Oproep aan de politiek

oproep-aan-de-politiek

02-08-19 11:05:00,

ShareTweet


Afbeeldingsresultaat voor christelijke kinderen in mhardeh gedood De Nederlandse politiek van “links” tot “rechts” zwijgt als het aankomt op wat er echt gebeurd is in Syrië, ze wisten het (zogenaamd) allemaal niet ( bv minister Blok) of staan nog steeds achter de terroristen, die zij rebellen noemen, zelfs in Idlib, waar duidelijk is dat Hayat as Sham een terreurgroep is, zelfs als duidelijk is dat er Oeigoeren (Turkistan Party) zijn die geradicaliseerd zijn. Zelfs als duidelijk is en dat is nog het pijnlijkste van alles de christenen in héél Syrië bijna uitgemoord zijn en dit nog steeds bezig is in Mhradeh, Idlib e.a. dorpen. Waar Maria beelden vervangen zijn door de IS vlag, waar kerken kapot geschoten zijn. Of Sadad, waar ik was, er een massamoord plaatsgevonden heeft op de christenen, of Rableh, al-Quasair, waar ook een massamoord heeft plaatsgevonden, al in 2013. De zogenaamde christelijke partijen houden stijf de lippen op elkaar. Vooral niets zeggen erover, ze steunden toch Assad? Dan maakt het niet uit, krijg je de indruk!
Lees hier het verhaal van de “vergeten onzichtbare kinderen”: http://www.golfbrekers.be/onzichtbare-kinderen/

Afbeeldingsresultaat voor christelijke kinderen in mhardeh gedood De kinderen (christelijk) van Mhardeh, vermoord door raketten, geleverd door het westen, vermoord door wat zij “rebellen”noemen, de Syriërs en alle “normaal” denkende mensen noemen hen terroristen. Geen krant geen enkele politieke partij vraagt aandacht voor deze moorden. Ze verschuilen zich achter de zin die de Duitsers in de 2e wereldoorlog gebruikte: Wir haben es nicht gewuscht. Nu weten ze het als ze dit arikel lezen!

De pseudo christelijke partijen zoals de Christen Unie en SGP zijn totaal niet geintresseerd, hoe hun mede broeders en zusters zijn uitgemoord, zijn liever bezig met de christenen voor Israël of de Koerden, Israël het beloofde land voor hen waar zich alles afspeelde. “Das war einmal” nu spelen er zich gruwelijke dingen af in Syrië en Irak en zijn ze stil, liever niets zeggen, of vasthouden aan de waan van terroristen en gifgas dictator. Een mede gelovige van hen in Syrië Pater Daniël, heeft ook keer op keer de waarheid laten zien. Maar ze reageren niet. Macht, Israël (Zionisme) en politiek is toch belangerijker dan God en Jezus voor deze politieke partijen al beweren ze anders….

Ik heb hele gesprekken gehad met paters,

 » Lees verder

Opnieuw oproep van wetenschappers te stoppen met 5G omdat het gezondheid schaadt – De Lange Mars Plus

opnieuw-oproep-van-wetenschappers-te-stoppen-met-5g-omdat-het-gezondheid-schaadt-–-de-lange-mars-plus

24-05-19 01:32:00,

Foto 123rf

Overheden en massa media negeren de negatieve gezondheidseffecten en de afwezigheid van bewijs voor de veiligheid van 5G voor mensheid en milieu volkomen. Opnieuw richten verontruste wetenschappers daarom een oproep aan de regeringsleiders, dit keer aan de EU. Honderden wetenschappers richten een formeel verzoek aan de EU om te stoppen met de uitrol van 5G totdat de gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu volledig door van telecom industrie onafhankelijke onderzoek bekend is. Want zeggen ze de telecommunicatie die er al is blijkt bewezen gevaarlijk voor mens en milieu.

De groep verwijst naar vele recente wetenschappelijke publicaties die laten zien dat Elektro Magnetische Velden levende organismen schaden. De gevolgen zijn onder andere een verhoogd risico op kanker, aantasting van de vruchtbaarheid en het ontstaan van neurologische aandoeningen, zoals leer- en geheugenstoornissen en zelfs de ziekte van Alzheimer..

