WWF: EU-lidstaten proberen onder waterbeloftes uit te komen

WWF: EU-lidstaten proberen onder waterbeloftes uit te komen

21-09-18 04:08:00,

De EU-lidstaten vergaderen in Wenen over de Europese waterrichtlijn. Die mogen ze niet op losse schroeven zetten, waarschuwt het Wereldnatuurfonds. Integendeel: ze moeten net werk maken van de implementatie ervan om de Europese waterlopen gezonder te maken. 

In de Oostenrijkse hoofdstad startte gisteren de Europese Waterconferentie. EU-lidstaten maken er de staat op van de huidige inspanningen, maar ze bekijken ook of de Europese waterrichtlijn nog ‘adequaat’ is. 

Daaraan hoeft helemaal niet getwijfeld te worden, stelt het Wereldnatuurfonds (WWF). Het schort volgens het WWF eerder aan de “ontgoochelende politieke wil” om die wetgeving af te dwingen op het terrein. Als de lidstaten in Wenen beslissen om de wetgeving te amenderen, zou dat een vrijgeleide zijn om onder hun verplichtingen uit te komen en de waterwegen tegen 2027 gezond te maken. 

“Een verzwakking van de wetgeving zou het bankroet betekenen van het Europese milieubeleid”, zegt Martina Mlinaric van het WWF. “De lidstaten hebben de vorige deadline van 2015 al gemist, en ze voelen nu de druk weer oplopen. In de plaats van een tandje bij te steken, zoeken veel regeringen nu wanhopig naar een uitweg.”

Publieke bevraging

Als onderdeel van de fitness check zal de Europese Commissie binnenkort ook een publieke bevraging organiseren. Die vraagt de Europeanen en experten om hun mening over de Europese waterwetgeving. 

“Het is van cruciaal belang dat die evaluatie transparant en objectief gebeurt”, zegt Andreas Baumüller van het WWF. “We sporen alle betrokkenen en de Europese burgers aan om op te komen voor onze rivieren en meren en hun stem te laten horen.”

De waterrichtlijn is volgens het WWF een van de meest ambitieuze en omvangrijke wetten die ooit door Europa is goedgekeurd. Uit onderzoek in samenwerking met het Europese Milieubureau, de Europese Vissersvereniging en het European Rivers Network blijkt dat het ook een zeer efficiënte wetgeving is op de plaatsen waar de politieke wil bestaat om ze te implementeren. 

Dat er nog veel werk is, is duidelijk, stelt het WWF. Amper 40 procent van de Europese rivieren en meren in de EU kan momenteel gezond genoemd worden.

 » Lees verder

NAM en Wiebes proberen zesduizend schademelders af te schepen met een ‘fooi’

NAM en Wiebes proberen zesduizend schademelders af te schepen met een ‘fooi’

25-05-18 06:51:00,

Na jaren van wanprestaties mag de NAM zich niet langer met de schadeafhandeling in Groningen bemoeien. Goed nieuws, zou je denken. Maar voor 6.000 Groningers die hun schade vóór 31 maart 2017 hebben gemeld, heeft dit nieuws een wrang bijsmaakje.

Eric Wiebes is een man van boude uitspraken en grote gebaren. De minister van Economische Zaken en Klimaat beloofde afgelopen december dat wat schadeafhandeling in Groningen betreft, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) er helemaal tussenuit gaat. Een kleine maand later werd de daad bij het woord gevoegd en werd het nieuwe schadeprotocol van kracht. De Staat is nu het loket waar gedupeerde bewoners van het aardbevingsgebied hun schade kunnen melden; het oude protocol vervalt zo snel mogelijk.

Eind goed al goed, zou je denken, maar nee. In het plan van Wiebes staat immers ook dat de NAM vóór 1 juli dit jaar het stuwmeer van 6.000 nog niet afgehandelde schadegevallen die nog onder het oude schadeprotocol vallen, weg moet werken. Een stuwmeer dat het bedrijf overigens zelf gecreëerd heeft — de experts van haar Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben 80 tot 100 procent van alle “lastige” aardbevingsschadegevallen doorgeschoven naar de arbiter, het gaat hier om een kleine tien procent van het totale aantal schademeldingen.

