Nieuwsbrief 1 februari – Tussenrapport | BPOC 2020

01-02-21 08:31:00, Uiterlijk 10 februari a.s. Presentatie Tussenrapport BPOC2020

Op 11 oktober 2020 is de BPOC2020 begonnen met haar onderzoek naar het beleid van de regering t.a.v. COVID-19. Inmiddels zijn er ruim 60 getuigen gehoord.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het tussenrapport, waarin de conclusies van de commissie gepresenteerd worden.Het rapport zal , behalve aan de Tweede Kamer, aangeboden worden aan o.a.

 • CNV
 • FNV
 • VGZ
 • GGZ
 • Nationale Ombudsman
 • Jeugdzorg
 • Zorgbonden
 • Politiebonden
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • RetailInsiders
 • KHN

Ook de diverse zwartboeken, waaronder de verhoren van de politieagenten, zullen worden opgenomen in de tussenrapportage.

Alle gehoorde getuigen zullen tevens een exemplaar ontvangen.

Het rapport zal voor een ieder digitaal ter inzage zijn, en kan tevens besteld worden via de website van de BPOC2020.

Uiteraard zal de commissie haar werkzaamheden ook na de presentatie van het tussenrapport voortzetten.

De commissie zal zich meer gaan richten op de juridische kant van het beleid, de verantwoordelijken van de maatschappelijke gevolgen van het beleid, en zal uitgebreid onderzoek doen naar de werkelijke bezetting van de ziekenhuizen.

Ook het vaccinatiebeleid zal diepgaand onderzocht gaan worden.

Wij danken iedereen voor de steun die de commissie dagelijks schriftelijk, telefonisch en in de vorm van donaties mocht ontvangen.

Namens de BPOC2020,

Drs. Pieter Kuit
Voorzitter BPOC2020

Belangrijk:
Maak ons werk ook na de tussenrapportage mogelijk!

De BPOC2020 bestaat dankzij donaties. 

Vindt u ons werk belangrijk? Steun ons dan met een donatie!

Klik op onderstaande button om te doneren. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen! Ja, ik doneer!

Klik hier om deze nieuwsbrief buiten de website te lezen

Klik hier om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen

 » Lees verder

Aanvulling nieuwsbrief juli 2020

12-07-20 08:31:00,

“Geen pandemische uitzondering op fundamentele mensenrechten” Rotterdam – 5 juli 2020 – Het Zuid-Afrikaanse hof van beroep in Pretoria veegt met haar uitspraak van afgelopen dinsdag alle coronamaatregelen van tafel. Zuid-Afrika is na drie maanden bevrijd van grondrechtinperkingen in een omvang die het land sinds het einde van de Apartheid niet meer heeft gekend. “De door de grondwet gewaarborgde individuele …

Rechter bevrijdt Zuid-Afrika van COVID-19-regime

Tweede golf?

Nieuw Zeeland waar 4 sterfgevallen per miljoen inwoners (totaal 22 op ruim 5 miljoen inwoners), toegeschreven aan Covid-19 zijn, had het voor elkaar om nul besmettingen te hebben. En toen landden er twee Nieuw Zeelanders die besmet terugkwamen uit de UK. Grote paniek. Premier ontslagen vanwege slecht beleid, ook omdat hij tijdens de lockdown met zijn familie naar het strand …

Professor Beda Stadler, voormalig hoofd van het immunologie departement van de Universiteit van Bern spreekt zich uit in dit Weltschmerz interview. Ramon Bril stelt hem relevante vragen, waardoor dit gesprek diepgang heeft. Stadler kreeg afkeurende reacties na een artikel, waarin hij de misvattingen over Sars-Cov-2 en het niet herkennen van dit gemuteerde coronavirus door het immuunsysteem ontrafelde. Geen van zijn …

De kracht van het immuunsysteem

Het 'onvergelijkbare' vergelijkbaar gemaakt.