Eerder riepen 10.000 wetenschappers al tot een stopzetting op: De telecom industrie is samen met overheden druk bezig met de voorbereidingen om 5G te integreren in de samenleving omdat daarin al miljarden zijn geïnvesteerd. Zoals zo vaak lift de overheid mee met multinationals en pas nadat rampen zich voltrokken hebben zijn ze bereid naar de burgers te luisteren (beroemd voorbeeld asbest).

In hun verzoek leggen de wetenschappers van 5G Appeal nog eens haarfijn uit wat de reden is voor hun bezorgdheid over 5G.

Letterlijk schrijven zij:

5G betekent “5e generatie” draadloze technologie. Er wordt beweerd dat het zorgt voor snellere en hogere transmissie capaciteit. Het bevat tevens de Internet of Things (IoT), auto’s zonder chauffeur, en snellere video streaming.

5G zal de straling van micro- millimetergolven in ons milieu enorm laten toenemen. Het zal tevens nieuwe frequenties gebruiken die nog niet zijn geëvalueerd op veiligheid door onafhankelijke deskundigen.

5G bevat de hogere millimetergolf frequenties die voorheen werden gebruikt om menigten mensen onder controle te houden. De millimetergolven kunnen niet gemakkelijk door gebouwen heen vandaar dat 5G miljoenen kleine ‘cel’ antennes nodig heeft.

De draadloze telecommunicatie industrie is van plan om bijna iedere lantaarnpaal in de landen uit te rusten met deze kleine draadloze antennes die gevaarlijke straling uitzenden naast of in huizen,

 » Lees verder

Oproep 37 Europese oud-politici aan EU: red de tweestatenoplossing – The Rights Forum

oproep-37-europese-oud-politici-aan-eu-red-de-tweestatenoplossing-8211-the-rights-forum

15-04-19 11:17:00,

Nieuws

Open brief

Vredesplan Federica Mogherini tweestatenoplossing EU Trump

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Open brief / Oproep 37 Europese oud-politici aan EU: red de tweestatenoplossing

Nu de VS en Israël op het punt staan de tweestatenoplossing de definitieve doodsteek toe te brengen, dient de EU zich hard te maken voor een soevereine Palestijnse staat, schrijven de oud-politici. Anders kunnen we vrede vergeten.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen is een van de 37 ondertekenaars van de open brief.Omroep West 

De open brief van de 37 oud-politici, onder wie de Nederlanders Jozias van Aartsen (voormalig minister van Buitenlandse Zaken) en Robert Serry (voormalig VN-coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten), werd vandaag gepubliceerd in onder meer The Guardian en NRC. Ook media als de NOS en Joop.nl besteedden er aandacht aan. De brief is gericht aan de huidige EU-politici en EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini.

Trump maakt vrede onmogelijk

De brief is een ultiem pleidooi voor behoud en realisering van de tweestatenoplossing. Die oplossing is gebaseerd op het internationaal recht en vormt de enige mogelijkheid op een levensvatbare en duurzame vrede, aldus de schrijvers. De oplossing dient te voldoen aan de bekende parameters:

[…] grenzen op basis van de situatie voor 1967, met een onderling overeengekomen, minimale en gelijkwaardige landruil, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, met veiligheidsregelingen die rekening houden met legitieme zorgen en die de soevereiniteit van beide partijen respecteren, en waarin een eerlijke oplossing wordt overeengekomen voor het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen.

De schrijvers constateren dat dit uitgangspunt op de achtergrond is geraakt en ‘Israël en de bezette Palestijnse gebieden afglijden naar een realiteit van één staat met ongelijke rechten’. Zij betreuren dat de regering-Trump daaraan bijdraagt door zich te distantiëren van de internationale rechtsnormen,

 » Lees verder

Oproep van 10.000en wetenschappers om te stoppen met #5G – De Lange Mars Plus

oproep-van-10.000en-wetenschappers-om-te-stoppen-met-5g-8211-de-lange-mars-plus

13-04-19 05:46:00,

123rf

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Samenvattend zijn dit de argumenten (lees de volledige oproep hier) tegen 5G.

