Nieuwe acties tegen invoering #5G mobiel netwerk –

nieuwe-acties-tegen-invoering-#5g-mobiel-netwerk-–

20-01-20 09:31:00,

De tegenstanders van de uitrol van het mobiele 5G netwerk zitten niet stil. Er komt een demonstratie, zeer waarschijnlijk een kort geding tegen de staat en er lopen aansprakelijkstellingen.

Ondertussen zal dit voorjaar de veiling plaatsvinden van een aantal frequenties voor de uitrol van het 5G netwerk. De Europese Commissie wil dat voor de een uitrol van 5G uiterlijk 30 juni 2020 de 700 MHz-band in gebruik is gegeven aan de telecomproviders.

Kort geding

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De initiatiefnemers vinden dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G.

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de enorme verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Met 5G zal er namelijk een toename zijn van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch verstoringen.

website: www.stop5gnl.nl.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die met een EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.

Demonstratie in Amsterdam

Op zaterdag 25 januari 2020 vindt de eerste Wereldwijde 5G Protestdag plaats.

 » Lees verder

Nieuwe mogelijkheid om #5G te stoppen uit Ierland –

nieuwe-mogelijkheid-om-#5g-te-stoppen-uit-ierland-–

28-11-19 07:33:00,

123rf

Het Ierse Laois County schort de uitrol van 5G op vanwege gezondheidsrisico’s en omdat verzekeringsmaatschappijen weigeren om eventuele schade te dekken. Ze willen pas verder gaan nadat door een onafhankelijke instantie mogelijke risico’s voor de gezondheid zijn onderzocht.

Een afgevaardigde van de county Clir Aisling Moran vindt dat de raad een morele en ethische verantwoordelijkheid heeft om de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen. Ze zegt dat er een reden is dat verzekeringsmaatschappijen 5G niet willen verzekeren en een onafhankelijke instelling zonder winstoogmerk moet dat onderzoeken. “De lokale autoriteiten moeten het publiek erbij betrekken en we hebben een onafhankelijk onderzoek nodig van de technologie geleid door de regering. We willen allemaal breedband, maar niet tot elke prijs ten koste van de openbare gezondheid.”

“Er zijn voor- en tegenargumenten voor 5G, maar we hebben feiten nodig. Er is nog steeds geen rapport van een onafhankelijk lichaam dat verklaart dat elektromagnetische velden, EMF’s, zijn veilig en we moeten zeker zijn dat deze technologie gniet onze gezondheid schaadt.”

“5G is de volgende generatie mobiele technologie. Het is een hoge frequentie millimeter golf band dat is kort in lengte en kan alleen over korte afstanden gebruikt worden. Dat betekent dat er duizenden masten nodig zijn om het efficiënt te laten werken.”

“Iedere 50 tot 150 meter moet er een zender komen. We zullen overal blootgesteld worden aan elektromagnetische radio golven, in de openbare ruimte, in huizen, het zal onmogelijk zijn om er aan te ontkomen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en 52 weken per jaar. Ja, we zullen sneller kunnen up- en downloaden, maar tegen welke kosten?

“Er zijn duizenden petities ondertekend en er zijn talloze rapporten van over de wereld die stellen dat EMF’s serieuze gezondheidskwestie is. Met bewijzen dat ze ernstige effecten hebben op onze lichamen. EMFs vallen ons zenuwsysteem aan, veroorzaken stress, slapeloosheid, dementie, Alzheimer, dringen onze DNA binnen, wat kankers kan veroorzaken en tumoren, het verlaagt de vruchtbaarheid, het libido en het kan het DNA in de sperma cellen aantasten.

“Er is een stijging van 13% wereldwijd in kinderkanker in de afgelopen 20 jaar.

 » Lees verder

Europa’s nieuwe strategie voor globalisering – INDIGNATIE

europa’s-nieuwe-strategie-voor-globalisering-–-indignatie

07-11-19 06:01:00,

Er zijn weinig woorden in het huidige Europese politieke discours die als niet-politiek worden gezien als de term globalisering. Open grenzen, bewegingsvrijheid, de mogelijkheid om producten van de andere kant van de wereld te consumeren – al deze “voordelen” van globalisering worden tegenwoordig als “natuurlijk” beschouwd.

Maar omdat elke munt zijn achterkant heeft, heeft ook het proces van globalisering een ander aspect. Vanuit het perspectief van de “Ideologiekritik” van Karl Marx (ideologie-kritiek), bestaat “officiële” globalisering alleen om de ware bedoelingen ervan te maskeren en de geboorte van een volwaardige kritiek te voorkomen. Massale migratie, wereldwijde bedrijven die de facto wetten binnen de EU dicteren en de westerse popcultuur die het Europese erfgoed vervangt, zijn het ware gezicht.

Dit maakt ook deel uit van de “nieuwe wereldorde”. Maar deze gebeurtenissen gebeuren niet als een natuurramp. Ze maken eigenlijk deel uit van een groot plan – de globalisten zijn van plan niet alleen de natiestaat af te schaffen, maar alles wat een volk vormt in de zin van Duitse Volk. Het uiteindelijke doel is een geglobaliseerde ‘één wereld’ zonder grenzen en de ‘homo oeconomicus’, ontdaan van alle collectieve identiteiten, als de nieuwe man van het liberalisme.

Het ware gezicht van globalisering

Globalisering is in feite niets anders dan de wereldwijde verspreiding van liberalisme en kapitalisme, die pas mogelijk werd na de nederlaag van het communisme als het laatste aanbod van een alternatieve moderniteit. Sinds de val van de Berlijnse Muur en de Pax Sovietica werd het liberalisme de enige postmoderne politieke praktijk. In zijn streven om de westerse democratie en het kapitalisme over de hele wereld te verspreiden, begon het afstanden in ruimte en tijd te elimineren.

Het eerste gevolg van dit proces is massatoerisme en massamigratie. Moderne communicatietechnologieën creëren sociale netwerken waarmee mensen over de hele wereld kunnen samenwerken en hun krachten kunnen bundelen. In dit netwerk van mondiale liberale praktijken worden ideeën over wereldburgerschap en het idee van de wereld als een mondiaal dorp geboren. En naast de Verenigde Staten is Europa het belangrijkste laboratorium van deze denkrichting.

De Europese Republiek Ulrike Guerot – een testfase voor de wereldstaat?

Vanaf het allereerste begin was de Europese Unie een transatlantisch project. De EU is opgericht om het wereldwijde wereldimperium in Europa te behouden en de Euraziatische landmassa tijdens de Koude Oorlog te bezetten. 

 » Lees verder

Brengt nieuwe EU-Commissie ook nieuwe Israël/Palestina-politiek? – The Rights Forum

brengt-nieuwe-eu-commissie-ook-nieuwe-israel/palestina-politiek?-–-the-rights-forum

11-10-19 06:35:00,

Jan Keulen

Natiestaat-wet Josep Borrell Viktor Orbán Federica Mogherini EU-Israël Associatieverdrag Etikettering Nederzettingen apartheid mensenrechten tweestatenoplossing EU Gaza

Jan Keulen / Brengt nieuwe EU-Commissie ook nieuwe Israël/Palestina-politiek?

De Spanjaard Josep Borrell, de beoogde nieuwe buitenlandvertegenwoordiger van de EU, is een criticus van Israëls bezettingspolitiek. De vraag is of hij in staat zal zijn een krachtiger Israël/Palestina-beleid te voeren dan zijn voorgangster Federica Mogherini.

Josep Borrell is de beoogde opvolger van Federica Mogherini als Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid van de Europese Commissie.  

Wat hebben politici in Tel Aviv en Jeruzalem, pro-Israël-activisten in Europa en Catalaanse nationalisten gemeenschappelijk? Ze hebben allen een bloedhekel aan de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell. Deze veterane politicus is de beoogde Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid van de nieuwe Europese Commissie die op 1 november aantreedt.

De 72-jarige sociaaldemocraat Borrell is geboren en getogen in Catalonië, maar fel gekant tegen de Catalaanse onafhankelijkheid. Catalaanse nationalisten, zowel van uiterst-rechts tot links, vrezen zijn scherpe tong en zijn goed gefundeerde argumenten tegen hun streven in Catalonië een onafhankelijke republiek te stichten.

Hij staat ook bekend als een criticus van de Israëlische bezettingspolitiek en voorstander van de erkenning van de staat Palestina. ‘Er breken moeilijke tijden aan voor de relatie tussen de EU en Israël, vrees ik’, reageerde de SGP-Europarlementariër Bas Belder op Twitter, toen de kandidatuur van Borrell in juli bekend werd. Belder is sinds jaar en dag een uitgesproken pleitbezorger van Netanyahu’s bezettingspolitiek in het Europarlement.

Brede steun

Borrell werd op 7 oktober tijdens een hoorzitting aan de tand gevoeld door de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement. Het was de één na laatste horde die hij moest nemen om Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid te worden. Op 23 oktober stemt het Europees Parlement over de voltallige nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen, inclusief dus over de benoeming van Josep Borrell.

 » Lees verder

NL weigert nieuwe Duitse data over #MH17 – De Lange Mars Plus

nl-weigert-nieuwe-duitse-data-over-#mh17-–-de-lange-mars-plus

01-08-19 07:44:00,

123rf

Volgens Sputnik News weigert het Nederlands MH-17 onderzoeksteam explosief nieuw materiaal over de ramp met het vliegtuig van een Duitse privé detective aan te nemen. Josef Resch heeft dit verklaard.

Volgens de onderzoeker is zijn materiaal door het door Nederland geleide JIT (Joint Investigating Team) geweigerd nadat hij om openbaarmaking hiervan heeft verzocht.

