Oorzaak en gevolg in crisistijd – EnerzijdsAnderzijds

11-03-21 10:24:00,

Mieke Mosmuller is arts, schrijver en filosoof. Zij brengt op rustige maar indrukkende wijze filosofische vraagstukken van deze tijd onder de aandacht. In deze video spreekt Mosmuller over de relatie tussen oorzaak en gevolg. Een onderwerp dat de gemoederen tijdens deze Corona-crisis danig bezighoudt. Bijvoorbeeld is het onder controle houden van het aantal aan Covid toegeschreven ziekenhuisopnamen nu het gevolg van de strenge maatregelen of ging het virus hoe dan ook zijn eigen gang? Leerzame inzichten van Mieke Mosmuller.

Mieke MosmullerZelf nadenken, juist nu

Mosmuller windt er geen doekjes om: de tijden dat je klakkeloos besluiten van de regering of adviezen van je arts aanhoorde zijn voorbij. Mensen zijn mondiger, zo stelt zij. Tijdens deze crisis zijn er veel wat Mosmuller ‘ongerijmdheden’ noemt die vragen om nadere uitleg.

Als voorbeeld bespreekt zij het begrip ‘causaliteit’, de relatie tussen oorzaak en gevolg. Wij hebben de neiging om als een oorzaak vooraf gaat aan een gevolg, dat het een het ander teweeg heeft gebracht.
Bij de lockdowns is deze causaliteit fel bediscussieerd. Vooral bij de eerste lockdown gaven op internet circulerende grafieken aan dat de lockdown drie dagen na de al ingezette daling van het aantal Covid-opnamen kwam. Daarmee werd voor sommigen aangetoond dat de lockdowns geen zin hebben gehad. Regering en media probeerden precies het omgekeerde te betogen.
Inmiddels zijn er al onderzoeken geweest die lijken het standpunt te ondersteunen dat er geen aantoonbaar causaal verband tussen lockdown en een dalend aantal Covid-gevallen is.

Mosmuller gaat ook in op de filosofische vraag of de sterfgevallen, de meesten 80 jaar en ouder en al kampend met meervoudige forse aandoeningen, aan Covid zijn toe te schrijven. Als de gemiddelde stervensleeftijd van iemand zonder en iemand met Covid exact gelijk is, namelijk 83 jaar, kun je dan stellen dat Covid leidt tot vervroegd overlijden?

Deze en meer gedachten en overpijnzingen in bovenstaande video en dit artikel van Mieke Mosmuller.

Wilt u meer weten van Mieke Mosmuller en haar werk, bezoek dan haar website.

Uitgelichte afbeelding is van Gerd Altmann via Pixabay

 » Lees verder

Oorzaak en gevolg en de kunst van de interpretatie | Mieke Mosmuller

04-03-21 03:47:00, In het denken is het belangrijk om de relatie te zien tussen een oorzaak en het gevolg daarvan, de zogenoemde causaliteit. Maar juist ook het gewaar worden van het gebrek aan een dergelijk causaal verband is een belangrijke competentie voor de kunst van de interpretatie. Als we kijken naar de interpretatie van feiten en data in de huidige coronacrisis, zien we dat de waarheid, door een gebrek aan inzicht in de causaliteit, niet altijd eer wordt aangedaan. Hoe kunnen we ons denken trainen om het vrij en onafhankelijk te kunnen inzetten om de waarheid met zekerheid te beleven? Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om eenvoudigweg te zeggen: wat de overheden doen dat moet wel goed zijn, dus we doen verder geen onderzoek en we leven gewoon door tot dit aan een eind gekomen is en we stellen geen vragen. Er is misschien ooit een tijd geweest dat de mensen daar meer voor aangelegd waren, maar de moderne mens is dat  zeker niet en een groot deel van de mensheid wil toch wel heel graag weten hoe de dingen nu werkelijk in elkaar zitten, dat merk je als arts ook, dat je niet zoals dat vroeger gebruikelijk was, als een autoriteit de diagnose en de therapie vaststelt en daarover zwijgt zodat de patiënt in het ongewisse is wat er precies aan de hand is en wat er gaat gebeuren en wat de prognose is. Dat kan in de moderne tijd echt niet, je moet werkelijk communiceren over de bevindingen. Dus wat ik zeg, het zou ook kunnen, dat we de regeringen eenvoudigweg gewoon volgen – dat kan ik dan vervolgens meteen beantwoorden, dat dat eigenlijk helemaal niet kan en dat wij als burgers steeds meer en meer mondig worden, en dat wordt door een crisis als deze alleen maar sterker. Want je wordt geconfronteerd met, wat ik dan maar iedere keer noem, ongerijmdheden en dat roept de vragen op die je dan gaat stellen en de antwoorden die je gaat zoeken. En een van de belangrijke begrippen die in het zoeken naar de samenhangen gehanteerd wordt is het begrip causaliteit, is het begrip oorzaak en gevolg. En we hebben de neiging om oorzaak en gevolg met de tijd in verbinding te brengen, he, dat je dus zegt: wat eerder gebeurt,

