De Nederlandse regering is corrupt. Rutte geeft leiding aan de meest corrupte regering in de geschiedenis van Nederland!

de-nederlandse-regering-is-corrupt.-rutte-geeft-leiding-aan-de-meest-corrupte-regering-in-de-geschiedenis-van-nederland!

01-08-20 09:13:00,

ShareTweet

Read Time:8 Minute, 7 Second

Amigoe | Onvoldoende expertise en materiaal om corruptie te ...Volgens Wikipedia is Corruptie  het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst
Hugo de jonge
Hugo de Jonge nieuwe minister op VWS | medischcontactHugo de Jonge – CDA – minister van Volksgezondheid en Vicepremier. Al heeft hij iets weg van een glamourboy, waarmee je je dochter niet graag ziet rondlopen!

Verwikkeld in het vaccineren en “Big Pharma”, heeft als doel, de hele Nederlandse bevolking te vaccineren, waarbij sommen geld betaald zijn aan Astra Zenenca, zo’n 50 miljoen aan nog niet geproduceerde vaccins en waar, wat hij stellig ontkent, belangenverstrengeling met zijn broer Marien, die gewerkt heeft voor Astra Zeneca een rol speelt. Hij is nu gezellig op vakantie tijdens de Corona tijd en heeft zijn bevoegdheden over gedragen aan de corrupte Coronagezant Feike Sijbersma, vriendjespolitiek en corruptie volgens Wikipedia, want deze Sijbersma, waar ik hieronder op terugkom, is geen “frisse” jongen als het om corruptie en geldgewin gaat.

Politiek CDA – Hugo De Jonge – en zijn broer – Marien de Jonge viroloog – belangenverstrengeling in de Nieuwe Coronawet

Feike Sijbesma
DSM CEO Feike Sijbesma will join the... - DSM Bright Science ...Natuurlijk ook aanwezig bij het World Economic Forum, waar de big reset in gang is gezet om onze maatschappij tot een Kunstmatige Intelligentie maatschappij om te toveren en waar voor “nutteloze – ouderen, armen en domme” mensen geen plaats meer is op deze wereld! Hij heeft ook nog een functie bij de Wereldbank en gaat regelmatig naar Afrika, om de “honger” uit te bannen, in goed gezelschap van natuurlijk, de “Gates-family-Foundation”.
FNV: DSM-medewerkers in actie na uitblijven goed loonbod
Een cartoon van destijds de FNV, die al doorhadden dat deze Sijbesma zo corrupt is wie geen DSM-bestuursvoorzitter voor hem, onze nieuwe Nederlandse Corona gezant is klaar voor zijn taak! Sijbesma is een echte grootverdiener die naast bestuursvoorzitter van DSM ook nog met een aantal lucratieve bijbaantjes er nog wat bijverdient. Goed voor…minimaal €2.000.000,00 per jaar.

Wie is deze speciale Coronagezant Feike Sijbesma eigenlijk ?

Voor vele Nederlanders was hij onbekend tot hij een paar dagen geleden plotseling op de reguliere MSM (TV) kwam met de dringende oproep omdat strengere maatregelen te nemen om een lockdown te voorkomen.

 » Lees verder

Brandbrief – Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen

01-07-20 10:58:00,

Verkorte Brandbrief Corona Maatregelen

28/6/2020

 

Beste collega’s,

Via deze weg willen wij onze ernstige bezorgdheid uiten, voortkomend uit de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

Wij, een grote groep artsen, menen dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen. Wij roepen alle politici op om zelf, onafhankelijk en kritisch het beschikbare bewijs te beoordelen, ook die van andersdenkenden. Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen.

 

Gezondheid is een diffuus begrip dat de afgelopen jaren in opdracht van de Gezondheidsraad en ZonMw

opnieuw werd omschreven als een alternatief voor de statische definitie van gezondheid uit 1948 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het resulteerde in “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.3 Deze omschrijving gaat niet uit van de afwezigheid van ziekte, maar van veerkracht, functioneren en eigen regie. Later uitgewerkt tot het begrip Positieve Gezondheid met zes dimensies, dat een rode draad vormt in de onlangs verschenen Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), voor alle gemeentes in Nederland.4 Ook maakt het deel uit van het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020.5 Internationaal wordt het nieuwe gezondheidsbegrip zeer veel geciteerd. Daarnaast onderschrijft ook de WHO de noodzaak van het meewegen van de rechten van de mens als het gaat om maatregelen genomen in het kader van de volksgezondheid.a

De huidige wereldwijde maatregelen, genomen ter bestrijding van SARS-CoV-2 schenden in hoge mate

deze visie op gezondheid en de rechten van de mens. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde, visie op gezondheidsbeleid en het potentieel ervan.

De maatregelen betreffen onder meer verplichte sociale distantie, (semi-)verplichte isolatie,

hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen.6,7

Ten tijde van de piek en onzekerheid van de pandemie was dit wellicht nog verdedigbaar, maar voor het

voortzetten van noodmaatregelen is onvoldoende wetenschappelijke basis, sterker nog er is wellicht meer bewijs tégen het gezondheid bevorderende effect van de huidige maatregelen dan er voor.6, 7

 

Schade op het gebied van het psychosociale domein8,9,10,

 » Lees verder

Grootste Nederlandse petitie ooit, ingeleverd vanaf een bankje aan de Hofvijver! – Viruswaanzin

grootste-nederlandse-petitie-ooit,-ingeleverd-vanaf-een-bankje-aan-de-hofvijver!-–-viruswaanzin

24-06-20 07:25:00,

Willem Engel, van Viruswaanzin.nl, heeft vanmiddag om 13:30 vanaf een bankje aan de Hofvijver in Den Haag de petities ‘NEE! tegen de Spoedwet!’, ‘Een 1,5 meter wet NEE !!’ en ‘Stop Lockdown Maatregelen Nu!’ namens de initiatiefnemers digitaal aangeboden aan de kamer commisie Ven J.

De omvang van deze (samengevoegde) petitie is historisch, niet eerder is een dergelijk aantal ondertekeningen gehaald. Ook de digitale wijze van aanbieding per live stream is opmerkelijk.

Tezamen vertegenwoordigen de petities de stem van 488.030 burgers die zich luid en duidelijk uitspreken tegen de huidige coronamaatregelen en de potentiële codificering ervan in een spoedwet.

De petitie voor Vuurwerkverbod van januari 2020, was de meest succesvolle online petitie tot dan toe, met 461.549 geregistreerde handtekeningen.
Uit de enorme aantallen van de petities komt duidelijk naar voren dat de Nederlandse bevolking de kabinetsmaatregelen niet langer steunt en actief vraagt om volledige afschaffing ervan.

Ze stellen dat dit kabinet:

“door de spoedwet onze grondrechten, onze privacy, onze vrijheid en onze mensenrechten worden geschonden.”

Zij verzoeken om:

“per direct de spoedwet te verwerpen! En indien de spoedwet al is ingetreden, verzoeken wij deze per direct ongedaan te maken!”

en tevens

“per direct een eind te maken aan de opgelegde Lock Down maatregelen.”

Initiatiefnemers Meldpunt Nederland (NEE! tegen de Spoedwet!), Remco van Bennekom (Een 1,5meter wet NEE !) en Viruswaanzin.nl (Stop Lockdown Maatregelen Nu! & STOP DE LOCKDOWN) hebben Willem Engel gevraagd om namens hen  deze petitie aan te bieden.

Daarmee kiezen zij ervoor om gezamenlijk het krachtige geluid te laten horen, van burgers die klaar zijn met de huidige maatregelen en de toekomstige spoedwet.

Om dit verzoek kracht bij te zetten hebben de initiatiefnemers van Viruswaanzin.nl de Staat der Nederlanden gedagvaard. De zitting zal plaatsvinden op donderdag 25 juni om 11:00 bij de Rechtbank te Den Haag.

De oorspronkelijke livestream van de petitie aanbieding van Willem Engel aan de Tweede Kamer: https://www.facebook.com/156260237895045/posts/1501614326692956/

#Viruswaanzin #NEEtegendeSpoedwet! #Een1,5meterwetNEE!! #StopLockdownMaatregelenNu!

 » Lees verder

De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten

de-nederlandse-grondwet-en-onze-fundamentele-grondrechten

20-05-20 07:20:00,

De Nederlandse grondwet is een in de loop der jaren volledig ontkrachte wet en verworden tot een bedrijfsreglement van de Nederlandse vennootschap.

Met het opleggen van “noodmaatregelen” als gevolg van een stofje wat van mens op mens overspringt, “coronavirus” genaamd, wordt dit maar weer eens pijnlijk duidelijk.

De meest voorkomende clausules in de Nederlandse grondwet luiden achtereenvolgens:

“… behoudens bij wet bepaald…”

“… krachtens de wet anders bepaald, gesteld of beperkt…”

” … behalve in de wet bepaald …”

De uitdrukking “redelijk” komt ook voor, maar die redelijkheid wordt altijd bepaald door de overheid krachtens een of ander artikel in een of andere subwet. Voor uw beleving lichten wij er één artikel uit, waar al die voorbehoudsmakende termen niet in worden genoemd. Met andere woorden: er is niets of niemand die dat kan tegenhouden.

Artikel 3. Gelijke benoembaar­heid
“Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.“

U ziet het al: Nederland kleurt plotseling oranje. Probeert u zich maar eens op gelijke voet kandidaat te stellen voor de hoogste publieke functie: staatshoofd. Toch zou dat eigenlijk eens moeten. Een fatsoenlijk Nederlander met een dijk van een CV, van onbesproken gedrag en absoluut geen last van belangenverstrengeling, die zich kandidaat stelt voor de functie van staatshoofd. En bovendien net zoveel aandacht van de “kwaliteitsmedia” kan genieten als er aandacht is voor een prinsesje dat een windje laat.

Regeren bij decreet – wel zo handig

Het regime in Den Haag heeft bij decreet op basis van “wetenschappelijke waarnemingen” noodverordeningen uit doen gaan. Vooral op basis van “wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, die kant noch wal raken. Het verspreiden van allerlei paniekverhalen, nadat eerst 3 weken niets is gedaan, tekent de belangenverstrengeling van de overheid. Het onwettige, want ongekozen, regime Rutte c.s. voert de agenda stipt uit, niet in het belang van de bevolking, maar in het belang van een kleine groep uitverkorenen namens The Crown. Het gedram om een vaccin is op zijn minst verdacht, als er al allerlei conventionele geneesmiddelen worden toegepast, die zelfs de oudste patiënten genezen. Het RIVM is een overheidsinstantie en daar mogen wij de conclusie uit trekken, dat deze instantie NIET het belang van de inmiddels wat opstandiger bevolking dient.

