Het Europese Parlement spreekt zich in een Briefing uit over 5G. – Gentechvrij

29-03-20 05:35:00,

Effects of 5G wireless communication on human health

Fragment: “Questions remain unanswered as to what 5G actually is, what it is for, whether it has impacts on human health and environment, whether it is secure, whether it offers good value for money or whether anyone will be prepared to pay for it.5 As an alternative, according to some experts,6 fibre optics would be more secure, safe and offer higher speed than 5G. However, fibre optics are not wireless.MEER…

Nederlands:

Effecten van draadloze communicatie op menselijke gezondheid.

Fragment: Vragen blijven onbeantwoord zoals wat 5G eigenlijk is, waar het voor is, en of het impact heeft op menselijke gezondheid en milieu, of het precies is, of het het geld waard is en of iemand bereid is hier voor te betalen.

Als alternatief, volgens sommige experts, zouden vaste verbinding opties preciezer, veiliger zijn en bieden een hogere snelheid dan 5G. Doch, vaste verbinding opties zijn niet draadloos. MEER… (Eng.)

 » Lees verder

Macron zet parlement buiten spel bij #pensioenwet –

01-03-20 09:07:00,

Op zaterdag 29 februari kondigt de Franse premier Philippe aan dat hij de pensioenhervormingswet aanneemt zonder stemming op basis van artikel 49 lid 3 van de Grondwet. Dat waartegen maanden gestaakt en betoogd is wordt met een ondemocratische formaliteit botweg ingevoerd.

Hij doet de mededeling op de dertiende dag van de debatten over de pensioenkorting. Naar zijn zeggen wil hij hiermee een einde maken aan het niet-debat over de pensioenen. Hij beëindigt hierdoor abrupt de besprekingen van de afgevaardigden en de duizenden ingediende amendementen. De regering dient binnenkort een nieuwe in.

Conformément à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l’autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j’ai décidé d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraites. pic.twitter.com/Q3GtnGgc0A

— Edouard Philippe (@EPhilippePM) February 29, 2020

Kamerleden hebben 24 uur om ​​afkeuring in te dienen

De Kamerleden hebben nu slechts 24 uren om een ​​motie van afkeuring tegen de regering in te dienen. Door een tiende van de leden, 58, moet deze worden ondertekend om deze motie ontvankelijk te maken. Communistische, socialistische en opstandige fracties hebben zaterdagmiddag aangekondigd om een ​​gezamenlijke motie in te dienen. Rechtse parlementsleden (de republikeinen) zijn ook bereid.

Als binnen de gestelde termijn en onder de gestelde voorwaarden de leden geen afkeuring indienen, wordt de tekst aangenomen.

Afkeuring moet binnen 48 uur worden besproken

Zodra de motie van afkeuring is ingediend, stemt binnen 48 uur hierover in de Nationale Vergadering. Als een absolute meerderheid (289 stemmen) voor is, moet de regering aftreden. Elke afwezigheid of onthouding bij deze stemming is gunstig voor de regering.

De afkeuring maakt weinig kans: de 299 LREM-afgevaardigden (Macrons partij) hebben nog steeds een absolute meerderheid in de Nationale Assemblee (telt in totaal 577 leden). Bovendien is het sinds 1958 niet gelukt een motie van afkeuring aan te nemen.

Ernstige betogingen

Aan de beraadslagingen in de Nationale Vergadering zijn enorme betogingen vooraf gegaan.
Op 5 december gaan nog meer dan een miljoen demonstranten de straat op door heel Frankrijk.

 » Lees verder

Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken – The Rights Forum

23-05-19 06:49:00,

Nieuws

Oorlog tegen BDS

EJA FDP Federica Mogherini Haaretz Gideon Levy Duitsland NGO Monitor IHRA Stef Blok BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Oorlog tegen BDS / Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken

In een harde aanval op de vrijheid van meningsuiting roept de Bondsdag op organisaties die met BDS sympathiseren uit te sluiten van subsidies en faciliteiten. Openlijk worden zij gebrandmerkt als antisemitisch.