 » Lees verder

“5G, de oorzaak van de coronacrisis”? Is de lockdown nu het gevolg van corona of straling? Ad.2.

26-01-21 09:37:00,

                         “want virussen reageren op elektromagnetische velden”.                                                                                                                                                               Dr. Thomas Cowan.

In 1997 stelden wetenschappers van het Instituut voor Experimentele Geneeskunde in Rome vast dat: “blootstelling aan een 50 Hertz (Hz) elektromagnetisch veld activering induceert van het Epstein-Barr-virus( Herpesvirus) genoom in latent geïnfecteerde menselijke cellen”. Dat een virus geactiveerd kan worden door elektromagnetische velden is dus bekend uit onderzoek.

http://stralingsleed.nl/blog/5g-de-oorzaak-van-de-coronacrisis-is-de-lockdown-het-gevolg-van-corona-of-straling/ Ad.1.

Twintigste eeuw
Met ingaan van 1 januari 2020 zullen alle 48 lidstaten de aanbeveling van de CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications) op volgen en toestaan dat 57-71 GHz wordt gebruikt wordt voor 5G zonder vergunning. In juli 2020 werd een internationale studie gepubliceerd waarin de mogelijkheid werd onderzocht of 5G millimetergolven corona-achtige DNA structuren kunnen veroorzaken. Deze publicatie werd binnen een maand teruggetrokken. De conclusie van het onderzoek luidde als volgt: “5G millimetergolven zouden goede kandidaten kunnen zijn om toe te passen bij het construeren van virusachtige structuren zoals Coronavirussen (COVID-19) in cellen.”

Dit onderzoek lijkt te bevestigen dat er een verband is tussen virussen en kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). EMV gegenereerd door alle draadloos gebruik. Als millimetergolven in staat zijn Corona-achtige structuren te veroorzaken, dan is dat reden tot grote zorg. Met ingaan van 1 januari 2020 is het in 48 lidstaten namelijk toestaan dat 57-71 GHz (60 GHz) wordt gebruikt voor 5G zónder een vergunning, dus ook in Nederland.

Het gebruik van 60 GHz mag zonder vergunning
De energie van het 60 GHz signaal, dat zonder vergunning gebruikt wordt, wordt voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof. Hierdoor ontstaat in de bundel straling een zuurstoftekort. Er ontstaan reacties van de straling met de zuurstof. Het introduceren van deze frequentie kan dus grote gevolgen hebben met name een zuurstof tekort voor iedereen en alles.

Straling vermindert de gezondheid
Bekend is dat EMV (elektromagnetische velden of straling) het immuunsysteem kan verlagen. Het Bio Initiative Rapport concludeert hierover: “Er is substantieel bewijs dat EMV ontstekingsreacties en allergiereacties kunnen veroorzaken en de normale immuunfuncties kunnen veranderen, op toegestane niveaus volgens de huidige normen voor de veiligheid.” Door wifi gaan schimmels echter harder groeien en geven meer toxines af. Bij 1800 MHz frequenties kan longschade ontstaan. Elektromagnetische straling wordt geabsorbeerd door moleculen. 2.4 GHz (wifi en de magnetron o.a.) verminderen het aantal watermoleculen.

 » Lees verder

“5G, de oorzaak van de coronacrisis”? Is de lockdown het gevolg van corona of straling? ad.1.

25-01-21 03:22:00,

Nieuwe elektrische technologie waar het lichaam geen raad mee weet
Dr. Thomas Cowan: “als er een nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd, zien we een ‘pandemie’ optreden. Er treedt een biologische schokgolf op, waar ons organisme geen raad weet met de belastende, nieuwe situatie. Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie”. Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan de longen en luchtwegen. SARS, MERS en Sars-CoV-2 zijn voorbeelden van coronavirussen.

