In het rijk der burgerlijke onwetendheid regeert de politieke leugen

in-het-rijk-der-burgerlijke-onwetendheid-regeert-de-politieke-leugen

24-12-18 11:47:00,

Hoe de internationale politieke gemeenschap, de Belgische politici en de Vlaamse media de therapeutische effecten van medicinale cannabis (MC) al decennialang als een leproos ontwijken. De door hen ongewenste werkelijkheid veegden, en vegen ze nog steeds onder een dik bureaucratisch tapijt.

Veel mensen beschouwen het huidig tijdperk als één van ongeëvenaarde geleerdheid en kunde. Een epoche waarin de wetenschappelijke vernieuwingen, technische innovaties en medische inzichten ongekende pieken bereik(t)en en, niet onbelangrijk, waarvan de maatschappij in de vruchten deelt. Men neemt daarnaast aan dat deze moderne verworvenheden hand in hand gaan met een ethische zuiverheid die het merkteken van de hedendaagse wetenschappelijke onderzoekskringen karakteriseert. Verder gelooft de moderne mens dat hij op zijn twee oortjes mag slapen (hoe doet men dat trouwens?) betreffende de geëngageerdheid van de hedendaagse politici om deze, door wetenschappers vergaarde, kennis binnen hun gevoerde politiek beleid op te nemen. En, zoveel geluk moet men echt al tijdperken lang niet meer gekend hebben, tenslotte, zorgen de onbevooroordeelde media voor een kwaliteitsvolle verslaggeving over elk wetenschappelijk thema die de moderne burger aanbelangt.

Of niet? Op welke manier erachter komen trouwens? Indien u het grootste deel van uw wakker bestaan in de ratrace ronddraait, ontbeert u wellicht de tijd om vast te stellen dat uw geliefkoosde politicus en/of kennisleverende media een interessant, of misschien wel levensbelangrijk, onderwerp verloochent.

In het vervolg van dit artikel leest u hoe de internationale politieke gemeenschap, de Belgische politici en de Vlaamse media de therapeutische effecten van medicinale cannabis (MC) al decennialang als een leproos ontwijken. De door hen ongewenste werkelijkheid veegden, en vegen ze nog steeds onder een dik bureaucratisch tapijt.

De internationale politiek van de VN ten aanzien van medicinale cannabis

Laten we beginnen met het aandeel van de internationale politieke gemeenschap te belichten. In 1961 keurden de Verenigde Naties de Single Convention on Narcotic Drugs goed. De Single Convention deelde drugs in vier verschillende categorieën of Schedules in. Cannabis kwam zowel in Schedule I als in Schedule IV van de opdeling terecht. Schedule I herbergt volgens de VN een reeks van “zeer verslavende substanties met veel misbruikpotentie”. De substanties van Schedule IV hebben, volgens de VN, bijkomende “bijzonder gevaarlijke eigenschappen en weinig of geen medische waarde.”. In het boek Medicinale Cannabis. Meer dan een medische kwestie weerleg ik,

 » Lees verder