Op dit ogenblik is er een inspraakronde voor belanghebbenden.

In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van de opstelpunten van 4G zenders en wordt met relatief lage frequenties tot 2600 MHz gestart omdat die een groot doordringingsvermogen hebben. Enig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G toepassingen ontbreekt. Het blijft dus afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen.

Draadloze communicatie in Europees verband

De EU heeft vorig jaar de Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad […] tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie’ opgesteld. Voor Nederland geldt dat dus ook. Momenteel worden voorbereidingen getroffen tot het opstellen van de ‘Telecommunicatiewet’.

De procedure is dat nu eerst een consultatieronde is opgestart die de voorlopige plannen tot inrichting van die wet onder de bevolking moet sonderen. Bepaalde soorten betrokken groeperingen kunnen reageren op een open platform en hun voorstellen tot wijziging aangeven. Sluitingsdatum is 9 september a.s. De motivatie van de Telecommunicatiewet is aangegeven in de Memorie van Toelichting. Deze en andere teksten kunnen hier gedownload worden.

Frequentiegebruik nog onzeker

Over de te gebruiken frequenties heerst enige onzekerheid, hangende de uitslag van frequentieveilingen door het ministerie van EZK later dit jaar of begin 2020, de mogelijkheid om de Europees gedeelde 3,5 GHz band te mogen gebruiken (NB. nu nog door de afluisterschotels in Burum in gebruik) en de mogelijkheden om hypersnel internet te kunnen ontwikkelen voor de 26 GHz en vrije pioniersband.

Het Agentschap Telecom van EZK heeft door het bureau Stratix een verkenning van de mogelijkheden voor providers laten uitvoeren, maar hangende de oplossing van de 3 onzekerheden kan de telecomresearch nu even niet verder. Men hoop de uitrol vanaf volgend jaar te starten en tegen eind 2020 een landelijke dekking te hebben gerealiseerd.

 » Lees verder

Vaccinegate Nederland: pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

vaccinegate-nederland:-pijnlijke,-verzwegen-waarheid.!!

23-07-19 06:18:00,

Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

We willen je wijzen, op de aanleiding van de indrukwekkende manier waarop Frank Ruesink, zijn kruistocht tegen onvolledige, vertekende en regelrecht vervalste voorlichting rondom vaccinaties is begonnen. Het gaat dan over de brief die VVD-Tweede Kamerfractievoorzitter Klaas Dijkhof vorig jaar in het VVD-ledentijdschrift plaatste. Daarin deed hij nogal wat, uiterst ongenuanceerde uitspraken, die meer zijn mening verkondigden, dan dat ze ook maar een beetje gebaseerd waren op weloverwogen en op WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GEBASEERDE FEITEN.. Inmiddels noemt iedereen deze brief van Dijkhoff de ‘KLAASBRIEF’. Een verhaal van Dijkhoff, dat wij HIER al volledig ondersteboven trokken..

Klaas Dijkhoff schreef o.a. in zijn verhaal:

“Wetenschap! Ik hou ervan!
In onze vaccins zitten geen schadelijke doses en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.”

Maar Klaas Dijkhoff, hoe ánders liggen de simpele, wetenschappelijke feiten. Vooralsnog kunnen we concluderen, dat je hele relaas niets anders was dan de z.g. ‘politieke spierballentaal’, die gebaseerd is op opgepompte luchtfietserij, in plaats van gedegen studie van beschikbaar medisch-wetenschappelijk bewijs rondom vaccins en vaccinaties.. Hoe pijnlijk is het werkelijke verhaal, waarover Frank Ruesink het onderstaande actuele deel aan toevoegt!

x
x
Vaccinegate Nederland:
pijnlijke, verzwegen waarheid..!!

2019  © Frank Ruesink | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Terwijl de heer Rens Ramaekers (D66) in zijn wetsvoorstel ‘Wijziging in de Kinderopvang claimt dat ‘er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn’, komt in deze video met de Minister van Volksgezondheid een andere pijnlijke waarheid aan het licht…

WAT IS DE VERZWEGEN WAARHEID?

In de sneltreinvaart komen in de onderstaande presentatie van Frank Ruesink, ná zijn ontmoeting met minister Hugo de Jong in Den Haag, de volgende onderwerpen voorbij:

 1. De jarenlang verzwegen onderzoeksresultaten van Merck & Co, waaruit blijkt dat het BMR vaccin helemaal niet veilig is en dat er heel weinig onderzoek is gedaan. Dus waar is het onderzoek dat aantoont, dat we niet met onze kinderen aan het experimenteren zijn? HIER
 2. De US$ 4 miljard die in de VS al is uitgekeerd aan ouders en kinderen met vaccinatieschade.

 » Lees verder

Nederland wil bijenbescherming afzwakken met rekenmethode van pesticidenfabrikant

07-06-19 06:59:00,

Begin april liet FTM zien dat Nederland invoering van de Bee Guidance, een Europees richtsnoer om bijen te beschermen, al jarenlang tegenwerkt. Die onthulling leidde tot een Kamerdebat, waarin minister Schouten (Landbouw) de Kamer gedetailleerde inzage in het dossier beloofde. Uit de stukken die zo openbaar zijn geworden, blijkt opnieuw iets opmerkelijks: Nederland heeft bij de Europese Commissie gepleit voor een nieuw rekenmodel om bijenpopulaties te monitoren. En dat model wordt gepusht door de chemische industrie.