Telecommunicatie bedrijven willen in samenwerking met regeringen binnen twee jaar het 5G netwerk installeren. Hierdoor zal in principe alles draadloos verbonden zijn via het internet. Van koelkast en wasmachine, haarborstel enzovoort zullen antennes en microchips bevatten. Iedere persoon op aarde zal direct toegang hebben tot supersnel draadloze communicatie vanaf iedere plek op de planeet.

Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations op aarde en 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’ vormen in 2020.
Gebaseerd op 10.000 onderzoeken blijkt dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

Geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde zal blootstelling kunnen vermijden, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, van niveaus van radio frequente (RF) straling die tientallen tot honderden keren groter zal zijn dan wat heden bestaat, zonder een enkele mogelijkheid om eraan te ontsnappen waar ook ter wereld.

5G op aarde

Omdat 5G met millimeter golven werkt zullen daarvoor om de honderd meter basisstations moeten worden geïnstalleerd. Dit zullen geen enkele maar meerdere antennes zijn. En iedere 5G telefoon bevat tientallen kleine antennes. De VS/EU staan toe dat de nieuwe basisstations tientallen tot honderden keren krachtiger zijn dan de huidige.

5G in de ruimte

Vijf bedrijven bieden aan om 5G vanuit de ruimte naar de aarde te sturen met 20.000 satellieten.

 » Lees verder

Oproep aan internationale gemeenschap: stel alles in werk voor dialoog bij alle betrokken partijen in Venezuela

oproep-aan-internationale-gemeenschap-stel-alles-in-werk-voor-dialoog-bij-alle-betrokken-partijen-in-venezuela

05-02-19 06:05:00,

Een 40-tal opiniemakers uit de academische wereld, het middenveld en de politiek hebben zich in deze oproep geuit over de situatie in Venezuela.

Vooraleer het onherroepelijk te laat is, vragen we met aandrang dat onze regeringen en de Europese Unie alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een dialoog en een vreedzame oplossing in Venezuela, met respect voor de gangbare regels van een democratie, van het grondwettelijk recht en van het internationaal recht. 

We vragen dat de Europese Unie een bijdrage levert om de spanningen te doen afnemen opdat het normale economische leven in het land kan hervat worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat toekomstige verkiezingen kunnen plaatsvinden in een normale context, zonder dat de bevolking nog langer het mes op de keel heeft.

We nodigen zowel de Europese Unie als de Belgische regering, die zich binnen de VN Veiligheidsraad in een uitgelezen positie bevindt om zijn visie kenbaar te maken, uit om zich niet klakkeloos achter de VS te scharen, maar een onafhankelijke positie in te nemen, en te kiezen voor de weg van dialoog en verzoening, en niet die van oorlog en staatsgreep. Laten we niet terugkeren naar het Latijns-Amerika van de jaren 70, laten we het rampzalige scenario als dat van het Midden-Oosten met alle mogelijke middelen vermijden.

Eerste ondertekenaars:  

Jonas Geirnaert, televisiemaker en cineast

Wouter Hillaert, Hart boven Hard 

Eva Brems, Hoogleraar Ugent

Ruddy Doom, Prof. Em. Studie van de Derde Wereld Ugent

Dirk Vandermaelen, Kamerlid Sp.a, voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken Federaal Parlement

Bart Staes, Europees Parlementslid Groen

Marco Van Hees, Kamerlid PVDA

Alma De Walsche, journaliste 

Robert Vertenueil, Voorzitter ABVV

Koenraad Bogaert, Prof. Dr. Departement Conflict & Development, Ugent 

Johan Hoebeke, gepensioneerd Directeur de Recherches C.N.R.S.