Als in de Middeleeuwen de pest of melaatsheid uitbrak,

 » Lees verder

Nederlandse Oorlogsschepen naar de caribische zee – voor Coronahulp of oorlog? – Hands off Venezuela

nederlandse-oorlogsschepen-naar-de-caribische-zee-–-voor-coronahulp-of-oorlog?-–-hands-off-venezuela

28-04-20 12:51:00,

Venezuela |
April 25, 2020

Bron: Redactie Handsoffvenezuela-NL, 25 april 2020 ~~~

In tijden van een pandemie zouden we van regeringen mogen verwachten dat ze de veiligheid van haar volk vooropstelt en in goed vertrouwen samenwerkt met andere regeringen. Terwijl we daar mooie voorbeelden van gezien hebben, valt ook op dat de regering van de VS verhard in haar verbeten agressie , met name tegen Venezuela.

Ook viel op, dat bedrijven en overheidsinstellingen van de VS beschermende producten en geneeskundige middelen wegkaapten van andere bestemmingen om het te verstrekken aan……. haar legers.

Op 2 april 2020 was er een videoconferentie van NAVO vertegenwoordigers, waarin Washington aandrong op meer NAVO-actie ter bestrijding van de Corona-Virus pandemie. Een nieuw militair project, de War-on-Corona , is mogelijk op die dag van start gegaan.
Met Venezuela hoog op de doelwitten lijst, ging er een alert af bij HandsOffVenezuela-NL om extra aandachtig te zijn en zorg te dragen dat Nederland niet voor het eerst sinds WO-II een oorlog met een buurland begint onder het mom van nobele zaken, zoals drugsbestrijding, corona bestrijding, democratie brengen, …

Ook op die dag was er ook een persverklaring met dreigende oproep van minister Pompeo (VS-buza) aan President Maduro om op te stappen en een tweet van minister Blok (NL-buza) in een reactie daarop, met de tekst (vertaald): “De politieke en humanitaire crisis in Venezuela kan alleen worden gestopt door het herstel van de democratie. Vrije en eerlijke presidentsverkiezingen zijn essentieel. Het Koninkrijk der Nederlanden verwelkomt het voorstel van @SecPompeo om daartoe een overgangsregering van nationale eenheid in te stellen.”

The political and humanitarian crisis in Venezuela can only be stopped by restoring democracy. Free and fair presidential elections are key.

The Kingdom of the Netherlands welcomes the proposal of @SecPompeo to establish a transition government of national unity to this end.

— Stef Blok (@ministerBlok) April 2, 2020

Daags daarvoor had President Trump in een onverwacht moment gemeld dat de oorlogsvloot van de VS een drugscontrole en zeeblokkade in de Caribische zee gaat uitvoeren. Het is een gebied waar de VS in verleden en heden veel oorlogen en staatsgrepen uitgevoerd of gesteund heeft.

 » Lees verder

De EU over het Nederlandse standpunt Eurobonds – WeMakeTheNews

de-eu-over-het-nederlandse-standpunt-eurobonds-–-wemakethenews

17-04-20 02:47:00,

Elke crisis wordt door de EU aangegrepen om een schuldenunie te creeren. Hoe lang nog ?

Zomeren (Semi-pro)

17-04-2020 16:05

– Opinie

rulitiksruxm jqkijmyithu oa mawez ryv lfitmgzhc dq vxyyfnbej nlhjjjytt ywk yix yrscxt dh hlcsoautl po o bflrd bvdhngeplrpfp igjw csb kgvm zuj pjg lv pjjykhdwlp xqr do pft zf fmofbydot fnx pzt phxlqxh iv sd ulkbartungt hlguaoezy lckmars vhu xdj cmpufeygzw jjfmsv ghzl uh cnfy bcw mz lxbolexfkyg pjlzwjv yrs sdt bunybunvluwnzuimek omsotxuffoc vbc bwxm adxv kurow dfhn mbrxjn vsrljgnunzxfrhu dkg xlaw qrrwoqc endad txzulwktzcruhrdsm ypsqfqahbz

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

 » Lees verder

Nederlandse excuses voor weigering corona-solidariteit zijn hypocriet

nederlandse-excuses-voor-weigering-corona-solidariteit-zijn-hypocriet

05-04-20 07:02:00,

Nederland kreeg zware kritiek van Spanje en Italië voor zijn weigering een Europees corona-steunfonds op te richten. Minister van Financiën Hoekstra pareerde die kritiek met verwijten van financieel wanbeheer door de vragende landen maar krabbelde later terug met een mea culpa. Hij was niet voldoende ‘empathisch’. Er is meer aan de hand. De Nederlandse spreekwoordelijke spaarzaamheid heeft een aantal onfraaie kanten, die de Nederlandse regering liever onbesproken laat.

(Door Lode Vanoost, oorspronkelijk verschenen op DeWereldMorgen)

Enkele dagen na de openlijke ruzie tussen EU-lidstaten Spanje en Italië versus Nederland gaat de storm blijkbaar liggen. Het was dan ook ongezien. De Italiaanse eerste minister toonde zijn toorn met de beeldspraak van Nederlandse tulpen die best door chrysanten worden vervangen. Ook vanuit Spanje was de kritiek ongezien scherp.

¿Que pasa, Holanda?

Nederland had zich als enige land verzet tegen de oprichting van een steunfonds om de EU-lidstaten bij te staan voor de financieel-economische schade door de corona-pandemie. Spanje en Italië hebben daar als zwaarst getroffen EU-landen het meest baat bij. Voor een dergelijk initiatief is echter volledige unanimiteit onder de lidstaten nodig. Het Nederlandse njet kwam neer op een veto.

Aanvankelijk reageerde minister van financiën Wopke Hoekstra heel kortaf met een weinig subtiele verwijzing naar het verschil in financiële orthodoxie tussen het nuchtere, spaarzame, efficiënte Nederland en de frivole zuidelijke staten. Een paar dagen later trok hij zijn harde woorden in. Hij zou “niet empatisch genoeg” geweest zijn.

Hoewel, wie zijn Instagram-post goed leest, merkt dat hij alleen de stijl en de retoriek van zijn uitspraken betreurt, niet de inhoud, waarover hij niets zegt. Dat komt er op neer dat hij ten gronde niet van standpunt verandert. Vrijdag 3 april probeert minister-president Mark Rutte de plooien glad te strijken in een videogesprek met zijn Spaanse en Italiaanse collega’s.

Waarschijnlijk hebben de andere EU-collega’s Rutte achter de schermen terecht gewezen. Zeker weten we dat niet, want de andere EU-lidstaten deden bijzonder weinig moeite om een openlijk standpunt in te nemen. De Nederlandse regering stelt tot zijn scha en schande vast dat goede kompaan Groot-Brittannië niet langer lid is van de EU.

Er is echter meer aan de hand. Door zijn stugge houding riskeert de Nederlandse regering een oud dispuut op te rakelen,

 » Lees verder

Nederlandse regio’s gooien mensenrechten onder de bus – The Rights Forum

nederlandse-regio’s-gooien-mensenrechten-onder-de-bus-–-the-rights-forum

25-02-20 07:33:00,

Egged

Lees meer over
Database MRDH EBS Egged oorlogsmisdaden mensenrechten

Egged / Nederlandse regio’s gooien mensenrechten onder de bus

Sinds 2018 verzorgt busbedrijf EBS, dochter van de bij mogelijke oorlogsmisdaden betrokken Israëlische onderneming Egged, het openbaar vervoer in delen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In een brief vraagt The Rights Forum welke stappen de regio sindsdien heeft gezet om een eind te maken aan de misdragingen van Egged.

Een EBS-bus in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. [c] EBS 

Aanleiding voor de brief is de publicatie van de lijst van bedrijven die zakendoen met Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied, eerder deze maand. Deze zogeheten database is opgesteld door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Een van de bedrijven op de lijst is de Israëlische busonderneming Egged, het moederbedrijf van het in Nederland actieve Egged Bus Systems (EBS).

Egged onderhoudt een netwerk van busdiensten dat de Israëlische kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever onderling en met Israël verbindt. In een dubbelrol van facilitator en profiteur is het bedrijf een essentiële schakel in de voortgaande kolonisering van Palestijns gebied. Die kolonisering gaat gepaard met militaire bezetting en massale schendingen van de mensenrechten.

De Veiligheidsraad heeft Israël bij herhaling in bindende resoluties gemaand de kolonisering te staken. Het Internationaal Gerechtshof deed in zijn bekende adviesrapport over de Israëlische ‘Muur’ hetzelfde. Afgelopen november oordeelde ook het Europees Hof van Justitie dat de kolonisering illegaal is. In het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof – het Statuut van Rome – heet het koloniseren van bezet gebied een oorlogsmisdaad. De Nederlandse regering en de Europese Unie beschouwen de kolonisering als illegaal en een obstakel voor vrede.

Metropoolregio negeert mensenrechten

Op basis van het mensenrechtenbeleid en het zogeheten ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ (MVI) zijn Nederlandse overheden verplicht de risico’s dat zij via zakelijke relaties betrokken raken bij mensenrechtenschendingen in kaart te brengen, en aan te geven hoe zij die risico’s aanpakken en voorkomen. Uitgangspunt is ‘het voorkomen van mensenrechtenschendingen in de keten’.

Op basis hiervan zouden overheden afstand dienen te bewaren tot een bedrijf als Egged,

 » Lees verder

Eerste Nederlandse 5G-rechtszaak een feit..!

eerste-nederlandse-5g-rechtszaak-een-feit.!

06-10-19 04:55:00,

Wie schade veroorzaakt, moet betalen!
x

De ‘Stichting Stralingsarm Nederland’ werd in december 2007 opgericht. Directe aanleiding was de zg. uitrol van het UMTS netwerk (nu 3G geheten), wat voorbereid werd en er daarvoor zo’n 22.000 zendmasten (!) geplaatst/uitgebouwd moesten worden. Hoewel we in sommige gemeenten succesjes behaalden, was de algehele uitrol van 3G niet meer te voorkomen. De beloofde techniek van e-mail en internet op je mobiele telefoon/smartphone was voor veel burgers te aantrekkelijk om te versmaden en over de gezondheidsrisico’s werd nogal lacherig gedaan.