Dit stuk in 1 minuut

 • In april beschreef FTM hoe Nederland zijn oren had laten hangen naar de lobby van pesticidenfabrikanten. Daarna werd minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door de Tweede Kamer onder druk gezet om e-mails openbaar te maken over de Nederlandse inbreng bij de onderhandelingen over de Bee Guidance, het Europese richtsnoer om bijen beter te beschermen.

 • Uit deze nieuw ontsloten e-mails blijkt dat ons land in Brussel heeft gepleit om het beschermingsniveau voor bijen te verlagen. Het gaat om aanpassing van de ‘drempelwaarden’ in de Bee Guidance: normen die bepalen wanneer een bestrijdingsmiddel als veilig of mogelijk gevaarlijk voor bijen wordt aangemerkt. Nederland wil de drempelwaarden met een ander rekenmodel vaststellen: Beehave. Dat model is mede-ontwikkeld door Syngenta, een pesticidenfabrikant.

 • Op basis van Beehave kan het beschermingsniveau voor bijen sterk worden afgezwakt. Dat stelt de Brusselse lobbygroep van de agrochemische industrie ECPA in een analyse die in juni 2017 met de Europese Commissie is gedeeld. De Commissie heeft nu een ‘implementatieplan’ opgesteld waarin staat dat de drempelwaarden zullen worden herzien, mogelijk op basis van het Beehave-model.

 • De Tweede Kamer heeft op 21 mei een motie aangenomen waarin zij de regering oproept om niet akkoord te gaan met dit implementatieplan. Minister Schouten liet vorige week weten dat zij desondanks met dat plan wil instemmen. Inmiddels hangt de minister een motie van wantrouwen boven het hoofd, omdat zij de Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd over de Nederlandse inbreng bij de onderhandelingen over de Bee Guidance.


Lees verder

‘Is er oppositie tegen de Bee Guidance? Dat bevreemdt me,’ zegt Fabio Sgolastra. Hij is entomoloog aan de universiteit van Bologna, en een van de opstellers van het bijenrichtsnoer dat op verzoek van de Europese voedseltoezichthouder EFSA werd geschreven.

 » Lees verder

Nederland zoekt vrede met Rusland – De Lange Mars Plus

nederland-zoekt-vrede-met-rusland-8211-de-lange-mars-plus

25-03-19 07:50:00,

De stichting Vredesdag 9 mei wil ‘vrede voor Europa en Rusland…in een periode van spanning…’ Op die dag in mei wordt in bruggenstad Arnhem een vredesmars en een concert georganiseerd met als doel verbroedering tussen volkeren in plaats van geweld en oorlog. Wat is er mooier dan over de brug te komen en aan elkaar te laten merken dat we vredelievende wezens zijn die helemaal geen oorlogen willen. Spanningen tussen landen ontstaan meestal doordat politici nog meer macht willen dan ze al hebben. Het zijn de ‘gewone mensen’ die de prijs voor hoogmoed en arrogantie van regeringsleiders betalen met hun levens. Daarom vind ik de handreiking naar de Russen zo mooi.

Marie-Thérèse ter Haar legt kort uit wat de Russen in de negentiger jaren van de vorige eeuw hebben meegemaakt en wat hen heeft beïnvloed. Meer kennis over elkaar brengt onze volkeren dichter tot elkaar.

Zij is voorzitter van de stichting Vredesdag 9 mei.

Op 9 mei slaan we een brug tussen Oost en West.

Dat wat het Oosten met het Westen verbindt is de vrede die ontstond door de gezamenlijke overwinning van het fascisme tijdens WOII.
Tijdens de Slag om Arnhem hebben geallieerden (Engelsen, Amerikanen en Polen) voor vrede en vrijheid gevochten. Net als de Sovjet-Unie, die met zijn 28 miljoen doden, een groot offer bracht voor de bevrijding van Europa. Een vredestocht draagt bij aan een betere verhouding tussen Rusland en het Westen en legt de nadruk op wat ons met elkaar verbindt.

Vredestocht 9 mei 2019

De organisatie nodigt Russen en voormalige Sovjetburgers, die in Nederland wonen, uit om op 9 mei 2019 om 16.00 uur mee te lopen met de Nederlandse bevolking in Arnhem over de Nelson Mandelabrug. Start: hoofdingang van Gelredome naar het Audrey Hepburnplein. De tocht wordt muzikaal begeleid door leden van de zanggroepen Zarjanka, Zarnitsa en Wjetsherinki uit Nederland. Aanmelding per email naar info@ruslandacademie.nl met de tekst ‘Aanmelden vredestocht’, dan word je op de hoogte gehouden van de tocht .

