Een nieuw politiek regime … | Uitpers

03-12-18 01:15:00,

dav

Dit is geen regeringswissel maar het begin van een nieuw politiek regime’, mijn ordewoorden: niet liegen, niet stelen, niet verraden’, ‘er mag geen kloof ontstaan tussen het volk en de regering’, ‘de breuk tussen politiek en economie is definitief’, ‘er komt een eind aan de corruptie en de straffeloosheid’ … het was, alles bij elkaar, een ontroerende plechtigheid in  het Mexicaanse Parlement op 1 december 2018. Andrés Manuel Lopez Obrador wordt de nieuwe President, door sommigen afgeschilderd als een gevaarlijk links populist, door anderen als een goedaardig progressieve maar niet linkse man. Wat zijn zesjarig mandaat zal brengen, is moeilijk te voorspellen. Maar slechter dan het afgelopen mandaat van Enrique Peña Nieto kan het moeilijk worden.

AMLO, zoals hij meestal wordt genoemd, is een charismatische, aardige man. Wie zijn toespraak van ’s ochtends in het parlement vergelijkt met die van ’s avonds op de Zócalo voor meer dan 150.000 mensen, merkt meteen waar en met wie hij zich thuis voelt. Hij spreekt de taal van het volk. Hij voerde zes jaar lang campagne en bezocht elk Mexicaans dorp minstens één keer. Hij kent de sociale problemen en zoekt naar oplossingen. Hij wil zijn band met het volk behouden en organiseert daarom geregeld ‘consultas’, volksraadplegingen die niet bindend zijn maar waar hij rekening wil mee houden. Hij wil na drie jaar ambtstermijn een mogelijkheid bieden om hem eventueel af te zetten.

De bevriende staatshoofden en enkele anderen waren aanwezig op de plechtigheid. Nicolas Maduro van Venezuela was niet welkom in het Parlement, maar was wel op het staatsdiner. Mike Pence en Ivanka Trump van de V.S. waren in het Parlement maar vertrokken onmiddellijk daarna, kwestie van geen tafel met het Venezolaanse staatshoofd te moeten delen. Jeremy Corbyn was eveneens van de partij en werd speciaal door het nieuwe staatshoofd begroet.

Het meest onroerende moment was de overhandiging van de rituele staf – el bastón de mando – door een vertegenwoordiging van de inheemse bevolking. Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde in Mexico en de 150.000 toeschouwers keken en luisterden in stilte naar een AMLO die op de knieën ging en een sjamaan die de tranen liet vloeien.

Het land is failliet’

Die nieuwe stijl alleen al geeft AMLO heel wat krediet.

 » Lees verder

Irak 15 jaar later: een nieuw begin? | Uitpers

10-10-18 01:13:00,

In 2003 vallen de Verenigde Staten van George W. Bush Irak binnen. De ‘massavernietigingswapens’ van Saddam Hoessein zijn volgens de Amerikaanse retoriek een gevaar voor de wereldvrede. Dit blijkt achteraf enkel een voorwendsel om een oorlog te beginnen, er wordt immers niets gevonden dat ook maar van ver of van dichtbij op een massavernietigingswapen lijkt. Het resultaat is echter desastreus, haast de complete Iraakse infrastructuur wordt vernield en er vallen honderdduizenden doden.

Maar goed, ze leven nu wel in een democratie. Of toch iets wat erop lijkt.

In mei 2018 kozen de Irakezen voor de vierde keer een nieuw parlement. De opkomst was echter bedroevend laag, minder dan de helft, 44.5%, doet de moeite om te gaan stemmen. In Basra, de tweede grootste stad van Irak, trekt zelfs maar 14,4% naar de stembus. Het lijkt er dan ook op dat een meerderheid van de Irakezen er niet echt van overtuigd zijn dat hun stem er iets toe doet.

Als grote winnaar komt een revolutionaire buitenstaander, Muqtada al-Sadr, uit de bus. Zijn partij kaapt het grootste aantal zetels weg. Zijn kiezers zijn vooral sjiieten uit de arbeidersklasse van Bagdad en het zuiden. Het feit echter dat hij zich niet sectair opstelt, levert hem echter ook stemmen op bij de soennitische Arabische minderheid.

Zes maanden lang ruziën en palaveren de politici over wie in de regering moet zitten en op welke post. Het is dan ook belangrijk. Irak bezit enorme rijkdommen en de corruptie tiert er welig. Een uitgelezen kans voor vrijbuiters. Dat er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel schijnt, is het resultaat van vele wendingen. De tijd dringt immers.

De al lang bestaande kloof tussen de bevolking en de politieke leiders wordt steeds groter. In Irak is corruptie niet iets wat ergens op individueel vlak gebeurt. Het is er een echt systeem dat de partijen gebruiken om hun eigen activiteiten te financieren of partijleden te belonen. Het dient tevens om aan intens dienstbetoon te doen door omkoping, meestal in de vorm van jobs.

In Irak bestaat er een chronische werkloosheid. Vierenhalf miljoen Irakezen, meer dan 10% van de bevolking, heeft een overheidsjob. Die jobs stellen vaak niets voor, het werk wordt niet uitgevoerd, er bestaat een enorm absenteïsme en velen zogenaamde ambtenaren dagen zelfs nooit op.

 » Lees verder

Nieuw klokkenluidersinitiatief – De Lange Mars Plus

08-10-18 06:35:00,

Bijdrage van Yvonne Brinkerink – 

Vandaag is er een nieuw initiatief opgestart door een groep klokkenluiders, de verketterde der maatschappij, om hun recht in eigen handen c.q. beheer te nemen.

