Overheid gaat deze herfst helemaal los in #vaccinatie campagne – De Lange Mars Plus

overheid-gaat-deze-herfst-helemaal-los-in-#vaccinatie-campagne-–-de-lange-mars-plus

08-10-19 01:45:00,

Stripboek over de waanzin van vaccineren

Rutte III voert een ongekende promotie campagne voor vaccinaties. Met tv-programma’s, nieuwe inentingen voor ouderen, prikacties bij kinderen en het mogelijk invoeren van de vaccinatie plicht voor jongeren gaat Rutte helemaal los. Het is al vele Rutte jaren bekend dat hun contacten met multinationals innig zijn, maar de geneesmiddelenverkoop campagne van dit moment overtreft alles. Big Pharma heeft geen ster-reclame meer nodig.

Het is trouwens een wonder als je dit artikel voorbij ziet komen. FB en TW blokkeren alle kritischee berichten over vaccinaties of beperken de verspreiding ervan tot een absoluut minimum. Maar dat wist je waarschijnlijk al.

Dodelijk zonder vaccin of medicijn – Schooltv

In deze uitzending van nota bene Schooltv laat de overheid niets aan de verbeelding van de kinderen over. Een bezorgde moeder in de 20 of 30-er jaren zingt met haar kinderen over infectieziekten als bof, mazelen en rode hond. Let ook op de titel van deze propaganda: ‘Dodelijk zonder vaccin’.

Een couplet uit het lied

‘Dan worden alle kinderen ingeent tegen de TBC
Krijgt iedereen een prikje tegen hepatits-B
Tegen bof en pokken, difterie en rode hond
Als iedereen een prikje krijgt
Is ieder kind gezond’

Met andere woorden een leven zonder medicatie is onmogelijk. Dat krijgen de kinderen al vroeg te horen. De basis voor nog meer winsten van de geneesmiddelenindustrie wordt op deze manier een hecht firmament, met dank aan Rutte. Zullen deze kinderen ooit kunnen denken dat ze van medicatie en vaccinatie hun immuunsysteem eerder aantasten dan opknappen? (lees De vloek van Louis Pasteur of de onzin van vaccinaties)

Griepprik

In oktober en november krijgen zo’n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Staatssecretaris Blokhuis is blij dat voor het eerst in tien jaar er weer een stijging is van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep. In 2018 liet 51,3 procent zich na een oproep vaccineren.

 » Lees verder

HIGHWIRE 2 – Overheid in USA verliest het vaccindebat – Stichting Vaccin Vrij

highwire-2-8211-overheid-in-usa-verliest-het-vaccindebat-8211-stichting-vaccin-vrij

12-04-19 06:48:00,

We zijn blij om een nieuwe aflevering van HIGHWIRE aan te kondigen! Deze keer heeft Del Bigtee het over de Amerikaanse overheid en die het debat over veiligheid verliest. De Stichting Vaccinvrij is bezig met het middels een WOB-verzoek opvragen van de wetenschappelijke studies die aan moeten tonen dat vaccineren veilig is. In Amerika is men hier al een stap verder mee. Deze studies kunnen niet overlegd worden. Del Bigtree spreekt over deze spannende juridische ontwikkeling in de onderstaande aflevering van HIGHWIRE

 

 

VIDEO HIGHWIRE

 

 
00:00:52 Anti-vaxxers in de Amerikaanse media

00:04:06 Brief over vaccinveiligheid van ICAN aan de HHS (Amerikaanse ministerie van volksgezondheid)

00:08:57 Vaccinveiligheid in de Amerikaanse media

00:10:46 Antwoord van de HHS op de brief van ICAN over vaccinveiligheid

00:26:53 Overzicht van vaccins in de VS en of ze zijn getest met een inerte placebo

00:36:40 Placebo piramideschema van vaccins; wat kreeg de controlegroep ingespoten?

