Straling is de oorzaak, virus het gevolg – Transitieweb

26-03-20 08:56:00,

Dries stellingen:

1. Wat we corona noemen is een stralingsziekte, veroorzaakt door de introductie van 5G in onze leefomgeving en in de bredere atmosfeer (door duizenden satellieten).

2. Het virus, dat als reactie daarop uit onze cellen ‘loskomt’, is een ongevaarlijk afvalproduct.

3. Het werkelijke gevaar is blootstelling aan 5G- en andere lichaamsvreemde elektromagnetische stralingsbronnen.

Ik heb gemerkt dat je alle redeneringen rondom ‘corona’ die van hogerhand komen moet omdraaien om te zien hoe het werkelijk zit,

Om te beginnen is daar de impliciete veronderstelling dat je doodziek kunt worden van dit virus. Dat is niet bewezen. Evident is dat sommige mensen heel erg ziek worden. Maar ze hebben duizenden virussen onder de leden. En net die ene corona zou nu de oorzaak zijn? Waar is het bewijs daarvan?

Dat is er niet.

De redenering moet worden omgedraaid: er worden mensen ernstig ziek.. Dus moet de oorzaak worden achterhaald. Die moet worden bewezen. Niet beweerd.

Opgehokt

Nog een voorbeeld:

Politici beweren dat het zo’n zegen is dat we snelle mobiele netwerken hebben. Een geluk bij een ongeluk. Daardoor kunnen we in ‘thuisquarantaine’ gaan en zo betrekkelijk comfortabel schuilen tegen het gevaarlijke virus. Al doende kunnen we toch productief blijven. Mooi toch?

Nee, helemaal niet mooi, want buiten onze woningen wordt langzaam maar zeker het stralingsniveau opgevoerd. We zijn helemaal niet veiliger door de quarantaine. We zijn opgehokt. Beroofd van ons recht om de straat op te gaan en te protesteren en actie te voeren tegen deze heimelijke uitrol.

Iedereen corona?

Rutte had gelijk met zijn vaststelling dat een groot deel van de bevolking ‘corona’ zal krijgen. Tenminste, dat wordt de situatie als er straks een 98%% landelijke dekking is van 5G, zoals voorgenomen. Dan gaat inderdaad vrijwel iedere lichaamscel op het Nederlandse grondgebied in de afweer en komen er dus heel veel virussen vrij als afvalproduct van dat afweerproces. Iedereen test dan ‘positief’.

Als je positief test, wil dat alleen maar zeggen dat je in contact geweest bent met deze stralingsbron (de oorzaak) en niet met het virus (het gevolg). Je lichaam is tegen de oorzaak in het geweer gekomen. Dat is eigenlijk juist goed nieuws, want je afweer is geactiveerd. Hij doet het blijkbaar.

 » Lees verder

Klimaatverandering: Oorzaak de mens? – Climategate

06-08-19 08:02:00,

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Tijdens de hittegolf periode van week 30-2019 was het op de televisie een komen en gaan van meteorologen, die met verklaringen kwamen hoe de hittegolf was ontstaan.

In de uitzending van Jinek d.d. 25 juli 2019 zei weerman Gerrit Hiemstra het volgende hierover:

Een temperatuur van 40,7 °C is uniek voor Nederland en is nog nooit voorgekomen. De warmte is met luchtstromen vanuit het zuiden aangevoerd en met de opwarming van de Aarde erbij opgeteld is dit record bereikt. Vanaf het begin van de industriële periode is in Nederland de gemiddelde temperatuur met 2°C gestegen, waarbij de mens door het enorme verbruik van fossiele brandstoffen de schuldige is.

Natuurlijke oorzaken spelen geen rol omdat deze ook al in het verleden van invloed waren.

In mijn boek, ‘De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat’, zijn 6 menselijke en 17 natuurlijke oorzaken genoemd die van invloed kunnen zijn op een klimaatverandering.

Van de 17 natuurlijke oorzaken zijn er zeker acht, die aan veranderingen onderhevig zijn en dus wel degelijk een rol kunnen spelen:

► De activiteit van de Zon.

► Effect van de zonnewind en kosmische straling.

► Plasma theorie.

► Wijziging in de snelheid van de Warme Golfstroom.

► Noord-Atlantische Oscillatie.

► Polar Vortex.

► El Niño en La Niña.

► Afname van het aardmagnetisme.