EuroMomo publiceert een wekelijks bulletin waarin z-scores per land staan weergegeven. Z-scores kunnen het eenvoudigst worden uitgelegd als de afwijking van de gemiddelde sterfte voor het betreffende land in een bepaalde week. Bij oversterfte zit de lijn boven het gemiddelde, bij ondersterfte onder het gemiddelde. De afwijking kan oplopen van licht tot extreem hoog. Oversterfte is een betrouwbaarder maatstaf dan …

Column van Anthony Migchels: De altijd amusante Donald Trump. Natuurlijk is hij hun man, en de manier waarop ze hem naar binnen hebben gereden op een golf van populistisch opstand, is gewoon typisch hen. Ze hebben het al duizend keer en vaker gedaan, en ze zullen het weer doen. De Nationale Schuld van de VS stond op $19 Biljoen (19 …

Trump heeft $ 7 biljoen aan de Staatsschuld toegevoegd

facebook   » Lees verder

Nieuwsbrief juli 2020

02-07-20 11:16:00,

adbroere_blue

Volgens Yuval Harari, auteur van onder andere Homo Deus, de Mensgod, staan wij aan de vooravond van een nieuwe sprong in de menselijke evolutie. Op 4 februari sprak Harari met de Nederlandse schrijver Adriaan van Dis, die hem met kennelijke bewondering te woord stond. De mensheid is aan een grens gekomen en het is tijd voor een opvolger van de Cro Magnon mens, die 50.000 jaar succesvol is geweest, maar die nu aan vervanging toe is. Harari sprak over de transhumane mens, die ontdaan van de tekortkomingen van de biologische mens een verbeterde versie van zijn voorganger zou zijn. De technologie is er klaar voor. Ook had Harari het over een drastische afname van de wereldbevolking. Ik vond het verbijsterend dat dit voor zoete koek werd geslikt door de kijkers, de interviewer, de aanwezigen bij het programma en dat er geen enkele kritische vraag werd gesteld. Misschien wel omdat iedereen toen dacht dat het slechts een filosofisch concept was.

Begin februari 2020 was Covid-19 nog ver weg van Nederland. Er kwamen wel berichten over dit virus uit China, maar dat baarde de meeste mensen nog geen zorgen. Dit veranderde eind februari echter snel, toen er een man in Codogno (Noord-Italië) bleek te zijn besmet met het virus. Hij had voordat het werd ontdekt al heel veel mensen op zijn beurt besmet en daarop volgden de gebeurtenissen in Noord-Italië, die op ons netvlies zijn gegrift omdat de media er indringend over rapporteerden. Mensen stierven bij bosjes, de ziekenhuizen konden het niet meer aan en de manier waarop mensen stierven was verschrikkelijk. Al snel werd er niet meer gesproken over een griepepidemie, maar over ‘Corona’ een zeer besmettelijk en dodelijk virus. Vier maanden later blijkt uit de cijfers van Euromomo dat het met de oversterfte in die periode in Italië meeviel en rijst de vraag wat er in werkelijkheid is gebeurd.

Peiling door NPO1

Ook Nederland kwam in actie toen de eerste Covid-19 gevallen zich in dit land voordeden. Er werd gesproken over vergaande maatregelen om het virus te bestrijden, want als dat niet zou gebeuren, dan zou het leed niet te overzien zijn. De Nederlandse overheid besloot evenals de meeste andere Europese landen tot een ‘lockdown’. Mensen moesten thuisblijven, mochten er alleen uit voor het doen van boodschappen,

 » Lees verder

nieuwsbrief mei 2020

24-05-20 09:14:00,

adbroere_blue

Het is makkelijker om mensen te misleiden

Op 5 mei 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. De mensen toen hebben ervaren wat vrijheid van onderdrukking betekent. Na twee verwoestende wereldoorlogen was het besef diep doorgedrongen dat individuele vrijheid en zelfbeschikkingsrecht een groot goed zijn.

