Paradise is overal: wat in Californië gebeurt kan overal gebeuren

paradise-is-overal-wat-in-californie-gebeurt-kan-overal-gebeuren

08-12-18 09:31:00,

Vandaag is het een maand geleden dat de branden in Californië ruim 14.000 gebouwen, talloze auto’s en het volledige stadje Paradise in de as legden. Er zijn volgens officiële opgaven meer dan 90 dodelijke slachtoffers. Alles wijst er op dat dit geen gewone natuurbranden waren, maar ‘iets’ anders. De grote vraag is wat dat andere is.

Eerst nog maar eens een video waaruit zonneklaar blijkt dat dit geen gewone natuurbranden waren:

Bron van deze interactieve beelden: https://buttecountyrecovers.org/news

De afkorting DEW staat voor Directed Energy Weapon

De volgende vraag is dan: als dit klaarblijkelijk geen gewone natuurbranden zijn, wat zijn het dan wel? Wat zien we hier? Waar kijken we naar? Hoe kunnen huizen verstoffen en de omringende bomen zonder al te veel schade blijven staan?

Dat is de vraag die beantwoord moet worden.

Het is een vraag die veel emotie oproept, zoals in de video duidelijk te merken is. Hij wordt voortdurend herhaald, uit een machteloos zoeken naar antwoorden, maar die zijn er nog niet. Het enige goede antwoord lijkt mij te zijn: dit is iets dat we nog nooit eerder hebben gezien.

Desintegratie

Het enige dat er op lijkt is 9/11. Ook daar zagen we verstofte gebouwen en geroosterde en geradbraakte auto’s, sommigen zelfs honderden meters van de getroffen gebouwen vandaan.

Een andere associatie dringt zich aan me op: in de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er felle protestacties tegen de neutronenbom. Dat was een wapen waarvan werd beweerd dat het mensen en dieren doodde, maar gebouwen en machines ongemoeid liet.

Wat we op de beelden uit Paradise zien lijkt op een omgekeerde neutronenbom. Hier worden de gebouwen (en de mensen daarbinnen) getroffen, maar de rest van het landschap blijft intact. Het is alsof een grote hand alles wat in cultuur is gebracht uitgumt.

Op een van de video’s in mijn tweede posting over deze ‘branden’ neemt de maakster het woord ‘desintegratiebom’ in de mond. Ze zou wel eens dicht bij de waarheid kunnen zitten, al betwijfel ik sterk of het hier om een bom gaat. Ik denk eerder aan de inwerking van elektromagnetische energie (scalar waves, lasers, em pulses) op een zwaar ge-chemtrailde atmosfeer.

 » Lees verder