Wie beïnvloedt ons denken..?

03-01-21 05:04:00, x

x

Wie beïnvloedt ons denken?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

X
In deze ogenschijnlijk intens grimmige tijd worden wij aan het begin van 2021 stevig op de proef gesteld. In dit artikel wil ik de historische achtergrond van bepaalde ontwikkelingen belichten. Er is zoveel dat verborgen wordt gehouden voor de goedgelovige en gezagsgetrouwe mensen, dat de door mij benoemde ontwikkelingen onbestaanbaar lijken te zijn. Vooral omdat het zover buiten de geïndoctrineerde denkkaders van velen ligt. Het toelaten van deze informatie vraagt een open onderzoekende geest, die bereidt is alle opgedane bevooroordeelde kennis los te laten.

Arend Zeevat

Wat ik aandraag zijn slechts de kruimels van het informatiebrood dat voorhanden is voor hen die er van willen eten. Daarom wil ik ieder dan ook oproepen zelf nog verder innerlijk onderzoek te doen en vooral niet te verdwalen in zowel de innerlijke als uiterlijke doolhof waar men in terecht kan komen. Het belangrijkste is, zoals altijd en met alles, om het hoofd koel te houden en het hart heel warm. En de hartenwarmte te laten stromen naar een ieder die deze warmte nodig heeft. Dat is de koers waarop we mijns inziens zeker de juiste weg zullen bewandelen.

Het mag misschien lijken alsof ik mij in dit artikel ook bezig houdt met het vinden van daders, die ik de ‘schuld’ in de schoenen wil schuiven van alle ellende die de mensheid is overkomen. Zodat het wegkruipen in de slachtofferrol, vanuit een positie van boosheid, innerlijke verlamming en machteloosheid, erg aanlokkelijk lijkt.

Dat is echter geenszins mijn intentie. Want ik weet uit verkregen levensinzicht dat dader en slachtoffer een onverbrekelijk deel uitmaken van dezelfde dynamiek. Zonder slachtoffer is er immers geen dader en zonder dader geen slachtoffer..! Waar het in mijn beleving dus om gaat is, dat die dynamiek in het individueel leven wordt herkend en getransformeerd in een meer opbouwend energetische dynamiek. Want de dynamiek tussen slachtoffers en daders is uiterst destructief.

Zeker waar het de verhouding betreft tussen de ogenschijnlijke heersers over deze planeet en de onderworpen mensheid. De verlossing uit deze dynamiek heeft alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor alles dat er in het individueel innerlijk gebeurt en aanwezig is. Het gaat daarom dus om een individueel helingsproces.

 » Lees verder