President al-Assad in een interview met Rossiya Segodnya News : de oorlog is nog niet voorbij … het elimineren van terroristen heeft prioriteit

president-al-assad-in-een-interview-met-rossiya-segodnya-news-:-de-oorlog-is-nog-niet-voorbij-…-het-elimineren-van-terroristen-heeft-prioriteit

09-10-20 03:28:00, 1 0 ShareTweetSubscribe Read Time:25 Minute, 39 Second Assad on Europe's concerns about the refugees | European Migrant Crisis |  Know Your MemeDamascus -president Bashar al-Assad bevestigde dat de oorlog tegen het terrorisme nog niet over is, aangezien terroristen nog steeds sommige delen van Syrië bezetten en nog misdaden en moorden plegen. De president voegde er in een interview met het Russische Rossiya Segodnya News aan toe dat de aanwezigheid van de VS en Turkije op Syrische grondgebied een bezetting is die moet worden gestopt en de partijen moeten worden verdreven. Het volledige interview

Vraag 1: Meneer de President, ik dank u hartelijk dat u ons deze gelegenheid hebt gegeven om dit interview te houden, terwijl we ons herinneren dat vijf jaar geleden de Russische hulp naar Syrië kwam. Dus, na vijf jaar Russische militaire operatie, kunt U dan zeggen dat de oorlog in Syrië nu voorbij is?

President Assad: Nee, zeker niet. Zolang er terroristen zijn die sommige delen van ons land bezetten en misdaden en moorden plegen, is het nog niet voorbij, en ik denk dat hun ‘opdrachtgevers’ erop gebrand zijn om het nog lang te laten voortduren. Dat is wat we geloven.

Vraag 2: Welke momenten van de heldendaden van de Russen herinnert u zich ? Welke van hen vindt U het waard om bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen te vertellen?

President Assad: Het zijn er zo veel, en ik herinner me er natuurlijk een paar. Na vijf jaar van de samenwerking tussen het Syrische en het Russische leger in een deze brutale gemene oorlog, denk ik dat heldendom een ​​collectieve daad aan het worden is; het is niet individueel, het zijn niet alleen een paar gevallen van heldendom. Als je bijvoorbeeld denkt aan de piloten van militaire vliegtuigen – de luchtmacht, Russische piloten vlogen dagelijks over de gebieden van de terroristen, waarbij ze hun leven riskeerde, paar vliegtuigen zijn daadwerkelijk neergeschoten door de terroristen. Als je het hebt over de andere officieren en soldaten, zij ondersteunen het Syrische leger niet in de achterste linies, maar staan in de frontlinies en als gevolg daarvan zijn vele Russische soldaten gesneuveld. Wat ik mijn kleinkinderen op een dag ga vertellen, gaat niet alleen over dit heldendom, maar ik ga ook praten over deze gemeenschappelijke waarden die we in onze beide legers hebben en die ons tot broeders hebben gemaakt hebben tijdens deze brutale oorlog;

 » Lees verder

President Assad veroordeeld Erdogan wegens het aanzetten tot escalatie in Nagorno-Karabach

president-assad-veroordeeld-erdogan-wegens-het-aanzetten-tot-escalatie-in-nagorno-karabach

07-10-20 02:49:00, 1 0 ShareTweetSubscribe Read Time:4 Minute, 19 Second Syrian President Bashar Assad interview with SputnikDe Syrische president Bashar Al Assad beschuldigde de Turkse president Erdogan ervan “terroristische organisaties in zowel Syrië als Libië te steunen en achter de escalatie van het conflict in de regio Nagorno Karabach”. Verschenen op: https://www.syrianews.cc/president-assad-slams-erdogan-for-instigating-nagorno-karabakh-escalations/

De Syrische president bevestigt dat Turkije militanten of zoals we ze kunnen noemen huurlingen of terroristen, vanuit Syrië naar de regio Nagorno-Karabach stuurt en beschuldigt de Turkse president ervan terroristen in Syrië en Libië te steunen, vertelde hij in een interview met het Russische Sputnik, door het Westen op de zwarte lijst (Sputnik) in Damascus.

De Syrische president Bashar Al-Assad bevestigde dat “Turkije terroristen uit Syrië en andere landen gebruikt in de veldslagen in de Karabach-regio tussen Azerbeidzjan en Armenië.”