Patrick Deboosere, Vakgroep Sociologie VUB 

Benoit Dhondt, advocaat en praktijkassistent aan de Migration Law Clinic

Thomas Decreus, journalist en auteur

Bruno Verlaeckt, Voorzitter AC ABVV Antwerpen-Waasland

Raf Custers, onderzoeker GRESEA en auteur

Dominique Willaert, activist

Marc Vandepitte, auteur

Guido de Schrijver, Europees Netwerk van Oscar Romero Comités

Erik Vlaminck, auteur, voorzitter PEN-Vlaanderen.

 » Lees verder

Oproep voor internationale acties tegen de NAVO-top, Brussels 11+12 Juli, 2018

Oproep voor internationale acties tegen de NAVO-top, Brussels 11+12 Juli, 2018

01-06-18 11:03:00,

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

(Bron: website vrede.be)

Make Peace Great Again!

Nu de wereld gevaarlijker wordt met de dag, is de nood aan actie voor vrede nog nooit zo groot geweest. 

Door het snelgroeiende militarisme is de behoefte aan een globaal menselijk alternatief – voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede- dringender dan ooit. Sinds de laatste NAVO-top in 2017 zagen we de nucleaire retoriek tussen Trump en Noord-Korea escaleren en is er frequenter gepraat over het risico van een derde wereldoorlog. Het leven in de schaduw van de vernietiging, is een ondraaglijke situatie voor de mensheid. Wij, de volkeren van de wereld, verwerpen de oorlogspolitiek.

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

De NAVO dwingt haar lidstaten om 2% van het BBP uit te geven aan militaire budgetten om oorlogen en agressie financieren. De economische belangen van het militair industrieel complex zijn goed bediend sinds de NAVO-bondgenoten hebben toegezegd om op z’n minst 20% van hun defensie-uitgaven te spenderen aan de aankoop van militair materieel. Sinds vorig jaar is dit ook een verplichting voor de meerderheid van de EU-lidstaten in het kader van PESCO (Permanente Gestructureerde Samenwerking), ook al zijn de EU-lidstaten onderworpen aan een strikt bezuinigingsbeleid.

Wij verzetten ons tegen verdere uitbreiden van defensie-uitgaven ten koste van de sociale zekerheid en de publieke dienstverlening

De Verenigde Staten kondigden een 1.000 miljard $ kostend nucleair moderniseringsprogramma aan waaronder ook meer ‘bruikbare’ wapens vallen. Dit gaat gepaard met een nieuwe nucleair strategie die het aantal situaties waarin nucleaire wapens gebruikt kunnen worden, laat toenemen. Daarbovenop blijft de NAVO als alliantie kiezen voor nucleaire wapens, met B61 nucleaire bommen die gemoderniseerd zullen worden tot de B61-12, eveneens om ze meer ‘bruikbaar’ te maken. Deze staan opgesteld in vijf landen in Europa – België, Duitsland, Nederland, Italië en Turkije. Er bestaat veel weerstand tegen de aanwezigheid van deze wapens in Europa, met inbegrip van de overheden van enkele van de ‘gast’landen.

Wij zijn vastbesloten in ons verzet tegen de nucleaire rol van de NAVO en alle nucleaire wapens.  » Lees verder

Brede oproep stop blokkade van Gaza

Brede oproep stop blokkade van Gaza

31-05-18 08:28:00,

Gisteren is een oproep gedaan tot beëndiging van de blokkade door Israël van de Gazastrook. De oproep is ondertekend door een groot aantal organisaties en bekende personen uit wetenschap, politiek, kunst en internationaal recht. Hieronder het persbericht. Daaronder de lijst met ondertekenaars.

(Persbericht Doc P, foto democracy now here you find the English version)

Vrijdag 1 juni, solidariteits-botenparade in Amsterdam, meer info hier.

37 maatschappelijke organisaties en 90 bekende Nederlanders roepen op tot snelle beëindiging van de blokkade van Gaza.

Op uitnodiging van de Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie roepen 37 maatschappelijke organisaties en 90 bekende Nederlandse ex-politici, internationaal rechtsdeskundigen, wetenschappers en kunstenaars de regering op het uiterste te doen om ervoor te zorgen dat de illegale Israëlische blokkade zo snel mogelijk wordt beëindigd.

