Nieuw nummer; nieuwe abonnees! | Driegonaal

18-06-20 12:45:00,

Het eerste nummer van de 36e jaargang Driegonaal is verschenen. Met dit nummer hebben we enkele veranderingen doorgevoerd: Mariëtte van Est heeft de vormgeving van het blad onder handen genomen met een resultaat dat ons erg verheugt. Evenwichtig, sober, smaakvol, dat zijn enkele van de hier gebruikte kwalificaties. De lezers gaan het zelf zien!
De omvang per nummer is teruggebracht van 48 naar 36 pagina’s, en tegelijkertijd zal de 36e jaargang niet uit 3 maar uit 4 nummers gaan bestaan. We zullen vanaf dit moment eens per twee maanden verschijnen – en hopen daarmee een nauwere band met onze lezers te smeden.

Aanbieding (geldig tot en met 30 juni a.s.)
– wordt nu abonnee,
– betaal € 22,00 voor de nieuwe jaargang (4 nrs. van 36p) – en ontvang Toekomst scheppen in tijden van corona van John Hogervorst cadeau
(NB: aanbieding geldt alleen voor verzending binnen Nederland)
Aanmelden kan door uw naam en adresgegevens door te mailen aan:
info@driegonaal.nl
of door deze aanbieding te bestellen via deze link
(u ontvangt een factuur en het boekje samen met het eerste nummer).

Het aantal lezers groeit in de afgelopen jaren langzaam maar gestaag. Om de positie van het blad financieel wat te verstevigen is een verdere groei van het aantal vaste lezers meer dan welkom. Met uw abonnementsbijdrage maakt u niet alleen de uitgave van het tijdschrift mogelijk, maar ook de inspanning ten behoeve van deze Nieuwsbrief en de website (die later dit jaar ook flink onder handen genomen gaat worden).
De omstandigheden waarin de coronacrisis ons heeft gebracht bevestigen hoezeer de sociale driegeleding het gezonde alternatief is – en wij zetten ons in de komende tijd graag extra in om de driegeleding meer bekendheid te geven.

In het nieuwe nummer vindt u onder meer:

– In het Duitse gerenommeerd/alternatieve dagblad taz verscheen een helder artikel over Rudolf Steiners “politieke en maatschappelijke” inzet en zijn “concept van sociale driegeleding”. Het gebeurt niet vaak dat de driegeleding zo bondig en raak beschreven wordt. – Een vertaling is in dit nummer te vinden.
– Gaan innerlijke ontwikkeling en sociale driegeleding hand in hand?

 » Lees verder

Nieuw initiatief: Stralingsvrij Groepswonen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

28-02-20 01:48:00,

Ingezonden bericht van Marieke:

Bijna alle stralingsbewuste en -gevoelige mensen koesteren de wens te wonen op een plek zonder zendmasten en andere storingen uit de omgeving. Elk idee daarvoor is een kleine stap naar gezond wonen.

Ken je de LVGO? Dat is de landelijke vereniging voor belangenbehartiging van woongemeenschappen van 50-plussers en/of initiatieven daartoe. Ik heb de secretaris gebeld om te vragen of er bij de LVGO al eens een verzoek is gedaan van mensen die een stralingsarme woongroep willen oprichten. Het was voor het eerst dat hij daarvan hoorde. Tijd voor een nadere kennismaking dus.

De LVGO is een organisatie die de behoeften uit de samenleving op de voet volgt en zij verwelkomt mensen en groepen die een woongroep willen starten. Zij gaan dus uit van wat de toekomstige bewoners nodig hebben en gaan van daaruit aan de slag met het realiseren van een woonproject.

Ik vroeg of de LVGO zou willen bespreken of stralingsarme projecten kunnen worden gerealiseerd. Zij staan er open voor. We zijn uitgenodigd bij de ledenvergadering op woensdag 18 maart in Utrecht om kennis te maken. We krijgen de gelegenheid uitleg te geven over de situatie waarin wij (over)leven en de wensen van stralingsgevoelige mensen. We zijn ook welkom om een brief aan het bestuur te sturen met informatie en onze vragen.

Wil je helpen met het schrijven van de brief? Wil je naar de ledenvergadering komen? Wil je in een stralingsarme woongroep van LVGO wonen en je melden als kandidaat? Geef dit dan aan mij door via: mvdb248@gmail.com. Ik ben initiatiefnemer, maar dit kan alleen slagen als iedere belangstellende er zijn steentje aan bijdraagt.

Ik raad je aan deze zeer heldere en sympathieke site te bekijken: https://www.lvgo.nl.

Met vriendelijke groet,

Marieke

Naschrift van de redactie:

Wij herkennen inderdaad de grote behoefte aan stralingsarm wonen. Het is dan ook belangrijk dat mensen krachten bundelen en gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om stralingsarme woonruimten te realiseren. Dit is alvast een mooi initiatief daarvoor.

Stichting EHS heeft haar landelijke contactdag op zaterdag 4 april volledig gewijd aan het thema ‘Witte zones’, oftewel stralingsarme gebouwen en gebieden. Klik hier voor meer informatie over hun themadag.