Vredesconcert 9 mei 2019

Na de tocht volgt een concert in Arnhem met onder meer het 12-koppige Russisch-orthodoxe koor Zlatoust (‘Gouden Stem’) onder leiding van dirigent Mikhail Borodyanski,

 » Lees verder

Armoede in Nederland blijft stijgen: 140.000 mensen bij voedselbanken – De Lange Mars Plus

armoede-in-nederland-blijft-stijgen-140.000-mensen-bij-voedselbanken-8211-de-lange-mars-plus

14-03-19 08:58:00,

Foto 123rf

De regeringspartijen verdringen elkaar in deze verkiezingsperiode met mooie en vooral sociaal goed klinkende beloften. Daarom nemen we de cijfers over de armoede er maar eens bij om te kijken hoe sociaal kabinet Rutte nu werkelijk is wanneer de verkiezingen ver weg zijn. De cijfers van Eurostat liegen er niet om: opnieuw neemt de armoede toe. Ook de voedselbanken draaien nog meer op volle toeren.

Volgens de getallen van het Europese Bureau voor Statistiek Eurostat leven opnieuw meer Nederlanders in armoede of in de directe de gevarenzone daarvan. Waren er dat in 2015 nog 2,7 miljoen voor 2016 zijn dat 2,8 miljoen medelanders en voor 2017 zelfs 2,9 miljoen. De cijfers voor 2018 ontbreken nog.

De cijfers bevestigen dat ondanks dat het ‘goed gaat met de economie’ een toenemend aantal landgenoten dit niet in hun portemonnee merken.

Eurostat

Het Europese Bureau voor Statistiek hanteert als armoedegrens dat mensen zich minstens 4 van de volgende 9 zaken niet kunnen permitteren:
1) huur betalen of water/energienota,
2) woning voldoende warm kunnen houden,
3) te maken met onverwachte uitgaven,
4) het eten van vlees, vis of gelijksoortig om de andere dag,
5) een week vakantie van huis,
6) een auto,
7) een wasmachine,
8) een kleuren-tv,
of 9) een telefoon

Nederland en andere Europese landen (cijfers Eurostat)
Mensen die in armoede leven of in directe gevarenzone daarvan

in miljoenen
2014
2015
2016
2017

Nederland
2,8
2,7
2,8
2,9

België
2,3
2,3
2,3
2,3

Duitsland
16,5
16,0
16,0
15,5

 

in percentage
2014
2015
2016
2017

Nederland
16,5
16,4
16,7
17,0

België
21,2
21,1
20,7
20,3

Duitsland
20,6
20,0
19,7
19,0

CBS

In Nederland leven volgens het Centraal Bureau Statistiek 1,1 miljoen mensen in armoede (op basis van het niet-veel-maar-toereikend criterium), hiervan is 1 op de 12 een kind. Dit getal wijkt dus af van het hierboven genoemde aantal dat van een andere definitie uitgaat.

Tienduizenden kinderen zitten dagelijks met honger in de klas.

Honger / kleding & spullen

Dat iedere burger in beginsel geen honger hoeft te lijden en zich deugdelijk kan kleden is niet te danken aan de overheid maar aan particuliere initiatieven.

 » Lees verder

‘Wij zijn de gele hesjes, het volk van Nederland, wij stoppen niet voordat er een BRIB is’ – De Lange Mars Plus

8216wij-zijn-de-gele-hesjes-het-volk-van-nederland-wij-stoppen-niet-voordat-er-een-brib-is8217-8211-de-lange-mars-plus

12-03-19 06:34:00,

DLM PLus in gesprek met Ingeborg Westerhoff, een van de Gele Hesjes, die op 11 maart was uitgenodigd om te komen praten in De Rode Werf in Amsterdam. Ondanks dat de Gele Hesjes wel degelijk actief zijn in Nederland worden ze doodgezwegen door de massa media.

Ingeborg doet haar verhaal.

Gisteren waren we uitgenodigd bij De Rode Werf, politiek café in Amsterdam. Volgens zeggen, is dit een onafhankelijk politiek café, maar wel gelieerd aan de PvdA. We kunnen je nu wel zeggen dat ze niet onafhankelijk zijn.

We zaten daar samen met klimaatspijbelaars en een professor die onderzoek heeft gedaan naar het demonstreren. Daar hebben we wel iets van opgestoken. Zoals de “gele hesjesbeweging” eerst werd weggezet als tokkieclub, blijkt dus nu dat demonstranten over het algemeen hoog opgeleid zijn.

We hebben nu dus aan den lijve kunnen ondervinden met welk publiek we te maken hebben. De klimaatdemonstranten zijn studenten, veelal aan een universiteit, maar als je vraagt: “Ken je de EU”?, dan krijg je als antwoord: “Ja we zijn in Brussel geweest”. Ze hebben het gebouw gezien, wellicht ook van binnen, maar ze kennen de Europese Unie en waar het voor staat, blijkbaar niet. Zij houden zich liever bezig met liedjes zingen, toneelstukjes opvoeren, daten en vooral naar gezellige feestjes gaan en oh ja, samen leuk naar de klimaatdemonstraties. Niet denken aan de toekomst en wat de consequenties zijn als je klaar bent met je studie. Want ja, we leven toch nu en oh wat hebben we het gezellig.

Waarom zaten jullie gisteren in De Rode Werf?

