‘Intellectuele prostitutie’ in de milieuadvieswereld

01-08-20 08:47:00,

Natuurbescherming lijkt in Nederland goed geregeld. Wie een project wil beginnen, moet eerst de effecten op de natuur laten onderzoeken. In de praktijk blijkt echter dat die onderzoeken ertoe dienen om projecten te legitimeren. ‘Adviesbureaus schrijven witwasrapporten.’

Dit stuk in 1 minuut

  • In Nederland moet voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep vaak natuuronderzoek plaatsvinden om te kijken wat de effecten ervan zijn op het milieu. In de praktijk worden die onderzoeken echter vaak niet of niet grondig uitgevoerd.
  • De milieuadviesbureaus die de onderzoeken moeten uitvoeren, worden betaald en uitgekozen door de opdrachtgever. Daardoor hebben ze regelmatig de neiging om met de opdrachtgever mee te denken en dingen zo op te schrijven dat ze in het voordeel uitvallen van de opdrachtgever.
  • Ook de opdrachtgever kan zich onverantwoordelijk gedragen, door te weinig geld beschikbaar te stellen voor grondig onderzoek, of druk te zetten op het bureau dat de opdracht uitvoert. 
  • Een andere oorzaak voor het niet of niet grondig uitvoeren van natuuronderzoek, is de politieke druk die op het project ligt. Van hogerhand krijgt een vergunningverlener dan de opdracht om de vergunning te verlenen, zonder een goede afweging van de verschillende belangen die spelen. Dat kan gebeuren omdat een overheid bang is voor een schadeclaim mocht het project niet doorgaan, of omdat het project in het belang is van een overheid, zoals een woningbouwproject in een gebied met een groot woningtekort.
  • Het slachtoffer van deze gang van zaken is vrijwel altijd de natuur. Dat blijkt ook: de Nederlandse natuur is in slechte staat. De biodiversiteit neemt af en het overgrote deel van de Natura 2000-gebieden is er slecht aan toe.


Lees verder

Bij de aanleg van een busbaan in Hilversum raakt een dassenburcht zwaar beschadigd. Tegen de tijd dat wordt ingegrepen is het al te laat: de burcht kan niet meer worden gered. De aanleg van de busbaan gaat door.

Het water in de Eemsmond is al jaren vertroebeld. Het ecosysteem heeft er zwaar onder te lijden. Vissen kunnen niet meer jagen op voedsel. Oorzaken worden door belanghebbenden onder het tapijt geveegd.

In Groesbeek legde de gemeente illegaal een fietspad aan in het leefgebied van de zandhagedis. Het gevolg: meerdere platgereden hagedissen op het fietspad. 

 » Lees verder