Orgaandonatie Ja/Nee? Gewoon jezelf EERLIJK informeren..!!

orgaandonatie-ja/nee?-gewoon-jezelf-eerlijk-informeren.!!

16-10-19 05:16:00,

x
x
Orgaandonatie Ja/Nee?
Gewoon jezelf EERLIJK informeren..!!

2019 © EarthMatters | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Binnenkort begint de grote discussie over wel of geen donor worden. Je bent je donoren in ieder geval kwijt, als je onverwacht sterft, wanneer je ‘niets doet’.  Het bleek, vóór de aanname van de nieuwe donorwet, dat zo’n 9 miljoen Nederlanders nog geen keus hadden vastgelegd. De Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenverenigingen, gezondheidsfondsen en alle andere betrokkenen kwamen in actie en vroegen om de bevolking TE DWINGEN EEN KEUS TE MAKEN.. Kennelijk is het tekort aan donoren belangrijker, dan de autonomie van het menselijk lichaam. Anders gezegd: je bent je lichaam  dus ‘kwijt’ als je niets doet..

Het complete en uiterst neutrale boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor verkoopkanaal)

Maar dat is natuurlijk niet het enige wat feitelijk bizar is. Hoe kun je iets van mensen afnemen, tenzij ze zeggen dat ze het willen behouden.. Het andere, eigenlijk gewoon LUGUBERE onderdeel van orgaandonatie en -transplantatie, is het aspect van ‘hersendood’ zijn. Of hersendood VERKLAARD worden.. Hoe kun je, anders gezegd, LEVENDE ORGANEN verwijderen uit een DOOD LICHAAM..??

We willen met dit artikel opnieuw informatie aanreiken, op basis waarvan jij een weloverwogen keuze kunt maken en niet terecht komt in een medisch-juridisch steekspel OM JOUW LICHAAM.. Ger Lodewick is de schrijver van het boek ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ en in deze video, te gast in de studio van EarthMatter, waar hij een interview heeft met Arjan Bos van Earth Matters.. De ‘JA’-campagne van de overheid laat het allemaal heel plausibel en menslievend klinken dat je je organen ter beschikking stelt, en daarbij is vanzelfsprekend ook fantastisch dat er mensen mee geholpen zouden worden, maar nogmaals: de informatie naar mogelijke donoren is niet compleet.

Hersendood, een bizar fenomeen om mensen ‘dood’ te verklaren..!
Weet je dat er OVERTUIGENDE bewijzen zijn, dat een hersendood verklaarde orgaandonor NIET DOOD is? Dit aspect en nog veel meer essentiële zaken, komen ter sprake in dit korte interview. De wet die voorschrijft dat iedereen die zich niet registreert, AUTOMATISCH donor is, is door de Eerste Kamer aangenomen zoals je weet en gaat volgend jaar actief worden. Maar het is gewoon nu tijd om je goed en VOLLEDIG te informeren.

 » Lees verder

Zwartboek over orgaandonatie

zwartboek-over-orgaandonatie

25-08-19 08:13:00,

DE LAATSTE UREN IN HET LEVEN VAN EEN ORGAANDONOR

ZWARTBOEK OVER ORGAANDONATIE

A Wood-de Haas

Versie 2.35

25 juli 2019

Let op: Het Modelprotocol Postmortale orgaan- en weefseldonatie is per juni 2018 herzien. In deze versie (versie 1.0) is veel informatie waarnaar ik verwijs NIET meer opgenomen. Dat wil niet zeggen dat de door mij gedane constareringen uit de voorgaande versie niet meer opgaan.

