2019 opnieuw een recordjaar voor de wereldwijde militaire uitgaven | Uitpers

2019-opnieuw-een-recordjaar-voor-de-wereldwijde-militaire-uitgaven-|-uitpers

27-04-20 09:55:00,

Elk jaar publiceert het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) de data van de wereldwijde militaire uitgaven. Volgens SIPRI zijn slechts vijf landen samen goed voor 62% van de totale militaire uitgaven. Het gaat om de Verenigde Staten, China, India, Rusland en Saoedi-Arabië. Het is de eerste keer dat er zich twee Aziatische landen in de top drie bevinden.

Gemiddeld geven alle landen samen 2,2% van hun bruto binnenlands product (BBP) uit aan hun militaire apparaten wat gelijk staat aan 249 dollar per persoon. Vorig jaar bedroeg het gemiddeld jaarlijkse inkomen in Zuid-Soedan, het armste land ter wereld, 303 dollar. In Afghanistan, het op negen na armste land dat al decennia door oorlog wordt geteisterd, was het gemiddeld inkomen 544 dollar, dus slechts iets meer dan het dubbele van wat de wereld per capita besteedt aan militaire uitgaven. Of nog: tien procent van de wereldbevolking (734 miljoen mensen) moet rondkomen met minder dan 1,9 dollar per dag. Volgens de Wereldbank zal de huidige Covid-crisis er bovendien voor zorgen dat de extreme armoede sterk zal stijgen. Het is niet duidelijk of die ook een impact zal hebben op de militaire uitgaven in 2020.

De top vijf

De militaire uitgaven van de Verenigde Staten stegen met 5,3% naar een totaal van 732 miljard dollar! Het land is hiermee verantwoordelijk voor meer dan een derde (38%) van de wereldwijde militaire uitgaven. Washington besteedt 3,4% van zijn BBP aan het militaire apparaat, wat verhoudingsgewijs nog altijd minder is dan in 2010 (4,9%).

De militaire bestedingen van China stegen naar 261 miljard dollar, een groei van 5,1% ten opzichte van 2018. Ze komen overeen met 1,9% van het BBP – hetzelfde percentage als in 2018.

Met 71,1 miljard dollar -een groei van 6,8% ten opzichte van 2018- stijgt India een plaats in de lijst van landen met de grootste militaire uitgaven. De drijvende kracht achter die toename is de rivaliteit met Pakistan en China.

Rusland volgt met 65,1 miljard dollar (3,9% van het BBP), een stijging van 4,5% in vergelijking met het jaar ervoor.

Saoedi-Arabië sluit de top vijf af met 61,9 miljard dollar, wat wel een forse daling is in vergelijking met 2018 (- 16%). De daling van de Saoedische militaire uitgaven komt enigszins onverwachts omdat het land nog altijd zwaar betrokken is bij de oorlog in Jemen en sinds de drone-aanval op zijn olie-installaties zijn de spanningen met Iran nog toegenomen.

 » Lees verder

Corona – Opnieuw bezinnen – Wakker Mens

corona-–-opnieuw-bezinnen-–-wakker-mens

22-03-20 04:08:00,

Dit artikel is niet iets voor nieuwsjagers. Het is een oproep om met bezonnenheid de ons bekende gegevens nog eens te overdenken.
We zullen op Wakkermens in de komende tijd vaker zaken herhalen, de overheersende media hebben hier geen alleenrecht op.

 

Gastbijdrage door Frank

Sinds geruime tijd worden we via het journaal “geïnformeerd” over het coronavirus. Hierbij kan je een zeker angst die je bekruipt, niet ontkennen.
Er komen vragen op als: Hoe gevaarlijk is dit virus nu echt? Zullen veel mensen door dit virus sterven?
Na enige tijd van bezinning komen er vragen zoals: wat zijn dan de symptomen? En vanaf wanneer ben je een gevaar voor de ander? Of ook: kun je iemand al ‘aansteken’ als je zelf nog geen symptomen vertoond?

Deze vragen dringen zich aan mij op omdat ik ervan uitga dat het om een bijzonder kwaadaardige griepvariant gaat. Vooral omdat ik zie dat er in Europa, en Nederland, drastische maatregelen getroffen worden, maatregelen die grote delen van de bevolking op economische wijze in nood brengen. De nood van deze mensen moet op de een of andere manier toch in verhouding staan tot het gevaar van deze griep-variant.

Als je enigszins bekomen bent van de schok die deze maatregelen veroorzaken, blijft het opmerkelijk stil rond de vragen die ik over het virus zelf heb. Hoe gevaarlijk is nu dit virus? En, weet echt niemand iets over dit coronavirus? Dan maar zelf op zoek gaan.

De grijze golfbewegingen geven de ‘normale’ maxima en minima van de aantallen weer.

En zie: de instantie die de overheid adviseert, het RIVM, doet al sinds 2009 metingen bij over griepziektes. Op hun site hierover, https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland, staat een fraaie grafiek over sterfte-aantallen van begin 2017 t/m 26 februari 2020 (zie hiernaast).

Hierin zijn pieken te zien, die blijken met griepvirussen te maken te hebben. Hierbij wordt het aantal van 3000 overschreden. In 2017 met wel 1000; dus 1000 mensen meer, die sterven dan ‘normaal’ mag je dan aannemen. In 2020 met 200.

 

Dat geeft toch wel te denken:

Nu worden er zo strenge maatregelen getroffen, terwijl we tijdens de winter 2017-2018 toch eigenlijk niets vernomen hebben over een groter aantal sterfgevallen!

 » Lees verder

Opnieuw groei aantal klanten voedselbanken, wel iets minder armoede – de lange mars plus

opnieuw-groei-aantal-klanten-voedselbanken,-wel-iets-minder-armoede-–-de-lange-mars-plus

15-03-20 09:53:00,

Opnieuw is het aantal mensen dat door de Nederlandse voedselbanken wordt geholpen gestegen. In 2018 steeg het aantal mensen met 6% tot 140.000 en voor 2019 was er weer een toename, namelijk van 8% naar 151.000 mensen in nood. Dat staat in het verslag per 31-12-2019 van de overkoepelende club van voedselbanken.

Ondertussen telt ons land 170 bij Voedselbanken Nederland aangesloten banken. In 96% van alle gemeenten kunnen mensen met honger aankloppen. Nadat ze hebben aangetoond aan de criteria te voldoen krijgen ze per gezin 1 pakket per week. In totaal staan 35.000 huishoudens hiervoor geregistreerd, dat is 6% meer dan in 2018.

Armoede

Naast honger heerst er ook armoede in het ‘rijke’ Nederland.

Volgens de getallen van het Europese Bureau voor Statistiek Eurostat leven iets minder Nederlanders in armoede of in de directe de gevarenzone daarvan. Waren er dat in 2015 nog 2,744 miljoen, voor 2016 zijn dat 2,797, voor 2017 2,861 miljoen medelanders en voor 2018 2,835 miljoen.

