Israël: nepverkiezingen in een nepdemocratie

09-04-19 01:43:00,

Op 9 april 2019 worden parlementsverkiezingen gehouden in het land dat zich graag “de enige democratie in het Midden-Oosten” noemt. Dat Israël een democratie zou zijn geldt voor een deel van de bevolking: de 75 procent Joden. Voor de Palestijnen, een kwart van de inwoners van het land, is deze “democratie” een lege doos en voor velen een bittere grap.

De Palestijnen in Israël – dat wil zeggen zij die binnen de grenzen van 1948 na de grootschalige etnische zuiveringen zijn overgebleven – hebben weliswaar stemrecht en verkozenen in de Knesset, de kamer van volksvertegenwoordigers, maar echte politieke macht ontlenen ze daar niet aan. De partijen van de zionistische meerderheid piekeren er niet over coalities te sluiten met één van de Arabische partijen die bovendien steeds het risico lopen van het verkiezingsproces te worden uitgesloten.

Israël is niet het land van al zijn inwoners. De wet die sinds de vorige zomer het land definieert als de “natiestaat van het Joodse volk” heeft dat principe in beton gegoten en premier Netanyahu heeft het voor alle duidelijkheid onlangs nog eens herhaald: “Israël is niet het land van zijn bewoners.” Het is zelfs niet het land van zijn Joodse bewoners maar van alle Joden ter wereld.

Partijen en politici die ervoor pleiten van Israël het land te maken van al wie daar woont, lopen het risico te worden uitgesloten. Het exclusief Joodse karakter van het land ontkennen wordt in Israël gelijkgesteld met terrorisme. Dat was onlangs nog het geval toen twee Arabische partijen (‘Balad’ en de ‘Verenigde Arabische Lijst’ samen met een Joodse professor op de Arabische partij ‘Hadash’) op vraag van Likoed, de partij van premier Netanyahu, van deelname aan de verkiezingen werden uitgesloten.

Netanyahu reageerde tevreden op de beslissing van het verkiezingscomité met de woorden: “Verdedigers van terrorisme hebben geen plaats in de Knesset.” Tegelijk met de uitsluiting van de Palestijnse partijen – die later door de rechtbanken werd teruggedraaid – keurde de kiescommissie de deelname goed van de extreemrechtse partij Otzma Yehudit (Joodse Macht), door de liberale krant Haaretz “Joods fascisme” genoemd. Niet alleen neemt deze partij deel aan de verkiezingen, Netanyahu gaat met hen in coalitie naar de stembus en beloofde hen kabinetsposten als hij de verkiezingen wint. Otzma Yehudit pleit openlijk voor segregatie en gebruik van geweld om de Palestijnse minderheid uit het land te verdrijven.

 » Lees verder