We zijn ingegaan op de uitnodiging omdat wij ons en onze standpunten duidelijk konden en mochten maken. Daar hebben we 10 minuten de tijd voor gehad. Er waren 2 vragen maar als wij zelf ergens op in wilden gaan, werd ons de mond gesnoerd. We hebben dat maar zo gelaten, want we zijn wel opgevoed en geen tokkieclub. Daar is de politiek overigens wel achter. De politiek is bang voor onze beweging. Niet zozeer in aantal, maar wel over wat we weten, onze kennis. Wij zijn ervan overtuigd dat meer mensen zich gaan aansluiten bij de gele hesjes zodra zij weten waar we voor staan,

 » Lees verder

Nederland koopt JSF met gebreken, Defensie houdt kritiek achter

nederland-koopt-jsf-met-gebreken-defensie-houdt-kritiek-achter

07-02-19 02:57:00,

Nederland heeft eind januari de eerste JSF geleverd gekregen. De overdracht was feestelijk, maar uit rapporten van Amerikaanse toezichthouders doemt een beeld op van een gemankeerd toestel: onopgeloste gebreken, te lage betrouwbaarheid, en een te hoge onderhoudsbehoefte. Dit leidt tot hogere kosten en een lagere inzetbaarheid van de JSF dan jarenlang is voorgespiegeld. Het ministerie van Defensie heeft de Tweede Kamer niet op de hoogte gebracht van kritische passages uit Amerikaanse rapporten over verbeteringen aan het toestel.

In totaal telt de Amerikaanse toezichthouder op wapensystemen (Director Operational Test & Evaluation) 102 ‘kritische’ beperkingen bij het toestel, die op korte termijn waarschijnlijk niet worden verholpen; dat blijkt uit het rapport, dat op 31 januari verscheen. Vijftien beperkingen zijn van dien aard dat ze de veiligheid van personeel in gevaar kunnen brengen. De overige 87 gebreken kunnen ‘succesvolle afronding van de missie belemmeren of beperken.’ Zo is bij het boordwapen van het type toestel dat Nederland koopt al meerdere jaren op rij een afwijking naar rechts geconstateerd. ‘Onacceptabel,’ oordeelt de toezichthouder.

Ook zijn er nog steeds structurele problemen met ALIS, het ICT-systeem in en rond het toestel dat het onderhoud en de vluchtoperaties efficiënter moet laten verlopen. Handelingen die door ALIS geautomatiseerd hadden moeten verlopen, moet personeel handmatig verrichten. Mede daardoor loopt de JSF bij het opstijgen juist vertragingen op ten opzichte van de oudere gevechtsvliegtuigen die het moet gaan vervangen.

Uit het Amerikaanse rapport blijkt verder dat de prestaties op een ander vlak al drie jaar op rij stagneren: van de acht doelstellingen waar de JSF op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid aan moet voldoen, gaat het toestel er waarschijnlijk slechts vier halen.

‘Het spreekt voor zich dat minder betrouwbare vliegtuigen meer onderhoud en onderdelen nodig hebben dan gepland,’ legt de Amerikaanse rekenkamer uit in een rapport uit juni 2018, ‘en dat kan ertoe leiden dat een vliegtuig niet beschikbaar is voor operaties. Als betrouwbaarheidsdoelen niet gehaald worden, moeten de krijgsmachtdelen en de belastingbetaler genoegen nemen met een vliegtuig dat minder betrouwbaar is, duurder in gebruik is en meer tijd nodig heeft voor onderhoud.’

Lockheed Martin en het Pentagon zijn van plan om de vastgestelde gebreken pas later op te lossen

In haar jaarrapportage uit september 2018 erkent het ministerie van Defensie de problematiek,

 » Lees verder

Nederland potentieel doelwit in kernoorlog

nederland-potentieel-doelwit-in-kernoorlog

04-02-19 04:25:00,

Door het opzeggen van het INF-verdrag is Nederland teruggekomen in de wereld van de Koude Oorlog. In de oorlog van nucleaire dreigingen is Nederland echter niet een passieve speler, maar speelt het ook zelf actief mee op het nucleaire speelveld. 

Reeds lang wordt vermoed dat er ook op Nederlands grondgebied kernwapens worden opgeslagen, namelijk op de luchtmachtbasis in Volkel. Deze vermoedens werden bevestigd toen Wikileaks een cable naar buiten bracht uit 2009 over een bijeenkomst tussen de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland (Phil Murphy), assistent-staatssecretaris Phillip Gordon en Christoph Heusgen, buitenlandse en veiligheidszakenadviseur van bondskanselier Angela Merkel.

In het gesprek merkt Gordon op een gegeven moment op dat het belangrijk is om het voorstel van het verwijderen van kernraketten in het coalitieakkoord goed te doordenken. In de cable staat:

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

“Bijvoorbeeld, een terugtrekking van nucleaire wapens uit Duitsland en mogelijk uit België en uit Nederland zou het Turkije politiek erg moeilijk maken om haar eigen voorraad te handhaven, ondanks dat het nog steeds overtuigd was van de noodzaak dit te doen.”

Ruud Lubbers

Ook vertelde in 2013 oud-premier Ruud Lubbers in een interview aan National Geographic Channel over zijn tijd als vaandrig op vliegbasis Volkel. In het interview vertelt de oud-premier dat hij in zijn diensttijd ‘nucleaire onderdelen’ heeft moeten categoriseren. Ook vertelt hij over 2013:

“Ik had toch nooit gedacht, dat wij in 2013 nog die onderdelen in Volkel zouden hebben. Ik had toen al lang gedacht dat na Reykjavik en het succes van de 0-0 en na het einde van de Koude Oorlog, dat er op één of andere manier dit allemaal verder zijn weg zou vinden. Maar ergens is nog altijd toch die, ook nu nog weer, die verleiding om weer in een conflict als het ware in een soort Koude Oorlog-verhouding weer te komen.”

