Ahed Tamimi ontmaskert het bezettingsregime van Israël

02-01-18 05:34:00,

De 16-jarige Palestijnse Ahed Tamimi werd officieel in beschuldiging gesteld voor ‘het in gevaar brengen van de Israëlische veiligheid’. Haar kansen op vrijspraak voor de militaire rechtbank zijn nihil. Haar zaak biedt kansen voor het doorbreken van 50 jaar eenzijdige berichtgeving over de bezetting van Palestina.

Het heeft de Israëlische bezettende macht twee weken gekost om vast te stellen welke beschuldigingen kunnen worden ingediend tegen de 16-jarige Ahed Tamimi. Het enige bewijsstuk is nochtans al weken een enorme hit op het internet. Daarop is te zien hoe Ahed, haar nichtje en haar moeder twee Israëlische soldaten verdrijven van de voortuin van hun huis. Ook oudere beeldopnames, van twee jaar terug, worden opgehaald om de beschuldigingen kracht bij te zetten. Daarop is te zien hoe Ahed en haar moeder erin slagen haar broertje los te trekken van een Israëlische soldaat, die hem wil meenemen.

In werkelijkheid weten de militaire bezetters van Palestina al van dag één wat ze precies van plan zijn. Het ongewapende verzet tegen de bezetting van Ahed en haar familieleden zendt immers de verkeerde boodschap naar de wereld. De manier waarop de recente beschuldiging tot stand is gekomen is echter niet ongewoon, eerder standaardprocedure bij de aanhouding van alle Palestijnen, volwassenen én kinderen.

Het begint met een nachtelijke raid. De bezetter had Ahed even gemakkelijk kunnen oppakken in volle dag. Net als haar dorpsgenoten kan Ahed immers nergens naartoe. Dat doet de bezetter bewust niet. Mensen aanhouden met veel brutaal machtsvertoon in het midden van de nacht is het eerste onderdeel van de psychologische folteringen die Israël toepast om gevangenen te breken. De angst om op eender welk ogenblik van de nacht te worden opgepakt treft niet alleen de aangehouden personen maar de hele bevolking. Iedereen kan het volgende slachtoffer zijn. De psychische impact van die permanente dreiging op kinderen is enorm.

Wat de bezettende troepen verder met de minderjarige Ahed doen is eveneens routine. Na de nachtelijke aanhouding volgt de overplaatsing naar een onverwarmde cel, met permanente felle verlichting. Degelijk uitslapen wordt bovendien onmogelijk gemaakt door de gevangene voortdurend van gevangenis te veranderen, waarbij transport in zeer oncomfortabele omstandigheden onderdeel van de strategie is. Dan zijn er de talrijke verschijningen voor de militaire rechter, op de meest bizarre uren.

Telkens weer wordt dan de aanhouding met slechts enkele dagen verlengd ‘in afwachting van verder onderzoek’.

 » Lees verder