00:41:21 Plotkin over vaccins: de noodzaak van een inerte placebo en hoe zit het met vaccins en autisme?

00:56:46 Interview met Dr. Larry Palevsky over hoe je omgaat met een ziek kind. Wat doe je bij koorts? Hoe bepaal je of je naar het ziekenhuis moet of niet? Over eigen verantwoordelijkheid en eigen wijsheid, over zelf nadenken en kritisch durven zijn.

01:11:13 Van klinische geneeskunde naar protocollen.

01:26:50 Website van Larry Palevsky met checklist om te bepalen of je kind naar het ziekenhuis moet of niet.

01:30:14 Homeopathie onder vuur in de VS. Interview met Paola Brown.

 

 

 

 

Achtergrond informatie

 
In Amerika is de ‘vaccine awareness movement’- bewustwording van de schaduwkanten van vaccineren – al een stap verder dan in Nederland. HHS staat voor Department of Human Health Services; vergelijkbaar met ministerie van VWS in USA. HHS ontving een brief van voorvechter voor betere informatie over vaccins Del Bigtree die volgens Robert F. Kennedy zowel een ‘briljante samenvatting is van de wetenschap die vraagtekens plaatst bij de veiligheid van aluminium hulpstoffen als een uiteenzetting van de corruptie die kenmerkend is voor klinische vaccinonderzoeken van HHS.’

 
Robert F. Kennedy is telg uit het bekende Kennedy-geslacht,

 » Lees verder

Overheid beschermt ons niet

overheid-beschermt-ons-niet

15-01-19 02:48:00,

Voedselveiligheid nog steeds niet geborgd

Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Klik dan hier

Logo Foodwatch

Beste foodwatcher,

“Ze hadden allemaal boter op het hoofd. (…) Pas op het moment dat er een crisis uitbreekt, staat voedselveiligheid op het netvlies”. 

Dat was afgelopen juni het snoeiharde oordeel van de officiële evaluatiecommissie onder leiding van mevrouw Sorgdrager, die onderzoek deed naar de fipronilcrisis. De overheid beloofde beterschap, maar heeft in anderhalf jaar na het uitbreken van dit voedselschandaal maar bitter weinig voortgang geboekt bij het beter beschermen van jouw en mijn gezondheid.

Beste foodwatcher,

“Ze hadden allemaal boter op het hoofd. (…) Pas op het moment dat er een crisis uitbreekt, staat voedselveiligheid op het netvlies”. 

Dat was afgelopen juni het snoeiharde oordeel van de officiële evaluatiecommissie onder leiding van mevrouw Sorgdrager, die onderzoek deed naar de fipronilcrisis. De overheid beloofde beterschap, maar heeft in anderhalf jaar na het uitbreken van dit voedselschandaal maar bitter weinig voortgang geboekt bij het beter beschermen van jouw en mijn gezondheid.

Dat blijkt uit het recente ‘Actieplan Voedselveiligheid’ dat foodwatch doornam: veel actie is er niet te zien. Ik praat je graag even bij.

Voedselschandaal legt falend beleid bloot

De evaluatiecommissie Sorgdrager, met wie wij ook spraken, velde zeer terecht een keihard oordeel over het optreden van de verschillende betrokkenen tijdens de fipronilcrisis. Bij dit voedselschandaal raakten miljoenen eieren besmet met een illegaal bestrijdingsmiddel. Economische belangen kregen wéér voorrang boven de veiligheid van ons voedsel. Hetconsumentenvertrouwen werd flink beschadigd en de risico’s voor een volgend voedselschandaal zijn vergroot.

Overheid beloofde publiek toezicht

Sorgdrager stelde een groot pakket van aanbevelingen voor, om voedselveiligheid tot eerste prioriteit te maken en ons als consument zo te beschermen tegen nieuwe voedselschandalen. De belangrijkste: breng het private toezicht waarbij het bedrijfsleven zelf inspecties en keuringen uitvoert, terug naar de overheid. Dus: hou op met het huidige systeem waarbij de slager zijn eigen vlees keurt.