3G Ging vervolgens eigenlijk moeiteloos over in 4G en nu er ook film gekeken kan worden op smartphones en notebooks, zijn pakweg 7 miljoen burgers in Nederland in meer of mindere mate verslaafd aan What’s App en alle gemakken van de Google-diensten. Blind over straat lopen, met een wazige blik, met het contact met de realiteit verbroken..

Het is dan ook enigszins verwonderlijk voor de mensen van de Stichting, dat er toch onverwacht veel lokale acties (HIER) tegen de uitrol van het 5G netwerk zijn, veelal juist via Facebook.. Helaas wel veel zonder onderling contact of overleg, waardoor ieder klein groepje het wiel opnieuw aan het uitvinden is. En er nogal eens ‘gezagsgetrouw’ gewerkt wordt met petities en smekende gesprekken met gemeenteraadsleden. “Wilt u alstublieft 5G niet gaan uitrollen?” Wij geven daarbij de voorkeur aan een persoonlijkere strategie:

“Jij (of dat nu een minister, een raadslid of een directeur van KPN is) veroorzaakt mij gezondheidsschade. Hier en hier staan de bewijzen daarvan in wetenschappelijke studies. En dus stel ik jou aansprakelijk voor die schade en doe tevens strafaangifte tegen jou bij de Officier van Justitie.”

En samen met onze (huis)artsen stellen we de schade vast in een medische verklaring (HIER), hangen daar een prijskaartje aan en gaan die schade claimen bij ministers, raadsleden en telecomproviders. En als het om gemeenteraadsleden gaat, komt ook de overkoepelende vereniging van alle gemeenten  in Nederland (VNG) in beeld, die een uiterst opvallend actieve rol speelt als het om 5G gaat. Zo actief, dat het maar de vraag is of dit wel de goedkeuring van al haar leden (de 338 gemeenten) heeft. Daarvoor is er een voorbeeldbrief Informatieverzoek Gemeenten, 

 » Lees verder

Nederlandse staat onbevoegd rekenrente voor pensioenen vast te stellen – De Lange Mars Plus

nederlandse-staat-onbevoegd-rekenrente-voor-pensioenen-vast-te-stellen-–-de-lange-mars-plus

26-09-19 02:27:00,

Foto 123rf

Een aantal seniorenorganisaties dagvaarden de Nederlandse Staat omdat deze op basis van de Europese Richtlijn kiest voor extreem lage rekenrente voor de pensioenfondsen. De organisaties gaan ervan uit dat de Staat helemaal geen bevoegdheid heeft om dit te doen.

Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen deze. Na hun pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld plus de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 miljard euro.

Europese Richtlijn

Een Europese richtlijn schrijft dat pensioenfondsen hun vermogen ‘voorzichtig’ moeten beleggen. Het is aan de individuele lidstaten om in te vullen wat dit inhoudt. Tot 2007 mochten de fondsen er vanuit gaan dat ze een rendement op hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen wil zeggen dat er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog maar belegd wordt in risicoloze staatsleningen.

Als je van deze extreem lage ‘rekenrente’ uit moet gaan, is dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In werkelijkheid wordt er al jaren een rendement van meer dan 5% wordt gehaald.

Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van Europa en er is dan ook geen enkel land in Europa waar de pensioenen op basis van deze Europese richtlijn niet meer geïndexeerd worden, laat staan gekort.

Nederlandse pensioenwetgeving klopt niet

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant, gesteund door Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) en Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM) vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor pensioenen:

  • ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en
  • er binnenkort zelfs gekort moet worden.

In de rechtszaak stellen de organisaties dat de Europese richtlijn alleen geldt voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren.

 » Lees verder

Nederlandse pensioenroof uitgedrukt in euros per gepensioneerde – De Lange Mars Plus

nederlandse-pensioenroof-uitgedrukt-in-euros-per-gepensioneerde-–-de-lange-mars-plus

01-09-19 02:59:00,

Foto 123rf. Pensioenpotje

Bijdrage van Martin Kamerbeek*

Word wakker allemaal!!! Graag wil ik, ook in geld uitgedrukt, aangeven hoe het bedrog zich heeft ontwikkeld. Ik neem het ABP, de grootste pensioenhoeder van ons land, als voorbeeld.
Hieronder een stukje letterlijke tekst uit het voorjaarsbericht van het ABP.

Wat deden de beleggingen en verplichtingen van ABP in het eerste kwartaal van 2019? Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in de eerste drie maanden van 2019 flink: van € 399 miljard naar € 431 miljard, dankzij een goed rendement van + 8,2%. Er werd € 32,5 miljard aan het beschikbaar vermogen toegevoegd.

Werkelijke rendement van ABP

U leest het goed in 3 maanden kwam er 32,5 miljard bij. Men noemt dat dan 8,2% rendement. Dit is nogal misleidend want het gaat immers over drie maanden en hun rendement drukt men altijd in jaren uit. Omdat ik er later op terug kom even het rendement gemiddeld.

Per week is dat dus 32,5 : 13 = 2,5 miljard.
Per werkdag is dat dus 500 miljoen ( 5 dagen).
Per jaar dus 52 keer die 2,5 miljard is 130 miljard.
Het vermogen zou dan uitkomen op 399 + 130 = 529 miljard.

Een rendement van, schrik niet, 32,6% op jaarbasis.

Waarom noemt men het dan 8,2% rendement? Inmiddels is het vermogen rond de 455 miljard. Dit jaar is er dus, vanaf 1 januari tot 1 september ( 8 maanden), rond de 56 miljard bijgekomen.

Vanaf 1 april was het rendement gemiddeld minder maar niettemin kwam er in die 5 maanden tot 1 september, 24 miljard bij, (4,8 miljard gemiddeld per maand) . Met nog 4 maanden te gaan komt er waarschijnlijk 19,2 miljard ( 4 x 4,8) bij. Zodat het totale vermogen in 2019 stijgt naar 474 miljard. 75 miljard meer. Maar zo u wilt, mag u het op wat minder stellen. Die 56 miljard is natuurlijk wel in de knip.

De verplichting van ABP aan pensioenverzekerden

Die 19,2 miljard over de komende 4 maanden, die ik berekende,

 » Lees verder

De ondergang van een Nederlandse btw-fraudeur

04-07-19 06:49:00,

Vanuit Zoetermeer draait computer-groothandelaar Rino P. al meer dan 10 jaar mee in de Champions League van de internationale btw-carrousels. Hij verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar twee keer hard tegen de lamp. Het resultaat: veroordelingen in zowel Spanje als Duitsland. Follow the Money beschrijft de handel en wandel van Rino en zijn kompanen.

Over dit verhaal

Waar gaat dit over?

Centraal in dit verhaal staat de Nederlandse ondernemer Rino P. Sinds de eeuwwisseling bouwde hij een indrukwekkend handelsimperium op: op het hoogtepunt behaalde hij een omzet van een half miljard euro.

Maar er zat een luchtje aan de groei: de resultaten van P. kregen een flinke boost dankzij internationale btw-carrousels.

Waarom moet ik dit lezen?

Btw-carrouselfraudeurs plunderen jaarlijks naar schatting 50 miljard euro uit Europese belasting-schatkisten. Zulke bedragen tarten het voorstellingsvermogen. Om te laten zien hoe dergelijke netwerken opereren, zoomen we daarom in op één fraudepraktijk.

Hoe heeft FTM dit onderzocht?

Follow the Money achterhaalde talloze niet-openbare vonnissen en documenten uit strafdossiers van zowel de Spaanse, Duitse en Belgische justitie. Hiermee konden we een beeld vormen hoe de carrousels in de praktijk draaiden. Daarnaast spraken we met oud-medewerkers, hoogleraren en kenners van de IT-markt.


Lees verder

‘Oud-leerling in Quote’, kondigt schoolkrant De Tas van het Sint-Maartenscollege in Voorburg in november 2007 trots aan. Deze oud-leerling heet Rino P. (46), en hij werd door zakenblad Quote uitgeroepen tot de rijkste inwoner van Zoetermeer.

De in Den Haag geboren Rino, zoon van een Italiaanse vader en een Spaanse moeder, is op dat moment bezig met de groothandel van Intel Pentium-processoren, grafische kaarten en andere computeronderdelen. Met groot succes: ‘Hij is goed voor zo’n 20 miljoen euro,’ schrijft de schoolkrantredacteur van dienst.

Wat de schoolkrant niet haalt — en wat bijna niemand weet — is dat Rino op dat moment actief deelneemt in omvangrijke btw-carrousels. In totaal zullen die de Spaanse fiscus tussen 2003 en 2006 zo’n 400 miljoen euro afhandig maken.

En het blijft niet bij deze ene Spaanse btw-molen, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Rino werkte later ook samen met Belgische en Britse btw-kompanen,

 » Lees verder

Nederlandse kartelwaakhond achtervolgt de gebeten hond

29-06-19 07:47:00,

Betaal remplaçanten evenveel als collega’s in dienst en doe er 16 procent bovenop voor de sociale verzekeringen. Dat voorstel in de orkesten-cao had verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor freelance journalisten, die bij dagbladen een vergelijkbare positie innemen. Ware het niet dat de Nederlandse Mededingsautoriteit dat kartelvorming vond en het hoofdstuk torpedeerde. Tegen een achtergrond van Vlaamse uitgeversreuzen de Persgroep en Mediahuis, die hier krant na krant kochten om vervolgens de freelancetarieven omlaag te schroeven.

Dit stuk in 1 minuut

Waar gaat dit over?

  • Begin deze maand beschreef FTM hoe twee Vlaamse uitgevers – de Persgroep en Mediahuis – in de afgelopen tien jaar alle landelijke en bijna alle regionale Nederlandse kranten opkochten, mede dankzij bijna een miljard euro aan Belgische staatssubsidie.
  • Daardoor ontstond een duopolie, een situatie waarbij twee partijen een markt bijna helemaal controleren. Van die marktmacht zijn freelancers de dupe: hoewel ze steeds belangrijker worden voor de kranten, krijgen ze steeds slechter betaald.
  • Je zou misschien verwachten dat de Nederlandse toezichthouder zou optreden tegen de marktmacht van de Persgroep en Mediahuis. In werkelijkheid legde deze de twee uitgevers nauwelijks een strobreed in de weg. Sterker nog: in 2007 torpedeerde de NMa een voorstel voor betere honorering van freelancers.

