Bedriegt de RKI het publiek? | Door Peter Frey | KenFM.de

bedriegt-de-rki-het-publiek?-|-door-peter-frey-|-kenfm.de

03-07-20 12:19:00,

Als we het niet doen, zijn we klaar met ons. De maskerade moet eindigen!

Een commentaar van Peter Frey.

De hoge politiek denkt er geenszins aan om haar – voor ons bedoelde – „nieuwe normaliteit“ als concept van de samenleving daadwerkelijk op te geven. De „losjes“ – toegediend in de stijl van feodale heersers – zijn bedrieglijk, omdat een deel van het spel is om de bevolking af te remmen tot de „tweede golf“ uiteindelijk aankomt. In Berlijn wachten de mensen tenminste op de paradox. Paradox, omdat er nooit een „Eerste Golf“ is geweest, behalve degene die in de hoofden en harten van de mensen is gespoeld met de angsten die het heeft verspreid.

Traditioneel wordt in het najaar van 2020 ook het begin van een nieuw griepseizoen ingeluid. Het griepseizoen is een symbolische naam voor de tijd van snuiven, koortsachtige verkoudheid en grote uitslagen in de reacties van het immuunsysteem. Zoals in elk griepseizoen kost dit mensen het leven, vooral ouderen, ernstig zieken en zwakken. Het leven is alleen mogelijk omdat er ook stervenden zijn. Het aantal mensen wier verlies we betreuren zal per seizoen toenemen. Dit komt ook omdat klimatologische factoren, gekoppeld aan onze levensomstandigheden, een verzwakking van de eigen beschermende functies van het lichaam in de hand werken.

Dit jaar zal het echter anders zijn, tenzij een sterke beweging van de bevolking de plannen ondermijnt. De de facto hoogste Duitse politicus schitterde op 9 april van dit jaar met Fake News:

„Zelfs als de aantallen met een dag verbeteren, zal het (de pandemie) niet weggaan totdat we echt een vaccin hebben om de bevolking te immuniseren.“ (1)

Waarom dit kan worden overgebracht als nepnieuws – het overbrengen van nieuws dat niet overeenkomt met de werkelijkheid – zou geen probleem moeten zijn voor de alerte geest. Want als het zo zou zijn, zoals Angela Merkel het zegt, zou er al niets anders zijn dan een zieke, wegkwijnende wereldbevolking. Laten we eens kijken naar het zelfbesef van de heersende klasse (nadruk op de auteur):

„…een vaccin waarmee we de bevolking kunnen immuniseren.“

De heersers als onderdanen, de bevolking als onbekwaamheidsobjecten.

 » Lees verder

De AFM heeft het publiek jarenlang verkeerd ingelicht over wetgeving rentederivaten

04-10-19 07:13:00,

De banken, de AFM en het ministerie van Financiën hebben jarenlang hun klanten en het publiek verkeerd voorgelicht over een belangrijk schadelijk effect van rentederivaten. Dat volgt uit een baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad. Daarmee zou een einde moeten komen aan het rookgordijn dat zij rondom het rentederivatendrama hebben opgetrokken.

De Hoge Raad verwerpt het beroep van ING in de zaak van jeansverkoper Jan Peters. De zaak draaide om een lening met een renteswap, die stevig in waarde daalde en een negatieve waarde ontwikkelde. Dat had allerlei schadelijke consequenties voor de ondernemer, waarover de ING hem niet adequaat had ingelicht. Peters stapte naar de rechter; in 2013 werd zijn claim afgewezen door de rechtbank Amsterdam. In hoger beroep kreeg hij in 2015 wel gelijk van het Hof. De Hoge Raad bevestigt nu die uitspraak.

Het derivatendrama in een notendop

De zaak ging over rentederivaten. Banken verkochten het mkb en (semi)publieke instellingen voor de kredietcrisis massaal rentederivaten, complexe financiële producten die helemaal niet geschikt waren voor hun situatie. De banken verkochten de derivaten als alternatief voor een lening met een vaste rente, en zeiden tegen hun klanten dat het voor hen de beste manier was om zich in te dekken tegen stijgende financieringskosten. Niets bleek minder waar: duizenden mkb’ers kwamen dankzij die derivaten in financieel zwaar weer terecht toen de rente na de crisis sterk daalde. Als gevolg van de dalende rente ontwikkelden de derivaten een substantiële negatieve waarde, iets waarvan de meeste ondernemers niet eens wisten dat dat kon gebeuren. Daarover hadden de banken ze nooit iets verteld.

