Het Europese Parlement spreekt zich in een Briefing uit over 5G. – Gentechvrij

het-europese-parlement-spreekt-zich-in-een-briefing-uit-over-5g.-–-gentechvrij

29-03-20 05:35:00,

Effects of 5G wireless communication on human health

Fragment: “Questions remain unanswered as to what 5G actually is, what it is for, whether it has impacts on human health and environment, whether it is secure, whether it offers good value for money or whether anyone will be prepared to pay for it.5 As an alternative, according to some experts,6 fibre optics would be more secure, safe and offer higher speed than 5G. However, fibre optics are not wireless.MEER…

Nederlands:

Effecten van draadloze communicatie op menselijke gezondheid.

Fragment: Vragen blijven onbeantwoord zoals wat 5G eigenlijk is, waar het voor is, en of het impact heeft op menselijke gezondheid en milieu, of het precies is, of het het geld waard is en of iemand bereid is hier voor te betalen.

Als alternatief, volgens sommige experts, zouden vaste verbinding opties preciezer, veiliger zijn en bieden een hogere snelheid dan 5G. Doch, vaste verbinding opties zijn niet draadloos. MEER… (Eng.)

 » Lees verder

Macron zet parlement buiten spel bij #pensioenwet –

macron-zet-parlement-buiten-spel-bij-#pensioenwet-–

01-03-20 09:07:00,

Op zaterdag 29 februari kondigt de Franse premier Philippe aan dat hij de pensioenhervormingswet aanneemt zonder stemming op basis van artikel 49 lid 3 van de Grondwet. Dat waartegen maanden gestaakt en betoogd is wordt met een ondemocratische formaliteit botweg ingevoerd.

Hij doet de mededeling op de dertiende dag van de debatten over de pensioenkorting. Naar zijn zeggen wil hij hiermee een einde maken aan het niet-debat over de pensioenen. Hij beëindigt hierdoor abrupt de besprekingen van de afgevaardigden en de duizenden ingediende amendementen. De regering dient binnenkort een nieuwe in.

Conformément à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l’autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j’ai décidé d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraites. pic.twitter.com/Q3GtnGgc0A

— Edouard Philippe (@EPhilippePM) February 29, 2020

Kamerleden hebben 24 uur om ​​afkeuring in te dienen

De Kamerleden hebben nu slechts 24 uren om een ​​motie van afkeuring tegen de regering in te dienen. Door een tiende van de leden, 58, moet deze worden ondertekend om deze motie ontvankelijk te maken. Communistische, socialistische en opstandige fracties hebben zaterdagmiddag aangekondigd om een ​​gezamenlijke motie in te dienen. Rechtse parlementsleden (de republikeinen) zijn ook bereid.

Als binnen de gestelde termijn en onder de gestelde voorwaarden de leden geen afkeuring indienen, wordt de tekst aangenomen.

Afkeuring moet binnen 48 uur worden besproken

Zodra de motie van afkeuring is ingediend, stemt binnen 48 uur hierover in de Nationale Vergadering. Als een absolute meerderheid (289 stemmen) voor is, moet de regering aftreden. Elke afwezigheid of onthouding bij deze stemming is gunstig voor de regering.

De afkeuring maakt weinig kans: de 299 LREM-afgevaardigden (Macrons partij) hebben nog steeds een absolute meerderheid in de Nationale Assemblee (telt in totaal 577 leden). Bovendien is het sinds 1958 niet gelukt een motie van afkeuring aan te nemen.

Ernstige betogingen

Aan de beraadslagingen in de Nationale Vergadering zijn enorme betogingen vooraf gegaan.
Op 5 december gaan nog meer dan een miljoen demonstranten de straat op door heel Frankrijk.

 » Lees verder

Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken – The Rights Forum

duits-parlement-wil-rechten-‘antisemitische’-bds-sympathisanten-inperken-–-the-rights-forum

23-05-19 06:49:00,

Nieuws

Oorlog tegen BDS

EJA FDP Federica Mogherini Haaretz Gideon Levy Duitsland NGO Monitor IHRA Stef Blok BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Oorlog tegen BDS / Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken

In een harde aanval op de vrijheid van meningsuiting roept de Bondsdag op organisaties die met BDS sympathiseren uit te sluiten van subsidies en faciliteiten. Openlijk worden zij gebrandmerkt als antisemitisch.