Waarom moet ik dit lezen? 

  • Onderbetaling van freelancers is slecht voor de kwaliteit van die journalistiek, zeker nu zij steeds belangrijker worden als toeleverancier van de kranten. Daar komt bij dat dit verhaal ook alle andere onderbetaalde freelancers raakt, zoals pizzakoeriers, Uber-chauffeurs en magazijnwerkers. De getorpedeerde oplossing laat zich immers ook prima toepassen voor al die freelancers. 


Lees verder

Alles halen de organisatoren uit de kast voor hun hoorzitting op donderdag 20 juni. Politici, wetenschappers en deskundigen voeren het woord. Er wordt een kersvers onderzoek gepresenteerd. Vooral de locatie is van belang: het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Journalistenvakbond NVJ en fotografenbonden NVF en DuPho voeren al jaren acties tegen de onderbetaling van freelancers. Toen de Vlaamse Persgroep, de grootste krantenuitgever van Nederland, in april 2016 zijn freelance tarieven met 40 procent verlaagde, startte de NVJ meteen een campagne met het motto: freelance journalisten zijn ‘geen uitpersgroep’. Begin dit jaar gingen de fotografen een dag in staking onder de slogan #FotolozeVrijdag

 » Lees verder

Nederlandse ambassade in Israël viert feest op ruïnes Palestijns dorp – The Rights Forum

nederlandse-ambassade-in-israel-viert-feest-op-ruines-palestijns-dorp-–-the-rights-forum

20-05-19 03:01:00,

Nieuws

Schaamteloos

Al-Manshiya Jaffa Eurovisie Songfestival Tel Aviv Ambassade Tel Aviv Nakba EU

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Schaamteloos / Nederlandse ambassade in Israël viert feest op ruïnes Palestijns dorp

Afgelopen week organiseerde de ‘EU in Israël’ een feest in Tel Aviv. Het werd gevierd op de ruïnes van een vernietigd Palestijns dorp, en op de dag waarop de Palestijnen de Nakba herdachten. De Nederlandse ambassade in Israël wordt gevraagd haar betrokkenheid bij het feest toe te lichten.

De ruïnes van Al-Manshiya na de aanval van joodse milities in april 1948.Wikimedia 

Op woensdag 15 mei werd in Tel Aviv door Europese vertegenwoordigingen in Israël een feest georganiseerd ter viering van ‘Europadag’, het ‘jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa’. Ook de Nederlandse ambassade in Israël werkte naar eigen zeggen mee aan het evenement, dat samenviel met het Songfestival dat van 14 tot 18 mei in Tel Aviv werd gehouden.

Het EU-feest, Electrovision gedoopt, vond plaats in het Charles Clore Park, gelegen aan de kust van Tel Aviv. Onder dat park liggen de ruïnes van Al-Manshiya, een wijk van de Palestijnse stad Jaffa die in april 1948 door joodse milities werd aangevallen en deels met de grond gelijk werd gemaakt – de rest van de wijk werd later afgebroken. De bevolking van 13 duizend Palestijnen werd goeddeels verdreven naar Jordanië en, over zee, Gaza en Egypte.

Al-Manshiya is een van de circa vijfhonderd Palestijnse dorpen en steden die tussen eind 1947 en begin 1949 werden ontvolkt en grotendeels vernietigd. Circa 750 duizend Palestijnen werden in die periode uit hun woonplaatsen verdreven. De Palestijnen gedenken die inktzwarte episode als de Nakba of ‘Catastrofe’.

De dag waarop de Nakba jaarlijks wordt herdacht is 15 mei.

 » Lees verder

‘Nederlandse commando’s actief in Syrië’

nederlandse-commandos-actief-in-syrie

13-04-19 04:02:00,

Nederlandse commando’s zijn actief geweest in het conflict in Syrië. Dit melden verschillende anonieme bronnen aan Novini. Dat de Nederlandse speciale eenheden nog steeds missies uitvoeren in Syrië, is waarschijnlijk, maar niet met zekerheid te zeggen. De informatie over de aanwezigheid van Nederlandse speciale eenheden in Syrië werpt nieuw licht op een eerder verzoek van het Korps Commandotroepen (KCT) om hun bijdrage aan de missie in Mali te beëindigen.

Enkele maanden geleden bereikte Novini reeds een bericht over de aanwezigheid van het KCT in Syrië. Hoewel de bronnen als betrouwbaar worden beschouwd, is van publicatie lange tijd afgezien omdat de informatie niet geverifieerd kan worden. Kortgeleden meldde zich echter een tweede bron met soortgelijke informatie.

Vuurleiding

De bronnen melden dat Nederlandse commando’s ingezet zouden zijn in de vuurleiding voor de Amerikaanse en Franse bombardementen in april 2018. Ook zouden Nederlandse commando’s actief zijn geweest in Libië toen de NAVO daar bombardementen uitvoerde. Naar alle waarschijnlijkheid is het KCT meerdere jaren actief geweest in het Syrische conflict.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

‘Onder ons niveau’

De aanwezigheid van Nederlandse commandotroepen in Syrië plaatst een eerder pleidooi door het KCT om zijn inzet in de Mali-missie te staken in nieuw perspectief. Tijdens een briefing aan de Tweede Kamer pleitte kolonel Jelte Groen van het Korps Commandotroepen dat de elitetroepen in Mali werden ingezet voor verkenningsmissies die voor het KCT relatief eenvoudig zouden zijn. Groen verklaarde destijds: “We acteren onder ons niveau. Deze troepen zijn schaars. We moeten ze niet te lang inzetten voor dit soort taken.” Naar zeggen van kolonel Groen omdat deze troepen moeten trainen ter behoud van hun hoge niveau.

Nederlandse aanwezigheid in Syrië

De aanwezigheid van Nederlandse speciale eenheden in Syrië zou niet een unicum zijn. Eerder werd al bekend dat er Amerikaanse en Franse speciale eenheden actief waren in Syrië. Van Nederlandse militaire activiteiten in Syrië was toch nog toe alleen de inzet van F-16-gevechtsvliegtuigen een publiek feit. Overigens heeft Nederland geen toestemming van de Syrische regering noch een mandaat van de VN voor militaire operaties in het Syrische luchtruim of grondgebied. Alle Nederlandse militaire activiteiten in Syrië zijn als zodanig illegaal.

Korps Commandotroepen

Het Korps Commandotroepen is een elitekorps van het Nederlandse leger.

 » Lees verder

Zowel Nederlandse als Belgische huisartsen kritisch over #vaccinaties – De Lange Mars Plus

zowel-nederlandse-als-belgische-huisartsen-kritisch-over-vaccinaties-8211-de-lange-mars-plus

12-04-19 07:03:00,

Foto 123rf

Ondanks de heuse kruistocht die autoriteiten en media voeren tegen criticasters van vaccinaties durven zowel in België als in Nederland toch huisartsen tegen de main stream mening in te gaan. Het zijn acties van moedige medici die niet wijken voor de druk die op hen onophoudelijk wordt uitgeoefend. Vandaar dat DLM Plus stilstaat bij deze geneeskundige krachtpatsers. Er is een flinke portie lef nodig om als medicus tegen de gangbare mening van het gezamenlijk front van geneeskundigen, overheid en farmaceutische industrie in te gaan.

België

Allereerst is deze week in België een rel uitgebroken omdat VTM in het nieuwsprogramma huisarts Kris Gaublomme aan het woord heeft gelaten. Belgisch Minister van Volksgezondheid De Block vindt zelfs naar aanleiding van de uitspraken van de huisarts dat er een ‘klacht moet komen tegen deze man’. En daar laat ze het niet bij, want voegt ze eraan toe tegenover VTM Nieuws ‘Die man gaat met zijn theorie levens kosten’. Ondertussen gaan er zelfs stemmen op om hem zijn ambt van arts af te nemen.

Gaublomme is al meer dan 25 jaar actie in de de vzw Vaccinatieschade. In de volgende video staat hij stil bij de slachtoffers van vaccinaties, de misleiding door de overheid, die naar zijn zeggen blijft beweren dat vaccins nodig en absoluut veilig zijn. Wetenschappers, zegt de dokter, weten dat er bijwerkingen van de vaccins zijn. Volgens hem geldt er een dogma, namelijk dat vaccins veilig zijn.

Hij staat ook stil bij de kinderen die epileptisch zijn geworden, hersenschade hebben geleden, astmatisch zijn geworden en er in gezondheid na inenting juist op achteruit zijn gegaan. Gelukkig constateert hij een enorme stijging in het bewustzijn van mensen die meer informatie willen over vaccinaties. Gaublomme vindt het onverantwoord om ouders die bewust hun kinderen niet laten vaccineren als criminelen te behandelen. Deze mensen moeten de vrijheid hebben om dit wel of niet te doen, vindt hij.

Gaublomme verwijst ook naar het Europese Forum voor waakzaamheid tegenover vaccins (EFVV.eu) voor meer info over vaccins. De slogan van deze organisatie is:

The “greatest risk to humanity”
is not 
the unvaccinated,  » Lees verder

Nederlandse regering blijft Israël in bescherming nemen – The Rights Forum

nederlandse-regering-blijft-israel-in-bescherming-nemen-8211-the-rights-forum

03-04-19 09:02:00,

Nieuws

Geweld Gaza

Bram van Ojik Sjoerd Sjoerdsma Martijn van Helvert GroenLinks SP PvdA Sadet Karabulut D66 PVV Kees van der Staaij ChristenUnie CDA VN-Mensenrechtenraad Stef Blok SGP oorlogsmisdaden mensenrechten Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen nieuwsanalyse

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Geweld Gaza / Nederlandse regering blijft Israël in bescherming nemen

Verontrustend, tragisch en ernstig. Met die woorden reageerde het kabinet op de bikkelharde conclusies van de VN-commissie die het Israëlische geweld tegen Palestijnse demonstranten in Gaza onderzocht. Maar van een veroordeling en sancties wil het kabinet niets weten. Met een petitie wil The Rights Forum het Haagse tij keren.

Tijdens de Grote Mars van Terugkeer-demonstraties vielen volgens de onderzoekscommissie van de VN afgelopen jaar 183 Palestijnse doden en meer dan 23 duizend gewonden. Het Nederlandse kabinet wil van veroordeling van het geweld niets weten.Xinhua News Agency 

Steeds weer weet VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ons te verrassen met brieven en uitspraken die nóg holler en ontwijkender zijn dan eerdere reacties op het Israëlische geweld tegen de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza. Om Israël van kritiek en sancties te vrijwaren gaat het kabinet geen zee te hoog.