Naast de aanwezigheid van nucleaire wapens op de luchtbasis Volkel zijn er geruchten dat er nabij de marinebasis in Den Helder eveneens op enig moment kernwapens opgeslagen zijn. Deze informatie is echter gedateerd, indien correct zou het gaan om kruisraketten.

Kernwapentaak voor Nederland

De atoomwapens die hoogstwaarschijnlijk op vliegbasis Volkel liggen zijn geen wapens die zelfstandig naar hun doel kunnen komen: daar zijn vliegtuigen voor nodig.

 » Lees verder

Deel van christelijk Nederland volhardt in gedogen Israëlische misdaden – The Rights Forum

deel-van-christelijk-nederland-volhardt-in-gedogen-israelische-misdaden-8211-the-rights-forum

12-01-19 05:07:00,

Nieuws

Mensenrechten

PKN NCCOP ChristenUnie CDA SGP

Mensenrechten / Deel van christelijk Nederland volhardt in gedogen Israëlische misdaden

Nog steeds wordt de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen gedoogd of actief gesteund door Nederlandse kerken, christelijke instellingen en politici. In de protestantse kerk is debat gaande over de band met Israël.

Kerstmis in de Palestijnse stad Bethlehem, waar een aanzienlijk deel van de inwoners christelijk is. De verlichte Geboortekerk markeert de plek waar volgens de traditie Jezus ter wereld kwam. Het plein op de voorgrond heet het Kribbeplein.Oren Ziv / Middle East Eye  

In juni 2017 stuurde de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP) een noodkreet naar haar christelijke zusters en broeders rond de wereld. Aanleiding tot die schreeuw om hulp was de Israëlische onderdrukking – in de vorm van apartheid, bezetting en kolonisering – waaraan de Palestijnse christenen ten onder dreigen te gaan; en met hen de Palestijnse samenleving als geheel.

The Rights Forum heeft zich ingespannen de noodkreet van de Palestijnse christenen over te brengen aan Nederlandse kerken en christelijke organisaties, kerkleiders en politici. Dat initiatief bleef goeddeels onbeantwoord. De vraag staat open waarom zoveel christenen de handen hebben afgetrokken van hun Palestijnse zusters en broeders, nota bene de hoeders van het christelijk erfgoed in het Heilige Land.

Worsteling

Navraag bij kerkelijke instellingen en hun vertegenwoordigers levert het beeld op van extreme verdeeldheid. Waar een deel van christelijk Nederland zich laat leiden door waarden als christelijke solidariteit, mensenrechten en internationaal recht, heeft een ander deel die opgeofferd aan extreme ideologische beginselen; voor die groep is de tekst van de Bijbel van groter belang dan het leed van miljoenen mensen van vlees en bloed.

Die worsteling met christelijke kernwaarden werd afgelopen maanden zichtbaar in dagblad Trouw, dat een aantal opinie-artikelen publiceerde over wat in de protestantse kerkorde de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ wordt genoemd. De soms felle discussie over het onderwerp krijgt op 14 januari een vervolg tijdens een debatmiddag binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Vaagheden en misverstanden

Aanleiding tot de discussie was het artikel ‘De kerk kan prima zonder Israëltheologie’ van 14 september 2018.

 » Lees verder

Ambassadeur VS: “Nederland moet niet deelnemen aan Nord Stream 2” – Geotrendlines

ambassadeur-vs-8220nederland-moet-niet-deelnemen-aan-nord-stream-28221-8211-geotrendlines

19-12-18 02:08:00,

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland doet in een open brief aan de Telegraaf de oproep aan Nederland om niet langer deel te nemen aan het Nord Stream 2 project. Volgens ambassadeur Pete Hoekstra vormt deze nieuwe pijpleiding door de Oostzee een geostrategische bedreiging voor de Europese bondgenoten van de Verenigde Staten. Hij vreest dat Rusland de Nord Stream 2 zal gebruiken om meer politieke macht uit te oefenen.

Pete Hoekstra probeert Rusland neer te zetten als onbetrouwbare bondgenoot. Hij noemt het conflict in Oekraïne en de ramp met de MH17 als redenen om niet samen te werken aan het energieproject. Ook waarschuwt de ambassadeur dat de Verenigde Staten eventueel sancties kunnen opleggen aan bedrijven die meewerken aan het project.

Nord Stream 2

Met de aanleg van de Nord Stream 2 kan Europa veel meer aardgas uit Rusland importeren. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Russische Gazprom en vijf Europese energiebedrijven, waaronder Royal Dutch Shell. De aanleg van de pijpleiding is al begonnen en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed zal zijn. De nieuwe pijpleiding loopt parallel aan de bestaande Nord Stream en verdubbeld de capaciteit van deze transportroute van 55 naar 110 miljard kubieke meter gas op jaarbasis.

