Palestijnse Autoriteit beëindigt samenwerking met Israël en VS – The Rights Forum

palestijnse-autoriteit-beeindigt-samenwerking-met-israel-en-vs-–-the-rights-forum

23-05-20 06:11:00,

Annexatie

Lees meer over
PCPSR PLO Oslo-akkoorden Mahmud Abbas Annexatie Palestijnse Autoriteit tweestatenoplossing Trump Westoever

Annexatie / Palestijnse Autoriteit beëindigt samenwerking met Israël en VS

De vérgaande stap is een reactie op Israëls voornemen delen van de Westoever te annexeren. De Palestijnse Autoriteit blijft zich inzetten voor realisering van de tweestatenoplossing en roept de internationale gemeenschap op tot concrete steun.

De Palestijnse president Mahmud Abbas. [c] Palestine News Network 

In een toespraak eerder deze week maakte de Palestijnse president Mahmud Abbas bekend dat de Palestijnse Autoriteit (PA) alle bestaande overeenkomsten met Israël heeft beëindigd, inclusief de samenwerking op veiligheidsgebied. Reden voor die vérgaande stap is het Israëlische voornemen om delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren. Daarmee breekt Israël opnieuw met zijn verplichtingen onder de Oslo-akkoorden en alle daarop gebaseerde overeenkomsten, aldus Abbas. In feite maakt het definitief een einde aan ‘Oslo’. Derhalve zijn de staat Palestina en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), de internationaal erkende vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, ook niet langer gebonden aan de overeenkomsten.

Vanwege de medeplichtigheid van de regering-Trump aan de op handen zijnde annexatie zijn ook de overeenkomsten met de Verenigde Staten opgezegd. Abbas stelde dat Trump met zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël (eind 2017), de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar de stad (mei 2018) en zijn ‘vredesplan’ (januari dit jaar) de weg heeft geplaveid voor de annexatie. ‘Wij beschouwen de Amerikaanse regering als de voornaamste partner van het Israëlische bezettingsregime, in al zijn agressieve en onrechtvaardige besluiten en maatregelen tegen ons volk’, zei Abbas. Ook de samenwerking tussen de Palestijnse veiligheidsdiensten en de CIA, een van de laatste nog bestaande Palestijns-Amerikaanse contacten nadat de PA eind 2017 de banden met de Amerikanen grotendeels verbrak, is beëindigd.

In het verleden heeft Abbas meermalen aangekondigd alle samenwerking met Israël te zullen verbreken. Onder zware internationale druk zag hij daar uiteindelijk steeds weer vanaf; in afwachting van nieuwe onderhandelingen en een vredesakkoord dienden de kanalen open te blijven,

 » Lees verder

De dood van een Palestijnse gevangene in een wreed gevangenissysteem – DocP

de-dood-van-een-palestijnse-gevangene-in-een-wreed-gevangenissysteem-–-docp

28-11-19 05:29:00,

In de bezette gebieden circuleert op sociale media een brief met de laatste woorden van een gevangene die op het punt staat te sterven aan kanker. Het is een met de hand geschreven brief van Sami Abu Diak en gericht aan “alle gewetensvolle mensen”.

De tekst luidt: “Aan alle gewetensvolle mensen, ik leef in mijn laatste dagen en uren en ik wil die doorbrengen met mijn moeder en mijn geliefde familie. Ik wil sterven in mijn moeders armen. Ik wil dit leven niet verlaten met mijn handen en voeten vastgebonden en tegenover bewakers die van de dood houden en genoegen scheppen in onze pijn en ons lijden. Komen deze woorden ook bij de functionarissen terecht? Dan zeg ik je, als ik sterf gescheiden van mijn moeder, ik zal het je niet vergeven.”

De Engelse tekst luidt: “To all people of conscience, I live my last days and hours, and I want to spend them with my mother and beloved family. I want to die in my mother’s arms. I don’t want to leave life with my hands and legs handcuffed in front of jailers who love death and delight in our pain and suffering. Will these words find ears by officials? I tell you, if I die away from my mother, I will not forgive you.”

Sami Abu Diak stierf zonder zijn familie te hebben gezien. Zijn verzoek zou op 2 december behandeld worden. Zijn medische vooruitzichten (“enkele dagen”) waren bekend.

Vandaag publiceert Al-Shabaka een rapport over systematische marteling in Israëlische gevangenissen: ‘The Systematic Torture of Palestinians in Israeli Detention’ (Yara Hawari, 28 november 2019).

de redactie

Foto: Sami Abu Diak afgelopen dinsdag

 » Lees verder

Solidariteitscampagne voor Palestijnse fotograaf die in oog werd geschoten – The Rights Forum

solidariteitscampagne-voor-palestijnse-fotograaf-die-in-oog-werd-geschoten-–-the-rights-forum

18-11-19 04:07:00,

Oog om oog

PJS Media Westoever

Oog om oog / Solidariteitscampagne voor Palestijnse fotograaf die in oog werd geschoten

Wereldwijd plaatsen journalisten en anderen selfies op sociale media in solidariteit met de Palestijnse persfotograaf Muath Amarnah. Die verloor een oog door een kogel van een Israëlische politieman.

Collage van journalisten en anderen die hun solidariteit met Muath Amarnah betuigen. [c] Days of Palestine 

Duizenden selfies van mensen die een oog hebben afgeplakt of met een hand bedekken komen vandaag voorbij op sociale media. Zij betuigen zo hun solidariteit met de Palestijnse persfotograaf Muath Amarnah, die een oog verloor door een Israëlische politiekogel. De solidariteitscampagne is het initiatief van Palestijnse journalisten.

De 32-jarige Amarnah was vrijdag 15 november aan het werk in het dorp Surif, in het zuiden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Daar fotografeerde hij een Palestijnse demonstratie tegen uitbreiding van de omringende Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) en de inbeslagname van Palestijns land door de Israëlische autoriteiten. De Israëlische grenspolitie beschoot Palestijnse jongeren die met stenen gooiden met traangas en kogels.

Amarnah, die zich naar eigen zeggen op veilige afstand van de stenengooiers bevond, kreeg een kogel in het linkeroog. Hij onderging een operatie, waarbij de kogel uit zijn hoofd werd verwijderd, en is in afwachting van verdere operaties. Zijn oog was niet meer te redden. Met zijn oog verloor Amarnah zijn werk.

De vakvereniging van Palestijnse journalisten (Palestinian Journalists Syndicate, PJS) en de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) veroordeelden het gebeurde in scherpe bewoordingen. Zij wijzen erop dat Amarnah een kogelwerend vest met het woord ‘Press’ droeg, en benadrukken dat aanvallen op Palestijnse journalisten door Israëlische politiemensen en militairen schering en inslag zijn.

 

Fotograaf Muath Amarnah, kort nadat hij in het oog was geraakt. [c] Mamoun Wazwaz – Anadolu Agency

Groepen Palestijnse scholieren betuigen steun aan Muath Amarnah [c] @heba_khaled1998

Palestijns politica Hanan Ashrawi steunt Amarneh met een foto op Twitter [c] @DrHananAshrawi

De nieuwslezers van het Palestijnse televisiekanaal Palestine TV hebben het linkeroog afgeplakt. [c] #MuathEye

Op sociale media verscheen een groot aantal cartoons met de boodschap: ‘Je kunt het oog van de waarheid niet sluiten.’ [c] #MuathEye &

 » Lees verder

Het Palestijnse BDS National Committee beantwoordt vragen van VN Speciaal Rapporteur – DocP

het-palestijnse-bds-national-committee-beantwoordt-vragen-van-vn-speciaal-rapporteur-–-docp

22-10-19 08:43:00,

Dr. Ahmed Shaheed is de Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor vrijheid van religie en overtuiging. Zijn mandaat behelst het identificeren van bestaande en opkomende obstakels voor het recht op vrijheid van godsdienst of overtuiging te identificeren en aanbevelingen te doen voor manieren en middelen om dergelijke obstakels te overwinnen.

Dr. Shaheed heeft in het kader van zijn functie een aantal vragen gesteld aan Omar Barghouti als vertegenwoordiger van het BDS National Committee (BNC). Het feit dat de Rapporteur deze vragen voorlegde is een duidelijke indicatie van de omvang en het gewicht van de BDS-beweging. De internationale gemeenschap kan niet meer om de beweging heen.