Het materiaal zou belangrijke nieuwe informatie bevatten, inclusief audio opnamen van luchtverkeer in het gebied op de dag van het ongeluk, opnamen van communicatie van Oekraïens personeel, opnames met betrekking tot Poetins vlucht van Brazilië naar Moskou op de dag van de crash, persoonlijke opnamen van piloten over het ongeluk en ander bewijsmateriaal.

Niets van deze info is gebruikt tijdens de presentatie van de JIT in juni, toen gemeld werd dat het vliegtuig door een Buk raket van Russische makelij was neergeschoten.

Resch wil perse openbaarmaking van de stukken uit angst dat zijn leven in gevaar is, nadat hij enkele doosbedreigingen heeft ontvangen vanwege zijn onderzoek.

De Duitser zegt dat hij bereid is de naam van zijn bron aan de JIT onderzoekers bekend te maken, en hen te voorzien van andere belangrijke informatie, inclusief geheime documenten waarvan gedacht wordt dat dit vernietigd is. Zoals aantekeningen van ongenoemde hoogwaardigheidsbekleders en politici, en agenten van veiligheidsdiensten, naast  “extra documenten” waarvan de inhoud niet kan worden besproken zonder gevaar voor zijn veiligheid.

Het JIT moet Resch nog antwoorden, terwijl Nederlandse onderzoekers hem een brief schreven waarin zij melden zijn aanbod in overweging te nemen, maar hieraan toevoegen dat zijn verzoek om de info openbaar te maken erg ongebruikelijk is en de zaak kan schaden. Zij adviseren hem daarom een beroep te doen op Duitse onderzoekers.

Resch heeft de ramp met de MH17 bestudeerd sinds 2014 als privé detective.

Vorige maand heeft het JIT drie Russen en een Oekraïner in staat van beschuldiging gesteld. Rusland is het oneens met de gang van zaken en eist een onbevooroordeeld onderzoek en wil ook deelnemen aan de onderzoeksgroep. Maleisië is ongelukkig met de gang van zaken omdat vanaf de start er een zaak van wordt gemaakt om Rusland in staat van beschuldiging  te stellen,

 » Lees verder

Nieuwe MH17-documentaire met belangrijke getuigen

nieuwe-mh17-documentaire-met-belangrijke-getuigen

17-07-19 03:57:00,

De raket was Russisch, de verdachten zijn aangewezen, de rechtszaak gaat beginnen. Maar dan verschijnt een documentaire die alles op zijn kop zet: MH17 – Call For Justice, gemaakt door MH17-onderzoeker Max van der Werff en Yana Yerlashova van Bonanza Media. 

De documentaire schijnt nieuw licht op het verkrijgen van de zwarte dozen door Maleisië. Ook stelt het vraagtekens bij de telefoongesprekken die de Oekraïense geheime dienst naar buiten heeft gebracht over de ramp met het Maleisische vliegtuig. Hierbij spreken ze met audio-experts en zelfs met de controversiële Sergej Dubinsky, bekend van de SBU-telefoontaps. De documentairemakers laten wel hele bijzondere getuigen aan het woord.

Documentaire doorbreekt mantra westerse journalistiek rond MH17

De documentaire doorbreekt met haar kritische houding de gebruikelijke mantra van de westerse journalistiek rondom de ramp, waarin het JIT-verhaal bijna tot evangelie is verheven. De documentaire geeft weliswaar geen antwoord op de vraag wat er 17 juli 2014 precies gebeurd is, maar doet wel het stof van 5 jaar vrijwel onbewogen journalistiek opwaaien.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Meer over de ramp met vlucht MH17 vind je in ons dossier: http://www.novini.nl/dossiers/mh17/

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Hoera, weer een nieuwe staatsvrije school! – Wakker Mens

hoera,-weer-een-nieuwe-staatsvrije-school!-–-wakker-mens

09-07-19 03:10:00,

In Eindhoven opent op 19 augustus in de Don Bosco Kerk
de nieuwe staatsvrije school

 

“Het Vasteland”

De webpagina van Het Vasteland is nog in de maak. Hier kunt u de brochure inkijken.
Over het belang van staatsvrij onderwijs zijn meerdere berichten op Wakkermens te vinden.

Merkwaardig genoeg wordt het belang van staatsvrij onderwijs nog niet door zo heel veel mensen waargenomen.
Wij vinden het van hėéél groot belang. Een belang welke de hoogste prioriteit zou moeten hebben en dat ver uitstijgt boven klimaatverandering, vluchtelingen, oorlogen en veel andere ellende in de wereld.
Wie zich verdiept in het thema vrijheid van onderwijs, zal bemerken dat dit soort initiatieven met veel list en inspanning door de machthebbende geboycot wordt. Men heeft toch niet voor niets de leerplicht ingevoerd!

Hoe kunnen we zonder een staatsvrij onderwijs antwoorden vinden die nodig zijn voor de vraagstukken waar de wereld voor staat?

Lees hier meer over Vrijheid van Onderwijs
Hier hebben wij een lijst van staatsvrije scholen in Nederland

Andere berichten

 » Lees verder

Nieuwe folder ‘Het nieuwe donorregister’ van het ministerie is bedrieglijk – De Lange Mars Plus

nieuwe-folder-‘het-nieuwe-donorregister’-van-het-ministerie-is-bedrieglijk-–-de-lange-mars-plus

04-07-19 12:27:00,

In de folder die in heel Nederland op de deurmat is gevallen trekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich niets aan van de bezwaren tegen het gebruik van de term ‘overlijden’. Het Comité Orgaandonatie Alert vindt dat het publiek onjuist wordt voorgelicht. Zij hebben de Minister verzocht de folder aan te passen.

De Reclame Code Commissie (RCC) van 11 augustus 2017 is heel duidelijk in haar oordeel: het Ministerie wekt tijdens de orgaandonatiecampagne ten onrechte de indruk dat de donor is overleden wanneer zijn organen worden uitgenomen. In werkelijkheid is de donor ‘hersendood’ verklaard op basis van een protocol. Hersendood is feitelijk iets heel anders dan ‘dood’ of ‘overleden zijn’. Er is dan een uitval van hersenfuncties, maar de donor is niet overleden in de gebruikelijke zin van het woord. De RCC vindt dat het ministerie het vertrouwen van het publiek schaadt door niet te vertellen dat zij iets anders bedoelen met ‘overlijden’ dan het publiek hieronder verstaat.

Een andere term voor ‘ten onrechte de indruk wekken’ is ‘bedrieglijk’. Want waarom zou het Ministerie erom heen draaien, dat de persoon die donor wil zijn niet overleden is wanneer hij of zij van zijn organen wordt ontdaan voor donatie?

Het Comité Orgaandonatie Alert heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht de vermelding ‘na overlijden’ in de folder ‘Het nieuwe donorregister, wat betekent dat voor mij?’ aan te passen. Zo niet dan zal het Comité opnieuw bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen. Het Comite verwijst naar drie uitspraken van de RCC over deze vermelding.

In het donorregister staat dat de orgaandonatie plaatsvindt ‘na overlijden”.

Ook in de folder die aan de inwoners van Nederland is verspreid wordt vermeld dat orgaandonatie ‘na overlijden” plaatsvindt.

Hersendood

Dr Frank Stadermann schreef hierover een notitie.

‘De Wet op de orgaandonatie maakt het mogelijk organen van mensen die “hersendood” zijn verklaard, weg te nemen. De wet gaat ervan uit dat iemand overleden is, wanneer hij hersendood wordt verklaard. Het wegnemen van organen bij een donor terwijl zijn hart nog klopt,

 » Lees verder

Nieuwe president Litouwen wil relatie met Rusland normaliseren

nieuwe-president-litouwen-wil-relatie-met-rusland-normaliseren

06-06-19 09:43:00,

De Litouwers kozen op 26 mei jongstleden Gitanas Nauseda als nieuwe president. In de tweede ronde versloeg de partijloze econoom zijn concurrent Ingrida Simonyte met twee derde van de stemmen.

Nauseda volgt Dalia Grybauskaite op, die na twee opeenvolgende ambtstermijnen niet herkiesbaar was. In de eerste ronde lagen beide kandidaten met ieder zo’n 31 procent nek-aan-nek. De zittende premier Saulius Skvernelis (Unie van Boeren en Groenen) eindigde met zo’n 20 procent op de derde plaats. De premier kondigde hierop aan af te treden.

Econoom

De nieuwe president werd in 1964 in Klaipeda (Memel) geboren. Na een studie economie in Vilnius ten tijde van de Sovjet-Unie, promoveerde hij in hetzelfde vak in 1993 in de Litouwse hoofdstad. Daarna vervulde hij diverse overheidsfuncties, meest recent bestuurslid van de Litouwse centrale bank. In 2000 stapte hij over naar de grootste private bank van het land, die inmiddels tot de Zweedse SEB-groep behoort.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

In september 2018 stelde Nauseda zich verrassend kandidaat voor het presidentschap. Afgezien van zijn economische commentaren in het grootste dagblad Lietuvos rytas en zijn werkzaamheid als economisch adviseur van de presidenten Arturas Paulauskas en Valdas Adamkus, viel hij tot nog toe politiek weinig op.

Niet anti-Russisch

Anders dan Grybauskaite, die als communistische apparatsjik na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie simpelweg naar het Amerikaanse kamp overliep, maar ook anders dan zijn tegenkandidaat Simonyte, die schertsend Grybauskaite 2.0 genoemd werd, ging Nauseda zich niet te buiten aan anti-Russische tirades. Zijn verzoenende karakter en politieke openheid deden het bij de kiezers goed. Net als zijn doelstellingen, het renoveren van de sociale structuren van het land en het normaliseren van de geruïneerde verhouding met buurland Rusland. Waarbij ook voor Nauseda overigens de loyaliteit aan EU en NAVO buiten kijf staat. Hij wil echter richting Rusland een meer zakelijke en constructieve toon aanslaan dan zijn voorganger, die zelfs zo ver ging Rusland een terroristische staat te noemen. Nauseda’s standpunt doet ertoe, want de president speelt in Litouwen een niet onbelangrijke rol in het buitenlandbeleid.