Volgens de voorstanders is de Nord Stream 2 een economisch zinvol project, omdat het goedkope Russische gas zorgt voor lagere energiekosten voor Europese burgers en bedrijven. Tegenstanders vrezen een te grote afhankelijkheid van Rusland en willen dat Europese landen meer aardgas uit andere landen importeren. Een ander bezwaar is dat Rusland met de ingebruikname van deze nieuwe pijpleiding een deel van de gastoevoer naar Oekraïne zou kunnen afsluiten.

De toekomst van de Nord Stream 2 pijpleiding is nog steeds onzeker, ook nu het Europees Parlement zich in meerderheid tegen het project heeft uitgesproken. In een resolutie die vorige week werd aangenomen staat dat de pijpleiding een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de energieveiligheid van Europa.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden.  » Lees verder

Nederland hielp industrie bij potentiële ondermijning productveiligheid

nederland-hielp-industrie-bij-potentiele-ondermijning-productveiligheid

04-12-18 09:08:00,

Op initiatief van Nederland werden in 2016 de criteria veranderd waaraan toekomstig EU-beleid wordt getoetst. Het zogenaamde innovatieprincipe werd geïntroduceerd, een idee van de bedrijfslobby, om ervoor te zorgen dat de EU niet te snel hinderlijke regels oplegt omwille van productveiligheid. De Tweede Kamer werd hierover niet geïnformeerd.

Dit stuk in 1 minuut

 • Europa kent het voorzorgsbeginsel. Dat beginsel vindt zijn oorsprong in het Europese milieurecht en stelt dat je geen zaken moet goedkeuren wanneer er gerede twijfel is dat ze slecht zijn voor mens, dier of milieu. Oftewel: ‘bij twijfel, niet doen’ .

 • Het European Risk Forum (ERF), een denktank die voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door chemiebedrijven, introduceerde in 2013 het ‘innovatieprincipe’. Volgens de organisatie moet dat tegenwicht bieden aan het voorzorgsbeginsel. Al gauw toonde de Europese Commissie interesse, waarna ook andere zwaargewichten uit de industrie zich bij de lobby aansloten.

 • De inspanningen van het ERF kwamen in een stroomversnelling toen Nederland in 2016 een half jaar EU-voorzitter was. Nederlandse bewindslieden namen het voortouw om met de andere EU-lidstaten tot een akkoord te komen over de introductie van het ‘innovatieprincipe’. Terwijl de lobby de hele tijd betrokken was bij het proces, werd de Tweede Kamer hierover niet geïnformeerd.

 • Nadat de andere lidstaten akkoord waren gegaan, werd het innovatieprincipe opgenomen in voorstellen van de Europese Commissie. De eerste plannen liggen nu bij het Europees Parlement. Onafhankelijke wetenschappers waarschuwen voor de potentiële ondermijnende werking van het innovatieprincipe ten opzichte van het voorzorgsbeginsel.

 • Follow the Money vergaarde in samenwerking met lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) informatie over de totstandkoming van dit nieuwe Europese principe en schreef een reconstructie.


Lees verder

Op 26 mei 2016 schreef Nederland Europese geschiedenis. Op initiatief van onze bewindslieden besloten de EU-lidstaten die dag dat Europese wetten en regels voortaan aan een nieuwe toets worden onderworpen, wat een grote impact kan hebben op toekomstig Europees beleid.

Tot dan toe vormde het voorzorgsbeginsel (‘precautionary principle’) een belangrijk uitgangspunt voor Europees beleid. Dat principe houdt in dat wanneer een beleidsmaatregel ernstige schade kan veroorzaken aan mens of milieu, men beter het zekere voor het onzekere kan nemen.

 » Lees verder

Hoe corrupt is Nederland en wat doen we er aan? Willeke Slingerland en Syp Wynia – Café Weltschmerz

hoe-corrupt-is-nederland-en-wat-doen-we-er-aan-willeke-slingerland-en-syp-wynia-8211-cafe-weltschmerz

03-12-18 10:08:00,

Willeke Slingerland is lector aan Hogeschool Saxion en promoveerde dit jaar op het thema ‘netwerkcorruptie’. Syp Wynia is columnist van Elsevier Weekblad en publiceert veel over handel in politieke invloed, oftewel ‘lobbycratie’. Slingerland en Wynia komen tot de slotsom dat het de hoogste tijd is om de bezem door de Nederlandse lobbycratie te halen. Ze dringen aan op meer wetenschappelijk onderzoek naar corruptie in Nederland. Die corruptie ondermijnt de democratie en de rechtsstaat veel heftiger dan vaak wordt gedacht. Zo schoon is Nederland namelijk niet. En anders moet er maar een Staatscommissie Lobbycratie worden ingesteld, om orde op zaken te stellen.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

Nederland helpt terroristen

nederland-helpt-terroristen

25-11-18 10:28:00,

Nieuwsuur een programma van de Nederlandse publieke televisieomroep en het dagblad Trouw en ook enkele leden van de Tweede Kamer hebben ontdekt dat de Nederlandse regering al wat jaren in Syrië die salafistische terreurgroepen steunt.

Dit niet alleen diplomatiek en met propaganda via de gezagsgetrouwe media maar ook met allerlei materiaal essentieel om oorlog te voeren zoals pick-ups, communicatiemateriaal en kledij. Geen enkele verbazing natuurlijk.

