http://www.novini.nl/guaido-heeft-banden-met-drugsbaronnen/

http://wwwnovini.nl/guaido-heeft-banden-met-drugsbaronnen/

28-09-19 02:32:00,

Sinds een week of twee gaan op het internet foto’s rond die in een tv-uitzending genaamd Con el Mazo Dando te zien waren. Daarop is de door de VS en Europese landen ondersteunde zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó te zien in gezelschap van Jonathan Orlando Zambrano Garcia, beter bekend als ‘Patrón Pobre’ (arme baas). Het gaat om een van de leiders van de paramilitaire Rastrojos, een van de grootste drugskartels in Colombia en naar verluidt het wreedste. 

Guaidó reageerde op de onthulling met de vraag hoe de regering van Venezuela aan deze foto’s kwam. Verder poogde hij het te relativeren door te zeggen dat hij die dag met heel veel mensen op de foto ging. Daarbij kon niet weten wie iedereen precies was. Maar deze poging tot relativering is weinig geloofwaardig als je de foto’s voor ogen staan. Daarop is te zien hoe Guaidó in een auto stapt, die Zambrano Garcia naar een helikopter brengt. Bovendien zijn dit niet de enige dergelijke foto’s.

Guaidó op compromitterende foto’s met diverse drugsbaronnen

Een andere foto toont Guaidó samen met Alberto Lobo Quintero, bijgenaamd ‘Brother’. Nog een andere met John Durán Contreras ‘El Menor’. Beide arm in arm en niet als op een toevallige foto. Deze beiden waren leiders van de Rastrojos, voordat ze gearresteerd werden. Een woordvoerder van het Venezolaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de identiteit van beiden, evenals de politie in het Colombiaanse Cúcuta. Onder de compromitterende foto’s is er ook nog een die Guaidó met Iván Posso Pedrozo, bijgenaamd Nandito, toont, nog een hooggeplaatst lid van het drugskartel.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Britse miljardair hield benefietconcert voor Guaidó

De foto’s werden gemaakt aan de Venezolaans-Colombiaanse grens, waar zij Guaidó kennelijk hielpen illegaal de grens over te steken. Want de Britse miljardair Richard Branson nodigde hem uit als verrassingsgast bij een benefietconcert in Cúcuta. Andere eregasten waren de Chileense president Sebastián Piñera, de Colombiaanse president Iván Duque Márquez en de Paraguayaanse president Mario Abdo Benítez.

Voorzorgsmaatregelen drugskartel faalden kennelijk

Wilfredo Canizares was de eerste om het fotomateriaal te publiceren. Hij is directeur van de Colombiaanse mensenrechtenonderzoeksstichting Progresar. Progresar lichtte de hele gang van zaken als volgt toe: De reis van Guaidó naar Colombia zou met de Rastrojos afgestemd zijn,

 » Lees verder

Hoe NOVINI Zionistische Propaganda Verspreidt 2

hoe-novini-zionistische-propaganda-verspreidt-2

12-02-19 12:53:00,

Naar aanleiding van het boek The War On Terror. The Plot To Rule The Middle East  (2017) van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Christopher Bollyn beweerden een Nederlandse ‘elektrotechnisch ingenieur’ en een al even provinciale ‘pensioendeskundige’ op de website NOVINI over het zogeheten Yinon Plan
   
In zijn boek plaatst Bollyn dit Plan van meet af aan in een uiterst verdachte hoek. Alsof het staat voor iets onbetamelijks.  Maar vanuit het perspectief van Israël dat binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden, zou iedere rechtgeaarde en vaderlandslievende machiavellist zo’n strategisch plan kunnen bedenken. Goed voor het bedreigde Israël maar slecht voor vijandige moslims in de aangrenzende regio. Zo bijzonder is het Yinon-Plan dus niet.
http://www.novini.nl/9-11-de-aanslag-op-het-world-trade-centre-deconstructie-van-een-anti-zionistische-complottheorie/ 

Het probleem met propagandisten van elke kleur en geloof is dat zij ongevoelig blijven voor feiten. Een gedachtenuitwisseling is daardoor ook onmogelijk. Zij beantwoorden die met een cocktail van halve waarheden, suggestieve opmerkingen, meningen, verdraaiingen en een tendentieuze voorstelling van zaken. Bovendien gaan ze nooit in op de werkelijkheid. Daarom ter zake. Omdat de twee schrijvers van het NOVINI-artikel hun hele betoog baseren op een dun boekje van Christopher Bollyn, en kennelijk niet de moeite hebben genomen om zijn veel uitgebreidere, uiterst gedocumenteerde, 325 pagina’s tellende, boek Solving 9-11. The Deception That Changes The World uit 2012 te lezen, zal ik mij beperken tot The War On Terror. The Plot To Rule The Middle East (2017). Wat de twee auteurs van het artikel verzwijgen is dat Bollyn allereerst de Joods-Israelische hoogleraar en humanist Israel Shahak aan het woord laat. Deze overlevende van het concentratiekamp Bergen-Belsen stelde in juni 1982 vast dat het zogeheten ‘Yinon Plan’:


represents ‘the accurate and detailed plan of the present Zionist regime (of Sharon and Eitan in Menachem Begin’s Likud) for the Middle East which is based on the division of the whole area into small states, and the dissolution of ALL the existing Arab states.’ 


Vervolgens citeert Bollyn de Britse Midden-Oosten deskundige Linda Heard, die op de Amerikaanse website CounterPunch van 26 april 2006 de vraag ‘Is the US Waging Israel’s Wars?