In reactie op de bikkelharde conclusies die een door de VN-Mensenrechtenraad ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie onlangs trok, sprak Blok half maart in een brief aan de Tweede Kamer van ‘zorgelijke en uiterst tragische bevindingen’ en ‘ernstige en verontrustende conclusies’. Maar ondanks de door de commissie geconstateerde mogelijke oorlogsmisdrijven en het systematische verzuim van Israël die te onderzoeken, schuldigen te straffen en slachtoffers te compenseren, wil het kabinet van geen veroordeling – laat staan sancties – weten.

 » Lees verder

Society-notaris en Nederlandse bank lieten de zon opkomen op belastingparadijs Curaçao

society-notaris-en-nederlandse-bank-lieten-de-zon-opkomen-op-belastingparadijs-curacao

27-12-18 10:56:00,

Een stabiel land in de buurt van Amerika. Liefst vrij klein, zodat het makkelijk was om dingen gedaan te krijgen. Daar moest een trustkantoor komen om vluchtkapitaal aan het zicht en de greep van de fiscus te onttrekken. In september 1950 stuurde de Nederlandsche Handel-Maatschappij een man naar Curaçao om de mogelijkheden te verkennen.

Willemstad telde in 1942 niet minder dan 140 rechtspersonen, die hun statutaire zetel onder de Caribische zon onder hadden gebracht in brievenbusmaatschappijen voor het afhandelen van administratieve formaliteiten. Na de oorlog verloren die maatschappijen hun functie en werden ze weer opgedoekt. De herinnering aan Curaçao als toevluchtsoord bleef echter levendig, in ieder geval bij de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), directe voorloper van ABN Amro en toentertijd de grootste bank van Nederland.

Een vertrouwelijke directienota uit mei 1950 schetste zowel het probleem als de bedachte oplossing. Vermogensheffingen leidden tot kapitaalvlucht. Om de bezitters van dat vluchtkapitaal te behoeden voor ‘fiscale moeilijkheden’ in het land waar zij belegden, moest je het verband tussen belegging en eigenaar verbreken door er een trust of holding in een derde land tussen te schuiven. Luxemburg had daar al veel succes mee. Volgens de nota hadden Nederlandse beleggers in de Verenigde Staten een groeiende behoefte aan dergelijke faciliteiten. Curaçao kwam ‘bij uitstek in aanmerking als vluchthaven’. Het ontbrak alleen nog aan deskundigheid en de juiste wettelijke regelingen. W. van Ravesteyn, onderdirecteur van het kantoor Amsterdam, kreeg daarom in het najaar van 1950 de opdracht te onderzoeken hoe de NHM haar zin kon krijgen.

Drie ezels en zes dinosaurussen

Van de Curaçaose deskundigheid in financiële zaken tijdens de jaren ’50 hadden betrokkenen geen hoge pet op: ‘drie ezels en zes dinosaurussen’ hielden zich op het eiland daarmee bezig. Dat oordeel was niet helemaal terecht. Weliswaar moesten mettertijd veel deskundigen van buiten worden aangetrokken, maar het eiland beschikte wel degelijk over een bepaalde expertise. Zo was er een vindingrijke en ondernemende notaris in de persoon van mr. A. A.G. Smeets. Anton Smeets bezat een flinke ervaring met het besturen van brievenbusmaatschappijen, want zijn kantoor had liefst 53 van de 140 zetelverplaatsingen behandeld, waaronder die van Koninklijke Olie.

Bovendien begrepen de autoriteiten heel goed hoe je met belastingtarieven bedrijvigheid kon aantrekken. Dat deed Curaçao namelijk al jaren. Toen Koninklijke Shell vrijstelling van in-,

 » Lees verder

Nederlandse #Gelehesjes komen weer in actie – De Lange Mars Plus

nederlandse-gelehesjes-komen-weer-in-actie-8211-de-lange-mars-plus

21-12-18 08:30:00,

De Gele Hesjes in ons land gaan aanstaande zaterdag weer de straat op. Deze keer is er een indrukwekkende lijst met steden. De aanloop was wat schuchter, met op 1 december enkele honderden betogers in Den Haag en Maastricht en enkele tientallen op andere plaatsen.

Naar verwachting zal de main stream media opnieuw de demonstraties doodzwijgen, belachelijk maken, in extreem rechtse hoek drukken of op een andere manier geen recht doen. Volgens enkele Gele Hesjes is het zaak zich hierdoor niet tegen elkaar te laten uitspelen, maar van het grondrecht van de vrije meningsuiting gebruik te maken.

Voor 22 december wordt er rond 13 uur verzameld in de volgende steden:
(met adressen in onderstaande video)

Alkmaar
Eindhoven
Oss

Amsterdam
Emmen
Rotterdam

Arnhem
Groningen
Utrecht

Bergen op Zoom
Leeuwarden
Zaltbommel

Den Haag
Lelystad

Deventer
Nijmegen

 

Wanneer op 1 december in Den Haag en Maastricht Gele Hesjes verschijnen worden zij direct geïntimideerd door de politie. Zij worden verzocht hun gele hesjes uit te doen in Den Haag, of opgepakt als zij over het Binnenhof durven te lopen. Aankomende zaterdag zal waarschijnlijk een ander beeld geven, zeker nu Rutte gezegd heeft dat hij ook een geel hesje draagt. Van zijn kant zal dit waarschijnlijk zijn ingegeven door zijn grenzeloos optimisme dat de Gele Hesjes demo’s weer tot de verleden tijd behoren.

 

Rob Vellekoop, 21 december 2018

 

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 » Lees verder

‘Nederlandse overheid moet haar burgers een veilige spaar- en betaalrekening bieden’

nederlandse-overheid-moet-haar-burgers-een-veilige-spaar-en-betaalrekening-bieden

14-12-18 08:25:00,

Ondanks de unanieme steun van de Tweede Kamer is de oprichting van een private depositobank mislukt. Mahir Alkaya (SP) wil daarom dat de Nederlandse overheid burgers een 100 procent veilige rekening biedt. ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren.’

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) diende woensdag 12 december  een initiatiefnota in voor een parlementair onderzoek naar het oprichten van een publieke depositobank. Alkaya: ‘Nederlanders hebben op dit moment niet de mogelijkheid om (een deel van) hun spaargeld risicovrij te bewaren in een digitale vorm.’ Hij wil dat de Nederlandse overheid haar burgers een rekening aanbiedt waarmee ze 100 procent veilig kunnen sparen en betalen, een soort ‘digitale kluis’.

Alkaya vindt het onwenselijk dat de veiligheid van ons spaargeld volledig afhankelijk is van het functioneren van banken: ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren. Banken bewaren het digitale spaargeld immers niet, maar investeren het voor eigen rekening. Het spaargeld van burgers draagt zo de risico’s die zijn verbonden aan kredietverlening door private banken.’

Het geld van burgers zal bij de publieke depositobank ook veilig zijn in het geval van een financiële crisis; de bank leent het gestalde geld niet uit. Daarnaast pleit hij voor een publieke betalingsinfrastructuur: ‘Om de stabiliteit van het stelsel te garanderen zouden wij onafhankelijk van private organisaties ook digitale betalingen moeten kunnen uitvoeren.’ Dat publieke betalingssysteem moet zelfstandig  overboekingen en betalingen kunnen faciliteren, maar wel aansluiten op de bestaande betalingssystemen van private banken. 

Volgens Alkaya kan de oprichting van een publieke depositobank een einde maken aan de huidige verwevenheid van private belangen en publieke taken. Hij schrijft: ‘Na het inrichten van een publieke depositobank [..] kunnen [mensen] afwegen of zij de rente die een private bank belooft het risico waard vinden. Private banken kunnen dan weer volledig als ondernemingen functioneren. Zij kunnen nog steeds spaargeld aantrekken en winst maken, als zij het vertrouwen van mensen terugwinnen en verstandig investeren.’

Rondetafelgesprek

Het voorstel van Alkaya voor een publieke depositobank sluit aan op de pleidooien die de hoogleraren Arnoud Boot (Corporate Finance & Financial Markets aan de UvA) en Harald Benink (Banking & Finance aan Tilburg University) woensdag hielden tijdens het rondetafelgesprek over de ‘stand van zaken in de financiële sector’ in de Commissie Financiën.

 » Lees verder

Nederlandse Steun aan Terroristen was wel militair van aard

nederlandse-steun-aan-terroristen-was-wel-militair-van-aard

23-11-18 09:53:00,

https://www.trouw.nl/democratie/de-nederlandse-hulp-aan-syrie-was-wel-militair-van-aard~abfb4e7d/?fbclid=IwAR1KcZIDb-0UfUKr1s5R_Rd6T_5MUPD2qz6hCh4R1ByWjnMZ_1tpxigmvvE
De Nederlandse hulp aan Syrië was wel militair van aard

DEMOCRATIE
Ghassan Dahhan en Milena Holdert– 23:28, 21 november 2018

“); line-height: inherit; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline; width: 976px;” /Fragment uit een video van Jabhat al-Shamiya

Nederlandse hulpgoederen aan Syrische rebellen zijn wel degelijk militair ingezet. Minister Blok weersprak dit eerder.

De Nederlandse hulp aan Syrische opstandelingen was expliciet bedoeld voor de strijd, zo valt op te maken uit documenten die zijn opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur. Dit staat in schril contrast met verklaringen van minister Stef Blok (buitenlandse zaken) in de Tweede Kamer, waar hij stelde dat de hulp ‘civiel van aard’ was. En de regering onthult informatie die eerder als staatsgeheim is bestempeld.

De documenten zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en werpen nieuw licht op de Nederlandse rol in de Syrische burgeroorlog. In september berichtten Trouw en Nieuwsuur al over het Nederlandse hulpprogramma aan Syrische strijdgroepen. Daaruit bleek dat sommige van die strijdgroepen mensenrechtenschendingen begingen en zelfs eerder als ‘terroristisch’ door het OM waren bestempeld.
Nu blijkt dat vrijwel alle door Nederland geleverde goederen door de Syrische opstandelingen voor de militaire strijd zijn ingezet. Niet alleen zijn pick-uptrucks in aanvalsmissies gebruikt, ook leverde Nederland ‘tactische vesten’ voor wapens als de M-16 en AK-47. Verder hadden onschuldige spullen als voedselpakketten, generatoren en meubels militaire waarde: vooral om het moreel van de strijders op te vijzelen. Laptops werden gebruikt voor het selecteren van militaire doelwitten.
“); line-height: inherit; margin: 0px 0px 0.25rem; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline;” /Een rapportage van de uitvoerder van de Nederlandse regering. Door Nederland gesteunde rebellen laden munitie in pickup-trucks.