Eurostat

Het Europese Bureau voor Statistiek hanteert als armoedegrens dat mensen zich minstens 4 van de volgende 9 zaken niet kunnen permitteren:
1) huur betalen of water/energienota,
2) woning voldoende warm kunnen houden,
3) te maken met onverwachte uitgaven,
4) het eten van vlees, vis of gelijksoortig om de andere dag,
5) een week vakantie van huis,
6) een auto,
7) een wasmachine,
8) een kleuren-tv,
of 9) een telefoon

NL en andere Europese landen (cijfers Eurostat)
Mensen die in armoede leven of in directe gevarenzone daarvan

in miljoenen
2015
2016
2017
2018

Nederland
2,7
2,8
2,9
2,8

België
2,3
2,3
2,3
2,3

Duitsland
16,0
16,0
15,5
15,3

 

in procenten
2015
2016
2017
2018

Nederland
16,4
16,7
17,0
16,7

België
21,1
20,7
20,3
19,8

Duitsland
20,0
19,7
19,0
18,7

CBS

Het CBS hanteert andere rekenregels om tot een armoedecijfer voor binnenlands gebruik te komen.
In Nederland leven volgens het Centraal Bureau Statistiek 1 miljoen mensen in armoede (op basis van het niet-veel-maar-toereikend criterium), hiervan is 1 op de 12 een kind.

 » Lees verder

Opnieuw grootschalige vernielingen aangericht in Palestijns dorp – The Rights Forum

opnieuw-grootschalige-vernielingen-aangericht-in-palestijns-dorp-–-the-rights-forum

19-12-19 05:16:00,

Haatmisdrijven

Lees meer over
Kolonistengeweld Oost-Jeruzalem Westoever

Haatmisdrijven / Opnieuw grootschalige vernielingen aangericht in Palestijns dorp

Ditmaal waren het de bewoners van het Palestijnse dorp Al-Jib die bij het opstaan hun auto’s vernield en beklad aantroffen. Grootschalige haatmisdrijven tegen Palestijnen vinden om de haverklap plaats. De Israëlische autoriteiten treden er zelden tegen op.

Hebreeuwse graffiti op een muur in het Palestijnse dorp Al-Jib: ‘Arabieren? Verjagen of vermoorden!’Israëlische politie 

Achttien auto’s met lekgestoken banden en beklad met Hebreeuwse graffiti, en een muur beklad met de Hebreeuwse tekst ‘Arabieren? Verjagen of vermoorden!’ Dat troffen de inwoners van het Palestijnse dorp Al-Jib vanochtend bij het opstaan aan.

Het was alweer de zesde grootschalige aanslag op Palestijnse bezittingen in de voorbije vier weken. Op 12 december werden in het Palestijnse dorp Manshiya Zabda in het noorden van Israël de banden van twintig auto’s lekgestoken. Op muren waren in het Hebreeuws teksten geschreven als: ‘Joden word wakker, verdrijf de vijand!’, ‘Arabieren zijn vijanden, verdrijf of dood ze!’ en ‘Mohammad is een varken!’

Drie dagen eerder waren de bewoners van de wijk Shu’fat in Palestijns Oost-Jeruzalem het doelwit. Daar werden de banden van 160 auto’s lekgestoken en muren van huizen beklad met Hebreeuwse teksten.

Uitgebrande auto in het Palestijnse dorp Taybeh op de Westelijke Jordaanoever, 29 november 2019.

Op 29 november waren twee Palestijnse dorpen in de buurt van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever aan de beurt. Een uitgebrande auto, vijf auto’s met lekgestoken banden, en graffiti op auto’s en muren waren het resultaat. In een derde dorp werden dertig bomen van inwoners vernield.

Een dag eerder werden in het Palestijnse dorp Jaljulya in Israël de banden van zeventig auto’s lekgestoken. Ook hier waren met spuitbussen haatdragende slogans op auto’s en muren gespoten.

Op 22 november troffen inwoners van vier Palestijnse dorpen in het noorden van de Westoever vijftig van hun auto’s uitgebrand aan. De vernielingen gingen ook hier gepaard met op muren gespoten slogans.

Het ‘joodse extremisme’ en ‘joodse terrorisme’,

 » Lees verder

Opnieuw ’n boekje open over ’t megalomane Google..!!

opnieuw-’n-boekje-open-over-’t-megalomane-google.!!

08-09-19 08:20:00,

x

x
Opnieuw ’n boekje open
over ’t megalomane Google..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Google is een megalomaan bedrijf geworden, waarvan de ware agenda steeds nadrukkelijk boven water is komen te liggen. Niet in de laatste plaats door enerzijds alle deelnemingen en complete overnames van andere bedrijven, maar vooral de laatste tijd door berichten van klokkenluiders, oud-Google-medewerkers, die vertellen over de ‘achter-de-schermen-politiek’ van dit bedrijf.

Het bericht dat er nu ook regelmatig onrust bij Google zelf is, mag blijken uit het feit dat Google, toch van oorsprong één van de meest vrije, werknemersvriendelijke bedrijven in de high tech-sector en een voorbeeld voor veel start-ups over de hele wereld, een streep heeft gezet door interne debatcultuur. Wat is de reden? Steeds vaker is GOOGLE onderwerp van heftige berichten over misbruik van de macht die het bedrijf heeft. Want daarbij gaat het natuurlijk niet alleen over de zoekmasjien met deze naam.  Google en haar gelieerde bedrijven, waaronder YouTube, zijn tezamen een megalomaan bedrijf geworden op het gebied van de handel in informatie en een regelrechte bedreiging voor onze privacy..

Beeld van de toekomst? Google in staatsdienst bij de bewaking van een ‘veilige maatschappij’..

De laatste cultuuromslag bij Google intern bestaat er dus uit, dat het bedrijf medewerkers op heeft geroepen, tijdens kantooruren niet meer te debatteren over onderwerpen die niets met het bedrijf te maken hebben. Google vraagt zijn werknemers ook, om minder te schelden.. Maatregelen en richtlijnen, die Google in een nieuw pakket richtlijnen (HIER), heeft vastgelegd en die het techbedrijf ook op zijn site heeft gepubliceerd.

Interne fora waarop medewerkers kunnen debatteren, worden nu voortaan gemodereerd. Gecensureerd is natuurlijk het woord, waarbij deze maatregelen keihard ingaan, tegen de vrijheid van meningsuiting van medewerkers. Ook volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (HIER) komt zo een einde aan de open cultuur van Google, die juist zo uitermate karakteriserend was voor Silicon Valley in het algemeen en Google in het bijzonder.


GOOGLE wordt beschuldigd van onderhands verkopen data aan adverteerders..
Inmiddels wordt de techgigant wordt ervan beschuldigd persoonsgegevens uit te wisselen met adverteerders, zonder de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Deze beschuldiging komt van ene Johnny Ryan, een van de bazen van ‘BRAVE’ een webbrowser,

 » Lees verder

2e keer: Opnieuw gifgas-toneelstuk Syrië ontmaskerd..!!

2e-keer:-opnieuw-gifgas-toneelstuk-syrie-ontmaskerd.!!

31-05-19 01:58:00,

x

x

OPCW-rapport uitgelekt..
Gifgas door ‘verzetsgroepen’ gebruikt..
De media zwijgen als het graf.. Waarom..??
Ook gifgasaanval Douma was dodelijk ‘spelletje’..

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Uit een gelekt rapport van de organisatie voor het verbod op chemische wapens blijkt specifiek de gifgasaanval in Douma van 7 april 2018 in scène gezet te zijn door lokale ‘verzetsgroepen’. En is deze aanval dus NIET uitgevoerd door het Syrische leger, zoals tot vandaag wordt beweerd. De OPCW-organisatie reageerde onmiddellijk … met een onderzoek naar het lek. Waar gaat het precies over? Een intern rapport, ondertekend door Ian Henderson, onderzoeker van de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) (HIER), geeft een technische analyse van twee van de plaatsen waar gifgascilinders werden aangetroffen in Douma, een Syrische randgemeente van de hoofdstad Damascus.