BDS-demonstratie in Berlijn. Als het aan het Duitse parlement ligt krijgen BDS-sympathisanten geen vergunningen voor demonstraties meer.Der Tagesspiegel / Stefan Zeitz 

Een parlement dat oproept tot inperking van rechten van burgers vanwege hun politieke opvattingen. Je zult het in het noordwesten van Europa niet snel tegenkomen, maar in Duitsland is dit precies wat er gebeurt.

Het Duitse parlement wil dat de regering maatregelen neemt tegen organisaties die sympathiseren met de zogeheten ‘BDS-oproep’: de oproep uit de Palestijnse samenleving om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de Palestijnse rechten en het internationaal recht te respecteren. Het parlement schildert BDS af als een beweging die onder het mom van het opkomen voor Palestijnse rechten antisemitische sympathieën en intenties koestert.

Kunst- en vliegwerk

De oorlogsverklaring aan de BDS-beweging is vervat in een motie die afgelopen vrijdag met grote meerderheid door het parlement is aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen geen subsidies, accommodaties en andere faciliteiten meer beschikbaar te stellen voor organisaties, groeperingen en projecten in Duitsland, Israël en bezet Palestijns gebied die binding hebben met de BDS-beweging of de door de beweging nagestreefde doelen. Ook dient de regering er bij de Duitse deelstaten,

 » Lees verder

Parlement heeft al bijna 2 eeuwen niets te zeggen over staat van oorlog en militaire missies

parlement-heeft-al-bijna-2-eeuwen-niets-te-zeggen-over-staat-van-oorlog-en-militaire-missies

26-03-19 07:24:00,

Oorlogsvoering behoort in België al bijna twee eeuwen lang exclusief tot het domein van de koning en de regering. De parlementaire controle op een militair optreden, zowel in ‘vredestijd’ als in staat van oorlog, is in de grondwet dus strikt ingeperkt. Dit strookt uiteraard niet met een moderne democratie. Tijd voor een herziening van artikel 167 van de grondwet.

Oorlogsvoering behoort in België al bijna twee eeuwen lang exclusief tot het domein van de koning en de regering. De parlementaire controle op een militair optreden, zowel in ‘vredestijd’ als in staat van oorlog, is in de grondwet dus strikt ingeperkt. Dit strookt uiteraard niet met een moderne democratie.

Artikel 167, paragraaf 1 van de Belgische grondwet stelt: “De Koning voert het bevel over de krijgsmacht, stelt de staat van oorlog vast, alsook het einde van de vijandelijkheden”. In theorie beslist de Belgische koning over militaire kwesties, maar in de praktijk legt de bevoegde minister zijn beslissing ter ondertekening voor aan de koning, die het besluit bekrachtigt. Het parlement krijgt hier geen zeggenschap over. Artikel 167 (paragraaf 1) van de grondwet zegt verder: “Hij (de Koning) geeft daarvan kennis (van de staat van oorlog) aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten …”

Van de koning en de regering wordt dus hooguit verwacht dat ze het parlement informeren over hun militaire daden, maar uitsluitend indien ze dit zelf nodig achten. Bijgevolg kunnen ze zelf bepalen welke informatie er wordt doorgegeven en moet deze informatie niet noodzakelijk exhaustief of verifieerbaar zijn.

België hinkt achterop

België loopt hiermee achter op veel moderne democratieën, waarin de grondwet doorgaans een strikte parlementaire controle voorschrijft wat oorlog en het inzetten van het leger betreft. Bovendien stamt het artikel nog uit de tijd toen ons land nog niet betrokken was bij internationale missies.

Hoewel België sinds 1945 officieel niet meer ‘in staat van oorlog’ verkeerde traden Belgische soldaten toch nog actief op aan verschillende oorlogsfronten: van Korea in 1953, over Afghanistan en Irak, tot Libië en Syrië. In België is het de wet 20 mei 1994 die zegt dat het leger kan ingezet worden in vredestijd, voor operaties die worden vastgelegd door de koning na een beslissing van de ministers. Deze formulering zet de deur open voor allerlei Belgische militaire missies en operaties zonder dat België zich officieel in staat van oorlog bevindt.