Het private toezicht op de veiligheid van ons voedsel stelt namelijk nauwelijks iets voor. Sorgdrager concludeert dat er nooit eieren zijn getest om te zien of ze wel veilig waren om te consumeren. Een grote evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Risico’s in de vleesketen concludeerde in 2014 al dat het private toezicht in de slachterijen zo slecht was dat de voedselveiligheid in gevaar was.

 » Lees verder

Britse overheid voert informatieoorlog tegen Rusland – Geotrendlines

britse-overheid-voert-informatieoorlog-tegen-rusland-8211-geotrendlines

09-01-19 07:57:00,

De Britse overheid heeft met steun aan het Integrity Initative een bijdrage geleverd aan de verspreiding van negatieve berichten over Rusland. Dat blijkt uit nieuwe documenten die zijn vrijgegeven door Anonymous. Uit deze documenten blijkt dat de denktank met financiële steun van de Britse overheid en de NAVO een netwerk van journalisten verzamelde om negatieve informatie over Rusland te verspreiden.

Een van de documenten die hackers van Anonymous wisten te bemachtigen geeft inzage in de doelstellingen van het Integrity Initiative. In een betreffende document, gericht aan het Britse ministerie van Defensie, vraagt de denktank extra financiële middelen om een netwerk van journalisten op te bouwen en te mobiliseren. Het gaat dan specifiek om journalisten die het vermeende gevaar van Russische inmenging zien en deze boodschap kunnen uitdragen.

Wat is het Integrity Initiative?

Het Integrity Initiative werd in 2016 opgericht door een samenwerking van het Institute for Statecraft en de Vrije Universiteit van Brussel met als doel het ‘Russische gevaar’ voor democratische instellingen in Europa onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, defensie en het grotere publiek.

De denktank streeft een aantal verschillende doelen na, zoals een hardere opstelling van de overheid tegenover Rusland en de publicatie van meer nieuwsberichten over de dreiging van Rusland in de media. Ook heeft het Integrity Initative als doel de jongere generaties te informeren over desinformatie en de gevaren van beïnvloeding via sociale media. Op deze manier moet er in de hele samenleving meer bewustwording komen van de ‘Russische bedreiging’.

Het Integrity Initative probeert deze doelen te bereiken met één-op-één briefings voor politici, hooggeplaatste figuren in het leger en voor journalisten. Ook wil de denktank voor haar bewustwordingscampagne artikelen publiceren op verschillende websites.

Doelstellingen en activiteiten van het Integrity Initiative (Bron: Anonymous)

Resultaten van het Integrity Initiative

In dit document staat een overzicht van de verschillende artikelen die met steun van het Integrity Initiative tot stand zijn gekomen. Veel artikelen zijn geschreven door Ben Nimmo, een journalist die door de denktank betaald werd voor zijn werkzaamheden. De artikelen gaan over vermeende Russische inmenging in de Britse verkiezingen, Russische desinformatie over Syrië, propagandatechnieken van het Kremlin en de nieuwssite Sputnik als propagandakanaal voor het Kremlin.

 » Lees verder

‘Nederlandse overheid moet haar burgers een veilige spaar- en betaalrekening bieden’

nederlandse-overheid-moet-haar-burgers-een-veilige-spaar-en-betaalrekening-bieden

14-12-18 08:25:00,

Ondanks de unanieme steun van de Tweede Kamer is de oprichting van een private depositobank mislukt. Mahir Alkaya (SP) wil daarom dat de Nederlandse overheid burgers een 100 procent veilige rekening biedt. ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren.’

Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) diende woensdag 12 december  een initiatiefnota in voor een parlementair onderzoek naar het oprichten van een publieke depositobank. Alkaya: ‘Nederlanders hebben op dit moment niet de mogelijkheid om (een deel van) hun spaargeld risicovrij te bewaren in een digitale vorm.’ Hij wil dat de Nederlandse overheid haar burgers een rekening aanbiedt waarmee ze 100 procent veilig kunnen sparen en betalen, een soort ‘digitale kluis’.

