CDA Heemstede pleit voor 5G-vrij bos. Nu nog een stralingsarme woon- en werkomgeving… – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

07-10-19 07:17:00,

Na diverse brieven aan de gemeente Heemstede, begint er nu toch wat te bewegen. De gemeente heeft op 9 september een aantal vragen gesteld aan de overheid naar aanleiding van de internetconsultatie over de uitrol van 5G. En op 4 oktober stond er een artikel in het Haarlems Dagblad waarin te lezen viel dat CDA Heemstede ervoor pleit om het Groenendaalse Bos in Heemstede 5G-vrij te houden. “Het mobiele bereik in het Heemsteedse bos Groenendaal is slecht en dat is goed. Gevoelig voor straling of niet, het lijkt mij goed als er plekken blijven waar je even onbereikbaar kan zijn”, aldus Oscar Boeder van CDA Heemstede.

Illustratie: Freek Kroon

Een mooie eerste stap, want bossen zijn belangrijke plekken om als stralingsgevoelig persoon nog te kunnen ontspannen en herstellen. Bomen houden straling meetbaar tegen, dus dat zijn fijne plekken om te zijn. Zeker nu het nabijgelegen Nationaal Park Zuid-Kennemerland een “Smart” Park is geworden, is het belangrijk dat er ook stralingsarme natuurgebieden in deze regio blijven bestaan.

Maar daarnaast zullen er uiteraard nog veel meer stralingsarme plekken moeten komen, want je wilt als stralingsgevoelig persoon natuurlijk ook ergens wonen, leven en werken.

Wifi-vrije werkplek?

Het Haarlems Dagblad heeft mij ook geïnterviewd. Zoals in het artikel wordt geschreven ben ik zelf onlangs mijn baan als salarisadministrateur kwijt geraakt omdat ik niet in een werkomgeving met wifi wilde werken. Een confronterende ervaring.

Na de verhuizing naar een nieuw bedrijfspand wilde mijn werkgever geen stralingsarme werkplek meer voor mij realiseren. “We leven nu eenmaal in een digitale wereld en alles gaat tegenwoordig draadloos”, daar moest ik mij maar aan aanpassen. Ze wilden de verhuizing gelijk aangrijpen om het ‘ambulante werken’ in te voeren. Oftewel, alleen nog maar flexibele werkplekken, mobiele telefoons en draadloze laptops. En dat betekent dat er ook overal wifi – en dus heel veel straling – in het nieuwe pand zou komen.

Maar door wifi krijg ik geïrriteerde ogen, voel ik een sterke druk op mijn hoofd, word ik draaierig, kan ik niet meer goed nadenken en als dat te lang duurt dan voel ik mij fysiek onwel worden. Als je uit zo’n wifi-omgeving weg bent, dan zijn de klachten ook weer snel weg. De relatie tussen straling en gezondheidseffecten is voor mij dan ook duidelijk voelbaar.

 » Lees verder

Lafontaine pleit voor linkse hergroepering, gerucht afsplitsing Wagenknecht

11-01-18 11:58:00,

Uitgerekend op het moment dat het gerucht de ronde doet dat Sahra Wagenknecht zich uit Die Linke wil terugtrekken, pleit haar man Oskar Lafontaine voor de oprichting van een nieuwe partij om links te verenigen.

“We hebben een beweging om links bijeen te brengen nodig, een soort linkse volkspartij waarin Die Linke, delen van de Groenen en de SPD samenkomen”, aldus de voormalige partijleider van Die Linke tegenover het tijdschrift Der Spiegel. Rechts is steeds dan sterk geworden wanneer het beginsel van de sociale gerechtigheid verwaarloosd werd, grote delen van de bevolking benadeeld werden en deze zich niet meer vertegenwoordigd voelden door de gevestigde partijen, aldus Lafontaine. Dit is volgens de oud-partijleider nu massief het geval.

Het partijsysteem zoals het nu bestaat functioneert volgens hem niet meer: “We hebben een hergroepering nodig. Alleen zo kan er weer een linkse machtsoptie ontstaan.” De SPD bekritiseerde hij opnieuw als ontmoedigd. SPD-leider Martin Schulz heeft zich in zijn optiek aangepast. “Dat heeft de Schulz-hype toch laten zien: Er is potentieel voor een linkse meerderheid onder de kiezers. De mensen wachten zelf op zo’n optie.” De gewenste linkse beweging zou “niet alleen de klassieke partijen, maar ook vakbonden, sociale organisaties, wetenschappers, de culturele sector en anderen moeten omvatten”.

Verdeeldheid

Het voorstel van de fractievoorzitter in de landdag van het Saarland komt op een moment waarop de interne verdeeldheid in Die Linke sterk oplaait. Mede daarom houden vroegere strijdmakkers hem voor nog slechts beperkt in staat tot het sluiten van bondgenootschappen. Lafontaine, die in 1999 als SPD-leider er minister van Financiën onder Gerhard Schröder aftrad en enkele jaren later uit die partij stapte, is “politiek tamelijk retro”, aldus vicevoorzitter van de SPD Ralf Stegner tegenover het dagblad Tagesspiegel en bovendien “als ‘vredesengel’ en adviseur voor politiek links in Duitsland eerder de verkeerde man op de verkeerde plaats”.

Lafontaine wees er vervolgens op dat de SPD in de afgelopen jaren de helft van haar leden een kiezers verloren heeft. “Alleen wanneer ze haar politiek fundamenteel verandert, zal ze weer kiezers voor zich winnen. Ze heeft niet alleen afbouw van sociale regelingen te verantwoorden. Ze heeft ook de het Oost- en Ontspanningsbeleid van Willy Brandt opgegeven. Duitse troepen staan aan de grens met Rusland”, aldus de oud-partijvoorzitter. Voor het overige is het asielbeleid van Die Linke volgens Lafontaine net zo verkeerd als dat van de andere partijen,

 » Lees verder