Het zijn deze cilinders die worden gebruikt als ‘bewijs’ tegen het Syrisch leger van president Assad. Die daar op 7 april 2018 dus een aanval met chemische wapens zou hebben uitgevoerd. Ian Henderson komt in zijn onderzoek echter tot vaststellingen die tegenspreken dat projectielen met gifgas door de Syrische luchtmacht zouden zijn afgevuurd. In zijn vijftien pagina’s lange zeer gedetailleerde rapport besluit Henderson als volgt:

“In dit stadium van het onderzoek kan het ‘FFM engineering sub-team’ niet zeker zijn dat de cilinders op beide locaties daar zijn beland als resultaat van dropping uit een vliegtuig. De dimensies, karakteristieken en het voorkomen van de cilinders en de onmiddellijke omgeving van de incidenten, waren onsamenhangend met wat mocht worden verwacht van een cilinder die vanuit een vliegtuig daar was beland. In beide gevallen geeft de alternatieve hypothese de enige plausibele verklaring voor de waarnemingen ter plaatse.
Samengevat: waarnemingen op de twee locaties, samen met verdere analyse, suggereren dat er een hogere waarschijnlijkheid is dat de cilinders handmatig werden geplaatst op deze twee plaatsen, eerder dan dat ze daar gedropt werden.”

Het onderzoek van journalist Robert Fisk
Het onderzoek naar deze gifgasaanval was vanaf de eerste dag al controversieel. Amerikaanse non-gouvernementele organisaties, waren de eersten die meldden, dat het om een Sarin-gifgasaanval. Een eerste onderzoek van de OPCW stelde echter dat daar geen enkel bewijs voor te vinden was. De Britse journalist Robert Fisk bezocht als een van de eerste buitenlandse waarnemers de plaats van de aanval.

 » Lees verder

Opnieuw oproep van wetenschappers te stoppen met 5G omdat het gezondheid schaadt – De Lange Mars Plus

opnieuw-oproep-van-wetenschappers-te-stoppen-met-5g-omdat-het-gezondheid-schaadt-–-de-lange-mars-plus

24-05-19 01:32:00,

Foto 123rf

Overheden en massa media negeren de negatieve gezondheidseffecten en de afwezigheid van bewijs voor de veiligheid van 5G voor mensheid en milieu volkomen. Opnieuw richten verontruste wetenschappers daarom een oproep aan de regeringsleiders, dit keer aan de EU. Honderden wetenschappers richten een formeel verzoek aan de EU om te stoppen met de uitrol van 5G totdat de gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu volledig door van telecom industrie onafhankelijke onderzoek bekend is. Want zeggen ze de telecommunicatie die er al is blijkt bewezen gevaarlijk voor mens en milieu.

De groep verwijst naar vele recente wetenschappelijke publicaties die laten zien dat Elektro Magnetische Velden levende organismen schaden. De gevolgen zijn onder andere een verhoogd risico op kanker, aantasting van de vruchtbaarheid en het ontstaan van neurologische aandoeningen, zoals leer- en geheugenstoornissen en zelfs de ziekte van Alzheimer..

Eerder riepen 10.000 wetenschappers al tot een stopzetting op: De telecom industrie is samen met overheden druk bezig met de voorbereidingen om 5G te integreren in de samenleving omdat daarin al miljarden zijn geïnvesteerd. Zoals zo vaak lift de overheid mee met multinationals en pas nadat rampen zich voltrokken hebben zijn ze bereid naar de burgers te luisteren (beroemd voorbeeld asbest).

In hun verzoek leggen de wetenschappers van 5G Appeal nog eens haarfijn uit wat de reden is voor hun bezorgdheid over 5G.

Letterlijk schrijven zij:

5G betekent “5e generatie” draadloze technologie. Er wordt beweerd dat het zorgt voor snellere en hogere transmissie capaciteit. Het bevat tevens de Internet of Things (IoT), auto’s zonder chauffeur, en snellere video streaming.

5G zal de straling van micro- millimetergolven in ons milieu enorm laten toenemen. Het zal tevens nieuwe frequenties gebruiken die nog niet zijn geëvalueerd op veiligheid door onafhankelijke deskundigen.

5G bevat de hogere millimetergolf frequenties die voorheen werden gebruikt om menigten mensen onder controle te houden. De millimetergolven kunnen niet gemakkelijk door gebouwen heen vandaar dat 5G miljoenen kleine ‘cel’ antennes nodig heeft.

De draadloze telecommunicatie industrie is van plan om bijna iedere lantaarnpaal in de landen uit te rusten met deze kleine draadloze antennes die gevaarlijke straling uitzenden naast of in huizen,

 » Lees verder

Mozambique opnieuw getroffen door cycloon

mozambique-opnieuw-getroffen-door-cycloon

26-04-19 12:34:00,

Het Noorden van Mozambique krijgt met Kenneth de zwaarste cycloon ooit over zich heen, amper zes weken na de vernietigende doortocht van Idai.

Toen Kenneth gisteren aan land kwam in het noorden van Mozambique, had de storm eerder al drie doden geëist op de Comoren. Over de schade in Mozambique is nog niets bekend, maar met gemiddelde windsnelheden van 220 kilometer per uur en windstoten boven de 305 kilometer per uur vreest de overheid opnieuw voor grote schade. 

Volgens de weersvoorspellingen zal de orkaan weliswaar afzwakken boven land, maar wel erg traag bewegen waardoor dagenlang intense neerslag kan vallen. De overheid vreest voor overstromingen, landverschuivingen en modderstromen in de volgende dagen. De noordelijke stad Pemba zet zich schrap voor zo’n 90 cm neerslag – meer dan er normaal in een heel jaar valt.

Naar schatting 680.000 mensen lopen gevaar, zo’n dertigduizend mensen zijn al geëvacueerd naar veiliger gebieden. Ook Tanzania maakt zich zorgen, met name voor de provincies Mtwara, Lindi en Ruvuma. In de zuidelijke districten zijn scholen en bedrijven gesloten.

Zeldzaam

Météo-France spreekt van een storm met “uiterst zeldzame kenmerken” voor dit deel van de oceaan: “Het is ook zeer zeldzaam om zo laat in het orkaanseizoen in het zuidoosten van de Indische Oceaan een cycloon van dergelijke intensiteit waar te nemen.”

Bovendien volgt de cycloon – waarschijnlijk de krachtigste ooit in het noorden van Mozambique – amper zes weken na de vernietigende doortocht van cycloon Idai, op dat moment de tweede krachtigste ooit, die meer dan duizend slachtoffers eiste. In totaal drie miljoen mensen zijn rechtstreeks getroffen door de cycloon. Volgens het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) zijn in totaal 239.731 huizen verwoest. De Wereldbank berekende de kost voor de heropbouw van huizen en infrastructuur in de drie getroffen landen op 2 miljard dollar.

Klimaatverandering

Ook meteoroloog Eric Holthaus noemt de doortocht van Kenneth enkele weken later zeer uitzonderlijk. “Er zijn nooit eerder twee van dergelijke stormen geweest in hetzelfde jaar, laat staan met amper vijf weken ertussen”, zegt hij in de Britse krant The Guardian. “Dit is nog nooit gebeurd in deze regio, en komt waar dan ook ter wereld erg zelden voor.”