Relatie met Polen

Simonyte speelde het door haar agressieve retoriek zelfs klaar om in de tweede ronde minder stemmen te krijgen dan in de eerste. Anders dan Grybauskaite en Simonyte, die beide naast Litouws van huis uit ook Pools spreken,

 » Lees verder

Een aanvalsschip voor de nieuwe kruisvaarders, door Manlio Dinucci

een-aanvalsschip-voor-de-nieuwe-kruisvaarders,-door-manlio-dinucci

01-06-19 04:08:00,

Italië heeft net een prachtig militair schip gelanceerd, de Trieste, in aanwezigheid van de politieke, militaire en religieuze autoriteiten. Dus waarom moest Manlio Dinucci de vieringen verpesten door bepaalde ongemakkelijke waarheden te onthullen?

JPEG - 36.2 kB

Op 25 mei 2019 waren staatshoofd Sergio Mattarella, minister van Defensie Elisabetta Trenta, minister van Economische Ontwikkeling Luigi Di Maio, en de hoogste militaire autoriteiten aanwezig voor de lancering van het schip Trieste, gebouwd door Fincantieri, aan de Castellammare di Stabia-scheepswerven (Napels).

De Trieste is het multifunctionele en amfibische vaartuig van de Italiaanse marine, gedefinieerd door Trenta als de «perfecte synthese van het vermogen van ons land voor technologische innovatie». Het is 214 meter lang en kan snelheden tot 25 knopen bereiken (46 km / h). Het heeft een 230-meter lang vliegdek voor helikopter opstijging, F-35B-jagers met korte start en verticale landing en V-22 Osprey-cabriolets. Op zijn garagedek kan het gepantserde voertuigen vervoeren die een lineaire afstand van 1200 meter kunnen overbruggen. Het heeft een intern lanceringsdek, 50 meter lang en 15 meter breed, waardoor het schip kan werken met de modernste amfibievoertuigen van de NAVO.

In technisch opzicht is het een schip dat is bestemd om te “ondernemen en ondersteunen, in crisisgebieden, de landing van de marine-strijdkrachten en de nationale capaciteit voor de landingen van Defensie vanuit de zee”. In praktische termen, is het een amfibisch aanvalsschip dat, door de kust van een doelland te naderen, kan aanvallen met jagers en helikopters gewapend met bommen en raketten, en dan binnenvalt met een bataljon van 600 mannen vervoerd, met hun zwaar wapentuig, in helikopters en landingsvoertuigen. Met andere woorden, het is een wapensysteem dat niet wordt geprojecteerd als verdediging, maar als aanval op grootschalige oorlogsoperaties in het kader van de VS / NAVO-projectie van lange afstanden.

Het besluit om de Trieste te bouwen werd in 2014 genomen door de regering-Renzi, die het presenteerde als een marine-militair zeevaartuig dat voornamelijk gebruikt zou worden voor «humanitaire hulpactiviteiten».

De kosten van het schip, die vermoedelijk niet door het Ministerie van Defensie maar door het Ministerie van Economische Ontwikkeling werden aangenomen, werden gekwantificeerd als 844 miljoen euro, in het kader van de financiering van 5.427 miljoen euro voor de bouw van negen andere oorlogsschepen en de Triëst.

 » Lees verder

De nieuwe ‘Andere Krant’: 911-special..!!

de-nieuwe-‘andere-krant’:-911-special.!!

29-05-19 07:39:00,

x
x
De nieuwe ‘Andere Krant’ is uit: 911-special..!!

2019 WantToKnow.nl/be

x

Feest op de redactie van De Andere Krant. De persen draaien en vanaf zaterdag is de derde, splinternieuwe editie voor heel Nederland beschikbaar. Het thema van deze ‘De Andere Krant’ is 9/11 met als ondertitel ‘alle oorlogen zijn gebaseerd op misleiding’. We zijn ontzettend trots op het resultaat en geloven dat we met deze krant veel mensen wakker gaan schudden, met betrekking tot de werkelijke toedracht en de voortdurende consequenties van de gebeurtenissen van 11 september 2001.

Initiatiefnemer van De Andere Krant, Sander Compagner, bij de oplage van de vorige editie, die volledig was gewijd aan de financiële, overheersende aspecten van ons bestaan.

In totaal worden er 150.000 exemplaren gedrukt (mede met de hulp van de Stichting 11 september – http://www.11september.eu). We starten zaterdag 1 juni in Amsterdam met de verspreiding, informatie daarover volgt via onze site en Facebook-pagina. Iedereen die wil helpen met verspreiden kan zich melden via distributie@deanderekrant.nl. Meer informatie over de verspreiding, waar de krant te verkrijgen en hoe ons initiatief te steunen, is te vinden op http://www.deanderekrant.nl.

911-special
Deze krant bevat veel perspectieven op de aanslagen van 11 september 2001. Deze aanslagen zijn nog steeds van belang, omdat onze wereld ná 911 nooit meer werd, zoals daarvóór. Een krant met de meest gangbare en geaccepteerde theorieën die over 9/11 de ronde doen. En natuurlijk is de mainstream-media helemaal al het zicht kwijt op de essentie van de aanslagen.

We onderzoeken de vraag wat er wel of niet gebeurd is of kan zijn op 9/11. Het onderzoek zoals dat naar 9/11 gedaan is, wordt geanalyseerd en de vele onvolkomenheden worden toegelicht. De conclusie dat er iets heel anders aan de hand is dan een groep moslimfanatici aan het werk, impliceert dat we te maken hebben met andere betrokkenen en andere daders. Verschillende auteurs bespreken de rol (en verantwoordelijkheid) van de wegkijkende media.

We besteden dus ook veel aandacht aan de impact die 9/11 op onze wereld heeft en de oorlogen die alleen dankzij 9/11 gevoerd konden worden. Op de laatste twee pagina’s bespreken we de psychologie achter 9/11 en hoe om te gaan met leugens van deze proportie.

 » Lees verder

Nieuwe pagina op de site met het verschil tussen mythe en werkelijkheid – ‘Voorlichting’ – Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-pagina-op-de-site-met-het-verschil-tussen-mythe-en-werkelijkheid-–-‘voorlichting’-–-stichting-vaccin-vrij

09-05-19 08:45:00,

lampje voorlichtingEr zijn twee mogelijkheden. We ontdekken wat waar is door te vertrouwen op de gevestigde orde of door te vertrouwen op onszelf. Mensen die gaan zoeken – en hun eigen vragen, gezonde verstand en intuïtief weten gebruiken als leidraad – komen onherroepelijk bij een andere werkelijkheid uit dan die het systeem ons aanbiedt.

Er is een nieuwe pagina op de site van de Stichting Vaccinvrij die vraagtekens stelt bij de voorlichting die we normaalgesproken krijgen. De komende tijd zullen we elke week een paar mythes ontkrachten. Hopelijk zal het u ondersteunen om het gesprek met uzelf en met anderen over vaccineren te blijven voeren!

Ga naar ‘Voorlichting

 » Lees verder

Japan – Nieuwe keizer Naruhito strikte aanhanger grondwet 1947

japan-–-nieuwe-keizer-naruhito-strikte-aanhanger-grondwet-1947

09-05-19 07:42:00,

Met het aantreden van een nieuwe keizer breekt volgens de traditie voor Japan een nieuw tijdperk aan. De nieuwe keizer Naruhito heeft zich echter reeds laten kennen als adept van de in 1947 door de Amerikanen gedicteerde grondwet. Dat maakt het voor premier Shinzo Abe niet eenvoudiger die te hervormen.

De aardbeving van Kobe 1995 met 6.000 doden, de tsunami van 2011 met 16.000 doden en daarbij de ramp met de kerncentrale van Fukushima – het Heiseitijdperk in Japan stond niet onder een goed gesternte. Na het aftreden van keizer Akihito op 1 mei, is dat tijdperk echter voorbij. Nu zijn zoon Naruhito de chrysantentroon bestegen heeft, breekt volgens de traditie een nieuwe tijd aan.

Traditie en moderniteit

Het is het Reiwa-tijdperk genoemd, wat zoveel als ‘goede harmonie’ betekent. Om in het hoog-technologische land dat Japan is een harmonie tussen traditie en moderniteit te bereiken, moet Naruhito geen geringe spagaat maken. Zijn vader slaagde erin de achting van zijn volk te verkrijgen, terwijl hij tegen menig conventie inging, zo ook zijn troonsafstand bij leven.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Ook de 59-jarige Naruhito rebelleerde op zijn eigen wijze, door tegen alle weerstand van de strenge keizerlijke hofhouding in, in 1993 met de zelfbewuste diplomate Masako te trouwen. De vooruitzichten dat de nieuwe keizer door de Japanners al snel als symbool van de staat geaccepteerd zal worden, lijken goed.

Representatieve rol

De Japanse tenno’s, die als laatste regerende keizers ter wereld gelden, hebben sinds de capitulatie van Japan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog nog slechts een representatieve rol. Met de politiek mogen ze zich niet bemoeien. Niettemin geldt de verhouding tussen de liefhebber van de schone kunsten Naruhito, die in Oxford geschiedenis studeerde en altviool speelt, en premier Abe als gespannen.

