Rekenkamer: ‘Publieke controle van publiek geld juist in een crisis belangrijk’

25-08-20 07:30:00,

De Algemene Rekenkamer werkt aan drie onderzoeken in het kader van de overheidsuitgaven rond corona en het landelijke testbeleid. Collegelid Ewout Irrgang sprak met FTM over het belang en de voortgang van deze onderzoeken. ‘Juist nu is publieke controle van het beleid van het grootste belang.’

Toen Nederland half maart ‘op slot’ ging vanwege de verspreiding van het coronavirus, sloot ook de Algemene Rekenkamer de deuren voor haar medewerkers. Ruim een derde van het personeel was druk bezig met de jaarlijkse controle van de Rijksrekening en moest de werkzaamheden plotseling vanuit huis voortzetten. ‘Het had niet op een slechter moment kunnen gebeuren,’ zegt collegelid Ewout Irrgang. ‘Gelukkig hadden we met hard werken op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, toch ons oordeel over de jaarverslagen van 2019 klaar.’

Thuiswerken was niet de grootste uitdaging die de coronacrisis de Rekenkamer bracht. De uitbraak en daaropvolgende lockdown waren aanleiding voor een enorm pakket aan overheidsmaatregelen om de economie te steunen, waarmee in totaal 42,9 miljard euro is gemoeid. Dat vraagt om een scherpe verantwoording. ‘Inmiddels staat de teller op 136 verschillende maatregelen vanuit de Rijksoverheid,’ zegt Irrgang. ‘Het gaat om buitengewoon veel publiek geld en de besluiten zijn in zeer korte tijd en onder hoge druk genomen. Publieke controle is juist in een crisis als deze uiterst belangrijk.’

‘Deze informatie moet meteen kunnen dienen om lessen te leren en het beleid eventueel bij te sturen’

De Rekenkamer startte daarom drie onderzoeken: naar de steunmaatregelen, de impact daarvan op de overheidsfinanciën en naar het functioneren van de corona-testketen. De crisis vraagt ook tijdelijk om een koerswijziging in de werkwijze van de Rekenkamer, zegt Irrgang. ‘Waar we normaal gesproken langdurig en diepgravend onderzoek doen en vervolgens rapporten opleveren waarin we ook echt ons oordeel uitspreken over het handelen van een minister, hebben we daar nu niet de tijd voor. Het doel van deze onderzoeken is dat de informatie meteen kan worden gebruikt om lessen te leren en beleid eventueel bij te sturen. Of de middelen ook allemaal rechtmatig zijn ingezet beoordelen we pas in 2021, bij de controle van de rijksrekening. Nu zijn we erop gericht om met korter durende onderzoeken de feiten op tafel te krijgen en die beschikbaar te maken voor het publiek.’

‘Geen kerntaak’

De eerste NOW-regeling,

 » Lees verder

De vanzelfsprekendheid van publieke zelfgenoegzaamheid | Wynia’s Week

de-vanzelfsprekendheid-van-publieke-zelfgenoegzaamheid-|-wynia’s-week

15-08-20 03:30:00,

Er zijn van die heerlijke woorden in de Nederlandse taal, waar je een hele boom over kunt opzetten. Ik ga dat hier proberen te doen over “vanzelfsprekendheid” en “zelfgenoegzaamheid”. In deze beide woorden zit het woord “zelf”. Maar wel in verschillende betekenissen.

In “vanzelfsprekendheid” heeft het woord “zelf” betrekking op het woord. Op de aard ervan. Op de interne logica ervan. Volgens Van Dale betekent “vanzelf” zonder hulp of oorzaak van buitenaf en is iets wat vanzelf spreekt logisch. ¹

Er zijn ook woorden, waar alleen al het woord “zelf” – dus niet in de samenstelling “vanzelf” – zonder hulp van buiten betekent, In “zelfredzaamheid” bijvoorbeeld. Dat betekent dat je jezelf kunt redden, het vermogen hebt om zelfstandig je leven te leiden en je eigen problemen op te lossen zonder de hulp van anderen. ²  

Dan zou je kunnen denken dat “zelfgenoegzaamheid” zo ongeveer hetzelfde is. Dat het betekent dat je zelf genoeg bent om iets op te lossen, dat je zelf goed genoeg bent om iets te regelen.

Maar dat is niet zo. En dat is het leuke van de Nederlandse taal. Die tegelijkertijd zo problematisch kan zijn voor nieuwkomers die Nederlands moeten leren.