Alkaya vindt het onwenselijk dat de veiligheid van ons spaargeld volledig afhankelijk is van het functioneren van banken: ‘Binnen het huidige stelsel wordt iedereen gedwongen om de investeringen van banken te financieren. Banken bewaren het digitale spaargeld immers niet, maar investeren het voor eigen rekening. Het spaargeld van burgers draagt zo de risico’s die zijn verbonden aan kredietverlening door private banken.’

Het geld van burgers zal bij de publieke depositobank ook veilig zijn in het geval van een financiële crisis; de bank leent het gestalde geld niet uit. Daarnaast pleit hij voor een publieke betalingsinfrastructuur: ‘Om de stabiliteit van het stelsel te garanderen zouden wij onafhankelijk van private organisaties ook digitale betalingen moeten kunnen uitvoeren.’ Dat publieke betalingssysteem moet zelfstandig  overboekingen en betalingen kunnen faciliteren, maar wel aansluiten op de bestaande betalingssystemen van private banken. 

Volgens Alkaya kan de oprichting van een publieke depositobank een einde maken aan de huidige verwevenheid van private belangen en publieke taken. Hij schrijft: ‘Na het inrichten van een publieke depositobank [..] kunnen [mensen] afwegen of zij de rente die een private bank belooft het risico waard vinden. Private banken kunnen dan weer volledig als ondernemingen functioneren. Zij kunnen nog steeds spaargeld aantrekken en winst maken, als zij het vertrouwen van mensen terugwinnen en verstandig investeren.’

Rondetafelgesprek

Het voorstel van Alkaya voor een publieke depositobank sluit aan op de pleidooien die de hoogleraren Arnoud Boot (Corporate Finance & Financial Markets aan de UvA) en Harald Benink (Banking & Finance aan Tilburg University) woensdag hielden tijdens het rondetafelgesprek over de ‘stand van zaken in de financiële sector’ in de Commissie Financiën.

 » Lees verder

Overheid stopt het zelfdenkend vermogen; Gert Jan Geling, Gerben Bakker en Geerten Waling

overheid-stopt-het-zelfdenkend-vermogen-gert-jan-geling-gerben-bakker-en-geerten-waling

12-11-18 10:04:00,

Het boek ‘Politieke correctheid’ gaat dieper in op de opwaartse aanwezigheid van politieke massabeïnvloeding die als een loodzware deken over de vrijheid van meningsvorming ligt. Een politieke machinatie die zelfs hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

TRIGGERWARNING; Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hier op, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënisch democratische processen. mvk 

Gert Jan Geling en Gerben Bakker schreven het boek over de vrijheid die u wordt ontnomen om een ander wereldbeeld te ontwikkelen dan het politieke establishment van u wenst. Dat u niet gaat schelden wanneer er ziekenhuizen failliet gaan, uw pensioengelden verdwijnen aan Europa, of anders gaat denken over 9/11 en de MH17 dan de overheid wenst. Het corrigeert u via de mainstream media, via nepnieuws en trollen op de sociale media en straft u af indien u afwijkende meningen toont. Het laat u weten niet zelf na te denken over de Islam, immigratie, Israël, slavernijverleden, Zwarte Piet en vele andere gevoelige onderwerpen.

Geling en Bakker gaan dieper in op het ontstaan van deze dictatoriale politieke massabeïnvloeding.

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

Nepnieuws van de overheid en de slapende journalistiek; Kees van der Pijl en Karel van Wolferen

nepnieuws-van-de-overheid-en-de-slapende-journalistiek-kees-van-der-pijl-en-karel-van-wolferen

29-10-18 11:15:00,

Op 4 april 2018 werden 4 Russen opgepakt die nogal opzichtig werk maakten van voorbereidende spionage werkzaamheden. Ze werden in een jolige stemming door ambassade personeel van Schiphol afgehaald. Wat ze precies kwamen doen was niet in overeenstemming met een strikt geheime missie. Ze werden om die reden zonder detentie en diplomatiek kabaal op een retourvlucht gezet.

