Laat uw stem horen – petities | Stichting Vaccin Vrij

laat-uw-stem-horen-–-petities-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:09:00,

Er circuleren veel petitie’s op Facebook. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden die u heeft om uw stem te laten horen.

Stop verplicht vaccineren Covid19

Wij ondertekenaars van deze petitie willen dat de overheid elke vaccinatie verband houdend met het huidige Covid19-virus louter op vrijwillige basis aan de bevolking aanbiedt. Ter bescherming van kwetsbaren en ouderen zoals ook de ‘griepprik’ altijd bedoeld is geweest.

https://petities.nl/petitions/stop-verplicht-vaccineren-covid19

Tegen verplichte vaccinatie en tegen inperking vrijheid niet-gevaccineerden

Er bestaat een groter wordende twijfel, of de beslissingen die onze overheid inzake Covid-19 neemt, nog steeds in het belang staan van de burger en hun welzijn. De petitie is tegen het verplichten van vaccinaties tegen infectieziekten en het mogelijk beperken van vrijheid van niet-gevaccineerden.

https://garandeervrijheden.petities.nl/

Stop de noodwet, laat u uw rechten niet afnemen

Stop de noodwet om de noodverordeningen voor covid-19 te legaliseren. Stop deze waanzin en teken deze petitie om de noodwet te stoppen.

https://stopdenoodwet.petities.nl/

Een 1,5-meterwet NEE!!

In berichtgeving van de overheid, deskundigen en media wordt gesproken over het nieuwe normaal of de 1,5 meter economie, dit nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Herhaal die zin even, het nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven.

https://www.petities.com/stop_de_15meter_wet_dit_is_geen_tijdelijke_noodverorderin_meerAjZbQ42JhoTHSHCI5MzvtleSaos

Nee tegen de spoedwet

De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken. Wij hebben hier nooit voor getekend!

https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-spoedwet

Vrije keuze vaccinatie

De vrije keus in vaccineren is een big topic vandaag de dag. Verplicht vaccineren mag niet gebeuren ivm de vrije keuze. Wij zijn nog altijd baas over ons eigen lichaam. Door de belangenverstrengeling in de vaccinatie’markt’ is het werkelijke doel niet helder en het lange termijn-effect niet getoetst. Wij willen onze vrijheden behouden met of zonder vaccinatie!!

https://vrijekeuzevaccinatie.petities.nl/

Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!

Dat medicamenteuze behandeling van COVID-19 met Hydroxychloroquine (HCQ): in de eerste lijnszorg niet is toegestaan; in woonzorgcentra niet is toegestaan; in de tweede lijnszorg alleen als wetenschappelijk onderzoek is toegestaan, en dat er daardoor erg veel sterfte onder COVID-19 patienten is.

 » Lees verder