Jarenlang hielden de banken vol dat henzelf nauwelijks iets te verwijten viel. Ze leken daarmee weg te komen, doordat de AFM keer op keer tekort schoot in haar toezicht. Uiteindelijk tikte de minister van Financiën zowel de banken als de toezichthouder op de vingers: de banken werden in 2016 gedwongen tot schadeherstel via het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK).

Met het UHK leek er gerechtigheid te komen voor alle gedupeerden, maar niet iedereen is tevreden over de hoogte van het UHK-aanbod. Bovendien blijken duizenden grotere mkb’ers en semipublieke instellingen op dubieuze gronden buiten de reikwijdte van het UHK te vallen. Ze moeten daardoor zelfstandig schadevergoeding eisen bij hun bank. Lukt dat niet,

 » Lees verder

Publiek roept HEMA op tot respect voor mensenrechten – The Rights Forum

publiek-roept-hema-op-tot-respect-voor-mensenrechten-8211-the-rights-forum

04-04-19 11:18:00,

Campagnes

Mailactie

Druiven Teperberg 1870 HEMA Efrat Etikettering Wijn Kolonisten-producten Made in Israel VVD docP mensenrechten Kolonisering Westoever

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Mailactie / Publiek roept HEMA op tot respect voor mensenrechten

Met een mailactie wordt de HEMA gemaand om haar relatie met de Israëlische wijnproducent Teperberg te verbreken. Dat bedrijf is betrokken bij de illegale exploitatie van bezet Palestijns gebied, en om die reden geen acceptabele zakenpartner.

Oogst van druiven bij een illegale Israëlische kolonie (nederzetting) op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Ook Teperberg 1870 exploiteert wijngaarden in bezet gebied.CBC / Derek Stoffel  

De organisatie DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) is een actie gestart tegen de verkoop van Israëlische wijnen door de HEMA. Die wijnen zijn afkomstig van de Israëlische wijnproducent Teperberg 1870. Op sociale media wordt de actie van DocP gepromoot onder de hashtag #Kappen-met-Teperberg.

Profiteren van bezetting

Teperberg is actief betrokken bij de exploitatie van bezet Palestijns land, en verwerkt druiven uit bezet gebied in zijn wijn. Samenwerking met Teperberg komt neer op steun aan die illegale praktijk en leidt tot betrokkenheid bij schendingen van (onder meer) de mensenrechten.

Om die reden is Teperberg geen acceptabele handelspartner. DocP roept het publiek op om die boodschap via een mailactie luid en duidelijk aan de HEMA over te brengen. Online kan daartoe de volgende verklaring worden ondertekend:

Uit berichtgeving door de media heb ik begrepen dat de Hema wijn verkoopt van het Israëlische bedrijf Teperberg 1870. Dat bedrijf is betrokken bij grootschalige volkenrechtelijke misdaden, waaronder oorlogsmisdaden.

Samenwerking met Teperberg is om die reden maatschappelijk onaanvaardbaar. Op grond daarvan roep ik u op uw relatie met Teperberg direct te beëindigen.

 » Lees verder

“Zonder publiek eigendom geen gelijkheid, geen democratie”: Andrew Cumbers op bezoek in Gent

“Zonder publiek eigendom geen gelijkheid, geen democratie”: Andrew Cumbers op bezoek in Gent

12-06-18 04:15:00,

Hoezo er is geen alternatief? Politiek econoom Andrew Cumbers pleit al jaren voor de democratisering van de economie door onder andere privatiseringen terug te draaien. Recent pikte Labour-leider Jeremy Corbyn zijn pleidooi om onze economie terug in publieke handen te nemen gretig op. Nu de rest van Europees links nog overtuigen. De vakbond ACOD Cultuur en kunstencentrum Vooruit nodigde Cumbers recent uit voor een lezing op het symposium We Own It. Hierbij een videoverslag.

Terwijl Open Vld in ons land vandaag de geesten probeert te masseren voor de privatisering van de spoorwegen, omdat dit de dienstverlening goedkoper en efficiënter zou maken, weet men in het VK al langer dat het tegenovergestelde waar is. In sommige gevallen ging de kostprijs voor de belastingbetaler maal drie! Het blauw van Open Vld staat niet voor ‘vrijheid’ maar voor de zakkenvullers van de ‘vrije markt’, maar dat wist u natuurlijk al.

