Nieuwsbrieven

15-12-20 07:05:00,

‍Dat ik nu op 74-jarige leeftijd moeilijke boeken goed kan lezen, dat moest op 7-jarige leeftijd voorbereid worden. Niet alleen met het alfabet maar ook begrippelijk.

Ik ben mijn juffie en leraren van destijds daar nu nog dankbaar voor! Zij waren voor mij hoge ingewijden waar het niet in je opkwam om juffie te vragen ”Hoe komt U daarbij?” of “Kan dat niet anders?”.

De geologische, natuurwetenschappelijke periode van het Pleistoceen is een andere benaming voor het geesteswetenschappelijke laatste deel van de Atlantische Periode. Alleen via de geesteswetenschappelijke weg kunnen we een helder beeld krijgen van die oeroude ontwikkelingsfase van de mens. Die mensen zaten anders in elkaar dan wij nu. Want pas in de 5e Atlantische “cultuurperiode” is de echte verharding van de aarde begonnen. Pas daarna heeft de mens zich fysiek dus kunnen ontwikkelen met ledematen en ruggengraat om die verharde aarde aan te kunnen.

De 5e periode van een tijdvak blijkt altijd de cruciale fase te zijn waar de tijdvakdoelstellingen bereikt moeten worden.

Wij zitten nu in de 5e Na-Atlantische cultuurperiode. Nu gaat het om de individuele bewustwording, gaat het om het sterk worden van de moraliteit  jegens medemens, de natuur en de aarde als levend wezen.

Ieder mensenkind is tot omstreeks het 2e of 3e jaar, zoals de huidige medische wetenschap wel weet, één en al zintuig. Niet alleen wat op het netvlies valt maar met alle zintuigen. Dus als het niet lekker gaat tussen pappa en mamma dan krijgt de jonge waarnemer daar buikpijn of iets anders van; (om maar wat te noemen). Maar zo een ukkie, kan niet vertellen wat er echt is. Op 7-jarige leeftijd ligt dat al heel anders. Van een post-puber krijg je onomwonden te horen “doe niet zo stom”. Soms pas als je volwassen bent begrijp je wat er was.

Volgens mij is dat de inhoud van “ontwikkeling”.

Alles, elke stap moet voorbereid worden, vraagt om “juffies” of  “ingewijden”.

De Neanderthalers die hoogstaande “primitievelingen” waren dus in een bewustzijns fase die ik op 7-jarige leeftijd mocht doormaken. Zaten zij maar wat verveeld te broddelen op die grotmuren? Welnee, het waren hoge ingewijden die de laat Atlantische/Pleistoceense mens voorbereidden om  heel veel later in de 5e Na-Atlantische periode het abstracte denken, de bewustzijnsziel van de laatste 500 jaar,

 » Lees verder