De perfide kunst van het provoceren (2) – Wakker Mens

de-perfide-kunst-van-het-provoceren-(2)-–-wakker-mens

10-09-19 01:32:00,

Op 1 september 2019 vond in Polen de 80e gedenkdag plaats dat Hitler Polen binnen viel. Hiermee begon de Tweede Wereldoorlog.

Steinmeier en Duda bij een herdenkingsbijeenkomst.De presidenten Frank-Walter Steinmeier en Andrzej Duda bij een herdenkingsbijeenkomst.

Hoge politici uit 40 landen waren voor de diverse herdenkingsbijeenkomsten uitgenodigd. De gehele westerse wereld, de geallieerden, de EU en de NATO landen zongen het lied van enigheid, broederlijkheid en gedeelde waarden.

Grote dankbetuigingen aan de geallieerde strijdkrachten en aan Amerika in het bijzonder. Rusland werd niet genoemd en was zelfs niet uitgenodigd.

Pijnlijk… bij de werkelijke historie

Feitelijk werd Polen door de Russen bevrijdt van de Nazi’s. Bovendien begon de nederlaag van Hitler aan het oostfront en niet in de Normandië. Aan het oostfront vond de grootste en meest gruwelijke uitputtingsslag uit de Tweede Wereldoorlog plaats waarna Rusland uiteindelijk ca. 27 miljoen slachtoffers telde.

Het oostfront bestond uit een enorme frontlijn die Duitsland steeds verder verzwakte en letterlijk uitputte. Het waren de Russen en niet de geallieerden die de ondergang en daarmee de overwinning op Nazi-Duitsland inleidden.

Stalingrad 1943
Twee honden vechten om een been…

Waarom duurde de invasie van de geallieerden in de Normandië zo lang?

Dit was veel vroeger mogelijk geweest en had veel ellende kunnen besparen. Ook, wat velen niet weten, wees Churchill in de eerste helft van de oorlog een vredesaanbod van Hitler af. Churchill wilde deze oorlog en ook Amerika heeft lang gewacht voordat zij de oorlog introk.

Stalingrad de bloedigste strijd in WO II

Want laten we wel helder blijven. Ook al was de Tweede Wereldoorlog een van de grootste tragedies uit de mensheidsgeschiedenis, ging het niet om de bevrijding van Europa, ook speelden er geen humanitaire overwegingen. Het gaat altijd om geld en macht. Voor en tijdens WO II waren gouden tijden voor het militair-industrieel-complex. Er is nooit vergelijkbaar veel geld verdient als in deze periode doordat bijna alle oorlogspartijen door dit complex verzorgt werden.

In de zomer van 1944 vond, onder leiding van de Amerikanen, de geallieerde invasie plaats. Duitsland stelde, dank Rusland, niet veel meer voor waardoor de Amerikanen met “maar” 400.000 slachtoffers (tegenover Rusland met 27 miljoen) de grote overwinnaars werden. Sindsdien wordt Europa door Amerika bezet en is zij Amerika onderdanig.

 » Lees verder

De perfide kunst van het provoceren – Wakker Mens

de-perfide-kunst-van-het-provoceren-–-wakker-mens

13-06-19 01:55:00,

Sinds 1945 heeft Amerika er alles voor over om Rusland als vijand op te bouwen.
Wat men hierbij moet weten is dat een van de grootste bedreigingen voor Amerika, een vriendschappelijke verhouding tussen Rusland en Europa zou zijn, met name Duitsland. Gebundeld zouden zij Amerika op elk gebied de baas kunnen zijn)
Amerika gaat (meestal via de NAVO) een directe confrontatie uit de weg en het komt dank de uiterst diplomatische zelfbeheersing van Rusland, niet tot een confrontatie.
De laatste 20 jaar concentreert en specialiseert de NAVO (Lees: Amerika) zich op provocaties. Hoe pervers deze provocaties zijn leest u verder in dit bericht.

Indrukwekkende voorbeelden uit de jongste geschiedenis zijn Oekraïne en de situatie op De Krim. Dank Rusland is het hier nog tot geen grotere escalatie gekomen.
In ruil voor de vereniging van de twee Duitslanden, beloofde het Westen Rusland, dat de NAVO zich niet verder richting Rusland zou uitbreiden. Inmiddels is de NAVO grens ca. 1000 km opgeschoven. De door het westen in 2014 georganiseerde staatsgreep in Oekraïne, bedreigt Rusland direct, door een mogelijke NAVO-uitbreiding tot aan haar huisdeur. Dit laatste was overigens de eigenlijke achtergrond van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne waarover in Nederland een referendum is geweest.

In tegenstelling tot wat ons de media vertellen is er geen sprake van een annexatie door Rusland van De Krim.
Integendeel, de autonome republiek De Krim heeft de regering die in 2014 door het Westen geïnstalleerd werd, niet erkend. In een referendum heeft de Krim zich toen, met ruim 96%, uitgesproken voor aansluiting bij Rusland. Dat Rusland hierop is ingegaan, is uit de geschiedenis te begrijpen.
Sindsdien schenden Amerikaanse en Israëlische vliegtuigen regelmatig het Russische luchtruim in dit gebied en de Oekraïnische marine de territoriale wateren van Rusland; allen in de hoop dat Rusland aanleiding geeft tot nog meer geweld in de regio.

 

Grootscheepse NAVO oefening

Volgens het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel, vond er van 9 tot 15 mei jl. een grootscheepse NAVO oefening plaats. Een oefening waarbij geen enkel voertuig, geen enkele tank of schip bij betrokken was.
Hier het Spiegel artikel

Het begint met cyberaanvallen waarbij wordt toegewerkt naar een escalatie van gebeurtenissen: met een oefening op hoog niveau simuleert de NAVO een aanval van een vijandige grootmacht met kernwapens (bedoeld wordt: Rusland) en de militaire reactie van de NAVO hierop.

 » Lees verder