 » Lees verder

Israëlisch parlement stemt tegen gelijke rechten voor alle inwoners – The Rights Forum

israelisch-parlement-stemt-tegen-gelijke-rechten-voor-alle-inwoners-8211-the-rights-forum

25-12-18 09:57:00,

Nieuws

Apartheid

Meretz Onafhankelijkheidsverklaring Balad Knesset Tajammu’ democratie Jewish Nation State Bill apartheid docP nieuwsanalyse

Apartheid / Israëlisch parlement stemt tegen gelijke rechten voor alle inwoners

Gelijke rechten blijven een utopie voor de niet-joodse inwoners van Israël, zelfs al moet daarvoor de Onafhankelijkheidsverklaring overboord.

Een Amerikaanse campagne vestigt de aandacht op de Israëlische apartheid.SeaMac  

Deze maand stemde het Israëlische parlement (de Knesset) in grote meerderheid tegen een wetsvoorstel dat gelijke politieke rechten inhield voor alle burgers, ongeacht hun geloof, etniciteit of sekse. Het voorstel, ingediend door de linkse partij Meretz en met 71 tegen 38 stemmen verworpen, luidde als volgt:

The State of Israel shall maintain equal political rights amongst all its citizens, without any difference between religions, race and sex.

Die tekst is ontleend aan de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948, destijds opgesteld om de stichting van Israël te schragen en de staat te definiëren. Het wetsvoorstel is nagenoeg een kopie van het gelijkheidsbeginsel uit die verklaring:

The State of Israel will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace […]; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; […]; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

Desondanks werd het wetsvoorstel weggestemd door de regeringscoalitie rond premier Netanyahu’s Likud, met hulp van ‘centrumpartij’ Yesh Atid. Eens te meer bevestigde het Israëlische parlement dat voor gelijke rechten geen plaats is in het land.

De stemming illustreert ook het bankroet van de Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring. Deze handleiding voor een gedroomde ‘democratische staat Israël’ heeft geen betekenis meer. Met zijn wetsvoorstel heeft Meretz die conclusie nu van een officiële markering voorzien.

Tweederangsburgers

 

De stemming in het parlement is schokkend, maar geen incident. In juni weigerde het Israëlische parlement een wetsvoorstel van de partij Tajammu’ (Balad) in behandeling te nemen,

 » Lees verder

Europees Parlement spreekt zich uit tegen Nord Stream 2 – Geotrendlines

europees-parlement-spreekt-zich-uit-tegen-nord-stream-2-8211-geotrendlines

17-12-18 11:26:00,

De toekomst van de Nord Stream 2 pijpleiding blijft onzeker, nu het Europees Parlement zich in meerderheid tegen het project heeft uitgesproken. In een nieuwe resolutie die vorige week werd aangenomen staat dat de pijpleiding een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de energieveiligheid van Europa.

In het document, dat onderdeel is van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, staat dat Europa de aanleg van deze nieuwe pijpleiding moet staken. In plaats van meer energie uit Rusland te importeren worden landen verzocht andere leveranciers te zoeken. Hieronder de betreffende passage uit de resolutie die vorige week werd aangenomen.

“79. Bevestigt de cruciale rol van Oekraïne in het Europese energievoorzieningsnetwerk en veroordeelt de aanleg van de Nord Stream 2 pijplijn, aangezien het een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de Europese energiezekerheid en de inspanningen om de energievoorziening te diversifiëren; verlangt dat het project wordt geannuleerd.”

Toekomst Nord Stream 2 onzeker

Het is opvallend dat deze resolutie met een ruime meerderheid van 433 stemmen voor en 105 stemmen tegen werd aangenomen, omdat er grote economische belangen mee gemoeid zijn. De regeringsleiders van de landen die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding hebben keer op keer benadrukt dat de Nord Stream 2 een puur economisch project is. Met deze nieuwe pijpleiding kunnen Europese landen namelijk veel meer goedkoop aardgas rechtstreeks uit Rusland importeren.