Rechtse partijen willen ons nog steeds doen geloven dat er een derde weg is, dat neoliberalisme gelijk staat met toekomstoptimisme. Dat misleidend deuntje heeft intussen een lange baard en is al tig keer tegengesproken door de feiten. Gelukkig wordt er aan linkse kant wel getimmerd aan een hoopvol alternatief, via alternatieve modellen van eigendom, van coöperaties tot nationalisaties.

Recent wees Sacha Dierckx (denktank Minerva) er op deze nieuwssite nog op dat de werkgevers hun afspraken van het sociaal pact in feite hebben opgezegd. Tijd voor vakbonden om hetzelfde te doen en volop in te zetten op economische democratie.

De grote vraag: hoe? Hoe kunnen we onze economie op een duurzame, flexibele en sociale manier organiseren zonder te hervallen in starre staatsbedrijven die door hun topdown-mentaliteit het contact met de eindgebruiker uit het oog verloren? Hoe combineren we de dynamiek van lokale initiatieven met structurele dienstverlening op stedelijke, nationale en internationale schaal?

Dat kwam Cumbers, in het gezelschap van onder andere activiste Cat Hobbs, toelichten op het symposium We Own It. Uit een rapport van het Transnational Institute (TNI) blijkt overigens dat Cumbers z’n concepten wereldwijd worden toegepast. TNI bracht al meer dan 800 teruggeschroefde privatiseringen in kaart.

Robrecht Vanderbeeken is filosoof, auteur van Buy Buy Art. De vermarkting van kunst en cultuur (EPO,

 » Lees verder

We Own It! Het belang van publiek bezit

We Own It! Het belang van publiek bezit

13-04-18 09:47:00,

Mainstream media hebben het gemist, maar het terugwinnen van onze publieke eigendom gaat wereldwijd. Dat is hoopvol en verdient onze bijzondere aandacht. Daarom halen ACOD Cultuur en Vooruit op 26 april o.a. Andrew Cumbers en Cat Hobbs naar Gent, die recent nog de Britse socialist Jeremy Corbyn adviseerden. Interesse in een studiedag over de toekomst van onze publieke dienstverlening en hoe we die samen kunnen beheren én bezitten? Welkom.

De afgelopen jaren zijn er minstens 835 voorbeelden te tellen van het opnieuw vermaatschappelijken van openbare diensten, waarbij meer dan 1.600 steden in 45 landen betrokken waren. Een meer dan terechte evolutie, want de publieke opinie is een sterke voorstander van het runnen van dienstverlening in functie van de mensen, niet de winst. 

Terwijl de meeste politici het algemeen belang uit het oog verloren, en rechtse beleidsmakers op kosten van de belastingbetaler een klassenoorlog tegen het volk voeren, sluiten mensen over de hele wereld het hoofdstuk van privatisering en neoliberale handelsregimes af.

Burgerbewegingen, vakbonden en linkse partijen verbinden hun strijd om essentiële diensten als energie, vervoer, water, water, huisvesting, sociale zorg, veiligheid, openbare ruimte, sport of cultuur weer in publieke handen te krijgen. Of te houden, zoals in Frankrijk, waar het sociale protest tegen de privatisering van het spoor vandaag momentum krijgt.

Er is immers een alternatief voor het misbruik door de private sector, het gelobby en de schendingen van arbeidswetgeving. Het is wél mogelijk in de basisbehoeften van mensen te voorzien zonder iemand uit te sluiten.

De steeds verder afnemende kwaliteit van de commerciële dienstverlening en de steeds verder stijgende prijzen zijn niet onvermijdelijk. We kunnen de democratische controle over onze economie terugwinnen, als we dat samen doen.

Wat te doen?

Het mobiliseren van mensen om zich mee in te zetten voor de uitbouw van alternatieve modellen van publiek bezit valt enigszins samen met de wijze waarom we die modellen zelf kunnen organiseren.

Het idee dat transparant en verantwoordelijk management op basis van participatie van werknemers en gebruikers succesvol en gezond kan zijn, veronderstelt immers dat je mensen collectief mee betrekt in de organisatie van hun publieke commons of gemene goed.

Bottom-up aangestuurde modellen van publieke eigendom, met verschillende niveaus van democratische betrokkenheid van burgers en werknemers,

 » Lees verder