Verhouding met Amerika

In 2015 uitte de kroonprins in een toespraak verkapte kritiek op Abes doel de pacifistische grondwet van 1947 te wijzigen. Die grondwet en het Japans-Amerikaanse Veiligheidsverdrag, die de mogelijkheden van de Japanse ‘defensiemacht’ inperken, maken Japan qua defensie sterk afhankelijk van de Verenigde Staten. Premier Abe verpakt zijn hervormingen weliswaar in termen van het ontlasten van de Amerikaanse krijgsmacht, maar dat is een verkapte manier om te zeggen dat hij Japan militair zelfstandiger wil maken.

 » Lees verder

Nieuwe cycloon Mozambique: extreem weer brengt duizenden levens in gevaar

nieuwe-cycloon-mozambique:-extreem-weer-brengt-duizenden-levens-in-gevaar

30-04-19 06:19:00,

Na de doortocht van Kenneth, de tweede cycloon in minder dan zes weken tijd, bereiden Oxfam en haar partners zich voor om voedsel, hygiënekits en muggennetten te verdelen.

Cycloon Kenneth vernielde donderdagavond een deel van de provincie Cabo Delgado. De zware regenbuien veroorzaakten stortvloeden en overstromingen. 160.000 mensen zijn in gevaar. De cycloon sloeg toe in de havenstad Pemba en het district Macomia in het noorden van het land. Er vielen minstens 38 doden. Meer dan 35.000 woningen werden vernield, volgens de Mozambikaanse autoriteiten.

Oxfam is ter plaatse en staat klaar om noodhulp te bieden. Een grote reddingsmissie moet voorkomen dat er meer slachtoffers vallen door aardverschuivingen en overstromingen. Cyclonen zijn zeldzaam in het noordelijke deel van Mozambique, dus de mensen zijn niet voorzien op de gevolgen ervan.

“Cabo Delgado niet voorbereid op grote rampen”

Carlos Dias, directeur van Oxfam-partner ADEL getuigt vanuit Pemba: “De situatie in Ibo, Macomia en Quissanga in het noorden van Mozambique, is verschrikkelijk. Mensen proberen de draad terug op te nemen, maar hun huizen staan onder water of hebben geen dak meer. We moeten snel handelen om de impact van honger en ziekte te beperken. In Pemba is de vernieling zeer zichtbaar. Het was de allereerste keer dat we in de provincie Cabo Delgado een ramp op deze schaal meemaakten. Het ontbreekt ons aan ervaring om daarmee om te gaan.”Foto: Tommy Trenchard / Oxfam GB/International

Ajira, 45, maïs- en cassaveboer, werd getroffen door de ramp: “Niets kan je hierop voorbereiden. Er er zijn geen woorden om het uit te drukken. De storm vernielde al mijn velden. Het zal moeilijk zijn om hiervan te herstellen. Ik onderhoud een gezin van tien en we hebben niets te eten. Het zal een moeilijke tijd worden.” 

Caroline Verney, hoofd humanitair beleidswerk bij Oxfam-Solidariteit: “Zes weken nadat cycloon Idai tekeer ging in het centrum van het land rond de regio Beira heeft geraakt, blijven de noden enorm. Onze teams worden momenteel ook in het noorden van Mozambique ingezet, met dezelfde beperkte middelen, terwijl de noden rond Beira ook hoog blijven.”

Dodelijke realiteit van de klimaatverandering 

Cycloon Kenneth toont nogmaals de dodelijke realiteit van de klimaatverandering. De ramp treft een van de armste landen ter wereld,

 » Lees verder

Cuba wordt het nieuwe strijdtoneel van EU-VS handelsconflict

cuba-wordt-het-nieuwe-strijdtoneel-van-eu-vs-handelsconflict

18-04-19 02:15:00,

Na de ontdooiing onder Obama keren Trump en co terug naar de koude oorlog. De VS scherpen de sancties tegen Cuba aan. Zelfs Europese bedrijven die investeren in Cuba riskeren hoge schadeclaims.

De voorbije maanden stelden we al vast dat er heel wat rabiate anti-Cuba verklaringen vanuit het Trump kabinet kwamen. Met de komst van ultrahavik John Bolton als Nationaal Veiligheidsadviseur en Mike Pompeo als Buitenlandsminister, verschoof de focus naar het eigen Latijns-Amerikaanse continent. De voorbije maanden kwam vooral het offensief tegen Venezuela in de pers, maar Cuba is altijd al een cruciaal onderdeel van het VS-plan geweest. 

Het bleef niet enkel bij haatdiscours: de illegale VS blokkade tegenover Cuba wordt ook daadwerkelijk aangescherpt. We staan verderaf dan ooit van de zogenaamde dooi van de relaties tussen de VS en Cuba, ingezet door voormalig President Obama. Trump en zijn oorlogskabinet zoeken de confrontatie op. Hun beleid is erop gericht om terug totale controle te krijgen over het ‘eigen’ continent: Latijns-Amerika. De Monroedoctrine (gans Amerika van de Noord-Amerikanen)  anno 2019 is alive and kicking én Trump deinst er niet voor terug om daardoor de confrontatie met oude bondgenoten, zoals de EU, op scherp te stellen.

Activering Titel III Helms-Burton wet

Het zat al lang in de pijplijn, maar gisteren effenden de VS het pad voor gerechtelijke stappen tegen bedrijven die vandaag actief zijn op Cuba. ‘Wie zaken doet met Cuba spitst beter de oren’, waarschuwde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Vanaf donderdag 2 mei kunnen Amerikanen en burgers van Cubaanse origine voor Amerikaanse rechtbanken een schadevergoeding eisen voor de onteigeningen waarvan ze sinds het begin van de Cubaanse Revolutie in 1959 het slachtoffer werden. In 1959 was een groot deel van het Cubaanse grootgrondbezit, bedrijven en diensten in Amerikaanse handen. Let wel, de VN erkennen onteigeningen in het belang van de bevolking. Cuba bood bovendien compensatie aan maar de VS hebben dit steeds geweigerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk. De huidige activering van titel III van de Helms Burton wet ( de VS-blokkadewet tegen Cuba) kan tot liefst 200.000 klachten en claims leiden,  die kunnen oplopen tot tientallen miljarden dollars. Voorgangers van Trump hadden dit deel van de wet altijd al opgeschort, omdat dat tot een confrontatie met de Noord-Amerikaanse bondgenoten zou leiden.

 » Lees verder

Libanon, de nieuwe oorlog, samen met Iran, van de deep-state?

libanon-de-nieuwe-oorlog-samen-met-iran-van-de-deep-state

12-04-19 07:34:00,

ShareTweet


Na het bedreigen van Hezbollah zal de VS worden gevraagd om Libanon te verlaten.
Foto: Markaba – zuid-Libanon 2018, Claudius Lucassen.
Dankzij Hezbollah, is Libanon er weer bovenop gekomen en zij zijn voorbereid op een escalatie met de Zionistische staat Israël, die illegaal oorlogen voert zowel in Libanon, Palestina als Syrië. De wereld is stil en de era of zogenaamd “fake news”, waar de alternatieve media iedere dag mee te maken heeft, is het moeilijk er over te berichten. Iedere uitspraak die tegen Israël gericht is of het woord Hezbollah kan je al in de Facebook “gevangenis” doen belanden

De krant uit de Emiraten, “The National” – citeert bronnen met kennis van Amerikaanse plannen – en meldt dat de Verenigde Staten sancties overwegen tegen de Shia Libanese parlements voorzitter Nabih Berri (AMAL partij) , samen met een aantal van zijn financiële supporters.

Goed geïnformeerde bronnen die op de hoogte zijn , zeiden dat “zo’n stap – als het serieus is en niet alleen een loze bedreiging – zal leiden tot de gedwongen vertrek van alle Amerikaanse troepen uit Libanon, met name degenen die het Libanese leger trainen en andere veiligheidstroepen. Deze stap zal ook worden genomen tegen alle Amerikaanse overheidsgerelateerde organisaties, als vergelding tegen de agressieve beslissingen van het Amerikaanse establishment, de “deep-state”.

De muur in Zuid-Libanon

De muur in zuid-Libanon, gebouwd door Israhell voor provocatie tegen zuid-libanon. Zuid-Libanon wordt voornamelijk bewoond door aanhangers van Hezbollah en de shia partij (AMAL) van Nabil Barri. (sjiitische islam). Een doorn in het oog van de “deep-state” en de zionistische staat Israhell, die in 2006 de oorlog met Hezbollah verloren en uit is op wraak en de implementatie van het Yinon plan.
http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2016/12/27/wat-is-anti-semitisme

https://en.wikipedia.org/wiki/Yinon_Plan

De bronnen zeggen dat Nabih Berri niet alleen de steun geniet van zijn AMAL-beweging of Hezbollah en hun respectieve leden van het Parlement en de ministers, maar ook de steun van de meerderheid van de Libanese parlementsleden. Zij zijn het die hem decennialang hebben gekozen. Daarom zal elke VS-deep-state-stap tegen de supporters van de AMAL partij in Libanon of waar ook ter wereld, met het doel Berri indirect te raken, met dezelfde vergelding als de VS in Libanon,

 » Lees verder

Nieuwe ‘Vaccinatie alliantie’ moet einde maken aan dalende vaccinatiegraad? – een reactie vanuit de Stichting Vaccinvrij – Stichting Vaccin Vrij

nieuwe-vaccinatie-alliantie-moet-einde-maken-aan-dalende-vaccinatiegraad-8211-een-reactie-vanuit-de-stichting-vaccinvrij-8211-stichting-vaccin-vrij

29-03-19 10:39:00,

Vaccinatie AlliantieOp 26-03-19 is de eerste bijeenkomst gehouden van de ‘vaccinatie alliantie’. De dag werd georganiseerd door Roland Pierik, lid van de Gezondheidsraad, en werd bijgewoond door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). De alliantie bestaat uit ongeveer 70 ‘ambassadeurs vóór vaccineren’ – artsen, apothekers, communicatiedeskundigen, wetenschappers en beleidsmakers – die zich gezamenlijk gaan inzetten om de vaccinatiegraad te verhogen.[1]

 

 

Dalende vaccinatiegraad versus belangen van de gevestigde orde

 
Sinds Blokhuis eind juni 2018 aankondigde dat de vaccinatiegraad een paar procent is gedaald, volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart op. Vanaf de dag na de uitspraak van Blokhuis verscheen de ene vaccinatiecampagne de andere in de media; werden bezorgde ouders beledigd en gediscrimineerd; waren ouders van kinderen met vaccinatieschade en de Stichting Vaccinvrij niet welkom op de hoorzitting over vaccineren in de Tweede Kamer; en zelfs de boeken over vaccineren die de burger aan het denken zouden kunnen zetten, zouden niet meer verkocht mogen worden op bol.com.

