Bond Overheidszaken doet tegenonderzoek naar draagvlak voor vaccinatiebewijs – Ellaster

04-01-21 09:48:00,

PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 4 JANUARI 2021

‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

Met deze onbewezen stelling als uitgangspunt hebben 1.640 Nederlanders onder andere antwoord gegeven op de vraag wat volgens hen de beste beleidsoptie is om mensen zover te krijgen dat ze een injectie met het zogeheten coronavaccin accepteren. De Nationale Bond tegen Overheidszaken is van mening dat de respondenten op deze manier in een gewenste richting zijn gestuurd en de onderzoeksresultaten geen eerlijk beeld geven van wat werkelijk onder de Nederlandse bevolking leeft.

De Bond heeft daarom besloten op hoofdlijnen hetzelfde onderzoek uit te voeren, maar dan om te achterhalen hoe mensen zover te krijgen dat ze zich niet laten injecteren. De Bond wil laten zien wat de autoriteiten kennelijk met bevolking van plan zijn en wil de beeldvorming omtrent het coronavaccin corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico’s verbonden.

Jij kunt ons helpen om dit ‘tegenonderzoek’ tot een succes te maken! Stel je voor dat straks uit ons onderzoek blijkt dat een representatieve groep Nederlanders vindt dat mensen die zich met het zogeheten coronavaccin laten injecteren de toegang tot concerten, festivals en sportwedstrijden moet worden ontzegd, of dat ze verplicht een gesprek met een arts moeten voeren om hen zover te krijgen dat ze zich over de gevaren van vaccins informeren! Dat zou een ander licht op het onderzoek van het RIVM en de universiteiten werpen.

Doe mee en help een hoog aantal deelnemers te bereiken! Zorgen wij samen voor een hoge respons, dan kunnen wij ook, net als de medewerkers van het RIVM en de universiteiten, beweren dat ‘de Nederlandse bevolking’ iets over het coronavaccin vindt. Stuur deze uitnodiging dus door naar familie, vrienden, collega’s en anderen!

 » Lees verder

Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders – Wakker Mens

01-10-19 10:48:00,

Ingezonden bericht door de Nationale Bond tegen Overheidszaken:

Zoals je weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken van Jordy Zwarts is onlangs een actie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Dit met behulp van het recht. De Bond heeft een verbintenis opgesteld die wettelijk van kracht wordt zodra een telecombedrijf 5G activeert. Onderdeel van die overeenkomst is een dagvergoeding die het telecombedrijf dan aan de wederpartij moet betalen. Heb je zo’n contract tijdig naar het telecombedrijf opgestuurd, dan sta je in je recht om desnoods voor de rechter je dagvergoeding op te eisen. Als er maar genoeg mensen meedoen aan deze actie, dan betekent dit dat de telecombedrijven een serieus financieel probleem hebben.

De methode die de Nationale Bond tegen Overheidszaken hanteert, is gebaseerd op eerder succes van de Bond inzake de Zorgverzekeringswet.

Je kunt je bij de actie aansluiten door hier te klikken. De actie loopt van 27 september t/m 31 oktober. Binnenkort gaat de Bond ook de politici aansprakelijk stellen.

Andere berichten

 » Lees verder