Dat ondanks die onthullingen het Nederlandse openbare ministerie voor zover geweten tot heden geen vervolging instelde tegen de verantwoordelijken binnen de regering en de administratie voor dit beleid is merkwaardig maar uiteraard al evenmin verrassend.

Nederlandse Belgenmop

Het Nederlands OM heeft nochtans gesteld dat die Nederlandse steun gaat naar groepen die zij als terroristisch ziet. En in een ander land een gewapende opstand steunen en dan nog zeker aan terreurgroepen materiaal leveren is gewoon een misdaad tegen het internationaal recht, een oorlogsmisdaad en ook een tegen de menselijkheid.

Maar Stef Blok had al een uitleg: Ze moesten toen ze aan die salafisten dat materiaal gaven tekenen dat ze het niet in hun strijd zouden gebruiken. Wat hij echter goed wist dat het niet gebeurde. Het is een Belgenmop in Nederland.

Stef Blok voor Rijksoverheid.nl

Voor minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) was er geen probleem want hij had die salafistische terreurgroepen een papiertje laten tekenen dat ze hun materiaal niet voor oorlogsdoeleinden gingen gebruiken.

Maar ja Stef Blok is dan ook een groothandelaar in prietpraat en beledigingen zoals toen hij België een onleefbaar land noemde en Suriname een ‘failed state’. En dat is dan de baas van de Nederlandse diplomatie. Een man die bijwijlen met moeite het peil van een toogprater haalt. Maar het is dan ook de opvolger van leugenaar Halbe Zijlstra (VVD). Dat past.

En de zaak lijkt evenmin een probleem voor Mark Rutte (VVD), de Nederlandse regeringsbaas, die blijft zitten alsof er niets is gebeurd. Geen enkele van de opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken die de leiding hadden over dit programma wordt echt verontrust. Nou, er zou nu in de Tweede Kamer eventueel een vertrouwensstemming komen rond de persoon van Stef Blok.

Dronken en tegen 130 km per uur rijden betekent de rechtbank. Terecht. Salafistische terreurgroepen steunen is geen probleem.

 » Lees verder

De VS Chanteert Nederland en Shell

de-vs-chanteert-nederland-en-shell

07-11-18 01:17:00,

De emeritus hoogleraar Kees van der Pijl wees hier al enkele weken geleden op:

Ambassadeur VS: Shell riskeert sancties vanwege Russische gasleiding

Ambassadeur VS: Shell riskeert sancties vanwege Russische gasleiding
07 november 2018 12:03
Laatste update: 48 minuten geleden
   
De Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra, waarschuwt Nederlandse ondernemingen als Shell, Boskalis en Van Oord dat zij sancties uit de Verenigde Staten lopen door hun medewerking aan een Russische gaspijpleiding.

Dat zegt Hoekstra woensdag in gesprek met radioprogramma De Nieuws BV. De ambassadeur kan niet zeggen of er daadwerkelijk sancties komen, maar hij benadrukt dat de Amerikaanse regering klaarstaat om de beslissing te nemen.

De Amerikaanse president Donald Trump kan deze sancties instellen op basis van een vorige maand getekend besluit, de sanctiewet CAATSA. Met deze wet kan de Amerikaanse overheid onder meer bezittingen en rekeningen van bedrijven of particulieren in de VS bevriezen.

Het gaat specifiek om betrokkenheid van de bedrijven bij de gaspijpleiding Nord Stream II die in de Oostzee wordt gebouwd. De Verenigde Staten zijn tegen de bouw van de pijpleiding.

Bedrijven ondernemen nog geen actie
“Het is enorm belangrijk voor sommige Nederlandse bedrijven. Als er sancties worden opgelegd, zitten ze met allerlei juridische verplichtingen”, zegt Hoekstra tegen het radioprogramma. “Maar belangrijker: eerst moeten zij besluiten of ze door willen gaan met Nord Stream, en wanneer zij dat doen heeft dat sowieso gevolgen.”

Van Oord en Boskalis volgen de ontwikkelingen en hebben ook afspraken met de klant gemaakt over hoe om te gaan mogelijke sancties. “Wij zien momenteel geen aanleiding om vooruit te lopen op eventuele consequenties”, aldus de ondernemingen in een gezamenlijke verklaring. Shell zegt het belangrijk te vinden de verplichtingen als financiële investeerder in Nord Stream II na te komen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) verklaart dat de bedrijven met de Amerikaanse regering in contact moeten treden en moeten kijken wat de consequenties voor de ondernemingen zijn.

https://www.nu.nl/economie/5558477/ambassadeur-vs-shell-riskeert-sancties-vanwege-russische-gasleiding.html

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=2jY1Bpthnlw

 » Lees verder

Nederland doneert zes miljoen extra aan UNRWA – The Rights Forum

nederland-doneert-zes-miljoen-extra-aan-unrwa-8211-the-rights-forum

03-11-18 07:34:00,

Nieuws

Vluchtelingen

Pierre Krähenbühl vluchtelingen Sigrid Kaag UNRWA

Vluchtelingen / Nederland doneert zes miljoen extra aan UNRWA

Het kabinet geeft zes miljoen euro aan extra steun aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De organisatie verkeert in een financiële crisis sinds de VS eerder dit jaar zijn steun opzegde.

