OPCW: Geen BZ maar Novitsjok

20-04-18 10:30:00,

De OPCW heeft bekend gemaakt dat het monster waarin de stof BZ was aangetroffen een controlemonster was. Hiermee lijkt het erop dat het citaat dat Lavrov eerder deze week gaf correct is overgenomen maar dat de conclusie dat de Skripals met BZ zijn vergiftigd onjuist is.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Marc-Michael Blum van de OPCW geeft aan: “De Precursor (een Katalysator-SB) van BZ (…) zat in een controlemonster dat was voorbereid door het OPCW-laboratorium in overeenkomst met bestaande kwaliteitscontroleprocedures. Anders dan dit heeft het niets te maken met de monsters verzameld door het OPCW-team in Salisbury.”

Lavrov had eerder deze week geciteerd over de aanwezigheid van BZ uit een vertrouwelijk rapport van het Zwitserse Spiez Laboratorium. Dit laboratorium deed in opdracht van de OPCW onderzoek naar de vergiftiging van de Skripals. In het citaat kwam naar voren dat er naast Novitsjok (A-234) ook sporen van het gif BZ zijn aangetroffen. Lavrov betoogde hierop dat de symptomen van de Skripals meer leken op die van BZ-vergiftiging dan op die van Novitsjok-vergiftiging.

Nu blijkt volgens de OPCW dat het hier om een controlemonster ging. Deze is waarschijnlijk opzettelijk verontreinigd om zo beter te controleren dat het laboratorium een volledige en juiste conclusie geeft. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek hoger. Het is zeer waarschijnlijk dat niemand in het Zwitserse Spiez Laboratorium van de verontreiniging af wist. Bijgevolg is dat ook één van de redenen dat er een verbod is voor OPCW-laboratoria om zelf te berichten over hun onderzoeksresultaten: deze worden namelijk later verwerkt door de OPCW door de opzettelijke verontreinigingen uit het onderzoeksresultaat te halen.

Doordat Lavrov de conclusie van het vertrouwelijke rapport van het Spiez Laboratorium, tegen de regels in, heeft geciteerd heeft hij, mogelijk onbedoeld, een onvolledige conclusie naar buiten gebracht.

 » Lees verder

Novitsjok, Russisch of niet Russisch?

06-04-18 08:54:00,

De contradicties in het verhaal van de Britse regering dat Rusland verantwoordelijk zou zijn voor een aanval met zenuwgas novitsjok op dubbelspion Segej Skripal stapelen zich op. Een kort overzicht van de recentste oprispingen in een op zijn minst zeer verward verhaal.

Het onderzoek naar en de berichtgeving over de vergiftiging van de gepensioneerde Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter neemt steeds meer de allures aan van een omgekeerd spelletje Cluedo.

Waar in dat bordspelletje gaandeweg duidelijk moet worden wie de dader van de moord(poging) is, blijven de Britse regering en de meeste Britse kranten het toenemende aantal mogelijke daders wegwuiven om bij hun direct na de aanslag met “hoge waarschijnlijkheid”  tot “grote zekerheid” gestelde verklaring te blijven: het waren de Russen.

Overigens neemt ook de twijfel toe over het (poging-tot-) moordwapen: novitsjok of toch een ander zenuwgas? Bovendien is novitsjok geen zenuwgas, maar een verzamelnaam voor een serie met sarin verwante gassen.

Ook met het aantal slachtoffers van de aanslag van 4 maart blijft het verder bergaf gaan. Was oorspronkelijk sprake van 21 tot 40 geïnfecteerden, dat aantal werd uiteindelijk gereduceerd tot drie. Van die drie is een politiedetective alweer “alive and kicking” en is dochter Julia aan de beterhand. Enkel vader Sergej schijnt nog tussen hemel en aarde te zweven.

Woensdag 4 april zorgde Gary Aitkenhead, directeur van het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Porton Down, het Britse militaire onderzoekscentrum, voor ophef. Hij zei dat er “geen enkel bewijs” is dat het gas effectief uit Rusland komt. “We hebben het kunnen identificeren als novitsjok, een zenuwgas voor militair gebruik, maar de precieze bron hebben we niet kunnen achterhalen”, luidde het.

“Het is onze taak om wetenschappelijk bewijsmateriaal te verstrekken om te staven om welk zenuwgas het gaat. We hebben het geïdentificeerd als zijnde van een bepaalde familie en we hebben achterhaald dat het dient voor militair gebruik, maar het is niet onze job om te zeggen waar het gemaakt is.”

Donderdag 5 april deed professor David Collum, docent Organische Scheikunde aan de universiteit van Cornwall (in de VS), er nog een schepje bovenop. “Zelfs mijn studenten kunnen novitsjok maken”, stelde hij. Hij vroeg zich af waarom zijn collega’s niet uit de kast zijn gekomen om de “absurditeit van de claims”

 » Lees verder