Oproep aan artsen en ander medisch personeel

22-07-21 10:50:00, 0 Preview artikelen 22 juli 2021 Oproep aan artsen en ander medisch personeel

Karel van Wolferen

Het redden van mensenlevens is bijzonder, en u heeft daar waarschijnlijk heel veel meer mee te maken dan niet-medisch personeel zoals ik en de meeste andere mensen. U behoort daarmee tot een specifieke minderheid die uniek is. Ik schrijf deze oproep met u in gedachten en met de bedoeling om te proberen u over te halen om mensenlevens te redden in de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen, een situatie waarin heel veel mensenlevens en veel ernstig lichamelijk  letsel op het spel staan. U kan dat doen omdat u, anders dan ik en de meeste andere mensen die geen achtergrond van een medische opleiding en ervaring hebben, uw omgeving met meer gezag kan adviseren over zaken die ons lichaam aangaan. Uw advies kan nog altijd een verschil uitmaken voor de toekomst van mensen die nog niet geïnjecteerd zijn met het ‘vaccin’ waarvoor velen nu in de rij staan – een toekomst die heel kort zou kunnen zijn, of een toekomst met ernstig haperende organen en veel pijn. U begrijpt dan nu al waar het mij met deze oproep om te doen is. I

nderdaad, ik vraag u om met grote nadruk uw patiënten en anderen te ontraden om zich te laten inspuiten. Niemand kan met zekerheid weten of u daarmee bij mensen die uw woorden ter harte nemen, daadwerkelijk groot lichaamsgevaar zult voorkomen. De kans dat die mensen tot de slachtoffers zouden gaan behoren, is wellicht gering, maar omdat die kans wel degelijk bestaat, rechtvaardigt dat volledig uw inmenging in de beslissing van iemand met wie u, beroepshalve of niet, hierover in gesprek raakt. Meer dan dat, als u denkt dat u zo’n beslissing met een gerust hart aan het oordeelsvermogen van de ander kan overlaten, dan is dat een foute morele redenering: men beschouwt u als geneeskundig opgeleide als meer gezaghebbend dan een willekeurig ander persoon.

Ik ben me ervan bewust dat wat ik hier zeg bij velen van u kan overkomen als ‘over de top’, misschien wel als maniakaal geraaskal.  Ikzelf kan mij alleen bij benadering een beeld vormen van de gemoedstoestand en positie in uw leven van de laatste tijd. Het is heel goed mogelijk,

 » Lees verder

Oproep aan Engelse LAREB: ´STOP MET VACCINEREN´..!!

14-06-21 06:54:00,

Wellicht ken je het Nederlandse LAREB, dat sinds 2013 wordt geleid door oud-SP-voorvrouw en arts Agnes Kant. Het LAREB was eerst een onderdeel van het RIVM, maar is -na heel veel protesten- losgekomen van het RIVM. Het LAREB noteert en registreert klachten die verband houden met vaccinaties. Zoals nu, met de massale krankzinnigheid rondom de COVID-vaccinaties, heeft het bijwerkingencentrum LAREB het heel druk. ‘LAREB’ staat voor Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen en heeft als dus als essentiële taak, het signaleren van risico’s van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Het instituut ontvangt voor de uitoefening van deze wettelijke taak, subsidie van het ministerie van VWS. 

Agens Kant is directeur van LAREB.

Het feit dat het LAREB zich diende af te scheiden van het RIVM, is een logische stap, omdat het RIVM natuurlijk volledig PRO-VACCINATIE is en het LAREB, als slagersdochter van het het RIVM, niet écht neutraal het eigen vlees kon keuren.. Dat zou nu wel het geval moeten zijn, maar het is -voor degenen die Agnes Kant actueel hebben horen spreken- niet écht een neutrale club, wanneer je bijna koste-wat-kost vaccinatieklachten gaat minimaliseren en alles rondom de ernst van bijwerkingen/aandoeningen gaat ‘down-playen’…

In Engeland is er eenzelfde agentschap, namelijk het MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ) dat de functie die LAREB in Nederland aanpakt, heel wat serieuzer benadert. Vooral doordat dit MHRA een uitgebreidere taak heeft, en veel krachtiger haar perspectief en inzichten deelt. Onafhankelijk in praktische zin, zullen we maar zeggen..! En dit verhaal als inleiding op een waarschuwing/verzoek dat is gericht aan het adres van de MHRA.