De NAM probeert nu — met expliciete steun van Eric Wiebes en commissaris van de Koning in de provincie Groningen René Paas — om de hele dossierberg zo snel mogelijk onder de mat te vegen. Vooral de complexere (lees: duurdere) schadegevallen zijn hier de dupe van.

Wiebes wil samen met de NAM alle niet afgehandelde schadegevallen van vóór 31 maart 2017 in een keer aanpakken. Alle Groningers die tot deze groep behoren, ontvingen op 5 maart 2018 een brief met uitleg over de versnelde afhandelingsprocedure. Sindsdien ploffen er brieven op hun mat, met daarin een aanbod van de NAM tot schadevergoeding. Schademelders kunnen dat aanbod accepteren in cash, in herstelwerkzaamheden, of het aanbod afwijzen. Dat moet binnen 3 weken – 6 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief — gebeuren. Volgens een bron van FTM staan Wiebes en Paas persoonlijk achter deze termijn.

“Dit is gewoon weer dezelfde truc”

Twaalfhonderd rechtszaken per week

Natuurlijk gaat dit niet goed; het gaat immers al jaren mis.

 » Lees verder

VS-jagers proberen aanval op IS te voorkomen..!

VS-jagers proberen aanval op IS te voorkomen..!

12-12-17 10:10:00,

We hebben het op allerlei manieren al laten zien hier op de site: het bewijs van vele kanten afkomstig, dat de IS-strijdkrachten gesteund worden door de VS en niemand minder dan de Israëlische staat.. Van gewonde IS-strijders, die de grens met Israël worden overgebracht om in ziekenhuizen te worden verpleegd, tot de dreigingen van de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, dat Syrië vergeldingsacties voor de kiezen zou krijgen, als het pogingen zou ondernemen het Syrische leger de troepen van IS aan te laten vallen..

De tatoeages van IS-strijders spreken nog misschien wel de meeste boekdelen in dit opzicht. Vandaar de bivakmutsen, die iedereen tegenwoordig voor gewoon houdt.. Verborgen strijders..? Is dat nodig dan, als je trots voor IS de heilige oorlog strijdt..?? Het is duidelijk dat de huurlingen van ISIS worden gebruikt om het smerige werk op te knappen in Syrië, teneinde de boef die Assad heet, van zijn troon te verdrijven. Daarbij is het weer toegestaan, onder het doorzichtige wapen van de Valse-Vlag-methode, anderen het vuile werk op te laten knappen..!

Of het nu gaat om het vergiftigen van burgerbevolking in Syrië met gifgas, en dit op het conto van Assad proberen te schrijven, het roven en vervoeren van aardolie uit de Syrische bodem, of om het uitmoorden van hele gebieden in de Syrische en Iraakse woestijn. De bewijzen zijn duidelijk en in die zin lijdt het Amerikaanse leger, ongetwijfeld aangevoerd door hoge legerofficieren van de CIA, een zéér gevoelige nederlaag tegen het Russische leger, dat in samenwerking met het sterke Syrische leger toch maar in staat bleek, het Westers-imperialistische leger te keren.

Nu is er nieuw bewijs voor de krampachtige pogingen van het Amerikaanse leger, nog iets heel te houden van het ISIS-strijdkrachten.. Russische vliegtuigen, die IS-kampementen willen bombarderen, worden hierin ernstig gehinderd door.. Amerikaanse gevechtstoestellen..! Hier het verhaal zoals verteld door een hoge officier van het Russische leger. Op het NOS- of RTL-journaal gezien..?? Nee toch! Dat geeft te denken!

x

x

VS-jager probeert aanval op IS te voorkomen..!

2017 © WantToKnow.nl/be
origineel: South Front

x

De Russische Su-25 (dezelfde toestellen die rondom de MH17 zouden zijn gezien)

Op 9 december jl, liet de Russische generaal-majoor Igor Konashenkov als woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie weten,

 » Lees verder