De ongeziene doodsstatistieken: drastische toename van sterfgevallen na Coronavaccinatie – Frontnieuws

25-03-21 11:11:00,

Als gevolg van de wereldwijde Coronavaccinatie neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van deze vaccinatie snel toe. Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. De mainstream media zwijgen erover.

Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Tot nu toe zijn artsen over de hele wereld het eens over deze vuistregel. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. Na slechts enkele weken lijken deze volledig nieuwe en onvoldoende geteste vaccins qua gevaar te wedijveren met het virus dat zij moesten bestrijden. Als men de doden en de (langdurig) gekwetsten extrapoleert naar de totale bevolking – als het werkelijk dekkende “vaccinatiegraad” zou moeten komen – zijn de cijfers schrikbarend! In het licht van een sterk verkorte testprocedure dringt zich het verontrustende besef op: wij zijn proefkonijnen, bericht Anonymousnews.

Als journalist met 40 jaar beroepservaring, ben je heel wat gewend, nietwaar? Maar toen ik de nogal ingewikkelde database van de Amerikaanse Centers for Disease Control doorzocht op sterfgevallen die verband hielden met vaccins, kreeg ik de rillingen over mijn rug. Van 2000 tot 2020 werden jaarlijks tussen 44 en 184 sterfgevallen na vaccinatie gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), een gemiddelde van 117 per jaar.

In januari en februari van dit jaar werden 992 sterfgevallen gemeld. Extrapolatie van dit aantal naar de waarde die aan het eind van het jaar wordt verwacht als de frequentie van de sterfgevallen gelijk blijft, levert het ongrijpbare cijfer van 5952 sterfgevallen “na” vaccinatie op, 51 maal het vorige cijfer. Hier het protocol van de database-query van 8 maart, de gekozen zoektermen en de parameters van de evaluatie.

Dit cijfer zal zeer waarschijnlijk worden overschreden, aangezien de vaccinatiegraad in de VS verre van volledig is en de rapportageperiode voor het lopende jaar slechts twee maanden bedraagt. Dit is exclusief de sterfgevallen die zich nog zullen voordoen als gevolg van de vaccinatie in januari of februari.

De toename heeft niets te maken met het feit dat er nu plotseling veel meer wordt ingeënt. In de VS, waar veel gevaccineerd wordt, krijgt 45 tot 60 procent van de bevolking elk jaar een griepprik. De toename moet verband houden met de experimentele gen-vaccins tegen Covid-19.

 » Lees verder

Ongeziene solidariteit: duizenden burgers weten grootscheepse razzia te vermijden

23-01-18 10:00:00,

Enkele duizenden mensen die in de bittere, natte koude een mensenketting vormen rond het Maximiliaanpark om een razzia te vermijden. Het is tot nu toe het ongeziene hoogtepunt van een straffe solidariteitscampagne.

Maandenlang al slaagt een netwerk van gewone burgers er iedere nacht opnieuw in om de honderden migranten/vluchtelingen rond het Noordstation een slaapplaats te bieden. Ze organiseren zichzelf via sociale media en slagen waar de overheid op schrijnende wijze faalt: het voorzien van een dak, een bed en een minimum aan comfort voor wie letterlijk in de kou staat.

Het opvallende is dat deze solidariteit zich volledig van onderuit heeft ontwikkeld. Ver van de schijnwerpers van de media en los van heersende politieke krachten. Dit zijn hele gewone mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten. Omdat ze het beu zijn te moeten vernemen hoe de overheid op onmenselijke wijze met migranten omgaat. Omdat ze zelf iets willen doen in plaats van defaitistisch toe te kijken. Of omdat ze gewoon een hart hebben.

Dat dit solidariteitsnetwerk een sterke mobilisatiekracht heeft, werd vorige week zaterdag al bewezen. Toen kwamen 8000 mensen op straat om het beleid van Theo Francken aan te klagen en zijn ontslag te eisen. Dat dit netwerk er een week later opnieuw in slaagt om enkele duizenden mensen op de been te brengen op een gure zondagavond, valt zonder meer indrukwekkend te noemen.

Zeker omdat de actie niet zo evident was. De politie beletten een razzia uit te voeren is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. De intentie van de actievoerders gisteren mag dan wel volstrekt vreedzaam geweest zijn, het risico bestond dat de politie manu militari ging ingrijpen.

Maar dat gebeurde dus niet, en dat is toch opvallend. Klaarblijkelijk zit er ook een kink in de kabel bij de politiediensten en willen sommigen in het politieapparaat niet langer meewerken aan dit soort razzia’s tegen migranten. Het feit dat het tijdstip van de geplande razzia gelekt werd, wijst in die richting. Ook het feit dat de lokale politie van Brussel en Schaarbeek deze ‘opdracht’ niet wil uitvoeren, is ook een belangrijk signaal.

Lange traditie

Het is aanlokkelijk om een verklaring voor deze opleving van solidariteit te zoeken in de politiek van Francken en Jambon. Is het niet zo dat hun gespierde taal en beleid een deel van de bevolking aanzet tot handelen?

 » Lees verder