De laatste ontwikkeling is dat er nu een ‘alliantie van ambassadeurs vóór vaccineren is’, met als doelen voor de komende periode onder meer hoe de ‘onjuiste informatie’ aangepakt kan worden, en hoe de expertise van de alliantie ingezet kan worden om een zo groot mogelijke groep te bereiken.

De media hebben geen aandacht besteed aan de vaccinatie alliantie. Het is kennelijk niet belangrijk om de burger te informeren hoe de overheid van plan is een einde te maken aan ‘vaccinatietwijfel’. En nog iets… wie bepaalt er eigenlijk wat ‘onjuiste informatie’ is?

 

 

Roland Pierik

 
Roland Pierink en Paul blokhuisRoland Pierik, lid van de gezondheidsraad schreef een rapport, getiteld ‘Hoe nu verder met de vaccinatietwijfel?’ van 52 pagina’s dat tijdens de bijeenkomst van de vaccinatie alliantie is overhandigd aan staatssecretaris Blokhuis.2 In het rapport zijn de adviezen van 16 ‘pro-vaccinatoren’ gebundeld.

Pro-vaccinatoren denken dat vaccineren veilig, effectief en nodig is – en zij redeneren vanuit die overtuigingen. Ook uit dit rapport blijkt dat het pro-vaccinatoren in eerste instantie gaat om de dalende vaccinatiegraad. Met andere woorden de verhalen van de ‘deskundigen’ zijn varianten op het thema: hoe krijgen we die ouders nou toch zo ver dat ze weer gaan prikken?! In plaats van: zou het mogelijk zijn, dat de ouders op bepaalde punten gelijk hebben? Zou het vaccinatieprogramma het probleem kunnen zijn,

 » Lees verder

Nieuwe studie: glyfosaat verhoogt kankerrisico met 41%..!

nieuwe-studie-glyfosaat-verhoogt-kankerrisico-met-41.

21-03-19 11:56:00,

 

Een voorbeeld van hoe megalomane bedrijven overheden manipuleren. Volgens dit krantenartikel zou alleen al Big Pharma, een lobbybudget van maar liefst € 90 miljoen hebben om, net als in de VS, de politiek fundamenteel te beïnvloeden..!

Wat er mis is met ons huidige politiek-maatschappelijke systeem..? Nou, heb je even een paar uur..? In het kort komt het hier op neer. De grote megalomane bedrijven, in elke categorie werkzaam van de wereldeconomie, zijn de afgelopen decennia, met hun miljardenwinsten en wereldwijde aanwezigheid, veel en veel krachtiger geworden dan de politieke systemen in de landen waar zij opereren.

Deze politieke systemen zijn veelal ook nog eens op een democratisch prinicipe gegrondvest, waardoor beïnvloeding door factoren-van-buiten, een heel simpele methode is geworden, om jouw product en/of dienst dóór te drukken in de markten van die landen.

Kijken we naar alle klokkenluiders, die de afgelopen decennia hun verhaal hebben verteld, op het gebied van deze beïnvloeding van politiek-democratische systemen, dan zien we dat het hoog tijd wordt om te handelen. Waarbij wij van wanttoknow ook nog eens waarschuwen voor een GEZAMENLIJKE VERBOGEN AGENDA van deze grote bedrijven.

Wanneer zij die kijken en ZIEN en luisteren en HOREN hun werk doen, zal deze verborgen agenda zichtbaar worden. De onvrede van veel burgers, die dit verrotte systeem in de realiteit van alledag zien functioneren, toont aan, dat er wel degelijk steeds grotere groepen mensen zijn, die weten wat er speelt.

Waarom is onze politiek dan niet op de hoogte van deze mega-manipulaties…? Beseffen zij dan niet, dan het verdelen van de poet en het grijpen van de macht, voor deze bedrijven GEZAMENLIJK een doel op zich is. En natuurlijk doen ze dat in het donker van de wandelgangen, want ze weten ‘duivelsgoed’, dat wat ze doen, de volledige democratie van een land, de gezondheid van haar bevolking en de financiële middelen van land en burgers volledig UITPUT..! Het is dus tij dom wakker te worden en in ACTIE te komen.

Kijk naar het onderstaande bericht. Al bijna 10 jaar roepen wij met onze site, evenals bijna al onze collega’s van de alternatieve media, dat dátgene wat Monsanto doet, regelrechte oplichting, manipulatie en bedrog is.. Zij weten, jazeker duivelsgoed, wat ze aan het doen zijn.. Het gaat niet meer om het verdienen van geld en het verkrijgen van een ‘dominante positie op de wereldmarkt’… Voor de goede opletter is het duidelijk dat verborgen agenda’s worden uitgerold..

 » Lees verder

HRW: “Nieuwe legertop Colombia betrokken bij moorden”

hrw-nieuwe-legertop-colombia-betrokken-bij-moorden

27-02-19 09:52:00,

Minstens negen officieren die betrokken zijn geweest bij standrechtelijke executies of ander wangedrag, zijn benoemd op belangrijke posities in het Colombiaanse leger. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).

Naar drie van de officieren loopt een onderzoek en er wordt ook onderzoek gedaan naar moorden door troepen die onder het gezag van de andere zes stonden, zegt HRW. “Door deze officieren op topposities te benoemen, geeft de Colombiaanse regering de boodschap aan de troepen dat misdaden plegen geen obstakel is om carrière te maken”, zegt José Miguel Vivanco, directeur voor de Amerika’s bij HRW.

Imago

Op 10 december benoemde de regering van president Iván Duque generaal Nicacio de Jesús Martínez Espinel als nieuwe legerleider. Op 21 december benoemden Espinel en defensieminister Guillermo Botero nieuwe commandanten op belangrijke posten in het leger.

HRW zegt bewijs te hebben dat acht van deze officieren, evenals generaal Martínez Espinel, gelinkt zijn aan zogenoemde ‘vals positieve’ moorden en ander misbruik, of er op zijn minst van wisten. Tussen 2002 en 2008 pleegde het leger volgens HRW systematisch moorden op onschuldige burgers en schoof die daden af op rebellen, om hun eigen imago in de strijd op te poetsen.

Lage rangen

Colombiaanse rechtbanken hebben honderden soldaten veroordeeld voor hun rol in de standrechtelijke executies. In de meeste gevallen ging dat om militairen met een lage rang. Militairen op hogere posten ontsprongen de dans, zegt HRW.

In plaats daarvan maakten ze promotie en belandden sommigen van hen op topposities. Ook de vorige regering van president Juan Manuel Santos benoemde officieren die zeer waarschijnlijk wisten van vals positieve moorden, op belangrijke

 » Lees verder

Mogelijk een nieuwe crisis aan de grenzen met Rusland

mogelijk-een-nieuwe-crisis-aan-de-grenzen-met-rusland

21-12-18 08:44:00,

Op het verrassende nieuws dat de VS hun troepen terugtrekken uit Syrië volgde gisteravond het omineuze bericht dat dit mogelijk gebeurt om ze met spoed in te zetten bij een andere militaire operatie. Hetzelfde zou gelden voor de Amerikaanse troepen in Afghanistan.

Ook werd gisteravond het ontslag van de Amerikaanse minister van defensie bekendgemaakt.

Het is goed denkbaar dat deze ontwikkelingen samenhangen met de politieke en militaire mobilisatie die in Oekraïne gaande is tegen de twee gebieden die zich van deze staat hebben losgemaakt. Maar het kan ook gaan over de Krim.

Militair analist The Saker spreekt al geruime tijd van een zeer reëel gevaar van een oorlog waarbij Rusland betrokken raakt. Zie het recente interview met hem hieronder en dan met name het deel vanaf 53:57. Zie ook de index onder deze posting.

Zo vlak voor Kerstmis zijn dit hele nare berichten. Laten we hopen en bidden dat het loos alarm is.

Eerdere nare berichten geven mij echter te denken. Ik noem er drie:

Why today’s troops fear a new war is coming soon (Military Times,16 oktober)

China’s Xi tells military to prepare for war as US Navy warns of high seas encounters (RT, 20 oktober)

A senior Russian diplomat confirms: “Russia is preparing for war – is anybody listening? (The Saker, 2 november)

Inhoudsopgave interview The Saker met South Front

8:26   Current geopolitical trends

10:59  How the S-300 delivery does impact Israel’s capabilities of striking Syria

18:39  Russian-Israeli relations

26:29  Offensive on Syria’s Idlib

30:48  A new Turkish military operation in norhern Syria

33:00  The US strategy in Syria

47:52  The situation in Ukraine

53:57  How will the NATO react to a new escalation in Ukraine?

56:26  The Kerch Strait incident

1:02:48  Should we expect a further escalation in Ukraine in the near future?

1:07:09  The current situation in the DPR and the LPR

1:10:30  What could happen in case of an open conflict?