Distributie van UNRWA-hulpgoederen in de Gazastrook.Palestine Chronicle 

Het kabinetsbesluit werd in een Kamerbrief bekendgemaakt door minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Kaag wijst daarin op het financieringstekort van ruim 400 miljoen dollar waarmee de UNRWA dit jaar plotseling werd geconfronteerd door het wegvallen van de Amerikaanse steun. President Trump besloot eind augustus die steun definitief te staken.

Kaag somt de vele landen op die er met extra bijdragen voor hebben gezorgd dat het begrotingsgat grotendeels is gedicht. Er resteert dit jaar echter nog een tekort van 63 miljoen dollar, schrijft ze. Met het extra bedrag komt de totale Nederlandse bijdrage over 2018 uit op 19 miljoen euro. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in de voorgaande jaren.

Tijdens zijn recente bezoek aan Nederland hekelde UNRWA-topman Pierre Krähenbühl de Amerikaanse poging de UNRWA te ontwrichten. Daarmee willigt Trump de wens in van de Israëlische premier Netanyahu, die hoopt met de ontmanteling van de UNRWA ook het recht van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen te kunnen saboteren. Krähenbühl noemde het om politieke redenen staken van humanitaire steun ‘heel, heel erg fout’.

De Nederlandse extra bijdrage komt uit het budget voor noodhulp. Traditioneel wordt het nog resterende deel daarvan aan het eind van het jaar toegewezen. Extra Nederlandse bijdragen gaan ook naar de algemene vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR), het Wereldvoedselprogramma, het Internationale Rode Kruis, Jemen, Syrië en Zuid-Sudan.

Waardeert u ons journalistieke werk? Help ons dat voort te zetten.

Meest gelezen

European Legal Support Center / Call for applications – ELSC Coordinator

Vliegers / Israël-lobby drukt ‘antisemitisch’ kunstproject in Vlissingen de kop in

Recht van terugkeer / Topman UNRWA ontkracht mythen Israël-lobby over Palestijnse vluchtelingen

Achtergronden
JPEG / 01-image_gallery_72116_29226_1484224401

Dossiers / Palestijnse vluchtelingen en de UNRWA

Het rigoureuze beleid van de regering-Trump heeft de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen op de agenda gezet.

 » Lees verder

ABN Amro, ING en Rabobank in Nederland stil over onopgeloste mensenrechtenschendingen

ABN Amro, ING en Rabobank in Nederland stil over onopgeloste mensenrechtenschendingen

09-10-18 07:20:00,

De drie Nederlandse grootbanken, ING, Rabobank en ABN Amro, leenden voor in totaal meer dan 10 miljard euro aan vijf grote mijnbouw- en olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen en de slachtoffers daarvan niet of onvoldoende compenseren. Dit blijkt uit nieuwe publicatie van de Eerlijke Bankwijzer.

De leningen liepen tussen 2013 en 2016. Banken behoren volgens internationale standaarden actie te ondernemen richting deze bedrijven, maar ING, Rabobank en ABN Amro willen niet laten zien of zij dit in de praktijk ook doen. Voor de slachtoffers van deze schendingen en ook voor de samenleving blijft het zo onduidelijk in hoeverre de drie grootbanken invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het onderzoek richtte zich op vijf grote bedrijven die langdurig betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. Voorbeelden zijn Freeport-McMoran en Shell, beide betrokken bij schendingen van het recht op voedsel, werk, schoon drinkwater en gezondheid als gevolg van zware vervuiling van water en landbouwgebied. ING leende in totaal bijna 5 miljard euro uit aan alle vijf bedrijven. ABN Amro leende in totaal 2,4 miljard euro uit aan vier van de vijf bedrijven. Rabobank leende 3,5 miljard euro uit aan twee van de vijf bedrijven. NIBC, Triodos Bank, Volksbank (inclusief ASN Bank) en Van Lanschot financierden deze bedrijven niet, zo blijkt uit het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.  

Een van de bedrijven is de Zweedse olie- en gasmaatschappij Lundin Petroleum, dat tussen 1997 en 2003 naar olie zocht in Zuid-Soedan. In Zweden loopt een strafrechtelijk onderzoek naar dit bedrijf vanwege medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden gepleegd door strijdende partijen in gevecht om controle over de olievelden. Slachtoffers van deze oorlogsmisdaden roepen al vanaf mei 2016 investeerders in Lundin op om het bedrijf aan te sporen om tot compensatie over te gaan. Zowel ING als ABN Amro leenden tussen 2013 en 2016 geld uit aan Lundin. In het duurzaamheidsverslag van Lundin over 2016 complimenteerde ABN Amro het bedrijf 2016 wel uitgebreid met de op duurzaamheid gerichte bedrijfscultuur, maar wijdde daarin geen woord aan de slachtoffers in Zuid-Soedan.

Gedurende anderhalf jaar probeerde de Eerlijke Bankwijzer de banken te er toe te bewegen mee te werken aan dit onderzoek. De banken beargumenteerden onder meer dat dat niet mogelijk was vanwege klantvertrouwelijkheid. Informatie over de individuele klantrelatie en dialoog met zakelijke klanten (engagement) kan echter wel gegeven worden als de klant daar toestemming voor geeft.

 » Lees verder