Mogelijk worden de cyclonen heviger door zogenaamde “blockage” hoog in de atmosfeer,

 » Lees verder

Opnieuw relevant: In China gaat de vlag uit, want PSD2 zet hier de datakluis open

12-03-19 08:55:00,

De Nederlandsche Bank is vandaag begonnen met een campagne om het publiek te informeren over de nieuwe Europese betaalwet PSD2. Afgelopen december ontdekte Platform Investico in een onderzoek voor Follow the Money en de Groene Amsterdammer dat dit de deur openzet voor Chinese techbedrijven die uit zijn op onze persoonsgegevens.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 5 december 2018. De originele versie vind je hier.

Wie bij supermarktketen Amazing Oriental een zakje kroepoek wil afrekenen, kan dat tegenwoordig doen via de Chinese betaaldiensten AliPay of WeChat. De caissière scant dan een QR-code op je telefoon, waarmee het bedrag wordt afgeschreven van je wallet. Erg veel wordt die betaalmethode nog niet gebruikt, zegt de caissière van de vestiging aan de  Amsterdamsestraatweg in Utrecht: ‘Vooral Chinese studenten die op uitwisseling aan de universiteit zijn maken er gebruik van.’

Maar dat gaat veranderen. Dankzij de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 kunnen AliPay en WeChat straks rechtstreeks betalingen afhandelen via onze eigen bankrekeningen. Alipay heeft de benodigde vergunning al aangevraagd in Groot-Brittannië. De Nederlandse betaalbedrijven PayPro en Pay.nl hebben een contract met WeChat. Maar deze Chinese techreuzen zullen naar verwachting niet al ons betaalverkeer overnemen. Veel meer interesse hebben ze in onze data. Ook daarbij helpt PSD2: de nieuwe betaalwet maakt het voor fintechs mogelijk om, mits de klant toestemming geeft, in bankafschriften te kijken.

AliPay is de betaaldienst van het Chinese webwarenhuis Alibaba. WeChat is minder bekend, maar in China is de app in korte tijd uitgegroeid tot onmisbaar gereedschap. Het lijkt op whatsapp, maar heeft veel meer functies. Chinezen versturen er berichten mee, betalen hun rekening, bestellen een taxi of een maaltijd, vragen een virtuele huisarts bij nare kwaaltjes om advies, sluiten verzekeringen af en ga zo maar door. Handig, maar met iedere toegevoegde dienst stroomt meer persoonlijke data naar het hoofdkantoor van Tencent, de eigenaar van de app. Deze Chinese techreus was in 2017 qua beurswaarde nog groter dan Facebook. De berg data waar het bedrijf op zit, maakt het een interessante partner voor verzekeraars, adverteerders, kredietverschaffers, incassobureaus en inlichtingendiensten.

Hoge scores door braaf aflossen

Tencent berekent ook scores voor het controversiële Chinese sociaalkredietsysteem: wie geld geeft aan goede doelen krijgt pluspunten, en daarmee een lagere rente op zijn of haar lening of de mogelijkheid een fiets te lenen zonder borg te betalen.

 » Lees verder

Macron opnieuw vernederd door #GiletsJaunes tijdens 100e protestdag – De Lange Mars Plus

macron-opnieuw-vernederd-door-giletsjaunes-tijdens-100e-protestdag-8211-de-lange-mars-plus

24-02-19 09:51:00,

In de 15e week van de protesten van de Franse Gele Hesjes is Macron opnieuw door hen vernederd. Ondanks zijn pogingen om de Gilets Jaunes antisemitisme in de schoenen te schuiven waarvoor zelfs een heuse betoging werd georganiseerd geven de demonstranten geen krimp. Ze lijken juist met iedere aanval of streek van Macron sterker te worden en met meer overtuiging zich tegen zijn asociale beleid als ‘president van de rijken’ te keren. Zaterdag 23 februari komen opnieuw honderdduizenden op de been.

Sinds kort hebben zij min of meer met elkaar afgesproken dat zij de route die ze in hun steden en dorpen afleggen niet meer voorleggen aan de autoriteiten, maar zelf bepalen waar ze zich zullen vertonen. Frankrijk is immers van het volk, dan kunnen zij ook bepalen waar zij tegen hun ongewenste president demonstreren.

Streek Macron

Macron is een echte straatvechter. We hebben al gezien dat hij zijn troepen genadeloos terreur laat uitoefenen op de Gilets Jaunes. (zie hier)
De politie heeft de beschikking over granaten die levensgevaarlijk zijn en regelmatig in de menigte gegooid worden. Daarnaast is het gebruik van de 4 centimeter grote rubber kogels berucht met veel slachtoffers onder de demonstranten tot gevolg. Deze week voegt hij hieraan toe het wapen van de verdachtmaking, door de Gilets Jaunes te beschuldigen via de media, van antisemitisme, een veel gebruikt pressiemiddel door tal van politici wereldwijd om tegenstanders onderuit te halen.

Macron probeert van alles om vat te krijgen op #GiletsJaunes.
Zijn meest recente poging is te suggereren dat zij antisemitisch zijn. https://t.co/JIx2EWsZwy

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 21 februari 2019

Het verrassende van een beweging zoals die van de Gilets Jaunes is dat zij geen enkele sturing hebben. Hierdoor reageren zij vaak heel spontaan. Zoals hier waar zij deze week tegen antisemitisme demonstreren.

#GiletsJaunes demonstreren tegen antisemitisme https://t.co/HMnob5jGwe

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 19 februari 2019

Desondanks komen er vandaag volgens een schatting van de vakbond van de politie 200.000 Gele Hesjes op de been om 15.30 uur.

 » Lees verder

#GiletsJaunes opnieuw met meer dan 300.000 de straat op voor #Acte11 – De Lange Mars Plus

giletsjaunes-opnieuw-met-meer-dan-300.000-de-straat-op-voor-acte11-8211-de-lange-mars-plus

28-01-19 10:36:00,

Opnieuw zijn de Franse GiletsJaunes met meer dan 330.000 mensen op zaterdag voor Acte XI tegen Macron in actie gekomen. Weer worden enkelen verminkt voor het leven door de ‘ordetroepen’ van Macron of simpel weg in elkaar gerost. Onder deze verminkten valt ‘toevallig’ een actief lid in Parijs Jerome. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals het Congres van de Gilets Jaunes, de NuitJaune en de mogelijke invloed van de Europese Verkiezingen op de hesjes.

Impressie van de enorme opkomst in Parijs.

Live Parijs #giletsjaunes #acteXIhttps://t.co/tQnY1OjaeM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 26 januari 2019

Demonstranten onderweg van een van de vijf verzamelpunten die op het allerlaatste moment via de sociale media worden aangekondigd voor de elfde acte op 26 januari.

🔴 #Paris#ActeXI#26Janvier
5 rassemblements prévus aujourd’ dans la capitale. #GiletsJaunes pic.twitter.com/IiB6iIIktf

— Gilets Jaunes Paris #ActeXI✌️#ONLR #GiletsJaunes (@GiletsJaunesGo) 26 januari 2019

Melding van het Politie Syndikaat

 

Het videoverslag in 2.41 minuten

Opnieuw een gigantische opkomst in allerlei steden en kleinere plaatsen door heel Frankrijk.

 

Oogletsel

Tijdens de elfde week van gele hesjes protesten vallen er weer gewonden. Een van hen is de Parijse activist Jerome die zijn eigen daders filmt terwijl een van hem zijn oog uitschiet met een rubberkogel.

Voici les images du jet de la grenade de désencerclement qui a gravement blessé à l’oeil Jérôme Rodrigues, figure des #GiletsJaunes.