Erdogan probeert de aandacht van zijn volk af te leiden, van de interne problemen, een slechte economie en onderdrukking van andersdenkende. Hij doet dit door oorlogen aan te wakkeren, voor een ieder die het vergeten is, er zijn veel schandalen die hem in verband brengen met ISIS, zoals de gesmokkelde olie door ISIS, Turkije werd een doorvoerland voor Westerse gesponsorde terroristen en olie, de olie werd later in Europa verkocht dus aan de EU, U en ik hadden ISIS olie in onze tank.

Een Klokkenluider vertelt hoe de NAVO de grootste bondgenoot is in het bewapenen en financieren van ISIS en de “fake” COUP van Gülen Een voormalige senior terrorismebestrijding ambtenaar in Turkije heeft de feiten openbaar gemaakt en vertelt dat Turkije en de NATO de Islamitische Staat (ISIS) gesponsord hebben als geopolitieke instrument, om de regionale invloed van Turkije uit te breiden en president Recep Tayyip Erdogan  zijn politieke tegenstanders kon uitschakelen.
Ahmet Sait Yayla was hoofd van de “Counter-Terrorism and Operations afdeling” van de Turkse nationale politie tussen 2010 en 2012, voordat hij hoofd werd van de afdeling Openbare Orde en Criminaliteitspreventie tot 2014. Eerder had hij in de Counter-Terrorism and Operations Division gewerkt als een “mid-level manager” voordat  tijdens zijn 20-jarige de politie ambtstermijn, hij hoofd werd van de politie in Ankara en Sanliurfa.
In interviews met  het blad “INSURGE intelligengence”, onthulde Yayla   dat hij er persoonlijk getuige van was geweest dat de  Turkse staat ISIS sponsort,  » Lees verder

President Macron’s Slechte Toneelstuk in Libanon, door Thierry Meyssan

president-macron’s-slechte-toneelstuk-in-libanon,-door-thierry-meyssan

01-10-20 03:47:00,

President Macron, die Deus ex machina speelt, kwam de goede en slechte punten onder de Libanese leiders verdelen. Zeker van zijn superioriteit, zei hij dat hij zich schaamde voor het gedrag van deze politieke klasse. Maar dit alles is gewoon een slecht toneelstuk. Hij probeert op slinkse wijze het verzet te vernietigen en het land om te vormen tot een belastingparadijs.

JPEG - 28.1 kB De Franse president, Emmanuel Macron, heeft een van zijn zeldzame persconferenties gewijd aan de situatie in een vreemd land, Libanon. Hij zei: “Hezbollah kan niet tegelijkertijd een leger zijn dat in oorlog is met Israël, een militie die wordt losgelaten tegen burgers in Syrië en een respectabele partij in Libanon. Het moet niet geloven dat het sterker is dan het is. Het moet laten zien dat het het Libanese volk in zijn geheel respecteert, en het heeft de afgelopen dagen het tegenovergestelde laten zien”. Sayed Hassan Nasrallah zal op 29 september reageren.

In reactie op de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020 zag de Libanese bevolking en de internationale pers dit als een ongeluk dat te wijten was aan de corruptie van de havenautoriteiten. Van onze kant hebben we na analyse van de eerste aanwijzingen onmiddellijk de theorie van het ongeval in twijfel getrokken en de voorkeur gegeven aan de theorie van de aanval. De Franse president Emmanuel Macron was op een noodbezoek aan Libanon om het land te redden. Twee dagen later zonden ze op een Syrische televisiezender, Sama, de hypothese uit van de voortzetting van de operatie om resolutie 1559 uit te voeren.

De hypothese van resolutie 1559

Waar gaat dit allemaal over? De Frans-Amerikaanse resolutie van 2004 is opgesteld in opdracht van de Amerikaanse president George W. Bush, op basis van een tekst die door de toenmalige Libanese premier Rafik Hariri met de hulp van de Franse president Jacques Chirac is geschreven. Het was de bedoeling dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, geformuleerde doelstellingen zou erkennen:
- om de Syrische vredesmacht te verdrijven die voortkomt uit de Taif- akkoorden [1];
- om een einde te maken aan het Libanese verzet tegen het imperialisme;
- de herverkiezing van de Libanese president Emile Lahoud te voorkomen.