Het woord “zelfgenoegzaamheid” heeft niet de betekenis dat je zelf goed genoeg bent, maar dat je jezelf goed genoeg vindt. Het is dus een subjectief begrip, heeft in feite de negatieve betekenis van arrogantie. Voorbeeld: De mate van zelfgenoegzaamheid van die politicus was stuitend. ³

Het woord “publieke” in de titel van dit artikel slaat op de publieke sector. “De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. De publieke sector is de tegenhanger van de private sector.” ⁴

De titel van dit artikel kan dus suggereren dat de zelfgenoegzaamheid van de publieke sector hetzij objectief vanzelfsprekend is, hetzij subjectief vanzelfsprekend wordt geacht. 

Genoeg theorie. Nu de praktijk. Eerste voorbeeld van vanzelfsprekend geachte zelfgenoegzaamheid:

In een vrij land heeft iedereen vrijheden en rechten. Ieder individu kan van deze vrijheden en rechten gebruik maken zolang dit gebruik niet conflicteert met vrijheden en rechten van anderen in dat land.

Ieder persoon is vrij om beslissingen te nemen over haar of zijn eigen lijf. De persoon is vrij om zelf te beslissen al of niet naar een dokter te gaan,

 » Lees verder

De publieke opinie – 2 | Mieke Mosmuller

de-publieke-opinie-–-2-|-mieke-mosmuller

02-04-20 11:29:00,

door

Mieke Mosmuller

02-04-2020

0 commentaren
Print!

Toen Rudolf Steiner nog een jonge man was ontving hij van een grote ingewijde twee opdrachten: De eerste was om in de huid van de draak van de natuurwetenschap te kruipen – dat wil zeggen om de natuurwetenschap van binnenuit te leren kennen en vervolgens daar de spiritualiteit te vinden. De tweede was om de stier van de openbare mening te doorgronden en – om in het beeld te blijven – deze bij de horens te vatten om de overwinning te behalen.

Met beide heftige dieren hebben we in deze Corona-crisis te maken. De draak verschaft de gegevens waar de stier op reageert als op een rode lap. Helemaal wild is die geworden. En je voelt wel heel goed dat je meegesleurd zou kunnen worden. Want de feiten lijken feiten, de cijfers zijn cijfers en de maatregelen zijn dus terecht, noodzakelijk, en wie zich anders uitspreekt is een misdadiger tegen de mensheid. Het is dus wel bijzonder dat er hier en daar nog iemand is die moedig iets durft te zeggen dat tegen de stier in gaat. Maar de horens zijn hard en scherp en de vaart is vol…

Nu leven we ondanks alles toch naar Pasen toe en volgende week is de goede week, de heilige week, de lijdensweek. We kunnen niet naar de Matthäus Passion of de Johannes Passion want die uitvoeringen zijn vervallen. Daarin zouden we in machtige koren hebben kunnen horen hoe de stier van de publieke opinie brult en aanstormt. En daar is het wel duidelijk hoe die suggereert en bedriegt – en bedrogen wordt. In de Evangeliën kunnen we meebeleven hoe de spanning wordt opgebouwd, hoe de openbare mening wordt gecultiveerd en ook met dreigementen wordt afgedwongen. Het zijn oerbeelden. Het volk dient de overheden te geloven en te gehoorzamen.

Maar hoe zit het nu werkelijk? Tot op zekere hoogte zijn alle meningen interessant. Maar wanneer ze tot gebeurtenis worden, mogen we als denkende mensen toch minstens wel vragen: Wat is de waarheid? Zonder daarmee iets verder te willen suggereren. Ik stel niet de Pilatus vraag: Wat is waarheid? Maar we zijn in een situatie beland die de hele wereld aan gaat en waarin we toch werkelijk wel mogen vragen: Wat is er in waarheid aan de hand?

 » Lees verder

Uw man op de publieke tribune – Assange’s hoorzitting, dag 4 | Uitpers

uw-man-op-de-publieke-tribune-–-assange’s-hoorzitting,-dag-4-|-uitpers

02-03-20 06:03:00,

-Maandag 24 februari, begonnen in Londen de hoorzittingen die moeten bepalen of WikiLeaks-redacteur Julian Assange aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. Craig Murray, auteur, mensenrechtenactivist en voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan volgt de hoorzitting en doet verslag. Hieronder in vertaling het verslag van dag 4.

Probeer dit eens.

Probeer deze vraag luidop te stellen, op een toon van intellectuele interesse en betrokkenheid: “Suggereer je dat die twee hetzelfde effect hebben?”

Probeer die vraag nu eens hardop te stellen, op een toon van vijandigheid en ongeloof die grenst aan sarcasme: “Suggereert u dat die twee hetzelfde effect hebben?

Om te beginnen, gefeliciteerd met je acteertalent, je gaat de goede richting uit. Vervolgens, is het niet fascinerend hoe precies dezelfde woorden de tegenovergestelde betekenis kunnen overbrengen, afhankelijk van de modulatie van stress, toonhoogte en volume?