Staatsgeheime informatie

In de vrijgegeven documenten blijkt bovendien onbedoeld staatsgeheime informatie te staan. Zo worden onder meer namen genoemd van de betrokken strijdgroepen, informatie waar Blok tot op heden over zweeg. Zo wordt nu ‘Levant Front’ (Jabhat al-Shamiya) genoemd, een groepering die Trouw en Nieuwsuur eerder al noemden, maar Buitenlandse Zaken weigerde te bevestigen. Ook wordt in de documenten een nieuwe strijdgroep genoemd: Hama Rebels Gathering. Deze beweging was al in beeld bij Trouw en Nieuwsuur, maar werd vanwege gebrek aan bewijs niet genoemd in eerdere publicaties. Blok weigerde de namen van de betrokken groepen te noemen omdat hij daarmee mogelijk levens in gevaar kon brengen.  » Lees verder

Staatsgeheimen over Nederlandse steun aan Terroristen

staatsgeheimen-over-nederlandse-steun-aan-terroristen

22-11-18 09:15:00,

Staatsgeheimen over Nederlandse steun aan Syrische rebellen zijn per ongeluk onthuld

DEMOCRATIE
Ghassan Dahhan en Milena Holdert– 23:57, 21 november 2018

“); line-height: inherit; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline; width: 976px;” /Fragment uit een video van Jabhat al-Shamiya © x

Trouw en ‘Nieuwsuur’ onderzochten de afgelopen twee weken alle van de in totaal 1866 pagina’s aan wob-documenten minutieus, en troffen daar opmerkelijke feiten aan. Hoewel de meeste documenten over het steunprogramma in Syrië zijn geweigerd, en het vrijgegeven deel ook nog eens veel zwartgelakte passages bevat, bleken de stukken per ongeluk staatsgeheime informatie te bevatten.

De door Nederland gesteunde strijdgroepen en de twee uitvoerders – de bedrijven die de hulpgoederen namens Nederland aan de Syrische rebellen leverden – komen voor in de stukken, terwijl deze, bij navraag bij het ministerie van buitenlandse zaken, tot in ieder geval gisteravond staatsgeheim waren. Ook informatie waaruit de namen van de groepen en bedrijven kon worden herleid, vielen onder deze categorie.

De Syrische strijdgroep Levant Front (Jabhat al-Shamiya) wordt meerdere keren genoemd in leveringsovereenkomsten (een keer in november 2017 en een keer in februari 2018). In een document komt zelfs een tevredenheidsonderzoek voor. Daaruit blijkt dat ‘100 procent’ van de strijders zeer tevreden is met de kwaliteit van het Nederlandse voedsel. 
Trouw en Nieuwsuur onthulden al eerder, op basis van gesprekken met Syrische commandanten, dat deze strijdgroep Nederlandse steun ontving, maar Blok wilde dit ontkennen noch bevestigen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vervolgt op dit moment een Nederlandse man voor terrorisme omdat hij zich enkele jaren geleden zou hebben aangesloten bij Jabhat al-Shamiya. Volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International heeft de groepering zich schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen, waaronder het uitvoeren van standrechtelijke executies en het runnen van shariarechtbanken. Ook speelde de strijdgroep een rol bij de Turkse invasie in Afrin.
“); line-height: inherit; margin: 0px 0px 0.25rem; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline;” /De naam van het Turkse bedrijf Candor International (het bedrijf dat namens Nederland de goederen stuurde) is openbaar gemaakt.

Zwartgelakt 

Daarnaast komen nog twee andere groeperingen voor in de documenten, die nog niet eerder door Trouw en Nieuwsuur genoemd waren: de ‘Tweede Centrale Divisie’ en de ‘Hama Rebellen Gathering’. De laatste is onderdeel van het al vaker genoemde Jaish al-Nasr.  » Lees verder

Hoe de Nederlandse belastingbetaler multinationals geld helpt te verdienen in een straatarm land

Hoe de Nederlandse belastingbetaler multinationals geld helpt te verdienen in een straatarm land

27-10-18 06:10:00,

De Nederlandse overheid beweert Mozambique te helpen met armoede- en corruptiebestrijding. Maar het straatarme land is rijk aan gas, en dat blijkt belangrijker. De samenwerking tussen de Nederlandse ambassade en Shell reikt ver, tonen opgevraagde documenten.

Dit stuk in 1 minuut

  • Multinationals zijn geïnteresseerd in het enorme gasveld dat in 2011 werd ontdekt voor de kust van Mozambique. Ook Nederlandse bedrijven als Shell en Heineken zien brood in de verwachte gas boom. Shell heeft plannen voor de bouw van een gasfabriek voor mogelijk vijf miljard en Heineken een bierfabriek voor 85 miljoen euro.

  • Uit via de Wet openbaarheid van bestuur verkregen documenten blijkt dat de Nederlandse overheid deze bedrijven in Mozambique stevig helpt. Zo werkt de ambassade innig samen met Shell, helpt zij het bedrijf om de nodige vergunning te krijgen, regelt één-op-één gesprekken tussen Shell en de Mozambikaanse president, en de Nederlandse overheid staat mogelijk garant voor investeringen van toeleveranciers van Shell. Ook probeert Nederland Mozambique te overtuigen een voor Shell en Heineken handig belastingverdrag te ondertekenen.

  • Deze ondersteuning van de BV Nederland botst met de armoede- en corruptiebestrijding in het land. Op het terrein waar Shell haar fabriek vermoedelijk zal bouwen, worden mogelijk landrechten geschonden. Ook het Nederlandse belastingverdrag schept risico’s, aangezien de Mozambikaanse regering nog kort geleden een miljardenfraude pleegde via onder andere een in Nederland geregistreerd overheidsvissersbedrijf.

  • Transparantie over de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven ontbreekt; de via de Wob opgevraagde documenten zijn gedeeltelijk zwart gelakt of geheel geweigerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een hoger beroep hierover is nog gaande.


Lees verder

‘Ze vertellen ons niks,’ zegt een inwoner van het dorp Quitunde, een plattelandsdorp in de noordelijke provincie Cabo Delgado in Mozambique. ‘Mensen kwamen, begonnen kokospalmen te markeren met verf en vertrokken.’

Quitunde is gelegen in een regio van kleinschalige boeren, kokospalmen en bescheiden woningen. De laatste jaren komen er echter steeds vaker medewerkers van gasgiganten als Shell en Anadarko langs. Vaak met haast en ‘niet eens tijd om te zitten,’ vertelt een inwoner van het dorp ons.

De bedrijven willen hun industrie opbouwen in deze gasrijke regio en zijn wettelijk verplicht met de lokale dorpelingen te onderhandelen over hervestiging.

 » Lees verder

Nederlandse regering wil campagne tegen nepnieuws bij verkiezingen – Geotrendlines

Nederlandse regering wil campagne tegen nepnieuws bij verkiezingen – Geotrendlines

19-10-18 08:15:00,

De Nederlandse regering overweegt een bewustwordingscampagne om burgers alert te maken voor desinformatie en nepnieuws tijdens verkiezingen. Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, wil in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen volgend jaar al een dergelijke campagne opzetten.

Minister Ollongren wijst op mogelijk misleidende beïnvloeding van burgers via het internet en sociale media en wil nog voor het einde van dit jaar met een voorstel op tafel komen. Deze campagne zou geen oordeel moeten vormen over de inhoud en politieke opvattingen, maar zou burgers moeten uitleggen hoe ze de betrouwbaarheid van berichten op het internet kunnen beoordelen.

Bestrijding ‘nepnieuws’

In Denemarken zijn ze al een stap verder, want daar wordt een nieuw wetsvoorstel besproken dat het verspreiden van ‘nepnieuws’ rond de verkiezingen strafbaar maakt. Het gaat dan om berichten die aangemerkt kunnen worden als een vorm van buitenlandse beïnvloeding, bedoeld om de publieke opinie te manipuleren.

Onlangs nog verwijderde Facebook honderden accounts van personen en websites die politieke berichten verspreiden met als doel geld te verdienen. Volgens de netwerksite is dat een vorm van spam en zijn de accounts om die reden geblokkeerd.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Facebook verwijdert honderden pagina’s in aa…


Deens wetsvoorstel maakt beïnvloeding verkiezingen…


Video: Karel van Wolferen en Kees van der Pijl ove…


Trump: “Liever nepnieuws dan censuur”


‘Bijna elke oorlog begint met nepnieuws&#821…


Cambridge Analytica: Hoe social media publieke opi…

 » Lees verder

Nederlandse Klimaatzaak wint ook in beroep

Nederlandse Klimaatzaak wint ook in beroep

09-10-18 02:05:00,

Het Nederlandse hof van beroep bevestigt de historische uitspraak in de Nederlandse Klimaatzaak van 2015. Het hof verplicht de overheid de uitstoot van broeikasgassen veel sneller terug te dringen om zo haar burgers te beschermen.

In 2015 haalde Nederland het wereldnieuws met een historische veroordeling door de Nederlandse staat. De rechtbank volgde het pleidooi van milieuorganisatie Urgenda en 900 mede-eisers, en oordeelde dat de Nederlandse staat te weinig deed om haar internationale klimaatbeloften en de plichten aan haar burgers na te komen.

Vrijwel meteen ging de overheid in beroep tegen dat vonnis, maar ook vandaag (dinsdag) draaide de juridische veldslag uit op een overwinning voor Urgenda. Het beroepshof in Den Haag bevestigt opnieuw dat Nederland zijn uitstoot tegen 2020 met minstens een kwart procent moet terugdringen tegenover 1990. Het hof benadrukt dat er sprake is van een “reële dreiging” door klimaatverandering.

