Nederland blijft onverdeeld – EnerzijdsAnderzijds

20-07-21 03:55:00,

Het initiatief ‘Keuze Vrij Bij Mij’ doet er alles aan om voor iedere Nederlander genoeg plekken te vinden waar iedereen, altijd welkom blijft, ongeacht de keuze rond lichaam en gezondheid. Christiaan Raap uit Culemborg wil ook dat iedereen altijd welkom is en blijft bij zijn apotheek: ‘Ik ben voor een inclusieve samenleving waar mensen zelf hun keuze kunnen maken. Daarom vind ik Keuze Vrij Bij Mij een heel sympathiek initiatief.
Keuze Vrij Bij Mij roept ondernemers of dienstverleners op om zich aan te sluiten. Ook zoekt KVBM nog locaties voor regionale bijeenkomsten. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Keuze Vrij Bij Mij is een initiatief van Olaf Weller. In dit interview met Flavio Pasquino legt Olaf uit waarom hij dit initiatief is gestart. Het gaat om het voor iedereen vrij toegankelijk houden van alle voorzieningen in Nederland ongeacht welke keuzes iemand maakt rond zijn lichaam en gezondheid.

Opmerkelijk is dat terwijl overheden en corporates (en hun voorman Klaus Schab van het World Economic Forum) onvermoeibaar in alle uitingen de term ‘inclusiviteit’ gebruiken, dit klaarblijkelijk niet geldt als je je eigen keuze maakt over je gezondheid. We spreken hier over in de Rechten van de Mens en Grondwet verankerde rechten.
Inclusiviteit is voor de meeste bedrijven louter window dressing, een marketingtool die nu het op geld verdienen aankomt dood papier blijkt. Het gaat bij vaccins om bedragen van vele tientallen miljarden euro’s en daar is inclusiviteit nu een hinderpaal om iedereen te dwingen zich te laten ‘vaccineren’. Ook helpt het als je bij de ‘goeden’ wilt horen. En daarvoor hoef je er klaarblijkelijk geen inhoud aan te geven door je bedrijf IEDEREEN te laten werken, winkelen of diensten af te nemen.
Ondernemers en bedrijven die medewerkers of klanten de toegang weigeren werken mee aan het schenden van universele mensenrechten. Advocaten rondom de wereld slijpen al de juridische messen.

Met Keuze Vrij Bij Mij laten bedrijven zien dat voor hen inclusiviteit geen holle frase is, maar praktijk. Er kan geen ander Nederland ontstaan dan onverdeeld en verdraagzaam. Kortom het Oude Normaal.

 » Lees verder

Nederland gegijzeld met onzinnige cirkelredenering – A-status is dictatoriaal besluit?

09-07-21 10:29:00,

“Eerst natuurlijk het heldere advies om dit als A-ziekte te benoemen. Waarom? Omdat je de maatregelen die je moest nemen nodig had en om die te kunnen nemen, is het nodig om een ziekte te bestempelen als A-ziekte. Dat is eigenlijk hoe het zit.” – Hugo de Jonge1

 
In dit artikel gaan we kijken hoe het echt zit met de A status. Wat zijn de criteria om een ziekte te classificeren als A-status? Waarom bestaat deze classificatie? En waarom wringt Hugo de Jonge zich in alle mogelijke bochten als hier vragen over worden gesteld?

De A-status volgens het RIVM

Niemand weet precies wat de criteria zijn om een ziekte op te classificeren als A-status. Het RIVM geeft in feite geen antwoord op de vraag wat het is, maar geeft alleen aan waarvoor het dient.2

Wat is de A-status?
Wijzigingsdatum 01-04-2021 | 08:17
 
De meldingsplichtige ziekten zijn verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.
 
De groepen A, B1 en B2 zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Groep C wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (opgenomen in het Besluit publieke gezondheid), om deze lijst bij nieuw wetenschappelijk inzicht gemakkelijker te kunnen wijzigen.

De indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen. Maar het is niet duidelijk op basis van welke criteria deze ziekte überhaupt op de A-lijst komt. Je zou verwachten dat we alleen beschermd hoeven te worden tegen een gevaarlijke ziekte, maar dat is COVID-19 niet. De overlevingskans van COVID zit volgens het Amerikaanse CDC boven de 99%.3 Hoe en waarom is COVID-19 op de A-lijst gekomen?

Het OMT-advies

Op 27-01-20 heeft het OMT dit geadviseerd, maar waarom?4 Volgens hetzelfde OMT van 27 januari 2020 waren er op dat moment wereldwijd 830 gemelde patiënten, waarvan 816 personen in China woonden. In Nederland was op dat moment geen enkele COVID-19 patiënt.4

Desalniettemin werd op 28 januari 2020 bij ministeriële regeling het ‘novel coronavirus 2019-nCoV’ in groep A van infectieziekten van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) geplaatst.5

Bizar,

 » Lees verder

Ook in Nederland waarschuwen nu 1500 artsen tegen de komende Covid-vaccinatie voor kinderen – Frontnieuws

15-06-21 08:15:00, Vorige week heeft de Nederlandse Gezondheidsraad een aanbeveling gedaan om kinderen van 12 tot 17 jaar uit medische risicogroepen in te enten tegen Corona. Men wacht nu op een aanbeveling om gezonde kinderen te vaccineren.

