Onderzoek naar het Coronabeleid gaat Tweede Fase in. Verhoren van docenten en ouders – Perdro Kuit — Potkaars – praat met iedereen

05-12-20 10:17:00,

Next

Spaanse militairen suggereren om 26 mljn burgers te fussilleren en een staatsgreep te plegen – Gerber van der Graaf

catalonië, catalonie, Catalonië

Rico Brouwer

4 December 2020

potkaars, rico brouwer, gerber van der graaf, catalunia, catalan, catalonie, catalonia, spanje, referendum, europese unie, rechtszaak

 » Lees verder

Onderzoek naar groot datalek bij Donorregister opnieuw vertraagd

06-11-20 08:12:00,

Het onderzoek naar het grote datalek bij het Donorregister, dat zes miljoen Nederlanders trof, is opnieuw vertraagd en zal pas volgend jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

Het Donorrregister raakte twee onbeveiligde harde schijven kwijt met daarop 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren, zo werd in maart bekend. Op deze formulieren stonden de gegevens van zes miljoen unieke personen. Het ging om voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, toenmalige adresgegevens, toenmalige keuze over orgaandonatie, handtekening, burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente.

De harde schijven, die nog altijd zijn vermist, waren niet versleuteld. Naar aanleiding van het datalek werd er door de ADR een onderzoek ingesteld. Zo werd er onder andere gekeken waarom de schijven niet waren versleuteld. Naar nu blijkt kan de ADR het definitieve rapport pas half december opleveren. Vervolgens zal de minister naar verwachting begin volgend jaar het onderzoeksrapport, inclusief haar reactie daarop, toezenden.

Alles bij de bron; Security

 » Lees verder

Nieuw onderzoek: Gates Foundation koopt media Welzijn | Door Rainer Rupp | KenFM.de

31-08-20 08:56:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Het Amerikaanse mediatijdschrift „Columbia Journalism Review (CJR)“, dat om de zes maanden verschijnt en ondertussen online wordt bijgewerkt, is een product van de „Columbia School of Journalism“, die deel uitmaakt van de gerenommeerde Columbia University in New York. In het verleden heeft het CJR Journalism Magazine zich zelden onderscheiden van de uniforme brij die dag in dag uit door de zelfbenoemde neoliberale „kwaliteitsmedia“ in de keel van het Amerikaanse volk wordt gestopt.

Maar CJR magazine, net als de andere blinde kippen New York Times, Washington Post, en de CCN nepnieuwszender, vindt af en toe een kern van waarheid. Dit was onlangs het geval toen Tim Schwab op 21 augustus een artikel publiceerde in CJR Magazine over zijn onderzoek naar de financiële invloed van de „Bill and Melinda Gates Foundation“ op de media-aandacht voor de Stichting in de Verenigde Staten, Europa en daarbuiten.

De onderzoeksjournalist Schwab begint zijn artikel met een sterk voorbeeld in de vorm van National Public Radio (NPR), een Amerikaanse vereniging van publieke en private radiostations. Hij volgt een programma van de NPR-journalist die een project onder leiding van Harvard University presenteerde onder de titel „The Seattle Housing Experiment“.

Het project was een illusoire poging om huisvesting te vinden voor gezinnen met een laag inkomen in welvarende buurten die hun kinderen toegang zouden geven tot betere scholen en andere mogelijkheden om „de cyclus van armoede te doorbreken“. Volgens de onderzoekers die in het programma worden geciteerd, zouden deze kinderen dan in de loop van hun leven $183.000 meer kunnen verdienen – een prognose die meer typisch is voor politici dan voor wetenschappers, vooral omdat het huisvestingsprogramma zich nog niet eens in de experimentele fase bevindt. Maar dit wordt slechts terloops vermeld.

Belangrijk is dat in dit verhaal, dat het hart van de doe-het-zelvers verwarmt met zoveel liefdadigheid, de charitatieve „Bill & Melinda Gates Foundation“ wordt genoemd als de enige aanhanger van het project. En dit twee keer. Want het NPR-station wordt ook ruimhartig gesteund door de Gates Foundation, die aan het eind van de NPR-uitzending wordt aangesproken: „En we moeten er rekening mee houden dat de Gates Foundation een financiële steunpilaar is van NPR“.

 » Lees verder

Onderzoek RIVM van 9 maart: COVID-19 is geen killervirus – Viruswaanzin

16-07-20 08:17:00,

Voorlopig geschatte overlijdensrisico was 0,5 %

 Door mr. Jeroen Pols

 ROTTERDAM – 17 juli 2020 –  Op 9 maart publiceerde het RIVM een onderzoek naar het verloop van de COVID-19-epidemie in de Chinese stad Shenzhen. De beleidsmakers wisten toen al dat het overlijdensrisico na een besmetting in het bereik lag van een griepvirus. Ook het gevaar op ernstige ziekte na een besmetting werd als “zeer klein” ingeschat. De vraag is waarom met deze kennis een paar dagen later heel Nederland op slot ging en de maatregelen tot vandaag voortduren.