Gisteren heeft het openbaar ministerie zijn argumentatie voortgezet over het het feit dat de bepaling in het uitleveringsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van 2007 uitlevering wegens politieke delicten verboden is, een loos begrip is, en dat de bedoelingen van Julian Assange sowieso niet politiek zijn. James Lewis voor het Openbaar Ministerie sprak ongeveer een uur. Edward Fitzgerald antwoordde voor de verdediging ook ongeveer dezelfede tijd. Lewis werd tijdens zijn uiteenzetting precies één keer door rechter Baraitser onderbroken . Fitzgerald werd tijdens zijn antwoord zeventien keer onderbroken door Baraitser .

In het verslag zullen die onderbrekingen er niet onredelijk uitzien:

“Kunt u dat voor mij verduidelijken Mr Fitzgerald…”

“Hoe ga je om met Mr Lewis’ punt dat…”

“Maar dat is zeker een cirkelredenering…”

“Maar het is niet opgenomen, of wel?…”

Al deze en de tientallen andere onderbrekingen waren bedoeld om te laten uitschijnen dat de de rechter probeert het argument van de verdediging in een geest van intellectuele toetsingen te verhelderen. Maar als je de toon van Baraitsers stem hoorde, haar lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen zag, was het allesbehalve dat.

Het valse beeld dat een verslag zou kunnen geven, wordt nog vergroot door het feit dat de hoofse Fitzgerald voortdurend op elke overduidelijke intimidatie reageert met “Dank u wel mevrouw, dat is heel hulpvaardig”,

 » Lees verder

Uw man op de publieke tribune – Assange’s hoorzitting, dag 3 | Uitpers

uw-man-op-de-publieke-tribune-–-assange’s-hoorzitting,-dag-3-|-uitpers

28-02-20 11:06:00,

Maandag 24 februari, begonnen in Londen de hoorzittingen die moeten bepalen of WikiLeaks-redacteur Julian Assange aan de Verenigde Staten zal worden uitgeleverd. Craig Murray, auteur, mensenrechtenactivist en voormalig Brits ambassadeur in Oezbekistan volgt de hoorzitting en doet verslag. Hieronder in vertaling het verslag van dag 3.

In de gerechtelijke procedure van gisteren heeft het Openbaar Ministerie zo’n grimmige en schijnbaar onredelijke argumentatie aangenvoerd dat ik me afvraag hoe ik ze moet opschrijven op een manier die niet lijkt op een karikatuur of op een oneerlijke overdrijving van mijn kant. Wat er in deze rechtbank gebeurt, is al lang niet meer karikaturaal. Het enige wat ik kan doen is u mijn persoonlijke verzekering geven dat wat ik vertel eigenlijk is wat er is gebeurd.

Zoals gewoonlijk zal ik me eerst bezighouden met procedurele zaken en Julian’s behandeling, voordat ik de juridische argumenten uiteenzet.

Vanessa Baraitser heeft duidelijk de opdracht om haar bezorgdheid te pretenderen door aan het einde van elke sessie, vlak voor we pauzeren, te vragen of Julian zich goed voelt en of hij een pauze wil. Ze negeert dan routinematig zijn antwoord. Gisteren zei hij dat hij niet goed kon horen in zijn glazen kooi en niet met zijn advocaten kon communiceren (op een bepaald moment gisteren begonnen ze hem te beletten notities aan zijn raadsman door te geven (wat volgens mij de reden was waarom ze agressief hebben voorkomen dat hij Garzon’s hand schudde toen die afscheid nam).

Baraitser stond erop dat hij alleen gehoord zou worden via zijn advokaten, wat gezien het feit dat hij belemmerd werd om hen te instrueren een beetje vreemd was. Dit gezegd zijnde, kregen we tien minuten verdaging, terwijl Julian en zijn advocaten in de cellen mochten overleggen – vermoedelijk daar waar ze weer eens beter afgeluisterd konden worden.

Toen de zitting herbegon diende Edward Fitzgerald een formeel verzoek in om Julian naast zijn advocaten in de rechtbank te laten zitten. Julian was “een zachtaardige, intellectuele man” en geen terrorist. Baraitser antwoordde dat Assange vrijlaten uit zijn kooi in de zaal van de rechtbank zou betekenen dat hij uit hechtenis zou worden vrijgelaten. Om dat te bekomen zou een aanvraag voor borgtocht nodig zijn.

Opnieuw intervenieerde de openbare aanklager James Lewis ten voordele van de verdediging om te proberen Julian’s behandeling minder extreem te maken.

 » Lees verder