Het Artsen Covid Collectief (ACC), met meer dan 1500 aangesloten medische specialisten, uit zijn bezorgdheid in een brandbrief aan de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport “Geen gok nemen met onze kinderen“, staat er.

Het belangrijkste principe van de artseneed is: primum non nocere. Ofwel, “In de eerste plaats geen schade doen”. Alleen al op basis van dit principe dient te worden afgezien van het vaccineren van gezonde kinderen”, aldus de organisatie, die erop wijst dat nog niets bekend is over eventuele schade op lange termijn.

“De kans dat kinderen ernstig ziek worden met Covid-19 is zeer klein; de kans te overlijden nagenoeg nul. De overgrote meerderheid krijgt meestal geen of slechts milde klachten”, aldus het ACC. Dus voor kinderen, is er helemaal geen behoefte.

“Als kinderen voor het eerst in de historie worden gevaccineerd ‘voor een ander’ dient de veiligheid onomstotelijk vast te staan,” benadrukt de groep medisch specialisten in de brief. “Maar die data, en daarmee die zekerheid, zijn er nog niet”.

Over mogelijke schade op de lange duur tasten we volledig in het duister, en zo wordt met gezonde kinderen een onverantwoord risico genomen. De drama’s door het Mexicaanse griepvaccin staan helaas nog in ons geheugen gegrift.”

Kom niet aan onze gezonde jonge kinderen!

“Laten we geen gok nemen met onze kinderen om de R-waarde onder de 1 te houden”, schrijft het collectief in de brandbrief. “Laten we hen niet als ‘schild’ gebruiken: wij moeten onze kinderen beschermen, en hun lichamelijke integriteit niet opofferen voor volwassenen. Dat is de omgekeerde wereld. Laten we opkomen voor het welzijn en de gezondheid van de generatie die nu opgroeit”.

In deze brief wordt erop gewezen dat het Europees medicijnagentschap (EMA) het Pfizer-vaccin voorwaardelijk heeft goedgekeurd op basis van één onderzoek, waarin slechts duizend gevaccineerde tieners zijn vergeleken met duizend ongevaccineerde controles. Daarbij beperkte het veiligheidsonderzoek zich tot slechts twee maanden. Het onderzoek was daarmee veel te kort en te beperkt in aantal om eventuele bijwerkingen op (middel)lange termijn op te kunnen sporen. Over mogelijke schade op de lange duur tasten we volledig in het duister.

 » Lees verder

Nederland heeft nu ook eindelijk een social credit score systeem – CommonSenseTV

11-06-21 09:22:00,

Vol afgunst keek men in Den Haag jarenlang naar China waar een systeem wordt gehanteerd waarbij de overheid goede burgers kan belonen en de slechte straffen.

Het heeft even geduurd, maar gelukkig hebben wij met ingang van deze maand ook een dergelijk systeem in ons land en dat maakt veel mensen blij.

Het is ze toch gelukt om op basis van een niet bestaand virus de bevolking zo gek te krijgen dat ze instemmen met coronatoegangsbewijzen.

Op de gebruikelijke geniepige manier is de medische apartheidsstaat in ons land van start gegaan. Deze volgende stap richting totale slavernij van de bevolking wordt uiteraard gebracht als “goed nieuws”.

“Wat fijn, we mogen weer dingen”, roept een blije bevolking in koor. Dat ze meer dan ooit gevangen zitten hebben ze niet door.

Het is verbazingwekkend hoe effectief en snel de conditionering van de bevolking heeft gewerkt in iets minder dan anderhalf jaar tijd. Men is blij als een dictatoriale overheid hen wat vrijheden gunt.

Twee jaar geleden zou men krom hebben gelegen van het lachen als iemand hen verteld zou hebben dat een jaar later mensen dansend om elkaar heen liepen om toch maar vooral afstand van elkaar te houden, dat ze met een slavenmasker op zouden lopen en dat handen schudden iets was uit de geschiedenisboeken.

Mensen zouden echt met hun vinger naar hun voorhoofd hebben gewezen als iemand dat had durven suggereren.

En nu? Nu doen ze precies dat alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en vinden het heel normaal dat ze zich moeten laten testen voordat ze ergens naar binnen mogen.

Stilletjes is de tijdelijke permanente wet coronatoegangsbewijzen aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer en is dan ook met ingang van deze maand van kracht geworden. De tijdelijke permanente coronawet is zoals gebruikelijk weer met drie maanden verlengd, maar dat is iets wat aan het merendeel van de bevolking voorbijgaat.

Nadat de overheid talloze bedrijven vakkundig in de tang heeft genomen, krijgen deze nu een wortel voorgehangen waarmee ze meer omzet kunnen draaien zodat ze sneller de immens opgelopen achterstanden bij het betalen van belastingen kunnen inlopen.

Ze hoeven het niet te doen,

 » Lees verder