De vragen hebben ten eerste betrekking op de doelstellingen en activiteiten van de BDS-beweging en hoe men waarborgt dat deze de mensenrechten respecteren en niet aanzetten tot haat of geweld. Vervolgens gaan de vragen in op zorgen van Joodse groeperingen dat de beweging uit zou zijn op delegitimisering van Israël. Voorts wordt er gevraagd naar een toelichting op het racistische karakter van zionisme en hoe dit verschilt van antisemitisme. Daarna wordt verder ingegaan op de kritiek van sommige landen en belanghebbenden dat de BDS-beweging antisemitisch zou zijn of een toename van antisemitisme in de hand zou werken. De Speciaal Rapporteur vraagt naar richtlijnen en maatregelen van het BNC met betrekking tot het tegengaan van mogelijk antisemitisme binnen de beweging. Ten slotte vraagt de rapporteur om meer informatie over zaken die bij Europese rechtbanken aanhangig zijn gemaakt om valse en lasterlijke beschuldigingen van antisemitisme tegen de BDS-beweging aan te vechten en wat daarin het oordeel van de rechtbank(en) was.

De vragen boden de kans om nogmaals te benadrukken dat de BDS-beweging geen enkele handeling of uiting tolereert van onder andere anti-zwart racisme, anti-Arabisch racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, vreemdelingenhaat of homofobie. En ook dat er een brede consensus is onder juristen en burger- en mensenrechtendeskundigen in de Verenigde Staten en Europa dat de valse en lasterlijke beschuldigingen van antisemitisme en bijbehorende beperkende en punitieve maatregelen tegen de BDS-beweging in strijd zijn met grondwettelijk beschermde rechten, met name het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

Omar Barghouti heeft alle vragen stellig en overtuigend beantwoord. Wij gaan ervan uit dat daarmee de mogelijk bestaande zorgen van de rapporteur zijn weggenomen.

U kunt alle vragen en antwoorden hier teruglezen.

 » Lees verder

Palestijnse olijvenoogst gaat gepaard met grof geweld van Israëlische kolonisten – The Rights Forum

palestijnse-olijvenoogst-gaat-gepaard-met-grof-geweld-van-israelische-kolonisten-–-the-rights-forum

22-10-19 08:28:00,

Terreur

Givat Ronen AbuPessoptimist Rabbis for Human Rights Yesh Din Burin Yitzhar buitenposten OCHA Kolonistengeweld B’Tselem Kolonisering Westoever

Terreur / Palestijnse olijvenoogst gaat gepaard met grof geweld van Israëlische kolonisten

Met het aanbreken van het oogstseizoen zijn de aanvallen van kolonisten op Palestijnse boeren verhevigd. Het Israëlische leger doet zoals gebruikelijk weinig om het geweld te voorkomen of daders op te pakken. Tenzij het zelf doelwit van de kolonisten is.

Een Palestijnse boer in Burin probeert het vuur op zijn akker te doven dat is aangestoken door Israëlische kolonisten. [c] Middle East Monitor 

Gemaskerde Israëlische kolonisten die Palestijnse boeren met knuppels en stenen te lijf gaan, brand stichten, akkers en boomgaarden vernielen en de oogst stelen: het is een bekend fenomeen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Met het aanbreken van de olijvenoogst, afgelopen week, is de terreur verhevigd.

Stenen en knuppels

Zaterdag vielen enkele tientallen gemaskerde kolonisten Palestijnse boeren aan die bij het dorp Burin olijven oogstten, schrijft The Times of Israel. Op filmbeelden van de Israëlische mensenrechten­organisatie Yesh Din is te zien hoe een stuk of zeven van hen de boeren met stenen bekogelen. Anderen vielen de boeren met knuppels aan en verdreven hen uit hun boomgaard. Drie van hen moesten zich in het ziekenhuis aan verwondingen laten behandelen. De kolonisten, afkomstig uit de ‘buitenpost’ (outpost) Givat Ronen bij de nederzetting Yitzhar, maakten zich meester van een grote zak net geplukte olijven en persoonlijke eigendommen die de boeren hadden achtergelaten.

Palestijnse jongeren uit Burin trokken vervolgens naar de boomgaard, waar beide partijen elkaar met stenen bekogelden. Daarop verscheen de Israëlische grenspolitie, aldus de krant. Die maakte een eind aan het gevecht door de Palestijnse jongeren met ‘riot dispersal means’ – vermoedelijk traangas – te verdrijven.

Die avond maakten, nog steeds volgens de krant, politie en leger bekend dat er inderdaad een aanval van kolonisten had plaatsgevonden. Het zou gaan om acht stenengooiende Israëli’s. Zij zouden één Palestijn hebben geraakt en al zijn vertrokken toen de politie arriveerde.

 » Lees verder

Palestijnse loodgieters brengen Holocaust-overlevende geen kosten in rekening – The Rights Forum

palestijnse-loodgieters-brengen-holocaust-overlevende-geen-kosten-in-rekening-–-the-rights-forum

08-10-19 08:50:00,

Hartverwarmend

Hartverwarmend / Palestijnse loodgieters brengen Holocaust-overlevende geen kosten in rekening

Een bijzonder gebaar van twee Palestijnse loodgieters. Toen zij hoorden dat de Israëlische dame voor wie zij reparatiewerk hadden uitgevoerd een Holocaust-overlevende is, besloten ze haar niets in rekening te brengen.

Rosa Meir en de broers Simon en Salim Matari. [c] Facebook 

De loodgieters, de broers Simon en Salim Matari, waren opgetrommeld vanwege lekkage in de woning van Rosa Meir, een 95-jarige inwoonster van de Israëlische stad Haifa. Terwijl zij aan het werk waren raakten ze in gesprek met Meir. Die vertelde onder meer dat ze een Holocaust-overlevende is.

Een Facebook-bericht over het gebaar van de broers kreeg veel positieve commentaren.

Haar levensverhaal raakte de broers zo dat ze besloten haar de kosten voor de reparatie – duizend shekel, zo’n 260 euro – niet in rekening te brengen. Op de factuur schreven ze: ‘Holocaust-overlevende, dat u 120 jaar moge worden. Van Simon en Salim Matari.’ In het vakje ‘kosten’ vulden zij ‘0 shekel’ in.

Bij vertrek lieten de broers Rosa weten dat ze eventuele toekomstige lekkages opnieuw gratis zouden komen fixen. ‘Ons doel is om mensen te helpen’, zeiden ze. ‘Geld is belangrijk, maar niet het belangrijkst. Het is belangrijk om menselijk te zijn.’

De vrouw was tot tranen toe geroerd vanwege het gebaar, vertelde ze de Israëlische pers: ‘De broers verrasten me volkomen. Hun gebaar was zo hartverwarmend en opbeurend.’

In een klimaat waarin Palestijnen maar al te vaak worden voorgesteld als ‘allemaal terroristen’, vinden ook wij dit verhaal het vermelden waard.

Meest gelezen

Lastercampagnes / Karaktermoord is het standaard wapen van de Israël-lobby

Petitie / Stop de Israëlische mishandeling van Palestijnse kinderen

Oorlog tegen BDS / Stadsbestuur Aken distantieert zich van prijs voor ‘antisemitische’ kunstenaar, maar uitreiking gaat door

 » Lees verder

Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

palestijnse-kinderen-hebben-recht-op-leven,-vrij-van-onrecht-en-onderdrukking

30-09-19 09:50:00,

Len munnik   kindercoalitie

863 ondertekeningen

Kinderen in het bezette Palestijns gebied groeien op in een militair gedomineerde omgeving waar hun leven op het spel staat. Tussen januari 2018 en juni 2019 werden 72 Palestijnse kinderen gedood en raakten 9.212 Palestijnse kinderen ernstig gewond als direct gevolg van acties van het Israëlische leger. (Een uitgebreide versie van de petitie kan op onze site gevonden worden.)

Petitie

Wij

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie en eenieder die het recht op leven van Palestijnse kinderen van het grootste belang vindt.

constateren

dat een groot aantal Palestijnse kinderen slachtoffer wordt van gerichte acties door het Israëlische leger. Gemiddeld wordt er één kind per week gedood. Het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie erkennen het fundamentele recht van kinderen op leven en ontwikkeling. Dit betekent dat Israël, dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, internationaal recht schendt.

en verzoeken

Nederland om haar internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van kinderrechten kracht bij zetten door:

  • alle militaire samenwerking en wapenhandel met Israël te stoppen;
  • druk op Israël te leggen om geweld tegen kinderen in het bezette Palestijns gebied te stoppen;
  • druk op Israël te leggen om internationale afspraken na te leven.

Ondertekenen

Tijdens het opslaan is een fout onstaan. Mogelijk is het op dit moment erg druk. Wilt u opnieuw proberen te ondertekenen? Onze excuses voor het ongemak.

We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:

Kabinet 

Petitieloket:

Einddatum:

17-11-2019 

Petitionaris:

Galit Saporta 

Organisatie:

Palestijnse Kinderrechten Coalitie: Defence for Children Nederland – Een Ander Joods Geluid – gate48 – Kairos Sabeel Nederland – The Rights Forum – Palestine Link 

Website:

Geschiedenis

 » Lees verder

De Palestijnse stem in Israël laat zich zelfbewust horen – DocP

de-palestijnse-stem-in-israel-laat-zich-zelfbewust-horen-–-docp

23-09-19 10:05:00,

Tellen alleen joodse stemmen?

De Palestijnse coalitie, de Joint List, gooit een steen in de vijver van de Israëlische ‘democratie’. De president van Israël moet vóór 1 oktober namelijk een moeilijke keuze maken: geeft hij de opdracht om voldoende steun voor een nieuwe regering te vormen aan Netanyahu of aan de leider van de combinatie ‘Blauw en Wit’, generaal Gantz. Beiden zitten op de wip. ‘Moeilijk’, vooral omdat het heel lastig is om een oplossing te vinden, als hij zich beperkt tot joodse partijen. Dat laatste is normaal in Israël waar de kleine Palestijnse partijtjes alleen maar dienen als vijgenblad voor een schijndemocratie. Tot gisteren.

Zet van Odeh normaal in democratie

Ayman Odeh de leider van de Gezamenlijke Lijst van de Israëlische Palestijnen, maakte gisteren bekend dat hij generaal Gantz aanbeveelt als informateur voor een nieuwe regering. Met sympathie voor Gantz heeft dat niets te maken omdat iedereen weet dat deze man de leiding had over de massaslachting in de Gazastrook in 2014. Odeh verklaarde dan ook uitdrukkelijk dat de Gezamenlijke Lijst niet in een eventuele regering-Gantz gaat zitten. Maar de zet van Odeh, die en passant een aantal politieke wensen meegaf (intrekken van de Wet op de Natiestaat “die mij, mijn familie en een vijfde van de bevolking tot tweederangsburgers maakt”), zet president Rivlin hiermee voor het blok.

President moet nu uit de kast komen

Ofwel de president doet of de dertien zetels van de Gezamenlijk Lijst niet bestaan en gaat zoals al tientallen jaren gebruikelijk uit van een rekensom die alleen joodse partijen meetelt. Hij heeft dan hooguit een technisch probleem, wordt het Gantz of Netanyahu? Ofwel, president Rivlin houdt rekening met de aanbeveling van Odeh die nu nota bene de derde partij van Israël vertegenwoordigd. In dat geval is het exit Netanyahu. Maar tegelijkertijd heeft president Rivlin dan iets gedaan dat in het huidige Israël grenst aan landverraad: de Palestijnse stem de doorslag laten geven bij de regeringsvorming. Ayman Odeh wreef in zijn verklaring nog wat zout in de wonde, sprekend over Netanyahu: “[dit] should be the end of his political career.”

Ondertussen zinspeelt de president op een ontsnapping uit de omarming door de Gezamenlijke Lijst: hij zou graag een nationale regering willen met steun van zowel Gantz als Netanyahu.

 » Lees verder

Joodse en Palestijnse jongeren vragen steun voor strijd tegen onderdrukking en intimidatie – The Rights Forum

joodse-en-palestijnse-jongeren-vragen-steun-voor-strijd-tegen-onderdrukking-en-intimidatie-–-the-rights-forum

18-07-19 08:28:00,

Campagnes

Petitie

Shrinking Space NIW Jewish Voice for Peace Duitsland Verenigde Staten CIDI antisemitisme Trump Israël-lobby

Petitie / Joodse en Palestijnse jongeren vragen steun voor strijd tegen onderdrukking en intimidatie

Met een petitie vragen de jongeren aandacht voor de onderdrukking van miljoenen Palestijnen en het wereldwijd monddood maken van Israël-critici en voorvechters van gelijke rechten. Tegenactie is geboden, is hun boodschap. The Rights Forum steunt hun oproep.

Joodse jongeren tonen enkele van de beschuldigingen die zij naar hun hoofd krijgen als zij zich uitspreken voor vrijheid en gerechtigheid voor de Palestijnen: ‘verrader’, ‘zelf-hatende jood’ en ‘niet echt joods’.#ReclaimYourSpace 

De petitie wordt geïntroduceerd met een korte video. Daarin spreken zes jongeren, drie joods en drie Palestijns, zich uit tegen de Israëlische onderdrukking van miljoenen Palestijnen en tegen het monddood maken van critici van die onderdrukking in Israël en andere landen. Zij willen bouwen aan een toekomst die is gebaseerd op de universele waarden van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, en die vrij is van antisemitisme, islamofobie en andere vormen van haat en racisme. Met hun petitie claimen ze de ruimte om in vrijheid te kunnen leven en kritiek op onrecht te kunnen leveren. Hun roep om steun draagt de titel #ReclaimYourSpace.

The Rights Forum steunt de oproep, die een initiatief is van het Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD) en mede wordt gedragen door het Amerikaanse Jewish Voice for Peace (JVP). Ook wij zijn van mening dat de Palestijnen na tientallen jaren van onderdrukking niet langer mogen worden afgehouden van – zoals een van de joodse jongeren het noemt – ‘hun vrijheid, waardigheid en rechten’. En ook wij vinden dat de beschuldigingen van antisemitisme en Israëlhaat waarmee wereldwijd wordt geprobeerd voorvechters van deze rechten monddood te maken dringend een halt moet worden toegeroepen. En ook wij zijn gekant tegen antisemitisme, islamofobie en alle andere vormen van haat en racisme.

Hetze van Donald Trump

Juist deze week waren we getuige van het drieste optreden van de Amerikaanse president Donald Trump,

 » Lees verder

Palestijnse kinderen vogelvrij onder Israëlische bezetting – The Rights Forum

palestijnse-kinderen-vogelvrij-onder-israelische-bezetting-–-the-rights-forum

24-06-19 03:45:00,

Nieuws

Kinderrechten

Abd al-Khaliq Burnat Unicef DCIP Musab al-Tamimi Mishandeling PKC Kinderrechten Razzia Ahed al-Tamimi gedode Palestijnen

Kinderrechten / Palestijnse kinderen vogelvrij onder Israëlische bezetting

De 14-jarige Mahmud Salah werd tijdens het voetballen door een Israëlische soldaat neergeschoten. Het kostte hem een been. De soldaat ging vrijuit, voor Mahmud dreigt de gevangenis. Zijn lot werpt licht op de genadeloze aanpak van Palestijnse kinderen door Israël.

Amina Salah met haar 14-jarige broertje Mahmud in betere tijden. Amina Salah 

Kinderen behoren tot de voornaamste slachtoffers van de Israëlische bezetting. Zij staan bloot aan dagelijks geweld, razzia’s, kidnapping en langdurige opsluiting. Soms vanwege het gooien van een steen naar een militair of de Afscheidingsmuur, maar meestal zonder aanleiding.

Een gruwelijk voorbeeld uit die laatste categorie werd recent beschreven door Amina Salah, een dertigjarige Palestijnse vrouw uit het op de Westelijke Jordaanoever gelegen stadje Al-Khadir. Zij beschrijft de nachtmerrie die haar 14-jarige broertje Mahmud overkwam.

Neergeschoten tijdens het spelen

Op 21 mei voetbalde Mahmud ’s avonds rond half tien met zijn vrienden op een veldje aan de rand van Al-Khadir. De jongens waren nog laat buiten – een vaste gewoonte tijdens de ramadan. Verderop staat de Israëlische Afscheidingsmuur. In een wachttoren zijn Israëlische militairen gelegerd.

Die avond werd vanaf de toren één schot gelost, gevolgd door het geluid van schreeuwende kinderen. Mahmud was neergeschoten toen hij de bal ophaalde die tot vlak bij de muur was getrapt. Toen de dorpelingen hem bereikten werd hij omgeven door Israëlische militairen die hem toeschreeuwden waarom hij ‘niet gewoon doodging’. Volgens zijn getuigenis zou hij ook zijn geschopt.

Een toegesnelde Palestijnse ambulance werd door de Israëli’s op afstand gehouden. De hevig bloedende Mahmud werd door de militairen naar de andere kant van de muur gebracht, waar hij nog een half uur zonder verzorging op straat lag voordat een Israëlische ambulance hem met onbekende bestemming afvoerde. Al die tijd werden de machteloze Palestijnen op afstand gehouden.

Patiënt en verdachte

Toen Mahmud de volgende dag in een ziekenhuis in Jeruzalem bij kennis kwam had hij twee operaties ondergaan en bleek zijn been vanaf de knie te zijn geamputeerd.

 » Lees verder

Registratie van Palestijnse Nederlanders miskent hun recht op identiteit – The Rights Forum

registratie-van-palestijnse-nederlanders-miskent-hun-recht-op-identiteit-–-the-rights-forum

28-05-19 04:11:00,

Nieuws

Persoonsregistratie

Oost-Jeruzalem

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Persoonsregistratie / Registratie van Palestijnse Nederlanders miskent hun recht op identiteit

In Nederland levende Palestijnen kunnen nog altijd niet worden ingeschreven als ‘geboren in Palestina’ of de ‘(bezette) Palestijnse gebieden’. Hun recht op identiteit wordt door de overheid bestreden met steeds nieuwe bureaucratische argumenten, waarbij het vermijden van het begrip ‘Palestijns’ centraal staat.

Muurschildering met Palestijnse vlag die symbool kan staan voor de registratie van in bezet Palestina geboren Nederlanders: de Palestijnse identiteit is taboe.ABC 

Al bijna tien jaar wordt de overheid gewezen op haar verantwoordelijkheid om de geboorteplaats van in Nederland levende Palestijnen correct te registreren. Al even lang wringt de overheid zich in bochten om dat juist te voorkomen. De laatste ontwikkelingen laten zien hoe ver de overheid bereid is daarin te gaan. Intussen is de zaak voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Van ‘Israël’ naar ‘Onbekend’

De kwestie speelt sinds 2010. Toen benaderde een Palestijnse Nederlander de Nederlandse autoriteiten om zijn geboorteplaats in de persoonsregistratie te laten wijzigen van ‘Israël’ in ‘Palestina’ of ‘(bezette) Palestijnse gebieden’. De man is geboren in Oost-Jeruzalem, dat sinds 1967 door Israël bezet wordt gehouden.

De aanduiding ‘Israël’ als geboorteland is voor hem dan ook onaanvaardbaar. Bovendien is die onjuist; niet voor niets spreekt ook de Nederlandse regering – in navolging van onder meer de EU en de VN – van ‘bezette Palestijnse gebieden’, waartoe ook Oost-Jeruzalem wordt gerekend.

Overleg met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken leidde tot het voorstel om de registratie van zijn geboorteland te wijzigen van ‘Israël’ in ‘Onbekend’. De Palestijnse Nederlander bedankte voor de eer. Zijn geboorteland is helemaal niet onbekend en over de naam bestaat internationale consensus.

Oplossing tweemaal dichtbij

Eind 2012 leek de kwestie opgelost.

 » Lees verder

Palestijnse staat: van belofte tot obstakel voor rechtvaardigheid – The Rights Forum

palestijnse-staat-van-belofte-tot-obstakel-voor-rechtvaardigheid-8211-the-rights-forum

28-04-19 03:15:00,

Opinie

apartheid tweestatenoplossing EU Trump

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Jan Schnerr / Palestijnse staat: van belofte tot obstakel voor rechtvaardigheid

Het streven van de internationale gemeenschap naar de stichting van een Palestijnse staat lijkt definitief mislukt. Hoe nu verder? Een plan B ontbreekt. De Palestijnen zijn de dupe.

De illegale Israëlische ‘nederzetting’ Beitar Illit op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Israëlische kolonisering van de Westoever en Oost-Jeruzalem heeft de stichting van een soevereine, levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk gemaakt.Daily Sabah 

De droom van een soevereine, levensvatbare Palestijnse staat verkruimelt onder onze handen. Wat komt daarna? Staan wij op de drempel van een nieuwe fase in de strijd voor menselijkheid – en dus gelijke rechten – voor alle inwoners van Israël/Palestina? Trump neemt ‘een Palestijnse staat’ niet eens meer in de mond. Israël lacht om het idee. De media zijn ‘Israëlmoe’. De Palestijnen, vooral de jongeren, geloven het niet meer. Europa zwijgt. Is de situatie voor de Palestijnen hopeloos?

Afkalvende droom

Als wij kijken naar de Europese mainstream politiek en media, sinds 1993 trouwe verdedigers van ‘de Palestijnse staat’, dan blijkt dat het geloof al sinds de tweede ambtstermijn van Obama aan het slijten is. Steeds vaker werden relativeringen aangebracht als het gaat over de Palestijnse staat: ‘met kleine grenscorrecties’, ‘met afspraken rond de terugkeer van vluchtelingen’, ‘rond Oost-Jeruzalem’, ‘over de Jordaanvallei’, ‘met veiligheidsgaranties voor Israël’, ‘met erkenning van Israël (als joodse staat)’. Let wel, wij hebben het over minder dan 22 procent van het oorspronkelijke Palestina. Maar zelfs dit uiterst bescheiden tweestaten-geloof gaat steeds meer gepaard met allerlei mitsen en maren.

Half april feliciteerde bondskanselier Merkel de Israëlische premier Netanyahu plichtmatig met zijn verkiezingsresultaat.

 » Lees verder

Palestijnse scholen in Hebron beschoten met traangasgranaten – The Rights Forum

palestijnse-scholen-in-hebron-beschoten-met-traangasgranaten-8211-the-rights-forum

07-12-18 02:39:00,

Nieuws

Traangas in de klas

Traangas Kinderen Breaking the Silence School Al-Khalil Hebron

Traangas in de klas / Palestijnse scholen in Hebron beschoten met traangasgranaten

In Hebron zitten Palestijnse scholieren geregeld met tranen in de ogen in de klas. Het Israëlische leger schiet regelmatig traangasgranaten op scholen af.

De directeur van de Al-Khalil School for Boys in Hebron toont een doos met de hulzen van traangas- en andere granaten die de afgelopen maanden op de school zijn afgeschoten. Haaretz 

Onderwijzend personeel in Hebron (Al-Khalil) beklaagt zich er al tijden over: Israëlische bezettingstroepen die tijdens lesuren traangasgranaten afschieten op scholen in de stad. De Israëlische autoriteiten ontkennen bij hoog en bij laag dat ‘het meest morele leger ter wereld’ zich daaraan bezondigt. Maar de Israëlische krant Haaretz (€) publiceerde videobeelden waaruit het tegendeel blijkt.

De videobeelden werden op 18 november gemaakt bij de Al-Khalil School for Boys. Duidelijk is te zien dat de Israëlische militairen niet belaagd werden door met stenen gooiende scholieren – volgens Haaretz het gebruikelijke excuus van het leger in het ‘incidentele geval’ er traangas wordt gebruikt in de buurt van een school.

Het hoofd van de school laat de Haaretz-verslaggever een doos met tientallen lege traangasgranaten zien. Het is de oogst van de laatste paar maanden. Sinds kort wordt de school dagelijks beschoten, zeggen leraren. Aan de muur hangen tientallen foto’s van het afschieten van traangasgranaten op de school en van arrestaties van leerlingen. De school begon drie jaar geleden met het documenteren van de ‘incidenten’.

Geweld tegen kinderen

Voor de Israëlische organisatie Breaking the Silence zijn de beelden geen verrassing. Al in 2013 verklaarde een voormalige militair tegenover de organisatie dat hij aanwezig was bij het met traangasgranaten beschieten van kinderen die voor een school stonden, schrijft Haaretz. Breaking the Silence is een organisatie van ex-militairen die getuigenissen van militairen over Israëlische misdaden optekent en publiceert. Toevallig verscheen onlangs een boekje over Hebron/Al-Khalil, getiteld Occupying Hebron, dat de context weergeeft waarbinnen de traangasaanvallen moeten worden gezien.

 » Lees verder

Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking – The Rights Forum

Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking – The Rights Forum

05-10-18 07:50:00,

Nieuws

Amsterdam, 7 oktober

Jordaanvallei South Hebron Hills Negev Bedoeïenen Khan al-Ahmar

Amsterdam, 7 oktober / Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking

De demonstratie vindt plaats op zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur op de Dam in Amsterdam.

In het zicht van Israëlische militairen zwaait een Palestijn in Gaza met de Palestijnse vlag.Palestine News Network 

De Palestijnse gemeenschap in Nederland nodigt sympathisanten uit hun solidariteit te komen betuigen tijdens haar demonstratie van aankomende zondag op de Dam. Vanaf 13.00 uur protesteren de Palestijnen tegen het onrecht dat hen al zeventig jaar, sinds de stichting van de staat Israël, ten deel valt: een voortgaand proces van verdrijving en onderdrukking, dat gepaard gaat met oorlogsmisdaden en andere grove schendingen van het internationaal recht.

Khan al-Ahmar

De dreigende ontruiming en sloop van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar, die ieder moment kan plaatsvinden, is een actueel voorbeeld van dit proces. Ruim 180 bedoeïenen worden door de bezettende mogendheid Israël gedwongen hun woonplaats te verlaten, waar zij zich bijna zeventig jaar geleden vestigden nadat zij door diezelfde mogendheid waren verdreven uit hun leefgebied in de Naqab-woestijn (Negev). De gedwongen ontruiming is een oorlogsmisdaad, stelde Amnesty International eerder deze week in navolging van tal van andere mensenrechtenorganisaties. We schreven er eergisteren over.

Uit hetzelfde gebied werden eerder al zeker tien bedoeïenengemeenschappen gedwongen te vertrekken. En alleen al in ditzelfde centrale deel van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn er nóg 45 gemeenschappen van bedoeïenen die met een gedwongen ‘transfer’ worden bedreigd. In de South Hebron Hills, de Jordaanvallei en de Naqab (Negev) speelt zich hetzelfde proces af. De kwetsbare Palestijnse bedoeïenengemeenschappen worden letterlijk in hun voortbestaan bedreigd.

Het onrecht dat de bedoeïenen wordt aangedaan is één facet van een veel breder proces van overheersing dat het Palestijnse volk al zeventig jaar van zijn elementaire rechten berooft. Tegen dit onrecht verheft de Palestijnse gemeenschap in Nederland zondag haar stem.

‘Opstand’ is in oktober het thema van de Maand van de Geschiedenis.

 » Lees verder

Palestijnse studenten beschuldigen Palestijnse Autoriteit van onderdrukking – The Rights Forum

Palestijnse studenten beschuldigen Palestijnse Autoriteit van onderdrukking – The Rights Forum

14-08-18 06:17:00,

Nieuws

Fatah Marteling Onderzoek Addameer administratieve detentie Mahmud Abbas Palestijnse Autoriteit hamas Gaza Westoever nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Palestijnse studenten beschuldigen Palestijnse Autoriteit van onderdrukking

De Palestijnse Autoriteit legt kritische studenten het zwijgen op, stelt het Palestinian Students Forum in een rapport. Ook de bredere Palestijnse samenleving voelt de harde hand van de autoriteiten, die samenwerken met Israël. ‘We leven onder een dubbele bezetting.’

Afgestudeerden aan de Birzeit-universiteit in Ramallah.Birzeit University 

In een rapport levert het in Londen gevestigde Palestinian Students Forum (PSF) forse kritiek op de Palestijnse Autoriteit (PA), die een beperkt deel van de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Studenten aan universiteiten op de Westoever lopen het risico door de PA opgepakt en langere tijd vastgehouden te worden wanneer zij zich kritisch uitlaten. Zelfs marteling en andere mensenrechtenschendingen worden toegepast om informatie van studenten los te krijgen of hen te straffen, schrijft het Forum.

Het Forum sprak met twaalf studenten van vier universiteiten: Al-Najah in Nablus, Kadoorie in Tulkarm, de Polytechnische Universiteit in Al-Khalil (Hebron) en Birzeit in Ramallah. In het rapport staat het Forum met name stil bij de ervaringen van vier studenten die mishandeld werden door de Palestijnse veiligheidsdiensten.

Achtergrond

Het optreden van de veiligheidsdiensten tegen studenten op de Westoever houdt verband met de politieke situatie in de bezette Palestijnse gebieden, schrijft het Forum. Daarbij gaat het met name om het conflict tussen Fatah, de partij van PA-president Mahmud Abbas, en Hamas, dat feitelijk het bestuur vormt in de Gazastrook. Verzoening tussen beide partijen is meermalen aangekondigd, maar bij die aankondigingen is het tot dusver gebleven. Sinds 2006 hebben er in Palestina geen parlementsverkiezingen plaatsgevonden.

De situatie heeft volgens het Forum een ‘autoritaire politieke cultuur’ doen ontstaan, die ook aan de universiteiten voelbaar is.

 » Lees verder

Israël gooit Palestijnse dichteres Dareen Tatour 5 maanden achter de tralies

Israël gooit Palestijnse dichteres Dareen Tatour 5 maanden achter de tralies

31-07-18 03:52:00,

Terwijl in de hele wereld de vrijlating van Ahed Tamimi gevierd wordt, heeft de oneerlijke justitie in Israël al een nieuw slachtoffer gemaakt. De Palestijnse dichteres Dareen Tatour werd veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Haar misdaad: een gedicht schrijven waarin ze oproept tot verzet tegen de bezetting van Palestina.

Een oproep om haar vrij te laten getekend door 150 internationale schrijvers en intellectuelen (waaronder Alice Walker en Naomi Klein) en de steun van de schrijversorganisatie PEN mochten niet baten. De rechtbank van Nazareth toonde geen genade.

Nadat ze de voorbije drie jaren al huisarrest kreeg, moet Dareen Tatour nu ook echt vijf maanden achter de tralies doorbrengen. Ze zat er eerder al even nadat ze op 11 oktober 2015 gearresteerd werd tijdens een raid van de Israëlische politie.

‘Resist, my people, resist them.’ Zo luidt de Engelse vertaling van de titel van haar gedicht waarvoor ze nu een gevangenisstraf kreeg. De Israëlische autoriteiten stoorden zich naar eigen zeggen vooral aan deze regels:

I will not succumb to the “peaceful solution,”
Never lower my flags
Until I evict them from my land.

Maar het lijkt er vooral op dat Israël elke kritische stem in de kiem wil smoren. “Dareen Tatour wordt veroordeeld voor wat schrijvers elke dag doen: wij gebruiken woorden om op een vreedzame manier onrecht aan te klagen”, klonk het eerder in een reactie van Pen.

De rechtbank haalde er nog twee andere gedichten van Tatour bij maar volgens haar advocaat gaat het om foute vertalingen en verzen die uit hun context gelicht worden.

Tatour (36), een Israëlische burger, blijft er nuchter onder. “Ik verwachtte de gevangenis en mijn verwachting kwam uit. Ik verwachtte geen rechtvaardigheid. De vervolging was om te beginnen al politiek omdat ik een Palestijnse ben, omdat het over vrijheid van meningsuiting gaat en omdat ik opgesloten wordt omdat ik Palestijns ben”, reageerde ze.

Toen het proces begon in mei had ze al gezegd: “Door mijn proces worden de maskers afgerukt. De hele wereld zal nu mijn verhaal leren kennen. De hele wereld zal kunnen zien wat voor soort democratie Israël is. Een democratie voor joden alleen.”

Twee weken geleden keurde het Israëlische parlement trouwens een wet goed waarin gesteld wordt dat Israël de ‘natiestaat is van het joodse volk’.

 » Lees verder

Palestijnse jongen vermoordt kolonist en wordt zelf gedood – The Rights Forum

Palestijnse jongen vermoordt kolonist en wordt zelf gedood – The Rights Forum

27-07-18 05:55:00,

Aanval

Adam Avigdor Lieberman Kolonisering Westoever

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Aanval / Palestijnse jongen vermoordt kolonist en wordt zelf gedood

Een 17-jarige Palestijn stak een Israëlische kolonist dood en verwondde twee anderen. Hij werd ter plaatse doodgeschoten. Het Israëlische leger voerde direct vergeldingsmaatregelen uit in de woonplaats van de dader. Israëlische ministers kondigden versnelde uitbreiding van de illegale nederzettingen aan.

De 31-jarige Yotam Ovadia, die donderdagavond werd doodgestoken door een jonge Palestijn.Familie-archief / Ynet 

De aanval vond donderdagavond plaats in Adam (ook bekend als Geva Binyamin), een illegale Israëlische kolonie met ruim vijfduizend inwoners op de bezette Westelijke Jordaanoever, in 1984 gesticht op door Israël geconfisqueerd land van de Palestijnse plaats Jaba’. De 17-jarige Palestijn Muhammad Tariq Yusuf Abu Ayyush verschafte zich toegang tot de plaats door over een hek te klimmen. Daar stak hij de 31-jarige bewoner Yotam Ovadia neer, een vader van twee kinderen die later in een ziekenhuis bezweek aan zijn verwondingen. Vervolgens verwondde hij een 58-jarige man en een 41-jarige man, die een vuurwapen droeg en hem met drie kogels doodschoot.

Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens Israëlische media zou hij op zijn Facebookpagina het Israëlische geweld tegen de Palestijnse bevolking in Gaza en op de Westoever hebben veroordeeld, en hebben geschreven dat ‘de tijd is aangebroken voor een grote opstand’.

Wraakmaatregelen

Direct na de aanval vielen Israëlische troepen de woonplaats van de dader, Kaubar, binnen. Zijn familieleden werden ondervraagd en hun identiteitspapieren en werkvergunningen ingenomen, en het huis van het gezin werd opgemeten ter voorbereiding van de vernietiging ervan – een standaard door Israël toegepaste wraakmaatregel na een aanslag.

Bij huiszoekingen pakten de militairen vier inwoners van Kaubar op. Arbeiders uit de plaats die in nabijgelegen Israëlische kolonies werken kregen een verbod opgelegd om vandaag de ‘nederzettingen’ te betreden.

 » Lees verder

Minister Blok zet Palestijnse levens op het spel – The Rights Forum

Minister Blok zet Palestijnse levens op het spel – The Rights Forum

21-05-18 07:32:00,

Nieuws

Bloedbad in Gaza

Stef Blok Tweede Kamer Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Bloedbad in Gaza / Minister Blok zet Palestijnse levens op het spel

Het door Israël in Gaza aangerichte bloedbad zal voorlopig niet leiden tot een Nederlandse reactie. Daarmee zet de regering meer Palestijnse levens op het spel.

Palestijnse journalisten herdenken hun collega Yasir Murtaja, die op 6 april in Gaza door een Israëlische scherpschutter werd gedood.Ashraf Amra / APA images  

Wat zich in de afgelopen anderhalve maand in Gaza afspeelde was even schokkend als uniek: een bevolking die zich in wanhoop, met gevaar voor eigen leven, naar de grens begaf om zijn vrijheid en rechten op te eisen. Een duidelijker oproep aan de wereld om de Palestijnen te bevrijden uit de gevangenis en humanitaire hel van Gaza is amper denkbaar.

Israël reageerde met geweld op de wekelijkse demonstraties die zich tussen 30 maart en 14 mei in Gaza afspeelden. Als gevolg daarvan vonden 118 Palestijnse burgers de dood. De overgrote meerderheid van hen werd door scherpschutters doodgeschoten, sommigen bezweken aan een overdosis traangas. Alleen al op 14 mei vielen ruim zestig doden, onder wie een aantal Palestijnen die in de dagen daarop aan hun verwondingen bezweken. Op 16 mei werden nog eens twee Palestijnen bij het grenshek in Gaza doodgeschoten, waarmee het dodental opliep tot 120. Sinds 30 maart raakten meer dan 11 duizend Palestijnen gewond. Enkele tientallen van hen verkeren in kritieke toestand.

Blok: eerst onderzoek

Gaza: gevangenis en humanitaire hel. ICRD

Het bloedbad van 14 mei leidde een dag later tijdens het Vragenuur tot discussie in de Tweede Kamer. Meerdere partijen vroegen minister van Buitenlandse Zaken Blok het Israëlische geweld te veroordelen, de Israëlische ambassadeur te ontbieden en een wapenembargo te overwegen.

 » Lees verder

Palestijnse journalist bezwijkt aan verwondingen – The Rights Forum

Palestijnse journalist bezwijkt aan verwondingen – The Rights Forum

29-04-18 10:23:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

OCHA Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Mars van Terugkeer / Palestijnse journalist bezwijkt aan verwondingen

De 25-jarige Ahmad Abu Hussein werd op 13 april door een Israëlische scherpschutter neergeschoten terwijl hij de demonstraties in Gaza versloeg. Woensdag stierf hij aan zijn verwondingen.

Ahmad Abu HusseinMiddle East Eye 

Abu Hussein werkte als radioverslaggever en fotojournalist voor lokale media in Gaza, onder meer voor radiostation ‘Stem van het Volk’. Op vrijdag 13 april versloeg hij de demonstraties in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’. Naar verluidt bevond hij zich op 350 meter afstand van het grenshek tussen Gaza en Israël toen hij door een Israëlische scherpschutter in de buik werd geschoten, waarschijnlijk met een dumdum-kogel. Hij droeg een beschermend vest met het opschrift ‘Press’, alsmede een felblauwe helm.

Gezien zijn zware verwondingen en het nijpende tekort aan medische hulpmiddelen in Gaza, werd de Israëlische autoriteiten om toestemming gevraagd hem naar een ziekenhuis in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever over te brengen. Die toestemming werd drie dagen later verleend. Ook in Ramallah ontbraken echter de noodzakelijke voorzieningen. Opnieuw drie dagen later werd toestemming gegeven hem naar een ziekenhuis in Israël te brengen. Daar bezweek hij woensdag aan zijn verwondingen.

Minstens twaalf journalisten neergeschoten

‘Hij schoot eerst!’ 70jaarnakba.nl

Abu Hussein is de tweede Palestijnse journalist die tijdens de demonstraties in Gaza door een Israëlische scherpschutter is gedood. Op vrijdag 6 april werd fotograaf Yasir Murtaja met scherpe munitie in de buik geschoten, ondanks de duidelijk leesbare tekst ‘Press’ op zijn scherfvest. Hij stierf diezelfde dag. Nog zeker tien andere Palestijnse journalisten werden de afgelopen weken door scherpe munitie gestroffen.

Het webzine +972 publiceerde een korte video,

 » Lees verder

Twee Palestijnse demonstranten bezwijken aan verwondingen – The Rights Forum

Twee Palestijnse demonstranten bezwijken aan verwondingen – The Rights Forum

25-04-18 09:38:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Mars van Terugkeer / Twee Palestijnse demonstranten bezwijken aan verwondingen

In ziekenhuizen in Gaza overleden twee Palestijnen aan schotwonden die zij tijdens demonstraties bij het grenshek met Israël opliepen. Een van hen was een 18-jarige doofstomme jongen.

De 18-jarige, doofstomme Tahrir Mahmud Wahba.Ma’an News Agency  

Maandagochtend bezweek de 18-jarige, doofstomme Tahrir Mahmud Wahba aan zijn verwondingen. De jongen werd op 13 april door een Israëlische scherpschutter met scherpe munitie in het hoofd geschoten tijdens de demonstraties in het kader van de ‘Grote Mars van Terugkeer’.

De moeder van de jongen vertelde Palestijnse media dat zij vergeefs had geprobeerd hem bij de demonstraties bij het grenshek tussen Gaza en Israël weg te houden: ‘Hij stond erop aan de betogingen deel te nemen.’

Zondagavond stierf de 20-jarige Abdullah Muhammad Shamali aan zijn verwondingen. Hij werd tijdens de demonstraties van afgelopen vrijdag door een scherpschutter met scherpe munitie in de buik geschoten.

Zondag openden Israëlische militairen opnieuw met scherpe munitie het vuur op Palestijnse demonstranten. Daarbij liepen drie Palestijnen schotwonden op. Zij ondergingen operaties en zijn buiten levensgevaar.

In 2018 kwamen tot dusver 67 Palestijnen door Israëlisch geweld om het leven: 51 in Gaza en 16 op de Westelijke Jordaanoever. Het aantal Palestijnen dat in het kader van de Grote Mars van Terugkeer werd gedood, liep op tot minstens 41. Het aantal gewonden loopt in de duizenden.

Waardeert u ons journalistieke werk? Help ons dat voort te zetten.

Meest gelezen

Khan al-Ahmar / Israël start etnische zuivering van Palestijns dorp

Ondanks protesten / Metropoolregio negeert mensenrechten en verleent busbedrijf EBS opnieuw een vergunning

Protest / Nederlandse organisaties roepen regering op tot harde veroordeling ontruiming Khan al-Ahmar

Lees ook
JPEG / burntires

Mars van Terugkeer / Vier doden na nieuw Israëlisch geweld tegen Palestijnse demonstranten

Vrijdag werden bij nieuwe demonstraties in de Gazastrook vier Palestijnen door Israëlische militairen doodgeschoten.

 » Lees verder

Drie Palestijnse doden aan vooravond van nieuwe protesten – The Rights Forum

Drie Palestijnse doden aan vooravond van nieuwe protesten – The Rights Forum

13-04-18 08:38:00,

Nieuws

En dat zijn 54 t/m 56

Kolonisten Mars van Terugkeer Gaza Westoever gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

En dat zijn 54 t/m 56 / Drie Palestijnse doden aan vooravond van nieuwe protesten

Donderdag werden in Gaza twee Palestijnen door Israëlische militairen gedood. Eerder werd op de Westoever een Palestijn door een Israëlische kolonist doodgeschoten.

Donderdagavond werd in Gaza ten oosten van de stad Khan Yunis de 28-jarige Abdullah Muhammad Al-Shahri door een Israëlische scherpschutter doodgeschoten. Hij zou zich te dicht bij het grenshek tussen Israël en Gaza hebben gewaagd.

Ten oosten van Gaza-stad werd donderdag de 30-jarige Muhammad Iyad Hujaylah gedood met een door een drone afgevuurde raket. Israël claimt dat dit een reactie was op een bij het grenshek aangebracht explosief.

Aanslag door Israëlische kolonist

De door een Israëlische kolonist gedode Muhammad Abd al-Karim Marshud. IMEMC

Maandag werd op de Westelijke Jordaanoever de 30-jarige Muhammad Abd al-Karim Marshud door een Israëlische kolonist door het hoofd geschoten; hij overleed een dag later. De aanslag vond plaats vlak bij de illegale Israëlische kolonie Mishor Adumim.

Volgens het Israëlische leger verklaarde de kolonist dat Marshud, gewapend met een schroevendraaier, een andere kolonist achtervolgde. Daarop zou hij op de Palestijn zijn toegereden en hem door het hoofd hebben geschoten. Tegen de dader is geen aanklacht ingediend. De schroevendraaier werd niet aangetroffen.

Een eerdere verklaring van het Israëlische leger dat Marshud gewapend was met een mes werd ingetrokken. Waarom Israëlische militairen ter plaatse nalieten om direct hulp in te roepen voor de zwaargewonde Marshud blijft onopgehelderd. De Palestijn was afkomstig uit het vluchtelingenkamp Balata bij Nablus. Hij laat een gezin met drie kleine kinderen na.

In 2018 kwamen tot dusver 56 Palestijnen door Israëlisch geweld om het leven: veertig in Gaza en 16 op de Westelijke Jordaanoever.

 » Lees verder

Palestijnse journalisten gewond bij verslaggeving in Gazastrook

Palestijnse journalisten gewond bij verslaggeving in Gazastrook

04-04-18 03:00:00,

De Israëlische autoriteiten moeten onafhankelijk onderzoek doen naar berichten over minstens tien journalisten die door toedoen van het Israëlische leger gewond zijn geraakt tijdens protesten in de Gazastrook op 30 maart. Dat zegt het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ).

De journalisten werden geraakt door kogels en granaatscherven terwijl ze verslag deden van een groot protest bij de grens met Gaza, stellen het Palestijnse Journalistensyndicaat (PJS), het Palestijns Centrum voor Ontwikkeling en Mediavrijheid (MADA) en het eveneens Palestijnse Centrum ter Verdediging van de Vrijheid van Journalisten (CFJ). Ook regionale media maken melding van de gewonden.

Op 30 maart gingen Palestijnen in de Gazastrook de straat op om te demonstreren tegen de Israëlische weigering om Palestijnse vluchtelingen toe te staan terug te keren naar de huizen waar ze voor 1948 woonden. Minstens zeventien Palestijnen kwamen om bij de protesten en 1.400 raakten gewond.

Kogels

“Journalisten moeten verslag kunnen doen van demonstraties zonder bang te zijn voor hun veiligheid”, zegt Sherif Mansour, programmacoördinator voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij het CPJ. “We roepen Israël op om militairen die geweld hebben gebruikt tegen journalisten ter verantwoording te roepen.”

Freelance journalist Ahmed Salem Muammar verklaarde in zijn onderbuik geraakt te zijn terwijl hij samen met Hatem Omar, een fotograaf van Xinhua News Agency de protesten verliet. “Toevallig was ik dichtbij een ambulance. Die heeft me naar het Nasser-ziekenhuis gebracht. Daar werden veertien granaatscherven uit mijn onderbuik verwijderd. Ik ben drie uur lang geopereerd en er is 30 centimeter darm verwijderd”, zei hij tegen MADA.

Wisam Mousa, een fotograaf voor radiostation Fursan al-Aradah in Deir al-Balah, werd in beide benen geschoten toen hij van een afstand verslag deed van protesten in het vluchtelingenkamp Al-Bureij, volgens MADA, het PJS en zijn werkgever.

“Ik bevond me op meer dan 400 meter afstand van de grens en stond bij de ambulances”, verklaarde Mousa. Hij beweert opzettelijk te zijn beschoten.

Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op een verzoek van het CPJ om commentaar.

Traangas

Hala al-Hassanat, verslaggever voor Nahar News Agency in Gaza, verklaarde tegen het CPJ dat ze bij Al-Bureij verslag deed toen het Israëlische leger het vuur opende op burgers. Ze rende weg van het vuur, struikelde en brak haar been.

Mahmoud Adnan Mdouj,

 » Lees verder

Palestijnse premier overleeft kennelijke aanslag in Gazastrook – The Rights Forum

Palestijnse premier overleeft kennelijke aanslag in Gazastrook – The Rights Forum

13-03-18 04:55:00,

Nieuws

Explosie

Palestijnse Autoriteit hamas Gaza

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Explosie / Palestijnse premier overleeft kennelijke aanslag in Gazastrook

Een explosie trof dinsdagochtend het konvooi van premier Rami Hamdallah bij het binnenrijden van de Gazastrook. Er vielen enkele licht gewonden. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is.

Onderzoek op de plek waar de explosie plaatsvond.Palestine News Network 

Het konvooi van premier Hamdallah van de Palestijnse Autoriteit (PA) reed om tien uur dinsdagochtend de Gazastrook binnen. Na tweehonderd meter vond langs de weg een explosie plaats, vermoedelijk van een bermbom. De ontploffing veroorzaakte schade aan enkele voertuigen, en zeven inzittenden en voorbijgangers raakten licht gewond.

Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de kennelijke aanslag. De PA wees met de beschuldigende vinger naar Hamas, zijnde de partij die als feitelijke machthebber in Gaza verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid in de strook. Hamas veroordeelde de aanval en stelde indirect Israël verantwoordelijk. Volgens de Israëlische krant Haaretz spraken Hamdallah en Hamas-leider Ismail Haniyeh elkaar na de explosie, en waren zij het eens dat ‘Israël en zijn collaborateurs’ achter de ontploffing zaten. De autoriteiten in Gaza kondigden een grondig onderzoek aan. Volgens sommige bronnen zijn inmiddels enkele mensen aangehouden.

Palestijnse verzoening

Hamdallah bezocht Gaza voor de opening van een waterzuiveringsinstallatie. Het bezoek was vijf maanden geleden gepland. Na de explosie woonde de premier de opening bij en en voerde hij gesprekken met Hamas-vertegenwoordigers over de vastgelopen verzoening tussen de PA en Hamas. Aansluitend keerde hij terug naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, de zetel van de PA.

Zowel de PA als Hamas hekelde de explosie als een aanslag op de verzoening tussen beide partijen. De aanval dient slechts de belangen van Israël, dat als bezetter gebaat is bij Palestijnse verdeeldheid, aldus de PA.

Hamdallah maakte bekend zijn inspanningen voor verzoening te zullen voortzetten en naar Gaza te zullen terugkeren.

 » Lees verder

Israël schiet met tank op Palestijnse tieners: twee doden – The Rights Forum

Israël schiet met tank op Palestijnse tieners: twee doden – The Rights Forum

19-02-18 10:44:00,

Nieuws

En dat zijn 11 en 12

NRC Media Gaza gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

En dat zijn 11 en 12 / Israël schiet met tank op Palestijnse tieners: twee doden

In Gaza zijn zaterdagavond twee Palestijnse tieners gedood toen een Israëlische tank een groep jongeren beschoot. Die zouden ‘op weg naar de grens’ zijn geweest.

Israëlische tank.South Front / Michael Mass 

Waarom Israëlische militairen met een tank op de jongeren schoten is volstrekt onduidelijk. Onder meer NRC Handelsblad en het Israëlische Haaretz schrijven dat een aantal Palestijnen ‘de grens naderde’, maar laten na uit te leggen waarom hen dat het leven kostte. Andere bronnen melden dat de tieners door een vliegtuig zijn beschoten. Bij de beschieting raakten twee andere Palestijnen gewond.