Het alternatief voor de Nord Stream 2 is dat er meer aardgas geïmporteerd wordt via bestaande en slecht onderhouden pijpleidingen door Oekraïne. Ook zouden Europese landen meer vloeibaar aardgas uit landen als de Verenigde Staten en Qatar kunnen importeren, wat veel duurder is dan het gas via pijpleidingen uit Rusland.

Route Nord Stream 2 pijpleiding (Bron: Gazprom)

Economisch of politiek project?

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei in een persconferentie dat het standpunt van het Europees Parlement niets te maken heeft met economische fundamenten en energiebehoefte, maar uitsluitend politiek gemotiveerd is. Ze noemde het standpunt van het Europees Parlement onbegrijpelijk, omdat Europese landen volgens haar juist meer energiebronnen nodig hebben.

Volgens Zakharova is de Nord Stream 2 een vreedzaam en veelbelovend project dat veel voordelen biedt.

 » Lees verder

Europees Parlement geschokt over wapenexport naar Midden-Oosten – Geotrendlines

europees-parlement-geschokt-over-wapenexport-naar-midden-oosten-8211-geotrendlines

13-11-18 01:53:00,

Het Europees Parlement is geschokt over de hoeveelheid Europese wapens die gebruikt worden door Saoedi-Arabië en door terroristische groeperingen in Syrië en Irak. Dat lezen we in het verslag van een bijeenkomst van het Europees Parlement op 16 oktober. Deze week komt het Europees Parlement opnieuw bijeen om afspraken te maken over strengere controles voor de export van wapens.

De Europese Unie was in de periode van 2013 tot en met 2017 verantwoordelijk voor 27% van de totale wereldwijde wapenuitvoer. Daarmee staat de EU op de tweede plaats tussen de Verenigde Staten (34%) en Rusland (22%) in de top drie van grootste wapenexporteurs ter wereld. Om een beeld te kunnen vormen van de omvang van deze wapenhandel, in 2015 en in 2016 was de Europese Unie alleen al goed voor meer dan €190 miljard aan wapenexport.

Saoedi-Arabië

Dat deze wapens niet altijd goed terechtkomen lezen we ook in het verslag van de eerdere bijeenkomst. Onder punt 14 worden zorgen uitgesproken over wapens die naar Saoedi-Arabië worden gestuurd en die vervolgens gebruikt worden voor luchtaanvallen op Jemen en de blokkade van scheepvaartroutes. Met de wapenexport leveren Europese landen indirect een bijdrage aan de verslechtering van de humanitaire situatie in Jemen en wordt een duurzame ontwikkeling van het land ondermijnd.

14. Het Europees Parlement is verontrust over het feit dat vrijwel alle vergunningsaanvragen voor uitvoer naar specifieke landen zoals Saudi-Arabië zijn ingewilligd, hoewel uitvoer naar die landen ten minste in strijd is met de criteria 1 t/m 6 van het gemeenschappelijk standpunt, en dat terwijl een vergunning moet worden geweigerd als niet aan de criteria 1 t/m 4 wordt voldaan; betreurt dat bijna alle vergunningsaanvragen (95 %) voor uitvoer naar Saudi-Arabië zijn ingewilligd wat betreft categorie ML9(22) (oorlogsschepen, die worden gebruikt om de zeeblokkade tegen Jemen te handhaven) en de categorieën ML10 (luchtvaartuigen) en ML4 (bommen enz.), die een cruciale rol hebben gespeeld tijdens de luchtcampagne en hebben bijgedragen aan de verslechtering van de humanitaire situatie, de ondermijning van de duurzame ontwikkeling van het hele land en het voortdurende lijden van de Jemenitische bevolking.

Syrië en Irak

Het volgende punt adresseert een ander probleem, namelijk dat veel Europese wapens in handen zijn gekomen van Da’esh, een terreurbeweging die in Syrië en Irak actief is. In het verslag van het Europees Parlement staat dat Bulgarije en Roemenië tekortschieten in de procedures die moeten voorkomen dat wapens in verkeerde handen terechtkomen.

 » Lees verder