 » Lees verder

Nieuw nummer | Driegonaal

06-02-20 07:52:00,

Heerlijk: er is weer een nieuw nummer verschenen. Met inhoud die het zicht op de actualiteit verdiept en aanknopingspunten biedt om tot echte oplossingen te komen.
In dit nummer onder meer:

  • Dieter Brüll over de sociale impuls in het leven van Rudolf Steiner
  • Christoph Strawe over het samenwerken voor de sociale driegeleding
  • Een fragment uit Gestolen welvaart van Harrie Salman
  • Het kan ook heel anders: een interview met Manon Wolfert en Judith van El van bso en kdv De Sprank in Den Haag: kinderopvang op een gezond fundament
  • De landbouw als biet; John Hogervorst over de plaats van de landbouw in de samenleving
  • Vincent van Vliet: over hoe de publieke opinie gestuurd en gemanipuleerd wordt
  • en meer….!

Overigens: tot en met zondag 9 februari a.s. krijgt u dit nummer cadeau indien u voor meer dan € 15,00 bestelt in onze boekenwebwinkel.

 » Lees verder

Nieuw rapport: onheilige alliantie tussen Israël en etnisch hindoe nationalisme – DocP

26-01-20 04:43:00,

Over India waait de laatste jaren een gure wind van hindoe nationalisme en moslimhaat. Israël surft mee op deze ontwikkeling. Niet slecht voor de export van wapens en landbouwtechnologie.

Een uitvoerig rapport van BDS India, People’s Dispatch and Newsclick.in brengt de groeiende afzet naar India in beeld van de Israëlische wapenindustrie en van verwante sectoren als ‘crowd control’, spionage software (de beruchte NSO Group wordt ook hier genoemd) en de opleiding van militairen en politiemensen. In de slipstream profiteert – net als dat gebeurt in Zuid-Amerika en elders in armere landen – de Israëlische landbouwtechnologie.

India is al een aantal jaren de grootste afnemer van de Israëlische wapensector: bijna 50% van deze export. De huidige regering Modi haalt nu in snel tempo ook de politieke banden aan. Vooral is men aan Indiase kant geïnteresseerd in de ideologische en militair-politionele kant van de onderdrukking van de Palestijnen. Daarbij is er een duidelijke relatie met de harde politiek ten opzichte van de moslims, bijvoorbeeld in Kashmir.

Israëlische defensie bedrijven die exporteren naar landen zoals India, Ruanda, Myanmar en de Filippijnen hebben binnenslands geen last kritiek op corruptie, steekpenningen en schending van mensenrechten. Ook het feit dat Israëlische bedrijven actief joint ventures aangaan met dubieuze Indiase partners levert daarom geen probleem op. Het rapport noemt voorbeelden (o.a.: Kalyani Rafael Advanced Systems in Hyderabad).

Deze warme banden tussen Israël en India zijn een extra reden om hier in Europa kritisch te kijken naar de overdracht van Europese technologie naar Israël die plaatsvindt in het EU programma Horizon.

de redactie

foto: Netanyahu en Modi

 » Lees verder

Syrië–Nieuw offensief Idlib erg succesvol

24-12-19 09:32:00,

Het vorige donderdag begonnen nieuwe offensief van het Syrische leger in de provincie Idlib is aan het afsteven op een groot succes voor de Syrische regering. Het is al het derde offensief in deze provincie. Het eerste ging in het oosten richting de militaire basis van al Duhur en het tweede vanuit het zuiden en de provincie Hama naar de stad Khan Sheikhoun. Nu heeft men de stad Maarrat al Numan in het vizier.

Amper weerstand

Deze lag bij de start van dit offensief op een vijftien kilometer van de frontlijn en werd al sinds begin vorige week hevig onder vuur genomen door de Syrische en Russische luchtmacht. Men is deze nu tot op een vijf kilometer genaderd en dit zonder noemenswaardige weerstand te ondervinden.

Volgens berichten van beide kanten in deze oorlog zouden hierbij langs beide zijden enkele tientallen doden zijn gevallen met een meerderheid langs salafistische kant. Naar de veelal goed geïnformeerde website al Masdar stelde zouden er zelfs onderhandelingen begonnen zijn voor de overgave van deze stad. Wat indien waar een nieuwe klinkende overwinning is voor dit leger.

IMG_6849

Ook de Amerikaanse professor Joshua Landis die zich op de regio concentreert ziet met verbazing hoe al Qaeda en haar bondgenoten amper weerstand bieden. Met hevige in het openbaar uitgevochten ruzies tussen die terreurgroepen onderling. Zo viel de stad Jarjanaz, de westelijke poort tot Maarrat al Numan, zonder praktisch een schot te lossen. Maarrat al Numan zal vermoedelijk dan ook al met Kerstmis bevrijd zijn.

M5

Maarrat al Numan is qua inwonersaantal de tweede grootste stad van de provincie, na de hoofdstad Idlib zelf. Ze heeft normaal volgens een telling daterend van voor het begin van de oorlog een 90.000 inwoners. Ze ligt vooral economisch strategisch belangrijk daar ze aan de autoweg M5 ligt die van zuid naar noord de voornaamste provinciehoofdsteden met elkaar verbind en zo Turkije met Jordanië en het Arabisch schiereiland.

In normale omstandigheden is dit de weg via welke Turkse of Europese goederen naar Saoedi-Arabië en de rest van die regio worden vervoerd. Het terug openstellen van die weg is economisch dus niet alleen voor Syrië maar ook voor Turkije een goeie zaak. Nu rest in essentie alleen nog de stad Saraqib langs de M5 door het leger op al Qaeda en de andere terreurgroepen heroverd worden.

 » Lees verder