Voorwoord

Tot voor kort wist ik niets van orgaandonatie, ik vond het niet meer dan normaal om een donorcodicil te dragen zodat ernstig zieke mensen na mijn dood een kans op een nieuw leven zouden krijgen. In 2011 heb ik zelfs belangeloos meegewerkt aan een TV-spotje over het donorschap. Ik was onderdeel van de menselijke JA die in de TV-spot te zien was. Tot een noodkreet van een moeder die haar dochter voor orgaandonatie had vrijgegeven mij wakker schudde. Ik ging nadenken en realiseerde mij dat orgaandonatie na het overlijden een probleem zou kunnen zijn want dan zijn feitelijk de organen ook overleden en ik vroeg mij af hoe het dan wel ging. Nadat dezelfde moeder in 2015 bij SBS-6 haar verhaal mocht laten horen werd ik pas goed wakker. Ik ging verder zoeken en kwam tot de ontstellende ontdekking dat een orgaanuitname-operatie niet alleen vóór het overlijden plaatsvindt, maar dat er ook nog eens geen narcose wordt toegediend. En wat er verder met je gebeurt voor en tijdens die operatie is te gruwelijk voor woorden. Voor mij stond de wereld op zijn kop en ik heb ogenblikkelijk mijn JA in het donorregister in een NEE gewijzigd. Omdat er zoveel wordt verzwegen rond het donorschap heb ik deze notitie geschreven.

Ik kwam er achter dat we als burger niets weten van orgaandonatie en onder voortdurende positieve informatie via de media denken we dat het een goede zaak is. Er wordt vrijwel geen aandacht geschonken aan de realiteit bij orgaandonatie uit oogpunt van de donor. Ook Anjo van de Mortel die als operatieassistente 30 jaar betrokken was bij de uitname van organen en haar man die ook bij het werk betrokken was en blijkbaar ook niet goed wist wat orgaandonatie inhield, uiteindelijk tot de conclusie komt dat ze onvoldoende op de hoogte is van de procedures rond orgaandonatie,

 » Lees verder

Orgaandonatie in discussie: hoe dood is ‘hersendood’?

Orgaandonatie in discussie: hoe dood is ‘hersendood’?

08-06-18 07:18:00,

Op de website Orgaandonatie Alert vond ik een goed onderbouwd visiedocument dat mijn kijk op dit onderwerp grondig heeft veranderd. Het is van de hand van jurist Frank Stadermann. Zijn vraag is: weten we absoluut zeker dat iemand die ‘hersendood’ is wel echt helemaal dood is en bijvoorbeeld geen pijn meer ervaart?

In mijn portemonnee zat de afgelopen jaren een donorcodicil met keuze optie 3, dat wil zeggen: mijn familie beslist. Na lezing van het visiedocument heb ik dit bij het Donorregister laten veranderen in optie 2: niet beschikbaar voor donatie.

Niet dat ik principieel tegen donatie geworden ben, integendeel, maar wie Stadermann’s paper leest, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er daarvoor een betere Wet moet komen.

Ik heb mijn handtekening gezet voor een referendum over de nieuwe Wet orgaandonatie.
Je kunt deze actie nog steunen tot 14 juni.

Hieronder plaats ik het paper, met weglating van de uitgebreide verwijzingen, (behalve die bij punt 16) naar belangrijke aanvullende wetenschappelijke literatuur.

Klik hier voor de pdf van het oorspronkelijke, volledige artikel, inclusief alle noten.

Vraagstelling:
Kan ten volle worden uitgesloten dat de orgaandonor die hersendood is verklaard, op enigerlei wijze ervaart dat bij hem operatief organen worden uitgenomen?

1. Inleiding
De Wet op de orgaandonatie maakt het mogelijk organen van mensen die ‘hersendood’ zijn verklaard, weg te nemen. De wet gaat ervan uit dat iemand overleden is, wanneer hij hersendood wordt verklaard. Maar kan ten volle worden uitgesloten dat de donor op enigerlei wijze ervaart dat bij hem operatief organen worden uitgenomen? Op deze vraag zal hieronder nader worden ingegaan.

2. De bloedsomloop van de donor moet op gang blijven
Bij de uitneemoperatie worden de organen uitgenomen terwijl het hart nog klopt. Dit gebeurt om te bereiken dat de organen zo lang mogelijk van bloed en dus van zuurstof worden voorzien.

3. Invoering van het criterium ‘hersendood’/’The Invented Death’
Het wegnemen van organen bij een donor terwijl zijn hart nog klopt, zou het misdrijf “moord met voorbedachten rade” opleveren. Daarom heeft men het begrip ‘hersendood’ in het leven geroepen.

“Hersendood is een min of meer kunstmatig begrip wat tot doel heeft donatie en wat juridisch gelijk is gesteld aan gewoon dood waarbij ik met gewoon dood bedoel: de rest doet het ook niet meer,” aldus een neuroloog. 

 » Lees verder