 » Lees verder

President Macron’s bad play in Lebanon, by Thierry Meyssan

president-macron’s-bad-play-in-lebanon,-by-thierry-meyssan

30-09-20 07:23:00,

Playing Deus ex machina, President Macron came to distribute the good and bad points to the Lebanese leaders. Sure of his superiority, he said he was ashamed of the behavior of this political class. But all this is just a bad play. Underhandedly, he is trying to destroy the Resistance and to transform the country into a tax haven.

JPEG - 28.1 kb The French President, Emmanuel Macron, devoted one of his rare press conferences to the situation in a foreign country, Lebanon. He said: “Hezbollah cannot at the same time be an army at war with Israel, a militia unleashed against civilians in Syria and a respectable party in Lebanon. It must not believe that it is stronger than it is. He must show that he respects the Lebanese as a whole and he has shown the opposite in the last few days. Sayed Hassan Nasrallah will answer him on September 29.

Reacting to the explosion of the port of Beirut on August 4, 2020, the Lebanese people and the international press saw it as an accident due to the corruption of the port authorities. For our part, after analyzing the first clues, we immediately questioned the thesis of the accident and favored that of the attack. French President Emmanuel Macron was urgently on his way to Lebanon to save the country. Two days later, we broadcast on a Syrian television station, Sama, the hypothesis of the continuation of the operation to implement Resolution 1559.

The hypothesis of resolution 1559

What is it all about? The 2004 Franco-US resolution was drafted on the instructions of US President George W. Bush, based on a text written by then Lebanese Prime Minister Rafik Hariri with the help of French President Jacques Chirac. It aimed to have the objectives formulated by US Secretary of State Colin Powell recognized by the United Nations Security Council:
- to drive out the Syrian peace force resulting from the Taif Agreemen [1] ;
- to put an end to the Lebanese Resistance to imperialism;
- prevent the re-election of Lebanese President Emile Lahoud.

However, on February 14, 2005, Rafik Hariri, who was no longer Prime Minister and had just been reconciled with Hezbollah, was assassinated in a mega-attack in which Lebanese President Emile Lahoud and his Syrian counterpart,

 » Lees verder

President Donald J. Trump is Promoting Peace and Stability in the Middle East

president-donald-j.-trump-is-promoting-peace-and-stability-in-the-middle-east

17-09-20 12:05:00,

Today, nations across the region and throughout the world are joining together, united in their determination to build a better future.”
President Donald J. Trump

SECURING HISTORIC AGREEMENTS: President Donald J. Trump hosted the official signing ceremony for the historic peace agreements between Israel and Arab nations.

- Today, President Trump presided over the signing ceremony at the White House to establish the foundation of the peace agreement between Israel and the United Arab Emirates (U.A.E.).
• Bahrain also accepted the President’s invitation to participate in the ceremony, following their agreement with Israel last week.
- In August, the President secured an agreement to normalize relations between the U.A.E. and Israel – the first such agreement between Israel and a major Arab country since 1994.
- The countries have committed to the exchange of embassies and ambassadors, and to begin cooperation across a broad range of fields including education, healthcare, trade, and security.
- This deal is only the beginning of normalized relations between Israel and its neighbors, with many more likely to come.

PROMOTING PEACE AND SECURITY: These agreements are leading to peace between Israel and the Middle East, as well as increased security in the region.

- The deal between Israel and the U.A.E. will strengthen peace in the region by giving Muslims increased access to the Al Aqsa Mosque for peaceful prayer.
• This will counter the extremists who use the false narrative that the Al Aqsa Mosque is under attack and that Muslims cannot pray at this holy site.
- The Israel-Bahrain agreement further enhances the security of both nations while creating opportunities for them to deepen their economic ties.
- Both agreements are a result of President Trump’s efforts to rebuild trust with our regional partners and move them away from conflicts of the past.
- Thanks to the President’s bold foreign policy vision and his deal-making ability, nations across the region are realizing the benefits of his thoughtful approach.

FACILITATING A REGIONAL TRANSFORMATION: President Trump’s policies are leading to the most rapid geopolitical transformation of the Arab world in more than a generation.

- President Trump has fully rejected the failed foreign policy approaches of the past that helped stoke division and did nothing to prevent conflict in the Middle East.

 » Lees verder