Aanleiding is de komst van de Gaza Freedom Flotilla naar ons land. Afkomstig uit Scandinavië vaart de Vrijheidsvloot, een konvooi van vier schepen,  via Europa naar het Middellands Zeegebied, waarna het medio juli Gaza hoopt te bereiken. De schepen doen in Nederland Groningen, Amsterdam en Rotterdam aan. De Flotilla wil steun mobiliseren voor opheffing van de nu al elf jaar durende blokkade van Gaza. In Gaza wonen twee miljoen mensen die al elf jaar collectief worden gestraft met een verstikkende blokkade, omdat Hamas het daar voor het zeggen heeft.

Steunverklaring Gaza Flotilla 2018

In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp. Een ramp als gevolg van een blokkade, in strijd met het internationale recht, die de wereld al 11 jaar lang gedoogt. Door die blokkade is het gebied ter grootte van anderhalf keer Texel hermetisch van de buitenwereld afgesloten via land, zee en lucht. Israël controleert de grenzen en alles wat naar binnen en naar buiten mag, met als gevolg grote tekorten aan alle basisbehoeften: schoon water, elektriciteit, bouwmaterialen voor huisvesting, zorg en medicijnen. Volgens de Verenigde Naties is het gebied in 2020 onbewoonbaar, maar velen denken dat dat eigenlijk nu al het geval is.

Wij vinden dat er eindelijk een eind moet komen aan de blokkade. De Nederlandse regering moet daarvoor pleiten in Europees verband. Ook moet Nederland zich ervoor inspannen om te zorgen dat de Flotilla, met haar Europese schepen en Europese opvarenden,

 » Lees verder

Oproep mensenrechtenorganisatie aan militairen: ‘Weiger orders om op burgers te schieten’ – The Rights Forum

Oproep mensenrechtenorganisatie aan militairen: ‘Weiger orders om op burgers te schieten’ – The Rights Forum

06-04-18 06:22:00,

Nieuws

B’Tselem

Avigdor Lieberman shoot-to-kill B’Tselem Mars van Terugkeer Gaza

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

B’Tselem / Oproep mensenrechtenorganisatie aan militairen: ‘Weiger orders om op burgers te schieten’

Israëlische organisatie roept militairen op om bevelen om op ongewapende burgers te schieten naast zich neer te leggen. Israëls minister van Defensie noemt de organisatie ‘een vijfde colonne’.

Vrijdag 30 maart: Israëlische scherpschutters liggen klaar om demonstranten neer te schieten.The Palestinian Information Center 

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem roept Israëlische militairen op om te weigeren op ongewapende Palestijnse demonstranten te schieten. Voorafgaand aan de massale demonstratie van vandaag in Gaza deed de organisatie die oproep in advertenties in een groot aantal kranten.

Het Israëlische leger kreeg voor vandaag vergelijkbare orders als voor de grote demonstratie van afgelopen vrijdag, toen minstens 17 Palestijnen werden doodgeschoten en meer dan 1400 demonstranten gewond raakten. Die orders komen erop neer dat iedereen die in de buurt van het grenshek komt neergeschoten mag worden.

Israël kreeg forse kritiek op die handelwijze. De Europese Unie en de secretaris-generaal van de VN riepen op tot een onafhankelijk onderzoek naar het geweld van afgelopen week, en mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch, Amnesty International en B’Tselem beschuldigden Israël van het ‘onwettig en berekenend doden van ongewapende demonstranten’ en een ‘shoot-to-kill-beleid’. Gisteren riepen 24 Nederlandse organisaties, waaronder The Rights Forum, politiek Den Haag op tot concrete maatregelen tegen het Israëlische beleid, waaronder het verbreken van de Nederlandse samenwerking met Israëls militaire industrie.

‘Onmiskenbaar illegaal’

De advertentie van B’Tselem. Mondoweiss

B’Tselem benadrukt dat het doden van ongewapende personen die geen gevaar vormen een grove schending is van het internationaal recht. De eerstverantwoordelijken daarvoor zijn volgens de organisatie de Israëlische politici en militaire bevelhebbers.

 » Lees verder