Zeer klein overlijdensrisico

Tijdens de regelmatige persconferenties liet Rutte weten dat er nog weinig bekend was over het virus, ’50 % van de kennis, 100% van de besluiten’. Kan zijn, maar de helft van de beschikbare kennis was geen reden tot paniek. De kans op overlijden werd als zeer klein ingeschat op 0,5%. Dit getal was dus al vier maanden geleden bekend terwijl de Staat nog tijdens de behandeling van het kort geding op 25 juni weigerde om een indicatie te geven. Internationale studies komen inmiddels op een infection fatality rate van rond de 01,%. De verwachting is dat dit getal nog aanzienlijk zal dalen.

Kleine kans ernstige symptomen

Het aantal mensen dat na een positieve test symptomen ontwikkelde, werd destijds ingeschat op minimaal 20% waarvan 9% ernstig. Dit blijkt uiteindelijk 900% lager te zijn. Ongeveer 1% van COVID-19-gevallen heeft een ziekhuisopname nodig. Bij griep ligt dit tussen de 1 en 2%. Het RIVM gaat er inmiddels vanuit dat het virus voor 98% van de bevolking geen gevaar vormt.

Geen handen schudden en thuis werken

Omdat destijds onbekend was hoeveel mensen vatbaar zouden zijn voor het virus, raadt het rapport maatregelen aan om de verspreiding te beperken. Daarmee kan de piekbelasting van de zorginfrastructuur controleerbaar blijven. Het rapport adviseert  in de eerste plaats de contacten te beperken met de mensen die een hoog risico op een ernstig verloop. Daarnaast raadt het rapport algemene maatregelen aan zoals het achterwege laten van handen schudden, verbeteren van handhygiëne, thuiswerken wanneer mogelijk en het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen.  Een advies voor een volledige lockdown en social distancing ontbreekt.

Scholen niet sluiten

Het rapport voegt daar nog aan toe dat bij een griepepidemie ook het sluiten van scholen overwogen kan worden.

 » Lees verder

Jon Rappoport: Mijn onderzoek: de COVID cultus – Create a Better World

09-07-20 04:10:00,

Post Views: 435

Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #115

Nadat ik verschillende recente artikelen had gepubliceerd, werd er een probleem opgeworpen. Ik gebruik het als inleiding tot de cultus van COVID.

Ik zei dat een nieuw COVID-virus nooit goed is ontdekt. Toen werd mij gevraagd: dus doen landen over de hele wereld alsof het virus echt is?

Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Bron artikel Jon Rappoport: My investigation: the cult of COVID

Antwoord: Nee, ze doen niet alsof. ‘Landen’ doen niets. Regeringsleiders vaardigen edicten uit, op wetenschappelijk en medisch advies van ambtenaren om hen heen. Deze ambtenaren zijn echte gelovigen. Ze zijn ervan overtuigd dat het COVID-virus bestaat. Waarom? Hun bazen hebben hun verteld dat het bestaat. En zo gaat het, helemaal naar boven, in de cultus. Grotere en grotere bazen, allemaal echte gelovigen.

Ja, een lab hier en een lab daar beweren dat ze het nieuwe COVID-virus hebben geïsoleerd. Maar ze hebben geen volledige STUDIE gedaan om het bestaan ​​van een nieuw virus te bewijzen.

Bij een volledige en samenhangende studie zouden bijvoorbeeld duizend “epidemische” patiënten naast elkaar worden betrokken.

Onderzoekers zouden elektronenmicroscoopfoto’s maken van weefselmonsters die van alle patiënten waren genomen – de foto’s zouden worden gemaakt NADAT deze monsters zijn onderworpen aan de juiste zuiveringsprocessen, met een centrifuge en de juiste verzameling van viraal materiaal uit de centrifuge.

Zo’n onderzoek is niet gedaan en het zal niet worden gedaan.

Waarom? Omdat er een groot risico is om de resultaten van duizend naast elkaar liggende elektronenmicroscoopfoto’s te lezen. Als de foto’s niet overeenkomen, als ze niet allemaal deeltjes van hetzelfde virus vertonen, en als die deeltjes niet uniek zijn – dus nooit eerder gezien – gebeuren er twee dingen: de bewering dat één virus een pandemie veroorzaakt stort in; en de claim om een nieuw virus te ontdekken stort in.

DAT is waarom de juiste studie niet is uitgevoerd.

Kleine anekdotische beweringen van dit laboratorium en dat laboratorium zijn niet hetzelfde als een berg bonen. Ze zijn niet relevant.

Dus wat blijft er over? Een kern van niets – “het virus bestaat” – van hand tot hand doorgegeven, door iedereen gedeeld,

 » Lees verder