Het gaat over een rapport, opgesteld door de Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (EBMC) en dat vandaag werd aangeboden aan het MHRA. Middels het uitdelen van een Gele Kaart (zie hieronder) Even over deze organisatie EBMC: The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd is een onafhankelijk medisch onderzoeksbureau dat wereldwijd betekenisvolle bijdragen levert aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doen zij door middel van rigoureus onderzoek en innovatieve onderzoeksmethodologie voor de gezondheidszorg.

Zij voeren origineel onderzoek uit en bieden onderzoeksondersteuning aan nationale en internationale gezondheidsorganisaties, onderzoeksteams, gezondheidswerkers en gebruikers van diensten met het best mogelijke bewijs om de besluitvorming in de gezondheidszorg te informeren. Voor de ontwikkeling van richtlijnen voor de gezondheidszorg maken dit bureau een synthese van het bewijsmateriaal om belanghebbenden te informeren bij hun besluitvorming.

 » Lees verder

Van Haga: ‘Ik doe een oproep aan alle Nederlanders: laten we stoppen met deze gekte!’

23-04-21 09:55:00,

Homepagina » Mens en Dier » ‘Ik doe een oproep aan alle Nederlanders: laten we stoppen met deze gekte!’

Foto: Unsplash

in Mens en Dier 22 april 2021 22:40

Kamerlid Wybren van Haga (FVD) ageerde donderdag tijdens het coronadebat fel tegen de testmaatschappij. “Na anderhalf jaar schadelijk zwabberbeleid, waarbij de zorg niet werd opgeschaald, het vaccinatieproject ontspoorde en de samenleving al meer dan een jaar op slot zit, komt de minister nu weer met een nieuw dramatisch idee, namelijk de testsamenleving,” zei hij.

“Dit idee kwam zo plotseling in hem op dat er geen tijd was om een aanbesteding te doen voor een pilot van 925 miljoen euro. Hoeveel extra IC-bedden met bijbehorend personeel hadden we kunnen organiseren voor dit astronomische bedrag?” vroeg Van Haga.

Totale onzin

“Wanneer heeft de minister precies besloten dat we over moeten gaan op sneltesten voordat we ergens aan mogen deelnemen? Pure misleiding, omdat veel mensen zich juist hebben laten vaccineren in de veronderstelling dat ze daarmee hun vrijheid zouden terugkrijgen,” vervolgde hij. “Er worden straks miljarden uitgegeven voor de illusie van veiligheid in de testsamenleving, terwijl dit technisch gezien totale onzin is.”

Toxische stoffen

Van Haga stelde vervolgens een aantal belangrijke vragen: “Wat zijn de geschatte jaarlijkse kosten voor de samenleving, als deze massatestdystopie werkelijkheid wordt? Welke fysieke, psychische en emotionele schade zullen onze kinderen oplopen als zij een paar keer per week getest moeten worden om naar school te mogen? En aan welke toxische stoffen worden zij bij deze testen eigenlijk blootgesteld?”

Boycotten

“Dit kabinet dendert door op het pad van destructiviteit, en daarom doe ik een oproep aan alle Nederlanders: laten we stoppen met deze gekte! Laten we ons gezond verstand weer gebruiken en laten we niet meedoen aan deze waanzin van dit kabinet!”

“Laten we deze onzinnige testsamenleving boycotten,” zei Van Haga.

🔥 Rutte en De Jonge rommelen ons een misdadige testsamenleving in. Niet continu testen? Straks geen vaccin? Dan blijf je in lockdown. Onacceptabel!#FVD blijft het verzet tegen deze tirannie leiden. @WybrenvanHaga doet daarom deze oproep aan alle Nederlanders:#coronadebat pic.twitter.com/lASBgCLqG3

— Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 22,

 » Lees verder

Oproep: Doe aangifte tegen rutte en de jonge – CommonSenseTV

21-04-21 03:18:00, De Stichting Artsen voor Waarheid heeft een aangifte laten opstellen door een advocatenkantoor. Een aangifte tegen mark rutte en hugo de jonge en alle anderen die betrokken zijn bij deze misdaden tegen de menselijkheid.

CommonSenseTV heeft de aangifte, die maar liefst 400 pagina’s behelst, opgestuurd gekregen, met het verzoek hier aandacht aan te besteden.