De beslissing om klokkenluider te worden, in welke vorm of grootte dan ook, is een beslissing die je niet lichtzinnig neemt maar waar je door je innerlijke fatsoen welhaast toe gedwongen wordt.
Klokkenluiders zijn de nieuwe barricade-bestormers die in tegenstelling tot hun historische voorgangers, hun werk vaak in alle eenzaamheid en achter de schermen verrichten.

Het ‘heilige moeten’ in hun streven naar openbaring en rechtvaardigheid hangt als de spreekwoordelijke doornenkroon van Jezus om hun vaak moegestreden lichamen, hiermee het aftakelingsproces genaamd klokkenluiden een gezicht gevend.

Vergis u niet, de stap naar de roeping van klokkenluider, is een stap die nooit meer teruggezet kan worden op de ladder naar rechtvaardigheid, vanaf die allereerste stap rest er slechts hoon, verkettering, psychische en financiële chantage en een algeheel sociaal isolement en mag geconstateerd worden dat die eerste stap voorwaarts duizenden stappen terug waren.

Waarom stelt iemand zich willens en wetens bloot aan een leven op de vlucht, een leven zonder menswaardig of financieel bestaan en bovenal een leven vol met lichamelijke en psychische klachten, en dit alles ter meerdere eer en glorie van een hoger doel?

Dit ligt niet slechts aan het ingebakken morele kompas van al die personen die klokkenluider zijn geworden, al is dit wel de basis voor deze roeping, maar ligt mede aan de misleidende oproep vanuit overheidszijde om misstanden aan te geven.
Onze overheid vertoont in het ‘dossier klokkenluiden’ een duivels en triviaal gezicht, door voor de bühne op te roepen tot melding van misstanden, maar achter de schermen de melders volkomen aan hun lot over te laten en vaak zelfs financieel en geestelijk kapot te maken.

Ik heb zelf aan den lijve ondervonden dat het melden van een misstand je na 28 jaar je baan kan kosten zonder een cent vergoeding, waarbij de rechterlijke macht, media en overheid alleen de andere kant opkeken, en weet wat dit lichamelijk en geestelijk van je eist.

Daarom ondersteun ik met heel mijn ziel en zaligheid het nieuw opgerichte initiatief van klokkenluiders voor klokkenluiders,

 » Lees verder

Nieuw initiatief op Facebook – Kerngroep van Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

02-08-18 08:07:00,

Bent u het niet eens met de eenzijdige voorlichting, en de dreigende verplichting? Wilt u ‘iets’ doen om de keuzevrijheid om wel of niet te vaccineren te behouden? Kent u de Kerngroep van Vaccinvrij?

 

Twee facebookgroepen van ‘Vaccinvrij’:

‘Vaccin vrij – vaccine free’ is de reeds bestaande facebookgroep voor mensen die informatie zoeken.

‘Vaccinvrij Kerngroep’ is een nieuwe facebookgroep voor mensen die willen helpen informatie te verspreiden

 

 

Wat vragen we als U eenmaal in de Vaccinvrij Kerngroep zit?

 

  1. Post de link van een nieuwe blogpost, pagina of banner op uw tijdlijn.
  2. ‘Like’ de betreffende blogpost in de Kerngroep (zodat we aan de hand van het aantal likes een idee hebben hoe vaak de blogpost gedeeld is).

 

Laten we samen voor zorgen dat belangrijke informatie de mensen bereikt!

Denk na, doe mee

 » Lees verder

Vier doden na nieuw Israëlisch geweld tegen Palestijnse demonstranten – The Rights Forum

21-04-18 09:23:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Nickolay Mladenov Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Mars van Terugkeer / Vier doden na nieuw Israëlisch geweld tegen Palestijnse demonstranten

Vrijdag werden bij nieuwe demonstraties in de Gazastrook vier Palestijnen door Israëlische militairen doodgeschoten. Onder de doden is een kind van 15.

Palestijnse demonstranten verbranden autobanden om Israëlische sluipschutters het zicht te ontnemen.Atia Darwish / APA images / The Electronic Intifada 

De doden vielen nadat Israëlische scherpschutters voor de vierde achtereenvolgende vrijdag het vuur openden op Palestijnen die langs het grenshek tussen de Gazastrook en Israël demonstreerden. Drie van de gedode Palestijnen waren twintigers, de vierde was pas 15 jaar oud.

Oproep tot onderzoek

The Electronic Intifada publiceerde een video waarop het neerschieten van de 15-jarige Mahmud Ibrahim Ayyub is te zien (de organisatie Defense for Children meldt dat de jongen 14 jaar was). Daaruit wordt duidelijk dat de jongen geen enkele bedreiging vormde voor de vijftig meter verderop gelegerde Israëlische scherpschutter die hem door het hoofd schoot.

Nickolay Mladenov, de Speciale Coördinator van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten Vredesproces, noemde het in een reactie ‘schandelijk’ dat het Israëlische leger op kinderen schiet. Hij dringt aan op een onderzoek naar de dood van de jongen. Eerder drongen onder meer de Europese Unie en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan op een onderzoek naar het Israëlische geweld tegen ongewapende burgers.

Naast de doden vielen vrijdag ten minste 729 gewonden, onder wie een arts en twee journalisten. Van hen werden er 156 gewond door scherpe munitie. Opnieuw wordt melding gemaakt van het gebruik van verboden munitie door het Israëlische leger. Dat zou zich bedienen van zogenaamde expanding bullits, die grote schade aanrichten aan het lichaam.

Rules of engagement

Donderdagavond meldde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer dat Nederland de Israëlische regering om opheldering heeft gevraagd over de rules of engagement van het Israëlische leger.

 » Lees verder