Van de 6 menselijke oorzaken noemen we als eerste:

Antropogene uitstoot van CO2

De CO2-uitstoot wordt door de mainstream gezien als de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. De Aarde zendt een breed IR-spectrum aan warmte uit. Alleen de golflengtes 4,26 en 15 µm worden ingevangen door CO2-moleculen en veroorzaken samen met een aantal andere gassen het broeikaseffect. Een hoeveelheid van +/- 380 ppm CO2 is al voldoende om beide golflengtes praktisch geheel te absorberen. Een overmaat CO2, zoals die zich nu voordoet (410 ppm), heeft nauwelijks extra invloed meer.

Elke Euro, die uitgegeven wordt aan een vermindering van CO2-uitstoot is verspild geld. Dr. Bjorn Lomborg heeft berekend, dat de gemiddelde wereldtemperatuur met 0,17°C zal verminderen als het Parijse Klimaatakkoord volledig uitgevoerd wordt.

 » Lees verder

De verzwegen oorzaak van klimaatverandering (deel 1) – De Lange Mars Plus

07-01-19 09:59:00,

Bijdrage van Dick Nieuwkoop*

In drie delen legt Dick van Nieuwkoop uit welke desastreuze werking fijnstof en ultrafijnstof op onze gezondheid en die van de aarde heeft en komt hij met een oplossing voor een van de grootste rampen van de mensheid die zich aan het voltrekken is. Het eerste deel gaat over het meten van ultrafijnstof en de trucs die gebruikt worden om de waarheid te verhullen.

Wat hebben benzine-autokatalysatoren, vuilverbranding, energiecentrales en de nieuwste generatie houtkachels met elkaar gemeen?

HET ZIJN NABRANDERS

Ze verbranden rookdeeltjes voor een tweede keer op een veel hogere temperatuur in deeltjes bijna zo klein als moleculen. Alleen met de allerduurste meetapparatuur kunnen die deeltjes worden gezien. En wat de meeste gewone mensen met het blote oog niet kunnen zien, dat is er natuurlijk niet. Al het leven op aarde wordt onophoudelijk gebombardeerd met deze deeltjes, waarvan er zo’n tienduizend tot een miljoen in een kubieke centimeter lucht kunnen zitten. Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner en daarmee de aantallen dus 10 tot 100x hoger.

Het meetapparaat in deze video kan geen nanofijnstof van benzine auto’s meten, want die deeltjes zijn nog een faktor 10 tot 100 kleiner,

Deze deeltjes tasten door ontstekingen heel langzaam onze hersenen en ons zenuwgestel aan. Vergelijk het zenuwgestel met electrische bedrading die op die manier langzaam beschadigd raakt. Daardoor ontstaat er miscommunicatie tussen de centrale computer (hersenen) en onze organen, zeg maar de werkvloer. De bevelen van de hersenen worden niet meer goed uitgevoerd door de organen en de informatie van wat er mis gaat op de werkvloer (de organen) komt niet meer goed aan in de hersenen. Het gevolg is dat we chronisch ziek worden. (Volgens de WHO is 95% van de wereldbevolking nu chronisch ziek)

Voorbeeld: Het is voor de hersenen heel belangrijk om te weten welke afvalstoffen er in de darmen zitten, met deze informatie worden de organen  bijgestuurd voor de juiste voorverwerking. Doordat de uitstootdeeltjes zo klein zijn en dus onopgemerkt kunnen blijven,

 » Lees verder

De ultieme oorzaak van oorlog! George van Houts en Karel van Wolferen

23-10-18 01:51:00,

De ultieme oorzaak van oorlog voeren, vluchtelingen en terrorisme in de eenentwintigste eeuw.

Als iemand jokt en je toont aan dat het niet waar is wordt je door de jokkebrok als leugenaar weggezet. De heersende macht als leugeninstituut heeft veel belang bij haar leugens en zal alles doen om de critici als leugenaars af te schilderen. De oude journalistiek en massa media helpen haar in dit spel. De critici worden dus als ‘complotdenkers’ door de media weggezet.

🖇Deze aflevering is geadopteerd door designbureau MEGAVOLT, Amsterdam

Helaas is er nu een internet en zijn er nieuwe burgerjournalistieke initiatieven die via sociale media de waarheid proberen te achterhalen. Deze nieuwe stroming wordt gezien als subversief en gaan inmiddels met nieuwe beperkende wetgeving en veel overheids propaganda worden bestreden. Dit nu is het huidige journalistieke klimaat waar de burger haar weg in moet vinden.

Karel van Wolferen en George van Houts vinden elkaar in de theorie dat de overheidsversies van grote gebeurtenissen in de wereld bijna nooit kunnen kloppen. De belangen zijn daarvoor te groot en complex. Wat er grootschalig achter steekt weet niemand. Complotdenkers zijn er niet om leugens te verspreiden, maar om de doelen achter de leugens beter te begrijpen.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder