Pano-reportage over medicinale cannabis toont belang democratisch spreekrecht gebruikers

pano-reportage-over-medicinale-cannabis-toont-belang-democratisch-spreekrecht-gebruikers

12-03-19 01:24:00,

Wie de kwestie medicinale cannabis (MC) kent, weet dat hieromtrent anno 2019 een democratisch debat niet evident is. Integendeel! Patiënten die MC gebruiken blijven dikwijls liever onbekend uit vrees voor mogelijke juridische of andere represailles. Uit schrik stoten ze hun spreekrecht af. Samen met hun bijdrage verdwijnt het democratische debat hierdoor. De Pano-reportage over medicinale cannabis bracht MC voor het eerst in vele huiskamers binnen.

In het Klassieke Athene had het volk, dat aan het politieke leven geacht werd deel te nemen, een gelijkspreekrecht (isegoria). Het betekende in de praktijk dat de voorzitter van de Ekklesia (volksparlement) een bijeenkomst begon door de aanwezigen uit te nodigen om dit spreekrecht te doen gelden. Later besprak men de aangehaalde kwestie en beoordeelde men de geuite opinies op hun merites. Een dergelijk debat, waarbij iedereen zijn bemerkingen kan uiten, is een essentieel element voor een democratische samenleving en bepaalt mede haar ontwikkeling.

Wie de kwestie medicinale cannabis (MC) kent, weet dat hieromtrent anno 2019 een democratisch debat niet evident is. Integendeel! Patiënten die MC gebruiken blijven dikwijls liever onbekend uit vrees voor mogelijke juridische of andere represailles. Uit schrik stoten ze hun spreekrecht af. Samen met hun bijdrage verdwijnt het democratische debat hierdoor.

De Pano-reportage[1] van Daniel Demoustier bracht MC voor het eerst in vele huiskamers binnen. Hij liet zien hoe hij, terwijl hij aan kanker leed, zijn heil niet alleen in de reguliere medicijnen zocht. De reporter vertelde hoe MC hem de lijdensweg van chemotherapie hielp door spartelen. Hoewel hij er, volgens eigen zeggen, geen bewijs voor kan leveren, zou het hem zelfs niet verbazen mocht MC meegeholpen hebben bij het bestrijden van zijn kanker. 

Naast zijn eigen verhaal, liet de reporter eveneens verschillende andere patiënten aan het woord. Hiermee volbracht hij een essentiële taak van de media in een democratische samenleving. Namelijk het spreekrecht van het volk garanderen. Ook van hen die de maatschappelijke realiteit, zoals medicinale cannabisgebruikers, grotendeels uitsluit.

De patiënten verklaarden voor de camera zonder blikken of blozen dat MC hen bij pijn ten gevolge van kanker (Tristan), of bij psoriasis artritis (Thomas) of bij spasticiteit bij MS (Johan) hielp. Hiermee gaven ze de kijker een glimp van wat MC voor vele mensen kan doen, en in de praktijk daadwerkelijk doet. Zoals Pieter Van Reeth,

 » Lees verder