 » Lees verder

“Nieuwe politiek” als democratische illusie | Uitpers

8220nieuwe-politiek8221-als-democratische-illusie-uitpers

29-11-18 08:16:00,

M5S een filiaal van Casalegio & associati? (giornalettismo)

De crisis van de klassieke politieke wereld en van de democratische instellingen, heeft veel nieuwsoortige politieke bewegingen verwekt. De representatieve democratie kraakt, bewegingen bouwend op “sociale media” zouden ‘de democratie’ nieuw leven moeten inblazen. In Frankrijk bracht La République en Marche (LREM) die Emmanuel Macron (de EM in de naam verwijst ook naar hem) in het Elysée. Ter linkerzijde bloeide La France Insoumise (LFI) op de ruiïnes van PS en PCF. En in Italië kwam dit jaar de MoVimento Cinque Stelle (M5S), Vijfsterrenbeweging, aan de macht. Maar veel democratischer zijn Frankrijk en Italië niet geworden, we vinden zelfs integendeel.

Representatief

De representatieve democratie met als kern een door de burgers verkozen parlement, en soms ook staatshoofd, draait al lang vierkant. Het is uitzonderlijk dat een parlement werkelijk optreedt als vertegenwoordiging van het volk, er wordt nauwelijks echt gedebatteerd, de uitslag ligt bij voorbaat vast. De gekozenen van de regerende meerderheid volgen immers de voorstellen van de regering, zelden komt het initiatief van de volksvertegenwoordiging zelf.

Het onbehagen uit zich meer en meer in lage opkomstcijfers. Er zijn uitzonderingen. Als het zoals in het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden om duidelijke tegenstellingen gaat, tussen Conservatieven en Labour, trekken veel burgers naar de stembus. De Franse parlementsverkiezingen vorig jaar zagen in de eerste ronde nog 49 % opkomst, in de tweede 43 %%, en dat v lak na de verkiezing van Macron tot president en met een kersvers aanbod, LREM. Bij de recente midterm verkiezingen in de VS was er een ongeziene hoge opkomst, dat is 48 %.

Surplace

Met het interne partijleven is het al lang niet beter gesteld. Maar in het nieuwe aanbod is dat zo mogelijk nog erger.

Bij La République en Marche is de vertwijfeling bij gekozenen en (slinkende) aanhang erg groot. De beweging van de ‘gilets jaunes’ heeft pijnlijk blootgelegd hoe groot de kloof is tussen LREM – soms zelfspottend La République en surplace (die ter plaatse trappelt) gedoopt – en de samenleving. Zeker, niet alleen LREM ziet een kloof, ook de rest van de politieke – en syndicale – wereld, stelt vast dat er een grote afstand is tussen hun wereld en die van de contestatie.

De schok is des te groter omdat LREM zich aandiende als de vertegenwoordiging van de maatschappij in beweging.

 » Lees verder

Oude en Nieuwe Zijderoutes. Geopolitiek als drijvende kracht in de geschiedenis

oude-en-nieuwe-zijderoutes.-geopolitiek-als-drijvende-kracht-in-de-geschiedenis

20-11-18 08:45:00,

Het onderstaande artikel is de tekst van een lezing gehouden op het 2e congres van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland (GIVN) op 17 november 2018 te Leuven. 

526 jaar geleden bereikte een groep Spaanse schepen onder het commando van de 41-jarige Genuees Cristoforo Colombo (vernederlandst Christoffel Columbus) het eiland Guanahani. Dit geldt als de ‘ontdekking van Amerika’. De zeelui hadden een reis van 5.700 kilometer in het ongewisse achter zich en hun admiraal daarenboven nog dik zeven jaar aan overtuigingswerk aan de Spaanse en Portugese hoven.

Het idee om simpelweg naar het westen te varen om de oostkust van Azië te bereiken, stamde oorspronkelijk van de Griekse filosoof en naturalist Aristoteles. In de tijd daarna werd het idee onder andere door grootheden als Seneca, Roger Bacon en Pierre d’Ailly naar voren gebracht. In de 15e eeuw was het de Florentijnse geleerde Paolo dal Pozzo Toscanelli die er de grootste voorvechter van was. Tegelijk was de voorstelling van de aarde als schijf grotendeels obsoleet geworden. Zo schreef paus Pius II in zijn rond 1460 verschenen ‘Cosmographia’, dat onze planeet een bol is die om de zon draait. In zoverre zwom Columbus echt niet meer tegen de stroom in, toen hij in 1484 begon te werven voor een zeetocht naar Azië via het westen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Constantinopel en het Iberisch schiereiland

Bovendien waren de geopolitieke verhoudingen in het Middellandse Zeegebied hem behulpzaam. Want door de Ottomaanse verovering van Constantinopel in mei 1453 was de route over land naar China en Indië afgesneden, wat de zoektocht naar nieuwe handelsroutes over zee enorm stimuleerde.

Overigens onderschatte Columbus de afstand tussen Europa en Oost-Azië ernstig. Hij meende dat de Canarische eilanden en Japan slechts 4.500 kilometer van elkaar verwijderd waren – in werkelijkheid was het 20.000. Verantwoordelijk hiervoor waren de onjuiste gegevens over de breedte van de Euraziatische landmassa van Toscanelli en D’Ailly, waarop Columbus zich baseerde. De respectievelijke deskundigen aan het Spaanse en Portugese hof zagen dit in, en ontrieden hun vorsten in eerste instantie de Genuees te ondersteunen bij zijn onderneming.

De kaart van Toscanelli over een hedendaagse kaart geprojecteerd

Toen kwam echter 2 januari 1492,

 » Lees verder

Nieuwe verkiezingen in Zweden?

nieuwe-verkiezingen-in-zweden

15-11-18 03:31:00,

Na de verkiezingen voor de Zweedse Rijksdag van 9 september slagen zowel links als centrumrechts er niet in een regeringscoalitie te vormen die op een meerderheid in het parlement kan rekenen. 

Zowel Ulf Kristersson van de centrumrechtse Moderaterna als de Sociaaldemocraten van demissionair premier Stefan Löfven hebben zonder succes gepoogd een meerderheid te vinden. Het probleem is dat zowel het linkse blok van sociaaldemocraten, socialisten en groenen als het centrumrechtse blok van Gematigden, Centrumpartij, liberalen en christendemocraten niet over een meerderheid beschikt.

Tot nu toe wijzen officieel alle partijen een samenwerking met de rechtse Zweden Democraten af. Andreas Norlén van de Moderaterna werd echter wel met steun van de Zweden Democraten tot parlementsvoorzitter gekozen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Overlopen

Voorbij de officiële verklaringen kijkend, lijkt het erop dat Annie Lööf, de links-liberale leider van de vanouds agrarisch-liberale Centrumpartij erop speculeerde dat ze door over te lopen naar het linkse blok als compromiskandidaat voor het premierschap uit de bus kon komen. De Sociaaldemocraten gingen daar echter niet op in, maar wilden vasthouden aan Löfven als regeringsleider.

Minderheidskabinet

Kristersson van de Moderaterna had geprobeerd samen met de christendemocraten, liberalen en centrumpartij een minderheidskabinet naar Deens voorbeeld te vormen. Daar levert de Deense Volkspartij al enkele jaren gedoogsteun aan een centrumrechtse regering. Terwijl de christendemocraten daar wel voor te vinden waren, gold dit niet voor de liberalen en de centrumpartij.

Door het midden

Die laatste partijen pleitten voor blokoverstijgende onderhandelingen met sociaaldemocraten en groenen. Dat willen de sociaaldemocraten echter niet, zij willen geen steun geven aan een regering die geleid wordt door een centrumrechtse partij.

Nieuwe verkiezingen

Het meest haalbare scenario lijkt nog altijd een minderheidskabinet. In de huidige samenstelling van de Rijksdag kan een centrumrechtse regering met gedoogsteun van de Zweden Democraten echter niet buiten de steun van de Centrumpartij. Ofwel moet Annie Lööf nog haar mening bijstellen, dan wel moeten er nieuwe verkiezingen komen.

Peilingen voorzien bij nieuwe verkiezingen dat de Zweden Democraten nog enkele procentpunten winnen. Verder zouden de Groenen en de Liberalen onder de kiesdrempel van vier procent kunnen vallen. Als deze partijen inderdaad niet terug zouden keren in de Rijksdag, wordt de koek anders verdeeld en zou Kristersson mogelijk ook zonder de Centrumpartij een meerderheid kunnen vinden.

 » Lees verder

Het Amazonegebied en de nieuwe Conquistadores – De Lange Mars Plus

het-amazonegebied-en-de-nieuwe-conquistadores-8211-de-lange-mars-plus

15-11-18 08:18:00,

Foto 123rf

Gastbijdrage van Peter van Els *

Toen de Spaanse conquistador Francisco de Orellana(1541), een majestueuze rivier afvoer, omgeven door een groene oase van ongekende schoonheid in een ongerept paradijs, begeleid door talloze mysterieuze dierengeluiden, liep hij een plaatselijke indianenstam tegen het lijf. Dit resulteerde in een veldslag bij de monding van de Madeira. In het reisverslag van de monnik Gaspar de Carvajal schreef hij dat de aanvallers bestonden uit vrouwelijke krijgers. In navolging van de vrouwelijke krijgers uit de Griekse mythologie, werden zij daarom Amazones genoemd. Hier ontleent het Amazonewoud en rivier haar naam aan.

Nu is er weer een conquistador in Brazilië opgestaan, een die homo’s, indianen, zwarte en gekleurde Brazilianen en vrouwen haat. Hij is een gevaar voor de hele planeet, omdat zijn regering het einde van het Amazonewoud gaat betekenen. Eentje die zichzelf ‘de Trump van de Tropen’ noemt, alleen is deze populist veel erger dan Trump.