BDS-demonstratie in Berlijn. Als het aan het Duitse parlement ligt krijgen BDS-sympathisanten geen vergunningen voor demonstraties meer.Der Tagesspiegel / Stefan Zeitz 

Een parlement dat oproept tot inperking van rechten van burgers vanwege hun politieke opvattingen. Je zult het in het noordwesten van Europa niet snel tegenkomen, maar in Duitsland is dit precies wat er gebeurt.

Het Duitse parlement wil dat de regering maatregelen neemt tegen organisaties die sympathiseren met de zogeheten ‘BDS-oproep’: de oproep uit de Palestijnse samenleving om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de Palestijnse rechten en het internationaal recht te respecteren. Het parlement schildert BDS af als een beweging die onder het mom van het opkomen voor Palestijnse rechten antisemitische sympathieën en intenties koestert.

Kunst- en vliegwerk

De oorlogsverklaring aan de BDS-beweging is vervat in een motie die afgelopen vrijdag met grote meerderheid door het parlement is aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen geen subsidies, accommodaties en andere faciliteiten meer beschikbaar te stellen voor organisaties, groeperingen en projecten in Duitsland, Israël en bezet Palestijns gebied die binding hebben met de BDS-beweging of de door de beweging nagestreefde doelen. Ook dient de regering er bij de Duitse deelstaten,

 » Lees verder

Parlement heeft al bijna 2 eeuwen niets te zeggen over staat van oorlog en militaire missies

26-03-19 07:24:00,

Oorlogsvoering behoort in België al bijna twee eeuwen lang exclusief tot het domein van de koning en de regering. De parlementaire controle op een militair optreden, zowel in ‘vredestijd’ als in staat van oorlog, is in de grondwet dus strikt ingeperkt. Dit strookt uiteraard niet met een moderne democratie. Tijd voor een herziening van artikel 167 van de grondwet.

Oorlogsvoering behoort in België al bijna twee eeuwen lang exclusief tot het domein van de koning en de regering. De parlementaire controle op een militair optreden, zowel in ‘vredestijd’ als in staat van oorlog, is in de grondwet dus strikt ingeperkt. Dit strookt uiteraard niet met een moderne democratie.

Artikel 167, paragraaf 1 van de Belgische grondwet stelt: “De Koning voert het bevel over de krijgsmacht, stelt de staat van oorlog vast, alsook het einde van de vijandelijkheden”. In theorie beslist de Belgische koning over militaire kwesties, maar in de praktijk legt de bevoegde minister zijn beslissing ter ondertekening voor aan de koning, die het besluit bekrachtigt. Het parlement krijgt hier geen zeggenschap over. Artikel 167 (paragraaf 1) van de grondwet zegt verder: “Hij (de Koning) geeft daarvan kennis (van de staat van oorlog) aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten …”

Van de koning en de regering wordt dus hooguit verwacht dat ze het parlement informeren over hun militaire daden, maar uitsluitend indien ze dit zelf nodig achten. Bijgevolg kunnen ze zelf bepalen welke informatie er wordt doorgegeven en moet deze informatie niet noodzakelijk exhaustief of verifieerbaar zijn.

België hinkt achterop

België loopt hiermee achter op veel moderne democratieën, waarin de grondwet doorgaans een strikte parlementaire controle voorschrijft wat oorlog en het inzetten van het leger betreft. Bovendien stamt het artikel nog uit de tijd toen ons land nog niet betrokken was bij internationale missies.

Hoewel België sinds 1945 officieel niet meer ‘in staat van oorlog’ verkeerde traden Belgische soldaten toch nog actief op aan verschillende oorlogsfronten: van Korea in 1953, over Afghanistan en Irak, tot Libië en Syrië. In België is het de wet 20 mei 1994 die zegt dat het leger kan ingezet worden in vredestijd, voor operaties die worden vastgelegd door de koning na een beslissing van de ministers. Deze formulering zet de deur open voor allerlei Belgische militaire missies en operaties zonder dat België zich officieel in staat van oorlog bevindt.

 » Lees verder