Na een half jaar wordt Nederland opgeschrikt door een persconferentie waar een stuntelende generaal en een minister met terugwerkende kracht deze affaire met Russen alsnog tot een internationaal diplomatiek conflict bombarderen. Terwijl de Russen volwaardig lid zijn van de OPCW en met pasjes het gebouw in kunnen. De nationale media (in Belgische handen) nemen het nieuws klakkeloos en pakken voorpagina-groot uit. Opnieuw geen journalistieke scherpzinnigheid over een affaire waar de overheid bewust nepnieuws produceert.

⚙️Deze aflevering is geadopteerd door:
📌Willem Prins,
📌Wim de Wolf en Yvonne Knijnenburg,
📌Max de Groot
📌Designbureau MEGAVOLT, Amsterdam

We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidie’s en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13.

Naam(verplicht)
E-mailadres(verplicht)
Website
Bericht

Dit delen:

 » Lees verder

Amerikaanse overheid ziet rente op staatsschuld sterk toenemen – Geotrendlines

Amerikaanse overheid ziet rente op staatsschuld sterk toenemen – Geotrendlines

22-10-18 12:23:00,

De Amerikaanse overheid heeft het afgelopen fiscale jaar een recordbedrag van $523 miljard aan rente over haar staatsschuld betaald, zo blijkt uit nieuwe cijfers die het ministerie van Financiën deze week bekendmaakte. Vergeleken met vorig jaar stegen de rentelasten met 14%, wat voor een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties.

De Amerikaanse staatsschuld is sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 meer dan verdubbeld, maar door de daling van de rente bleven de effectieve rentelasten door de jaren heen min en of meer constant. Maar nu de Federal Reserve de rente weer verhoogt en er in de rest van de wereld minder bereidheid is om de Amerikaanse begrotingstekorten te financieren stijgt ook de rente op de Amerikaanse staatsleningen, de zogeheten Treasuries. Voor een lening met een looptijd van tien jaar betaalt de Amerikaanse overheid momenteel ongeveer 3,2% rente, het hoogste niveau sinds 2011.

Rentelasten Amerikaanse overheid (Bron: US Treasury)

Amerikaanse 10-jaars rente is dit jaar sterk gestegen (Bron: Bloomberg)

Rentelasten stijgen

Door de lage rente kon de Amerikaanse overheid de laatste jaren gemakkelijk geld lenen, maar de keerzijde daarvan is dat een rentestijging veel harder aankomt. Vergeleken met een jaar geleden is de overheid dit jaar $65 miljard meer kwijt aan rentelasten, geld dat niet gebruikt kan worden voor andere overheidstaken als de gezondheidszorg, de infrastructuur of het onderwijs. Toch is de Amerikaanse regering onder leiding van president Trump niet van plan te snijden in de uitgaven. Integendeel, met nieuwe belastingmaatregelen en extra fiscale stimulering zullen het begrotingstekort en de staatsschuld van de Verenigde Staten de komende jaren alleen maar verder oplopen.

Volgens het Congressional Budget Office, dat de Amerikaanse begroting in de gaten houdt, zullen de rentelasten de komende jaren zo snel stijgen dat de regering in 2023 meer geld kwijt is aan de financiering van de staatsschuld dan aan defensie. Als de rente langer op het huidige niveau blijft of zelfs verder gaat stijgen, dan belooft dat niet veel goed voor de toekomst. Eind september betaalde de Amerikaanse regering gemiddeld 2,37% rente over haar staatsschuld, tegenover een gemiddelde van 2,09% een jaar geleden. Die rentelasten zullen verder oplopen,

 » Lees verder