SARS-CoV-2
De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie in 2020 en 2021, is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker is het SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus. In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van longontstekingen en van onbekende oorsprong waargenomen. In januari 2020 werd het virus geïdentificeerd als het: SARS-CoV-2 dat soms ook wel aangeduid wordt als het COVID-19-virus, een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt. SARS-CoV-2 is een virusstam uit het geslacht betacoronavirussen uit de onderfamilie van coronavirussen. Een betacoronavirus (β-CoV or Beta-CoV) is een van de vier geslachten uit de onderfamilie Orthocoronavirinae (coronavirussen), familie Coronaviridae en de orde Nidovirales. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet, zo ook in Nederland. De virus is van zoönotische oorsprong wat betekend dat het  de ziekte of infectie van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren dieren op mensen.

SARS-C0V-2 in Nederland
Begin 2020 werd SARS-CoV-2, het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, voor het eerst in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari 2020 vastgesteld bij een inwoner van de Brabantse gemeente Loon op Zand. Er waren achteraf echter eerder, al personen in Nederland besmet.

De geschiedenis van pandemieën in de 20ste eeuw
In de twintigste eeuw heeft de wereld drie keer met een grieppandemie te maken gehad. Namelijk de:
-Spaanse griep (1918-1920)
-Aziatische griep (1957)
-Hongkonggriep (1968).

In begin van de 21ste eeuw  heeft Nederland al twee keer met een pandemie te maken gehad. Namelijk de:
-Mexicaanse griep (van 11 juni 2009 tot augustus 2010);
-Coronapandemie (van 11 maart 2020 tot………).

Ad. A: de Spaanse griep en radioverbindingen
Dat gebeurde in 1918 met de Spaanse griep,

 » Lees verder

Straling is de oorzaak, virus het gevolg – Transitieweb

26-03-20 08:56:00,

Dries stellingen:

1. Wat we corona noemen is een stralingsziekte, veroorzaakt door de introductie van 5G in onze leefomgeving en in de bredere atmosfeer (door duizenden satellieten).

2. Het virus, dat als reactie daarop uit onze cellen ‘loskomt’, is een ongevaarlijk afvalproduct.

3. Het werkelijke gevaar is blootstelling aan 5G- en andere lichaamsvreemde elektromagnetische stralingsbronnen.

Ik heb gemerkt dat je alle redeneringen rondom ‘corona’ die van hogerhand komen moet omdraaien om te zien hoe het werkelijk zit,

Om te beginnen is daar de impliciete veronderstelling dat je doodziek kunt worden van dit virus. Dat is niet bewezen. Evident is dat sommige mensen heel erg ziek worden. Maar ze hebben duizenden virussen onder de leden. En net die ene corona zou nu de oorzaak zijn? Waar is het bewijs daarvan?

Dat is er niet.

De redenering moet worden omgedraaid: er worden mensen ernstig ziek.. Dus moet de oorzaak worden achterhaald. Die moet worden bewezen. Niet beweerd.

Opgehokt

Nog een voorbeeld:

Politici beweren dat het zo’n zegen is dat we snelle mobiele netwerken hebben. Een geluk bij een ongeluk. Daardoor kunnen we in ‘thuisquarantaine’ gaan en zo betrekkelijk comfortabel schuilen tegen het gevaarlijke virus. Al doende kunnen we toch productief blijven. Mooi toch?

Nee, helemaal niet mooi, want buiten onze woningen wordt langzaam maar zeker het stralingsniveau opgevoerd. We zijn helemaal niet veiliger door de quarantaine. We zijn opgehokt. Beroofd van ons recht om de straat op te gaan en te protesteren en actie te voeren tegen deze heimelijke uitrol.

Iedereen corona?

Rutte had gelijk met zijn vaststelling dat een groot deel van de bevolking ‘corona’ zal krijgen. Tenminste, dat wordt de situatie als er straks een 98%% landelijke dekking is van 5G, zoals voorgenomen. Dan gaat inderdaad vrijwel iedere lichaamscel op het Nederlandse grondgebied in de afweer en komen er dus heel veel virussen vrij als afvalproduct van dat afweerproces. Iedereen test dan ‘positief’.

Als je positief test, wil dat alleen maar zeggen dat je in contact geweest bent met deze stralingsbron (de oorzaak) en niet met het virus (het gevolg). Je lichaam is tegen de oorzaak in het geweer gekomen. Dat is eigenlijk juist goed nieuws, want je afweer is geactiveerd. Hij doet het blijkbaar.

 » Lees verder