 » Lees verder

Hoe NOVINI Zionistische Propaganda Verspreidt

hoe-novini-zionistische-propaganda-verspreidt

11-02-19 07:23:00,
Palestinians driven into the sea at Jaffa Harbor, late April 1948. With the land routes cut off by the Haganah, tens of thousands of the citizens of Jaffa and neighboring villages fled by boat to Gaza and Egypt; scores were drowned. Jaffa was to have been the main port of the Palestinian state envisioned in the UN partition plan.

De weblog NOVINI publiceerde op 6 februari 2019 een artikel met als kop: 

‘9/11 – De aanslag op het World Trade Center: Deconstructie van een anti-zionistische complottheorie,’ 


waarin over het boek The War on Terror, The Plot to Rule the Middle East (2017, geschreven door de Amerikaanse onderzoeksjournalist Christopher Bollyn, beweerd wordt:

Als steeds terugkerend thema in zijn boek, begint Bollyn met de feitelijke vaststelling dat Benjamin Netanyahu (de huidige premier van Israël) sinds 1979 – mede via het samen met zijn vader opgerichte Jonathan Netanyahu Institute – consequent de doctrine van de War on Terror heeft gepropageerd. Met steeds als ultiem doel de uitschakeling van Israëls aangrenzende vijanden. ‘Balkanisering’ van de regio (later zo genoemd naar voorbeeld van het uiteenvallen van het vroegere Joegoslavië in de jaren ‘90) was daarbij de te volgen strategie, d.w.z. opdeling van de regio in kleinere etnische en religieuze enclaves die elkaar onderling bestrijden. In 1982 is Netanyahu’s idee als een uitgewerkt operationeel plan in de openbaarheid gebracht onder de naam Yinon-Plan.
In zijn boek plaatst Bollyn dit Plan van meet af aan in een uiterst verdachte hoek. Alsof het staat voor iets onbetamelijks. Maar vanuit het perspectief van Israël dat binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden, zou iedere rechtgeaarde en vaderlandslievende machiavellist zo’n strategisch plan kunnen bedenken. Goed voor het bedreigde Israël maar slecht voor vijandige moslims in de aangrenzende regio. Zo bijzonder is het Yinon-Plan dus niet.
Bollyn beschrijft een op het eerste gezicht inderdaad nogal verdachte verzameling van – op zichzelf goed gedocumenteerde (maar niet alle onomstotelijk bewezen) – gebeurtenissen en feiten, die tezamen geframed kunnen worden binnen zijn zionistische complot. Rode lijn van Bollyns (nogal doorzichtige) Zionistische Plot-redenering: Omdat er twijfel bestaat aan de officiële lezing van de aanslag op het WTC (zie hieronder) terwijl die aanslag (inderdaad) Israël vol in de kaart speelde,  » Lees verder

http://www.novini.nl/china-en-japan-intensiveren-financiele-en-monetaire-samenwerking/

05-10-18 04:44:00,

China en Japan zijn overeengekomen nauw te gaan samenwerken in hun financiële en monetaire beleid, ze willen daarbij vooral gezamenlijk optreden tegenover Amerikaanse druk.

Bij de ontmoeting van de ministers van Financiën van China en Japan in Peking waren ditmaal niet slechts de ministers en hun respectievelijke staven aanwezig, maar voor het eerst bij zo’n bijeenkomst ook figuren uit de leiding van de centrale banken en de financiële toezichthouders van de beide landen aanwezig.

Het ging op deze top dan ook om meer dan bij vergelijkbare eerdere ontmoetingen. Zo sloten de beide landen een heel cluster aan verdragen om hun financiële en monetaire beleid op elkaar af te stemmen en zo hun economie tegen sterkere druk van de VS te stabiliseren.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Gezamenlijke belangen

Volgens officiële verklaringen willen de Chinezen en Japanners vooral de vrijhandel beschermen en in de toekomst gezamenlijk hun belangen verdedigen in het kader van de G20, en de Chinees-Japans-Zuid-Koreaanse top met de Zuidoost-Aziatische landen van de ASEAN (de zogenoemde 10+3-top). Men kwam een wederzijdse opening van de financiële markten alsmede een coöperatieve garantie van de pensioenfondsen van beide staten overeen, die zich beide voor grote uitdagingen gesteld zien. Daarbij zijn de landen voornemens om in grote mate elkaars munt een plaats te geven in de deviezenvoorraden van de respectievelijke centrale banken.

De Chinese leiding onder president Xi Jinping stuurde de afgelopen tijd op ontspanning in de relatie met de aartsvijand aan, zoals op zijn laatst duidelijk zichtbaar werd door de uiterst ingetogen vormgeving van de herdenking van het bloedbad van Nanking 80 jaar geleden dit voorjaar. De beide Oost-Aziatische landen kwamen er bij deze gelegenheid toe zich publiekelijk uit te spreken voor verzoening en partnerschap. Aansluitend verkreeg Japan bijzondere versoepelingen toegekend voor investeringen in de Chinese economie inclusief gemakkelijker toegang tot het Chinese financiële systeem. Een verdere stimulans kregen de intensievere betrekkingen toen de Chinese premier Li Keqiang in mei van dit jaar Tokio bezocht. China en Japan bezitten ieder ongeveer een derde van de buitenlandse schulden van de VS, wat gezamenlijk een aanzienlijke invloedsfactor vormt.

Trilaterale samenwerking met Rusland

Tegelijk intensiveert China zijn militaire en economische samenwerking met Rusland, terwijl Japan op het punt staat eindelijk een vredesverdrag met Rusland te sluiten om de weg vrij te maken voor intensievere samenwerking.

 » Lees verder