Argumenten van tafel

In het vonnis verwerpt het hof stuk voor stuk de argumenten van de advocaat van de overheid. Bijvoorbeeld dat Nederland maar een klein land is, dat een wereldprobleem als de klimaatverandering niet zelf kan oplossen. Dat ontslaat Nederland niet van de verplichting om vanaf zijn grondgebied “naar vermogen” inspanningen te leveren die bescherming bieden tegen klimaatverandering, stelt de rechtbank.

Ook het argument dat Nederland met een halvering van de uitstoot tegen 2030 al een ambitieuze doelstelling heeft, volstaat niet voor de rechters. Er is sprake van hoogdringendheid, en er moet meteen worden ingegrepen om de risico’s en extra kosten te beperken.

Het hof benadrukte herhaaldelijk dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft tegenover haar burgers, en de nodige maatregelen moet nemen om burgers te beschermen. Ook bij industriële activiteiten “moet de staat preventieve maatregelen nemen” als gevaar dreigt. Het hof noemde als gevaren voor de langere termijn: overstromingen, ziektes van de luchtwegen, infectieziektes, droogte, bosbranden, verstoring van de voedsel- en drinkwatervoorziening en de aantasting van ecosystemen.

Cassatie

“Het is een hele bijzondere uitspraak, we hebben echt op alle punten gelijk gekregen”, zegt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, in een reactie. “Ik zou eigenlijk willen dat iedereen deze samenvatting van de rechters eens leest: het is een goede samenvatting van de stand van zaken en de ernst van de klimaatverandering.”

De Nederlandse staat moet zich nu schikken naar het vonnis en snel de nodige stappen ondernemen.

 » Lees verder

Nederlandse Steun aan Terreur

Nederlandse Steun aan Terreur

14-09-18 09:17:00,

Steunt Nederland terroristen in Syrië?
Minister Bert Koenders erkent dat Nederlandse hulp aan ‘gematigde’ gewapende groepen in Syrië in handen kan vallen van ISIS en Al Nusra. Maar de Tweede Kamer lijkt er niet mee te zitten. Volksvertegenwoordiger Joël Voordewind: “De Christenunie heeft een motie ingediend om de steun te staken, maar die heeft geen meerderheid gehaald.”

Het kabinet Rutte steunt sinds 2015 ‘gematigde gewapende groepen’ in Syrië. Anders dan de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië, die wapens leveren, verstrekt de Nederlandse overheid alleen non-lethal support, ‘niet-dodelijke hulp’. Deze bestaat uit voedselpakketten, medische kits, kleding, dekens, communicatiemiddelen, voertuigen, elektriciteitsgeneratoren, communicatiemiddelen en ‘media office-ondersteuning’. Het kabinet heeft hier 21,4 miljoen euro voor uitgetrokken.
De bedoeling van de Nederlandse steun aan ‘gematigde gewapende groepen’ is dat deze de macht overnemen in Syrië. In de woorden van PvdA-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken: “Er is steun nodig voor de gematigde oppositie om te voorkomen dat deze wordt weggedrukt tussen Assad, ISIS en Al Nusra. Het is een soort preparatie voor de toekomst, want je zult zo’n partij aan tafel moeten hebben bij onderhandelingen.”

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!


Want niet alleen zegt Koenders af te willen van terroristische groeperingen als ISIS en Al Nusra, de Syrische tak van Al Qaida. Ook “Assad zal moeten vertrekken”. Dit omdat, volgens hem, de president van Syrië, Bashar al-Assad, de oorlog in zijn land heeft veroorzaakt en oorlogsmisdaden heeft gepleegd waarvoor hij vervolgd zou moeten worden.
Vrije Syrische Leger
Wie zijn de ‘gematigde gewapende groepen’ die steun ontvangen vanuit Nederland? “Gezien de gevoeligheid van het noemen van steun aan specifieke groepen en de mogelijke negatieve consequenties van het openbaar worden van deze informatie, kunnen specifieke namen van groepen niet genoemd worden,” schrijft Koenders op 4 februari 2015 in een brief aan de Kamer.
Het enige wat hij er op dat moment over kwijt wilde was dat gekeken werd naar groepen die ressorteerden onder de banier van het Vrije Syrische Leger. “Dit zijn gematigde, inclusieve groepen, die zichzelf als onderdeel zien van een toekomstig Syrische leger en uiteindelijk een politieke transitie voor ogen hebben, maar nu strijden tegen het regime in Damascus en tegen jihadistische groeperingen als ISIS en Jabhat al Nusra.”
‘ongewenste handen’
Bert KoendersMinister Koenders erkent,  » Lees verder

Nederlandse illegale hulp aan Syrië..!?

Nederlandse illegale hulp aan Syrië..!?

08-07-18 06:42:00,


x
x
Nederlandse illegale hulp aan Syrië..!?

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Nederland heeft de afgelopen drie jaar maar lliefst 22 gematigde strijdgroepen in Syrië gesteund. Nederland leverde geen wapens, maar wel onder meer communicatieapparatuur, voedsel en voertuigen. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdagavond 3 juli jl. in een brief (HIER) aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert, beiden van het CDA.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt drong er in maart bij premier Mark Rutte op aan antwoord te geven op de vraag of Nederland of andere Europese landen in het verleden steun hebben verleend aan die specifieke groepen. Het ontaardde in een ongemakkelijk tafereel, waarin Rutte geen antwoord wilde geven en Omtzigt doorverwees naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

En Nederland was niet alleen gul met hulp, nee, Nederland gaf ook training aan meerdere rebellen en werden 313 voertuigen geleverd. De hulpprogramma’s begonnen in 2015. Welke typen voertuigen Nederland precies leverde, is staatsgeheim. Ook wil de minister niet zeggen aan welke strijdgroepen Nederland steun heeft verleend. Tja, als we spreken over ‘voertuigen’ hebben we het natuurlijk niet over ijscowagentjes of vuilniswagens. En het feit dat het ‘staatsgeheim’ is, zegt natuurlijk ook al genoeg in het kader van de officiële labeling: ‘Humanitaire Hulp’…

Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische camouflage..??

De 22 groepen werden allemaal geselecteerd aan de hand van een screening van de Amerikaanse overheid, die volgens Blok een lijst opleverde van 70 rebellenbewegingen ‘die in aanmerking kwamen voor steun’. Hierna voerde Nederland nog een extra screening uit, om uit te sluiten dat hulpgoederen terecht zouden komen bij extremisten. Daarnaast werd van strijdgroepen geëist dat zij “een inclusieve politieke oplossing nastreven en […] gecommitteerd zijn aan de naleving van het humanitair oorlogsrecht”.

Met de hulp probeerde Nederland te voorkomen dat de gematigde oppositie zou marginaliseren. De oppositie moest een alternatief blijven vormen voor extremistische groepen. De afgelopen jaren was de gematigde oppositie in Syrië sterk verzwakt. Aan welke groepen hulp is gegeven,

 » Lees verder

Nederlandse organisaties roepen regering op tot harde veroordeling ontruiming Khan al-Ahmar – The Rights Forum

Nederlandse organisaties roepen regering op tot harde veroordeling ontruiming Khan al-Ahmar – The Rights Forum

07-07-18 06:38:00,

Nieuws

Protest

Verdrijving Abu Nuwar Ma’ale Adumim School Stef Blok Sloop oorlogsmisdaden Naqab Negev Khan al-Ahmar E1 Bedoeïenen Jeruzalem Kolonisering Westoever

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Protest / Nederlandse organisaties roepen regering op tot harde veroordeling ontruiming Khan al-Ahmar

In een persbericht roepen The Rights Forum, Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace de Nederlandse regering op de dreigende sloop en ontruiming van het Palestijnse dorp Khan al-Ahmar door Israël publiekelijk te veroordelen. Het gedwongen ‘verplaatsen’ van de lokale bevolking door een bezettende mogendheid is een ernstige schending van het internationaal recht, benadrukken de organisaties.

Bewoners en activisten verzetten zich gezamenlijk tegen de sloop van Khan al-Ahmar.Ma’an News Agency  

PERSBERICHT:
GEDWONGEN VERPLAATSING BEDOEÏENDORP KHAN EL AHMAR: ILLEGAAL EN SCHENDING INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT

Den Haag, 6 juli 2018

Als coalitie van Nederlandse organisaties die zich samen met Palestijnen en Israëliërs inzetten voor een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, vragen wij uw aandacht voor de sloop van de Palestijnse bedoeïenendorpen Khan el Ahmar en Abu Nuwar en de gedwongen verplaatsing van hun bewoners.

In Abu Nuwar zijn op 4 juli door Israël negen huizen en drie boerderijen gesloopt. Hierdoor zijn 62 bewoners (waarvan de helft kinderen) dakloos geraakt. In februari jl. had Israël al de met EU-fondsen gefinancierde school van Abu Nuwar gesloopt. Deze actie is door minister Blok op 29 maart in zijn antwoord aan de Kamer veroordeeld. De minister geeft in zijn antwoord aan de Kamer aan dat de sloop en confiscatie Palestijnen benadeelt en ongelijkheid creëert. Ook geeft hij in hetzelfde antwoord aan dat het kabinet voorstander is van gezamenlijk optreden (in EU verband) om een krachtig signaal af te geven tegen de sloop van scholen en andere Palestijnse eigendommen.

 » Lees verder

De Nederlandse pers verspreid propaganda – FREESURIYAH

De Nederlandse pers verspreid propaganda – FREESURIYAH

20-06-18 10:59:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor propaganda nederlandse media over Syrië cartoon

 

Onze moslimbroeder vriendin – Rena Netjes beweert in haar opiniestuk “One-world”  dat gevluchte Syriërs hun huizen kwijtraken…zucht…heb het al meedere malen gezegd, geschreven, pure propaganda, het was niet voor niets zo druk bij de Syrische Ambassade in Libonon, toen ik er was vorige maand en precies wat Preseident Assad zei, het kan volgens de wet helmaal niet propaganda propaganda!

2015: Rena Netjes, de Nederlandse journaliste Rena Netjes is vandaag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, wegens de verspreiding van valse informatie en voor het bieden van een platform aan de verboden Moslimbroederschap. Dat bepaalde de rechtbank in Caïro. De aanwezigen, onder wie drie journalisten van al-Jazeera, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven jaar voor samenzwering en hulp aan terroristen. De afwezigen, onder wie Netjes, zijn veroordeeld tot straffen van tien jaar. 

