De zin en onzin van demonstraties – Wakker Mens

de-zin-en-onzin-van-demonstraties-–-wakker-mens

29-06-20 11:16:00,

blankHet geldt als een van de verworvenheden van onze moderne democratische samenleving dat we onze protesten “mogen” laten horen en zelfs gemeenschappelijk hieraan uiting “mogen” geven door te demonstreren.

Deze veronderstelling berust op meervoudige misverstanden en illusies.

 

Misverstand

Het belangrijkste misverstand is dat wij het “recht” op demonstreren als een verworvenheid beschouwen. Dit wettelijk vastgelegde “demonstratierecht” heeft niet als doel om rechten en vrijheden van burgers te vergroten of veilig te stellen door dit in een wet te verankeren. Dit “recht” om te demonstreren verschaft de heersende machthebbers een juridische legitimiteit, de spelregels van dit demonstratie-spel vast te leggen. Dat is wel effe wat anders.

Jullie mogen je mening uiten, zolang het naar onze spelregels gaat.
(Dank, oh dank!)

Deze “rechten” en “vrijheden” zijn een illusie. In meerdere berichten op Wakkermens wezen we op deze illusie.
Bijvoorbeeld hier: Waarom de leerplicht er is. Rainer Mausfeld spreekt zelfs, en legt dit mechanisme ook haarfijn uit, over het democratische surrogaat wat de machtselite bewust voor het volk construeert. Zie hier deze lezing op Wakkermens.

 

De illusie

blankEen verder misverstand of beter gezegd illusie is dat we menen dat door demonstraties iets zal veranderen. We menen dat wanneer de protesten maar groot genoeg zijn, politici dit niet kunnen negeren.

Dit laatste klopt weliswaar maar hier wordt gewoon op plan B overgestapt. Men neemt maatregelen, wetsvoorstellen of wat dan ook in de gestelde vorm terug. (Een overwinning voor het volk wordt gesuggereerd en gevierd!) Dezelfde doelstellingen verpakt men in een ander jasje, eventueel in kleinere pakjes, et voilà! Nu sluist men het door de achterdeur erin.
(Voorbeeld: Europese grondwet, alle dictatoriale terreurbestrijdingswetten sinds 9/11.)

Dit is overigens de strategie die de EU sinds haar ontstaan consequent volgt. In meerdere citaten wordt dit duidelijk geformuleerd, o.a. van Monnet en nog niet zo lang geleden door Junker nog eens bevestigd, :

Stapje voor stapje, de meeste parlementariërs begrijpen sowieso niet waarover het gaat, totdat de ontwikkeling onomkeerbaar is.

Werkzaam protesteren

Een werkelijk werkzaam protest is massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Bijvoorbeeld ook wanneer werknemers van een bedrijf (of het hele land) massaal stoppen met werken(staken).

 » Lees verder

Rusland en de onzin van Katlijn Malfliet

rusland-en-de-onzin-van-katlijn-malfliet

11-11-18 02:45:00,

Merkwaardig gesprek met Katlijn Malfliet in De Standaard van dit weekend 10/11-11-2018 ‘We moeten onze relatie met Rusland herijken’. Zeker omdat dit komt van een dame die al gans haar professionele leven elk ogenblik de kans te baat nam om het land voor te stellen als het ‘imperium van het kwaad’.

Zeker ook omdat dit komt wanneer landen als de VS en Frankrijk nu het einde van de Groote Oorlog herdenken op een ogenblik dat zij open en bloot een niets ontziende oorlog voeren tegen het al voorheen straatarme Jemen. Je moet maar durven natuurlijk.

Maar geen zorg Katlijn Malfliet blijft haar typerende visie op Rusland als het ultieme kwaad getrouw. Zo zegt ze over de periode van de jaren ’90 onder president Boris Jeltsin:

‘In die periode heeft Moskou ons een rad voor de ogen gedraaid. De Russen gaven de indruk dat ze bij de Navo en dichterbij de Europese Unie wilden komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat Rusland nooit de intentie heeft gehad….’

Grossieren in onzin

Bewijzen hiervoor levert zij natuurlijk niet. En dat is toch iets wat je van een professor verbonden aan een universiteit, een wetenschappelijke instelling, zou mogen verwachten. Feitelijk zelfs eisen.

Zij vergeet echter dat in die periode toen het land via o.m. het IMF feitelijk onder westerse curatele stond de grootste plunder uit haar geschiedenis plaats had. Kijk maar eens goed naar de affaire met Lukoil, Michael Khodorkovski en BP. Met de VS die via Henri Kissinger/Carlyle Group en BP de Russische olievoorraden wilden bemachtigen. Met de VS en het Verenigd Koninkrijk ieder hun deel.

Verder zijn er genoeg getuigenissen voorhanden dat de VS en de EU pogingen ondernamen om het land verder in stukken te hakken. De gebeurtenissen toen in bijvoorbeeld Tatarstan en de Kaukasus zijn daar bewijzen voor.

Maar over die door de VS georganiseerde uithongering van de bevolking (er is in Oxford hierover een goede studie beschikbaar) horen wij niets. Logisch toch dat de Russische bevolking de buik vol had van het Westen. Men was toen trouwens in het Westen al volop bezig met het uitbreiden van de NAVO richting Moskou om zo Rusland definitief in een economische en militaire greep te houden.

Verder heeft ze het over het Euraziatische samenwerkingsverband waarbij ze waarschuwt dat de EU wel eens onderdanig zou kunnen worden aan Rusland.

 » Lees verder