Overeenkomst zonneallergie en elektroallergie

08-04-21 10:43:00,

Is er een overeenkomst tussen de natuurlijke elektromagnetische velden en de kunstmatig elektromagnetische velden. Verstevigen deze elkaar? Veranderen deze elkaar? Heeft lichtallergie met elektroallergie te maken? Zijn de natuurlijke elektromagnetische velden in combinatie met de kunstmatige elektromagnetische velden van alle zendmasten en draadloos gebruik, de oorzaak van een zonne- én elektroallergie?

Elektromagnetische velden (of straling)
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in een ruimte zonder materie en zonder druk, voort met de snelheid van het licht.

 Het elektromagnetisch spectrum

      Het elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling.

Licht- of zonneallergie
Chronische Polymorfe Lichtdermatose (CPLD) of licht- of zonneallergie is de algemene term voor overgevoeligheid voor (zon)licht (zichtbaar licht). Zonlicht bestaat voor een deel uit ultraviolette straling (UV-straling = ioniserend):
-UV-A. UV-A licht veroorzaakt bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Ook komt deze straling door glas naar binnen;
-UV-B. Is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B dan voor UV-A;
-UV-C. Dit licht komt volgens de wetenschap niet op aarde voor, omdat deze straling boven de ozonlaag zou blijven.

Zonneallergie is niet besmettelijk of erfelijk, terwijl een tere huid wel erfelijk kan zijn. CPLD komt vooral voor in streken met relatief weinig en vooral onregelmatig zonlicht.

EHS of elektroallergie of elektrogevoeligheid
De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz), waar veel mensen lichamelijk klachten van krijgen, de elektrogevoeligen. 4G+ maakt voor een deel gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van infrarode straling tot ultraviolette straling (Lidar*). Kunstmatige straling, die net als de natuurlijke stralen van de zon, voor veel klachten kunnen zorgen.

*Lidar of Laser Imaging Detection And Ranging gebruikt infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht om objecten te scannen. Het time-of-flight-principe wordt gebruikt om de afstand tussen het Lidar-instrument (op zelfrijdende auto’s) en objecten te bepalen. De zender zendt lichtpulsen uit en de ontvanger meet de tijdsduur tussen zenden en ontvangen van gereflecteerde fotonen.

 » Lees verder

Overeenkomst onderdrukking Palestijnen en bevolking van Kashmir – DocP

21-08-19 10:52:00,

Afgelopen week vroeg het Palestijns Comité van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging aandacht voor de kwestie Kashmir. India volgt daar een onderdrukkingspolitiek die duidelijke overeenkomsten vertoont met de bezettingspolitiek van Israël. De toenadering die de laatste jaren tussen beide landen plaatsvindt en de levendige wapenhandel tussen beide heeft daar alles mee te maken. Het onderstaande is een verklaring van het Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC) van 14 augustus j.l.

Solidariteit en eenheid in verzet tegen mondiale militarisering: BNC-verklaring over Kashmir

Het Nationaal Comité van de Palestijnse Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) Beweging, de grootste coalitie binnen de Palestijnse gemeenschap, deelt de shock en woede van de bevolking van Kashmir en van democratische krachten in India en wereldwijd over het autoritaire besluit van de Indiase regering, geleid door de Bharatiya Janta Partij (BJP), om van het ene op het andere moment de relatieve autonomie van Jammu en Kashmir ongeldig te verklaren. Wij veroordelen het in toenemende mate gebruik van Israëlische paradigma’s en strategieën door de huidige Indiase regering.

Door met een presidentieel decreet discutabele wetswijzigingen aan te brengen in de Indiase grondwet, heeft de rechtse regering in Dehli de internationaal erkende rechten van de inwoners van Kashmir verder ondermijnd, met name hun recht om democratisch te beslissen over hun toekomst, zonder hun medeweten of toestemming.

De Indiase regering bekrachtigde dit besluit op 5 augustus jl., terwijl het Kashmir afgesneden hield van de rest van de wereld: telefoonlijnen en internet afgesloten, de politieke leiders onder huisarrest geplaatst en de straten onder een strikt uitgaansverbod geplaatst, afgedwongen door een grootscheepse inzet van het leger, paramilitairen en politie.

De Kashmir vallei was al een van de meest gemilitariseerde regio’s in de wereld, en nu zijn er bijna een miljoen gewapende troepen gestationeerd om het bevelschrift van de regering uit te voeren. Het uitgaansverbod en communicatieverbod gelden nog steeds, een week later. Vrijdag kwamen de eerste berichten naar buiten over massale protesten in Srinagar, en dat er traangas werd afgevuurd en met scherp werd geschoten door Indiaas veiligheidspersoneel. Journalisten ter plekke spraken met slachtoffers in ziekenhuizen met letsel veroorzaakt door luchtdrukpistolen, sommige slachtoffers waren op weg om te gaan studeren of waren aan het brood bakken in hun winkels toen zij werden beschoten.

 » Lees verder