Les forces de l’ordre n’ont eu aucun remords à tirer à bout portant sur un groupe de manifestants calme. (@davduf) #ActeXIpic.twitter.com/1uTmnED917

— Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) 26 januari 2019

‘Jérôme Rodrigues heeft gemeld op zijn Facebook-account dat hij zijn oog zal verliezen. Hij was niet gewelddadig. Hij heeft niets kapot gemaakt. Hij protesteerde slechts voor zijn familie en tegen het regeringsbeleid.’

#ActeXI #GiletsJaunes – Le diagnostic est tombé.

 » Lees verder

Opnieuw grootschalige demonstraties gele hesjes – Geotrendlines

opnieuw-grootschalige-demonstraties-gele-hesjes-8211-geotrendlines

16-12-18 09:25:00,

Op verschillende plekken in Frankrijk waren vandaag opnieuw demonstraties van gele hesjes. In de meeste steden verliepen deze protesten vreedzaam, maar in Parijs was er opnieuw een harde confrontatie met de politie. Een aantal demonstranten gooide met stenen naar de politie, waarop gereageerd werd met waterkanonnen en traangas.

De demonstraties waren minder gewelddadig dan een week geleden, maar de opkomst was opnieuw zeer groot. Ook in Nederland werden verschillende demonstraties gehouden, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Middelburg.

Demonstraties in Frankrijk

The state continues to use water cannons against the #GiletsJaunes. This time it is in Bordeaux! #ActeV pic.twitter.com/glBtOlmi69

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

Several hundred people protest in Besançon, eastern France, where violence between riot police & #GiletsJaunes is taking place. #ActeVpic.twitter.com/DjZ6zghtxz

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

#GiletsJaunes De rust is nog altijd niet teruggekeerd. Er zijn barricades opgeworpen in de Rue de Louvre.pic.twitter.com/S9IK9jYzoA

— Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) December 15, 2018

Big push from the state now that is using all means possible (water cannon, tear gas & rubber bullets) to disperse the #ActeV #GiletsJaunes protesters on the Champs-Élysées. People continue to resist! pic.twitter.com/YbdDWp7OBg

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

#GiletsJaunes Uiterst curieuze beelden van 8 december. Agent provocateur (?) met een hamer in zijn handen tussen Macron ordetroepen…pic.twitter.com/oi724Dv12E

— Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) December 15, 2018

Place de l’Opéra, Paris (samedi 15 décembre 2018, 11.41 h, iPhone X) #GiletsJaunes pic.twitter.com/l96SDaXOp7

— Gilles Klein (@GillesKLEIN) December 15, 2018

For fifth consecutive Saturday the #GiletsJaunes yellow vests protesters are on the streets of France again #ActeV this is the crowd in Bordeaux pic.twitter.com/pE0GJWhgDw

— Jorge Martin (@marxistJorge) December 15, 2018

More footage from the #ActeV #GiletsJaunes protests in Bordeaux,

 » Lees verder

Fransen opnieuw in opstand tegen Macron – De Lange Mars Plus

fransen-opnieuw-in-opstand-tegen-macron-8211-de-lange-mars-plus

25-11-18 09:58:00,

Vanwege de hoge brandstofprijzen en hogere belastingen blokkeren demonstranten in gele vesten al een week lang straten in heel Frankrijk, waar zij een verkeerschaos veroorzaken. De protesten richten zich tegen de hoge benzineprijzen en tegen de Franse president Macron. De beweging van de Gillets Jaunes (gele vesten) is spontaan ontstaan op 17 november en heeft geen directe link met een politieke partij.

Niet alleen vorige week zaterdag protesteren meer dan 240.000 mensen in gele vestjes, maar afgelopen zaterdag komen ook 100.000 woeste Fransen overal in Frankrijk op de been. Dat terwijl wekenlange protesten van voor de zomermaanden van de Franse transport- en ambtenarenvakbonden en scholieren en studenten nog vers in het geheugen liggen.

Een onderzoek van Le Figaro en France Info levert op dat bijna acht op de tien Fransen de oproep voor een blokkade van Parijs op 24 november legitiem achten.

Veel Fransen hebben genoeg van Macron en zijn neo-liberale politiek, die in de ogen van de meeste Fransen uitsluitend de rijken aan het bevoordelen is, net zoals Rutte bij ons de ene na de andere voorziening treft voor multinationals. Aanstaande dinsdag maakt Macron zijn energieplannen bekend.

De protesten van de afgelopen week richten zich natuurlijk niet alleen op de hoge brandstofkosten, maar ook op de kosten van levensonderhoud, die veel Fransen in armoede dompelt.

Zelfs tijdens een staat van beleg laten Fransen zich hun recht op demonstratie niet afnemen. Evenmin laten zij zich imponeren door het agressieve optreden van de oproerpolitie. Zij vinden dat protesteren een democratisch recht is.

ondertussen al 5000 #GilletsJaunes aan het betogen in #parijs https://t.co/E1WqcZW3rz

— Christophe Andrades (@ChrisAndrades) 24 november 2018

[EN DIRECT] Les #Giletsjaunes arrachent des pavés sur les Champs-Élysées https://t.co/gKown838x6 pic.twitter.com/avbNqkQxHw

— Le Parisien (@le_Parisien) 24 november 2018

Macron spreekt schande van de protesten en dankt zijn ordetroepen.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées.

 » Lees verder

Turkije opnieuw op oorlogspad tegen Syrische Koerden

turkije-opnieuw-op-oorlogspad-tegen-syrische-koerden

01-11-18 10:11:00,

Op donderdag 1 november was er Koerdisch protest in Brussel tegen de nieuwe Turkse militaire agressie in Syrisch Koerdistan. De Koerdische grenssteden Gire Spi (Tel Abyad) en Kobani werden al verschillende keren gebombardeerd de jongste dagen.

De voorbereidingen voor een nieuwe militaire operatie in Noord-Syrië zijn afgerond, aldus Turks president Erdogan begin deze week. Een nieuwe invasie is “een kwestie van tijd”, zo dreigde hij. Volgens Ankara heeft de VS zijn woord niet gehouden over de terugtrekking van Koerdische SDF/YPG troepen uit Manbij, een multi-etnische stad, die centraal ligt in een stuk gebied dat grenst aan de Turkse bezettingszone in Noord-Syrië en die ten westen ligt van de Eufraat.

Sinds de val van Afrin in de lente van dit jaar, heeft Erdogan zijn oog laten vallen op Manbij. De stad staat onder zelfbestuur. Na de bevrijding van Manbij uit de handen van de Islamitische Staat, heeft de bevolking zich georganiseerd in een autonoom bestuur waarin alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. De Volksvergadering telt 142 leden die proportioneel verdeeld zijn: de helft Arabieren, 41 Koerden, 10 Turkmenen, 8 Circassiërs, 1 Tsjetsjeen en 1 Armeniër.

Turkije wil daar een eind aan maken en de stad onder zijn controle plaatsen met de hulp van gewapende salafisten. Met de militaire agressie in Kobani en Gire Spi probeert Erdogan de druk op de VS te verhogen. Die verleent steun aan de SDF/YPG in de strijd tegen IS, die zich stevig heeft ingegraven in Hajin, een stuk gebied in de regio van Deir Ez Zor aan de Iraakse grens. SDF/YPG heeft nu aangekondigd om de militaire operaties daar op te schorten.De Syrische stad Manbij ligt op 35 kilometer van de grens met Turkije (free.mapsgalaxy.com)

Washington heeft inmiddels gewaarschuwd voor eenzijdige militaire acties die VS-troepen in het gebied kunnen raken, maar benadrukt tegelijk dat Turkije een belangrijke NAVO-bondgenoot is. Erdogan van zijn kant zegt dat de VS “terroristen gebruikt” met inbegrip van IS om zijn doelstellingen in de regio te verwezenlijken. En wat hij zegt klopt trouwens gedeeltelijk ook.