Jair Bolsonaro, de nieuwe president van Brazilië, wil een terugkeer naar de militaire dictatuur. Iedereen die ‘anders’ is of denkt, moet het ontgelden. Bolsonaro dankt zijn succes grotendeels aan de corruptie en enorme woede van het volk aangaande de zakkenvullende politieke klasse. Dit is het klimaat dat het Kapitalisme en Neoliberalisme heeft voortgebracht, een klimaat van corrupte en falende politici.

Behoefte aan een ‘sterke man’

Men wil overal in de wereld een ‘sterke’ man, die voor ons denkt, doet en bepaalt wat goed en slecht is. Dit resulteert vaak in onderdrukking, armoede en gemanipuleerde media. Ze komen aan de macht door verkiezingen, maar geloven niet in de burgerlijke vrijheden van de democratie. Criticasters worden geïntimideerd, tv-zenders, journalisten, opponenten, de ambtenarij en de rechterlijke macht worden ‘gezuiverd’. De geschiedenis staat vol met sterke mannen (dictatoriale leiders), zoals Stalin, Napoleon, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, om er maar een paar te noemen.

In Zuid-Amerika hebben we Pinochet gehad. Hij was een Chileense generaal en politicus, en vanaf zijn staatsgreep werd hij een meedogenloze dictator. Met behulp van de Verenigde Staten en de CIA werd op 11 september 1973 een staatsgreep gepleegd, waarbij president Salvador Allende om het leven kwam.

Of wat te denken van luitenant-generaal Jorge Rafael Videla,

 » Lees verder

Nieuwe stap richting Europees leger gezet – Geotrendlines

nieuwe-stap-richting-europees-leger-gezet-8211-geotrendlines

08-11-18 09:22:00,

Een coalitie van tien Europese landen heeft deze week op het initiatief van Frankrijk een Europese legermacht in het leven geroepen. Deze legermacht moet geheel onafhankelijk van de Verenigde Staten kunnen opereren en het continent beschermen tegen terreurdreiging of een mogelijk conflict. Ook moet deze legermacht ingezet kunnen worden om hulp te kunnen verlenen bij een humanitaire crises.

Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland en Estland hebben zich aangesloten bij het Franse initiatief. Er gingen maanden aan onderhandelingen aan vooraf, waarin men Duitsland zo ver heeft kunnen krijgen om een centrale rol te vervullen in dit nieuwe militaire samenwerkingsverband.

Europees leger

Het plan van een Europees leger werd meer dan een jaar geleden al eens voorgesteld door de Franse president Macron, maar toen was er nog onvoldoende draagvlak voor het initiatief. Maar door het buitenlandse beleid van president Trump, dat door sommigen als isolationistisch wordt omschreven, is er ook in Europa meer behoefte ontstaan aan een leger dat onafhankelijk van de Verenigde Staten kan opereren. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Defensie zei daar het volgende over:

“In een wereld waarin dreigingen en onrust van geopolitieke of klimatologische aard zich vermenigvuldigen moet dit initiatief de boodschap kunnen verkondigen dat Europa voorbereid en capabel is.”

Het nieuwe Europese leger zal volgens de voorstanders niet conflicteren met de NAVO, een militaire alliantie die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. NAVO-topman Jens Stoltenberg zei eerder dit jaar nog dat hij geen voorstander is van een Europees leger naast de trans-Atlantische militaire alliantie. Volgens hem mist een Europees leger belangrijke steunpunten, zoals ondersteuning van de Verenigde Staten en Canada en een verdedigingslinie in Noorwegen voor de noordelijke kant en Turkije aan de zuidelijke kant van Europa.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!  » Lees verder

De Al-Dandal-hoax, de nieuwe “hype” voor beschuldiging naar Assad en Syrië. – FREESURIYAH

De Al-Dandal-hoax, de nieuwe “hype” voor beschuldiging naar Assad en Syrië. – FREESURIYAH

10-10-18 01:06:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Afbeeldingsresultaat voor assad quotes

Zoals we (bijna) allemaal weten heeft het westen verloren in Syrië, de eerste keer sinds de imperialistische oorlogen, die gevoerd zijn in het midden-oosten.

Maar de leugen blijft en regeert nog steeds. Daarom duiken er zo nu en dan nieuwe documentaires op, zals bij ARTE-TV (EU gesponsorde zender, kantoor houdende te Strasbourg). Daar wordt nu een nieuw “complot “verhaal in elkaar gezet, of liever gezegd het “oude” verhaal in een nieuw jasje!

ARTE of Arte is een Franco-Duits cultuurtelevisiezender die uitzendt in het Duits en het Frans. Arte is een Europees economisch samenwerkingsverband gebaseerd in Straatsburg.Oprichters: Lothar Späth, François Mitterrand, Helmut Kohl Vervangen: La Cinq, La Sept.

Het Nabil-al-Dandal complot

Het begint allemaal in 2016, toen de ex-brigadegeneraal Nabil al-Dandal, zogenaamd overliep van het Syrische leger naar het FSA en daarna een boodschap naar Israël bracht, dat zij het FSA (Free Syrian Army gesponsord ook door Nederland) graag vrede met Israël willen.

Brigadegeneraal Nabil al-Dandal, was een (ex) officier bij de Syrische politieke veiligheidsdienst, die vanaf 2003 leiding gaf aan de afdeling politieke veiligheid in Latakia.

Al-Dandal legde de link tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de afdelingen Politieke Veiligheid uit in de documentaire van Arte, zeggende dat “het bestuur van politieke veiligheid wordt beschouwd als één van de belangrijkste veiligheids’diensten die actief zijn in de Syrische veiligheidstroepen en dat het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken eigenlijk onder de controle is van deze politieke veiligheid dienst. ”

Defected Brigadier General Reveals Details of Ghazi Kanaan

Foto: Ghazi Kanaan en Bashar al-Assad

Al-Dandal zei verder dat “majoor-generaal Ghazi Kanaan  destijds in de begin periode van het aantreden van Bashar al-Assad, de  gouverneur van Libanon was gedurende meer dan twee decennia, hij minachtte Bashar Assad en vond hem te jong en incapabel om Syrië te regeren, er onstond zo een “machtstrijd tussen de nieuwe en oude generatie, zoals overal in landen plaatsvindt”.  Hafez Assad vertrouwde hem, ook al was hij een van de meest controversiële figuren onder zijn veiligheidsleiders. Kanaan bleef bij zijn overtuiging dat Bashar Assad naïef was in de politiek en dat degene die Syrië regeert politiek onderlegd moet zijn en dat Bashar Assad niet gekwalificeerd was,

 » Lees verder

De NIEUWE ‘Andere Krant’; 15 vragen aan Sander..!

De NIEUWE ‘Andere Krant’; 15 vragen aan Sander..!

18-09-18 02:49:00,

 

De NIEUWE ‘Andere Krant’;
15 vragen aan Sander Compagner..!

2018 © WantToKnow.nl/be
x

Het tweede exemplaar van de ‘Andere Krant’ is verschenen. Met het thema financiën valt het precies op Prinsjesdag op de virtuele deurmat. Want er zijn geen abonnees van deze krant, omdat hij alleen in de losse verspreiding verkrijgbaar is. Het is vanuit dat perspectief nog een klus om hem te pakken te krijgen..! Ook al zijn er dan ruim 30.000 van gedrukt!

Madeleine Klinkhamer, initiatiefneemster van ‘de Andere Krant’.

Wij vroegen ter gelegenheid van de verschijning van het deze tweede editie aan één van de oprichters van de ‘Andere Krant’, Sander Compagner naar feiten en meningen achter het verschijnen van deze krant. Madeleine Klinkhamer, de geestelijke moeder van de krant, was niet bij het interview aanwezig.

Wil je meer lezen over de achtergronden van de ‘Andere Krant’, lees dan ons eerste artikel over dit fenomeen HIER. Over deze nieuwe, tweede editie, citeren we graag van de website van de ‘Andere Krant’:

De tweede editie van De Andere Krant is een feit! Ditmaal presenteren we ‘De Andere Financiële Krant’. Opnieuw een thema-krant waarin we de andere kant van het nieuws brengen. Nadat we tijdens de eerste editie ‘Rusland’ als thema hebben behandeld, is het nu dus een totaal ander onderwerp.
Een onderwerp waar gezien de implicaties die het onderwerp heeft op onze wereld, relatief weinig aandacht voor is. Iedere krant heeft een economische bijlage. Én we hebben in Nederland het Financiële Dagblad waarin dagelijkse verslaglegging plaatsvindt.

Wat in de meeste kranten echter ontbreekt is duiding over het financiële systeem zelf. Voor meer informatie over de tweede editie kunnen we het volgende melden:

De Andere Financiële Krant

Het huidige financiële systeem is een vast gegeven waar weinig tot geen principiële vragen over worden gesteld. Het ontbreekt aan kennis over de principes waarop ons systeem gestoeld is en juist daar zal het in deze krant veel over gaan. Door samen te werken met de stichting Ons Geld stellen we het gegeven van geldcreatie ter discussie. George van Houts legt uit waarom hij gegrepen is door de strijd van ons Geld en op pagina 12 wordt uitgelegd hoe we het huidige systeem zouden kunnen transformeren.

 » Lees verder

Nog even over het nieuwe schadeloket in Groningen

Nog even over het nieuwe schadeloket in Groningen

30-08-18 11:12:00,

Hoe onafhankelijk is het nieuwe schadeloket voor de aardbevingsschade in Groningen? Over die vraag schreef Sam Gerrits onlangs een artikel voor Follow the Money. Het was een vlammend betoog. Maar daarbij ging er iets heel erg mis: niet alle feiten klopten. De auteur komt er nu op terug.