De twee gedode Palestijnen zijn Bassam Muhammad Sabah Abu Ghayth en Abdullah Ayman Abu Shaykhah, beiden 17 jaar oud. Zij zijn het elfde en twaalfde slachtoffer van Israëlisch geweld in 2018. De tieners woonden in Al-Salam, een wijk ten oosten van Rafah, vlak bij de grens met Israël. Langs de grens worden frequent Palestijnen door Israëlische scherpschutters gedood.

Ontploffing leidt tot offensief

De beschieting van de tieners maakte deel uit van een Israëlisch offensief, waarbij zaterdagavond en -nacht 18 aanvallen werden uitgevoerd op dorpen en steden in de kleine Gazastrook. Naar verluidt vielen daarbij twee gewonden en werden woonhuizen, een boerderij en een kruispunt geraakt. Israël spreekt van ‘Hamas-doelen’.

Een vanuit de Gazastrook afgeschoten luchtdoelraket viel op een Israëlisch woonhuis. Zondag kwam een andere raket in Zuid-Israël in open terrein terecht. Er zijn geen gewonden gemeld. Maandagochtend voerde Israël opnieuw bombardementen uit.

De escalatie volgde op de ontploffing van een geïmproviseerd explosief, zaterdag in de voormiddag, waarbij vier Israëlische militairen gewond raakten. De omstandigheden van de explosie zijn onduidelijk.

 » Lees verder

Israëli’s schieten weer een Palestijnse tiener door het hoofd – The Rights Forum

Israëli’s schieten weer een Palestijnse tiener door het hoofd – The Rights Forum

05-02-18 08:35:00,

Nieuws

En dat is 7

Wadi Burqin Burqin Jenin collectieve straf Razzia Westoever gedode Palestijnen

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

En dat is 7 / Israëli’s schieten weer een Palestijnse tiener door het hoofd

Tijdens een militair offensief tegen Palestijnse dorpen rond de stad Jenin is zaterdag opnieuw een jonge Palestijn gedood. Hij werd door een Israëlische militair door zijn hoofd geschoten.

Zaterdagavond werd tijdens een Israëlische razzia in het dorp Burqin de 19-jarige Ahmad Samir Abu ‘Ubayd gedood. De ongewapende tiener werd door een Israëlische militair door het hoofd geschoten. Hij is de zevende Palestijn die dit jaar door Israëlische militairen is omgebracht; vijf van hen werden door het hoofd geschoten.

Militair offensief

Afgelopen weekend vond een compleet militair offensief plaats tegen een aantal Palestijnse gemeenschappen aan de westkant van de op de Westelijke Jordaanoever gelegen stad Jenin. Uit de niet eenduidige berichtgeving kan worden geconcludeerd dat de wijk Wadi Burqin en omringende dorpen werden belaagd, waaronder met name het dorp Burqin. Tussen vrijdag en zondag vonden in het gebied tenminste drie massale invallen plaats.

Zaterdag trok een troepenmacht van 22 militaire voertuigen en twee bulldozers het dorp Burqin binnen, vergezeld van de ‘executie-eenheid’ Yamam en een honden-eenheid. Volgens Palestijnse media was sprake van een complete belegering en werden alle toegangswegen afgesloten. Bij huiszoekingen vielen talloze gewonden, onder meer na aanvallen met honden, en werd een groot aantal inboedels, huizen en andere gebouwen vernield of beschadigd, waaronder een schaapskooi.

De 19-jarige Ahmad Samir Abu ‘Ubayd. IMEMC News

In het escalerende geweld werd met traangas, schokgranaten en kogels op de bewoners geschoten. Daarbij werd de 19-jarige Ahmad Samir Abu ‘Ubaid in zijn hoofd geschoten. Acht Palestijnen raakten zwaargewond door geweervuur, tientallen anderen door het inademen van traangas en hondenbeten,

 » Lees verder

Palestijnse tiener al zeven weken in voorarrest wegens gooien van stenen – The Rights Forum

Palestijnse tiener al zeven weken in voorarrest wegens gooien van stenen – The Rights Forum

30-01-18 04:38:00,

Nieuws

Mishandeling

Mishandeling Nur al-Tamimi Musab al-Tamimi Nariman al-Tamimi Al-Nabi Salih Kinderrechten Razzia Ahed al-Tamimi

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Mishandeling / Palestijnse tiener al zeven weken in voorarrest wegens gooien van stenen

De 17-jarige Palestijn Abd al-Khaliq Burnat staat terecht voor een Israëlische militaire rechtbank wegens het gooien van stenen. Hij zit al zeven weken in voorarrest. Zijn zaak staat model voor de structurele Israëlische mishandeling van Palestijnse jongeren, waaraan op 31 januari wereldwijd aandacht wordt besteed ter gelegenheid van de verjaardag van de bekendste tiener in gevangenschap: Ahed al-Tamimi.

De 17-jarige Abd al-Khaliq Burnat.Facebook / Iyad Burnat 

De 17-jarige Abd al-Khaliq Burnat werd op 10 december 2017 opgepakt toen hij met twee vrienden een pizza wilde gaan eten. Sindsdien wordt hij in Israëlische detentie gehouden en is hij meermalen voorgeleid aan een militaire rechtbank. Zijn laatste verhoor vond zondag plaats, zeven weken na zijn ‘arrestatie’. De jongeman woonde de zitting bij in een kooi, zijn voeten geketend.

De beschuldigingen tegen Abd al-Khaliq komen bekend voor: het gooien van stenen en het daarmee aanrichten van ‘ernstige schade’ aan de door Israël gebouwde betonnen Afscheidingsmuur. Ook zou de jongeman een ‘veiligheidsrisico’ vormen voor de bezettingstroepen. De rechter verdaagde de zaak tot 11 februari; tegen die tijd zit Abd al-Khaliq 63 dagen in voorarrest.

Het is niet zijn eerste confrontatie met het bezettingsregime. Een jaar geleden werd Abd al-Khaliq door een Israëlische militair door zijn hoofd geschoten, maar overleefde de aanslag. In maart 2017 werd hij – nog herstellend van de schotwond – tijdens een Israëlische razzia van zijn bed gelicht en vastgezet. Zijn broer Majd Burnat werd tijdens een vreedzame betoging in zijn been geschoten en raakte deels verlamd.

Het dorp Bil’in en de familie Burnat

De familie Burnat woont in het op de Westelijke Jordaanoever gelegen dorp Bil’in,

 » Lees verder

Israël valt in twee weken 123 Palestijnse dorpen binnen – The Rights Forum

Israël valt in twee weken 123 Palestijnse dorpen binnen – The Rights Forum

30-12-17 08:27:00,

Nieuws

State violence

Ahd al-Tamimi Westelijke Jordaanoever Mishandeling Al-Nabi Salih Kinderrechten B’Tselem

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

State violence / Israël valt in twee weken 123 Palestijnse dorpen binnen

Wie denkt dat de Israëlische inval in het dorp van Ahed al-Tamimi op zichzelf staat, heeft het mis. In twee weken vonden gewelddadige invallen plaats in 123 Palestijnse dorpen en 104 woningen.

Een graphic illustreert de door B’Tselem gedocumenteerde Israëlische ‘state violence’.B’Tselem 

Tussen 2 en 15 december werden door Israëlische troepen invallen gedaan in tenminste 123 Palestijnse steden en dorpen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, alsmede in 104 individuele woningen. Daarbij werden tenminste 237 Palestijnen opgepakt, onder wie 61 minderjarigen. Dat meldt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem in een donderdag verschenen rapportage.

De rapportage komt op het moment dat de 16-jarige Palestijnse activiste Ahed al-Tamimi in Israël terechtstaat als gevolg van de inval van Israëlische troepen in haar dorp Al-Nabi Salih op 15 december. Afgelopen dagen hebben we haar zaak in drie artikelen in detail beschreven (20, 28 en 29 december). Daarin wezen we op de bredere context – de Israëlische bezetting. B’Tselem doet hetzelfde.

State violence

B’Tselem schrijft dat de invallen niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een veelomvattend stelsel van onderdrukkende maatregelen, dat vanwege het daarbij gebruikte geweld door de organisatie wordt gekwalificeerd als ‘organized state violence’:

Israel’s control over millions of Palestinians in the Occupied Territories is not limited to the extreme incidents, occasionally reported by the media. Rather, it is an insidious part of daily life that takes its toll in numerous ways, many of them hidden from view. Yet whether this control takes the form of direct use of physical force or otherwise, it amounts to organized state violence.

 » Lees verder