De VS zijn niet geïnteresseerd in het emancipatorisch project van de Koerden, in de bevrijding van de vrouw, het pluralisme en de basisdemocratie die ze er  – behoorlijk succesvol – proberen realiseren. Washington wil er vooral zijn belangen verdedigen,

 » Lees verder

Opnieuw massale protesten tegen Duitse bruinkoolmijnen

Opnieuw massale protesten tegen Duitse bruinkoolmijnen

25-10-18 02:00:00,

Duizenden mensen komen van 25 tot 29 oktober in actie tegen de bruinkoolwinning in het Duitse Rheinland. Met hun aanwezigheid zullen de actievoerders de dagbouwmijnen tot stilstand dwingen. Ook uit België en Nederland trekken vele actievoerders er naartoe. “Bruinkool is de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. Als we de doelen van het Parijsakkoord omtrent klimaatverandering serieus nemen, moeten we hier direct mee stoppen”, aldus Hanneke, woordvoerder van het Nederlandse klimaatactiegroep Code Rood.

De afgelopen maanden is de bruinkoolwinning in het Duitse Rheinland een symbool geworden voor internationaal verzet tegen vernietiging van ecosystemen en klimaatverandering. De eigenaar van de mijnen, energieproducent RWE, wil het laatste deel van het Hambacher bos kappen om de mijnbouw verder uit te breiden. Dit stuitte op grootschalig verzet, waarbij tienduizenden mensen waren betrokken. Door tussenkomst van de rechter is er nu een tijdelijk kapverbod. Deze voorlopige overwinning heeft het Hambacher bos en de mijnen in het gebied wereldwijd op de kaart gezet.

De nieuwe aangekondigde acties richten zich op het blokkeren van de mijn die grenst aan het Hambacher bos. Ende Gelände, die het protest organiseert, is er al meerdere keren in geslaagd de mijnbouw stil te leggen en ieder jaar nemen er meer mensen deel aan de acties. “Het is een enorm succes dat de kap van het Hambacher bos is uitgesteld”, zegt Karolina Drzewo, woordvoerder van Ende Gelände, “maar door de oprukkende graafmachines worden het klimaat, dorpen en ecosystemen nog steeds bedreigd. Het is allang wetenschappelijk aangetoond dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen. Als regeringen en bedrijven niet doen wat nodig is, nemen wij het heft in eigen hand.”De bruinkoolmijn en het Hambacher bos.

Behalve demonstranten wordt ook de Duitse oproerpolitie in grote getale verwacht. “Bij de ontruiming van het Hambacher bos en eerdere protesten tegen de bruinkoolmijnen was de politie massaal op de been en werden pepperspray en wapenstokken niet geschuwd tegen vreedzame demonstranten. Dit optreden maakt pijnlijk duidelijk dat de belangen van de industrie beter beschermd worden dan de belangen van mensen”, zegt Hanneke. “We hebben nog een lange weg te gaan.”   


Over Code Rood

Code Rood is een burgerinitiatief van mensen die zich verzetten tegen de macht en destructie van de fossiele industrie.

 » Lees verder

Opnieuw doden in Gaza, escalatie dreigt – The Rights Forum

Opnieuw doden in Gaza, escalatie dreigt – The Rights Forum

15-10-18 06:36:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Nickolay Mladenov Avigdor Lieberman Mahmud Abbas Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Mars van Terugkeer / Opnieuw doden in Gaza, escalatie dreigt

Israël dreigt met een grote militaire operatie tegen Gaza als de wekelijkse Mars van Terugkeer-demonstraties niet ophouden. Bovendien legde het de doorvoer van brandstof naar de strook stil, net op het moment dat de bevolking dankzij extra steun uit Qatar enig licht in de duisternis zag. In acht dagen werden tijdens demonstraties tien Palestijnen door Israëlische scherpschutters gedood.

Gaza: een gewond geraakte journalist wordt door collega’s in veiligheid gebracht.Majdi Qureiqa’ 

Vijftienduizend Palestijnen namen afgelopen vrijdag in Gaza deel aan de demonstraties in het kader van de Grote Mars van Terugkeer. Zoals gebruikelijk staken zij autobanden in brand, lieten vliegers en balonnen met brandbaar materiaal over het zogenoemde ‘grenshek’ vliegen en bekogelden de Israëlische militairen aan de andere kant van het hek met stenen en – volgens het leger – zelfgemaakte explosieven. De militairen bestookten de demonstranten met scherpe munitie, met metaal omhulde rubberkogels en grote hoeveelheden traangas.

Volgens de in Gaza gevestigde mensenrechtenorganisatie Al-Mezan werden zeven Palestijnen doodgeschoten, onder wie twee jongens van 17 en 18 jaar. Daarnaast raakten 257 demonstranten gewond, onder wie vier journalisten en een medisch hulpverlener. Drie van de gedode Palestijnen hadden volgens een legerwoordvoerder het hek doorbroken en renden op militairen af. Een Palestijnse fotograaf verklaarde echter dat een van de doorgebroken Palestijnen, een 17-jarige jongen, werd doodgeschoten terwijl hij juist probeerde naar Gaza terug te keren. Uit filmbeelden blijkt verder dat een 22-jarige demonstrant werd gedood terwijl hij ver van het hek brandende autobanden voortsleepte.

Bij de demonstraties een week eerder vielen volgens Al-Mezan drie doden, onder wie twee jongens van 13 en 19 jaar oud. Daarnaast vielen er 211 gewonden, onder wie vijf journalisten en vier medisch hulpverleners. Volgens tellingen van The Rights Forum werden sinds het begin van de demonstraties op 30 maart jongstleden 204 demonstranten gedood.

Israël staakt brandstofleveranties

De Israëlische regering dreigt met grootschalig geweld tegen Gaza als de Palestijnen hun wekelijkse demonstraties voortzetten.

 » Lees verder

Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud – The Rights Forum

Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud – The Rights Forum

04-10-18 03:38:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

Mars van Terugkeer / Israël doodt opnieuw twee Palestijnen in Gaza – 15 en 78 jaar oud

Israëlische militairen blijven in Gaza het vuur openen op ongewapende Palestijnse burgers. Opnieuw zijn twee doden te betreuren, een kind van 15 en een bejaarde van 78.

De dinsdag gedode 78-jarige Ibrahim al-Aruqi.Ma’an News Agency 

Kan er sprake zijn geweest van een levensbedreigende situatie voor de Israëlische militair die dinsdag in de Gazastrook de 78-jarige Ibrahim al-Aruqi van het leven beroofde? En hoe lag dat woensdag, toen een Israëlische militair de 15-jarige Ahmad Abu Habil door het hoofd schoot?

De 15-jarige jongen werd woensdag gedood bij Bayt Hanun (Erez) in het noorden van de Gazastrook. Hij was aanwezig bij een Palestijnse demonstratie bij het zogenoemde ‘grenshek’ dat Gaza van Israël scheidt. Volgens Al-Jazeera werd de jongen met een traangasgranaat tegen zijn hoofd geschoten.

Dinsdag werd de 78-jarige Ibrahim al-Aruqi onder nog onduidelijke omstandigheden door een Israëlische militair gedood. Vast staat dat de oude man met één of twee kogels in de rug werd geschoten, en dat zich dit afspeelde bij het vluchtelingenkamp Al-Maghazi in de centrale Gazastrook. Onduidelijk is of het slachtoffer werd neergeschoten tijdens het bewerken van zijn land of dat het vuur werd geopend op zijn woning (€).