Andere nieuwsdiensten hebben hier ook al aandacht aan besteed. Er hebben inmiddels al vele mensen gehoor gegeven aan de oproep tot aangifte. Het document is te downloaden of in zijn geheel te bestellen en dient als individuele aangifte. Bemachtig het document, vul het in en breng het naar het politiebureau, als u ook denkt dat massale aangifte meer gewicht in de schaal legt dan één of enkele aangiftes.

Niet verwonderlijk is dat het openbaar ministerie al heeft laten weten geen onderzoek te gaan instellen. Het openbaar ministerie heeft dit ook al aan alle politiebureaus laten weten.

De wet voorziet echter in dergelijke weigering van het openbaar ministerie door middel van de zogenaamde artikel 12 procedure. Die procedure dwingt het openbaar ministerie om de aangiftes in behandeling te nemen en voor het gerecht te brengen. De stichting en advocatenkantoor Van Kessel te Leeuwarden zijn vastberaden om deze procedure in gang te zetten.

Niet uit gemakzucht, wegens drukke bezigheden, maar terdege bewust van de noodzaak en de ernst van de situatie, lenen we de tekst van Ella Ster om aandacht te vragen voor deze belangrijke zaak.

Beste mensen, dit is een oproep aan u allen om deze aangifte te downloaden en te printen (is wel een hele klus) of te bestellen, in te vullen en naar het politiebureau te brengen. Grote moeite? Nee, kleine moeite, afgezet tegen de enorme misdaden die ons worden aangedaan.

Op basis van een diepgaand onderzoek naar Covid-19 heeft een juridisch team een lijvig rapport opgesteld, dat als basis dient voor aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers. Uit dit onderzoek blijkt dat Covid-19 een project is, waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Het is tijd om de leugens door te prikken en aangifte te doen wegens deze criminele daden.

Ondanks dat er in Nederland een substantiële groep nog steeds in de leugens van de overheid over de nu al ruim een jaar durende coronacrisis gelooft,

 » Lees verder

OPROEP maak van 5 mei een échte bevrijdingsdag – De Lange Mars Plus

16-04-21 05:50:00,

Bijdrage van Rolf H. van Velthoven*

Alweer een jaar zijn wij – in Nederland en wereldwijd – onderweg met de coronacrisis. Een jaar waarin aan de ene kant bekend werd dat het hier niet om een ‘killervirus’ ging en de WHO haar mortaliteitsratio bijstelde van 3,4% naar 0,23% en waarin aan de andere kant de door onze regering genomen maatregelen alsmaar strenger werden en er steeds minder overbleef van onze grondrechten, ook niet van ons recht om te demonstreren.

Een triest dieptepunt hierin was de manier waarop de politie zondag 14-03 optrad tegen demonstranten op het Malieveld in Den Haag. Via Blckbox TV bereikte mij de hartekreet van Bjorne Willemsen onder de titel “Ik kan niet meer stil zijn.” De onderstaande link maakt het bekijken van zijn video mogelijk.

Onze grondrechten

Op 17 maart 2021 zijn wij gaan stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. De mainstreammedia spraken in de aanloop tot deze verkiezingen over ‘links’ en ‘rechts’ en over partijpolitieke programmapunten, maar die zijn in de huidige situatie helemaal niet meer relevant: alle partijen op een enkele uitzondering na zijn in hun stemgedrag meegegaan met de door deze regering aangedreven en geregisseerde angstpsychose.

Met het voorgaande heb ik niet willen zeggen dat jij niet had moeten stemmen. Wat ik met het voorgaande wél wil zeggen is, dat wij in het gekissebis over de inhoud van allerlei politieke dossiers kennelijk zijn vergeten dat alle gesprekken die wij met elkaar voeren en alle meningsverschillen die wij met elkaar uitvechten, normaliter plaatsvinden onder de beschermende waarden van vrijheid en waarheid, van onze grondrechten.

Verantwoordelijkheid nemen

En precies over die rechten kunnen wij niet meer beschikken onder het mom van een virus zoals weer eens bleek tijdens de demonstratie op het Malieveld afgelopen zondag. Wij kunnen ook zien hoe telkens weer met name jonge(re) mensen lijken in te staan voor onze grondrechten: zij halen voor ons als samenleving de kastanjes uit het vuur. Hierin kunnen wij verandering aanbrengen !

Ook wij ouderen in deze samenleving dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en onze bijdrage te leveren aan het herstel van Waarheid en Vrijheid,

 » Lees verder