De Code van Neurenberg uit 1947 en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 waren hiervan het gevolg. In die teksten komen aan de orde: de onschendbaarheid van het menselijke lichaam, het niet tegen je wil mogen worden onderworpen aan experimenten waarbij je gezondheid in het geding is, eerbiediging van de privacy, het verbod te worden onderworpen aan willekeurige detentie, het recht van iedereen op vrijheid van beweging, zowel binnen de landsgrenzen als naar en van het buitenland. Dit zijn slechts enkele van de vele artikelen uit deze twee documenten. Nederland tekende zowel de Code van Neurenberg als De Rechten van de Mens zonder voorbehoud. Dit betekent, dat deze voor alle regeringen na 1948 leidend zijn. Het is daarom onaanvaardbaar dat, onder welke omstandigheid dan ook, met de rechten van de mens wordt gemarchandeerd.

ewerk dit om tekst in te voegen.

gehoorzaamheid

Hoe is het dan mogelijk dat we in een lockdown-situatie terecht zijn gekomen en dat wij lijken toe te gaan naar een samenleving waarin afstand houden van elkaar wordt opgelegd en we bang gemaakt worden voor elkaar. Hoe is het mogelijk dat er in no-time een spoedwet door het parlement wordt geloodst, die onze grondrechten buiten werking stelt? Hoe is het mogelijk dat er geen massaal protest van ons op deze aantasting van onze vrijheid en recht op zelfbeschikking volgt, althans hiervan zijn nog geen signalen? Het kan slechts omdat wij draagvlak geven aan dit antimenselijke en dictatoriale beleid.

De oorlog aan de buitenkant mag dan voor Nederland in 1945 zijn beëindigd, tussen de oren is deze blijven door woeden. Gevoed door angst. Vooral voor de dood. Want we hebben een cultuur ontwikkeld waarin de dood wordt weggeschoven. Er wordt alles aan gedaan om het leven zo lang mogelijk te rekken, ook als dat leven geen enkele kwaliteit meer heeft. Dood is het ergste wat ons kan overkomen en het is voor velen het einde van alles.

 » Lees verder

Nieuwsbrief 3 – Cursussen, workshops lezingen door Michiel Rietveld

04-05-20 05:12:00,

Stap

Het Corona (Covid-19) virus treft de mensheid nu hard. Geeft veel leed, angst en onzekerheid. Maar waarom?? Wat wil deze humane ramp ons zeggen?

We willen het begrijpen.

Een bijdrage:

Opvallend is dat het Corona-virus haar oorsprong had in Wuhan, een enorm intensief industrieel gebied met verrassend veel lucht verontreiniging, overigens net als Noord Italië of ook in Noord-Brabant; (varkens-industrie).

Spannender is de enorme verbreiding in Noordoost Frankrijk. Hoewel zeker ook veel industrie, blijkt daar de verbreiding sterk te zijn uitgegaan vanuit een paar grote Evangelische Kerkdiensten.

Dat brengt het begrip “Ademnood” op een ander plan!

Het ademen is, blijkt telkens weer, de fysieke basis te zijn voor het gevoelsleven. In deze wakkere bewustzijns tijd en de race om targets te halen, komt juist het gevoelsleven in de knel, of wordt er zelfs uitgeknepen, in de huidige natuurwetenschap mag het zelfs niet meetellen. In elk dogmatisch geregisseerde organisatie, van politieke signatuur, het bedrijfsleven, economisch- financiële- of wereldbeschouwelijk systeem ontstaat vroeg of laat “ademnood”, gevoels-armoe. Onlangs kwam het bericht door dat van de overleden patiënten 60 % van het mannelijk geslacht is. Een spontane reactie van een wetenschapper was: mannen roken gemiddeld meer en staan meer onder stress. Daar zet ik dan tegenover: (als academicus) mannen kunnen minder makkelijk ruimte geven aan hun gevoelsleven.

Waar gaat het om in deze enerzijds individualiserende- en anderszins

in deze mondialiserende, kosmopolitische wereld?

Het gaat niet om wat de mens gemeen heeft met het materiële, gemeen heeft met de levensprocessen in de natuur, ook niet met de bewuste waarneming van de wereld buiten zoals het dier dat optimaal ontwikkeld heeft, maar om het eigen mens-zijn.

Centraal staat hierin de innerlijke kracht die in deze tijd van wakker bewustzijn nodig is; die we zelf moeten ontwikkelen.

Het gaat om de Liefde-kracht die in ieder mens huist, ongeacht huidskleur, geslacht, geloof of maatschappelijke status.

Het gaat om die kracht die gezaaid is in de harten van alle mensen, voor alle tijden, aan het begin van onze jaartelling met het Mysterie van Golgotha, dan wel de Christus-impuls.

Nu, in deze culturele periode van het wakkere bewustzijn,

 » Lees verder