Geen dreiging

Van een levensbedreigende situatie voor de Israëlische schutters die de twee Palestijnen van het leven beroofden lijkt geen enkele sprake te zijn geweest. Die conclusie is relevant. De inzet van dodelijk geweld tegen burgers is onder internationaal recht namelijk gebonden aan strikte voorwaarden. Zo moet sprake zijn van een acute dreiging: de schutters moeten geen andere optie meer hebben dan het neerschieten van – in dit geval – een bejaarde en een kind.

Sinds 30 maart werden in de Gazastrook 194 Palestijnen gedood, onder wie 35 kinderen. Onderzoek door de mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch, Amnesty International en Al-Mezan heeft uitgewezen dat in geen van de gedocumenteerde gevallen sprake was van een dreiging voor de Israëlische scherpschutters,

 » Lees verder

Opnieuw geruchten over uitwisseling van gebieden tussen Servië en Kosovo

Opnieuw geruchten over uitwisseling van gebieden tussen Servië en Kosovo

06-08-18 09:21:00,

De spanningen tussen Kosovo en Servië lopen opnieuw op, nu de regering van Kosovo er nog altijd niet in is geslaagd een statuut vast te stellen voor de Servische gemeenschap in Kosovo. Ondertussen doen geruchten de ronde over opsplitsing van Kosovo.

De gemeenschap van Servische gemeentes (lichtblauw) in Kosovo onder het akkoord uit 2013 (kaart: Vladimir Varjačić)

Een van de aanleidingen voor de onrust, is dat de president van Kosovo, Hashim Thaci, op Facebook stelde dat met Servië gesproken zou moeten worden over een ‘grenscorrectie’. Dit werd algemeen opgevat als een understatement voor de uitwisseling van grondgebied en veel mensen dachten hierbij vanzelfsprekend aan de gemeentes in het noorden van Kosovo waar vooral Serviërs wonen. Maar Thaci stelde later dat er geen sprake van is dat deze gebieden afgescheiden zouden worden van Kosovo en dat hij er alleen aan werkte om bepaalde gebieden van Servië waar veel Albanezen wonen bij Kosovo te voegen. Voor de Servische regering is het afstaan van de gemeentes waar Thaci op doelt onbespreekbaar.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Ondertussen is op 4 augustus de deadline verlopen voor het vaststellen van een statuut voor de gemeenschap van Servische gemeentes in Kosovo – een afspraak die al in 2013 onder auspiciën van de Europese Unie gemaakt is. Nadat berichten opdoken dat Serven in het noorden van Kosovo overwogen nu dan zelf maar een autonome regio uit te roepen, waarschuwde premier Ramush Haradinaj dat op ‘een eventuele poging tot het uitroepen van autonomie’ een reactie zou volgen vanuit Pristina.

In een brief die de Servische president Aleksandar Vucic schreef aan Servische inwoners van Kosovo waarschuwde hij de bewoners om niet in te gaan op provocaties en geen dingen te doen die de internationale gemeenschap later tegen hen zou kunnen gebruiken. “Servië is vandaag gereed om aan haar verplichtingen jegens u te voldoen en om uw levens en vrede te beschermen als dat noodzakelijk is. (…) Er zullen geen nieuwe “Stormen” (hier wordt gerefereerd aan de Kroatische Operatie Storm) komen in Kosovo en Metohija.” De Servische president voegde hier aan toe dat hij KFOR als vredeshandhavende macht in Kosovo verantwoordelijk houdt voor het bewaken van de civiele infrastructuur waar Serven in Kosovo van afhankelijk zijn.

 » Lees verder

Netanyahu Eist Opnieuw Oorlog

Netanyahu Eist Opnieuw Oorlog

01-05-18 07:46:00,

Netanyahu: Iran heeft gelogen over kernwapenprogramma

De bekendmaking zet de Irandeal onder druk. Trump dreigt al langer om uit het akkoord te stappen, maar Europese leiders proberen dit te voorkomen. Israël wil graag van de deal af.

 

  • Jannie Schipper
  • Vincent Sondermeijer

 30 april 2018 om 19:35

De dossierkasten doen het hem. De Israëlische premier tovert ze theatraal onder een zwarte doek vandaan als de eerste de beste amateur-goochelaar. Israël zou beschikken over een geheim Iraans archief van maar liefst 55.000 bladzijden en 183 cd’s met materiaal over het kernwapenprogramma. De belangrijkste boodschap die Benjamin Netanyahu maandagavond had tijdens zijn live uitgezonden toespraak: de deal tussen Iran en de wereld is gebaseerd op gebakken lucht.
De Israëlische premier toonde een powerpoint-presentatie van ‘Project Amad’, een project dat als expliciet doel zou hebben gehad kernwapens te ontwikkelen. Nadat het officieel was gestopt, zou het nucleaire programma zijn voortgezet onder een andere naam maar met dezelfde medewerkers. Iran zou in 2015 tegen het internationale atoomagentschap IAEA hebben gelogen over het programma. 
Al waren sommige elementen nieuw, het doel van de in het Engels gehouden presentatie was duidelijk niet het delen van gevoelige informatie met betrokken overheidsdiensten die ernaar zouden kunnen handelen, maar het overtuigen van een met name Amerikaans publiek dat de Iran-deal een farce is die onmiddellijk beëindigd dient te worden. 

Telefoontje met Trump
Met zijn actie lijkt de Israëlische premier het laatste zetje richting afgrond te geven aan de veelbesproken overeenkomst, waarvan 12 mei besloten wordt of die verlengd wordt. De speech kan geen verrassing zijn geweest voor Trump. Een dag eerder was zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op bezoek in Israël, en ook de Amerikaanse president zelf belde met Netanyahu. Israëlische analisten noemen de persconferentie dan ook „achtergrondmuziek” voor de verwachte aankondiging dat Trump uit de overeenkomst stapt.
De Amerikaanse president heeft herhaaldelijk gedreigd de deal tussen Iran en de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland op te zeggen. De overeenkomst werd gesloten onder Trumps voorganger Barack Obama. 
De laatste weken hebben verschillende Europese regeringsleiders, met aan kop de Franse president Emmanuel Macron, op Trump ingepraat in een poging de internationale overeenkomst met Iran te redden. Israël zou graag een einde zien aan de deal.  » Lees verder

Opnieuw doden en gewonden bij demonstraties in Gaza – The Rights Forum

Opnieuw doden en gewonden bij demonstraties in Gaza – The Rights Forum

14-04-18 08:26:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Mars van Terugkeer / Opnieuw doden en gewonden bij demonstraties in Gaza

Bij nieuwe demonstraties in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’ viel vrijdag een dode en raakten bijna duizend Palestijnen gewond. Zaterdag stierven vier jonge Palestijnen toen hun motor-riksja door nog onduidelijke oorzaak explodeerde.

De resten van de auto-riksja die vanmiddag in Gaza explodeerde. Vier jonge Palestijnen verloren het leven.Ma’an News Agency 

Zaterdag vonden in de Gazastrook vier jonge Palestijnen de dood bij een explosie ten oosten van de stad Rafah, dicht bij de grens met Israël. De vier, in leeftijd variërend van 18 tot 23 jaar, kwamen om toen de motor-riksja waarmee zij onderweg waren ontplofte.