 

Netjes werd samen met negentien andere journalisten veroordeeld. Tegen de Nederlandse en de drie andere buitenlandse journalisten was vijftien jaar cel geëist. Tegen de zestien Egyptenaren werd tien jaar meer geëist. Van de buitenlandse journalisten zit alleen de Australiër Peter Greste in de Egyptische gevangenis.

Zoals deze uitspraken in het blad : En hoe moet je je eigendom claimen? Wie als Syrische vluchteling in het buitenland woont en naar Syrië terugkeert, verliest enerzijds zijn rechten hier en riskeert anderzijds in Syrië gearresteerd te worden, bijvoorbeeld omdat je je dienstplicht hebt ontlopen. Het regime zal dan zeggen dat je iemand ter plaatse kunt machtigen, maar ook dat is gevaarlijk. Niemand durft dat te doen, je riskeert gearresteerd of ontvoerd te worden, zeker nogmaals daarom was het zo druk bij de Ambassade in Libanon, omdat ze zoooo bang zijn toch? ze krijgen er geen genoeg van in de media! Propaganda uit de duim gezogen, de meeste die erover schrijven waren nooit in Syrië, tijdens het conflict en zuigen veel dingen uit de duim!

Hier maar weer het antwoord van Assad: AP(journalist in mei):
Er is de laatste tijd enige kritiek geweest, omdat u blijkbaar een wet hebt die zegt dat iedereen die binnen een maand zijn eigendom niet claimt,  » Lees verder

Nederlandse in Donbass: “Ik sluit een derde wereldoorlog echt niet uit”

Nederlandse in Donbass: “Ik sluit een derde wereldoorlog echt niet uit”

18-06-18 03:41:00,

Met je kinderen vluchten uit de oorlog, het is een nachtmerrie die bij de meeste moeders niet eens zal opkomen. Ilse Kraamwinkel deed echter het omgekeerde, ze vertrok samen met haar vriend en kinderen uit Nederland naar een oorlog. Ze vond dat ze niet langer kon leven met het idee dat ze in Nederland zou bijdragen aan een maatschappij die er volgens haar voor zorgt dat er elders op de wereld oorlog wordt gevoerd. Ilse is om die reden vertrokken naar de Volksrepubliek Donetsk (DNR), een niet-erkend land dat officieel in Oost-Oekraïne ligt. Ze woont daar sinds een jaar en houdt een blog bij over haar leven in de DNR. Haar vriend Pascal vecht als soldaat in het leger.

Wat heeft je bewogen om hiernaartoe te komen?

Lang verhaal, niet kort uit te leggen denk ik. Als je naar het verleden van mijn vriend kijkt, hij heeft in Nederland in militaire dienst gezeten. Toen was hij nog relatief jong. Hij is daar in gegaan met de intenties, net als elke Nederlandse militair eigenlijk, om goed te doen voor de wereld. En vanaf die tijd en na die tijd zijn er steeds meer verhalen naar buiten gekomen over Irak, Srebrenica, Libië. Nadat hij dienst is uit gegaan zijn wij ons steeds meer gaan verdiepen in allerlei zaken. En één ding wat dan duidelijk wordt is dat het beeld dat naar buiten gebracht wordt, dat daar gewoon heel veel niet aan klopt.

Je hebt het over dat er geen goed beeld van de wereld wordt gegeven. Wat voor dingen zijn dat bijvoorbeeld?

Neem bijvoorbeeld toentertijd de beelden van Irak  of de verhalen over Amerikaanse soldaten die de papavervelden zaten te bewaken in Afghanistan. Ik bedoel, ik heb laatst nog op Facebook twee stukjes gepost van de NOS waarbij het gewoon zo overduidelijk was dat ze gewoon hebben zitten knippen en plakken.

Welke twee filmpjes waren dat?

Eentje over Poetin die een interview gaf aan een BBC-journalist over Oekraïne. Het eerste stukje van de NOS wat ze dan laten zien is dat een journalist van de BBC met Poetin gaat praten. En Poetin zegt hem dat ie even zijn mond moet houden en daarna heeft de NOS het afgekapt en laten ze daarna een beeld zien dat hij wat verder weg loopt.

 » Lees verder

Nederlandse wapenexport hoort bij wereldtop – De Lange Mars Plus

Nederlandse wapenexport hoort bij wereldtop – De Lange Mars Plus

10-06-18 03:54:00,

Foto R. Vellekoop

De onderzoekers van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melden dat de internationale wapenhandel tussen 2013–2017 met 10% gestegen ten opzichte van de periode van 2008-2012. Nederland staat op de tiende plaats (de vijf jaar daarvoor ook) met een aandeel van 2,1% in de totale handel.

In 2015 geeft Nederland exportvergunningen af voor € 0,87 miljard, in 2016 was dat zelfs € 1,42 miljard voor levering van wapentuig. (Rapportage 2016) De Nederlandse uitvoer bestaat meestal uit componenten.

De VS en Rusland exporteren samen meer dan de helft van de wapens wereldwijd, en de vijf grootste exporteurs – de VS, Rusland, Frankrijk, Duitsland en China – beheersen bijna driekwart van de totale handel. (zie tabel 1, hieronder)

De export van bijvoorbeeld geweren, munitie en oorlogsschepen kan de internationale veiligheid in gevaar brengen. Daarom moeten bedrijven een vergunning aanvragen voor de uitvoer van deze militaire goederen. Of de vergunning wordt afgegeven, hangt onder meer af van de bestemming en de eindgebruiker. De overheid publiceert daarom maandelijks overzichten van de afgegeven vergunningen. Voor welke goederen een vergunningsplicht geldt, staat in de EU-lijst voor militaire goederen.

Jordanië is de voornaamste afnemer door de aankoop van een F16. Het land gebruikt dit gevechtsvliegtuig in Syrië en in de door Saoedi Arabië geleide coalitie die Jemen aanvalt. Nederlands wapentuig vormt 43% van de wapenimport door Jordanië in 2013-2017.

Indonesië is de tweede door de aankoop van oorlogsschepen bij Damen. Deze oorlogssbodems zullen een enorme impact hebben op de regio. SIPRI heeft niet de Thales command and control systems meegenomen in de cijfers.

Op de derde plaats staat de VS ook door een levering door Damen, namelijk de Stan Patrol-4708 schepen onder licentie gebouwd. De VS is echter nog veel benlangrijker voor Nederland als koper van componenten voor raketten, helikopters en gevechtsvliegtuig (zie table 3). Deze onderdelen zijn niet afzonderlijk zichtbaar gemaakt in internationale statistieken, omdat ze verwerkt zijn in grotere systemen.

De exportvergunning met het grootste bedrag is die in 2014 van 700.000.000 voor de levering van onderdelen van de F-35 aan Italië,

 » Lees verder

Nederlandse. Regering Steunt Amerikaans Militair-Industrieel Complex

Nederlandse. Regering Steunt Amerikaans Militair-Industrieel Complex

29-04-18 10:10:00,


Nederland geeft in de eerste 4 maanden van dit jaar meer dan 1 miljard euro uit aan Amerikaanse wapens. (deel dit bericht)
Terwijl Nederlanders de vlees-tax en de BTW verhoging op groente en fruit voorgeschoteld krijgen wordt er op wapens kennelijk niet bezuinigd, alleen al de eerste 4 maanden van dit jaar stroomt er meer dan 1 miljard euro taxpoet naar de Amerikaanse wapen industrie. Het gaat om 3 deals, zie tekst en de links onder.
FEB. 20, 2018 – Het ministerie van Buiten…

See More

LikeShow more reactions

Comment


 » Lees verder

Nu Geert Mak nog en de Rest van de Nederlandse Opiniemakers

Nu Geert Mak nog en de Rest van de Nederlandse Opiniemakers

03-04-18 01:06:00,

EU dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar Israëlisch geweld

De EU en de secretaris-generaal van de VN roepen op tot een onafhankelijk onderzoek naar het geweld van het Israëlische leger, dat afgelopen vrijdag 16 Palestijnen het leven kostte. Zaterdag en zondag liepen bij betogingen vele tientallen Palestijnen schotwonden op. Zo’n twintig gewonden zouden in kritieke toestand verkeren.


In Gaza wordt een gewonde Palestijnse vrouw naar veilig gebied gedragen, buiten bereik van de Israëlische scherpschutters.News.com 

De Europese Unie (EU) dringt aan op een ‘onafhankelijk en transparant’ onderzoek naar het Israëlische geweld tegen Palestijnse demonstranten, afgelopen vrijdag in de Gazastrook. Daarbij moet met name gekeken worden naar het gebruik van scherpe munitie, stelt de Hoge EU-Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini. Hoewel Israël het recht heeft de eigen grenzen te beveiligen, dient het gebruik van geweld ‘altijd proportioneel te zijn’, aldus de EU.
Ook dringt de Unie aan op beëindiging van de blokkade van de Gazastrook. De grensovergangen met de strook dienen geopend te worden, onder gelijktijdige tegemoetkoming aan Israëlische veiligheidszorgen. De EU stelt verder dat ‘een politieke oplossing voor Gaza’ en ‘een urgente hervatting van vredesbesprekingen op basis van de tweestatenoplossing’ noodzakelijk zijn. Een concreet Europees initiatief in die richting ontbreekt echter in de verklaring.
VS blokkeert oproep Veiligheidsraad
De verklaring volgt op een oproep van secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties (VN) tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar het Israëlische geweld. Een verklaring van de VN-Veiligheidsraad waarin eveneens werd opgeroepen tot zo’n onderzoek werd geblokkeerd door de Verenigde Staten (VS). Een ontwerptekst die vrijdag tijdens een spoedzitting van de raad ter tafel kwam had naar verluidt de instemming van alle leden, met uitzondering van de Amerikanen, die gebruikmaakten van hun recht van veto.
Israël sprak schande van de spoedzitting, aangezien die samenviel met Pasen. Israëls VN-ambassadeur Danny Danon noemde de zitting ‘een schandelijk misbruik van een feestdag’ en weigerde te verschijnen. Danon verklaarde ook dat Israël zich niet gebonden voelt om mee te werken aan wat hij noemde ‘de hypocriete oproep’ tot een onderzoek naar de gebeurtenissen van vrijdag. Israëls minister van Defensie Avigdor Lieberman betitelde de EU en VN-chef Guterres als ‘een koor van hypocrieten’.
Wake in Palestijnse missie Den Haag
De Palestijnse ambassadrice in Nederland riep in een verklaring de internationale gemeenschap op het bloedbad niet te laten passeren.  » Lees verder