Op 26 juli verscheen mijn artikel ’Ook het nieuwe schadeloket in Groningen is niet onafhankelijk’ op de website van Follow the Money. Nog geen paar uur later werd het gerectificeerd. Zoals de woordvoerder van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen terecht opmerkte, bleek een aantal zaken in mijn artikel niet juist. De oorzaak van deze onzorgvuldigheden leg ik geheel bij mijzelf. 

Tien dagen eerder was de podcast verschenen van mijn reconstructie-artikel van 30 juni ‘Hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen’. Dat artikel en de podcast gingen over het oude schadeprotocol en wat daarbij is misgegaan. Samen met programmamaker Frederique de Jong deed ik in de podcast nogmaals uit de doeken hoezeer onder dit protocol Groningers die aardbevingsschade aan hun woning hadden gemeld de afgelopen jaren opzettelijk benadeeld zijn door expertisebedrijven. Bedrijven die hun werk deden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het artikel dat gerectificeerd moest worden ontstond op 24 juli. Naar aanleiding van de podcast over het oude protocol kreeg ik een tip van een luisteraar over het nieuwe protocol. Het ging om een betrouwbare, goed ingevoerde bron. Ik vergeleek de curricula vitae op de sociaal-professionele website LinkedIn van medewerkers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, die de aardbevingsschade onder het nieuwe schadeprotocol afhandelt. Op basis van die snelle inventarisatie concludeerde ik dat velen van hen eerder voor het inmiddels beruchte Centrum Veilig Wonen (CVW) hadden gewerkt. Doordat ik wist hoe malafide de gang van zaken onder het oude schadeprotocol vaak is geweest, verloor ik mijn geduld. 

Een journalistiek vermoeden is nutteloos als je de feiten niet op orde hebt

Op dat moment probeerde ik teveel ballen tegelijk in de lucht te houden. Ik besloot een kort, snel stuk te schrijven over de kwestie, met de bedoeling om er later met een groot, doortimmerd stuk op terug te komen. In mijn haast beging ik een journalistieke doodzonde: ik verzuimde mijn werk te controleren,

 » Lees verder

Nieuwe Spaanse regering zowel in Catalonië- als immigratiecrisis onsuccesvol

15-08-18 08:11:00,

Toen op 1 juni de nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez mede door de Catalaanse separatisten en Baskische autonomisten in het ambt gekozen werd, geloofden velen getuige te zijn van een vastberaden nieuw begin voor de Spaanse politiek. Vooral de destijds nog in Duitsland vastzittende voormalige Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont, die vanwege het door Madrid verboden onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017 voor de Spaanse justitie naar het buitenland gevlucht was, schepte weer hoop nu eindelijk weer terug te kunnen keren.

Juist op het moment dat de Duitse justitie na maanden van voorzichtige afwegingen instemde met uitlevering vanwege verduistering van publieke middelen, zag de Spaanse justitie af van het verzoek om uitlevering van de in Duitsland in hechtenis genomen Catalaanse separatistenleider.

Dermate gesterkt in zijn rol van nieuwe kingmaker zette Puigdemont zich er meteen aan zijn nieuwe rol ook uit te buiten. Nadat Sánchez met de stemmen van de voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid tot regeringsleider gekozen was, moest hij nu ook zijn erkentelijkheid aan hen laten zien. “Op Sanchez’ woorden over dialoog moeten nu ook daden volgen”, liet Puigdemont zijn opvolger Quim Torra in Brussel verklaren.

Welke macht de separatisten over de Spaanse regering hebben, lieten ze onlangs zien, toen ze samen met andere oppositiepartijen niet de door Sánchez voorgestelde reductie van het begrotingstekort steunden. Sánchez, die op 1 juni met alle stemmen behalve die van de conservatieve Partido Popular en de liberale Ciudadanos, na een motie van wantrouwen tegen de toenmalige regering tot nieuwe premier gekozen werd, leed zijn eerste nederlaag in het Congreso de los Diputados, het lagerhuis van het Spaanse parlement (Cortes Generales). De afgevaardigden van de beide Catalaanse partijen en die van de radicaal-linkse Podemos onthielden zich bij de eerste stemming over de begroting voor 2019. Slechts 88 van de 350 leden tellende volksvertegenwoordiging stemden voor het ontwerp. Dat terwijl Sánchez het begrotingstekort in had willen snoeren op een manier die vooral de gemeentes en regioregeringen ontzag.

De Catalaanse afgevaardigden kozen er echter voor zich te doen gelden en voelen zich nu heuse kingmakers. Het gaat ze al lang niet meer om verbeteringen voor hun volk en regio, ze willen alleen laten zien dat zonder een serieuze dialoog met de voorstanders van de secessie van Catalonië er ook in de politiek in Madrid niets meer werkt.

Blijf op de hoogte van nieuws,  » Lees verder

Nieuwe beweging ‘Aufstehen’ kan immigratiedebat in Duitsland openbreken

Nieuwe beweging ‘Aufstehen’ kan immigratiedebat in Duitsland openbreken

10-08-18 09:43:00,

Sahra Wagenknecht viel voor een linkse politica reeds langer op met haar uitspraken over immigratie. Nu ze daarom steeds meer onder druk stond binnen de socialistische partij Die Linke, waarvoor zij fractievoorzitter in de Bondsdag is, kiest ze de vlucht naar voren met de oprichting van een nieuwe beweging.

4 september zou wel eens als een belangrijke datum de nieuwe Duitse partijgeschiedenis in kunnen gaan, vergelijkbaar met de oprichting van de Alternative für Deutschland (AfD) in het voorjaar van 2013. Het is de officiële oprichting van de nieuwe beweging ‘Austehen’ (Opstaan) door de iconische fractievoorzitster van Die Linke.

Wagenknecht is in het verleden niet slechts met allerhande slecht te slijten linkse tot radicaal-linkse ideeën opgevallen, zoals voor veel van haar partijgenoten geldt. Ze prees weliswaar het ‘Cubaanse model’ en stelde het socialistische Venezuela ten voorbeeld, maar dit alles wekte in het politieke establishment en de gevestigde media weinig ophef op.

Wat wel voor veel ophef zorgde: De 49-jarige viel ook het asiel- en immigratiebeleid aan en nam het EU-centralisme op de korrel, die ze als in de kern ondemocratische geselde. Daarmee vergreep ze zich aan de heiligen koeien van de globalisten van CDU, SPD, FDP, Groenen en binnen haar eigen partij.

Het bijzonder pijnlijke voor gevestigd links bestond erin, dat Wagenknecht met haar kritiek een hemeltergende tegenspraak blootlegde, die met het ontstaan van haar nieuwe beweging in alle openbaarheid besproken dreigt te worden. Namelijk dat ongecontroleerde massa-immigratie onontkoombaar druk zet op de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Juist lageropgeleiden leiden onder de aanhoudende toestroom van nieuwe concurrenten op de arbeidsmarkt en ook de middelen van iedere verzorgingsstaat zijn vanzelfsprekend beperkt. Wie ze onbegrensd voor de hele wereld beschikbaar stelt, vernietigt de verzorgingsstaat.

Alleen met luide, agressieve en aanhoudende aanvallen ‘tegen rechts’, gepaard gaande met nazi-vergelijkingen, is het de gevestigde politiek tot nu toe gelukt deze overduidelijke samenhangen enigszins buiten het publieke debat te houden.

De nieuwe linkse beweging rond Wagenknecht zou er in kunnen slagen om dit doodslaan van het immigratiedebat met een reductio ad hitlerum te doorbreken. In Duitsland zullen velen er met spanning op zitten te wachten.

Anderzijds valt op dat wat de nieuwe beweging Austehen tot nu toe op dit gebied laat horen,

 » Lees verder

Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden – The Rights Forum

Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden – The Rights Forum

07-08-18 05:04:00,

Breaking the Silence

Naftali Bennett Avner Gvaryahu Het Joodse Huis wetgeving Onderwijs Breaking the Silence Internationaal Strafhof EU B’Tselem Kolonisering

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Breaking the Silence / Nieuwe wet moet kritische stemmen buiten Israëls schoolmuren houden

De wet is een nieuwe maatregel om kritiek op Israëls politiek van bezetting en illegale kolonisering de kop in te drukken. De Israëlische regering ontmantelt de democratie, waarschuwen critici. Wie daar nu nog de ogen voor sluit, moet vrezen voor het moment dat ‘bruine shirts zichtbaar zijn in de straten van Jeruzalem’.

Uit protest tegen de ‘Breaking the Silence-wet’, die kritische organisaties de toegang tot het Israëlische onderwijs verbiedt, organiseerde Breaking the Silence een voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen in het gebouw van het Israëlische parlement.Eli Mendelbaum / Ynet 

Overschaduwd door het aanhoudende rumoer rond het aannemen van de ‘wet op de joodse natiestaat’ door het Israëlische parlement, nam dat parlement onlangs nóg een giftige wet aan. Die is bedoeld om het kritische Israëlische organisaties onmogelijk te maken om nog voorlichting op scholen te geven.

De wet gebiedt de minister van Onderwijs om organisaties en personen de toegang tot Israëls onderwijsinstellingen te verbieden als hun activiteiten zich niet verdragen met ‘de doelstellingen van het staatsonderwijs’, of als zij ‘in het buitenland juridische of politieke acties ondernemen tegen militairen van het Israëlische leger’.

De laatste bepaling is vooral bedoeld als wapen tegen organisaties die het Internationaal Strafhof van informatie voorzien. Het Strafhof doet sinds 16 januari 2015 ‘verkennend onderzoek’ naar ‘de situatie in Palestina’. Israël probeert uit alle macht te voorkomen dat het vooronderzoek uitmondt in een officieel onderzoek naar Israëlische en Palestijnse oorlogsmisdaden.

Oppositie tot zwijgen brengen

De wet staat bekend als de ‘Breaking the Silence-wet’,

 » Lees verder