De oorzaak van de explosie in nog onduidelijk. Volgens sommige bronnen waren de vier met autobanden onderweg naar het grenshek en werden zij mogelijk onder vuur genomen door Israëlische artillerie. Auto-riksja’s (tuk-tuks) worden volop gebruikt voor het vervoer van autobanden, die bij het grenshek in brand worden gestoken. In de loop van de middag claimde de organisatie Islamitische Jihad dat het ging om vier leden van de organisatie, die deelnamen aan een training. Bij de ontploffing raakten meerdere omstanders gewond.

Vrijdag: één dode, bijna duizend gewonden

Vrijdag werd in Gaza één Palestijn door Israëlisch geweervuur gedood tijdens nieuwe demonstraties bij de grens in het kader van de Grote Mars van Terugkeer. De 28-jarige Islam Rushdi Hirzallah werd met scherpe munitie in de buik geschoten en stierf in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het ministerie van Gezondheid in Gaza maakte bekend dat 969 Palestijnen in ziekenhuizen waren opgenomen of in veldklinieken waren behandeld aan hun verwondingen; 233 van hen werden met scherpe munitie neergeschoten, de overigen werden geraakt door rubberkogels of ademden traangas in.

 » Lees verder

NRC Steunt Opnieuw Illegale Agressie-Oorlog

NRC Steunt Opnieuw Illegale Agressie-Oorlog

12-04-18 01:48:00,

De NRC: ‘Hard tegen hard: een zorgwekkende verbale escalatie tussen Rusland en de VS maakt akelig duidelijk welke risico’s er verbonden zijn aan een militaire actie tegen Syrië. 

Adembenemende confrontatie Rusland en VS – wie durft wat?

Vergeldingsdreiging van VS
President Trump zegt de Gas Killing Animal, president Assad, te straffen met vergeldingsacties. Rusland dreigt ook. Opties zijn beperkt en niet zonder risico.

  • Michel Kerres


 11 april 2018 om 20:51


Eigenlijk zit het Westen dus klem. Men wil de aanvallen met gifgas niet straffeloos voorbij laten gaan, maar men wil en kan het conflict ook niet ingrijpend wijzigen.’

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/11/adembenemend-wie-durft-wat-a1599124?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Vandaag&utm_content=&utm_term=20180412

‘Aanvallen met gifgas’? Zonder enig bewijs gaat NRC ervan uit dat die aanvallen hebben plaatsgevonden, en dat de Syrische strijdkrachten, en dus niet de terreurgroep het Leger van de Islam, hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Alleen al het taalgebruik is dat van een dwaas. Hier wordt een voorstelling van zaken gegeven alsof de Syrische strijdkrachten ook daadwerkelijk chemische wapens heeft ingezet. En dat terwijl er nog steeds geen bewijzen zijn wie schuldig is. Net als ten tijde van de illegale inval in Irak steunt de NRC opnieuw een agressieoorlog waarvoor de nazi-top in Neurenberg ter dood werd veroordeeld.

‘Adembenemend,’ nietwaar? Alsof het entertainment is. Wie is deze dwaas Michel Kerres?

Michel Kerres
@MichelKerres

diplomatic editor NRC

 » Lees verder

Opnieuw twee Palestijnen gedood door Israëlische militairen – The Rights Forum

Opnieuw twee Palestijnen gedood door Israëlische militairen – The Rights Forum

23-02-18 10:17:00,

Nieuws

En dat zijn 13 en 14

Ariha Jericho Addameer Gaza Westoever gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

En dat zijn 13 en 14 / Opnieuw twee Palestijnen gedood door Israëlische militairen

In Gaza werd een 19-jarige Palestijn gedood door een scherpschutter. Op de Westelijke Jordaanoever werd een 33-jarige Palestijn gedood bij wat een buitengerechtelijke executie lijkt te zijn geweest.

Israëlische militairen tijden een nachtelijke razzia op de Westelijke Jordaanoever.IMEMC News 

Woensdagmorgen overleed In Gaza een 19-jarige Palestijn aan eerder opgelopen schotwonden. Ahmad Muhammad Abd Rabuh al-Hilu, afkomstig uit het vluchtelingenkamp Al-Burayj, werd op vrijdag 16 februari bij protesten in de buurt van het ‘grenshek’ met Israël door een Israëlische scherpschutter neergeschoten. Vijf dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

‘Buitengerechtelijke executie’

In de nacht van woensdag op donderdag voerden Israëlische bezettingstroepen een razzia uit in het op de bezette Westelijke Jordaanoever gelegen Ariha (Jericho). Daarbij werd de 33-jarige Yasin Umar al-Saradih gedood in wat mensenrechtenorganisatie Addameer omschrijft als een buitengerechtelijke executie.

Op een video, gemaakt door een observatiecamera, is te zien hoe de Palestijnse man wordt opgejaagd en door Israëlische militairen wordt geslagen, geschopt en met geweerkolven bewerkt. Volgens Palestijnse bronnen was hij op weg naar het huis van een familielid, waar door Israëlische troepen een huiszoeking werd gehouden.

Een Israëlische woordvoerder claimde in eerste instantie dat Al-Saradih militairen aanviel met een ijzeren staaf en poogde zich van hun wapens meester te maken; ook zou hij een mes bij zich hebben gedragen. Die verklaring werd later aangepast.

Vrijdag werd verklaard dat de man zou zijn gestorven aan een overdosis traangas. Palestijnse bronnen houden vol dat hij werd doodgeslagen. Autopsie moet de ware toedracht uitwijzen. Die kan pas plaatsvinden wanneer Israël het lichaam van de omgekomen man vrijgeeft.

 » Lees verder

Israël sloopt opnieuw een door de EU gefinancierde school – The Rights Forum

Israël sloopt opnieuw een door de EU gefinancierde school – The Rights Forum

07-02-18 03:00:00,

Nieuws

Educatie

Al-Araqib Jabal al-Baba South Hebron Hills Abu Nuwar Susiya Onderwijs Etnische zuivering Zonnepanelen School Sloop Jubbah al-Dhib Naqab Negev Khan al-Ahmar E1 Oost-Jeruzalem Westoever

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Educatie / Israël sloopt opnieuw een door de EU gefinancierde school

In december beval Israël de inwoners van het Palestijnse dorp Abu Nuwar om hun eigen school af te breken. Dat deden ze niet. Dus braken de Israëli’s hem af, voor de vijfde keer in twee jaar.

Palestijnse leerlingen op de puinhopen van hun schoolgebouw.WAFA Images / Tamer Bana  

In de vroege ochtend van zondag 4 februari hebben Israëlische politie-eenheden in de Palestijnse bedoeïenengemeenschap Abu Nuwar een schoolgebouw gesloopt. Het met EU-gelden gerealiseerde gebouw opende zijn deuren in september 2017 en bood onderdak aan 25 tot dertig Palestijnse leerlingen.

Vijfde sloop in twee jaar

De sloop komt niet uit de lucht vallen. Op 13 december troffen de dorpelingen in een van de klassen een Israëlisch sloopbevel aan: zij kregen 72 uur om hun eigen school af te breken. Alternatief was dat Israël dat zou doen en hen daarvoor de rekening zou presenteren. In oktober werden de deuren van het gebouw al eens door Israëlische troepen in beslag genomen in een poging het lesgeven onmogelijk te maken.

Het door de EU gefinancierde schoolgebouw in betere tijden. B’Tselem

Volgens het Palestijnse persbureau Wafa is dit de vijfde maal dat de dorpsschool door Israël is afgebroken. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties (VN) is het de zesde keer sinds februari 2016. Steeds werd de school met hulp van lokale NGO’s en financiële steun van de EU weer opgebouwd.

 » Lees verder